Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061017)

  • Loading branch information...
commit 914a7bcad3960dede77c34a0d81660fbbe6e5828 1 parent 75ad2e9
moodler authored
View
5 install/lang/hi_utf8/installer.php
@@ -11,9 +11,12 @@
$string['closewindow'] = 'इस विन्डो को बन्द कीजिए';
$string['continue'] = 'जारी रखें';
+$string['database'] = 'डेटाबेस';
$string['language'] = 'भाषा';
+$string['name'] = 'नाम';
+$string['next'] = 'अगला';
$string['password'] = 'पासवर्ड';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
-$string['thislanguage'] = 'हिन्दी';
+$string['thislanguage'] = 'िहन्दी';
$string['user'] = 'यूज़र';
?>
View
4 install/lang/it_utf8/installer.php
@@ -102,6 +102,7 @@
$string['name'] = 'Nome';
$string['next'] = 'Prossimo';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['parentlanguage'] = '<< TRADUTTORI: Se la vostra lingua ha una \"Parent language\" che Moodle deve usare quando mancano stringhe nel vostro language pack, allora dovete specificare qui il suo codice. Se il campo viene lasciato vuoto verrà usato l\'inglese. Esempio: it>>';
$string['pass'] = 'Passato';
$string['password'] = 'Password';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x ha diversi problemi conosciuti, si prega di aggiornare alla versione 5.1.x o tornare alle versioni 4.3.x o 4.4.x';
@@ -112,7 +113,8 @@
<p>È necessario aggiornare il PHP o spostarsi su un server con una versione di PHP più recente!</p>';
$string['previous'] = 'Precedente';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Non è permesso scaricare i componenti su vostro server (allow_url_fopen è disabilitato). <br /><br /> È necessario scaricare manualmente il file <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, copiarlo in \"$a->dest\" sul vostro server e scompattarlo la.';
-$string['report'] = 'Risultato';
+$string['report'] = 'Rapporto';
+$string['restricted'] = 'Ridotto';
$string['safemode'] = 'Safe Mode';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle può avere problemi con il safemode impostato a on';
$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
View
2  install/lang/ko_utf8/installer.php
@@ -172,7 +172,7 @@
$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'SQL*서버와 연동할 수 있는 ODBC확장자에 대한 PHP가 적절하게 설정되지 못했습니다. php.ini 파일을 점검해 보거나 PHP를 재컴파일 하세요.';
$string['ok'] = 'OK';
-$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['parentlanguage'] = 'ko';
$string['pass'] = '통과';
$string['password'] = '비밀번호';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PostgreSQL과 연동할 수 있는 PGSQL확장자에 대한 PHP가 적절하게 설정되지 못했습니다. php.ini 파일을 점검해 보거나 PHP를 재컴파일 하세요.';
View
47 install/lang/nl_utf8/installer.php
@@ -50,6 +50,37 @@
<b>Gebruiker:</b> de gebruikersnaam voor jouw database<br />
<b>Wachtwoord:</b> het wachtwoord voor je databank<br />
<b>Tabelvoorvoegsel:</b> een voorvoegsel dat je wil gebruiken voor alle tabelnamen';
+$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server<br />
+<b>Host:</b> vb localhost of db.isp.com<br />
+<b>Naam:</b> database naam, vb moodle<br />
+<b>Gebruiker:</b> de gebruikersnaam voor jouw database<br />
+<b>Wachtwoord:</b> het wachtwoord voor je databank<br />
+<b>Tabelvoorvoegsel:</b>voorvoegsel voor alle tabelnamen (verplicht)';
+$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Type:</b> MYSQL<br />
+<b>Host:</b> vb localhost of db.isp.com<br />
+<b>Naam:</b> database naam, vb moodle<br />
+<b>Gebruiker:</b> de gebruikersnaam voor jouw database<br />
+<b>Wachtwoord:</b> het wachtwoord voor je databank<br />
+<b>Tabelvoorvoegsel:</b>een voorvoegsel dat je wil gebruiken voor alle tabelnamen (optioneel)';
+$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Type:</b> Oracle<br />
+<b>Host:</b>niet gebruikt - moet leeggelaten worden<br />
+<b>Naam:</b> database naam of de tnsnames.ora connection<br />
+<b>Gebruiker:</b> de gebruikersnaam voor jouw database<br />
+<b>Wachtwoord:</b> het wachtwoord voor je databank<br />
+<b>Tabelvoorvoegsel:</b>voorvoegsel voor alle tabelnamen (verplicht, 2 tekens maximum)';
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (over ODBC)<br />
+<b><font color=\"red\">Experimental! (not for use in production)</font></b><br />
+<b>Host:</b>De naam van de DSN die je geeft in het ODBC controlescherm<br />
+<b>Naam:</b> database naam vb Moodle<br />
+<b>Gebruiker:</b> de gebruikersnaam voor jouw database<br />
+<b>Wachtwoord:</b> het wachtwoord voor je databank<br />
+<b>Tabelvoorvoegsel:</b>voorvoegsel voor alle tabelnamen (verplicht)';
+$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Type:</b> PostgreSQL<br />
+<b>Host:</b> vb localhost of db.isp.com<br />
+<b>Naam:</b> database naam vb Moodle<br />
+<b>Gebruiker:</b> de gebruikersnaam voor jouw database<br />
+<b>Wachtwoord:</b> het wachtwoord voor je databank<br />
+<b>Tabelvoorvoegsel:</b>voorvoegsel voor alle tabelnamen (verplicht)';
$string['dataroot'] = 'Gegevens';
$string['datarooterror'] = 'De \'data-map\' die je opgaf kon niet gevonden of gemaakt worden. Verbeter ofwel het pad of maak die map manueel.';
$string['dbconnectionerror'] = 'We konden geen verbinding maken met de databank die je opgegeven hebt. Controleer je databankinstellingen';
@@ -58,6 +89,9 @@
$string['dbprefix'] = 'Tabelvoorvoegsel';
$string['dbtype'] = 'Type';
$string['dbwrongencoding'] = 'De gekozen databank loopt niet onder Unicode (UTF8), maar onder een ongeschikte encodering ($a). Je kunt beter een Unicode (UTF8) databank gebruiken. Als je wil, kun je deze test overslaan door hieronder op \"Negeer DB-encodingtest\" te klikken, maar je zou hierdoor wel problemen kunnen krijgen.';
+$string['dbwronghostserver'] = 'Je moet de \"Host\" regels volgen zoals hierboven uitgelegd';
+$string['dbwrongnlslang'] = 'De NLS_LANG omgevingsvariable van je webserver moet de AL32UTF8 tekenset gebruiken. Zie ook je PHP documentatie over hoe OCI8 correct te configureren.';
+$string['dbwrongprefix'] = 'Je moet de \"Tabel voorvoegselregels\" volgen zoals hierboven beschreven';
$string['directorysettingshead'] = 'Bevestig de locaties voor dese Moodle-installatie';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Webadres:</b>
Geef hier het volledig webadres (URL) langswaar moodle zall bekeken worden. Als je website via verschillende URL\'s toegankelijk is, kies dan diegene die je leerlingen normaal zullen gebruiken. Opgelet, geen schuine streep achteraan.
@@ -73,7 +107,7 @@
$string['dirrooterror'] = 'De instelling voor \'Moodle-map\' was niet juist - we kunnen daar geen Moodle-installatie vinden. Onderstaande waarde is gereset.';
$string['download'] = 'Download';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Controle van het gedownloade bestand mislukt';
-$string['downloadlanguagebutton'] = 'Download het &quot;$a&quot; taalpakket';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'Download het \"$a\" taalpakket';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Download taalpakket';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Je kunt het installatieproces verder laten lopen met het standaard taalpakket, \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Je kun nu een taalpakket downloaden en de installatie in die taal verder zetten.<br /><br />Als je dit taalpakket niet kunt downloaden, dan zal de installatie in het Engels verder gaan. (Als de installatie is afgewerkt, krijg je terug de mogelijkheid om nieuwe taalpakketten te downloaden en te installeren)';
@@ -123,19 +157,28 @@
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Vereist veld ontbreekt';
$string['moodledocslink'] = 'Hulp uit Moodle Docs voor deze pagina';
+$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
+$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP is niet juist geconfigureerd met de MSSQL-extentie en kan niet communiceren met SQL*Server. Controleer je php.ini-bestand of hercompileer PHP';
+$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
$string['mysql416bypassed'] = 'Als je site echter UITSLUITEND iso-8859-1 (latin) talen gebruikt, dan kun je MySQL 4.1.12 (of hoger) blijven gebruiken.';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 is de minimum versie die nodig is voor Moodle 1.6 om te kunnen garanderen dat alle gegevens naar UTF-8 geconverteerd zullen worden.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP is niet goed geconfigureerd met de MySQL-extentie om met MySQL te communiceren. Controleer je php.ini-bestand of hercompileer PHP.';
$string['name'] = 'Naam';
$string['next'] = 'Volgende';
+$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
+$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP is niet juist geconfigureerd met de OCI8-extentie en kan niet communiceren met Oracle. Controleer je php.ini-bestand of hercompileer PHP.';
+$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)';
+$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP is niet juist geïnstalleerd met de ODBC-extentie en kan niet communiceren met SQL*Server. Controleer je php.ini-bestand of hercompileer PHP.';
$string['ok'] = 'OK';
$string['pass'] = 'OK';
$string['password'] = 'Wachtwoord';
+$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP is niet juist geïnstalleerd met de PGSQL-extentie en kan niet communiceren met PostgreSQL. Controleer je php.ini-bestand of hercompileer PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x heeft een heel aantal bekende problemen. Upgrade naar 5.1.x of downgrade naar 4.3.x of 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP-versie';
$string['phpversionerror'] = 'PHP-versie moet minstens 4.1.0 zijn';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle heeft minstens PHP-versie 4.1.0 nodig.</p> <p>De huidige versie op je server is $a</p>
<p>Je moet PHP upgraden of verhuizen naar een host met een nieuwere versie van PHP!</p>';
+$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres 7)';
$string['previous'] = 'Vorige';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Het downloaden van componenten naar je server is niet toegelaten (allow_url_fopen is uitgeschakeld)<br /><br />Je moet het <a href=\"$a->url\">$a->url</a>bestand manueel downloaden en het kopiëren naar \"$a->dest\" op je server en het daar unzippen.';
$string['report'] = 'Rapport';
@@ -150,7 +193,7 @@
$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['user'] = 'Gebruiker';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
-$string['welcomep20'] = 'Je krijgt deze pagina te zien omdat je met succes het <strong>$a->packname $a->packversion</strong> packet op je computer gezet en gestart hebt. Proficiat! ';
+$string['welcomep20'] = 'Je krijgt deze pagina te zien omdat je met succes het <strong>$a->packname $a->packversion</strong> packet op je computer gezet en gestart hebt. Proficiat!';
$string['welcomep30'] = 'Deze uitgave van <strong>$a->installername</strong> bevat de software die nodig is om een omgeving te creëren waarin <strong>Moodle</strong> zal werken, namelijk:';
$string['welcomep40'] = 'Dit pakket bevat ook <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Het gebruik van alle programma\'s in dit pakket wordt geregeld door hun respectievelijke licenties. Het complete <strong>$a->installername</strong> pakket is
View
44 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -53,6 +53,36 @@
<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için isteğe bağlı önek';
+$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Tipi:</b> SQL*Server<br />
+<b>Sunucu:</b> ör: localhost veya db.iss.com<br />
+<b>Adı:</b> veritabanı adı, ör: moodle<br />
+<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
+<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
+<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için ön ek (gerekli)';
+$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Tipi:</b> MySQL<br />
+<b>Sunucu:</b> ör: localhost veya db.iss.com<br />
+<b>Adı:</b> veritabanı adı, ör: moodle<br />
+<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
+<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
+<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için ön ek (isteğe bağlı)';
+$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Tipi:</b> Oracle<br />
+<b>Sunucu:</b> kullanılmaz, boş bırakılmalı<br />
+<b>Adı:</b> tnsnames.ora bağlantısına verilen ad<br />
+<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
+<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
+<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için ön ek (gerekli, en fazla 2karakter)';
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Tipi:</b> SQL*Server (ODBC üzerinden) <b><font color=\"red\">Deneysel! (gerçek kullanım için değil)</font></b><br />
+<b>Sunucu:</b> ODBC denetim öğesi DSN adı<br />
+<b>Adı:</b> veritabanı adı, ör: moodle<br />
+<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
+<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
+<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için ön ek (gerekli)';
+$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Tipi:</b> PostgreSQL<br />
+<b>Sunucu:</b> ör: localhost veya db.iss.com<br />
+<b>Adı:</b> veritabanı adı, ör: moodle<br />
+<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
+<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
+<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için ön ek (gerekli)';
$string['dataroot'] = 'Veri Dizini';
$string['datarooterror'] = 'Belirtilen \'Veri Dizini\' bulunamadı veya oluşturulamadı. Dizin yolunu düzenleyin veya bu dizini kendiniz oluşturun.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Belirtiğiniz veritabanına bağlantı kuramadık. Lütfen veritabanı ayarlarını kontrol edin.';
@@ -61,6 +91,9 @@
$string['dbprefix'] = 'Tablo öneki';
$string['dbtype'] = 'Tipi';
$string['dbwrongencoding'] = 'Seçili veritabanı tavsiye edilmeyen dil kodlamasında ($a) çalışıyor. Bunun yerine bir Unicode (UTF-8) kodlamasını kullanmanız daha iyi. Yine de aşağıdaki \'Veritabanı Dil Kodlama Testini Atla\' kutucuğunu seçerek bu kısmı geçebilirsiniz, ancak ilerde sorunlar yaşabilirsiniz.';
+$string['dbwronghostserver'] = 'Yukarıda tanımlandığı gibi \"Sunucu\" kurallarına uymalısınız.';
+$string['dbwrongnlslang'] = 'Web sunucunuzdaki NLS_LANG ortam değişkeni AL32UTF8 karakter setini kullanmalı. OCI8\'i düzgün bir şekilde yapılandırmak için PHP belgelerine bakın.';
+$string['dbwrongprefix'] = 'Yukarıda tanımlandığı gibi \"Tablo öneki\" kurallarına uymalısınız.';
$string['directorysettingshead'] = 'Lütfen, Bu Moodle kurulumu için yolları onaylayın';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Web Adresi:</b>
Moodle\'a erişilecek olan tam web adresini belirtin. Web siteniz bir çok URL\'den erişilebiliyorsa, öğrencilerinizin
@@ -146,20 +179,29 @@
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Bazı gerekli alanlar eksik';
$string['moodledocslink'] = 'Bu sayfa için Moodle Belgeleri';
+$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
+$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP, SQL*Server ile iletişim kurabilmek için düzgün bir şekilde yapılandırılmamış. Lütfen php.ini dosyasını kontrol edin veya PHP\'yi tekrar derleyin.';
+$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
$string['mysql416bypassed'] = 'Siteniz SADECE iso-8859-1 (latin) dillerini kullanıyorsa şimdiki kurulu MySQL 4.1.12 (veya yüksek) veritabanını kullanmaya devam edebilirsiniz.';
$string['mysql416required'] = 'Moodle 1.6 için ilerde tüm verilerin UTF-8\'e çevrilebilmesinin garantilenmesi için en az MySQL 4.1.16 kurulu olması gerekir.';
-$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP, büyük ihtimal MySQL uzantısıyla birlikte yapılandırılmamış. Bu yüzden MySQL ile bağlantı kurulamıyor. php.ini dosyasını kontrol edin veya PHP\'yi tekrar derleyin.';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP, MySQL ile iletişim kurabilmek için mysql uzantısı düzgün bir şekilde yapılandırılmamış. Lütfen php.ini dosyasını kontrol edin veya PHP\'yi tekrar derleyin.';
$string['name'] = 'Ad';
$string['next'] = 'Sonraki';
+$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
+$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP, Oracle ile iletişim kurabilmek için oci8 uzantısı düzgün bir şekilde yapılandırılmamış. Lütfen php.ini dosyasını kontrol edin veya PHP\'yi tekrar derleyin.';
+$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server ODBC üzerinden (odbc_mssql)';
+$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP, SQL*Server ile iletişim kurabilmek için odbc uzantısı düzgün bir şekilde yapılandırılmamış. Lütfen php.ini dosyasını kontrol edin veya PHP\'yi tekrar derleyin.';
$string['ok'] = 'Tamam';
$string['pass'] = 'Geçti';
$string['password'] = 'Şifre';
+$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP, PostgreSQL ile iletişim kurabilmek için pgsql uzantısı düzgün bir şekilde yapılandırılmamış. Lütfen php.ini dosyasını kontrol edin veya PHP\'yi tekrar derleyin.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x sürümünde çok fazla hata var. Lütfen sürümü, 5.1.x\'e yükseltin ya da 4.3.x veya 4.4.x sürümüne düşürün.';
$string['phpversion'] = 'PHP sürümü';
$string['phpversionerror'] = 'PHP sürümü en az 4.3.0 veya 5.1.0 olmalı (5.0.x sürümünde çok fazla hata var)';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle, PHP sürümünün en az 4.3.0 veya 5.1.0 olmasını gerektirir (5.0.x sürümünde çok fazla hata var).</p>
<p>Şu anda çalışan sürüm: $a</p>
<p>PHP\'yi güncellemeli veya PHP\'nin yeni sürümünü kullananan bir hostinge taşınmalısınız!</p>';
+$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Önceki';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Sunucunuza bileşen indirmeye izin verilmiyor. (allow_url_fopen pasif).<br /><br />Arşivlenmiş dosyayı <a href=\"$a->url\">$a->url</a> elle indirip buraya \"$a->dest\" açmalısınız.';
$string['report'] = 'Rapor';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.