Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatic installer lang files (20101123)

  • Loading branch information...
commit 9003aed803e24feccd20a76873bd085265afbf4a 1 parent 794cc28
AMOS bot authored
1  install/lang/bg/moodle.php
View
@@ -29,3 +29,4 @@
*/
$string['language'] = 'Език';
+$string['next'] = 'Следващ';
2  install/lang/hu/error.php
View
@@ -40,7 +40,7 @@
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'A letöltött állomány ellenőrzése nem sikerült.';
$string['invalidmd5'] = 'Az ellenőrző változó hibás volt – próbálkozzék ismét';
$string['missingrequiredfield'] = 'Egy szükséges mező hiányzik.';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Az összetevőt nem lehet szerverére letölteni, ellenőrizze a proxy beállításait. Ajánlatos a PHP cURL-kiterjesztés használata. A(z) <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) "{$a->dest}" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Az összetevőt nem lehet szerverére letölteni, ellenőrizze a proxy beállításait. Ajánlatos a PHP cURL-bővítmény használata. A(z) <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) "{$a->dest}" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
$string['wrongdestpath'] = 'Hibás célútvonal.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Hibás forrás-URL.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Hibás a tömörített állomány neve.';
4 install/lang/hu/install.php
View
@@ -41,7 +41,7 @@
$string['dbprefix'] = 'Táblázat előtagja';
$string['dirroot'] = 'Moodle-könyvtár';
$string['environmenthead'] = 'Környezetének ellenőrzése ...';
-$string['environmentsub2'] = 'Minden Moodle-változat valamilyen minimális verziójú PHP és szükséges számú PHP-kibővítés használatát írja elő. A telepítések és frissítések előtt teljes környezet-ellenőrzésre kerül sor. Ha nem tudja, hogyan kell egy új verziót telepíteni és a PHP-bővítéseket bekapcsolni, forduljon a rendszergazdához.';
+$string['environmentsub2'] = 'Minden Moodle-változat valamilyen minimális verziójú PHP és szükséges számú PHP-bővítmény használatát írja elő. A telepítések és frissítések előtt teljes környezet-ellenőrzésre kerül sor. Ha nem tudja, hogyan kell egy új verziót telepíteni és a PHP-bővítményeket bekapcsolni, forduljon a rendszergazdához.';
$string['errorsinenvironment'] = 'A környezet ellenőrzése nem sikerült!';
$string['installation'] = 'Telepítés';
$string['langdownloaderror'] = 'A(z) "{$a}" nyelvet nem lehet letölteni. A telepítés angolul folytatódik.
@@ -62,7 +62,7 @@
nyilvános cím is elérhető legyen. Ha a cím hibás, módosítsa böngészőjében az URL-t, hogy a telepítés egy másik értékkel induljon újra.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Az adatok gyökérkönyvtára nem biztonságos.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Nem létezik az admin könyvtár.';
-$string['phpextension'] = '{$a} PHP-kibővítés';
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP-bővítmény';
$string['phpversion'] = 'PHP-verzió';
$string['phpversionhelp'] = 'A Moodle használatához legalább a PHP 4.3.0 vagy 5.1.0 verziója szükséges
(az 5.0.x több ismert gond miatt nem ajánlott). Az Ön által használt
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.