Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

modification for new features

  • Loading branch information...
commit a10efdfcbcbae8de1de34eaba3a751a5e4324ef9 1 parent 51bb3f4
koenr authored
View
4 lang/nl/help/dialogue/maildefault.html
@@ -1,4 +1,4 @@
<p align="center"><b>Standaard e-mail sturen</b></p>
<p>Dit stelt de standaardwaarde in voor de &quot;Stuur e-mail over mijn nieuwe boodschappen&quot; optie wanneer een
-nieuwe boodschap toegevoegd wordt. Als deze optie op &quot;ja&quot; gezet wordt, dan wordt de checkbox voor het
-versturen van e-mail standaard aangevinkt, anders zal de checkbox niet aangevinkt worden.</p>
+nieuwe boodschap toegevoegd wordt. Als deze optie op &quot;ja&quot; gezet wordt dan wordt er een korte mail gestuurd naar de ontvanger van de nieuwe boodschap. Het e-mailbericht bevat de nieuwe boodschap niet, enkel een zinnetje om de onvanger op de hoogte te brengen en een link naar de dialoog</p>
+<p>Merk op dat deze instelling voor alle dialogen geldt die begonnen worden binnen één dialoogmodule. Deze instelling mag altijd gewijzigd worden.<p>
View
4 lang/nl/help/lesson/questiontypes.html
@@ -12,10 +12,12 @@
<p>De juiste antwoorden krijgen een sprong vooruit in de les, de foute antwoorden krijgen dezelfde pagina of een achterwaartse sprong. Wanneer er meer dan één juist antwoord is, dan kunnen de sprongen best naar dezelfde pagina wijzen, zowel voor de juiste als voor de foute antwoorden. Als dat <b>niet</b> zo is, dan krijgt de leraar een waarschuwing op zijn beheerpagina van de les. De respons voor juiste antwoorden moet, indien nodig, aan het eerste juiste antwoord gegeven worden, en voor foute antwoorden, als nodig, aan het eerste foute antwoord. Respons bij de andere antwoorden wordt zonder waarschuwing genegeerd.</p></li>
-<li><p><b>Kort Antwoord</b> De leerling wordt gevraagd een kort stukje tekst te geven. Dit stukje tekst wordt vergeleken met één of meer mogelijke antwoorden. Antwoorden kunnen ofwel juist ofwel fout zijn. Elk antwoord kan optioneel een respons krijgen. Als er geen respons ingegeven wordt, dan wordt de standaardrespons aan de leerling getoond: Voor een juist antwoord is dat &quot;Dat is het juiste antwoord&quot; en voor een fout antwoord &quot;Dat is het foute antwoord&quot;. Als de tekst die de leerling geeft niet overeenkomt met één van de antwoorden, dan is de vraag slecht beantwoord en dan krijgt de leerling standaard de fout respons te zien.</p>
+<li><p><b>Kort Antwoord</b> De leerling wordt gevraagd een kort stukje tekst te geven. Dit stukje tekst wordt vergeleken met één of meer mogelijke antwoorden. Antwoorden kunnen ofwel juist ofwel fout zijn. Elk antwoord kan optioneel een respons krijgen. Als er geen respons ingegeven wordt, dan wordt de standaardrespons aan de leerling getoond: Voor een juist antwoord is dat &quot;Dat is het juiste antwoord&quot; en voor een fout antwoord &quot;Dat is het foute antwoord &quot;. Als de tekst die de leerling geeft niet overeenkomt met één van de antwoorden, dan is de vraag slecht beantwoord en dan krijgt de leerling standaard de fout respons te zien.</p>
<p>Standaard worden hoofdletters en kleine letters genegeerd. Er is een optie om de controle van de antwoorden hoofdlettergevoelig te maken.</p></li>
+<p>Het sterretje (*) kan als jokerteken in antwoorden gebruikt worden. Het staat voor een willekeurig aantal tekens (geen teken inbegrepen). Bij bevoorbeeld het antwoord &quot;Lang* &quot; wordt &quot;langer &quot; , &quot; langste &quot; , ... juist gerekend. Als één van de antwoorden alleen maar een sterretje bevat, dan past daar elk antwoord, wat gewoonlijk als laatste antwoord gebruikt wordt om alle antwoorden op te vangen. (als een sterretje als antwoord moet kunnen gegeven wordten, gebruik er dan een backslach voor (\*)</li>
+
<li><b>Waar/Niet waar</b> Het antwoord op dit type vraag heeft slechts twee opties: waar of niet waar. De leerling wordt gevraagd welk van de twee juist is. Dit type vraag is eigelijk een meerkeuzevraag met maar twee keuzemogelijkheden.</p></li>
<li><p><b>Koppelvragen</b> Dit zijn vrij krachtige en flexibele vragen. Zij bestaan uit een lijst namen of stellingen die juist gekoppeld moeten worden aan een andere lijst namen of stellingen. Bijvoorbeeld: &quot;Koppel de hoofdstad aan het land&quot; met de twee lijsten Japan, Canada, Italië en Tokyo, Ottawa, Rome. Het is mogelijk om in één van de lijsten eenzelfde stelling te herhalen, maar toch best op te letten met identieke stellingen. Bij voorbeeld &quot;Identificeer het type van volgende dieren&quot; met de lijsten spreeuw, koe, mier, hond en vogel, dier , insect, dier.</p>
View
2  lang/nl/help/textformat.html
@@ -41,7 +41,7 @@
<UL>
<P>Deze manier van opmaak is nuttig wanneer je veel code wil invoeren of HTML waarvan je wil dat die exact getoond wordt
zoals je ze geschreven hebt.
-<P>Smilies en nieuwe regels worden nog wel automatisch verwerkt, maar aan de rest van de tekst wordt niet geraakt.
+<P>Nieuwe regels en spaties worden nog wel automatisch verwerkt, maar aan de rest van de tekst wordt niet geraakt.
</UL>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.