Permalink
Browse files

Merge branch 'install_20_STABLE' of git://github.com/amosbot/moodle i…

…nto MOODLE_20_STABLE
  • Loading branch information...
2 parents c0e1de9 + d7a7519 commit 9fdd6c8bc886d1bbae0f97e11e96514a8e85cf91 @stronk7 stronk7 committed Nov 15, 2011
Showing 371 changed files with 857 additions and 11 deletions.
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['clianswerno'] = 'n';
$string['cliansweryes'] = 'y';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Fout, verkeerde waarde "{$ a-> value}" vir "{$ a-> option}"';
@@ -28,4 +28,6 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['thislanguage'] = 'Afrikaans';
@@ -28,4 +28,6 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['dirroot'] = 'Moodle ማውጫ';
@@ -28,4 +28,6 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['thislanguage'] = ' አማርኛ';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['language'] = 'ቋንቋ';
$string['next'] = 'ቀጣይ';
$string['previous'] = 'ቀዳሚ';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['clianswerno'] = 'لا';
$string['cliansweryes'] = 'نعم';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'خطأ، القيمة "{$a->value}" غير صحيحة من أجل "{$a->option}"';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['cannotcreatelangdir'] = 'لا يمكن إنشاء مجلد اللغة';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'لا يمكن إنشاء المجلد المؤقت';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'لم يتم تحميل العناصر';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['admindirname'] = 'مجلد الإدارة';
$string['availablelangs'] = 'حزم اللغة المتوفره';
$string['chooselanguagehead'] = 'اختر اللغة';
@@ -28,5 +28,7 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['thisdirection'] = 'rtl';
$string['thislanguage'] = 'عربي';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['language'] = 'اللغة';
$string['next'] = 'التالي';
$string['previous'] = 'السابق';
@@ -28,5 +28,7 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['environmentrequireinstall'] = 'solicítase instalar y activar esto.';
$string['environmentrequireversion'] = 'Solicítase la versión {$a->needed} y va executar la {$a->current}';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nun pue crear un direutoriu d\'idioma.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nun pue crear un direutoriu de tiempu.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nun pue descargar componentes.';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['admindirname'] = 'Direutoriu d\'alministración';
$string['availablelangs'] = 'Paquetes d\'idioma disponibles';
$string['chooselanguagehead'] = 'Escueya idioma';
@@ -28,5 +28,7 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Asturianu';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['language'] = 'Idioma';
$string['next'] = 'Siguiente';
$string['previous'] = 'Anterior';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['clianswerno'] = 'n';
$string['cliansweryes'] = 'y';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Səhv, "{$a->option}" üçün səhv "{$a->value}" qiyməti';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['wrongdestpath'] = 'Səhv təyinat yolu';
$string['wrongsourcebase'] = 'Baza URL-in səhv mənbəyi';
$string['wrongzipfilename'] = 'ZİP faylın səhv adı';
@@ -0,0 +1,94 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle 2.0 installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
+$string['admindirname'] = 'Administrator kataloqu';
+$string['availablelangs'] = 'Mümkün dillərin siyahısı';
+$string['chooselanguagehead'] = 'Dili seçin';
+$string['chooselanguagesub'] = 'İndi ancaq proqramın qurulması üçün dili seçin. İstifadəçi interfeysi üçün dili sonradan, qurulma prosesində seçmək olar.';
+$string['clialreadyinstalled'] = ' config.php faylı artıq mövcuddur. Əgər saytı yeniləmək istəyirsinizsə, xahiş edirik, admin/cli/upgrade.php skriptindən istifadə edin.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Moodlun {$a} əmr sətri rejimində qurulma proqramı';
+$string['databasehost'] = 'Verilənlər bazasının serveri';
+$string['databasename'] = 'Verilənlər bazasının adı';
+$string['databasetypehead'] = 'Verilənlər bazasının drayverini seçin';
+$string['dataroot'] = 'Verilənlərin kataloqu';
+$string['dbprefix'] = 'Cədvəllərin adlarının prefiksi';
+$string['dirroot'] = 'Moodle kataloqu';
+$string['environmenthead'] = 'Mühitin yoxlanması...';
+$string['environmentsub2'] = 'Moodlun hər versiyasında PHP-nin versiyasına minimal tələblər və PHP-nin mütləq olan genişlənmələrinin dəsti var.
+Mühitin tam yoxlanılması hər quraşdırmadan və yenilənmədən əvvəl yerinə yetirilir.
+Xahiş edirik ki, əgər yeni versiyanın necə qurulmasını və PHP genişlənməsinin əlavə edilməsini bilmirsinizsə administratora müraciət edin. ';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Mühitin yoxlnılması yerinə yetirilmədi!';
+$string['installation'] = 'Quraşdırma';
+$string['langdownloaderror'] = 'Təəssüf ki, "{$a}" dilini qurmaq mümkün olmadı. Quraşdırma prosesi ingilis dilində davam edəcək.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Sizin serverdə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması {$a}-da qurulub.</p>
+
+<p>Buna görə müəyyən müddətdən sonra yddaşla əlaqəli problemlər yarana bilər, xüsusən də Sizin çox sayda modullarınız və ya istifadəçiləriniz olarsa.</p>
+
+<p>Biz məsləhət görürük ki, əgər mümkünsə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması üçün daha böyük qiymət götürəsiniz, məsələn, 40M.
+ Bunu aşağıdakı üsullarla etmək olar:</p>
+<ol>
+<li>Əgər imkan varsa PHP-ni <i>--enable-memory-limit</i> açarı ilə kompilyasiya edin.
+Bu halda Moodle özü yaddaşa məhdudiyyət qoya bilir.</li>
+<li>Əgər Sizin php.ini faylını redaktə etməyə icazəniz varsa, <b>memory_limit</b>parametrini nə iləsə 40M kimi dəyişmək olar. Əgər icazəniz yoxdursa, administratordan xahiş edə bilərsiniz.</li>
+<li>Bəzi PHP serverlərində Moodle kataloqunda .htaccess faylı yaratmaq və aşağıdakı sətri daxil etmək olar:
+ <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+ <p>Buna baxmayaraq bəzi serverlərdə buna görə PHP-nin<b>bütünl</b> səhifələrinin işi dayana bilər (Siz səhifələrdə səhvləri görəcəksiniz). Belə olan halda .htaccess faylını silmək lazımdır.</p></li>
+</ol>';
+$string['paths'] = 'Yollar';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Quraşdırma proqramı ({$a->dataroot}) verilənlər kataloqunu yarada bilmir.';
+$string['pathshead'] = 'Yolları təsdiq edin';
+$string['pathsrodataroot'] = 'Verilənlər kataloquna yazmaq mükün deyil.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = '({$a->parent}) valideyn kataloquna yazmaq mümkün deyil. Quraşdırma proqramı ({$a->dataroot}) verilənlər kataloqunu yarada bilmir.';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Veb-hostinqlərin sayı az olduqda yol/admin idarəetmə panelinə və ya digər bir yerə keçmək üçün xüsusi URL-dir. Təəssüf ki, bu Moodlun idarəetmə səhifələrinin standart mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bunu Moodle kataloqunda admin qovluğunun adını dəyişməklə və burada yeni adı göstərməklə aradan qaldırmaq olar. Məsələn, <em>moodleadmin</em>. Bu zaman Moodlun idarəetmə panelinə bütün keçidlər avtomatik olaraq dəyişir.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Moodlun yüklənmiş faylları harada saxlayacağını mütləq göstərmək lazımdır Veb-server istifadəçisinin (usually \'nobody\' or \'apache\') bu kataloqda oxuma və YAZMA üçün icazəsi olmalıdır, lakin bu zaman İnternetdən birbaşa müraciət mümkün ola bilməz. Əgər bu kataloq mövcud deyilsə, quraşdırma proqramı onu yaratmağa cəhd edir. ';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Moodlun quraşdırılması kataloquna tam yol';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
+Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
+əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
+Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin. ';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Verilənlər kataloqunun mövqeyi təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin kataloqu mövcud deyil';
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP geniçlənməsi';
+$string['phpversion'] = 'PHP versiyası';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
+<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
+<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
+(5.0.x verisyası olarsa 4.4.x versiyasına qayıda bilərsiniz)</p>';
+$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
+$string['welcomep20'] = 'Siz bu səhifəni ona görə görürsünüz ki, <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> proqram paketini öz kompyüterinizdə müvəffəqiyyətlə qurmusunuz. Təbrik edirik!';
+$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> proqram paketinin bu versiyasında <strong>Moodle</strong>un işləyəcəyi mühiti yaratmaq üçün aşağıdakı proqramlar var:';
+$string['welcomep40'] = 'Paketə həmçinin <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> daxildir.';
+$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
+ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">mənbəni açır</a> və <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisenziyasının şərtlərinə uyğun olaraq yayılır.';
+$string['welcomep60'] = 'Növbəti səhifələrdə Siz, bir neçə sadə addımla öz kompyüterinizdə <strong>Moodle</strong>-un parametrlərini sazlaya və quraşdıra bilərsiniz. Siz sazlama parametrlərini susmaya görə qəbul edə və ya öz tələblərinizdən asılı olaraq dəyişə bilərsiniz.';
+$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong> quraşdırma prosesini davam etmək üçün "Növbəti" düyməsini sıxın.';
+$string['wwwroot'] = 'Veb-ünvan';
@@ -28,4 +28,6 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['thislanguage'] = 'Azərbaycanca';
@@ -28,5 +28,7 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Беларуская';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['language'] = 'Мова';
$string['next'] = 'Далей';
$string['previous'] = 'Папярэдні';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['clianswerno'] = 'Не';
$string['cliansweryes'] = 'Да';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Неправилна стойност. Моля опитайте отново';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Не може да създаде временна директория';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Не можа да намери компонент';
$string['remotedownloaderror'] = 'Изтеглянето на компонента към вашия сървър пропадна, проверете настройките на proxy, препоръчително е PHP разширението cURL.<br /><br />Вие трябва ръчно да изтеглите файла <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, да го копирате в директория {$a->dest} на вашия сървър и да го разархивирате там.';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['availablelangs'] = 'Списък на наличните езици';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изберете език';
$string['chooselanguagesub'] = 'Моля, изберете език за инсталацията. Този език ще бъде, също така, език по подразбиране на сайта, но може да бъде променен и по-късно след инсталирането.';
@@ -28,5 +28,7 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Български';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['language'] = 'Език';
$string['next'] = 'Следваща';
$string['previous'] = 'Предишна';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['clianswerno'] = 'n';
$string['cliansweryes'] = 'y';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'ত্রুটি, "{$a->option}"-র জন্য "{$a->value}" ভুল মান ';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['cannotcreatelangdir'] = 'lang ডিরেক্টরি তৈরি করতে পারে না';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'টেম্প ডিরেক্টরি তৈরি করতে পারে না';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'কম্পোনেন্ট ডাউনলোড করা যায় না';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['admindirname'] = 'অ্যাডমিন ডিরেক্টরিটি';
$string['availablelangs'] = 'প্রাপ্তিসাধ্য ভাষার তালিকা';
$string['chooselanguagehead'] = 'একটি ভাষা নির্বাচন';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['parentlanguage'] = '';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'বাংলা';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['language'] = 'ভাষা';
$string['next'] = 'পরবর্তী';
$string['previous'] = 'পূর্ববর্তী ';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['admindirname'] = 'Administratorski direktorij';
$string['dataroot'] = 'Direktorij podataka';
$string['dbprefix'] = 'Lista prefiksa';
@@ -28,5 +28,7 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Bosanski';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['clianswerno'] = 'No';
$string['cliansweryes'] = '';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Error, valor incorrecte "{$a->value}" per a "{$a->option}"';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['cannotcreatelangdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori d\'idiomes.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori temporal';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'No s\'han pogut baixar components';
@@ -28,6 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
$string['admindirname'] = 'Directori d\'administració';
$string['availablelangs'] = 'Llista d\'idiomes disponibles';
$string['chooselanguagehead'] = 'Trieu un idioma';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 9fdd6c8

Please sign in to comment.