Permalink
Browse files

new strings

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Mar 21, 2005
1 parent 17c4a23 commit 919a4884ed7266b8096666558b030ad415b04cb5
Showing with 11 additions and 3 deletions.
  1. +3 −1 lang/nl/error.php
  2. +1 −0 lang/nl/forum.php
  3. +7 −2 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005021000)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
+$string['adminprimarynoedit'] = 'Het profiel van de beheerder met het kleinste gebruikersnummer kan door de andere beheerders niet gewijzigd worden';
$string['confirmsesskeybad'] = 'Je sessiesleutel om deze actie uit te voeren kon niet bevestigd worden. Deze beveiligingsfunctie verhindert dat er per ongeluk of met verkeerde bedoelingen belangrijke functies in jouw naam uitgevoerd kunnen worden. Bedenk goed of je deze opdracht wel echt wou uitvoeren.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Het vak dat met groep $a overeenkomt is niet gespecifieerd';
$string['erroronline'] = 'Fout op lijn $a';
@@ -13,6 +14,7 @@
$string['missingfield'] = 'Veld \"$a\" ontbreekt';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'De module \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) kon niet geïnstalleerd worden. Een nieuwere versie van Moodle is vereist (je gebruikt nu $a->currentmoodle en je hebt $a->requiremoodle nodig).';
$string['notavailable'] = 'Dat is nu niet beschikbaar';
+$string['onlyeditown'] = 'Je kunt enkel je eigen informatie bewerken';
$string['processingstops'] = 'Verwerking stopt hier. De overgebleven records worden genegeerd';
$string['restricteduser'] = 'Sorry, maar je hebt onvoldoende rechten om dat te doen.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Sorry, maar je IP-adres is gewijzigd sinds je aangemeld bent. Deze beveiligingsmethode voorkomt dat crackers je identiteit stelen terwijl je aangemeld bent op deze site. Gewone gebruikers zouden deze melding niet mogen zien - vraag je sitebeheerder om hulp.';
View
@@ -55,6 +55,7 @@
$string['forum'] = 'Forum';
$string['forumintro'] = 'De inleiding van het forum';
$string['forumname'] = 'Naam van het forum';
+$string['forumposts'] = 'Forumberichten';
$string['forums'] = 'Forums';
$string['forumtype'] = 'Soort forum';
$string['generalforum'] = 'Standaardforum voor algemeen gebruik ';
View
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Sorry, deze activiteit is nu verborgen';
$string['activitymodule'] = 'Activiteitenmodule';
$string['activityreport'] = 'Activiteitenrapport';
+$string['activityreports'] = 'Activiteitenrapporten';
$string['activityselect'] = 'Selecteer deze activiteit om ergens anders naartoe te verplaatsen';
$string['activitysince'] = 'Activiteit sinds $a';
$string['add'] = 'Voeg toe';
@@ -138,6 +139,7 @@
$string['categoryadded'] = 'De categorie \'$a\' werd toegevoegd';
$string['categorydeleted'] = 'De categorie \'$a\' werd verwijdered';
$string['categoryduplicate'] = 'Er bestaat al een categorie met de naam \'$a\'!';
+$string['censorbadwords'] = 'klootzak,shit,slet,lul,kut';
$string['changedpassword'] = 'Het wachtwoord is veranderd';
$string['changepassword'] = 'Verander wachtwoord ';
$string['changessaved'] = 'De veranderingen zijn bewaard';
@@ -173,6 +175,7 @@
$string['closewindow'] = 'Sluit dit venster';
$string['comparelanguage'] = 'Vergelijk en bewerk huidige taal ';
$string['complete'] = 'Voltooid';
+$string['completereport'] = 'Volledig rapport';
$string['configuration'] = 'Configuratie';
$string['confirm'] = 'Bevestig';
$string['confirmed'] = 'Je registratie is bevestigd';
@@ -191,8 +194,8 @@
$string['counteditems'] = '$a->count $a->items';
$string['country'] = 'Land';
$string['course'] = 'Vak';
-$string['courseavailable'] = 'Dit vak is beschikbaar voor leerlingen';
-$string['courseavailablenot'] = 'Dit vak is niet beschikbaar voor leerlingen';
+$string['courseavailable'] = 'Dit vak is zichtbaar';
+$string['courseavailablenot'] = 'Dit vak is niet zichtbaar';
$string['coursebackup'] = 'Backup voor vakken';
$string['coursecategories'] = 'Vakcategorieën';
$string['coursecategory'] = 'Vakcategorie';
@@ -785,6 +788,7 @@
$string['order'] = 'Volgorde';
$string['other'] = 'Andere';
$string['outline'] = 'Overzicht';
+$string['outlinereport'] = 'Volledig rapport';
$string['page'] = 'Pagina';
$string['pageheaderconfigablock'] = 'Blok configureren in %%fullname%%';
$string['parentcoursenotfound'] = 'Bovenliggend vak niet gevonden';
@@ -823,6 +827,7 @@
$string['preview'] = 'Bekijk';
$string['previeworchoose'] = 'Bekijk of kies een thema';
$string['previous'] = 'Vorige';
+$string['profile'] = 'Profiel';
$string['publicdirectory'] = 'Publieke map';
$string['publicdirectory0'] = 'Publiceer deze site niet';
$string['publicdirectory1'] = 'Publiceer alleen de naam van de site';

0 comments on commit 919a488

Please sign in to comment.