Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent e0cd161 commit 9e12922c10563aebfac8b3a0c724cf21b678f70c koenr committed Aug 21, 2004
Showing with 73 additions and 6 deletions.
  1. +2 −1 lang/nl/chat.php
  2. +18 −0 lang/nl/enrol_database.php
  3. +13 −1 lang/nl/enrol_flatfile.php
  4. +6 −1 lang/nl/enrol_internal.php
  5. +3 −1 lang/nl/enrol_paypal.php
  6. +24 −1 lang/nl/moodle.php
  7. +7 −1 lang/nl/wiki.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // chat.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082100)
$string['beep'] = 'Beep';
@@ -35,6 +35,7 @@
$string['modulenameplural'] = 'Chats';
$string['neverdeletemessages'] = 'Berichten nooit verwijderen';
$string['nextsession'] = 'Volgende geplande sessie';
+$string['noguests'] = 'De chatruimte is niet toegankelijk voor gastgebruikers';
$string['nomessages'] = 'Nog geen berichten';
$string['repeatdaily'] = 'Elke dag om dezelfde tijd';
$string['repeatnone'] = 'Geen herhalingen - alleen publiceren op de aangegeven tijd';
View
@@ -0,0 +1,18 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082100)
+
+
+$string['dbhost'] = 'Servernaam van de databank';
+$string['dbname'] = 'De naam van de te gebruiken databank';
+$string['dbpass'] = 'Wachtwoord om toegang te krijgen tot de server';
+$string['dbtable'] = 'De tabel van die databank';
+$string['dbtype'] = 'Databank servertype';
+$string['dbuser'] = 'Gebruikersnaam om toegang te krijgen tot de databank';
+$string['description'] = 'Je kunt een externe datatabank (van nagenoeg elke soort) gebruiken om je vakaanmeldingen te controleren. Er wordt verondersteld dat je externe databank een veld met course ID bevat en een veld met user ID. Deze worden vergeleken met velden die je kiest in de lokale vak- en gebruikerstabellen';
+$string['enrolname'] = 'Externe databank';
+$string['localcoursefield'] = 'De veldnaam in de vaktabel die we gebruiken om te koppelen aan de externe databank (bv idnummer)';
+$string['localuserfield'] = 'De naam van het veld in de lokale gebruikerstabel die we gebruiken om de gebruiker te koppelen aan een record in de externe databank (bv idnummer)';
+$string['remotecoursefield'] = 'Het veld in de externe databank waarin course ID staat';
+$string['remoteuserfield'] = 'Het veld in de externe databank waarin user ID staat';
+
+?>
View
@@ -1,9 +1,21 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082100)
+$string['description'] = 'Deze methode controleert regelmatig een speciaal opgemaakt tekstbestand op een lokatie die je zelf bepaalt. Het bestand kan er uitzien als volgt:
+<pre>
+add, student, 5, CF101
+add, teacher, 6, CF101
+add, teacheredit, 7, CF101
+del, student, 8, CF101
+del, student, 17, CF101
+add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
+</pre>';
$string['enrolname'] = 'Tekstbestand';
$string['filelockedmail'] = 'Het tekstbestand dat je gebruikt voor het bestandsgebaseerde inschrijvingen ($a) kan niet verwijderd worden door het cron-proces. Dit is gewoonlijk omdat de rechten op het bestand verkeerd ingesteld zijn. Zet aub de rechten zo dat Moodle het bestand kan verwijderen, anders wordt dat herhaaldelijk verwerkt.';
$string['filelockedmailsubject'] = 'Belangrijke fout: aanmeldingsbestand';
+$string['location'] = 'Bestandslokatie';
+$string['mailadmin'] = 'Verwittig de beheerder met e-mail';
+$string['mailusers'] = 'Verwittig de gebruikers met e-mail';
?>
@@ -1,7 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082100)
+$string['description'] = 'Dit is de standaard manier van aanmelden. Er zijn twee belangrijke manieren waarop een leerling aangemeld kan worden in een vak.
+<ul>
+<li>Een leraar of een beheerder kan de leerlingen met de hand aanmelder door de link te gebruiken in het beheermenu van het vak.</li>
+<li>Er kan een wachtwoord ingegeven worden voor een vak, de \"vaksleutel\". Wie deze sleutel kent, kan zichzelf aanmelden in een vak.</li>
+</ul>';
$string['enrolname'] = 'Interne aanmelding';
?>
View
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082100)
+$string['business'] = 'Het e-mailadres van de Paypal-account van je bedrijf.';
+$string['description'] = 'Met de Paypalmodule kun je betaalde cursussen opzetten. Als een cursus gratis is, dan zullen de leerlingen niet gevraagd worden om iets te betalen bij aanmelding. Er is mogelijkheid om hier een standaardprijs in te stellen voor de hele site en dan is er een vakinstelling waarmee je een prijs kunt instellen voor elk individuel vak. De prijs voor het vak gaat altijd voor op de standaardprijs voor de hele site.';
$string['enrolname'] = 'Paypal';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Stuur betaling via Paypal';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004081200)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082100)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -41,6 +41,7 @@
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Stel in hoe de site er uitziet en werkt';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Stel variabelen in die het algemene werken van de site beïnvloeden';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definieer vakken en vakcategorieën en voeg mensen aan de vakken toe';
+$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Definiëer basisinstellingen voor de HTML-editor';
$string['adminhelpedituser'] = 'Bekijk de lijst met gebruikersaccounts en bewerk de accounts';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Kies interne of externe manieren om de aanmelding bij vakken te controleren';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Blader door de logs van mislukte aanmeldingen';
@@ -70,6 +71,7 @@
$string['alllogs'] = 'Alle statistieken';
$string['allow'] = 'Sta toe';
$string['allowguests'] = 'In dit vak zijn gasten toegestaan';
+$string['allowinternal'] = 'Laat intene methodes ook toe';
$string['allownot'] = 'Sta niet toe';
$string['allparticipants'] = 'Alle deelnemers';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
@@ -133,6 +135,7 @@
$string['checklanguage'] = 'Controleer taal';
$string['choose'] = 'Kies';
$string['choosecourse'] = 'Kies een vak';
+$string['chooseenrolmethod'] = 'Primaire manier van aanmelden bij een vak';
$string['chooselivelogs'] = 'Of bekijk de huidige activiteit';
$string['chooselogs'] = 'Kies welke statistieken je wilt zien';
$string['choosereportfilter'] = 'Kies een filter voor het rapport';
@@ -206,6 +209,7 @@
$string['copyingzipfile'] = 'Zipbestanden kopieëren';
$string['copyrightnotice'] = 'Auteursrecht verklaring';
$string['cost'] = 'Prijs';
+$string['costdefault'] = 'Standaardprijs';
$string['country'] = 'Land';
$string['course'] = 'Vak';
$string['courseavailable'] = 'Dit vak is beschikbaar voor leerlingen';
@@ -238,6 +242,7 @@
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Tijdelijke structuren maken';
$string['creatingusers'] = 'Gebruikers maken';
$string['creatingxmlfile'] = 'XML bestand maken';
+$string['currency'] = 'Munteenheid';
$string['currentcourseadding'] = 'Huidig vak, data toevoegen';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Huidig vak, het eerst verwijderen';
$string['currentlanguage'] = 'Huidige taal ';
@@ -297,12 +302,26 @@
$string['duplicate'] = 'Dupliceer';
$string['duplicatinga'] = '$a aan het dupliceren';
$string['duplicatingain'] = '$a-<what in $a->in aan het dupliceren';
+$string['edhelpbgcolor'] = 'Definiëer de acht,brergrondkleur van het bewerkingsscherm.<br/>Geldige waarden zijn bijvoorbeeld:#ffffff of white';
+$string['edhelpcleanword'] = 'Deze instelling schakelt Word specifieke opmaakfiltering in of uit.';
+$string['edhelpenablespelling'] = 'Schakel spellingscontrole in of uit. Wanneer je dit inschakelt moet <strong>aspell</strong> geïnstalleerd zijn op deze server.';
+$string['edhelpfontfamily'] = 'De font-family eigenschap is een lijst van namen van lettertypefamilies. De familienamen moeten gescheiden worden met een komma.';
+$string['edhelpfontlist'] = 'Definiëer de lettertypes die gebruikt zullen worden voor het menu van de editor.';
+$string['edhelpfontsize'] = 'De standaard lettertype-grootte stelt de grootte in van een lettertype<br/>Geldige waarden zijn bijvoorbeeld: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = '$a bewerken';
$string['editcoursesettings'] = 'Wijzig vakinstellingen';
$string['editfiles'] = 'Bewerk bestanden';
$string['editgroupprofile'] = 'Wijzig groepsprofiel';
$string['editinga'] = 'Een $a bewerken';
$string['editmyprofile'] = 'Wijzig profiel';
+$string['editorbgcolor'] = 'Achtergrondkleur';
+$string['editorcleanonpaste'] = 'Opgekuiste Word-HTML bij plakken';
+$string['editorcommonsettings'] = 'Algemene instellingen';
+$string['editordefaultfont'] = 'Standaard lettertype';
+$string['editorenablespelling'] = 'Schakel spellingcontrole in';
+$string['editorfontlist'] = 'Lettertype lijst';
+$string['editorfontsize'] = 'Standaard lettertypegrootte';
+$string['editorsettings'] = 'Instellingen editor';
$string['editsummary'] = 'Wijzig samenvatting';
$string['editthisactivity'] = 'Wijzig deze activiteit';
$string['editthiscategory'] = 'Bewerk deze categorie';
@@ -372,6 +391,7 @@
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Die \'Vaksleutel\' was niet correct. Probeer het nog eens.<BR>
(Hier een hint: het begint met \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Nieuwe aanmelding in $a';
+$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user is aangemeld bij het vak \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manuele aanmeldingen zijn uitgeschakeld';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Je hebt geen toegang tot dit vak tot <br/> $a';
$string['enrolments'] = 'Aanmeldingen';
@@ -565,6 +585,9 @@
$string['loginusing'] = 'Log hier in met gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord';
$string['logout'] = 'Log uit';
$string['logs'] = 'Statistieken';
+$string['mailadmins'] = 'Verwittig beheerders';
+$string['mailstudents'] = 'Verwittig leerlingen';
+$string['mailteachers'] = 'Verwittig leraren';
$string['mainmenu'] = 'Hoofdmenu ';
$string['makeafolder'] = 'Maak een map';
$string['makeeditable'] = 'Als je \'$a\' bewerkbaar maakt door het proces op de web server (bijv. apache), dan kun je dit bestand rechtstreeks vanuit deze pagina bewerken';
View
@@ -1,9 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082100)
$string['action'] = '- - Acties - -';
$string['administration'] = 'Beheer';
+$string['allowremovepages'] = 'Sta \'Pagina\'s verwijderen\' toe';
+$string['allowrevertchanges'] = 'Sta \'Terug naar vorige versie\' toe';
+$string['allowsetpage'] = 'Sta \'Set pagina vlaggen\' toe';
+$string['allowstrippages'] = 'Sta \'Pagina\'s opruimen\' toe';
$string['attachments'] = 'Bijlage';
$string['author'] = 'Auteur';
$string['authorfieldpattern'] = 'Veldpatroon auteur';
@@ -33,6 +37,7 @@
$string['deleteversionserror'] = 'Geef een juist versienummer in';
$string['diff'] = 'Verschil';
$string['differences'] = 'Verschillen tussen versie $a->new_ver en $a->old_ver van $a-pagename';
+$string['disablecamel'] = 'Schakel CamelCase linken uit';
$string['disabledpage'] = 'Afgesloten pagina';
$string['doesnotexist'] = 'Deze pagina bestaat nog niet. Klik op de bewerk-knop als je ze wil maken.';
$string['downloadaszip'] = 'Downloadbaar zip-archief';
@@ -107,6 +112,7 @@
$string['nowikicreated'] = 'Je kunt hier geen wiki maken en er is nog geen gemaakt om te bekijken.';
$string['of'] = 'van';
$string['offline'] = 'OFFLINE';
+$string['optional'] = 'Optioneel';
$string['orphanedpage'] = 'Ongelinkte pagina';
$string['orphanedpages'] = 'Ongelinkte pagina\'s';
$string['otherwikis'] = 'Andere Wikis';

0 comments on commit 9e12922

Please sign in to comment.