Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
1 parent 0405892 commit a47f3a1ab2b8bfa0194da26dabcd36e8c521a2ba ethem committed Jan 26, 2006
Showing with 17 additions and 13 deletions.
  1. +17 −13 lang/tr/moodle.php
View
@@ -59,6 +59,7 @@
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'İçerik filtrelerini ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Kurulu modülleri ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmymoodle'] = 'Kullanıcılar için Kişisel Moodle bloklarını yapılandır';
+$string['adminhelpreports'] = 'Çeşitli ölçütlere göre kursları sıralayın';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Genel dosyaların yayınlanması ve yedeklerin yüklemesi için';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Başlangıç sayfasının nasıl görüneceğini tanımlayın';
$string['adminhelpstickyblocks'] = 'Sabit blokları yapılandırın';
@@ -224,6 +225,7 @@
$string['courseformats'] = 'Kurs biçimleri';
$string['coursegrades'] = 'Kurs notları';
$string['coursehidden'] = 'Bu kurs şu anda öğrencilere açık değildir';
+$string['courseimportnotaught'] = 'Hiçbir kursta düzenleyen eğitimci olarak görünmediğiniz için çıkartabileceğiniz bir kurs yok.';
$string['courseinfo'] = 'Kurs bilgisi';
$string['coursemessage'] = 'Kurs kullanıcılarına mesaj';
$string['coursenotaccessible'] = 'Bu kurs herkesin erişimine açık değildir';
@@ -510,6 +512,7 @@
$string['forcetheme'] = 'Tema zorunluluğu';
$string['forgotaccount'] = 'Şifrenizi mi unuttunuz?';
$string['forgotten'] = 'Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz?';
+$string['forgottenduplicate'] = 'E-posta adresiniz veritabanında birden fazla göründüğü için otomatik şifre kurtarma tamamlanamadı. Lütfen yöneticiyle <a href=\"mailto:$a->email\">$a->firstname $a->lastname</a> iletişim kurun.';
$string['format'] = 'Biçim';
$string['formathtml'] = 'HTML biçimi';
$string['formatlams'] = 'LAMS kurs biçimi';
@@ -699,6 +702,7 @@
$string['logs'] = 'Kayıtlar';
$string['logtoomanycourses'] = '[ <a href=\"$a->url\">dahası</a> ] ';
$string['logtoomanyusers'] = '[ <a href=\"$a->url\">dahası</a> ] ';
+$string['lookback'] = 'Süre';
$string['mailadmins'] = 'Yöneticileri bilgilendir';
$string['mailstudents'] = 'Öğrencileri bilgilendir';
$string['mailteachers'] = 'Eğitimcileri bilgilendir';
@@ -841,8 +845,7 @@
Saygilar
\'$a->sitename\' Yönetimi,
-$a->signoff
-';
+$a->signoff';
$string['newusers'] = 'Yeni Kullanıcılar';
$string['next'] = 'Sonraki';
$string['no'] = 'Hayır';
@@ -863,10 +866,10 @@
$string['nomoreidnumber'] = 'Çakışmayı engellemek için bir id no kullanmıyor';
$string['none'] = 'Hiçbiri';
$string['nopendingcourses'] = 'Onay bekleyen kurs yok';
-$string['nopotentialadmins'] = 'Potansiyel yönetici yoktur';
-$string['nopotentialcreators'] = 'Potansiyel kurs açıcı yoktur';
-$string['nopotentialstudents'] = 'Potansiyel öğrenci yoktur';
-$string['nopotentialteachers'] = 'Potansiyel eğitmen yoktur';
+$string['nopotentialadmins'] = 'Olası yönetici yoktur';
+$string['nopotentialcreators'] = 'Olası kurs açıcı yoktur';
+$string['nopotentialstudents'] = 'Olası öğrenci yoktur';
+$string['nopotentialteachers'] = 'Olası eğitmen yoktur';
$string['noreplybouncemessage'] = 'Geri yanıt emaili olmayan bir email adresine cevap veriyorsunuz. Bir forum mesajına yanıt yazmaya çalışıyorsanız $a forumlarını kullanarak yanıt veriniz.';
$string['noreplybouncesubject'] = '$a - geri dönen email.';
$string['noreplyname'] = 'Bu emaile cevap verme';
@@ -953,12 +956,12 @@
$string['policyagreement'] = 'Site Kullanım Sözleşmesi';
$string['policyagreementclick'] = 'Site Kullanım Sözleşmesini okumak için burayı tıklayın';
$string['popupwindow'] = 'Dosyayı yeni bir pencerede aç';
-$string['post'] = 'Gönderi';
-$string['posts'] = 'Gönderiler';
-$string['potentialadmins'] = 'Potansiyel yöneticiler';
-$string['potentialcreators'] = 'Potansiyel kurs açıcılar';
-$string['potentialstudents'] = 'Potansiyel öğrenciler';
-$string['potentialteachers'] = 'Potansiyel eğitmenler';
+$string['post'] = 'Gönderme';
+$string['posts'] = 'Göndermeler';
+$string['potentialadmins'] = 'Olası yöneticiler';
+$string['potentialcreators'] = 'Olası kurs açıcılar';
+$string['potentialstudents'] = 'Olası öğrenciler';
+$string['potentialteachers'] = 'Olası eğitmenler';
$string['preferredlanguage'] = 'Tercih edilen dil';
$string['preferredtheme'] = 'Tercih edilen tema';
$string['preview'] = 'Önizleme';
@@ -1274,11 +1277,12 @@
$string['userprofilefor'] = '$a\'in kullanıcı profili';
$string['users'] = 'Kullanıcılar';
$string['usersnew'] = 'Yeni kullanıcılar';
+$string['usersnoaccesssince'] = 'Bu günden daha fazla etkin olmayan kullanıcıları göster';
$string['userzones'] = 'Kullanıcı bölgeleri';
$string['usethiscourse'] = 'Bu kursu kullan';
$string['usingexistingcourse'] = 'Var olan kurs kullanılıyor';
$string['version'] = 'Sürüm';
-$string['view'] = 'Bak';
+$string['view'] = 'Bakma';
$string['views'] = 'Bakmalar';
$string['viewsolution'] = 'çözüme bak';
$string['virusfound'] = 'Yöneticinin dikkatine! Clam AV, $a->course kursu için $a->user kullanıcısı tarafından gönderilen dosyada bir virüs buldu. Clamscan çıktısı:';

0 comments on commit a47f3a1

Please sign in to comment.