Permalink
Browse files

New helpfiles for lesson (not complete list yet)

  • Loading branch information...
1 parent eebfa43 commit a9768b94808a7abc12c40861b0940900bb94e6cb koenr committed Mar 14, 2005
View
3 lang/nl/help/lesson/bgcolor.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Achtgrondkleur voor presentatie</b></p>
+
+<p>Geef een kleurcode van 6 letters in voor de kleur van de dia's.</p>
View
3 lang/nl/help/lesson/custom.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Aangepaste cijfers geven</b></p>
+
+<p>Hiermee kun je een numerieke puntenwaarde geven voor elk antwoord. Antwoorden kunnen een negatief of een positief cijfer krijgen. Geïmporteerde vragen zullen automatisch 1 punt voor een juist en 0 punten voor een fout antwoord krijgen. Je kunt dit wijzigen na het importeren.</p>
View
3 lang/nl/help/lesson/deleteattempts.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Verwijder de pogingen van de leerlingen voor deze les (user id)</b></p>
+
+<p>Typ hier een gebruikersnaam en klik op "Bewaar de wijzigingen" om alle pogingen en cijfers van die gebruiker te verwijderen.</p>
View
3 lang/nl/help/lesson/displayleft.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Toon linker menu</b></p>
+
+<p>Dit toont een lijst van de pagina's (vertakkingstabellen) van de les. Vragenpagina's en clusterpagina's zullen standaard niet getoond worden (je kunt er wel voor kiezen om een vragenpagina te tonen door deze optie in te schakelen bij de vraag).</p>
View
3 lang/nl/help/lesson/height.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Hoogt presentatie</b></p>
+
+<p>Geef hier de hoogte van de dia's in, uitgedrukt in aantal pixels.</p>
View
3 lang/nl/help/lesson/highscores.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Toon hoogste cijfers</b></p>
+
+<p>Er wordt een lijst van de hoogste cijfers voor deze les getoond. Leerlingen met een hoge score kunnen een aangpaste naam kiezen waarbij hun score verschijnt. Er is een 'vieze woordenfilter' voorzien die controleert op schunnige namen.</p>
View
3 lang/nl/help/lesson/lessondefault.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Gebruik de instellingen van deze les als standaard</b></p>
+
+<p>Als je "ja" kiest voor je deze les bewaart, dan zullen de instellingen die je voor deze les hebt gekozen als standaard ingesteld worden voor de volgende keer dat je een les maakt voor dit vak.</p>
View
3 lang/nl/help/lesson/maxhighscores.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Aantal hoogste cijfers dat getoond word</b></p>
+
+<p>Geef hier een aantal in om een limiet in te stellen voor het aantal hoogste scores dat getoond wordt in de scoretabel.</p>
View
3 lang/nl/help/lesson/maxtime.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Tijdslimiet</b></p>
+
+<p>Geef hier het aantal minuten in dat als tijdslimiet voor de les geldt.</p>
View
3 lang/nl/help/lesson/modattempts.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Leerlingen laten herzien</b></p>
+
+<p>Deze instelling zal leerlingen toelaten opnieuw door de les te navigeren en antwoorden te wijzigen.</p>
View
3 lang/nl/help/lesson/password.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Wachtwoord</b></p>
+
+<p>Als je "Les met wachtwoord beveiligd" hebt gekozen, geef dan hier het wachtwoord.</p>
View
3 lang/nl/help/lesson/practice.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Oefenles</b></p>
+
+<p>Een oefenles zal niet in het puntenboek verschijnen.</p>

0 comments on commit a9768b9

Please sign in to comment.