Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

xhtml-compliance

  • Loading branch information...
commit aad9dfc0effb725764c10111583577ffff288577 1 parent 669123f
koenr authored
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 lang/cs/auth.php
View
6 lang/cs/auth.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['auth_common_settings'] = 'Společné nastavení';
$string['auth_data_mapping'] = 'Mapování dat';
$string['auth_dbdescription'] = 'Tato metoda používá tabulku v externí databázi ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné. Při vytváření nového účtu mohou být informace z dalších polí zkopírovány do databáze Moodle.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Tato pole jsou volitelná. Můžete si zvolit přednastavení některých informací o uživateli na základě hodnot v <b>polích externí databáze</b>, která určíte zde.<p>Necháte-li tato pole prázdná, budou použity implicitní hodnoty.<p>Tak jako tak si uživatel po přihlášení může tato pole měnit.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Tato pole jsou volitelná. Můžete si zvolit přednastavení některých informací o uživateli na základě hodnot v <b>polích externí databáze</b>, která určíte zde.<p>Necháte-li tato pole prázdná, budou použity implicitní hodnoty.<p>Tak jako tak si uživatel po přihlášení může tato pole měnit.</p>';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Název pole, které obsahuje hesla';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Název pole, které obsahuje uživatelské jména';
$string['auth_dbhost'] = 'Počítač hostující databázi';
@@ -56,7 +56,7 @@
$string['auth_ldap_user_type'] = 'Vyberte, jak jsou uživatelé ukládáni v LDAP. Toto nastavení zároveň určuje, jak se bude chovat vypršení hesla (login expiration), přihlášení z milosti (grace logins) a tvorba uživatelů.';
$string['auth_ldap_version'] = 'Verze protokolu LDAP, kterou používá váš server.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Tato metoda poskytuje ověření uživatele proti LDAP serveru. Je-li zadané jméno a heslo platné, Moodle si vytvoří nový záznam o uživateli ve své vlastní databázi. Tento modul umí načíst informace z LDAP serveru a přednastavit požadované pole v Moodle. Při dalším přihlašování se již pouze ověřuje uživatelské jméno a heslo.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Tato pole jsou volitelná. Můžete vybrat, která pole s informacemi z <b>LDAP serveru</b> budou použita jako přednastavená v Moodle. <p>Necháte-li pole prázdná, nepřevezmou se žádné údaje z LDAP a Moodle použije vlastní přednastavené hodnoty. <p>V každém případě si uživatel může tyto hodnoty měnit po přihlášení sám.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Tato pole jsou volitelná. Můžete vybrat, která pole s informacemi z <b>LDAP serveru</b> budou použita jako přednastavená v Moodle. <p>Necháte-li pole prázdná, nepřevezmou se žádné údaje z LDAP a Moodle použije vlastní přednastavené hodnoty. </p><p>V každém případě si uživatel může tyto hodnoty měnit po přihlášení sám.</p>';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Používat LDAP server';
$string['auth_manualdescription'] = 'Tato metoda neumožňuje uživatelům zakládat si vlastní účty. Všechny účty musí být ručně vytvořeny správcem Moodle (admin).';
$string['auth_manualtitle'] = 'Pouze ručně vytvářené účty';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.