Skip to content
Permalink
Browse files

A lot of new strings...

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Sep 15, 2005
1 parent 902c099 commit a980dedf9dd94a12edbe495f4748129911cf98ed
Showing with 97 additions and 0 deletions.
  1. +97 −0 lang/nl/moodle.php
@@ -19,6 +19,8 @@
$string['addadmin'] = 'Voeg beheerder toe';
$string['addcreator'] = 'Voeg een cursus-aanmaker toe';
$string['added'] = '$a toegevoegd';
$string['addedrecip'] = '$a nieuwe ontvanger toegevoegd';
$string['addedrecips'] = '$a nieuwe ontvangers toegevoegd';
$string['addedtogroup'] = 'Toegevoegd aan groep $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Niet toegevoegd aan groep $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Niet toegevoegd aan groep $a, omdat die niet aangemeld is in deze cursus';
@@ -53,6 +55,7 @@
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Gebruik/beheer de database op directe wijze (voorzichtig!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Kies tekstfilters en daarmee samenhangende instellingen';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Beheer de geïnstalleerde modules en hun instellingen';
$string['adminhelpmymoodle'] = 'Configureer het blok Mijn Moodle voor de gebruikers';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Voor het publiceren van algemene bestanden of het uploaden van externe backups';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definieer hoe de voorpagina van de site eruit ziet';
$string['adminhelpthemes'] = 'Kies hoe de site eruit ziet (kleuren, lettertypen, etc.)';
@@ -77,6 +80,7 @@
$string['allow'] = 'Sta toe';
$string['allowguests'] = 'In deze cursus zijn gasten toegestaan';
$string['allowinternal'] = 'Laat interne methodes ook toe';
$string['allownone'] = 'Laat niemand toe';
$string['allownot'] = 'Sta niet toe';
$string['allparticipants'] = 'Alle deelnemers';
$string['allteachers'] = 'Alle leraren';
@@ -85,6 +89,7 @@
$string['alreadyconfirmed'] = 'De registratie is al bevestigd';
$string['always'] = 'Altijd';
$string['answer'] = 'Antwoord';
$string['approve'] = 'Keur goed';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Ben je er zeker van dat je dit wil terugzetten?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Op een later moment in dit proces heb je de keuze om deze backup toe te voegen aan een bestaand cursus of om een compleet nieuwe cursus aan te maken.';
$string['assessment'] = 'Beoordeling ';
@@ -100,6 +105,7 @@
$string['autosubscribeyes'] = 'Ja: schrijf me automatisch in op forums wanneer ik er een bericht in post';
$string['availability'] = 'Beschikbaarheid';
$string['availablecourses'] = 'Beschikbare cursussen';
$string['backtoparticipants'] = 'Terug naar deelnemerslijst';
$string['backup'] = 'Backup';
$string['backupcancelled'] = 'Backup geannuleerd';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Selecteer als je de bestanden van de cursus in de backup wil';
@@ -135,6 +141,7 @@
$string['blocksuccess'] = '$a tabellen zijn juist geïnstalleerd';
$string['bycourseorder'] = 'In volgorde van de cursus';
$string['byname'] = 'volgens $a';
$string['cachecontrols'] = 'Cache controles';
$string['cancel'] = 'Annuleer ';
$string['categories'] = 'Cursuscategorieën';
$string['category'] = 'Categorie ';
@@ -144,12 +151,14 @@
$string['changedpassword'] = 'Het wachtwoord is veranderd';
$string['changepassword'] = 'Verander wachtwoord ';
$string['changessaved'] = 'De veranderingen zijn bewaard';
$string['checkall'] = 'Controleer alles';
$string['checkingbackup'] = 'Backup controleren';
$string['checkingcourse'] = 'Cursus controleren';
$string['checkingforbbexport'] = 'Controleren voor export naar BlackBoard';
$string['checkinginstances'] = 'Instanties controleren';
$string['checkingsections'] = 'Secties controleren';
$string['checklanguage'] = 'Controleer taal';
$string['checknone'] = 'Controleer niemand';
$string['childcoursenotfound'] = 'Onderliggende cursus niet gevonden!';
$string['choose'] = 'Kies';
$string['choosecourse'] = 'Kies een cursus';
@@ -196,6 +205,9 @@
$string['counteditems'] = '$a->count $a->items';
$string['country'] = 'Land';
$string['course'] = 'Cursus';
$string['courseapprovedemail'] = 'De cursus $a->name die je vroeg, is goedgekeurd en je bent er als $a->teacher aangewezen. Om je nieuwe cursus te openen, ga je naar $a->url';
$string['courseapprovedfailed'] = 'Het goedkeuren van deze cursus is mislukt!';
$string['courseapprovedsubject'] = 'Je cursus is goedgekeurd';
$string['courseavailable'] = 'Deze cursus is zichtbaar';
$string['courseavailablenot'] = 'Deze cursus is niet zichtbaar';
$string['coursebackup'] = 'Backup van cursussen';
@@ -207,9 +219,24 @@
$string['coursegrades'] = 'Cursuscijfers';
$string['coursehidden'] = 'Deze cursus is nu niet beschikbaar voor leerlingen';
$string['courseinfo'] = 'Cursusinformatie';
$string['coursemessage'] = 'Bericht voor de gebruikers van de cursus';
$string['coursereject'] = 'Verwerp een cursusaanvraag';
$string['courserejected'] = 'De cursusaanvraag is niet goedgekeurd en de aanvrager is daarvan op de hoogte gebracht.';
$string['courserejectemail'] = 'Sorry, maar je aanvraag voor een nieuwe cursus, is niet goedgekeurd. De opgegeven reden is:
$a';
$string['courserejectreason'] = 'Motiveer hier waarom je deze cursus niet goedkeurt<br />(die tekst zal naar de aanvrager via e-mail verstuurd worden)';
$string['courserejectsubject'] = 'Je cursus is niet goedgekeurd';
$string['courserequest'] = 'Nieuwe cursus aanvragen';
$string['courserequestdisabled'] = 'Sorry, maar het aanvragen van nieuwe cursussen is door de beheerder uitgeschakeld.';
$string['courserequestfailed'] = 'Door een onbekende fout kon je aanvraag voor een nieuwe cursus niet bewaard worden.';
$string['courserequestintro'] = 'Gebruik dit formulier om je site-beheerders te vragen een nieuwe cursus te maken.<br />Probeer zo veel mogelijk informatie te geven, zodat de site-beheerders begrijpen waarom je deze nieuwe cursus zou willen.';
$string['courserequestreason'] = 'Motiveer je aanvraag voor een nieuwe cursus';
$string['courserequestsuccess'] = 'Je aanvraag voor een nieuwe cursus is bewaard. Je kunt binnen enkele dagen een e-mail verwachten met een antwoord op je vraag';
$string['courserestore'] = 'Backup cursussen terugzetten';
$string['courses'] = 'Cursussen';
$string['coursescategory'] = 'Cursussen in dezelfde categorie';
$string['coursespending'] = 'Cursussen die wachten om goedgekeurd te worden';
$string['coursestaught'] = 'Cursussen waarin ik les geef';
$string['courseupdates'] = 'Cursusupdates';
$string['courseuploadlimit'] = 'Uploadlimiet voor de cursus';
@@ -238,6 +265,7 @@
$string['currentcoursedeleting'] = 'Huidig cursus, het eerst verwijderen';
$string['currentlanguage'] = 'Huidige taal ';
$string['currentlocaltime'] = 'Hoe laat is het nu bij jou? (instellen lokale tijd)';
$string['currentlyselectedusers'] = 'Geselecteerde gebruikers';
$string['currentpicture'] = 'Huidige foto';
$string['currentrelease'] = 'Informatie over de huidige release';
$string['currentversion'] = 'Huidige versie';
@@ -247,6 +275,7 @@
$string['databasesuccess'] = 'De database werd met succes opgewaardeerd';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Versie backup is nu $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'De versie van de blokken is nu $a';
$string['databaseupgradelocal'] = 'Versie van de locale databankaanpassingen is nu $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Opwaarderen van de database';
$string['date'] = 'Datum';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Datum - nieuwste eerst';
@@ -282,6 +311,7 @@
$string['deletingolddata'] = 'Oude data verwijderen';
$string['department'] = 'Afdeling';
$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['deselectall'] = 'Niets selecteren';
$string['detailedless'] = 'Minder gedetailleerd';
$string['detailedmore'] = 'Meer gedetailleerd';
$string['directorypaths'] = 'Paden van mappen';
@@ -436,6 +466,7 @@
$string['forceno'] = 'Verplicht niet';
$string['forcepasswordchange'] = 'Verplicht het wijzigen van het wachtwoord';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Vraag de gebruiker om het te wijzigen bij de volgende aanmelding';
$string['forcepasswordchangenotice'] = 'Je moet je wachtwoord wijzigen om verder te kunnen gaan';
$string['forcetheme'] = 'Leg dit thema op';
$string['forgotaccount'] = 'Wachtwoord vergeten?';
$string['forgotten'] = 'Heb je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?';
@@ -571,6 +602,7 @@
$string['jump'] = 'Spring';
$string['jumpto'] = 'Ga naar...';
$string['keep'] = 'Houden';
$string['keepsearching'] = 'Blijf zoeken';
$string['langltr'] = 'Taalrichting van links naar rechts';
$string['langrtl'] = 'Taalrichting van rechts naar links';
$string['language'] = 'Taal';
@@ -640,6 +672,11 @@
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'Maximale uploadgrootte';
$string['maxsize'] = 'Maximale grootte: $a';
$string['messagebody'] = 'Inhoud van het bericht';
$string['messagedselectedusers'] = 'De geselecteerde gebruikers hebben het bericht gekregen en de lijst met ontvangers is leeggemaakt';
$string['messagedselectedusersfailed'] = 'Er ging wat fout tijdens het versturen van het bericht naar de geselecteerde gebruikers. Sommigen kunnen de boodschap gekregen hebben, anderen niet.';
$string['messageselect'] = 'Selecteer deze gebruiker om e-mail te ontvangen';
$string['messageselectadd'] = 'Voeg toe / stuur bericht';
$string['metaaddcourse'] = 'Voeg deze cursus toe';
$string['metaalreadycourses'] = 'Cursussen zijn al toegewezen';
$string['metaalreadyhascourses'] = 'Deze koepelcursus bevat al onderliggende cursussen.';
@@ -666,6 +703,7 @@
$string['missingname'] = 'Naam ontbreekt';
$string['missingnewpassword'] = 'Nieuw wachtwoord ontbreekt';
$string['missingpassword'] = 'Wachtwoord ontbreekt';
$string['missingreqreason'] = 'Motivatie ontbreekt';
$string['missingshortname'] = 'Korte naam ontbreekt';
$string['missingshortsitename'] = 'Korte naam van de site ontbreekt';
$string['missingsitedescription'] = 'Omschrijving van de site ontbreekt';
@@ -754,6 +792,7 @@
$string['nomorecourses'] = 'Er kunnen geen passende cursussen meer worden gevonden';
$string['nomoreidnumber'] = 'Er wordt geen idnummer gebruikt om botsingen te vermijden';
$string['none'] = 'Geen';
$string['nopendingcourses'] = 'Er zijn geen cursusaanvragen die wachten op goedkeuring';
$string['nopotentialadmins'] = 'Geen mogelijke beheerders';
$string['nopotentialcreators'] = 'Geen mogelijke cursus-aanmakers';
$string['nopotentialstudents'] = 'Geen mogelijke leerlingen';
@@ -766,6 +805,7 @@
$string['noresults'] = 'Geen resultaten';
$string['normal'] = 'Normaal';
$string['normalfilter'] = 'Gewoon zoeken';
$string['nostatstodisplay'] = 'Er zijn geen gegevens om te tonen. Als je de statistieken net ingeschakeld hebt, dan is het mogelijk dat je een week moet wachten voor er genoeg gegevens zijn om iets te tonen.';
$string['nostudentsfound'] = 'Geen $a gevonden';
$string['nostudentsingroup'] = 'Er zijn nog geen leerlingen in deze groep';
$string['nostudentsyet'] = 'Er zijn nog geen leerlingen lid van deze cursus';
@@ -792,12 +832,14 @@
$string['numdays'] = '$a dagen';
$string['numhours'] = '$a uren';
$string['numminutes'] = '$a minuten';
$string['nummonths'] = '$a maanden';
$string['numseconds'] = '$a seconden';
$string['numviews'] = '$a keren bekeken';
$string['numweeks'] = '$a weken';
$string['numwords'] = '$a woorden';
$string['numyears'] = '$a jaren';
$string['ok'] = 'OK';
$string['oldpassword'] = 'Huidig wachtwoord';
$string['opentoguests'] = 'Toegang voor gasten';
$string['optional'] = 'niet verplicht';
$string['order'] = 'Volgorde';
@@ -827,6 +869,7 @@
$string['paymentsorry'] = 'Bedankt voor je betaling! Jammer genoeg is je betaling nog niet volledig verwerkt en ben je nog niet geregistreerd om de cursus \"$a->fullname\" binnen te gaan. Probeer binnen enkele seconden nog eens de cursus binnen te gaan, maar als je blijft problemen hebben, waarschuw dan de $a->teacher of de site beheerder';
$string['paymentthanks'] = 'Bedankt voor je betaling! Je bent nu aangemeld in je cursus:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Mensen';
$string['periodending'] = 'Periode eindigt ($a)';
$string['personalprofile'] = 'Persoonlijk profiel';
$string['phone'] = 'Telefoon';
$string['phpinfo'] = 'PHP-info';
@@ -841,6 +884,7 @@
$string['preferredlanguage'] = 'Voorkeurstaal';
$string['preferredtheme'] = 'Voorkeursthema';
$string['preview'] = 'Bekijk';
$string['previewhtml'] = 'Voorbeeld HTML-opmaak';
$string['previeworchoose'] = 'Bekijk of kies een thema';
$string['previous'] = 'Vorige';
$string['profile'] = 'Profiel';
@@ -854,6 +898,7 @@
$string['readme'] = 'LEESME';
$string['recentactivity'] = 'Recente activiteiten';
$string['recentactivityreport'] = 'Volledig rapport van recente activiteiten...';
$string['recipientslist'] = 'Lijst ontvangers';
$string['recreatedcategory'] = 'Categorie $a opnieuw gemaakt';
$string['refreshingevents'] = 'Kalender bijwerken';
$string['registration'] = 'Moodleregistratie';
@@ -870,12 +915,16 @@
$string['registrationno'] = 'Nee, ik wil geen e-mail ontvangen';
$string['registrationsend'] = 'Stuur de registratie-informatie naar moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Ja, laat me iets weten als er iets belangrijks gebeurt';
$string['reject'] = 'Verwerp';
$string['removeadmin'] = 'Verwijder beheerder';
$string['removecreator'] = 'Verwijder cursus-aanmaker';
$string['removestudent'] = 'Verwijder leerling';
$string['removeteacher'] = 'Verwijder leraar';
$string['rename'] = 'Hernoem';
$string['renamefileto'] = 'Hernoem <b>$a</b> naar';
$string['requestcourse'] = 'Vraag een nieuwe cursus';
$string['requestedby'] = 'Gevraagd door';
$string['requestreason'] = 'Motivatie voor de vraag';
$string['required'] = 'Verplicht';
$string['requireskey'] = 'Deze cursus vereist een \'Cursussleutel\'.';
$string['requirespayment'] = 'Voor toegang tot deze cursus is betaling vereist';
@@ -886,6 +935,7 @@
$string['restorecoursenow'] = 'Deze cursus nu terugzetten!';
$string['restorefinished'] = 'Terugzetten was succesvol';
$string['restoreto'] = 'Zet de backup terug naar';
$string['restrictmodules'] = 'Activiteitenmodules beperken?';
$string['returningtosite'] = 'Al eerder op deze website geweest?';
$string['revert'] = 'Keer terug';
$string['role'] = 'Rol';
@@ -915,14 +965,17 @@
$string['secs'] = 'seconden';
$string['section'] = 'Sectie ';
$string['sections'] = 'Secties';
$string['seealsostats'] = 'Zie ook: statistieken';
$string['select'] = 'Kies';
$string['selectacountry'] = 'Kies een land';
$string['selectall'] = 'Selecteer alles';
$string['selectednowmove'] = '$a bestanden zijn geselecteerd voor verplaatsen. Ga nu naar de bestemming en klik op \'Verplaats bestanden hier naar toe\'';
$string['senddetails'] = 'Stuur me mijn gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord';
$string['separateandconnected'] = 'Gescheiden en Verbonden/relationele manieren van kennen';
$string['serverlocaltime'] = 'De lokale tijd van de server';
$string['settings'] = 'Instellingen';
$string['shortname'] = 'Korte naam';
$string['shortnamecollisionwarning'] = '[*]=Deze korte naam is al in gebruik door een andere cursus en zal gewijzigd moeten worden tijdens het goedkeuren';
$string['shortnametaken'] = 'Korte naam is al in gebruik voor een andere cursus ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Korte naam van de site (bijv. één woord)';
$string['show'] = 'Toon';
@@ -966,10 +1019,47 @@
$string['someerrorswerefound'] = 'Bepaalde informatie ontbrak of was fout. Kijk hieronder voor de details.';
$string['sortby'] = 'Sorteer volgens';
$string['specifyname'] = 'Je moet een naam geven';
$string['starpending'] = '[*]=cursus wacht op goedkeuring';
$string['startdate'] = 'Begindatum van de cursus';
$string['startsignup'] = 'Nieuwe account maken';
$string['state'] = 'Staat / Provincie';
$string['statistics'] = 'Statistieken';
$string['stats'] = 'Statistieken';
$string['statslogins'] = 'Aanmeldingen';
$string['statsmodedetailed'] = 'Meer details';
$string['statsmodegeneral'] = 'Algemeen overzicht';
$string['statsnodata'] = 'Er zijn geen gegevens voor die combinatie van cursus en tijdsperiode.';
$string['statsnodatauser'] = 'Er zijn geen gegevens voor die combinatie van vak, gebruiker en tijdsperiode.';
$string['statsreport1'] = 'Login';
$string['statsreport10'] = 'Gebruikersactiviteit';
$string['statsreport2'] = 'Pagina\'s (leraar en leerling)';
$string['statsreport3'] = 'Berichten (leraar en leerling)';
$string['statsreport4'] = 'Alle activiteiten (leraar en leerling)';
$string['statsreport5'] = 'Alle leerlingenactiviteit (pagina\'s en berichten)';
$string['statsreport6'] = 'Alle lerarenactiviteiten (pagina\'s en berichten)';
$string['statsreport7'] = 'Gebruikersactiviteit (pagina\'s en berichten)';
$string['statsreport8'] = 'Alle gebruikersactiviteiten';
$string['statsreport9'] = 'Login (site cursus)';
$string['statsreportactivity'] = 'Alle activiteit (leraar en leerling)';
$string['statsreportforuser'] = 'voor';
$string['statsreportlogins'] = 'Login';
$string['statsreportreads'] = 'Pagina\'s (leraar en leerling)';
$string['statsreportstudentactivity'] = 'Alle leerlingenactiviteit (pagina\'s en berichten)';
$string['statsreportteacheractivity'] = 'Alle lerarenactiviteit (pagina\'s en berichten)';
$string['statsreporttype'] = 'Raporttype';
$string['statsreportwrites'] = 'Berichten (leraar en leerling)';
$string['statsstudentactivity'] = 'Leerlingactiviteit';
$string['statsstudentreads'] = 'Leerling: pagina\'s';
$string['statsstudentwrites'] = 'Leerling: berichten';
$string['statsteacheractivity'] = 'Lerarenactiviteit';
$string['statsteacherreads'] = 'Leraar: pagina\'s';
$string['statsteacherwrites'] = 'Leraar: berichten';
$string['statstimeperiod'] = 'Periode:';
$string['statsuniquelogins'] = 'Unieke login';
$string['statsuseractivity'] = 'Alle activiteit';
$string['statsuserlogins'] = 'Login';
$string['statsuserreads'] = 'Pagina\'s';
$string['statsuserwrites'] = 'Berichten';
$string['status'] = 'Status';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
@@ -986,6 +1076,8 @@
$string['studentnotallowed'] = 'Het spijt me, maar je kunt deze cursus niet binnengaan als \'$a\'';
$string['students'] = 'Leerlingen';
$string['studentsandteachers'] = 'Leerlingen en leraren';
$string['studentviewoff'] = 'Bekijk terug als leraar';
$string['studentviewon'] = 'Bekijk als leerling';
$string['subcategories'] = 'Subcategorieën';
$string['success'] = 'Succes';
$string['summary'] = 'Beschrijving';
@@ -1036,12 +1128,15 @@
$string['unlimited'] = 'Onbeperkt';
$string['unpacking'] = '$a wordt uitgepakt';
$string['unsafepassword'] = 'Dit wachtwoord is niet veilig - probeer iets anders';
$string['untilcomplete'] = 'Tot volledig';
$string['unusedaccounts'] = 'Het lidmaatschap van accounts die meer dan $a dagen niet worden gebruikt wordt automatisch opgezegd.';
$string['unzip'] = 'Unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'Backup unzippen';
$string['up'] = 'Omhoog';
$string['update'] = 'Wijzig';
$string['updated'] = '$a gewijzigd';
$string['updatemymoodleoff'] = 'Normale modus';
$string['updatemymoodleon'] = 'Bewerk deze pagina';
$string['updatemyprofile'] = 'Wijzig het profiel';
$string['updatesevery'] = 'Wordt elke $a seconden bijgewerkt';
$string['updatethis'] = 'Wijzig $a';
@@ -1068,6 +1163,7 @@
$string['uploadthisfile'] = 'Upload dit bestand';
$string['uploadusers'] = 'Upload gebruikers';
$string['usedinnplaces'] = 'Gebruik op $a plaatsen';
$string['usemessageform'] = 'of gebruik het formulier hieronder om een bericht te sturen naar de geselecteerde leerlingen';
$string['user'] = 'Gebruiker';
$string['userconfirmed'] = '$a bevestigd';
$string['userdata'] = 'Gebruikersgegevens';
@@ -1121,6 +1217,7 @@
$string['whattocallzip'] = 'Hoe wil je het zip-bestand noemen?';
$string['withchosenfiles'] = 'Met geselecteerde bestanden';
$string['withoutuserdata'] = 'zonder gebruikersgegevens';
$string['withselectedusers'] = 'Met de geselecteerde gebruikers...';
$string['withuserdata'] = 'met gebruikersgegevens';
$string['wordforstudent'] = 'Jouw woord voor leerling';
$string['wordforstudenteg'] = 'bijv. student, deelnemer, cursist, etc.';

0 comments on commit a980ded

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.