Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080902)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed Sep 2, 2008
1 parent 693dbaa commit a86917dcbf7b8d720b24156332a6a1d35afc9cf9
Showing with 14 additions and 14 deletions.
  1. +14 −14 install/lang/sl_utf8/installer.php
@@ -46,10 +46,10 @@
$string['databasecreationsettingshead'] = ' Zdaj morate konfigurirati nastavitve podatkovne zbirke, kjer bo večina Moodle podatkov
shranjenih. Ta podatkovno zbirko bo samodejno ustvaril namestitveni program
s spodaj določenimi nastavitvami.';
-$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Vrsta:</b> določeno "mysql" s strani namestitvenega programa<br />
- <b>Gostitelj:</b> določeno "localhost" s strani namestitvenega programa<br />
+$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Vrsta:</b> določeno \"mysql\" s strani namestitvenega programa<br />
+ <b>Gostitelj:</b> določeno \"localhost\" s strani namestitvenega programa<br />
<b>Ime:</b> ime podatkovne zbirke, npr. moodle<br />
- <b>Uporabnik:</b> določeno "root" s strani namestitvenega programa<br />
+ <b>Uporabnik:</b> določeno \"root\" s strani namestitvenega programa<br />
<b>Geslo:</b> vaše geslo podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona tabel:</b> dodatna predpona za vsa imena tabel';
$string['databasesettingshead'] = ' Zdaj morate konfigurirati podatkovno zbirko, kjer bo večina Moodle podatkov
@@ -61,7 +61,7 @@
<b>Uporabnik:</b> vaše uporabniško ime podatkovne zbirke<br />
<b>Geslo:</b> vaše geslo podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona tabel:</b> dodatna predpona za vsa imena tabel';
-$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (ne UTF-8) <b><font color="red">Testno! (ni za uporabo na produkcijskem strežniku)</font></b><br />
+$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (ne UTF-8) <b><font color=\"red\">Testno! (ni za uporabo na produkcijskem strežniku)</font></b><br />
<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
@@ -85,7 +85,7 @@
<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno, največ dva znaka)';
-$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (prek ODBC) <b><font color="red">Testno! (ni za uporabo na produkcijskem strežniku)</font></b><br />
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (prek ODBC) <b><font color=\"red\">Testno! (ni za uporabo na produkcijskem strežniku)</font></b><br />
<b>Strežnik:</b> ime strežnika, nastavljeno v nadzorni plošči ODBC<br />
<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
@@ -102,7 +102,7 @@
$string['dbconnectionerror'] = 'Povezave ni mogoče vzpostaviti s podatkovno zbirko, ki ste jo navedli. Prosimo, preverite vaše nastavitve podatkovne zbirke.';
$string['dbcreationerror'] = 'Napaka ustvarjanja podatkovne zbirke. S podanimi nastavitvami ni možno ustvariti podatkovne zbirke z navedenim imenom';
$string['dbprefix'] = 'Predpona tabel';
-$string['dbwrongencoding'] = 'Izbrana podatkovna zbirka uporablja kodno tabelo, ki ni priporočena ($a). Bolje bi bilo namesto nje uporabiti podatkovno zbirko, ki bi uporabljala Unicode (UTF-8). Kljub temu lahko preskočite ta preizkus z izborom "Preskoči preizkus kodne tabele podatkovne zbirke" spodaj, vendar lahko naletite na težave v prihodnje.';
+$string['dbwrongencoding'] = 'Izbrana podatkovna zbirka uporablja kodno tabelo, ki ni priporočena ($a). Bolje bi bilo namesto nje uporabiti podatkovno zbirko, ki bi uporabljala Unicode (UTF-8). Kljub temu lahko preskočite ta preizkus z izborom \"Preskoči preizkus kodne tabele podatkovne zbirke\" spodaj, vendar lahko naletite na težave v prihodnje.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Slediti morate pravilom nastavitve strežnika, kot so razložena zgoraj.';
$string['dbwrongnlslang'] = 'Okoljska spremenljivka NLS_LANG na vašem spletnem strežniku mora uporabljati kodni nabor AL32UTF8. Za navodila za pravilno nastavitev OCI8 si poglejte dokumentacijo PHP.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Slediti morate pravilom za nastavitev predpone tabel, kot so razložena zgoraj.';
@@ -130,7 +130,7 @@
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Preverjanje prenešene datoteke ni uspelo.';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Prenesite jezikovni paket &quot;$a&quot;';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Prenos jezikovnega paketa';
-$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Nadaljujete lahko postopek namestitve z uporabo privzetega jezikovnega paketa, "$a".';
+$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Nadaljujete lahko postopek namestitve z uporabo privzetega jezikovnega paketa, \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Zdaj imate možnost prenosa jezikovnega paketa in nadaljevanja s postopkom namestitve v tem jeziku.<br /><br />Če ne morete prenesti jezikovnega paketa, se bo namestitveni postopek nadaljeval v angleščini. (Ko bo namestitveni postopek zaključen, boste imeli možnost prenosa in namestitve dodatnih jezikovnih paketov.)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Pred nadaljevanjem namestitve te različice Moodle morate razrešiti zgoraj odkrite težave okolja (napake).';
$string['environmenthead'] = 'Preverjanje vašega okolja ...';
@@ -184,8 +184,8 @@
$string['info'] = 'Informacije';
$string['installation'] = 'Namestitev';
$string['invalidmd5'] = 'Neveljaven MD5';
-$string['langdownloaderror'] = 'Žal jezik "$a" ni bil nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v angleščini.';
-$string['langdownloadok'] = 'Jezik "$a" je bil uspešno nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v tem jeziku.';
+$string['langdownloaderror'] = 'Žal jezik \"$a\" ni bil nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v angleščini.';
+$string['langdownloadok'] = 'Jezik \"$a\" je bil uspešno nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v tem jeziku.';
$string['language'] = 'Jezik';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'To bi moralo biti izključeno';
@@ -251,8 +251,8 @@
$string['previous'] = 'Prejšnje';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Med nadgradnjo bo RQP tip vprašanja odstranjen. Tega tipa vprašanja niste uporabljali, tako da ne bi smelo priti do težav.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Med nadgradnjo bo RQP tip vprašanja odstranjen. V bazi podatkov imate nekaj vprašanj tega tipa. Le-ta bodo nehala delovati, razen če pred nadaljevanjem nadgradnje ponovno naložite kodo iz http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Prenos komponent na vaš strežnik ni uspel, prosim preverite proxy nastavitve. PHP cURL končnice so zelo priporočljive. <br /><br /> Datoteke <a href="$a->url">$a->url</a> morate prenesti ročno in jih kopirati v "$a->dest" na vašem strežniku, tam pa estrahirati ZIP datoteke.';
-$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nalaganje komponent na vaš strežnik ni dovoljeno (allow_url_fopen je onemogočen).<br /><br />Ročno morate prenesti datoteko <a href="$a->url">$a->url</a>, jo kopirati v imenik "$a->dest" na vašem strežniku in jo tam razširiti (unzip).';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Prenos komponent na vaš strežnik ni uspel, prosim preverite proxy nastavitve. PHP cURL končnice so zelo priporočljive. <br /><br /> Datoteke <a href=\"$a->url\">$a->url</a> morate prenesti ročno in jih kopirati v \"$a->dest\" na vašem strežniku, tam pa estrahirati ZIP datoteke.';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nalaganje komponent na vaš strežnik ni dovoljeno (allow_url_fopen je onemogočen).<br /><br />Ročno morate prenesti datoteko <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, jo kopirati v imenik \"$a->dest\" na vašem strežniku in jo tam razširiti (unzip).';
$string['report'] = 'Poročilo';
$string['restricted'] = 'Omejeno';
$string['safemode'] = 'Varni način';
@@ -286,12 +286,12 @@
$string['welcomep40'] = 'Ta paket vključuje tudi <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Uporabo vseh aplikacij v tem paketu določajo njihove ustrezne
licence. Celoten paket <strong>$a->installername</strong> je
- <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">odprta koda</a> in se razširja
- pod licenco <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
+ <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">odprta koda</a> in se razširja
+ pod licenco <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Naslednje strani vas bodo popeljale skozi nekaj enostavno sledljivih korakov za
konfiguracijo in nastavitev <strong>Moodle</strong> na vašem računalniku. Sprejmete lahko privzete
nastavitve ali jih, če tako želite, spremenite, da bodo ustrezale vašim potrebam.';
-$string['welcomep70'] = 'Kliknite spodnji gumb "Naprej" za nadaljevanje nastavitve <strong>Moodle</strong>.';
+$string['welcomep70'] = 'Kliknite spodnji gumb \"Naprej\" za nadaljevanje nastavitve <strong>Moodle</strong>.';
$string['wrongdestpath'] = 'Napačna ciljna pot.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova URL vira.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Napačno ime datoteke ZIP.';

0 comments on commit a86917d

Please sign in to comment.