Permalink
Browse files

Automatic installer lang files (20101123)

  • Loading branch information...
1 parent 794cc28 commit 9003aed803e24feccd20a76873bd085265afbf4a AMOS bot committed Nov 23, 2010
Showing with 4 additions and 3 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/bg/moodle.php
  2. +1 −1 install/lang/hu/error.php
  3. +2 −2 install/lang/hu/install.php
View
1 install/lang/bg/moodle.php
@@ -29,3 +29,4 @@
*/
$string['language'] = 'Език';
+$string['next'] = 'Следващ';
View
2 install/lang/hu/error.php
@@ -40,7 +40,7 @@
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'A letöltött állomány ellenőrzése nem sikerült.';
$string['invalidmd5'] = 'Az ellenőrző változó hibás volt – próbálkozzék ismét';
$string['missingrequiredfield'] = 'Egy szükséges mező hiányzik.';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Az összetevőt nem lehet szerverére letölteni, ellenőrizze a proxy beállításait. Ajánlatos a PHP cURL-kiterjesztés használata. A(z) <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) "{$a->dest}" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Az összetevőt nem lehet szerverére letölteni, ellenőrizze a proxy beállításait. Ajánlatos a PHP cURL-bővítmény használata. A(z) <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) "{$a->dest}" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
$string['wrongdestpath'] = 'Hibás célútvonal.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Hibás forrás-URL.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Hibás a tömörített állomány neve.';
View
4 install/lang/hu/install.php
@@ -41,7 +41,7 @@
$string['dbprefix'] = 'Táblázat előtagja';
$string['dirroot'] = 'Moodle-könyvtár';
$string['environmenthead'] = 'Környezetének ellenőrzése ...';
-$string['environmentsub2'] = 'Minden Moodle-változat valamilyen minimális verziójú PHP és szükséges számú PHP-kibővítés használatát írja elő. A telepítések és frissítések előtt teljes környezet-ellenőrzésre kerül sor. Ha nem tudja, hogyan kell egy új verziót telepíteni és a PHP-bővítéseket bekapcsolni, forduljon a rendszergazdához.';
+$string['environmentsub2'] = 'Minden Moodle-változat valamilyen minimális verziójú PHP és szükséges számú PHP-bővítmény használatát írja elő. A telepítések és frissítések előtt teljes környezet-ellenőrzésre kerül sor. Ha nem tudja, hogyan kell egy új verziót telepíteni és a PHP-bővítményeket bekapcsolni, forduljon a rendszergazdához.';
$string['errorsinenvironment'] = 'A környezet ellenőrzése nem sikerült!';
$string['installation'] = 'Telepítés';
$string['langdownloaderror'] = 'A(z) "{$a}" nyelvet nem lehet letölteni. A telepítés angolul folytatódik.
@@ -62,7 +62,7 @@
nyilvános cím is elérhető legyen. Ha a cím hibás, módosítsa böngészőjében az URL-t, hogy a telepítés egy másik értékkel induljon újra.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Az adatok gyökérkönyvtára nem biztonságos.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Nem létezik az admin könyvtár.';
-$string['phpextension'] = '{$a} PHP-kibővítés';
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP-bővítmény';
$string['phpversion'] = 'PHP-verzió';
$string['phpversionhelp'] = 'A Moodle használatához legalább a PHP 4.3.0 vagy 5.1.0 verziója szükséges
(az 5.0.x több ismert gond miatt nem ajánlott). Az Ön által használt

0 comments on commit 9003aed

Please sign in to comment.