Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

New file. Moodle v.1.2.

  • Loading branch information...
commit 9757fd9a34afa4540897677f18a62b6e5182c8c1 1 parent 0db0847
stigbjarne authored
View
9 lang/no/admin.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+
+
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrer opplastede filer';
+$string['upgradelogs'] = 'For full funksjonalitet må de gamle loggene oppgraderes. <a href=\"$a\">Mer informasjon</a>';
+$string['upgradinglogs'] = 'Oppgraderer logger';
+
+?>
View
7 lang/no/algebra.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // algebra.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+
+
+$string['filtername'] = 'Skriv algebra';
+
+?>
View
7 lang/no/censor.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // censor.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+
+
+$string['filtername'] = 'Ordkontroll';
+
+?>
View
19 lang/no/error.php
@@ -0,0 +1,19 @@
+<?PHP // $Id$
+ // error.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+
+
+$string['coursegroupunknown'] = 'Klasse til gruppe $a er ikke spesifisert';
+$string['erroronline'] = 'Feil på linje $a';
+$string['fieldrequired'] = '\"$a\" er et obligatorisk felt';
+$string['groupalready'] = 'Brukeren tilhører allerede gruppen $a';
+$string['groupunknown'] = 'Gruppe $a er ikke tilordnet spesifisert klasse';
+$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" er ikke et gyldig navn';
+$string['missingfield'] = 'Feltet \"$a\" mangler';
+$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modulen \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ble ikke installert. Den krever en nyere versjon av Moodle. (Nå bruker du $a->currentmoodle, du trenger $a->requiremoodle).';
+$string['notavailable'] = 'Det er ikke tilgjengelig enda';
+$string['restricteduser'] = 'Beklager, men din brukerkonto \"$a\" har ikke tilgang til å gjøre det.';
+$string['unknowncourse'] = 'Ingen klasse med navnet \"$a\"';
+$string['usernotaddederror'] = 'Bruker \"$a\" ble ikke lagt til - ukjent feil';
+$string['usernotaddedregistered'] = 'Bruker \"$a\" ble ikke lagt til - allerede registrert';
+
+?>
View
69 lang/no/lesson.php
@@ -0,0 +1,69 @@
+<?PHP // $Id$
+ // lesson.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+
+
+$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Handling etter riktig svar';
+$string['addanewpage'] = 'Legg til en ny side';
+$string['addpagehere'] = 'Legg til side her';
+$string['answer'] = 'Svar';
+$string['answersfornumerical'] = 'Svar på numeriske spørsmål bør være par med minimums- og maksimumsverdier';
+$string['attempt'] = 'Forsøk: $a';
+$string['attempts'] = 'Forsøk';
+$string['available'] = 'Tilgjengelig fra (dag-måned-år-time-minutt)';
+$string['canretake'] = '$a kan ta på nytt';
+$string['casesensitive'] = 'Følsom for store/små bokstaver';
+$string['checknavigation'] = 'Sjekk navigering';
+$string['checkquestion'] = 'Sjekk spørsmål';
+$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bekreft sletting av denne siden';
+$string['congratulations'] = 'Gratulerer - du har nådd slutten på leksjonen';
+$string['continue'] = 'Fortsett';
+$string['deadline'] = 'Frist (dag-måned-år-time-minutt)';
+$string['deletingpage'] = 'Sletter side: $a';
+$string['displayofgrade'] = 'Visning av karakter (kun for studenter)';
+$string['endoflesson'] = 'Leksjonen er ferdig';
+$string['fileformat'] = 'Filformat';
+$string['firstanswershould'] = 'Første svar skulle gå til &quot;riktig&quot side';
+$string['gradeis'] = 'Karakteren er $a';
+$string['importquestions'] = 'Importer spørsmål';
+$string['jumpto'] = 'Hopp til';
+$string['maximumnumberofanswers'] = 'Maksimum antall svar';
+$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maksimum antall forsøk';
+$string['modulename'] = 'Leksjon';
+$string['modulenameplural'] = 'Leksjoner';
+$string['movepagehere'] = 'Flytt siden hit';
+$string['moving'] = 'Flytter side: $a';
+$string['movingtonextpage'] = 'Flytter til neste side';
+$string['multianswer'] = 'Flersvar';
+$string['multipleanswer'] = 'Flere svar';
+$string['nextpage'] = 'Neste side';
+$string['noanswer'] = 'Ingen svar gitt';
+$string['noattemptrecordsfound'] = 'Ingen oversikt over forsøk: Ingen karakter gitt';
+$string['normal'] = 'Normal - følg rekkefølgen i leksjonen';
+$string['numberofcorrectanswers'] = 'Antallet riktige svar: $a';
+$string['numberofcorrectmatches'] = 'Antallet riktige par: $a';
+$string['numberofpagestoshow'] = 'Antallet sider å vise';
+$string['numberofpagesviewed'] = 'Antallet sider vist: $a';
+$string['ordered'] = 'Sortert';
+$string['outof'] = 'Ut av $a';
+$string['page'] = 'Side: $a';
+$string['pagecontents'] = 'Sideinnhold';
+$string['pagetitle'] = 'Sidens tittel';
+$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Vennligst velg et svar';
+$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Vennligst velg ett eller flere svar';
+$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Vennligst skriv svaret i boksen';
+$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Vennligst finn parene som passer ovenfor';
+$string['questionoption'] = 'Innstillinger for spørsmål';
+$string['questiontype'] = 'Type spørsmål';
+$string['response'] = 'Tilbakemelding';
+$string['sanitycheckfailed'] = 'Riktighetssjekk feilet: Dette forsøket er slettet';
+$string['savepage'] = 'Lagre side';
+$string['showanunansweredpage'] = 'Vis en ubesvart side';
+$string['showanunseenpage'] = 'Vis en ulest side';
+$string['singleanswer'] = 'Enkelt svar';
+$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Det er det riktige svaret';
+$string['thatsthewronganswer'] = 'Det er feil svar';
+$string['thispage'] = 'Denne siden';
+$string['youhaveseen'] = 'Du har sett mer enn en side i denne leksjonen allerede.<br />Vil du starte på den siste siden du var inne på?';
+$string['youranswer'] = 'Ditt svar';
+
+?>
View
7 lang/no/mediaplugin.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // mediaplugin.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+
+
+$string['filtername'] = 'Plugin for multimedia';
+
+?>
View
7 lang/no/multilang.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // multilang.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+
+
+$string['filtername'] = 'Innhold på flere språk';
+
+?>
View
7 lang/no/tex.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // tex.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+
+
+$string['filtername'] = 'Skriv med TeX';
+
+?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.