Skip to content
Browse files

xhtml compliance

  • Loading branch information...
1 parent 6928daa commit 9b421ad1339f5a7beb347a2afa269d76ef4219e2 koenr committed Feb 14, 2005
View
40 lang/nl/help/emoticons.html
@@ -5,52 +5,52 @@
<td>
<table border="0" align="center" cellpadding="5">
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-)')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>glimlach</td>
<td><font face="courier">:-)</td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>grijns</td>
<td><font face="courier">:-D</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(';-)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext(';-)')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>knipoog</td>
<td><font face="courier">;-)</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-/')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-/')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>gemengd gevoel</td>
<td><font face="courier">:-/</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('V-.')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext('V-.')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>bedenking</td>
<td><font face="courier">V-.</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>tong uit</td>
<td><font face="courier">:-P</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('B-)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext('B-)')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>cool</td>
<td><font face="courier">B-)</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('^-)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext('^-)')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>goedgekeurend</td>
<td><font face="courier">^-)</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-)')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>ogen wijd</td>
<td><font face="courier">8-)</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-o')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-o')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>verrast</td>
<td><font face="courier">8-o</font></td>
</tr>
@@ -59,52 +59,52 @@
<td>
<table border="0" align="center" cellpadding="5">
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-(')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-(')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>triest</td>
<td><font face="courier">:-(</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-.')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-.')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>verlegen</td>
<td><font face="courier">8-.</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-I')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-I')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>blozend</td>
<td><font face="courier">:-I</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>kusjes</td>
<td><font face="courier">:-X</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext(':o)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':o)')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>clown</td>
<td><font face="courier">:o)</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('P-|')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext('P-|')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>blauw oog</td>
<td><font face="courier">P-|</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('8-[')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-[')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>boos</td>
<td><font face="courier">8-[</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('xx-P')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext('xx-P')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>dood</td>
<td><font face="courier">xx-P</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>slaperig</td>
<td><font face="courier">|-.</font></td>
</tr>
<tr>
- <td><a href="javascript:inserttext('}-]')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15" /></a></td>
+ <td><a href="javascript:inserttext('}-]')"><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15" /></a></td>
<td>boosaardig</td>
<td><font face="courier">}-]</font></td>
</tr>
View
12 lang/nl/help/quiz/multianswer.html
@@ -9,7 +9,7 @@
<p>Hier is een voorbeeld van de in te geven tekst die gebruikt wordt om zo een vraag te maken:
-<form>
+<form action="">
<center>
<textarea rows="15" cols="60" wrap="virtual">
Dit is een vraag die bestaat uit wat tekst met het antwoord op deze plaats ingebed {1:MULTICHOICE:Fout antwoord#Feedback voor dit fout antwoord~Nog een fout antwoord#Feedback voor het andere fout antwoord~=Juist antwoord#Feedback voor het juiste antwoord~%50%Antwoord dat de helft van de punten oplevert#Feedback voor het half juiste antwoord} en onmiddellijk daarna krijg je deze Kort Antwoordvraag {1:SHORTANSWER:Fout antwoord#Feedback voor dit fout antwoord~=Juist antwoord#Feedback voor het juiste antwoord~%50%Antwoord op de helft van de punten#Feedback voor het halfjuiste antwoord} en uiteindelijk krijgen we een kommagetal {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Feedback voor het juiste antwoord~23.8~%50%N/A#Feedback voor een antwoord op de helft van de punten voor een antwoord dat in de buurt komt van het juiste antwoord}.
@@ -26,14 +26,14 @@
<p>Dit voorbeeld ziet er voor leerlingen als volgt uit:</p>
-<form>
+<form action="">
<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap="nowrap" width=100 valign=top><p align="center"><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 Punten</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt ><br />
-</td><td valign="top"><p>Dit is een vraag die bestaat uit wat tekst met het antwoord op deze plaats ingebed <select name="q4ma1" ><option></option><option value="4" >Fout antwoord</option><option value="5" >Nog een fout antwoord</option><option value="6" >Juist antwoord</option><option value="7" >Antwoord dat de helft van de punten oplevert</option></select> en onmiddellijk daarna krijg je deze Kort Antwoordvraag <input name="q4ma2" value="" type="TEXT" size="8"/> en uiteindelijk krijgen we een kommagetal <input name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8"/> .<br />
+</td><td valign="top"><p>Dit is een vraag die bestaat uit wat tekst met het antwoord op deze plaats ingebed <select name="q4ma1" ><option value="4" >Fout antwoord</option><option value="5" >Nog een fout antwoord</option><option value="6" >Juist antwoord</option><option value="7" >Antwoord dat de helft van de punten oplevert</option></select> en onmiddellijk daarna krijg je deze Kort Antwoordvraag <input name="q4ma2" value="" type="text" size="8"/> en uiteindelijk krijgen we een kommagetal <input name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8" /> .<br />
<br />
Merk op dat addressen zoals <a href="http://www.moodle.org" target="newpage">www.moodle.org</a> en smileys
-<img alt="" border="0" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /> normaal werken:<br />
-a) Hoe goed is dit? <select name="q4ma4" ><option></option><option value="13" >Ja</option><option value="14" >Nee</option></select> <br />
-b) Welk cijfer zou je er voor geven? <input name="q4ma5" value="" type="TEXT" size="8"/> <br />
+<img alt="glimlach" border="0" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /> normaal werken:<br />
+a) Hoe goed is dit? <select name="q4ma4" ><option value="13" >Ja</option><option value="14" >Nee</option></select> <br />
+b) Welk cijfer zou je er voor geven? <input name="q4ma5" value="" type="tekst" size="8"/> <br />
<br />
Veel succes!!</p></td></tr></table></td></tr></table>
</form>
View
38 lang/nl/help/richtext.html
@@ -51,22 +51,22 @@
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>glimlach</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>grijns</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-D</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-D</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>knipoog</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">;-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">;-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>gemengd gevoel</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-/</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-/</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15" /></td>
@@ -76,27 +76,27 @@
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>tong uit</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-P</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-P</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>cool</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">B-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">B-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>goedkeurend</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">^-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">^-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>ogen wijd</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>verrast</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-o</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-o</font></td>
</tr>
</table>
</td>
@@ -105,52 +105,52 @@
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>triest</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-(</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-(</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>verlegen</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-.</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>blozend</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-I</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-I</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>kusjes</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-X</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-X</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>clown</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:o)</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">:o)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>blauw oog</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">P-|</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">P-|</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>boos</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-[</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-[</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>dood</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">xx-P</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">xx-P</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>slaperig</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">|-.</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">|-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>boosaardig</td>
- <td nowrap="nowrap"><font face="courier">}-]</td>
+ <td nowrap="nowrap"><font face="courier">}-]</font></td>
</tr>
</table>
</table>
View
2 lang/nl/help/text.html
@@ -130,7 +130,7 @@
<ul>
<p>Je kunt een beperkte set HTML-tags gebruiken om je tekst van opmaak te voorzien.
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5">
-<tr><th>HTML tags</th>Weergave</tr>
+<tr><th>HTML tags</th><th>Weergave</th></tr>
<tr><td>&lt;b> bold &lt;/b> <td> <b>vette tekst</b> </tr>
<tr><td>&lt;i> italic &lt;/i> <td> <i>schuine tekst</i> </tr>
<tr><td>&lt;u> underline &lt;/u> <td> <u>onderlijnde tekst</u> </tr>
View
4 lang/nl/help/wiki/howtowiki.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><h2>Hoe maak je een wiki</h2></p>
+<h2 align="center">Hoe maak je een wiki</h2>
<p>
De wikimodule in Moodle is gebaseerd op <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net/?id=ErfurtWiki" target="_blank">ErfurtWiki</a>, wat een script is voor het maken van een <a href="http://c2.com/cgi/wiki?WikiWikiWeb" target="_blank">WikiWikiWeb</a> hypertext systeem. Het maakt het maken en onderhouden van webpagina's met een groep leerlingen eenvoudig.</p>
<ul>
@@ -107,7 +107,7 @@
</ul>
<h4>Meer weten?</h4>
-Er zijn nog meer mogelijkheden. Bekijk de <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki Homepage</a> voor meer opmaakmogelijkheden.
+Er zijn nog meer mogelijkheden. Bekijk de <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_blank>Erfurt Wiki Homepage</a> voor meer opmaakmogelijkheden.
<p>
<a name="camelcase"></a><b>Camel Case</b>:<br />

0 comments on commit 9b421ad

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.