Permalink
Browse files

new version

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jun 5, 2004
1 parent f34c100 commit a1c0727b5d158e5879101bbe1fa3e5f54e38b230
Showing with 77 additions and 0 deletions.
  1. +77 −0 lang/nl/docs/release.html
View
@@ -16,7 +16,84 @@
<body bgcolor="#FFFFFF">
<h1>Nieuwste Release notes</h1>
+<h3> Nieuw in Moodle 1.3.1 (4 Juni, 2004)</h3>
+<ul>
+ <dl>
+ <dt>Verschillende fouten hersteld</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Sommige HTML code maakte de HTML editor in IE6 onstabiel en dat is nu opgelost</li>
+ <li>Er zijn wat fouten hersteld in verschillende auto-link tekst filters</li>
+ <li>De navigatiebalk ziet er beter uit (door het &raquo; teken te gebruiken)</li>
+ <li>Flash bestanden hebben nu hun eigen icoontje</li>
+ <li>Het toevoegen van links door leraars met de HTML-editor is nu hersteld</li>
+ <li>De sectieblokken houden nu hun focus</li>
+ <li>De sitebestanden eisen nu aanmelding indien gevraagd</li>
+ <li>Het upgraden van blokken zonder de databank werkt nu</li>
+ <li>Updates van de vertalingen</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+</ul>
+
+<br />
+
+<h3> Nieuw in Moodle 1.3 (25 mei, 2004)</h3>
+<ul>
+ <dl>
+ <dt>Belangrijkste nieuwe mogelijkheden</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Nieuwe <strong>kalender</strong> mogelijkheid (dank aan Jon Papaioannou en de <a target="_blank" href="http://www.sch.gr/">Greek School Network</a>!)</li>
+ <li>Nieuwe <strong>Blokken </strong>mogelijkheid, waarmee je blokken kunt toevoegen en verplaatsen rond een vakpagina (dank aan Jon Papaioannou, Eloy Lafuente en anderen!)</li>
+ <li>Nieuw <strong>RSS Systeem</strong> waarmee je Forums en Woordenlijsten (en later andere modules) kunt publiceren via RSS feeds (Dank aan Eloy!)</li>
+ <li>De <strong>Mediaplugin</strong> filter ondersteunt nu auto-embedding van Quicktime, Flash, and Windows Media files.</li>
+ <li>Een nieuwe <strong>Activiteitnaam</strong> filter die nu automatisch hyperlinks toevoegd naar andere activiteiten in hetzelfde vak wanneer hun naam gebruikt wordt.</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ <dt>Andere nieuwe mogelijkheden</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Nieuw type bron &quot;Map&quot; toont een hele map met geüploade bestanden (inclusief submappen)</li>
+ <li>Bij bronnen die bestanden zijn (geüpload of websites) wordt nu een relevant icoon getoond op de vakpagina</li>
+ <li>De meeste interne HTML links binnen forums en bronnen worden nu behouden tijdens backup en restore</li>
+ <li>Het is nu mogelijk om gewone http arguments door te geven aan bestanden in de bestandenlijst. Hiermee kun je meer comlexiteit bereiken met Flash- en HTML-bronnen.</li>
+ <li>$CFG-&gt;forceloginforprofiles kan ingesteld worden om gasten (en Google) te verhinderen om gebruikersprofielen op site-niveau te bekijken.</li>
+ <li>Wanneer toegang door Google is ingeschakeld, dan werkt de Google vertalingsfunctie nu ook.</li>
+ <li>Sessies worden nu bewaard in de Moodle data map - hierdoor werkt Moodle beter op serverclusters en worden sommige sessie-time out problemen opgelost als Moodle op een gedeelde web host staat.</li>
+ <li>Gebruikers foto's kunnen nu gemakkelijk verwijderd worden van de profiel bewerken pagina.</li>
+ <li>Chatten wordt nu gelogd.</li>
+ <li>Verborgen secties kunnen nu volledig verborgen worden voor de leerlingen (vakinstelling)</li> <li>Verbeteringen aan teksten in grafieken voor sommige niet-Engelse talen die unicode lettertypes gebruiken.</li>
+ <li>Verbeterde interface voor het beheer van schalen, ook in meertalige sites</li>
+ <li>Alle leerlingen kunnen nu uit een vak gehaald worden met één knop (op de leerlingen pagina)</li>
+ <li>Leden van forums kunnen nu manueel ingeschreven of uitgeschreven worden in groepen</li>
+ <li>Beter afhandelen van sommige Europese tekens in bestandsnamen en gebruikersnamen</li>
+ <li>Feedbackopmerken voor een verborgen opdracht worden niet meer gemaild tot de opdracht zichtbaar gemaakt wordt.</li>
+ <li>Betere ondersteuning voor het importeren van Blackboard testen</li>
+ <li>Het cron script kan nu lopen door gebruik te maken van een PHP binary vanuit elke map</li>
+ <li>De HTML editor is verder verbeterd en meer aangepast.</li>
+ <li>Het standaard recente activiteiten scherm wordt nu berekend vanuit de laatste toegang tot het vak in (of twee dagen, afhankelijk van wat het meest recente is)T. Vroeger werd het berekend van de laatste aanmelding op de site.</li>
+ <li>Bevestigingsmails zijn nu in HTML en in tekst, om het afbreken van de bevestigingslink te verhinderen.</li>
+ <li><b>Nieuwe vertalingen</b>: Farsi, Latvian, Noors voor basisscholen, Unicode versie van Traditioneel Chinees.</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ <dt>Herstelde fouten</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Honderden kleine foutjes hersteld over heel Moodle, meestal om het uiterlijk en de stabiliteit te verbeteren.</li>
+ <li>Zoals gewoonlijk, als je fouten vind in Moodle, meld ze alstublieft in onze <a href="http://moodle.org/bugs/">Bug Tracker</a>!</li>
+ </ul>
+ <p>&nbsp;</p>
+ </dd>
+ <dt><font size="+1">Tenslotte, vergeet niet te kijken naar sommige van de <a href="http://moodle.org/download/modules/" target="_blank">vele optionele modules onder ontwikkeling</a>, waaronder de SCORM module, de Wiki module, de Hot Potatoes module en vele andere nieuwigheden.</font></dt>
+ </dl>
+</ul>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p><br />
+
+</p>
<h3> Nieuw in Moodle 1.2.1 (25th Maart, 2004)</h3>
<ul>
<dl>

0 comments on commit a1c0727

Please sign in to comment.