Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Aug 21, 2013
1 parent 0be9bb5 commit 902f5d70a72994d3e00183c06a6572555fb4d2b7
Showing with 5 additions and 3 deletions.
  1. +5 −3 install/lang/cy/install.php
@@ -30,15 +30,17 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['admindirname'] = 'Cyfeiriadur y Gweinyddwr';
+$string['admindirname'] = 'Cyfeiriadur y gweinyddwr';
$string['availablelangs'] = 'Y pecynnau iaith sydd ar gael';
$string['chooselanguagehead'] = 'Dewis iaith';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Dewiswch iaith ar gyfer y broses osod YN UNIG. Gallwch ddewis yr iaith ar gyfer y safle ac ar gyfer defnyddwyr yn nes ymlaen ar sgrin arall.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Dewiswch iaith ar gyfer y broses osod. Bydd yr iaith hon yn cael ei defnyddio fel yr iaith ddiofyn ar gyfer y safle, ond gellir ei newid yn nes ymlaen.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Mae\'r ffeil config.php yn bodoli eisoes, defnyddiwch admin/cli/install_database.php os ydych chi am osod y safle hwn.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Mae\'r ffeil config.php yn bodoli eisoes, defnyddiwch admin/cli/upgrade.php os ydych chi am uwchraddio eich safle.';
$string['cliinstallheader'] = 'Rhaglen gosod llinell gorchymyn Moodle {$a}';
$string['databasehost'] = 'Gwesteiwr y gronfa ddata';
$string['databasename'] = 'Enw\'r gronfa ddata';
$string['databasetypehead'] = 'Dewis gyrrwr ar gyfer y gronfa ddata';
-$string['dataroot'] = 'Cyfeiriadur Data';
+$string['dataroot'] = 'Cyfeiriadur data';
$string['datarootpermission'] = 'Hawliau ar gyfer cyfeiriaduron data';
$string['dbprefix'] = 'Llythrennau Blaen Tablau';
$string['dirroot'] = 'Cyfeiriadur Moodle';

0 comments on commit 902f5d7

Please sign in to comment.