Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant...
  • Loading branch information...
commit 91df0a9c75fa36dfc718f7fe4c19e28a9befaea6 1 parent d7cdee4
ethem authored
View
37 lang/tr/admin.php
@@ -1,18 +1,23 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // admin.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['adminseesallevents'] = 'Yöneticiler bütün olayları görür';
$string['adminseesownevents'] = 'Yöneticiler diğer kullanıcılar gibidir';
+$string['backgroundcolour'] = 'Arkaplan Rengi';
+$string['badwordsconfig'] = 'Kötü kelimeleri virgülle ayırarak girin';
+$string['badwordslist'] = 'Kötü Kelime Listesi';
$string['blockinstances'] = 'Kullanım';
$string['blockmultiple'] = 'Çoklu';
$string['cachetext'] = 'Yazı önbelleği ömrü';
$string['calendarsettings'] = 'Takvim';
$string['change'] = 'değiştir';
-$string['configallowunenroll'] = 'Bu seçenek \'Evet\' ise öğrenciler istedikleri zaman kendi kendilerine kurstan kayıtlarını sildirebilirler. Diğer durumda buna izin verilmez ve sadece yöneticiler ve eğitimciler bu işi yapmalıdır.';
-$string['configclamactlikevirus'] = 'Dosya VİRÜS olarak muamele görsün';
+$string['configallowcoursethemes'] = 'Etkinleştirseniz, kursların kendi temalarını ayarlamasına izin verirsiniz. Kurs temaları diğer bütün temaları (site, kullanıcı veya oturum temaları) yok sayar.';
+$string['configallowunenroll'] = 'Bu seçenek \'Evet\' ise öğrenciler istedikleri zaman kendi kendilerine kurstan kayıtlarını silebilirler. Diğer durumda buna izin verilmez ve sadece yöneticiler ve eğitimciler tarafından bu iş kontrol edilir.';
+$string['configallowuserthemes'] = 'Etkinleştirirseniz, kullanıcılar kendi temalarını ayarlayabileceklerdir. Kullanıcı temaları site temasını yok sayar (ancak kurs temasını değil).';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Dosya VİRÜSLÜ olarak muamele görsün';
$string['configclamdonothing'] = 'Dosya SAĞLAM olarak muamele görsün';
-$string['configclamfailureonupload'] = 'Clam\'ı yüklenen dosyaları taraması için yapılandırdıysanız, fakat yol yanlış belirtilir veya programın çalışması sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı hata oluşursa nasıl davranılacak? \'Dosya VİRÜS olarak muamele görsün\'ü seçerseniz dosya karantina klasörüne taşınır ya da silinir. \'Dosya SAĞLAM olarak muamele görsün\'ü seçerseniz dosya normal şekilde yüklenir. Aynı zamanda yöneticilere clam programında hata oluştuğu bildirilir. \'Dosya VİRÜS olarak muamele görsün\'ü seçer ve bazı sebeplerden dolayı clamın çalışması hata ile sonuçlanırsa (genellikle pathtoclam yolu yanlış girilirse olur), TÜM dosyalar belirtilen karantina klasörüne taşınır ya da silinir. Bu ayarı değiştirirken DİKKATLİ olun.';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Clam\'ı yüklenen dosyaları taraması için yapılandırdıysanız, fakat yol yanlış belirtilir veya programın çalışması sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı hata oluşursa nasıl davranılacak? \'Dosya VİRÜSLÜ olarak muamele görsün\'ü seçerseniz dosya karantina klasörüne taşınır ya da silinir. \'Dosya SAĞLAM olarak muamele görsün\'ü seçerseniz dosya normal şekilde yüklenir. Aynı zamanda yöneticilere clam programında hata oluştuğu bildirilir. \'Dosya VİRÜSLÜ olarak muamele görsün\'ü seçer ve bazı sebeplerden dolayı clamın çalışması hata ile sonuçlanırsa (genellikle pathtoclam yolu yanlış girilirse olur), TÜM dosyalar belirtilen karantina klasörüne taşınır ya da silinir. Bu ayarı değiştirirken DİKKATLİ olun.';
$string['configcountry'] = 'Buradan bir ülke seçerseniz, yeni kullanıcılar için bu ülke varsayılan olarak seçili olacaktır. Ülke seçmeyi zorunlu tutmak istiyorsanız, bu seçeneği ayarlamayın.';
$string['configdebug'] = 'Bu seçeneği açık tutarsanız PHP\'deki error_reporting metodu daha fazla uyarı mesajı gösterecektir. Bu, geliştiriciler için kullanışlıdır.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Bu, email yetkilendirmesi kullanıyorsanız, kullanıcının ne kadar sürede bu emali onaylaması gerektiğini belirtir. Bu süreden sonra, onyalanmaış eski hesaplar silinecektir.';
@@ -47,7 +52,8 @@
$string['configwarning'] = 'Bu ayarları değiştirirken dikkatli olun. Bilmediğiniz değerleri girmeniz sorunlara sebep olabilir.';
$string['configzip'] = 'Zip programının yerini belirtin (Sadece Unix için, isteğe bağlıdır). Belirtilirse, sunucuda zip arşivi oluşturmak için bu kullanılacaktır. Boş bırakırsanız, zip arşivi oluşturmak için dahili işlemler kullanılacaktır.';
$string['confirmation'] = 'Onay';
-$string['cronwarning'] = '<a href=\"cron.php\">cron.php bakım programı</a> son 24 saattir çalışmıyor. <br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&amp;sub=cron\">Kurulum belgesi</a> bunu nasıl otomatikleştireceğinizi açıklıyor.';
+$string['cronwarning'] = '<a href=\"cron.php\">cron.php bakım programı</a> son 24 saattir çalışmıyor. <br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">Kurulum belgesi</a> bunu nasıl otomatikleştireceğinizi açıklıyor.';
+$string['density'] = 'Yoğunluk';
$string['edithelpdocs'] = 'Yardım belgelerini düzenle';
$string['editstrings'] = 'İfadeleri düzenle';
$string['filterall'] = 'Tüm ifadeleri filtrele';
@@ -62,14 +68,35 @@
$string['importtimezones'] = 'Zaman dilimleri listesinin tamamını güncelle';
$string['importtimezonescount'] = '$a->source \'dan $a->count kayıt çıkartıldı';
$string['importtimezonesfailed'] = 'Hiç kaynak bulunamadı! (Kötü haber)';
+$string['incompatibleblocks'] = 'Uyumsuz Bloklar';
+$string['latexpreamble'] = 'LaTeX Önsözü';
+$string['latexsettings'] = 'LaTeX Göstericisi Ayarları';
+$string['mediapluginavi'] = '.AVI filtresini etkinleştir';
+$string['mediapluginmov'] = '.MOV filtresini etkinleştir';
+$string['mediapluginmp3'] = '.MP3 filtresini etkinleştir';
+$string['mediapluginmpg'] = '.MPG filtresini etkinleştir';
+$string['mediapluginswf'] = '.SWF filtresini etkinleştir';
+$string['mediapluginwmv'] = '.WMV filtresini etkinleştir';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'İsteğe bağlı bakım mesajı';
+$string['pathconvert'] = '<i>convert</i> binari yolu';
+$string['pathdvips'] = '<i>dvips</i> binari yolu';
+$string['pathlatex'] = '<i>latex</i> binari yolu';
+$string['pleaseregister'] = 'Bu butonu silmek için lütfen kaydolun';
$string['sitemaintenance'] = 'Bu siteye şu anda bakım yapılıyor ve şimdilik erişilemez';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Bakım modu';
$string['sitemaintenanceoff'] = 'Bakım modu pasifleştirildi ve site şu anda tekrar normal çalışıyor';
$string['sitemaintenanceon'] = 'Siteniz şu anda bakım modunda (sadece yöneticiler girş yapabilir ve siteyi kullanabilir)';
$string['sitemaintenancewarning'] = 'Siteniz şu anda bakım modunda (sadece yöneticiler girş yapabilir). Bu siteyi normal haline döndürmek için <a href=\"maintenance.php\">bakım modunu pasifleştirin</a>.';
+$string['therewereerrors'] = 'Verinizde hatalar var';
$string['timezoneforced'] = 'Bu site yöneticisi tarafından zorunlu tutuldu';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Bütün kullanıcıları kullanmaya zorunlu tut';
$string['timezonenotforced'] = 'Kullanıcılar kendi zaman dilimini seçebilsin';
+$string['upgradelogs'] = 'Tam işlevsellik için, eski kayıt dosyalarınız güncellenmeli. <a href=\"$a\">Daha fazla bilgi</a>';
+$string['upgradesure'] = 'Moodle dosyalarını değişti ve otomatik olarak sunucunuzu şu sürüme terfi etmek üzeresiniz:
+<p><b>$a</b></p>
+<p>Bunu yaptığınızda tekrar geri dönemezsiniz.</p>
+<p>Bu sunucuyu bu sürüme terfi etmek istediğinizden emin misiniz?</p>';
+$string['upgradingdata'] = 'Veri güncelleniyor';
+$string['upgradinglogs'] = 'Loglar güncelleniyor';
?>
View
9 lang/tr/enrol_authorize.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5.1 (2005060210)
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Kullanıcı adı';
@@ -18,7 +18,12 @@
$string['chooseone'] = 'Aşağıdaki iki alandan birini veya ikisini doldurun';
$string['description'] = 'Authorize.net modülü Kredi Kartı sağlayıcılarıyla ücretli kurslar ayarlamanıza olanak verir. Bir kursun ücreti sıfır ise öğrencilere ödeme yapmaları için bir istekte bulunulmaz. Sitenin geneli için ayarlayabileceğiniz varsayılan bir tutar vardır ve her bir dersin ücretini tek tek de ayarlayabilirsiniz. Kurs ücreti ayarlanırsa site genelindeki ücret yoksayılır.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredi Kartı Sağlayıcısı';
-$string['logindesc'] = '<a href=\"$a->url\">Loginhttps</a> seçeneğini Değişkenler/Güvenlik bölümünden ayarlayabilirsiniz.
+$string['httpsrequired'] = 'Üzgünüz, isteğinizi şu anda yerine getiremiyoruz. Bu sitenin ayarı doğru yapılandırılmamış.
+<br /><br />
+Tarayıcınızın alt tarafında sarı bir kilit görmüyorsanız kredi kartı numaranızı girmeyiniz. Bu, sizinle sunucu arasında gidip gelen verinin şifrelendiği anlamına gelir. Böylece 2 bilgisayar arasında akan bilgi korunmuş olur ve kredi kartı numaranız internet üzerinden yakalanamaz.';
+$string['logindesc'] = 'Bu seçenek AÇIK olmalı.
+<br /><br />
+<a href=\"$a->url\">Loginhttps</a> seçeneğini Değişkenler/Güvenlik bölümünden ayarlayabilirsiniz.
<br /><br />
Bu seçenek aktif ise sadece giriş ve ödeme sayfaları için güvenli bağlantı (https) kullanılacaktır.';
$string['nameoncard'] = 'Kart Üzerindeki İsim';
View
39 lang/tr/enrol_ldap.php
@@ -1,7 +1,44 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+$string['description'] = '<p>Ders kayıtlarını kontrol etmek için bir LDAP sunucu kullanabilirsiniz.
+LDAP ağacının kursları referans eden grupları ve her bir grubun/dersin öğrenci üyeliklerinin ayarlandığını var sayıyoruz.</p>
+
+<p>Kursların LDAP içinde grup olarak tanımlandığını ve her bir grubun (yani dersin) çoklu üyelik alanlarının olduğunu - ki bu alanların kullanıcıyı tanımlamak için tekil olması gerekir (<em>member</em> veya <em>memberUid</em> gibi) - varsayıyoruz.</p>
+
+<p>LDAP kayıt yöntemini kullanabilmeniz için kullanıcılarınızın geçerli bir idnumber alanı <strong>olmalı</strong>. Bir kullanıcı derse kaydolduğunda LDAP grupları bu idnumber alanını içermeli. Zaten LDAP yetkilendirmesini kullanıyorsanız genellikle bu iyi çalışır.</p>
+
+<p>Ders kayıtları kullanıcı giriş yaptığında güncellenir ve ayrıca kayıtların senkronize olması için bir betik de çalıştırabilirsiniz.
+Buraya bakınız: <em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.</p>
+
+<p>Bu eklenti, LDAP içinde görünen yeni gruplardan otomatik olarak yeni kurslar da oluşturabilir.</p>';
+$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Moodle içinde henüz var olmayan bir kursa kayıtlar varsa kurslar otomatik olarak oluşturulabilir.';
+$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Otomatik kurs oluşturma ayarları';
+$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Kullanıcıları aramak için yetkili-kullanıcı kullanmak istiyorsanız burada belirtin. Örnek: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Yetkili kullanıcı için şifre';
+$string['enrol_ldap_category'] = 'Otomatik oluşturulan kurslar için kategori.';
+$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'İsteğe bağlı: Tam adının alınacağı LDAP alanı';
+$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'LDAP\'taki birincil tanımlayıcıyı belirtin. Genellikle <em>cn</em> veya <em>uid</em>. Otomatik kurs oluşturmayı kullanıyorsanız değeri kilitlemeniz önerilir. ';
+$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Kurs kaydı ayarları';
+$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'İsteğe bağlı: Kısa adının alınacağı LDAP alanı';
+$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'İsteğe bağlı: Özetin alınacağı LDAP alanı';
+$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Değeri kilitle';
+$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Genel Seçenekler';
+$string['enrol_ldap_host_url'] = 'LDAP sunucunun adresini belirtin.
+Ör: \'ldap://ldap.sirketim.com/\' veya \'ldaps://ldap.sirketim.com/\' ';
+$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'Kursları aramak için kullanılacak objectClass. Genellikle \'posixGroup\'';
+$string['enrol_ldap_search_sub'] = 'Grup üyeliklerini alt-bağlamlardan ara';
+$string['enrol_ldap_server_settings'] = 'LDAP sunucu ayarları';
+$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Öğrenci kayıtlarının nerede olduğunu gösteren bağlam listeleri. Farklı bağlamları \';\' ile ayırın. Örnek: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Üye niteliği. Öğrencilerin ders kaydı yapılırken bir gruba mensup olduğunda. Genellikle \'member\' veya \'memberUid\'.';
+$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Öğrenci kaydı ayarları';
+$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Eğitimci kayıtlarının nerede olduğunu gösteren bağlam listeleri. Farklı bağlamları \';\' ile ayırın. Örnek: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Üye niteliği. Eğitimcilerin derse eğitimci olarak atanırken bir gruba mensup olduğunda. Genellikle \'member\' veya \'memberUid\'.';
+$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Eğitimci kaydı ayarları';
+$string['enrol_ldap_template'] = 'İsteğe bağlı: Otomatik oluşturulan kurslar, bir kurs şemasından ayarlarını kopyalayabilir. Şablon kursun kısa adını giriniz.';
+$string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Yerel veriyi güncelle';
+$string['enrol_ldap_version'] = 'Sunucunun kullandığı protokol sürümü';
$string['enrolname'] = 'LDAP';
?>

0 comments on commit 91df0a9

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.