Permalink
Browse files

changed title to fit logicaly in indexfile

  • Loading branch information...
1 parent f4212b4 commit a871ec51d070a5c385df64b9fa5731e517315b68 koenr committed Jan 12, 2004
View
2 lang/nl/help/quiz/formatblackboard.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align=center><b>"Blackboard Quiz format" bestanden importeren</b></p>
+<p align=center><b>Importeren van "Blackboard Quiz format" bestanden</b></p>
<p>Documentatie is helaas nog niet af.</p>
View
2 lang/nl/help/quiz/formatctm.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align=center><b> "Course Test Manager" bestanden importeren</b></p>
+<p align=center><b>Importeren van "Course Test Manager" bestanden</b></p>
<p>Course Test Manager is een "End of Lifetime" software pakket van Course Technology.
Het wordt niet langer actief ontwikkeld door Course Technology. Het is vervangen door een nieuwe testbeheerder, ExamView
View
2 lang/nl/help/quiz/formatcustom.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align=center><b>Aangepast format bestanden importeren</b></p>
+<p align=center><b>Importeren van Aangepaste test bestanden</b></p>
<p>Documentatie is helaas nog niet af.</p>
View
2 lang/nl/help/quiz/formatmissingword.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align=center><b>Gatentekstbestand importeren</b></p>
+<p align=center><b>Importeren van Gatentekst bestandensopmaak</b></p>
<p>Documentatie is helaas nog niet af.</p>
View
2 lang/nl/help/quiz/import.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Importeer vragen uit een bestand</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Importeren van vragen uit een bestand</B></P>
<P>
Met dit formulier kun je vragen importeren uit tekstbestanden op je eigen computer door ze te uploaden via een

0 comments on commit a871ec5

Please sign in to comment.