Permalink
Browse files

fixing some image links in the language packs

  • Loading branch information...
1 parent c0248d2 commit aaa03b64c0b88348d1acd54ca9881af375865bd8 koenr committed Jul 3, 2004
Showing with 40 additions and 38 deletions.
  1. +37 −35 lang/fi/help/richtext.html
  2. +3 −3 lang/fr_ca/help/richtext.html
View
@@ -1,117 +1,119 @@
<P align=center><B>Richtext HTML-editorista</B></P>
<P>Saatavuus: <B>
-<?php if (!$CFG->htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabledadmin");
- } else if (!$USER-&gt;htmleditor) {
- print_string("htmleditordisabled");
- } else if (!can_use_richtext_editor()) {
- print_string("htmleditordisabledbrowser");
- } else { print_string("htmleditoravailable");
- } ?> </B></P>
+<?php if (!$CFG->htmleditor) {
+ print_string("htmleditordisabledadmin");
+ } else if (!$USER->htmleditor) {
+ print_string("htmleditordisabled");
+ } else if (!can_use_richtext_editor()) {
+ print_string("htmleditordisabledbrowser");
+ } else {
+ print_string("htmleditoravailable");
+ }
+?>
+</B>
+</P>
<P>Richtext HTML-editori tarjoaa tekstinkäsittely -käyttöliittymän upotettuna verkkosivuusi.&nbsp;Tämä mahdollistaa tekstin muokkaamisen intuitiivisesti, ja tuloksena on&nbsp;tavallista HTML-koodia.
<P>Tekstin muotoilumahdollisuuden lisäksi tämä editori&nbsp;tarjoaa lukuisia muita ominaisuuksia, jotka saattavat olla hyödyllisiä.
<P><B>Tekstin siirtäminen muista ohjelmista</B></P>
<UL>
<P>Voit leikata ja liimata muotoiltua tekstiä muista Windows-ohjelmista, kuten Wordista, suoraan tähän editoriin. Muotoilusi pysyvät ennallaan. Käytä selaimesi tavallisia leikkaa ja liimaa -valikkoja (tai Control-C&nbsp;ja Control-V). </P></UL>
-<P><B>Kuvien lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/lib/rte/images/icon_ins_image.gif" border=0></B></P>
+<P><B>Kuvien lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src="lib/editor/images/ed_image.gif"></B></P>
<UL>
<P>Jos sinulla on kuvia, jotka on jo julkaistu verkkosivulla, ja joihin pääsee URLn kautta, voit liittää näitä kuvia tekstiisi käyttäen "Lisää kuva" ("Insert Image") painiketta. </P></UL>
-<P><B>Taulukoiden lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/lib/rte/images/icon_ins_table.gif" border=0></B></P>
+<P><B>Taulukoiden lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src="lib/editor/images/insert_table.gif"></B></P>
<UL>
<P>Voit lisätä taulukon tekstin asettelemista varten käyttämällä työkalupalkin "Lisää taulukko"&nbsp; ("Insert Tables") -painiketta. </P></UL>
-<P><B>Linkkien lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/lib/rte/images/icon_ins_link.gif" border=0></B></P>
+<P><B>Linkkien lisääminen&nbsp;<IMG hspace=10 src="lib/editor/images/ed_link.gif"></B></P>
<UL>
<P>Kirjoita ensin teksti, jonka haluat toimivan linkkinä. Valitse kirjoittamasi teksti ja klikkaa linkkipainiketta työkalupalkissa. Kirjoita URL, jonne haluat linkin johtavan.&nbsp;Valmista tuli.&nbsp;</P></UL>
-<P><B>Hymiöiden lisääminen <IMG height=15 hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/smiley.gif" width=15 border=0></B></P>
+<P><B>Hymiöiden lisääminen <IMG height=15 hspace=10 src="pix/s/smiley.gif"</B></P>
<UL>
<P>Jos haluat upottaa näitä pieniä&nbsp;kuvia tekstiisi, paina työkalupalkissa olevaa hymiötä. Esiin tulee valikko, josta voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista. (Tai kirjoita vastaava koodi suoraan tekstiin ja ohjelma&nbsp;muokkaa sen automaattisesti.)
<TABLE border=1>
-<TBODY>
<TR vAlign=top>
<TD>
<TABLE cellPadding=10 align=center border=0>
-<TBODY>
<TR>
-<TD><IMG height=15 hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/smiley.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><IMG height=15 hspace=10 src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>hymy</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>:-)</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/biggrin.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>leveä virnistys</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>:-D</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/wink.gif" width=15 border=0></TD>
+<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></td>
<TD>vinkkaus</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>;-)</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/mixed.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>hämmentynyt</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>:-/</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/thoughtful.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>mietteliäs</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>V-.</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/tongueout.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>kieli ulkona</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>:-P</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/cool.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>cool</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>B-)</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/approve.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>hyväksyvä</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>^-)</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/wideeyes.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>suuret&nbsp;silmät</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>8-)</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/surprise.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>yllättynyt</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>8-o</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD>
<TABLE cellPadding=10 align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/sad.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>surullinen</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>:-(</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/shy.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>ujo</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>8-.</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/blush.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>punastunut</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>:-I</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/kiss.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>suukkoja</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>:-X</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/clown.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>pelle</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>:o)</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/blackeye.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>musta silmä</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>P-|</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/angry.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>vihainen</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>8-[</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/dead.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>kuollut</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>xx-P</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/sleepy.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>unelias</TD>
<TD noWrap><FONT face=Courier>|-.</FONT></TD></TR>
<TR>
-<TD><IMG height=15 alt="" hspace=10 src="<?php echo $CFG->wwwroot?>contrib/compuproggy/rte/pix/s/evil.gif" width=15 border=0></TD>
+<TD><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></TD>
<TD>paha</TD>
-<TD noWrap><FONT face=Courier>}-]</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
+<TD noWrap><FONT face=Courier>}-]</FONT></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
</UL>
@@ -19,18 +19,18 @@
<ul>
<p>Vous pouvez copier et coller du texte formaté dans d'autres applications Windows, telle Word, directement dans cet éditeur et tout le formatage sera conservé. On utilise les commandes Copier et Coller du fureteur (Ctrl-C, Ctrl-V).</p>
</ul>
-<p><b>Insertion d'images <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></b></p>
+<p><b>Insertion d'images <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_image.gif"></b></p>
<ul>
<p>Vous pouvez insérer des images déjà publiées dans un site Internet en cliquant sur le bouton «Insérer image» et en entrant l'adresse URL de l'image.</p>
</ul>
-<p><b>Insertion d'un tableau <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_table.gif"></b></p>
+<p><b>Insertion d'un tableau <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/insert_table.gif"></b></p>
<ul>
<p>On peut insérer un tableau dans le texte en utilisant le bouton correspondant. </p>
</ul>
-<p><b>Insertion d'un lien hypertexte <img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></b></p>
+<p><b>Insertion d'un lien hypertexte <img border="0" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_link.gif"></b></p>
<ul>
<p>Pour insérer un lien hypertexte, tapez tout d'abord le texte qui servira de lien. Sélectionnez ce texte et cliquez sur le bouton pour l'insertion d'un lien. Entrez ensuite l'adresse URL désiré.</p>
</ul>

0 comments on commit aaa03b6

Please sign in to comment.