Permalink
Browse files

moving towards XHTML compliance

  • Loading branch information...
1 parent 0c7539f commit 997a3a41fc0dab38d241897a001a0019935e391f koenr committed Jan 25, 2005
@@ -9,13 +9,13 @@
<H1>Historie</H1>
-<BLOCKQUOTE>
+<blockquote>
<p>Moodle je živý projekt, na kterém se stále pracuje. U jeho zrodu stál <A
href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1" target=_top>Martin
Dougiamas</a>, který ho řídí dodnes:</p>
-<BLOCKQUOTE>
+<blockquote>
<p><EM>Zabývám se tím problémem už řadu let. Začalo to v devadesátých letech,
kdy jsem byl správcem sítě na <a href="http://www.curtin.edu.au/"
@@ -47,7 +47,7 @@ <H1>Historie</H1>
technologií, a Moodle je způsob, jak mohu k&nbsp;naplnění těchto tezí nejlépe
přispět.</EM></p>
-</BLOCKQUOTE>
+</blockquote>
<p>Po několika zavržených raných prototypech vypustil Martin dne 20. srpna 2002
do světa verzi 1.0. Ta byla určena pro intimnější prostředí menších tříd na
View
@@ -61,7 +61,7 @@ <H1>Instalace Moodle</H1>
<p>&nbsp;</p>
<H3 class="sectionheading"><A NAME="site"></a>3. Struktura stránek</H3>
-<BLOCKQUOTE>
+<blockquote>
<p>Pro orientaci uvádíme stručný přehled obsahu adresáře Moodle:</p>
<blockquote>
<p>config.php - jediný soubor, který musíte na začátku ručně upravovat<br />
@@ -83,7 +83,7 @@ <H1>Instalace Moodle</H1>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-</BLOCKQUOTE>
+</blockquote>
<H3 class="sectionheading"><A NAME="data"></a>4. Vytvoření datového adresáře </H3>
<blockquote>
@@ -152,7 +152,7 @@ <H1>Instalace Moodle</H1>
<p>Nemáte-li na vašem serveru přístup k httpd.conf nebo php.ini, nebo pokud je Moodle na jednom serveru spolu s aplikacemi, které vyžadují jiné nastavení, můžete tato standardní nastavení POTLAČIT.
<p>K tomu je potřeba vytvořit soubor <b>.htaccess</b> v hlavním adresáři Moodle a do něj napsat tato nastavení. Toto funguje pouze na serveru Apache, pokud má navíc povoleno Overrides.
-<BLOCKQUOTE><pRE>
+<blockquote><pRE>
DirectoryIndex index.php index.html index.htm
&lt;IfDefine APACHE2>
@@ -164,12 +164,12 @@ <H1>Instalace Moodle</H1>
php_value file_uploads On
php_value short_open_tag On
php_value session.auto_start Off
-php_value session.bug_compat_warn Off</BLOCKQUOTE></PRE>
+php_value session.bug_compat_warn Off</blockquote></PRE>
<p>Zde můžete rovněž nastavit další věci, jako například maximální možnou velikost nahrávaných (tj. na server posílaných) souborů:
- <BLOCKQUOTE><pRE>
+ <blockquote><pRE>
php_value upload_max_filesize 2M
php_value post_max_size 2M
- </BLOCKQUOTE></PRE>
+ </blockquote></PRE>
<p>Nejjednodušším způsobem bude asi zkopírovat si připravený soubor lib/htaccess a upravit jej podle vašich potřeb. Sledujte další pokyny v tomto souboru.
View
@@ -56,12 +56,12 @@
<H2>Obecná veřejná licence GNU</H2>
Český překlad verze 2, červen 1991
<p>
-<BLOCKQUOTE><pRE>Copyright (C) 1989, 1991 <a href="http://www.gnu.org/">Free Software Foundation</a>, Inc.
+<blockquote><pRE>Copyright (C) 1989, 1991 <a href="http://www.gnu.org/">Free Software Foundation</a>, Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA
Kopírování a distribuce doslovných kopií tohoto licenčního dokumentu jsou
dovoleny komukoliv, jeho změny jsou však zakázány.
-</PRE></BLOCKQUOTE></CENTER>
+</PRE></blockquote></CENTER>
<H2>Preambule</H2>
<p>Softwarové licence jsou většinou navrženy tak, že vám odebírají právo volného
sdílení a úprav programů. Smyslem Obecné veřejné licence GNU je naproti tomu
@@ -287,7 +287,7 @@ <H2>Preambule</H2>
jejich připojení na začátek každého zdrojového souboru, čímž se nejúčinněji
sdělí vyloučení záruky; a v každý souboru by pak měla být prinejmenším řádka s
"copyrightem" a odkaz na místo, kde lze nalézt úplné údaje.</p>
-<BLOCKQUOTE><pRE>&lt;<i>řádka se jménem programu a nástinem toho, co dělá</i>&gt;
+<blockquote><pRE>&lt;<i>řádka se jménem programu a nástinem toho, co dělá</i>&gt;
Copyright (C)&lt;<i>rok</i>&gt; &lt;<i>jméno autora</i>&gt;
@@ -304,16 +304,16 @@ <H2>Preambule</H2>
Kopii Obecné veřejné licence GNU jste měl obdržet spolu s tímto
programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation,
Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
-</PRE></BLOCKQUOTE><pRE></PRE>
+</PRE></blockquote><pRE></PRE>
<p>Připojte rovněž informaci o tom, jak je možné se s vámi spojit elektronickou
a papírovou poštou.</p>
<p>Pokud je program interaktivní, zařiďte, aby se při startu v interaktivním
módu vypsalo hlášení podobné tomuto:</p>
-<BLOCKQUOTE><pRE>Packal verze 69, Copyright (C) 19xx jméno autora.
+<blockquote><pRE>Packal verze 69, Copyright (C) 19xx jméno autora.
Program Packal je ABSOLUTNĚ BEZ ZÁRUKY; podrobnosti se dozvíte
zadáním `show w'. Jde o volný software a jehošíření za jistých
podmínek je vítáno; podrobnosti získáte zadáním `show c'.
-</PRE></BLOCKQUOTE>
+</PRE></blockquote>
<p>Hypotetické povely `<CODE>show w</CODE>' a `<CODE>show c</CODE>' by měly
zobrazit příslušné pasáže Obecné veřejné licence. Odpovídající povely ovšem
nemusí být právě `<CODE>show w</CODE>' a `<CODE>show c</CODE>'; mohou to být
@@ -322,13 +322,13 @@ <H2>Preambule</H2>
<p>Pokud je to nutné, měl byste také přimět svého zaměstnavatele (jestliže
pracujete jako programátor) nebo představitele vaší školy, je-li někdo takový, k
tomu, aby podepsal "zřeknutí se autorských práv". Zde je vzor; jména pozměňte:
-<BLOCKQUOTE><pRE>Jojotechna, a.s., se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva k
+<blockquote><pRE>Jojotechna, a.s., se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva k
programu `Packal' (překladač s&nbsp;nakladačem) napsanému Jakubem Bastlem.
&lt;<i>Tomáš Složitý--podpis</i>&gt;, 1. dubna 1989
Tomáš Složitý, více než prezident
-</PRE></BLOCKQUOTE>
+</PRE></blockquote>
<p>Tato Obecná veřejná licence neumožňuje zahrnutí vašeho programu do jiných než
volných programů. Je-li váš program knihovnou podprogramů, můžete zvážit, zda je
užitečné umožnit sestavování i vázaných aplikačních programů s vaší knihovnou. V
@@ -1,5 +1,5 @@
<p>Úkoly</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Typy úkolů</a>
- <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Opakované odevzdávání</a>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Typy úkolů</li></a>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Opakované odevzdávání</li></a>
</ul>
@@ -2,26 +2,26 @@
<p>Modul Chat obsahuje některé nástroje, které chatování zpříjemňují.</p>
-<DL>
-<DT><b>Smajlíky</b></DT>
-<DD>Stejně jako jinde v Moodlu, i zde můžete používat smajlíky (emotikony) a
+<dl>
+<dt><b>Smajlíky</b></dt>
+<dd>Stejně jako jinde v Moodlu, i zde můžete používat smajlíky (emotikony) a
také zde budou správně zobrazeny, například :-) =
-<IMG src="pix/s/smiley.gif"> </DD>
+<IMG src="pix/s/smiley.gif"> </dd>
-<DT><b>Odkazy</b></DT>
-<DD>Internetové adresy budou automaticky převedeny na odkazy.</DD>
+<dt><b>Odkazy</b></dt>
+<dd>Internetové adresy budou automaticky převedeny na odkazy.</dd>
<dt><b>Scénické poznámky</b></dt>
<dd>Chcete-li popsat svou činnost jakoby zvenčí, můžete svůj vzkaz začít "/me"
nebo ":". Například jestliže se jmenujete Martin a napíšete ":se směje" nebo
"/me se směje", všem se zobrazí zpráva "Martin se směje".</dd>
-<DT><b>Prozvánění</b></DT>
-<DD>Kliknutím na odkaz "prozvonit" vedle jména osoby jí pošlete zvukový signál.
-Prozvonit všechny účastníky chatu lze jednoduše příkazem "beep all".</DD>
+<dt><b>Prozvánění</b></dt>
+<dd>Kliknutím na odkaz "prozvonit" vedle jména osoby jí pošlete zvukový signál.
+Prozvonit všechny účastníky chatu lze jednoduše příkazem "beep all".</dd>
-<DT><b>HTML</b></DT>
-<DD>Pokud ovládáte jazyk HTML, můžete jej použít a vložit tak do svého vzkazu
+<dt><b>HTML</b></dt>
+<dd>Pokud ovládáte jazyk HTML, můžete jej použít a vložit tak do svého vzkazu
obrázek, přehrát v něm zvukový soubor nebo vytvořit text různých barev a různé
-velikosti.</DD>
-</DL>
+velikosti.</dd>
+</dl>
@@ -1,4 +1 @@
-<p>Modul Chat</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">Jak používat Chat</a>
-</ul>
+<p>Modul Chat</p><ul> <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">Jak používat Chat</a></li></ul>
@@ -1,4 +1,7 @@
-<p>Mo¾nosti</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=choice&file=options.html">Mo¾né odpovìdi</a>
+<p>Mo¾nosti</p>
+
+<ul>
+
+ <li><a href="help.php?module=choice&file=options.html">Mo¾né odpovìdi</a></li>
+
</ul>
@@ -4,5 +4,5 @@
několik odpovědí, z nichž si studenti mohou vybrat. To umožňuje uskutečnit rychlé
hlasování, kterým lze například podnítit studenty k přemýšlení o určitém tématu,
nechat je rozhodnout o dalším postupu v kurzu nebo mezi nimi provést průzkum
-mínění.
+mínění.</p>
</ul>
@@ -6,7 +6,7 @@
nedorozuměním.</p>
<p>Rozhovoru skutečně prospěje, budou-li vaše příspěvky krátké a k věci. Pokud
-chcete začít řešit něco jiného, raději rozhovor uzavřete a začněte nový.
+chcete začít řešit něco jiného, raději rozhovor uzavřete a začněte nový. </p>
<p>Snažte se partnerovi klást zajímavé otázky. Obě strany to přiměje lépe
promyslet problém, o kterém diskutujete (a tím se něco naučit).</p>
@@ -1,8 +1,8 @@
<p>Fóra</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Druhy fór</a>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Povolení přispívat do fóra</a>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Přílohy</a>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Odebírání příspěvků</a>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Hodnocení</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Druhy fór</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Povolení přispívat do fóra</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Přílohy</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Odebírání příspěvků</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Hodnocení</a></li>
</ul>
@@ -6,5 +6,5 @@
Příspěvky lze prohlížet v několika formátech a je možné k nim připojit přílohu.
Účastníci kurzu mají možnost přihlásit se k odběru příspěvků, kopie každého
vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána e-mailem. Učitel má možnost
-vnutit odebírání příspěvků všem účastníkům.
+vnutit odebírání příspěvků všem účastníkům.</p>
</ul>
@@ -30,14 +30,14 @@
<hr />
<p>Správci Moodlu mohou vytvářet nové způsoby zobrazení, a to následujícím
-postupem:
+postupem:</p>
<ol>
<li>Nahlédněte do adresáře mod/glossary/formats; pro každý existující způsob
-zobrazení byste měli vidět soubor označený číslem.
+zobrazení byste měli vidět soubor označený číslem.</li>
<li>Vytvořte kopii jednoho z nich a označte ji jiným číslem N (nezapomeňte, že
-0 a 1 jsou rezervovány).
-<li>Editací souboru vytvořte vlastní formát (vyžaduje jistou znalost PHP).
+0 a 1 jsou rezervovány).</li>
+<li>Editací souboru vytvořte vlastní formát (vyžaduje jistou znalost PHP).</li>
<li>Nakonec vložte do každého jazykového balíčku, který používáte, novou
proměnnou s názvem <b>displayformatN</b> a připojte krátké, ale výstižné
-jméno pro nový formát.
+jméno pro nový formát.</li>
</ol>
@@ -1,31 +1,61 @@
-<p>Slovník</p>
-
-<blockquote>
- Soubory nápovědy na úrovni slovníku:
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=description.html">Popis slovníku</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=globalglossary.html">Určení společného slovníku</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Určení hlavního slovníku kurzu</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=defaultapproval.html">Schvalování hesel</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowduplicatedentries.html">Duplikovaná hesla ve slovnících</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=studentcanpost.html">Studenti mohou aktualizovat hesla</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowcomments.html">Komentáře k heslům</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">Formát zobrazení hesel</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=entbypage.html">Počet hesel zobrazených na stránce</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=shows.html">Procházet možnosti v rámečku Abecední náhled</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=linkcategories.html">Automatické vytváření odkazů kategorií</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=filetoimport.html">Importování hesel</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=importcategories.html">Importování kategorií</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=destination.html">Cíl importovaných hesel</a>
-</ul>
-</blockquote>
-
-<blockquote>
-Soubory nápovědy na úrovni hesel:
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=usedynalink.html">Automatické vytváření odkazů hesel</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=aliases.html">Klíčová slova: Co jsou?</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=casesensitive.html">Automatické vytváření odkazů s rozlišením velkých a malých písmen</a>
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=fullmatch.html">Automatické vytváření odkazů na celá slova</a>
-</ul>
+<p>Slovník</p>
+
+
+
+<blockquote>
+
+ Soubory nápovědy na úrovni slovníku:
+
+<ul>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=description.html">Popis slovníku</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=globalglossary.html">Určení společného slovníku</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Určení hlavního slovníku kurzu</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=defaultapproval.html">Schvalování hesel</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowduplicatedentries.html">Duplikovaná hesla ve slovnících</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=studentcanpost.html">Studenti mohou aktualizovat hesla</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowcomments.html">Komentáře k heslům</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">Formát zobrazení hesel</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=entbypage.html">Počet hesel zobrazených na stránce</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=shows.html">Procházet možnosti v rámečku Abecední náhled</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=linkcategories.html">Automatické vytváření odkazů kategorií</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=filetoimport.html">Importování hesel</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=importcategories.html">Importování kategorií</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=destination.html">Cíl importovaných hesel</a></li>
+
+</ul>
+
+</blockquote>
+
+
+
+<blockquote>
+
+Soubory nápovědy na úrovni hesel:
+
+<ul>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=usedynalink.html">Automatické vytváření odkazů hesel</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=aliases.html">Klíčová slova: Co jsou?</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=casesensitive.html">Automatické vytváření odkazů s rozlišením velkých a malých písmen</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=fullmatch.html">Automatické vytváření odkazů na celá slova</a></li>
+
+</ul>
+
</blockquote>
@@ -13,7 +13,7 @@
k odpovědím a jejich hodnocení v procentech; pro interní potřebu lze text také
opatřovat poznámkami, které se v testu nezobrazí. Zde je několik příkladů:</p>
-<pRE>Kdo je pohřben v památníku na Vítkově?{~T.G.M. ~Klement Gottwald =nikdo}
+<pre>Kdo je pohřben v památníku na Vítkově?{~T.G.M. ~Klement Gottwald =nikdo}
V památníku na Vítkově byl {~otráven =pohřben ~oddán} Klement Gottwald.
@@ -22,30 +22,30 @@
Kdo je pohřben v památníku na Vítkově?{=nyní již nikdo =nikdo}
Kdy se narodil Klement Gottwald?{#1896}
-</PRE>
+</pre>
<p align="right"><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Více
o formátu "GIFT"</a></p></ul>
<p><b>Formát Aiken</b></p>
<ul>
<p>Formát Aiken umožňuje snadnou tvorbu úloh s výběrem odpovědí. Používá
jednoduchou syntaxi srozumitelnou i pro člověka. Např:</p>
-<pRE>Co je cílem první pomoci?
+<pre>Co je cílem první pomoci?
A. Zachránit život, zabránit dalšímu zranění
B. Poskytnout lékařské ošetření zraněnému
C. Zabránit dalšímu zranění
D. Pomoci obětem v nouzi
-ANSWER: A</PRE>
+ANSWER: A</pre>
<p align="right">
<a href="help.php?file=formataiken.html&module=quiz">Více o formátu "AIKEN"</a></p></ul>
<p><b>Vynechané slovo</b></p>
<ul>
<p>Tento formát podporuje pouze úlohy s výběrem odpovědí. Chybné varianty
odpovědi se uvozují vlnovkou (~), správná odpověď rovnítkem (=). Např.:</p>
-<BLOCKQUOTE>Již v raném věku, kdy začínáme zkoumat své tělo, se z nás
+<blockquote>Již v raném věku, kdy začínáme zkoumat své tělo, se z nás
stávají studenti {=anatomie a fyziologie ~mechaniky ~teologie ~botaniky},
-a studenty v jistém smyslu zůstáváme až do konce života.</BLOCKQUOTE>
+a studenty v jistém smyslu zůstáváme až do konce života.</blockquote>
<p align="right">
<a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Více o formátu
"Vynechané slovo"</a></p></ul>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 997a3a4

Please sign in to comment.