Permalink
Browse files

updates from Jaana

 • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Mar 27, 2003
1 parent 90707ad commit a3b0dbfa80e6df4f8876036f214fb487b894a04d
Showing with 251 additions and 649 deletions.
 1. +4 −13 lang/fi/help/assignment/assignmenttype.html
 2. +4 −9 lang/fi/help/assignment/resubmit.html
 3. +2 −2 lang/fi/help/courserecent.html
 4. +2 −4 lang/fi/help/courseshortname.html
 5. +2 −2 lang/fi/help/langedit.html
 6. +16 −17 lang/fi/help/mods.html
 7. +4 −14 lang/fi/help/pgassignment/anonymous.html
 8. +6 −21 lang/fi/help/pgassignment/assignmenttype.html
 9. +7 −23 lang/fi/help/pgassignment/breakdownoffinalgrade.html
 10. +8 −40 lang/fi/help/pgassignment/calculatingfinalgrade.html
 11. +6 −32 lang/fi/help/pgassignment/elements.html
 12. +6 −21 lang/fi/help/pgassignment/finalgrades.html
 13. +3 −14 lang/fi/help/pgassignment/graded.html
 14. +8 −28 lang/fi/help/pgassignment/grading.html
 15. +5 −25 lang/fi/help/pgassignment/gradingcomments.html
 16. +3 −13 lang/fi/help/pgassignment/includeself.html
 17. +8 −39 lang/fi/help/pgassignment/managing.html
 18. +4 −30 lang/fi/help/pgassignment/numberofassessors.html
 19. +4 −15 lang/fi/help/pgassignment/resubmit.html
 20. +6 −22 lang/fi/help/pgassignment/showinggrades.html
 21. +3 −14 lang/fi/help/pgassignment/specimen.html
 22. +3 −13 lang/fi/help/pgassignment/teachersgradings.html
 23. +15 −23 lang/fi/help/picture.html
 24. +2 −2 lang/fi/help/quiz/attempts.html
 25. +3 −3 lang/fi/help/quiz/categories.html
 26. +1 −1 lang/fi/help/quiz/correctanswers.html
 27. +1 −1 lang/fi/help/quiz/feedback.html
 28. +8 −8 lang/fi/help/quiz/grademethod.html
 29. +23 −49 lang/fi/help/quiz/import.html
 30. +4 −11 lang/fi/help/quiz/maxgrade.html
 31. +5 −19 lang/fi/help/quiz/multichoice.html
 32. +18 −37 lang/fi/help/quiz/questiontypes.html
 33. +5 −14 lang/fi/help/quiz/randommatch.html
 34. +3 −6 lang/fi/help/quiz/review.html
 35. +4 −10 lang/fi/help/quiz/shortanswer.html
 36. +3 −5 lang/fi/help/quiz/timeopen.html
 37. +3 −11 lang/fi/help/quiz/truefalse.html
 38. +7 −13 lang/fi/help/reading.html
 39. +2 −2 lang/fi/help/resource/resourcetype.html
 40. +2 −2 lang/fi/help/richtext.html
 41. +8 −8 lang/fi/help/surveys.html
 42. +5 −4 lang/fi/help/textformat.html
 43. +3 −3 lang/fi/help/writing.html
 44. +8 −3 lang/fi/moodle.php
 45. +2 −1 lang/fi/quiz.php
 46. +2 −2 lang/fi/survey.php
@@ -1,13 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Assignment Type</B></P>
-
-<P>There are different types of assignments</P>
-
-<P><B>Offline activity</B> - this is useful when the assignment is performed outside
-of Moodle. Students can see a description of the assignment, but can't upload files or anything.
-Teachers can grade all students though, and students will see notifications of their grades.
-
-<P><B>Upload a single file</B> - this type of assignment allows all students to upload a
-single file, of any type. This might be a Word processor document, or an image, a
-zipped web site, or anything you ask them to submit. Teachers can grade submitted
-assignments online.
-
+<P align=center><B>Tehtävätyyppi</B></P>
+<P>Tehtäviä on erityyppisiä</P>
+<P><B>Offline toiminta</B> - tämä on hyödyllinen silloin, kun tehtävä tehdään Moodlen ulkopuolella. Opiskelijat voivat nähdä tehtävän kuvauksen mutta eivät voi esim. ladata tiedostoja. Opettajat voivat kuitenkin antaa arvosanoja, ja opiskelijat näkevät ilmoituksen arvosanoistaan.
+<P><B>Lataa yksittäinen tiedosto&nbsp;</B>- tämä tehtävätyyppi antaa opiskelijoiden ladata millaisia tahansa yksittäisiä tiedostoja. Ne voivat olla Word-asiakirjoja, kuvia, pakattuja verkkosivuja&nbsp;tai mitä&nbsp;tahansa pyydät heitä lähettämään. Opettaja voi arvioida lähetettyjä tehtäviä ajantasaisesti. </P>
@@ -1,9 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Resubmitting assignments</B></P>
-
-<P>By default, students cannot resubmit assignments once the teacher has graded them</P>
-
-<P>If you turn this option on, then students will be allowed to resubmit assignments
- after they have been graded (for you to re-grade). This may be useful if the
- teacher wants to encourage students to do better work in an iterative process.</P>
-
-<P>Obviously, this option is not relevant for offline assignments.</P>
+<P align=center><B>Tehtävien uudelleenlähettäminen</B></P>
+<P>Oletuksena on, että opiskelijat eivät voi uudelleenlähettää tehtäviä sen jälkeen kun opettaja on arvioinut ne.</P>
+<P>Jos käytät tätä valintaa, opiskelijat voivat uudelleenlähettää tehtäviänsä&nbsp;arvioinnin jälkeen (uudelleenarvioitavaksi). Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan rohkaista opiskelijoita tekemään parempaa työtä toiston avulla.</P>
+<P>Tämä valintaa ei tietenkään kannata käyttää offline-tehtävissä.</P>
@@ -1,5 +1,5 @@
<P align=center><B>Viimeaikaiset tapahtumat</B></P>
-<P>Moodle voi näyttää \"viimeaikaiset tapahtumat\" kurssin kotisivulla.
+<P>Moodle voi näyttää "viimeaikaiset tapahtumat" kurssin kotisivulla.
<P>Tässä on nähtävissä kaikki, mitä kurssilla on tapahtunut sen jälkeen kun opiskelija on viimeksi kirjautunut sisään kurssille, kuten uudet viestit, uudet käyttäjät, lyhyttehtävät jne.
<P>On erittäin suositeltavaa, että käytät tätä ominaisuutta kurssillasi, koska se auttaa antamaan aktiivisen vaikutelman kurssista. Se että&nbsp;kurssilaiset tietävät, mitä toiset tekevät, edistää yhteistyöilmapiiriä.
-<P>Erittäin laajoilla tai paljon käytetyillä kursseilla voi olla paras jättää tämä ominaisuus pois, koska se saattaa hidastaa kurssisivun latautumista.</P>
+<P>Erittäin laajoilla tai paljon käytetyillä kursseilla voi olla paras jättää tämä ominaisuus pois, koska se saattaa hidastaa kurssisivun latautumista.</P>
@@ -1,4 +1,2 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Course short name</B></P>
-
-
-<p>Monet oppilaitokset käyttävät kursseistaan lyhenteitä, kuten BP102 tai COMMS. Jos sinulla ei vielä ole tällaista lyhennettä kurssillesi, keksi sellainen nyt. Sitä tullaan käyttämään monissa sellaisissa tilanteissa, joissa pitkä nimi on hankala, esim. sähköpostin aiherivillä.</p>
+<P align=center><B>Kurssin nimilyhenne</B></P>
+<P>Monet oppilaitokset käyttävät kursseistaan lyhenteitä, kuten BP102 tai COMMS. Jos sinulla ei vielä ole tällaista lyhennettä kurssillesi, keksi sellainen nyt. Sitä tullaan käyttämään monissa sellaisissa tilanteissa, joissa pitkä nimi on hankala, esim. sähköpostin aiherivillä.</P>
@@ -1,4 +1,4 @@
<P align=center><B>Vertaa ja muokkaa käännöstä</B></P>
-<P>Jotta voisit muokata kielitiedostoja tämän sivun avulla pitää www-palvelin prosessilla olla kirjoitusoikeus kieliteidostoihin.
+<P>Jotta voisit muokata kielitiedostoja tämän sivun avulla, pitää www-palvelinprosessilla olla kirjoitusoikeus kielitiedostoihin.
<P>Joissakin merkkijoissa on käytetty merkintöjä &nbsp;<B>$a</B>&nbsp;ja <B>$a-&gt;something</B>.
-<P>Näillä on merkitty paikat muuttujille jotka Moodle korvaa käyytäessää merkkijonoa. Jos muuttujia tarvitaan enemmän kuin yksi saatat törmätä myös eri nimisiin muuttujiin.</P>
+<P>Näillä on merkitty paikat muuttujille, jotka Moodle korvaa käytettäessä merkkijonoa. Jos muuttujia tarvitaan enemmän kuin yksi, saatat törmätä myös erinimisiin muuttujiin.</P>
View
@@ -1,23 +1,22 @@
-<P align=center><B>Aktiviteetti modulit</B></P>
-
-<P>Moodle tarjoaa erilaisia aktivitetti moduleita joita voit käyttää kursillasi.</P>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Forumit</B></P>
+<P align=center><B>Aktiviteettimodulit</B></P>
+<P>Moodle tarjoaa erilaisia aktiviteettimoduleita, joita voit käyttää kurssillasi.</P>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Foorumit</B></P>
<UL>
-<P>This activity can be the most important - it is here that most discussion takes place. Forums can be structured in different ways, and can include peer rating of each posting. The postings can be viewed in a variety for formats, and can include attachments. By subscribing to a forum, participants will receive copies of each new posting in their email. A teacher can impose subscription on everyone if they want to. </P></UL>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Lyhyttehtävät</B></P>
+<P>Tämä aktiviteetti saattaa olla kaikkein tärkein - täällä käydään suurin osa keskusteluista. Foorumit voidaan rakentaa eri tavoin, ja niihin voi kuulua jokaisen viestin vertaisarviointia. Viestejä voidaan lukea useilla formaateilla ja ne voivat sisältää liitteitä. Tilaamalla foorumin kurssin osallistuja saa kopion jokaisesta uudesta viestistä sähköpostiinsa. Opettaja voi halutessaan määrätä kurssilaiset tilaamaan foorumin.</P>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Lyhyttehtävät</B></P></UL>
<UL>
-<P>This module is a very important reflective activity. The teacher asks the student to reflect on a particular topic, and the student can edit and refine their answer over time. This answer is private and can only be seen by the teacher, who can offer feedback and a grade on each journal entry. It\\\\\\\'s usually a good idea to have about one Journal activity per week.</P></UL>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Aineistot</B></P>
-<P>Resources are content: information the teacher wants to bring into the course. These can be prepared files uploaded to the course server; pages edited directly in Moodle; or external web pages made to appear part of this course.</P>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Tehtävät</B></P>
+<P>Tämä moduli on tärkeä siksi, että se tarjoaa opiskelijoille pohdittavaa. Opettaja pyytää opiskelijaa pohtimaan tiettyä aihetta, ja opiskelija voi muokata ja hioa vastaustaan jonkin aikaa. Vastauksen näkee vain opettaja, joka voi antaa palautetta ja arvosanan jokaiselle lyhyttehtävälle. Yleensä on hyvä antaa n. yksi lyhyttehtävä viikossa.</P>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Aineistot</B></P></UL>
+<P>Aineistot ovat sisältöä: informaatiota, jota opettaja haluaa kurssilla jakaa. Ne voivat olla kurssin palvelimelle ladattuja valmiita tiedostoja, suoraan Moodleen muokattuja sivuja tai ulkopuolisia verkkosivuja, jotka toimivat kurssin osana.</P>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Tehtävät</B></P>
<UL>
-<P>Assignments allow the teacher to specify a task that requires students to prepare digital content (any format) and submit it by uploading it to the server. Typical assignments include essays, projects, reports and so on. This module includes grading facilities.</P></UL>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Tentit</B></P>
+<P>Tässä modulissa opettaja määrittelee tehtävän, joka vaatii opiskelijaa tuottamaan digitaalista sisältöä (missä tahansa muodossa) ja palauttamaan sen lataamalla palvelimelle.Tyypillisiä tehtäviä ovat mm. esseet, projektit ja raportit. Tässä modulissa on mahdollista antaa arvosanoja.</P></UL>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Tentit</B></P>
<UL>
-<P>This module allows the teacher to design and set quiz tests, consisting of multiple choice, true-false, and short answer questions. These questions are kept in a categorised database, and can be re-used within courses and even between courses. Quizzes can allow multiple attempts. Each attempt is automatically marked, and the teacher can choose whether to give feedback or to show correct answers. This module includes grading facilities.</P></UL>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Monivalinnat</B></P>
+<P>Tässä modulissa opettaja voi suunnitella ja pitää kokeita, jotka sisältävät monivalintatehtäviä, oikein/väärin -kysymyksiä ja muita lyhyesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset tallennetaan luokiteltuun tietokantaan ja niitä voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen kurssin aikana ja jopa kurssien välillä. Tenteissä voidaan sallia useita yrityksiä. Jokainen yritys kirjataan automaattisesti, ja opettaja voi päättää antaako hän palautetta vai näyttääkö oikeat vastaukset. Tässä modulissa on mahdollista antaa arvosanoja.</P>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Monivalinnat</B></P></UL>
<UL>
-<P>A choice activity is very simple - the teacher asks a question and specifies a choice of multiple responses. It can be useful as a quick poll to stimulate thinking about a topic; to allow the class to vote on a direction for the course; or to gather research consent. </P></UL>
-<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif" VALIGN="absmiddle"> <B>Palautekyselyt</B></P>
+<P>Monivalintatoiminto on hyvin yksinkertainen: opettaja asettaa kysymyksen ja määrittelee vastausvaihtoehdot. Saattaa olla hyödyllistä pitää pikakysely ja antaa luokan äänestää jostain kurssiin liittyvästä asiasta, ja näin virittää opiskelijat ajattelemaan tiettyä aihetta. </P></UL>
+<P><IMG src="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif VALIGN="absmiddle"> <B>Palautekyselyt</B></P>
<UL>
-<P>The Survey module provides a number of verified survey instruments that have been found useful in assessing and stimulating learning in online environments. Teachers can use these to gather data from their students that will help them learn about their class and reflect on their own teaching.</P></UL>
+<P>Palautekyselymoduli tarjoaa useita hyväksi todistettuja tutkimusvälineitä online-ympäristöissä tapahtuvan oppimisen tutkimiseen ja stimulointiin. S provides a number of Teachers can use these to gather data from their students that will help them learn about their class and reflect on their own teaching.</P></UL>
@@ -1,14 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Anonymous Grading</B></P>
-
-<P>A peer graded assignment can be graded anonymously. In this
- case the names (and any photos) of the students doing the grading
- are not shown. Only the (file) names of the submissions are used to identify
- the peices of work being graded.
-
-<P>When the peer graded assignment is not graded anonymously, the
- pieces of work are shown with the names (and any photos) of the
- students who submitted the work. This may lead to bias in the gradings.
-
-<P>Note that if the teacher's grades are shown to the students these are
- never shown anonymously.
-</P>
+<P align=center><B>Anonyymi&nbsp;arviointi</B></P>
+<P>Vertaisarviointi voidaan suorittaa anonyymisti. Tällöin arviointeja suorittavien opiskelijoiden nimiä (tai kuvia) ei voi nähdä. Arvioitavien töiden tunnistamiseksi käytetään vain lähetysten (tiedosto)nimiä.
+<P>Jos vertaisarviointeja ei suoriteta anonyymisti, työssä näkyy sen opiskelijan nimi, joka on&nbsp;tehtävän lähettänyt. Tämä voi johtaa puolueelliseen arviointiin (poikkeamiin).
+<P>Huomaa: jos opettajan antamat arvosanat ovat opiskelijoiden nähtävissä, ne eivät koskaan näy nimettöminä. </P>
@@ -1,21 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Peer Graded Assignment Type</B></P>
-
-<P>A peer graded assignment can have one of two types:
-
-<OL>
-<LI>Only feedback on the assessment elements and the general comment
- is entered. The grading of assessment elements is not seen in the
- grading pages. Assignments themselves are not given an overall grade.
- However, the grading performance of the students is measured and
- this, and only this measure contributes towards the final grades given
- to the students.
-
-<LI>Here the teacher and peers are asked to provide both feedback and
- grades. The assignments are given an overall quantative grade as well
- as the qualative data. The final grade for a student will be calculated
- from the (weighted) contributions of the teacher's grade, the mean
- peers' grade and the student's grading performance.
-
-</OL>
-
-</P>
+<P align=center><B>Vertaisarvioinnin tehtävätyypit</B></P>
+<P>Vertaisarviointitehtäviä on kahta eri tyyppiä:
+<OL>
+<LI>Arvioitavista osioista annetaan&nbsp;ainoastaan palautetta ja yleinen kommentti. Arvioitavien osioiden arvosanoja ei&nbsp;näy arviointisivuilla. Itse tehtäville ei anneta yleisarvosanaa. Opiskelijoiden arviointisuoritus kuitenkin mitataan, ja vain tämä luku vaikuttaa heidän lopullisiin arvosanoihinsa.
+<LI>Tässä vaihtoehdossa opettajalta ja vertaisarvioijilta pyydetään sekä palautetta että arvosanoja. Tehtäville annetaan yleisluontoinen kvantitatiivinen arvosana ja lisäksi kvalitatiivista palautetta. Opiskelijan lopullinen arvosana lasketaan (painotettuna)&nbsp;opettajan arvosanasta, vertaisarvioijien arvosanojen keskiarvosta ja opiskelijan arviointisuorituksesta. </LI></OL>
+<P></P>
@@ -1,23 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>The Breakdown of the Final Grade</B></P>
-
-<P>The table on this screen shows your final grade and how it was calculated.
- The final grade is made up from three possible components.
-
-<OL>
-<LI>The teacher's grade for your submitted work.
-<LI>The average of the peer grades for your submitted work.
-<LI>A grade for your performance in the peer grading phase. This
- performance was based by (a) whether your grades were too high or too low
- when compared with the average grade of the other students (this is called bias),
- (b) whether your grades follow, again on average, the grades given by
- the other students (this is called reliability)
- and (c) on the quality of your comments on the other pieces of work you graded.
- This was graded by the teacher. These three performance grades were weighted
- by the factors 1:2:3 respectively to give an overall &quot;grading&quot;
- grade. In other words the teacher's grading of the comments is given the
- same weight as the Bias and Reliability factors combined.
-</OL>
-
-<P>These three components can be weighted as deemed appropriate for the
- assignment. These weights are shown in the smaller table.
-</P>
+<P align=center><B>Lopullisen arvosanan erittely</B></P>
+<P>Tämän sivun taulukosta näet lopullisen arvosanasi ja sen, miten se on laskettu. Lopullinen arvosana&nbsp;muodostaa kolmesta mahdollisesta osatekijästä.
+<OL>
+<LI>Opettajan antama arvosana lähettämastäsi työstä.
+<LI>Vertaisarvioijien arvosanojen keskiarvo.
+<LI>Arvosana, jonka olet saanut suorituksestasi vertaisarvioijana. Tämä&nbsp;arvosana perustuu&nbsp;siihen (a)&nbsp;ovatko arvosanasi liian korkeita tai matalia verrattuna muiden opiskelijoiden keskimääräisiin arvosanoihin (tätä kutsutaan Poikkeamaksi), (b)&nbsp;seurailevatko antamasi arvosanat keskimäärin muiden opiskelijoiden antamia arvosanoja (tätä kutsutaan Luotettavuudeksi)&nbsp;ja (c) arvioimistasi töistä antamiesi&nbsp;kommenttien laatuun. Tämän arvosanan antaa opettaja. Nämä kolme suoritusarvosanaa painottuvat suhteessa 1:2:3, eli siten, että opettajan kommenteistasi antama arvosanan painoarvo&nbsp;on sama kuin Poikkeama- ja Luotettavuustekijöiden arvosanojen yhteensä. Näin muodostuu "arvioinnin" yleisarvosana. </LI></OL>
+<P>Näitä kolmea osatekijää voidaan painottaa sen mukaan, mikä katsotaan sopivaksi kyseiseen tehtävään.Nämä painotukset näkyvät pienemmässä taulukossa. </P>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit a3b0dbf

Please sign in to comment.