Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent c163e20 commit a52fe881d016459e531a7acb9ff6c246a89fb505 koenr committed Oct 8, 2003
Showing with 64 additions and 85 deletions.
  1. +10 −76 lang/nl/assignment.php
  2. +12 −9 lang/nl/forum.php
  3. +13 −0 lang/nl/moodle.php
  4. +29 −0 lang/nl/workshop.php
View
@@ -1,119 +1,53 @@
<?PHP // $Id$
-
- // assignment.php - created with Moodle 1.1 Beta (2003082001)
-
-
-
+ // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2003092900)
$string['allowresubmit'] = "Sta meerdere malen insturen toe";
-
$string['assignmentdetails'] = "De details van de opdracht";
-
-$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht '\$a->assignment'
-
-
-
-
-
-Het is toegevoegd aan je opdracht-bijdrage:
-
-
-
-
-
+$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht '\$a->assignment'
+Het is toegevoegd aan je opdracht-bijdrage:
\$a->url";
-
-$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
-
-
-
-
-
-Het is toegevoegd aan je <a href=\\\"\$a->url\\\">opdracht-bijdrage</a>.
-
-
+$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+Het is toegevoegd aan je <a href=\\\"\$a->url\\\">opdracht-bijdrage</a>.
";
-
$string['assignmentname'] = "Naam van de opdracht";
-
$string['assignmenttype'] = "Soort opdracht";
-
+$string['configmaxbytes'] = "Standaard maximum grootte voor alle opdrachten op de site (afhankelijk van vak limieten en andere lokale instellingen)";
$string['description'] = "Beschrijving ";
-
$string['duedate'] = "Uiterste inleverdatum";
-
$string['early'] = "\$a vroeg";
-
$string['failedupdatefeedback'] = "Het updaten van de feedback op de ingestuurde opdracht van gebruiker \$a is niet gelukt";
-
$string['feedback'] = "Feedback";
-
$string['feedbackupdated'] = "De feedback op ingestuurde opdrachten is voor \$a mensen bijgewerkt";
-
$string['late'] = "\$a laat";
-
$string['maximumgrade'] = "Maximale cijfer";
-
$string['maximumsize'] = "Maximale grootte ";
-
$string['modulename'] = "Opdracht";
-
$string['modulenameplural'] = "Opdrachten";
-
$string['newsubmissions'] = "Ingestuurde opdrachten";
-
$string['notgradedyet'] = "Nog niet beoordeeld";
-
$string['notsubmittedyet'] = "Nog niet ingestuurd";
-
$string['overwritewarning'] = "Waarschuwing: als je opnieuw een opdracht instuurt OVERSCHRIJFT deze de huidige ingestuurde opdracht";
-
$string['saveallfeedback'] = "Bewaar al mijn feedback";
-
$string['submissionfeedback'] = "Feedback op de ingestuurde opdracht";
-
$string['submissions'] = "Ingestuurde opdrachten";
-
$string['submitassignment'] = "Stuur je opdracht in door dit formulier in te vullen";
-
$string['submitted'] = "Ingestuurd";
-
$string['typeoffline'] = "Offline activiteit";
-
$string['typeuploadsingle'] = "Upload een bestand";
-
-$string['uploadbadname'] = "In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload
-
-
+$string['uploadbadname'] = "In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload
";
-
$string['uploadedfiles'] = "Ingestuurde bestanden";
-
$string['uploaderror'] = "Er is een fout geconstanteerd tijdens het opslaan van het bestand op de server";
-
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Het bestand werd prima geüpload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!
-
-
+$string['uploadfailnoupdate'] = "Het bestand werd prima geüpload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!
";
-
$string['uploadfiletoobig'] = "Helaas is dat bestand te groot (de toegestane grootte is \$a bytes)";
-
$string['uploadnofilefound'] = "Er werd geen bestand gevonden - weet je zeker dat je er één geselecteerd had om te uploaden?";
-
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' werd prima geüpload, maar je bijdrage werd niet verwerkt!
-
-
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' werd prima geüpload, maar je bijdrage werd niet verwerkt!
";
-
$string['uploadsuccess'] = "'\$a' met succes geüpload ";
-
$string['viewfeedback'] = "Bekijk de cijfers en feedback voor de opdrachten";
-
$string['viewsubmissions'] = "Bekijk \$a ingestuurde opdrachten";
-
$string['yoursubmission'] = "Jouw ingestuurde opdracht";
-
-
-?>
+?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.1 Beta + (2003082300)
+ // forum.php - created with Moodle 1.2 development (2003092900)
$string['addanewdiscussion'] = "Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe";
@@ -14,6 +14,7 @@
$string['configdisplaymode'] = "De standaard manier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.";
$string['configlongpost'] = "Elke bijdrage die langer is dan deze waarde (niet inclusief de HTML) wordt als lang beschouwd.";
$string['configmanydiscussions'] = "Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden";
+$string['configmaxbytes'] = "Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere locale instellingen)";
$string['configshortpost'] = "Elke bijdrage die korter is dan deze waarde (niet inclusief de HTML) wordt als kort beschouwd.";
$string['couldnotadd'] = "Het was niet mogelijk om je bijdrage toe te voegen door een onbekende fout.";
$string['couldnotdeleteratings'] = "Helaas, dat kan niet worden verwijderd omdat het al geclassificeerd door anderen.";
@@ -50,6 +51,7 @@
$string['introteacher'] = "Een forum alleen bestemd voor discussies en aantekeningen van docenten";
$string['lastpost'] = "Laatste bericht";
$string['learningforums'] = "Leer forums";
+$string['maxattachmentsize'] = "Maximum grootte voor bijlagen";
$string['maxtimehaspassed'] = "Helaas is de maximale tijd voor het wijzigen van deze bijdrage (\$a) verstreken!";
$string['message'] = "Bijdrage";
$string['modeflatnewestfirst'] = "Laat de antwoorden in één lijst zien, met de nieuwste eerst";
@@ -71,22 +73,23 @@
$string['noposts'] = "Geen bijdragen";
$string['nopostscontaining'] = "Er zijn geen bijdragen met '\$a' gevonden";
$string['nosubscribers'] = "Er is nog niemand lid van dit forum";
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen.
-
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen.
+
";
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->naam zal bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen via e-mail.
-
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->naam zal bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen via e-mail.
+
";
$string['numposts'] = "\$a bijdragen";
$string['olderdiscussions'] = "Oudere discussies";
$string['openmode0'] = "Geen nieuwe discussies, geen bijdragen";
$string['openmode1'] = "Geen nieuwe discussies, maar bijdragen zijn toegestaan";
$string['openmode2'] = "Nieuwe discussies en bijdragen zijn toegestaan";
-$string['parentofthispost'] = "'Moeder' van deze bijdrage";
+$string['parent'] = "Toon discussiestart";
+$string['parentofthispost'] = "Discussiestart van deze bijdrage";
$string['postadded'] = "Je bijdrage is met succes toegevoegd.<p> Je hebt \$a de tijd om deze bijdrage te wijzigen als je iets wilt veranderen.";
$string['postincontext'] = "Bekijk deze bijdrage in zijn context";
-$string['postmailinfo'] = "Dit is een kopie van een bijdrage die is toegevoegd op de \$a website.
-
+$string['postmailinfo'] = "Dit is een kopie van een bijdrage die is toegevoegd op de \$a website.
+
Klik op deze link om jouw antwoord via de website toe te voegen:";
$string['postrating1'] = "Laat voornamelijk 'gescheiden kennen' zien";
$string['postrating2'] = "Even 'gescheiden' als 'verbonden/relationeel'";
@@ -132,4 +135,4 @@
$string['yournewtopic'] = "Je nieuwe discussie onderwerp";
$string['yourreply'] = "Jouw antwoord";
-?>
+?>
View
@@ -165,6 +165,7 @@
$string['courserestore'] = "Backup vakken terugzetten";
$string['courses'] = "Vakken";
$string['courseupdates'] = "Vak updates";
+$string['courseuploadlimit'] = "Uploadlimiet per vak";
$string['create'] = "Maak";
$string['createaccount'] = "Maak mijn nieuwe account aan";
$string['createfolder'] = "Maak een map in \$a";
@@ -288,6 +289,7 @@
$string['enteremailaddress'] = "Typ je e-mail adres om je wachtwoord te resetten en via e-mail een nieuw wachtwoord naar je toegestuurd te krijgen.";
$string['error'] = "Fout";
$string['errortoomanylogins'] = "Het spijt me, maar je hebt te vaak geprobeerd om in te loggen. Herstart je browser.";
+$string['errorwhenconfirming'] = "Je account is nog niet bevestigd omdat er iets fout gelopen is. Als je hier gekomen bent door op een link in een e-mail te klikken, kijk dan eens goed of die lijn in je mail niet onderbroken of vervormd was. Het is mogelijk dat je knippen en plakken moet gebruiken om de link op de juiste manier te reconstrueren.";
$string['existing'] = "Bestaande";
$string['existingadmins'] = "Bestaande beheerders";
$string['existingcourse'] = "Bestaand vak";
@@ -438,6 +440,7 @@
$string['maximumchars'] = "Een maximum van \$a characters";
$string['maximumgrade'] = "Hoogst haalbare cijfer";
$string['maximumshort'] = "Max";
+$string['maximumupload'] = "Maximum upload grootte";
$string['maxsize'] = "Maximale grootte: \$a";
$string['min'] = "minuut";
$string['mins'] = "minuten";
@@ -476,6 +479,8 @@
$string['movefilestohere'] = "Verplaats de bestanden hier naar toe";
$string['movefull'] = "Verplaats \$a naar deze locatie";
$string['movehere'] = "Verplaats naar hier";
+$string['moveleft'] = "Verplaats naar links";
+$string['moveright'] = "Verplaats naar rechts";
$string['moveselectedcoursesto'] = "Verplaats geselecteerde vakken naar...";
$string['movetoanotherfolder'] = "Verplaats naar een andere map";
$string['moveup'] = "Verplaats naar boven";
@@ -630,6 +635,8 @@
$string['scalescustomcreate'] = "Voeg een nieuwe schaal toe";
$string['scalescustomno'] = "Er zijn nog geen aangepaste schalen gemaakt";
$string['scalesstandard'] = "Standaard schalen";
+$string['scalestip'] = "Om aangepaste schalen te maken, gebruik je de link
+'Schalen...'in het beheermenu van je vak";
$string['search'] = "Zoek";
$string['searchagain'] = "Zoek nog een keer";
$string['searchcourses'] = "Zoek vakken";
@@ -668,6 +675,10 @@
$string['sites'] = "Sites";
$string['sitesettings'] = "Site instellingen";
$string['size'] = "Grootte";
+$string['sizeb'] = "bytes";
+$string['sizegb'] = "Gb";
+$string['sizekb'] = "Kb";
+$string['sizemb'] = "Mb";
$string['socialheadline'] = "Sociale forum - meest recente onderwerpen";
$string['someallowguest'] = "Gasten hebben toegang tot sommige vakken";
$string['someerrorswerefound'] = "Bepaalde informatie ontbrak of was incorrect. Kijk hieronder voor de details.
@@ -703,6 +714,7 @@
$string['themes'] = "Thema's";
$string['themesaved'] = "Het nieuwe thema is bewaard";
$string['thischarset'] = "iso-8859-1";
+$string['thisdirection'] = "lnr";
$string['thislanguage'] = "Nederlands";
$string['time'] = "Tijd";
$string['timezone'] = "Tijdzone";
@@ -752,6 +764,7 @@
$string['users'] = "Gebruikers";
$string['userzones'] = "Gebruiker zones";
$string['usingexistingcourse'] = "Gebruik bestaand vak";
+$string['view'] = "Zien";
$string['webpage'] = "Website";
$string['week'] = "Week";
$string['weekhide'] = "Verberg deze week voor \$a";
View
@@ -19,6 +19,7 @@
$string['assessmentby'] = "Beoordeeld door \$a";
$string['assessmentgrade'] = "Beoordelingscijfer: \$a";
$string['assessmentnotyetagreed'] = "Beoordeling is nog niet bevestigd";
+$string['assessmentofresubmission'] = "Dit is de beoordeling van een herwerkt stuk van de taak. <br/>Dit formulier is gevuld met jouw vorige cijfers en opmerkingen.<br/>Pas deze alstublieft aan na het bekijken van de herwerkte taak";
$string['assessmentofthissubmission'] = "Beoordeling van deze inzending";
$string['assessments'] = "Beoordelingen";
$string['assessmentsareok'] = "Beoordelingen zijn in orde";
@@ -54,6 +55,7 @@
$string['element'] = "Onderdeel";
$string['elementweight'] = "Gewicht van het onderdeel";
$string['errorbanded'] = "Als fout aangeduid";
+$string['excellent'] = "Schitterend";
$string['feedbackgoeshere'] = "Zet hier feedback";
$string['generalcomment'] = "Algemene commentaar";
$string['good'] = "Goed";
@@ -75,6 +77,16 @@
$string['listassessments'] = "Lijst van evaluaties";
$string['listofallsubmissions'] = "Lijst van alle inzendingen";
$string['liststudentsassessments'] = "Lijst van evaluaties van de leerling";
+$string['mail1'] = "Je opdracht '\$a' is beoordeeld door";
+$string['mail10'] = "Je kunt het beoordelen in je Workshop";
+$string['mail2'] = "De opmerkingen en cijfers kunnen bekeken worden in de Workshop '\$a'";
+$string['mail3'] = "Je kunt het zien in je Workshop";
+$string['mail4'] = "Er is een opmerking toegevoegd aan de opdracht '\$a' door";
+$string['mail5'] = "De nieuwe opmerking kan bekeken worden in de Workshop '\$a'";
+$string['mail6'] = "Je beoordeling van de opdracht '\$a' is nagelezen";
+$string['mail7'] = "De opmerkingen gegeven door de \$a kan bekeken worden in de Workshop";
+$string['mail8'] = "De opdracht \$a is een herwerkte taak";
+$string['mail9'] = "Beoordeel het alstublieft in de Workshop \$a";
$string['managingassignment'] = "Taakbeheer";
$string['maximumsize'] = "Maximum grootte";
$string['modulename'] = "Workshop";
@@ -94,10 +106,12 @@
$string['numberofassessments'] = "Aantal evaluaties";
$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = "Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen";
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = "Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar";
+$string['numberofentries'] = "Aantal ingangen";
$string['on'] = "op \$a";
$string['openassignment'] = "Open taak";
$string['optionforpeergrade'] = "Keuze voor beoordeling door klasgenoot";
$string['overallgrade'] = "Totaal cijfer";
+$string['overallocation'] = "Over toewijzing";
$string['overallpeergrade'] = "Totaalcijfer: \$a";
$string['overallteachergrade'] = "Volledige beoordeling door leraar: \$a";
$string['ownwork'] = "Eigen werk";
@@ -106,9 +120,12 @@
$string['phase2'] = "\$a Bijdragen en evaluaties";
$string['phase3'] = "Berekening van de totalen";
$string['phase4'] = "Toon de totalen";
+$string['phase5'] = "Toon de totalen";
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = "Evalueer a.j.b. deze voorbeelden van de \$a";
$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = "Evalueer a.j.b. deze \$a bijdragen";
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = "Evalueer alsjeblieft je inzendingen";
+$string['poor'] = "Slecht";
+$string['present'] = "Huidig";
$string['reassess'] = "Evalueer opnieuw";
$string['reply'] = "Antwoord";
$string['returnto'] = "Keer terug naar";
@@ -118,6 +135,7 @@
$string['savemyassessment'] = "Bewaar mijn taak";
$string['savemycomment'] = "Bewaar mijn commentaar";
$string['savemygrading'] = "Bewaar mijn cijfer";
+$string['saveoverallocation'] = "Bewaar over toewijzingsniveau";
$string['scale10'] = "Cijfer op 10";
$string['scale100'] = "Cijfer op 100";
$string['scale20'] = "Cijfer op 20";
@@ -130,6 +148,7 @@
$string['scaleyes'] = "2 punten op de Ja / Nee schaal";
$string['select'] = "Selecteer";
$string['selfassessment'] = "Zelfevaluatie";
+$string['setoverallocation'] = "Reeks over het Niveau van de Toewijzing";
$string['showgrades'] = "Toon cijfers";
$string['specimenassessmentform'] = "Exemplaar van het evaluatieformulier";
$string['studentassessments'] = "\$a Evaluaties";
@@ -139,7 +158,9 @@
$string['submission'] = "Inzending";
$string['submissions'] = "Inzendingen";
$string['submitassignment'] = "Stuur de taak door";
+$string['submitassignmentusingform'] = "Stuur je taak in met dit formulier";
$string['submitexampleassignment'] = "Stuur de voorbeeldtaak door";
+$string['submitrevisedassignment'] = "Stuur je herwerkte taak in met dit formulier";
$string['submitted'] = "Ingezonden";
$string['submittedby'] = "Ingezonden door";
$string['suggestedgrade'] = "Voorgesteld cijfer";
@@ -155,10 +176,12 @@
$string['typeofscale'] = "Soort van schaal";
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = "\$a Niet beoordeelde evaluaties van leerlingenbijdragen.";
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = "\$a Niet beoordeelde evaluaties van lerarenbijdragen";
+$string['verypoor'] = "Heel slecht";
$string['view'] = "Zie";
$string['viewassessmentofteacher'] = "Zie evaluatie van \$a";
$string['viewotherassessments'] = "Zie andere evaluaties";
$string['warningonamendingelements'] = "OPGELET: er zijn zijn ingezonden evaluaties.<br>Verander het aantal onderdelen, de soorten van beoordelingsschalen en het beoordelingsgewicht van de onderdelen niet.";
+$string['weight'] = "Gewicht";
$string['weightederrorcount'] = "Beoordelingsgewicht van de foutentelling: \$a";
$string['weightforbias'] = "Beoordelingsgewicht voor vertekening";
$string['weightforgradingofassessments'] = "Beoordelingsgewicht van het beoordelen van de evaluaties";
@@ -168,7 +191,13 @@
$string['weights'] = "Beoordelingsgewichten";
$string['weightsusedforfinalgrade'] = "Beoordelingsgewichten gebruikt voor de eindbeoordeling";
$string['weightsusedforsubmissions'] = "Beoordelingsgewichten gebruik voor inzendingen";
+$string['workshopagreedassessments'] = "Workshop Bevestiged Beoordeling";
+$string['workshopassessments'] = "Workshop Beoordelingen";
+$string['workshopcomments'] = "Workshop Opmerkingen";
+$string['workshopfeedback'] = "Workshop Feedback";
+$string['workshopsubmissions'] = "Workshoo Bijdragen";
$string['yourassessments'] = "Jouw evaluaties";
+$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = "Je beoordelingen van voorbeelden van de \$a";
$string['yourfeedbackgoeshere'] = "Je feedback komt hier";
?>

0 comments on commit a52fe88

Please sign in to comment.