Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent 44ac531 commit 9eee5e055926a5b8763602a141121bba18928841 paca70 committed Mar 1, 2003
View
9 lang/fi/help/quiz/attempts.html
@@ -1,6 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Quiz attempts</B></P>
-
-<P>Students may be allowed to have multiple attempts at a quiz.
-
-<P>This can help make the process of taking the quiz more of
- an educational activity rather than simply an assessment.
+<P align=center><B>Tentti yritykset</B></P>
+<P>Opiskelijat voivat yrittää tenttiä useamman kerran..
+<P>Tämä voi edistää heidän oppimistaan enemmän kuin tentin tekeminen vain kerran. </P>
View
22 lang/fi/help/quiz/categories.html
@@ -1,17 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Question categories</B></P>
-
-<P>Rather than keeping all your questions in one big list,
- you can create categories to keep them in.
-
-<P>Each category consists of a name and a short description.
-
-<P>Each category can also be "published", which means
- that the category (and all questions in it) will be
- available to all courses on this server, so that
- other courses can use your questions in their quizzes.
-
-<P>Categories can also be created or deleted at will.
- However, if you try to delete a category containing
- questions, then you will be asked to specify another
- category to move them to.
-
+<P align=center><B>Kysymys kategoriat</B></P>
+<P>Voit järjestää kysymykset kategorioihin pitääksesi ne järjestyksessä.
+<P>Jokaisella kategorialla on nimi ja lyhyt kuvaus.
+<P>Voi määritellä jokaisen kategorian erikseen&nbsp;\"julkiseksi\", joka tarkoitaa sitä että kategoriassa olevat kysymykset ovat saatavilla kaikkilla sivuston kursseilla.
+<P>Katogorioita voidaan myös poistaa .Jos aiot postaa kategorian jossa on kysymyksiä, sinulta kysytään mihin kategoriaan haluat siirtää olemassaolevat kysymykset.</P>
View
8 lang/fi/help/quiz/correctanswers.html
@@ -1,6 +1,2 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Show correct answers</B></P>
-
-<P>If you enable correct answers, then the
-feedback will show also show the correct answer
-for each question (highlighted in a bright colour).
-</P>
+<P align=center><B>Näytä oikeat vastaukset</B></P>
+<P>Tämä vaihtoehto näyttää oikeat vastaukset opiskelijalle tentin suorittamisen jälkeen.. </P>
View
7 lang/fi/help/quiz/feedback.html
@@ -1,5 +1,2 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Feedback</B></P>
-
-<P>If you enable quiz feedback, then students will receive
- question feedback on every answer (right or wrong).</P>
-
+<P align=center><B>Palaute</B></P>
+<P>Tämä vaihtoehto näyttää opiskelijalle palauteet tentin jälkeen, olipa vastus sitten oikein tai väärin)</P>
View
43 lang/fi/help/quiz/grademethod.html
@@ -1,25 +1,18 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Grading method</B></P>
-
-<P>When multiple attempts are allowed, there are different ways
- you can use the grades to calculate the student's final
- grade for the quiz.
-
-<P><B>Highest grade</B><P>
-<UL>
-<P>The final grade is the highest (best) grade in any attempt.
-</UL>
-
-<P><B>Average grade</B><P>
-<UL>
-<P>The final grade is the average (simple mean) grade of all attempts.
-</UL>
-
-<P><B>First grade</B><P>
-<UL>
-<P>The final grade is the grade gained on the first attempt (other attempts are ignored).
-</UL>
-
-<P><B>Last grade</B><P>
-<UL>
-<P>The final grade is the grade gained on the most recent attempt only.
-</UL>
+<P align=center><B>Arviointi tapa</B></P>
+<P>Kun opiskelija voi vastata tenttii usemman kerran, voidaan lopullinen arviointi laskea eri tavoin:&nbsp;
+<P><B>Ylin</B>
+<P>
+<UL>
+<P>Lopullinen arvionti on paras kaikista yrityksistä. </P></UL>
+<P><B>Keskiarvo</B>&nbsp;
+<P>
+<UL>
+<P>Lopullinen arvionti on&nbsp;keskiarvo kaikista yrityksistä. </P></UL>
+<P><B>Ensimmäinen yritys</B>&nbsp;
+<P>
+<UL>
+<P>Lopullinen arvionti on ensimmäinen &nbsp;kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P>
+<P></P></UL>
+<P><B>Viimeinen yritys</B>&nbsp;
+<UL>
+<P>Lopullinen arvionti on paras&nbsp;viimeinen&nbsp;&nbsp;kaikista yrityksistä (muut hylätään). </P></UL>
View
4 lang/fi/pgassignment.php
@@ -47,7 +47,7 @@
$string['finalgrade'] = "Lopullinen arviointi";
$string['first'] = "Ensimmäinen";
$string['generalcomment'] = "Yleinen kommentti";
-$string['gradecomments'] = "Arvointi kommentit";
+$string['gradecomments'] = "Arviointi kommentit";
$string['graded'] = "Muiden opiskelijoiden arvioinnit ja palautteet";
$string['gradedawaitingacceptance'] = "Arvioitu, odottaa hyväksyntää (on iteration \$a)";
$string['gradedawaitingreply'] = "Arvioitu, odottaa vastausta (\$a)";
@@ -65,7 +65,7 @@
$string['gradinggiventothissubmission'] = "Tälle tehtävälle annettu arvioiti";
$string['gradingperformance'] = "Arvioinnin tehokkuus";
$string['gradingrepliedtoon'] = "Arviointiin vastattu";
-$string['gradingsdone'] = "Arviointi suoritettu [Vertais keskiarvo}";
+$string['gradingsdone'] = "Arviointi suoritettu [Vertais keskiarvo]";
$string['includeself'] = "Opiskelija orvioi myös oman työnsä";
$string['includeteachersgrade'] = "Sisällytä opettajan arvio vertaisarviointiin";
$string['last'] = "Viimeinen";

0 comments on commit 9eee5e0

Please sign in to comment.