Permalink
Browse files

Translated new strings and fixed some old ones.

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Oct 3, 2002
1 parent 6860594 commit a08db54a842017a6669b3b56b41d60ade860d7da
Showing with 634 additions and 588 deletions.
  1. +28 −23 lang/fi/assignment.php
  2. +100 −93 lang/fi/forum.php
  3. +23 −24 lang/fi/journal.php
  4. +443 −408 lang/fi/moodle.php
  5. +40 −40 lang/fi/survey.php
View
@@ -1,24 +1,29 @@
-<?PHP
-$string[modulename]="Tehtävä";
-$string[modulenameplural]="Tehtävät";
-$string[assignmentdetails]="Tehtävän tiedot";
-$string[assignmentname]="Tehtävän nimi";
-$string[assignmenttype]="Tehtävän tyyppi";
-$string[description]="Kuvaus";
-$string[duedate]="Palautus pvm.";
-$string[early]="\$a ennen";
-$string[failedupdatefeedback]="Palauteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle \$a";
-$string[feedbackupdated]="Palaute päivitetty \$a oppilaalle";
-$string[late]="\$a myöhässä";
-$string[maximumgrade]="Maksimi arvo";
-$string[maximumsize]="Maksimi koko";
-$string[notsubmittedyet]="Ei vielä palautettu";
-$string[overwritewarning]="Varoitus: uudelleen lähetys korvaa aiemman vastauksesi";
-$string[submissionfeedback]="Palaute vastauksestasi";
-$string[submissions]="Palautetut";
-$string[submitted]="Palautettu";
-$string[typeuploadsingle]="Lähetä yksi tiedosto, arvo 0 - 100 pistettä";
-$string[uploadedfiles]="tiedostot lähetetty";
-$string[viewsubmissions]="Katso \$a palautettuja vastauksia";
-$string[yoursubmission]="Vastauksesi";
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.6 dev (2002100200)
+
+
+$string['assignmentdetails'] = "Tehtävän tiedot";
+$string['assignmentname'] = "Tehtävän nimi";
+$string['assignmenttype'] = "Tehtävän tyyppi";
+$string['description'] = "Kuvaus";
+$string['duedate'] = "Palautus pvm.";
+$string['early'] = "\$a ennen";
+$string['failedupdatefeedback'] = "Palauteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle \$a";
+$string['feedbackupdated'] = "Palaute päivitetty \$a oppilaalle";
+$string['late'] = "\$a myöhässä";
+$string['maximumgrade'] = "Maksimi arvo";
+$string['maximumsize'] = "Maksimi koko";
+$string['modulename'] = "Tehtävä";
+$string['modulenameplural'] = "Tehtävät";
+$string['newsubmissions'] = "Tehtävää palautettu";
+$string['notsubmittedyet'] = "Ei vielä palautettu";
+$string['overwritewarning'] = "Varoitus: uudelleen lähetys korvaa aiemman vastauksesi";
+$string['submissionfeedback'] = "Palaute vastauksestasi";
+$string['submissions'] = "Palautetut";
+$string['submitted'] = "Palautettu";
+$string['typeuploadsingle'] = "Lähetä yksi tiedosto, arvo 0 - 100 pistettä";
+$string['uploadedfiles'] = "lähetetyt tiedostot";
+$string['viewsubmissions'] = "Katso \$a palautettuja vastauksia";
+$string['yoursubmission'] = "Vastauksesi";
+
?>
View
@@ -1,70 +1,74 @@
-<?PHP
-$string[modulename]="Foorumi";
-$string[modulenameplural]="Foorumit";
-$string[addanewdiscussion]="Lisää uusi keskustelu";
-$string[allowchoice]="Anna kaikkien valita";
-$string[allowdiscussions]="Voiko \$a avata uusia keskusteluja?";
-$string[allowratings]="Voidaanko viestejä arvioida?";
-$string[allowsdiscussions]="Tämä foorumi antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.";
-$string[anyfile]="Mikä tahansa tiedosto";
-$string[attachment]="Liite";
-$string[bynameondate]=" \$a->name - \$a->date";
-$string[canstudentsstart]="Voiko \$a avata uusia keskusteluja?";
-$string[couldnotadd]="Viestiäsi ei voida lisä tuntemattoman virheen takia.";
-$string[couldnotdeleteratings]="Pahus, tuota ei voida postaa koska viesti on jo arvioitu";
-$string[couldnotdeletereplies]="Pahus, tuota ei voida poistaa koska viestiin on jo vastattu";
-$string[couldnotupdate]="Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia";
-$string[delete]="Poista";
-$string[deleteddiscussion]="Keskustelu on poistettu";
-$string[deletedpost]="Viesti on poistettu";
-$string[deletesure]="Oletko varma että haluat poistaa tämän viestin?";
-$string[discussion]="Keskustelu";
-$string[discussions]="Keskustelut";
-$string[discussionsstartedby]="Keskustelun on aloittanut \$a";
-$string[discussthistopic]="Keskustele aiheesta";
-$string[eachuserforum]="Jokainen avaa uuden keskustelun";
-$string[edit]="Muokkaa";
-$string[editing]="Muokataan";
-$string[emptymessage]="Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.";
-$string[everyonecanchoose]="Kaikki voivat tilata tämän foorumin";
-$string[everyoneissubscribed]="Kaikki tilaavat tämän foorumin";
-$string[forcesubscribe]="Pakota kaikki tilaajiksi";
-$string[forcesubscribeq]="Pakota kaikki tilaajiksi?";
-$string[forum]="Foorumi";
-$string[forumintro]="Foorumin johdanto";
-$string[forumname]="Foorumin nimi";
-$string[forums]="Foorumit";
-$string[forumtype]="Foorumin tyyppi";
-$string[generalforum]="Yleisfoorumi";
-$string[generalforums]="Yleisfoorumit";
-$string[inforum]=" \$a :ssa";
-$string[intronews]="Yleiset uutiset ja tiedotteet";
-$string[introsocial]="Avoin foorumi vapaalle keskustelulle";
-$string[introteacher]="Opettajien oma keskustelufoorumi";
-$string[learningforums]="Opiskelufoorumi";
-$string[maxtimehaspassed]="Pahus, maksimi muokkausaika on ylittynyt tämän (\$a) viestin osalta!";
-$string[message]="Viesti";
-$string[modeflatoldestfirst]="Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin";
-$string[modeflatnewestfirst]="Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin";
-$string[modenested]="Näytä vastaukset sisäkkäin";
-$string[modethreaded]="Näytä vastaukset säikeittäin";
-$string[more]="lisää";
-$string[namenews]="Uutiset foorumi";
-$string[namesocial]="Keskustelu foorumi";
-$string[nameteacher]="Opettajain foorumi";
-$string[nodiscussions]="Tässä foorumissa ei ole vielä keskusteluja";
-$string[noguestpost]="Pahus, vieraa eivät saa kirjoitaa foorumiin";
-$string[noposts]="Ei viestejä";
-$string[nosubscribers]="Tällä foorumilla ei ole tilaajia";
-$string[nownotsubscribed]="\$a->name EI saa kopioita viesteistä\\'\$a->forum\\' sähköpostiinsa.";
-$string[nowsubscribed]="\$a->name SAA kopiot viesteistä \\'\$a->forum\\' sähköpostiinsa.";
-$string[numposts]="\$a viestiä";
-$string[olderdiscussions]="Vanhemmat keskustelut";
-$string[parentofthispost]="Tämän viestin alku";
-$string[postadded]="Viestisi on lisätty.<P>Sinulla \$a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.";
-$string[postmailinfo]="Tämä on kopio viestistä \$a sivustolla.
-Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:";
-$string[postingtip]="<B>Vihjeet:</B>
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.6 dev (2002100200)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = "Lisää uusi keskustelu";
+$string['allowchoice'] = "Anna kaikkien valita";
+$string['allowdiscussions'] = "Voiko \$a avata uusia keskusteluja?";
+$string['allowratings'] = "Voidaanko viestejä arvioida?";
+$string['allowsdiscussions'] = "Tämä foorumi antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.";
+$string['anyfile'] = "Mikä tahansa tiedosto";
+$string['attachment'] = "Liite";
+$string['bynameondate'] = " \$a->name - \$a->date";
+$string['couldnotadd'] = "Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "Pahus, tuota ei voida postaa koska viesti on jo arvioitu";
+$string['couldnotdeletereplies'] = "Pahus, tuota ei voida poistaa koska viestiin on jo vastattu";
+$string['couldnotupdate'] = "Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia";
+$string['delete'] = "Poista";
+$string['deleteddiscussion'] = "Keskustelu on poistettu";
+$string['deletedpost'] = "Viesti on poistettu";
+$string['deletesure'] = "Oletko varma että haluat poistaa tämän viestin?";
+$string['discussion'] = "Keskustelu";
+$string['discussions'] = "Keskustelut";
+$string['discussionsstartedby'] = "Keskustelun on aloittanut \$a";
+$string['discussthistopic'] = "Keskustele aiheesta";
+$string['eachuserforum'] = "Jokainen avaa uuden keskustelun";
+$string['edit'] = "Muokkaa";
+$string['editing'] = "Muokataan";
+$string['emptymessage'] = "Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.";
+$string['everyonecanchoose'] = "Kaikki voivat tilata tämän foorumin";
+$string['everyoneissubscribed'] = "Kaikki tilaavat tämän foorumin";
+$string['forcesubscribe'] = "Pakota kaikki tilaajiksi";
+$string['forcesubscribeq'] = "Pakota kaikki tilaajiksi?";
+$string['forum'] = "Foorumi";
+$string['forumintro'] = "Foorumin johdanto";
+$string['forumname'] = "Foorumin nimi";
+$string['forums'] = "Foorumit";
+$string['forumtype'] = "Foorumin tyyppi";
+$string['generalforum'] = "Yleisfoorumi";
+$string['generalforums'] = "Yleisfoorumit";
+$string['inforum'] = " \$a :ssa";
+$string['intronews'] = "Yleiset uutiset ja tiedotteet";
+$string['introsocial'] = "Avoin foorumi vapaalle keskustelulle";
+$string['introteacher'] = "Opettajien oma keskustelufoorumi";
+$string['learningforums'] = "Opiskelufoorumi";
+$string['maxtimehaspassed'] = "Pahus, maksimi muokkausaika on ylittynyt tämän (\$a) viestin osalta!";
+$string['message'] = "Viesti";
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin";
+$string['modeflatoldestfirst'] = "Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin";
+$string['modenested'] = "Näytä vastaukset sisäkkäin";
+$string['modethreaded'] = "Näytä vastaukset säikeittäin";
+$string['modulename'] = "Foorumi";
+$string['modulenameplural'] = "Foorumit";
+$string['more'] = "lisää";
+$string['namenews'] = "Uutiset foorumi";
+$string['namesocial'] = "Keskustelu foorumi";
+$string['nameteacher'] = "Opettajain foorumi";
+$string['newforumposts'] = "Foorumin uudet viestit";
+$string['nodiscussions'] = "Tässä foorumissa ei ole vielä keskusteluja";
+$string['noguestpost'] = "Pahus, vieraat eivät saa kirjoitaa foorumiin";
+$string['noposts'] = "Ei viestejä";
+$string['nosubscribers'] = "Tällä foorumilla ei ole tilaajia";
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name EI saa kopioita viesteistä'\$a->forum' sähköpostiinsa.";
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->name SAA kopiot viesteistä '\$a->forum' sähköpostiinsa.";
+$string['numposts'] = "\$a viestiä";
+$string['olderdiscussions'] = "Vanhemmat keskustelut";
+$string['openmode0'] = "Ei keskusteja, ei vastauksia";
+$string['openmode1'] = "Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan";
+$string['openmode2'] = "Keskustelut ja vastaukset sallitaan";
+$string['parentofthispost'] = "Tämän viestin alku";
+$string['postadded'] = "Viestisi on lisätty.<P>Sinulla \$a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.";
+$string['postingtip'] = "<B>Vihjeet:</B>
<br>Kun vastaat:
<UL>
<LI>lue viesti tarkkaan ja ajatuksella
@@ -77,30 +81,33 @@
<LI>selitä ajatuksesi selkeästi
<LI>mieti kysymyksiä jota voisit esittää
</UL>";
-$string[postrating1]="Sisältää enimmäkseen irrallista tietoa";
-$string[postrating2]="Yhtäläisesti irrallista ja aiheeseen liittyvää tietoa";
-$string[postrating3]="Sisältää enimmäkseen aiheeseen liittyvää tietoa";
-$string[postupdated]="Viestisi on päivitetty";
-$string[processingpost]="Prosessoidaan viestiä \$a";
-$string[rate]="Arvio";
-$string[ratings]="Arviot";
-$string[readtherest]="Lue loput tästä aiheesta";
-$string[re]="Re:";
-$string[repliesmany]="\$a vastausta tähän mennessä";
-$string[repliesone]="\$a vastaus tähän mennessä";
-$string[reply]="Vastaa";
-$string[search]="Etsi";
-$string[searchforums]="Etsi Foorumeista";
-$string[sendinratings]="Lähetä viimeisimmät arviot";
-$string[showsubscribers]="Näytä tilaajat";
-$string[singleforum]="Yksinkertainen keskustelu";
-$string[subject]="Aihe";
-$string[subscribe]="Tilaa tämä foorumi";
-$string[subscribed]="Tilaaja";
-$string[subscribers]="Tilaajat";
-$string[subscribersto]="Tilaa \\'\$a\\'";
-$string[unsubscribe]="Poista tämän foorumin tilaus";
-$string[youratedthis]="Arviot tämän";
-$string[yournewtopic]="Uusi keskustelun aiheesi";
-$string[yourreply]="Vastauksesi";
+$string['postmailinfo'] = "Tämä on kopio viestistä \$a sivustolla.
+Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:";
+$string['postrating1'] = "Sisältää enimmäkseen irrallista tietoa";
+$string['postrating2'] = "Yhtäläisesti irrallista ja aiheeseen liittyvää tietoa";
+$string['postrating3'] = "Sisältää enimmäkseen aiheeseen liittyvää tietoa";
+$string['postupdated'] = "Viestisi on päivitetty";
+$string['processingpost'] = "Käsitellään viestiä \$a";
+$string['rate'] = "Arvio";
+$string['ratings'] = "Arviot";
+$string['re'] = "Re:";
+$string['readtherest'] = "Lue loput tästä aiheesta";
+$string['repliesmany'] = "\$a vastausta tähän mennessä";
+$string['repliesone'] = "\$a vastaus tähän mennessä";
+$string['reply'] = "Vastaa";
+$string['search'] = "Etsi";
+$string['searchforums'] = "Etsi Foorumeista";
+$string['sendinratings'] = "Lähetä viimeisimmät arviot";
+$string['showsubscribers'] = "Näytä tilaajat";
+$string['singleforum'] = "Yksinkertainen keskustelu";
+$string['subject'] = "Aihe";
+$string['subscribe'] = "Tilaa tämä foorumi";
+$string['subscribed'] = "Tilaaja";
+$string['subscribers'] = "Tilaajat";
+$string['subscribersto'] = "Tilaa '\$a'";
+$string['unsubscribe'] = "Poista tämän foorumin tilaus";
+$string['youratedthis'] = "Arviot tämän";
+$string['yournewtopic'] = "Uusi keskustelun aiheesi";
+$string['yourreply'] = "Vastauksesi";
+
?>
View
@@ -1,28 +1,27 @@
-<?PHP // $Id$
+<?PHP // $Id$
+ // journal.php - created with Moodle 1.0.6 dev (2002100200)
-#------------------------------------------------------------
-$string[modulename] = "Lyhyttehtävä";
-$string[modulenameplural] = "Lyhyttehtävät";
-#------------------------------------------------------------
-
-$string[alwaysopen] = "Aina avoinna";
-$string[blankentry] = "Tyhjä osa";
-$string[daysavailable] = "Päivää avoinna";
-$string[editingends] = "Muokkausaika alkaa";
-$string[editingended] = "Muokkausaika loppuu";
-$string[journalname] = "Lyhyttehtävän nimi";
-$string[journalquestion] = "Lyhyttehtävän kysymys";
-$string[journalrating1] = "Välttävä";
-$string[journalrating2] = "Tyydyttävä";
-$string[journalrating3] = "Kiitettävä";
-$string[noentry] = "Ei osaa";
-$string[notopenuntil] = "Tämä tehtävä avautuu vasta";
-$string[notstarted] = "Et ole aloittanut tätä tehtävää vielä";
-$string[noratinggiven] = "Ei arvostelua";
-$string[overallrating] = "Yleisarvostelu";
-$string[rate] = "Arvio";
-$string[startoredit] = "Aloita tai muokkaa vastustustani";
-$string[viewallentries] = "Katso kaikki vastaukset";
+$string['alwaysopen'] = "Aina avoinna";
+$string['blankentry'] = "Tyhjä osa";
+$string['daysavailable'] = "Päivää avoinna";
+$string['editingended'] = "Muokkausaika loppuu";
+$string['editingends'] = "Muokkausaika alkaa";
+$string['journalname'] = "Lyhyttehtävän nimi";
+$string['journalquestion'] = "Lyhyttehtävän kysymys";
+$string['journalrating1'] = "Välttävä";
+$string['journalrating2'] = "Tyydyttävä";
+$string['journalrating3'] = "Kiitettävä";
+$string['modulename'] = "Lyhyttehtävä";
+$string['modulenameplural'] = "Lyhyttehtävät";
+$string['newjournalentries'] = "Uudet lyhyttehtävät";
+$string['noentry'] = "Ei osaa";
+$string['noratinggiven'] = "Ei arvostelua";
+$string['notopenuntil'] = "Tämä tehtävä avautuu vasta";
+$string['notstarted'] = "Et ole aloittanut tätä tehtävää vielä";
+$string['overallrating'] = "Yleisarvostelu";
+$string['rate'] = "Arvio";
+$string['startoredit'] = "Aloita tai muokkaa vastustustani";
+$string['viewallentries'] = "Katso kaikki vastaukset";
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit a08db54

Please sign in to comment.