Skip to content
Permalink
Browse files

New Swedish language files from Anders

 • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jan 7, 2006
1 parent 10c581f commit 9c2f200df2bbe9ba03aa287c22bdf24b8665d2a7
Showing with 2,776 additions and 923 deletions.
 1. +201 −195 lang/sv/LAESMIG.txt
 2. +68 −10 lang/sv/admin.php
 3. +10 −6 lang/sv/assignment.php
 4. +24 −3 lang/sv/auth.php
 5. +15 −0 lang/sv/block_loancalc.php
 6. +5 −1 lang/sv/block_quiz_results.php
 7. +58 −0 lang/sv/currencies.php
 8. +23 −54 lang/sv/docs/background.html
 9. +21 −22 lang/sv/docs/files.php
 10. +172 −256 lang/sv/docs/install.html
 11. +120 −6 lang/sv/enrol_authorize.php
 12. +2 −1 lang/sv/enrol_ldap.php
 13. +19 −1 lang/sv/error.php
 14. +9 −2 lang/sv/flash.php
 15. +12 −1 lang/sv/forum.php
 16. +6 −5 lang/sv/grades.php
 17. +5 −5 lang/sv/help/advancedsettings.html
 18. +4 −0 lang/sv/help/assignment/emailstudents.html
 19. +5 −4 lang/sv/help/assignment/index.html
 20. +5 −0 lang/sv/help/assignment/pagesize.html
 21. +7 −0 lang/sv/help/assignment/quickgrade.html
 22. +3 −3 lang/sv/help/attendance/hours.html
 23. +7 −0 lang/sv/help/authchange.html
 24. +1 −1 lang/sv/help/cookies.html
 25. +5 −0 lang/sv/help/cost.html
 26. +2 −0 lang/sv/help/courseenrollable.html
 27. +4 −4 lang/sv/help/courseformats.html
 28. +1 −1 lang/sv/help/coursenewsitems.html
 29. +2 −2 lang/sv/help/coursenumsections.html
 30. +3 −2 lang/sv/help/coursestartdate.html
 31. +1 −1 lang/sv/help/directorypaths.html
 32. +1 −1 lang/sv/help/exercise/administration.html
 33. +68 −0 lang/sv/help/exercise/comparisonofassessments_en.html
 34. +2 −2 lang/sv/help/exercise/index.html
 35. +1 −0 lang/sv/help/expirynotify.html
 36. +1 −0 lang/sv/help/expirynotifystudents.html
 37. +1 −0 lang/sv/help/expirythreshold.html
 38. +71 −0 lang/sv/help/filters.html
 39. +7 −0 lang/sv/help/forum/displayperiod.html
 40. +8 −7 lang/sv/help/forum/index.html
 41. +5 −5 lang/sv/help/glossary/aliases2.html
 42. +2 −2 lang/sv/help/glossary/index.html
 43. +1 −1 lang/sv/help/glossary/usedynalinkentry.html
 44. +10 −0 lang/sv/help/grade/category.html
 45. +18 −0 lang/sv/help/grade/exceptions.html
 46. +10 −0 lang/sv/help/grade/index.html
 47. +8 −0 lang/sv/help/grade/letter.html
 48. +24 −0 lang/sv/help/grade/preferences.html
 49. +20 −0 lang/sv/help/grade/student.html
 50. +45 −0 lang/sv/help/grade/teacher.html
 51. +12 −0 lang/sv/help/grade/weight.html
 52. +13 −0 lang/sv/help/hotpot/addquizchain.html
 53. +14 −0 lang/sv/help/hotpot/clickreporting.html
 54. +16 −10 lang/sv/help/hotpot/index.html
 55. +1 −1 lang/sv/help/hotpot/mods.html
 56. +88 −0 lang/sv/help/hotpot/reportcontent.html
 57. +51 −0 lang/sv/help/hotpot/reportformat.html
 58. +1 −5 lang/sv/help/hotpot/reportselector.html
 59. +37 −0 lang/sv/help/hotpot/studentfeedback.html
 60. +11 −0 lang/sv/help/hotpot/updatequizchain.html
 61. +36 −21 lang/sv/help/index.html
 62. +3 −0 lang/sv/help/lesson/activitylink.html
 63. +12 −0 lang/sv/help/lesson/dependency.html
 64. +22 −14 lang/sv/help/lesson/index.html
 65. +5 −0 lang/sv/help/lesson/mediafile.html
 66. +3 −1 lang/sv/help/lesson/ongoing.html
 67. +8 −0 lang/sv/help/lesson/progressbar.html
 68. +7 −0 lang/sv/help/metacourse.html
 69. +30 −0 lang/sv/help/participationreport.html
 70. +5 −0 lang/sv/help/questionnaire/index.html
 71. +7 −0 lang/sv/help/questionnaire/mods.html
 72. +14 −0 lang/sv/help/quiz/adaptive.html
 73. +12 −0 lang/sv/help/quiz/analysisdownload.html
 74. +9 −0 lang/sv/help/quiz/analysisoptions.html
 75. +17 −0 lang/sv/help/quiz/categories_edit.html
 76. +33 −14 lang/sv/help/quiz/index.html
 77. +49 −0 lang/sv/help/quiz/itemanalysis.html
 78. +3 −0 lang/sv/help/quiz/penalty.html
 79. +5 −0 lang/sv/help/quiz/penaltyscheme.html
 80. +4 −0 lang/sv/help/quiz/questionsperpage.html
 81. +9 −0 lang/sv/help/quiz/responsesdownload.html
 82. +5 −0 lang/sv/help/quiz/responsesoptions.html
 83. +3 −0 lang/sv/help/quiz/rqp.html
 84. +4 −0 lang/sv/help/resource/directory.html
 85. +17 −0 lang/sv/help/resource/file.html
 86. +6 −0 lang/sv/help/resource/html.html
 87. +19 −0 lang/sv/help/resource/ims.html
 88. +12 −0 lang/sv/help/resource/imsparameters.html
 89. +10 −8 lang/sv/help/resource/index.html
 90. +4 −0 lang/sv/help/resource/label.html
 91. +43 −0 lang/sv/help/resource/resourcetypes.html
 92. +6 −0 lang/sv/help/resource/text.html
 93. +19 −0 lang/sv/help/resource/type/ims.html
 94. +43 −0 lang/sv/help/resource/type/resourcetypes.html
 95. +43 −0 lang/sv/help/resourcetypes.html
 96. +5 −0 lang/sv/help/scorm/autocontinue.html
 97. +7 −0 lang/sv/help/scorm/browsemode.html
 98. +8 −0 lang/sv/help/scorm/grademethod.html
 99. +7 −0 lang/sv/help/scorm/index.html
 100. +5 −0 lang/sv/help/scorm/maxgrade.html
 101. +17 −0 lang/sv/help/scorm/package.html
 102. +3 −0 lang/sv/help/scorm/size.html
 103. +7 −0 lang/sv/help/scorm/summary.html
 104. +21 −20 lang/sv/help/search.html
 105. +5 −5 lang/sv/help/summaries.html
 106. +31 −0 lang/sv/help/uploadgroups.html
 107. +1 −1 lang/sv/help/wiki/howtowiki.html
 108. +3 −2 lang/sv/help/wiki/index.html
 109. +1 −1 lang/sv/help/wiki/wikilinkoptions.html
 110. +105 −0 lang/sv/help/wiki/wikiusage.html
 111. +1 −0 lang/sv/help/workshop/assessmentend.html
 112. +1 −0 lang/sv/help/workshop/assessmentstart.html
 113. +13 −8 lang/sv/help/workshop/index.html
 114. +5 −0 lang/sv/help/workshop/releasegrades.html
 115. +1 −0 lang/sv/help/workshop/submissionend.html
 116. +1 −0 lang/sv/help/workshop/submissionstart.html
 117. +92 −6 lang/sv/hotpot.php
 118. +19 −3 lang/sv/install.php
 119. +30 −0 lang/sv/lams.php
 120. +23 −1 lang/sv/lesson.php
 121. +358 −174 lang/sv/moodle.php
 122. +11 −0 lang/sv/my.php
 123. +2 −2 lang/sv/questionnaire.php
 124. +23 −7 lang/sv/quiz.php
 125. +2 −2 lang/sv/quiz_analysis.php
 126. +12 −8 lang/sv/readme
 127. +11 −1 lang/sv/resource.php
 128. +12 −0 lang/sv/rssfeed.php
 129. +36 −3 lang/sv/scorm.php
 130. +3 −1 lang/sv/wiki.php

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
// assignment.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['allowresubmit'] = 'Låt användarna skicka om sina bidrag';
@@ -14,6 +14,7 @@
$string['availabledate'] = 'Tillgänglig fr.o.m.';
$string['comment'] = 'Kommentar';
$string['commentinline'] = 'Kommentar inne i dokument';
$string['configitemstocount'] = 'Typ av komponenter som ska räknas för studenters/elevers/deltagares/lärandes inskickade uppgifter online';
$string['configmaxbytes'] = 'Standardinställningen för den maximala storleken på inskickade uppgifter. Du kan också ställa in ett eget värde för varje kurs och även andra lokala begränsningar är möjliga.';
$string['description'] = 'Beskrivning';
$string['duedate'] = 'Stoppdatum/tid';
@@ -30,22 +31,25 @@
$string['feedback'] = 'Återkoppling';
$string['feedbackfromteacher'] = 'Återkoppling på inskickade uppgiftslösningar för $a personer har uppdaterats';
$string['feedbackupdated'] = 'Återkopplingen för inskickade bidrag för $a användare har uppdaterats';
$string['helpoffline'] = '<p>Det här är användbart när en uppgift ska lösas utanför Moodle. Det kan vara något någon annanstans på webben eller f2f.</p><p>Studenter/elever/deltagare/lärande kan se en beskrivning av uppgiften men de kan inte ladda upp någonting. Betyg/omdömen kan Du avge som vanligt och studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande kommer att få meddelanden om sina betyg/omdömen.</p>';
$string['helponline'] = '<p>Den här typen av uppgift ber användaren att redigera en text genom att använda den vanliga redigeraren. (Distans)lärare kan sedan sätta betyg/avge omdömen om detta online och t.o.m. lägga till kommentarer eller ändringar inne i texten.</p><p>';
$string['helpuploadsingle'] = '<p>Den här typen av uppgift gör det möjligt för alla användare att ladda upp en enskild fil av valfritt format.</p><p>Det kan vara ett Word-dokument, en bild, en zippad webbplats eller vad helst Du ber dem ladda upp.</p> ';
$string['guestnoupload'] = 'Gäster får tyvärr inte ladda upp någonting.';
$string['helpoffline'] = 'Det här är användbart när en uppgift ska lösas <br />utanför Moodle. Det kan vara något någon <br /> annanstans på webben eller f2f.<br /> <br /> Studenter/elever/deltagare/lärande kan se en <br /> beskrivning av uppgiften men de kan inte ladda <br />upp någonting. Betyg/omdömen kan Du avge som<br /> vanligt och studenterna/eleverna/deltagarna/de<br />lärande kommer att få meddelanden om sina betyg/omdömen.';
$string['helponline'] = 'Den här typen av uppgift ber användaren att <br /> redigera en text genom att använda den vanliga <br />redigeraren. (Distans)lärare kan sedan sätta <br />betyg/avge omdömen om detta online och t.o.m.<br /> lägga till kommentarer eller ändringar inne i texten.';
$string['helpuploadsingle'] = 'Den här typen av uppgift gör det möjligt för alla<br />användare att ladda upp en enskild fil av valfritt<br />format. Det kan vara ett Word-dokument,<br />en bild, en zippad webbplats eller vad helst <br />Du ber dem ladda upp.</p> ';
$string['late'] = '$a sent';
$string['maximumgrade'] = 'Maximum betyg';
$string['maximumsize'] = 'Maximum storlek';
$string['modulename'] = 'Uppgift';
$string['modulenameplural'] = 'Uppgifter';
$string['newsubmissions'] = 'Uppgifterna är inskickade';
$string['noassignments'] = 'Det finns inga uppgifter ännu.';
$string['noattempts'] = 'Ingen har försökt lösa den här uppgiften ännu';
$string['noattempts'] = 'Det har inte gjorts några försök att lösa den här uppgiften.';
$string['notgradedyet'] = 'Ännu ej bedömd';
$string['notsubmittedyet'] = 'Ännu inte inskickade uppgifter';
$string['overwritewarning'] = 'Varning: uppladdning igen kommer att ERSÄTTA Ditt nuvarande redan inskickade bidrag';
$string['pagesize'] = 'Antal inskickade uppgifter som visas per sida';
$string['preventlate'] = 'Förhindra att någon skickar in försenade uppgiftslösningar';
$string['saveallfeedback'] = 'Spara alla återkopplingar';
$string['quickgrade'] = 'Tillåt snabb betygssättning';
$string['saveallfeedback'] = 'Spara alla mina återkopplingar';
$string['submission'] = 'Inskickad uppgift';
$string['submissionfeedback'] = 'Återkoppling för inskickad uppgift';
$string['submissions'] = 'Inskickade uppgifter';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// auth.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
// auth.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['alternatelogin'] = 'Om Du skriver in en URL här så kommer den att användas som sida för inloggning på den här webbplatsen. Sidan bör innehålla ett formulär som har egenskapen för händelse inställd till <strong>\'$a\'</strong><br />Var försiktig så att Du inte skriver in en felaktig URL eftersom Du då kan stänga Dig själv ute från webbplatsen. <br />Låt den här inställningen vara tom om Du vill använda standardsidan för inloggning.';
@@ -18,6 +18,10 @@
$string['auth_cas_version'] = 'CAS version';
$string['auth_casdescription'] = 'Den här metode använder en CAS-server (Central Authentication Service)för att autentisera användare i en Single Sign On environment (SSO). Du kan också använda enkel LDAP autentisering. Om ett viss givet annvändarnamn och lösenord är giltigt enligt CAS så lägger Moodle in en ny användare i sin databas, och hämtar användarens egenskaper (attribut) från LDAP om så krävs. Vid nästföljande inloggningar så kontrolleras bara användarnamnet och lösenordet.';
$string['auth_castitle'] = 'Använd en CAS-server (SSO)';
$string['auth_changepasswordhelp'] = 'Hjälp angående ändring av lösneord';
$string['auth_changepasswordhelp_expl'] = 'Visa det förlorade lösenordet för dem som har blivit av sitt $a lösenord. Det här kommer att visas antingen likväl som eller istället för <strong>Ändra lösenord URL</strong> eller för Moodle intern ändring av lösenord.';
$string['auth_changepasswordurl'] = 'Ändra lösenord URL';
$string['auth_changepasswordurl_expl'] = 'Ange den url som Du vill skicka till de användare so m har förlorat sina lösenord. Ställ in <strong>Använd standardsidan för att ändra lösenord</strong> till <strong>Nej</strong>.';
$string['auth_common_settings'] = 'Vanliga inställningar';
$string['auth_data_mapping'] = 'Kartor över data';
$string['auth_dbdescription'] = 'Denna metod använder en extern databastabell för att kontrollera huruvida ett givet användarnamn och lösenord är giltigt. Om kontot är nytt, så kan information från andra fält också kopieras till Moodle.';
@@ -32,8 +36,6 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'Använd en extern databas';
$string['auth_dbtype'] = 'Databastyp (se <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentation</A> för detaljer)';
$string['auth_dbuser'] = 'Användarnamn med läsbehörighet till databasen';
$string['auth_editlock'] = 'Värde för låsning';
$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Värde för låsning:</b> Om detta är aktiverat så kommer användare av Moodle och administratörer inte att kunna redigera detta fält direkt. Använd detta alternativ om Du förvarar dessa data i det externa systemet för autenticering.';
$string['auth_emaildescription'] = 'E-postbekräftelse är standardvalet som autenticeringsmetod. När användaren registrerar sig, väljer eget nytt användarnamn och lösenord, kommer en bekräftelse via e-post sändas till användarens e-postadress. Detta e-postbrev innehåller en säker länk till en sida där användaren kan bekräfta sitt konto. Framtida inlogging kontrollerar bara användarnamn och lösenord mot de lagrade värdena i Moodles databas.';
$string['auth_emailtitle'] = 'E-postbaserad autenticering';
$string['auth_fccreators'] = 'Lista på grupper vars medlemmar har tillstånd att skapa nya kurser. Skilj flerfaldiga grupper med \';\'. Namn måste stavas exakt som på FirstClass servern. Systemet är skiftlägeskänsligt.';
@@ -43,6 +45,10 @@
$string['auth_fcpasswd'] = 'Lösenordet för det ovanstående kontot';
$string['auth_fctitle'] = 'Använd en FirstClass-server';
$string['auth_fcuserid'] = 'AnvändarID för FirstClass-konto med inställningen \"Subadministrator\" aktiverad.';
$string['auth_fieldlock'] = 'Värde för låsningen';
$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Värde för låsningen:</b>Om detta är aktiverat så kommer det att hindra användare och administratörer av Moodle från att redigera detta fält direkt. Använd detta fält om Du underhåller dessa data i det externa systemet för autenticering.';
$string['auth_fieldlocks'] = 'Låsning av användarfält';
$string['auth_fieldlocks_help'] = '<p>Du kan låsa användarnas datafält. Detta är användbart för webbplatser där adminstratörerna underhåller användardata manuellt genom att redigera användarposter eller genom att använda komponenten \"Ladda upp användare\". Om Du låser de fält som Moodle kräver så ska Du säkerställa att Du fyller i dessa data när Du skapar användarkonton &emdash; för annars kommer kontona att bli oanvändbara.</p><p>Överväg om Du ska ställa in låsningsläget till \"Inte låst om fältet är tomt\" för att undvika detta problem.</p>';
$string['auth_imapdescription'] = 'Denna metod använder en IMAP-server för att kontrollera huruvida ett givet användarnamn och lösenord är giltigt.';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-serverns adress. Använd IP-nummer, inte DNS-namn.';
$string['auth_imapport'] = 'IMAP-serverns portnummer. Vanligtvis är detta 143 eller 993.';
@@ -65,6 +71,7 @@
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Det här är det filter som används för att namnge/söka efter användare. Normalt sett så ska Du ställa in det till någonting i stil med objectClass=posixAccount . Det är i linje med standarden för objectClass=* som kommer att returnera all aobjekt från LDAP.';
$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'Detta avgör hur alias hanteras under sökning. Markera ett av det följande värdena: \"No\" (LDAP_DEREF_NEVER) eller \"Yes\" (LDAP_DEREF_ALWAYS) ';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'Inställningar för lösenords giltighetstid enligt LDAP';
$string['auth_ldap_preventpassindb'] = 'Markera \"Ja\" för att förhindra lösenord från att lagras i Moodles databas.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Sätt in ett värde <> 0 om Du vill söka användare från subkontexter.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'Inställningar för LDAP-server';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Uppdatera användarinformation (förnamn, efternamn, adress..) från LDAP till Moodle. Se /auth/ldap/attr_mappings.php för mappnings- information';
@@ -120,16 +127,30 @@
$string['changepassword'] = 'Ändra lösenord URL';
$string['changepasswordhelp'] = 'Här kan Du specificera en plats där Dina användare kan återställa eller ändra sina användarnamn/lösenord om de har glömt. Detta kommer att visas för användarna som en knapp på loginsidan och på deras användarsidor. Om Du lämnar detta tomt kommer inte knappen att visas.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Välj en autentiseringsmetod: ';
$string['createchangepassword'] = 'Skapa om det saknas - tvinga fram ändring';
$string['createpassword'] = 'Skapa om det saknas ';
$string['forcechangepassword'] = 'Tvinga fram ändring av lösenord';
$string['forcechangepassword_help'] = 'Tvinga användare att byta lösenord nästa gång de loggar in på Moodle.';
$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Tvinga användare att byta lösenord första gången som de loggar in på Moodle.';
$string['guestloginbutton'] = 'Knapp för gästlogin';
$string['infilefield'] = 'Det måste finnas ett fält i filen';
$string['instructions'] = 'Instruktioner';
$string['locked'] = 'Låst';
$string['md5'] = 'MD5-kryptering';
$string['passwordhandling'] = 'Administration av fält för lösenord';
$string['plaintext'] = 'Ren text';
$string['shib_no_attributes_error'] = 'Du verkar vara autenticerad via Shibboleth men Moodle fick inga data om egenskaper för användare: Var snäll och kontrollera att den som tillhandahåller Din identitet vidarebefordrar de nödvändiga egenskaperna ($a) till den som står för de tjänster(Services)som Moodle körs på eller informera webmaster på den här servern.';
$string['shib_not_all_attributes_error'] = 'Moodle behöver vissa Shibboleth egenskaper som inte får att påträffa för Din Del. Egenskaperna är:$a<br />Var snäll och kontakta webmaster på den här servern eller den som tillhandahåller de tjänster som Moodle körs på.';
$string['shib_not_set_up_error'] = 'Autenticering via Shibboleth verkar inte att fungera korrekt. Var snäll och konsultera <a href=\"README.txt\">README</a> för vidare instruktioner om hur man sätter upp autenticering via Shibboleth.';
$string['showguestlogin'] = 'Du kan gömma eller visa knappen för gästlogin på loginsidan.';
$string['stdchangepassword'] = 'Använd standardsidan för \'Ändra lösenord\'.';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Om det externa systemet för autenticering tillåter ändring av lösenord via Moodle så ska Du ändra detta till \'Yes\' (Ja). Den här inställningen har förträde över inställningen \'Ändra lösenordets URL\'. ';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'OBS! Vi rekommenderar att Du använder LDAP via en SSL-krypterad kanal (ldaps://) om Du använder en fjärrserver för LDAP.';
$string['unlocked'] = 'Olåst';
$string['unlockedifempty'] = 'Olåst om det är tomt';
$string['update_never'] = 'Aldrig';
$string['update_oncreate'] = 'Vid skapande';
$string['update_onlogin'] = 'Vid varje inloggning';
$string['update_onupdate'] = 'Vid uppdatering';
?>
@@ -0,0 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
// block_loancalc.php - created with Moodle 1.6 development (2005090100)
$string['amountofloan'] = 'Lånesumma';
$string['fortnightly'] = 'Per fjorton dagar';
$string['interestrate'] = 'Ränta';
$string['loancalc'] = 'Lånekalkylator';
$string['loanterm'] = 'Lånets löptid (år)';
$string['monthly'] = 'Månadsvis';
$string['repaymentamount'] = 'Summa att återbetala';
$string['repaymentfreq'] = 'Återbetalas per';
$string['weekly'] = 'Veckovis';
?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// block_quiz_results.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
// block_quiz_results.php - created with Moodle 1.6 development (2005090100)
$string['bestgrade'] = 'Det högsta betyget:';
@@ -10,6 +10,10 @@
$string['config_format_fraction'] = 'Fraktioner';
$string['config_format_percentage'] = 'Procent';
$string['config_grade_format'] = 'Visa betyg/omdömen som:';
$string['config_name_format'] = 'Nivå av privat integritet för visade resultat';
$string['config_names_anon'] = 'Anonyma resultat';
$string['config_names_full'] = 'Visa hela namnet';
$string['config_names_id'] = 'Vísa bara ID-nummer';
$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Den här kursen innehåller inga aktiviteter av typen test. Du måste lägga till åtminstone ett innan Du kan använda det här blocket på rätt sätt.';
$string['config_select_quiz'] = 'Från vilket test ska det här blocket visa resultat?';
$string['config_show_best'] = 'Hur många av de högsta betygen/omdömena vill Du visa? (Välj \'0\' för att avaktivera)';
@@ -0,0 +1,58 @@
<?PHP // $Id$
// currencies.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['ADP'] = 'Andorranska pesetas';
$string['AED'] = 'Förenade Arabemiraten dirham';
$string['ALL'] = 'Albanska lek';
$string['ATS'] = 'Österrikiska schilling';
$string['AUD'] = 'Australiensiska dollar';
$string['BEF'] = 'Belgiska franc';
$string['BGL'] = 'Bulgariska lev';
$string['CAD'] = 'Kanadensiska dollar';
$string['CHF'] = 'Schweizerfranc';
$string['CLP'] = 'Chilenska pesos';
$string['CNY'] = 'Yuan (kinesiska) renminbi';
$string['COP'] = 'Colombianska pesos';
$string['CSK'] = 'Tjeckiska kronor';
$string['CUP'] = 'Kubanska pesos';
$string['DDM'] = 'DDR mark';
$string['DEM'] = 'Tyska mark';
$string['DKK'] = 'Danska kronor';
$string['DOP'] = 'Dominikanska pesos';
$string['DZD'] = 'Algeriska dinarer';
$string['EGP'] = 'Egyptiska pund';
$string['ESP'] = 'Spanska pesetas';
$string['EUR'] = 'Euro';
$string['FIM'] = 'Finska mark';
$string['FKP'] = 'Falklandsöarna pund';
$string['FRF'] = 'Franska franc';
$string['GBP'] = 'Brittiska pund';
$string['GRD'] = 'Grekiska drakmer';
$string['HKD'] = 'Hong Kong Dollar';
$string['HUF'] = 'Ungerska forinter';
$string['ILS'] = 'Israeliska shekel';
$string['INR'] = 'Indiska rupees';
$string['IQD'] = 'Irakiska dinarer';
$string['IRR'] = 'Iranska rial';
$string['ISK'] = 'Isländska kronor';
$string['ITL'] = 'Italienska lire';
$string['JMD'] = 'Jamaikanska dollar';
$string['JOD'] = 'Jordanska dinarer';
$string['JPY'] = 'Japanska yen';
$string['KPW'] = 'Nordkoreanska won';
$string['KRW'] = 'Sydkoreanska won';
$string['KWD'] = 'Kuwaitiska dinarer';
$string['LBP'] = 'Libanesiska pund';
$string['MXP'] = 'Mexikanska pesos';
$string['NOK'] = 'Norska kronor';
$string['SEK'] = 'Svenska kronor';
$string['THB'] = 'Thai bat';
$string['TND'] = 'Tunisiska dinarer';
$string['TRY'] = 'Nya turkiska lira';
$string['TWD'] = 'Taiwanesiska dollar';
$string['USD'] = 'USA dollar';
$string['UYP'] = 'Uruguayanska pesos';
$string['ZAR'] = 'Sydafrikanska rand';
?>

0 comments on commit 9c2f200

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.