Permalink
Browse files

string files should be XHTML compliant now

 • Loading branch information...
1 parent c2dd62a commit 99aa7c19c3d8d8bdb50e5f76f346882bd79e8cef koenr committed Mar 30, 2005
Showing with 52 additions and 53 deletions.
 1. +1 −1 lang/ga/dialogue.php
 2. +1 −1 lang/ga/forum.php
 3. +17 −17 lang/ga/moodle.php
 4. +1 −1 lang/gl/auth.php
 5. +1 −1 lang/gl/forum.php
 6. +1 −1 lang/gl/glossary.php
 7. +5 −6 lang/gl/journal.php
 8. +23 −23 lang/gl/moodle.php
 9. +1 −1 lang/gl/resource.php
 10. +1 −1 lang/gl/survey.php
@@ -19,7 +19,7 @@
$a->url';
$string['dialoguemailhtml'] = 'Tá iontráil nua curtha isteach ag $a->userfrom le do iontráil dialóige do \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
-Féadfaidh tú é a fheiceáil ceangailte le: <a href="$a->url">d\'iontráil dialóige</a>.';
+Féadfaidh tú é a fheiceáil ceangailte le: <a href=\"$a->url\">d\'iontráil dialóige</a>.';
$string['dialoguename'] = 'Ainm dialóige';
$string['dialogueopened'] = 'Dialóg oscailte le $a';
$string['dialoguewith'] = 'Dialóg le $a';
View
@@ -83,7 +83,7 @@
$string['openmode2'] = 'Ceadaítear plé agus freagraí';
$string['parent'] = 'Taispeáin máthairphost';
$string['parentofthispost'] = 'Máthair an phoist seo';
-$string['postadded'] = 'Cuireadh isteach go rathúil do phost.<p>Tá $a agat eagar a chur air más mian leat é a athrú.';
+$string['postadded'] = 'Cuireadh isteach go rathúil do phost.<br />Tá $a agat eagar a chur air más mian leat é a athrú.';
$string['postincontext'] = 'Féach an post seo ina chomhthéacs';
$string['postmailinfo'] = 'Seo cóip de theachtaireacht postáilte ar shuíomh $a.
Le do fhreagra a chur leis tríd an suíomh gréasáin, cliceáil ar an nasc seo:';
View
@@ -289,9 +289,9 @@
Má tá cabhair uait, déan teagmháil led\' thoil le riarthóir an tsuímh,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: dearbhú cuntais';
-$string['emailconfirmsent'] = ' <p>Ba cheart r-phost a bheith seolta chuig do sheoladh ag <b>$a</b>
- <p>Tá treoracha éasca ann le do chlárúchán a chur i gcrích.
- <p>Má bhíonn deacrachtaí ar bith agat, déan teagmháil le riarthóir an tsuímh.';
+$string['emailconfirmsent'] = 'Ba cheart r-phost a bheith seolta chuig do sheoladh ag <b>$a</b>
+ <br />Tá treoracha éasca ann le do chlárúchán a chur i gcrích.
+ <br />Má bhíonn deacrachtaí ar bith agat, déan teagmháil le riarthóir an tsuímh.';
$string['emaildisable'] = 'Tá an seoladh r-phoist seo míchumasaithe.';
$string['emaildisplay'] = 'Léiriú r-phoist';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Ná lig ach do bhaill eile an chúrsa mo sheoladh r-phoist a fheiceáil';
@@ -317,12 +317,12 @@
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: dearbhú athrú pasfhocail';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Ba cheart r-phost a bheith seolta chuig do sheoladh ag <b>$a</b>.
-<p>Tá treoracha éasca ann leis an athrú pasfhocail a dhearbhú agus a chur i gcrích.
+<br />Tá treoracha éasca ann leis an athrú pasfhocail a dhearbhú agus a chur i gcrích.
Má bhíonn deacracht fós agat, téigh i dteagmháil le riarthóir an tsuímh.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Go raibh maith agat as athrú an phasfhocail a dhearbhú.
-<p>Seoladh r-phost le do phasfhocal nua chuig do sheoladh ag <b>$a->email</b>.
-<p>Gineadh go huathoibríoch an pasfhocal - b\'fhéidir gur mhaith leat an
-<a href=$a->link>pasfhocal a athrú</a> go rud éigin a bheadh níos éasca cuimhniú air.';
+<br />Seoladh r-phost le do phasfhocal nua chuig do sheoladh ag <b>$a->email</b>.
+<br />Gineadh go huathoibríoch an pasfhocal - b\'fhéidir gur mhaith leat an
+<a href=\"$a->link\">pasfhocal a athrú</a> go rud éigin a bheadh níos éasca cuimhniú air.';
$string['enable'] = 'Cumasaigh';
$string['enrolledincourse'] = 'Cláraithe ar an gcúrsa \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Níl cláraithe ar an gcúrsa \"$a\"';
@@ -495,7 +495,7 @@
$string['loginsite'] = 'Logáil isteach sa suíomh';
$string['loginsteps'] = 'Dia duit! Le rochtain iomlán a bheith agat ar chúrsaí, beidh ort nóiméad a ghlacadh le cuntas nua a chruthú duit féin ar an suíomh gréasáin seo.
D\'fhéadfadh &quot;eochair clárúcháin&quot; aon-uaire a bheith ag baint le cúrsaí ar leith, ach ní bheidh sé uait go dtí ar ball. Seo iad na céimeann:
- <ol size=\"2\">
+ <ol>
<li>Líon amach an fhoirm <a href=\"$a\">Cuntas Nua</a> le do chuid sonraí.</li>
<li>Seolfar r-phost láithreach chuig do sheoladh r-phoist.</li>
<li>Léigh do r-phost, agus cliceáil ar an nasc gréasáin atá ann.</li>
@@ -663,10 +663,10 @@
$string['passwordrecovery'] = 'Cabhraigh liom logáil isteach';
$string['passwordsdiffer'] = 'Níl na pasfhocail seo ag teacht le chéile';
$string['passwordsent'] = 'Seoladh an pasfhocal';
-$string['passwordsenttext'] = ' <p>Seoladh r-phost chuig do sheoladh ag $a->email.
- <p><b>Seiceáil do r-post, led\' thoil, dod\' phasfhocal nua</b>
- <p>Gineadh go huathoirbíodh an pasfhocal nua, b\'fhéidir gur mhaith leat
- <A HREF=$a->link>é a athrú go rud éigin a bheadh ní b\'éasca cuimhniú air</A>.';
+$string['passwordsenttext'] = 'Seoladh r-phost chuig do sheoladh ag $a->email.
+ <br /><b>Seiceáil do r-post, led\' thoil, dod\' phasfhocal nua</b>
+ <br />Gineadh go huathoirbíodh an pasfhocal nua, b\'fhéidir gur mhaith leat
+ <a href=\"$a->link\">é a athrú go rud éigin a bheadh ní b\'éasca cuimhniú air</a>.';
$string['people'] = 'Daoine';
$string['personalprofile'] = 'Próifíl phearsanta';
$string['phone'] = 'Fón';
@@ -692,11 +692,11 @@
$string['recentactivityreport'] = 'Tuairisc iomlán de ghníomhaíocht a tharla le gairid...';
$string['registration'] = 'Clárú Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Fógraí r-phoist';
-$string['registrationinfo'] = '<p>Ligeann an leathanach seo duit do shuíomh Moodle a chlárú le moodle.org. Tá an clárú saor in aisce.
+$string['registrationinfo'] = 'Ligeann an leathanach seo duit do shuíomh Moodle a chlárú le moodle.org. Tá an clárú saor in aisce.
An príomhbhuntáiste a bhaineann le clárú ná go gcuirfear ar liosta poist ísealmhéide thú le fógraí tábhachtacha a fháil ar nós teachtaireachtaí foláirimh agus leaganachanua de Moodle.
-<p>Is é an réamhshocrú go gcoinneofaí príobháideach an t-eolas seo agus ní dhíolfar ná ní thabharfar do dhuine ar bith eile é. An t-aon chúis atá ann an t-eolas seo a bhailiú ná ar chúiseanna tacaíochta agus le cuidiú íomhá staitisticiúil a ghiniúint de phobal Moodle ina iomláine.
-<p>Más é do rogha é, féadfaidh tú ainm do shuímh, do thíre agus an URL a chur leis an liosta poiblí de Shuíomhanna Moodle.
-<p>Dearbhaítear gach clárú nua de láimh sula gcuirtear leis an liosta iad, ach ó cuirtear leis an liosta iad féadfaidh tú do chlárúchán (agus d\'iontráil ar an liosta poiblí) a uasdhátú ag am ar bith tríd an fhoirm seo a athsheoladh.';
+<br />Is é an réamhshocrú go gcoinneofaí príobháideach an t-eolas seo agus ní dhíolfar ná ní thabharfar do dhuine ar bith eile é. An t-aon chúis atá ann an t-eolas seo a bhailiú ná ar chúiseanna tacaíochta agus le cuidiú íomhá staitisticiúil a ghiniúint de phobal Moodle ina iomláine.
+<br />Más é do rogha é, féadfaidh tú ainm do shuímh, do thíre agus an URL a chur leis an liosta poiblí de Shuíomhanna Moodle.
+<br />Dearbhaítear gach clárú nua de láimh sula gcuirtear leis an liosta iad, ach ó cuirtear leis an liosta iad féadfaidh tú do chlárúchán (agus d\'iontráil ar an liosta poiblí) a uasdhátú ag am ar bith tríd an fhoirm seo a athsheoladh.';
$string['registrationno'] = 'Ní mian liom r-phost a fháil';
$string['registrationsend'] = 'Seol faisnéis clárúcháin chuig moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Sea, cuir teachtaireacht chugam led\' thoil faoi cheisteanna tábhachtacha';
@@ -732,7 +732,7 @@
$string['search'] = 'Cuardaigh';
$string['searchagain'] = 'Cuardaigh arís';
$string['searchcourses'] = 'Cuardaigh cúrsaí';
-$string['searchhelp'] = 'Féadfaidh tú focail iolracha a lorg ag an aon am amháin.<p>focal : aimsigh aon mheaits den fhocal seo sa téacs.<br />+focal : ní aimseofar ach meaits dhíreach den fhocal.<br />-focal : ná cuir san áireamh torthaí ina bhfuil an focal seo.';
+$string['searchhelp'] = 'Féadfaidh tú focail iolracha a lorg ag an aon am amháin.<br />focal : aimsigh aon mheaits den fhocal seo sa téacs.<br />+focal : ní aimseofar ach meaits dhíreach den fhocal.<br />-focal : ná cuir san áireamh torthaí ina bhfuil an focal seo.';
$string['searchresults'] = 'Torthaí cuardaigh';
$string['sec'] = 'soic';
$string['secs'] = 'soic';
View
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['auth_dbpasstype'] = 'Especifique o formato que emprega o campo de contrasinal. A criptografía MD5 é útil para conectar con outras aplicacións web como PostNuke.';
$string['auth_dbtable'] = 'Nome da táboa na base de datos';
$string['auth_dbtitle'] = 'Usar unha base de datos externa';
-$string['auth_dbtype'] = 'O tipo de base de datos (Vexa a <a href=../lib/adodb/readme.htm#drivers>documentación de ADOdb</a> para obter máis detalles)';
+$string['auth_dbtype'] = 'O tipo de base de datos (Vexa a <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">documentación de ADOdb</a> para obter máis detalles)';
$string['auth_dbuser'] = 'Usuario/a con acceso de lectura á base de datos';
$string['auth_emaildescription'] = 'A confirmación por correo electrónico é o método de autenticación predeterminado. Cando o usuario/a se inscribe, escollendo o seu propio nome de usuario e contrasinal, envíaselle unha mensaxe electrónica de confirmación ao seu enderezo de correo electrónico. Esta mensaxe contén unha ligazón segura a unha páxina onde o usuario/a pode confirmar a súa conta. As futuras entradas comproban o nome de usuario e contrasinal contra os valores gardados na base de datos de Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Autenticación baseada en correo electrónico';
View
@@ -84,7 +84,7 @@
$string['openmode2'] = 'Permitir debates e respostas';
$string['parent'] = 'Mostrar mensaxe anterior';
$string['parentofthispost'] = 'Anterior a esta mensaxe';
-$string['postadded'] = 'A súa mensaxe colocouse con éxito.<P>Ten $a para editala se quere facer calquera cambio.';
+$string['postadded'] = 'A súa mensaxe colocouse con éxito.<br />Ten $a para editala se quere facer calquera cambio.';
$string['postincontext'] = 'Mira esta mensaxe no seu contexto';
$string['postmailinfo'] = 'Esta é unha copia da mensaxe publicada en $a .
Para responder a esta mensaxe, faga clic nesta ligazón:';
@@ -89,7 +89,7 @@
$string['explainall'] = 'Amosar TODAS as entradas nunha páxina';
$string['explainalphabet'] = 'Navegue polo glosario usando este índice.';
$string['explainexport'] = 'Xerouse un arquivo.<br />Descárgueo e gárdeo. Poderá importalo en calquera momento neste ou noutro curso.';
-$string['explainimport'] = 'Debe especificar o arquivo a importar e definir o criterio do proceso.<p>Envíe a súa solicitude e revise os resultados.';
+$string['explainimport'] = 'Debe especificar o arquivo a importar e definir o criterio do proceso.<p>Envíe a súa solicitude e revise os resultados.</p>';
$string['explainspecial'] = 'Amosa as entradas que non comenzan cunha letra';
$string['exportedentry'] = 'Entrada exportada';
$string['exportedfile'] = 'Arquivo exportado';
View
@@ -9,13 +9,12 @@
$string['editingends'] = "Período de edición finalizado";
$string['entries'] = "Entradas";
$string['feedbackupdated'] = "Resposta actualizada en \$a entries";
-$string['journalmail'] = "\$a->teacher fixo algúns comentarios sobre a súa entrada no xornal en '\$a->journal'
-
-Pode velos engadidos á súa entrada no xornal:
-
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher fixo algúns comentarios sobre a súa entrada no xornal en '\$a->journal'
+Pode velos engadidos á súa entrada no xornal:
\$a->url";
-$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher fixo algúns comentarios sobre a súa entrada no xornal en '<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
-Pode velos engadidos á súa <a href=\\\"\$a->url\\\">entrada en xornal</a>.";
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher fixo algúns comentarios sobre a súa entrada no xornal en '<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
+
+Pode velos engadidos á súa <a href="\$a->url\">entrada en xornal</a>.";
$string['journalname'] = "Nome do xornal";
$string['journalquestion'] = "Pregunta do xornal";
$string['journalrating1'] = "Non satisfactorio";
View
@@ -168,7 +168,7 @@
$string['configmaxbytes'] = 'Especifica o tamaño máximo dos arquivos que os usuarios/as poden subir ao servidor. Esta variable está limitada polas variables de PHP upload_max_filesize e de Apache LimitRequestBody. Por outra banda, maxbytes limita o tamaño total nun curso ou módulo.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Especifique o tempo que os participantes teñen para editar as súas mensaxes. Normalmente 30 minutos é un valor adecuado.';
$string['configopentogoogle'] = 'Se habilita esta opción, Google poderá entrar no seu sitio como convidado. Adicionalmente, a xente que entre ao seu sitio por unha búsqueda de Google accederá automaticamente como convidado. Observe que isto proporciona acceso soamente aos cursos que xa teñen a entrada permitida a convidados.';
-$string['configproxyhost'] = 'Se este <B>servidor</B> necesita un proxy (por exemplo un firewall) para acceder a internet, indique o nome do proxy e o porto.';
+$string['configproxyhost'] = 'Se este <b>servidor</b> necesita un proxy (por exemplo un firewall) para acceder a internet, indique o nome do proxy e o porto.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle pode usar un nivel adicional de seguridade ao aceptar datos desde formularios web. Se isto está habilitado, a variable do navegador HTTP_REFERER contrástase co enderezo actual no formulario. Nalgúns casos isto pode causar problemas se o/a usuario/a está usando un cortalumes (ex. Zonealarm) configurado para quitar os HTTP_REFERER do seu tráfico web. Síntomas disto son quedarse \"atascado\" nun formulario. Se os seus usuarios/as están tendo problemas coa páxina de inscrición (por exemplo) debe deshabilitar esta opción, aínda que facelo deixará o seu sitio máis aberto á posibilidade de ataques mediante \"forza bruta\". Se ten dúbidas, deixe isto establecido como \'Si\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Esta variable define o nome da cookie que Moodle utiliza para as súas sesións. Esta é opcional, e é só útil cando existe máis dunha copia de Moodle instalada no mesmo sitio web.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Se unha persoa entrou neste sitio e permanece inactiva durante un longo período de tempo (sen cargar páxinas) automaticamente é posta fóra do sistema (finaliza a súa sesión). Esta variable especifica cánto debe durar ese período de tempo.';
@@ -306,11 +306,11 @@
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: confirmación de conta';
-$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Enviamos un correo electrónico a <B>$a</B>,
+$string['emailconfirmsent'] = 'Enviamos un correo electrónico a <b>$a</b>,
- <P>onde atopará unhas sinxelas instrucións para rematar o proceso.
+ <br />onde atopará unhas sinxelas instrucións para rematar o proceso.
- <P>Se atopa algunha dificultade, por favor contacte co administrador do sistema.';
+ <br />Se atopa algunha dificultade, por favor contacte co administrador do sistema.';
$string['emaildisable'] = 'O enderezo de correo-e non está habilitada';
$string['emaildisplay'] = 'Amosar correo';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Amosar o meu enderezo de correo só aos meus compañeiros/as de curso';
@@ -334,12 +334,12 @@
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: confirmación de cambio de contrasinal';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Deberíase ter enviado unha mensaxe ao seu enderezo: <strong>$a</strong>.
-<p>A mensaxe contén instrucións sinxelas para confirmar e completar este cambio de contrasinal.
+<br />A mensaxe contén instrucións sinxelas para confirmar e completar este cambio de contrasinal.
Se segue tendo problemas, contacte co administrador do sitio.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Grazas por confirmar o cambio de contrasinal.
-<p>Enviouse unha mensaxe que contén o seu novo contrasinal ao seu enderezo: <strong>$a->email</strong>.
-<p>O novo contrasinal foi xerada automaticamente - vostede pode
-<a href=$a->link>cambiar este contrasinal</a> por algunha outra máis doada de lembrar.';
+<br />Enviouse unha mensaxe que contén o seu novo contrasinal ao seu enderezo: <strong>$a->email</strong>.
+<br />O novo contrasinal foi xerada automaticamente - vostede pode
+<a href=\"$a->link\">cambiar este contrasinal</a> por algunha outra máis doada de lembrar.';
$string['enable'] = 'Habilitar';
$string['enrolledincourse'] = 'Inscritos no curso ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Non inscritos no curso ';
@@ -515,16 +515,16 @@
$string['loginguest'] = 'Entrar como convidado/a';
$string['loginsite'] = 'Entrar ao sitio';
$string['loginsteps'] = 'Para ter acceso completo aos cursos precisa crear unha conta para vostede neste sitio web. Ademais, cada un dos cursos pode ter unha clave de acceso que necesitará para entrar neles. Estes son os pasos que debe seguir:
- <OL size=2>
- <LI>Encha a <A HREF=$a>Solicitude de alta</A>.
- <LI>O sistema enviaralle un correo electrónico para verificar que o seu enderezo é correcto.
- <LI>Lea o correo e confirme a súa alta.
- <LI>Para entrar nos cursos pediráselle unha \"clave de acceso\", que se lle enviará cando se matricule neles.
- <LI>A partir dese momento non necesitará empregar máis que o seu nome e contrasinal.
- </OL>';
-$string['loginstepsnone'] = 'Ola.<P>Para poder ter acceso completo aos cursos precisa crear
-unha conta.<P>Todo o que ten que facer é inscribirse nesta páxina.
-<P>';
+ <ol>
+ <li>Encha a <a href=\"$a\">Solicitude de alta</a>.</li>
+ <li>O sistema enviaralle un correo electrónico para verificar que o seu enderezo é correcto.</li>
+ <li>Lea o correo e confirme a súa alta.</li>
+ <li>Para entrar nos cursos pediráselle unha \"clave de acceso\", que se lle enviará cando se matricule neles.</li>
+ <li>A partir dese momento non necesitará empregar máis que o seu nome e contrasinal.</li>
+ </ol>';
+$string['loginstepsnone'] = 'Ola.<p>Para poder ter acceso completo aos cursos precisa crear
+unha conta.</p><p>Todo o que ten que facer é inscribirse nesta páxina.
+</p>';
$string['loginto'] = 'Entrar a $a';
$string['loginusing'] = 'Entre aquí usando o seu nome e contrasinal';
$string['logout'] = 'Saír';
@@ -677,10 +677,10 @@
$string['passwordrecovery'] = 'Si, axúdeme a entrar';
$string['passwordsdiffer'] = 'Os contrasinais non coinciden';
$string['passwordsent'] = 'Enviouse o contrasinal';
-$string['passwordsenttext'] = ' <P>O sistema enviou un correo electrónico a $a->email.
- <P><B>Revise o seu correo para recibir un novo contrasinal</B>
- <P>O novo contrasinal xérase automaticamente, polo que tal vez Vd. desexe
- <A HREF=$a->link>cambialo</A> por unha que lle sexa máis doado de lembrar.';
+$string['passwordsenttext'] = 'O sistema enviou un correo electrónico a $a->email.
+ <br /><b>Revise o seu correo para recibir un novo contrasinal</b>
+ <br />O novo contrasinal xérase automaticamente, polo que tal vez Vd. desexe
+ <a href=\"$a->link\">cambialo</a> por unha que lle sexa máis doado de lembrar.';
$string['people'] = 'Persoas';
$string['personalprofile'] = 'Información persoal';
$string['phone'] = 'Teléfono';
@@ -748,7 +748,7 @@
$string['search'] = 'Buscar';
$string['searchagain'] = 'Volver a buscar';
$string['searchcourses'] = 'Buscar cursos';
-$string['searchhelp'] = 'Pode buscar moitas palabras ao mesmo tempo.<p> Se coloca unha ou máis palabras, o buscador atopa todas as mensaxes que conteñan esa ou esas palabras en calquera lugar.<br /> Se coloca varias palabras separadas polo signo de adición (+) aparecerán os resultados que conteñan todas esas palabras na orde exacta en que foron colocadas.<br /> Se coloca un signo de subtracción (-) antes dunha palabra, amosaranse todas as mensaxes que conteñan a ou as outras palabras pero que non conteñan a palabra antecedida por este signo.';
+$string['searchhelp'] = 'Pode buscar moitas palabras ao mesmo tempo.<br /> Se coloca unha ou máis palabras, o buscador atopa todas as mensaxes que conteñan esa ou esas palabras en calquera lugar.<br /> Se coloca varias palabras separadas polo signo de adición (+) aparecerán os resultados que conteñan todas esas palabras na orde exacta en que foron colocadas.<br /> Se coloca un signo de subtracción (-) antes dunha palabra, amosaranse todas as mensaxes que conteñan a ou as outras palabras pero que non conteñan a palabra antecedida por este signo.';
$string['searchresults'] = 'Resultados da pescuda';
$string['sec'] = 'segundo';
$string['secs'] = 'segundos';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 99aa7c1

Please sign in to comment.