Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent ceb472f commit ac55f67482322dda2e7535ee1d56ab584dcf4a24 koenr committed Aug 17, 2004
Showing with 53 additions and 6 deletions.
  1. +3 −0 lang/nl/editor.php
  2. +29 −1 lang/nl/install.php
  3. +5 −1 lang/nl/quiz.php
  4. +10 −3 lang/nl/resource.php
  5. +6 −1 lang/nl/wiki.php
View
@@ -8,6 +8,8 @@
$string['address'] = 'Adres';
$string['alignment'] = 'Uitlijning';
$string['alternatetext'] = 'Alternatieve tekst';
+$string['anchorhelp'] = 'Dit plaatst alleen een anker. Je moet de link nog manueel creëren';
+$string['anchorname'] = 'Ankernaam';
$string['anchors'] = 'Ankers';
$string['baseline'] = 'Baseline';
$string['bold'] = 'Vet';
@@ -22,6 +24,7 @@
$string['close'] = 'Sluiten';
$string['cols'] = 'Kolommen';
$string['copy'] = 'Kopieren';
+$string['createanchor'] = 'Maak een anker';
$string['createfolder'] = 'Maak een map';
$string['createlink'] = 'Weblink invoegen';
$string['cut'] = 'Knippen';
View
@@ -1,11 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.4 development (2004081200)
+ // install.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
+$string['PHPversion'] = 'PHP-versie';
+$string['PHPversionerror'] = 'PHP-versie moet minstens versie 4.1.0 zijn';
$string['admindirerror'] = 'De admin map die je opgeeft is niet juist';
$string['admindirname'] = 'Admin map';
$string['admindirsetting'] = '<p>Enkele webhosts gebruiken /admin als speciale URL om je toegang te geven tot een controlepaneel of iets dergelijks. Jammer genoeg geeft dit conflicten met de standaardmap voor de Moodle beheerpagina\'s. Je kunt dit toch aan het werk krijgen door de adminmap van jouw installatie te hernoemen en deze nieuwe mapnaam hier te zetten. Bijvoorbeeld <blockquote>moodleadmin</blockquote>. Dit zal alle beheerslinks in Moodle aanpassen.</p>';
$string['chooselanguage'] = 'Kies een taal';
+$string['compatibilitysettings'] = 'Bezig je PHP-instellingen te controleren ...';
$string['configfilenotwritten'] = 'Het installatiescript kon het bestand config.php met jouw gekozen instellingen niet automatisch aanmaken. Kopieer de volgende code in een bestand dat je config.php noemt en plaats dat in de rootmap van Moodle.';
$string['configfilewritten'] = 'Het maken van config.php is gelukt';
$string['configurationcomplete'] = 'De configuratie is volledig';
@@ -33,6 +36,31 @@
Je moet een plaats voorzien waar Moodle geüploade bestanden kan plaatsen. Deze map moet leesbaar EN BESCHRIJFBAAR zijn door de webserver (meestal gebruiker \'nobody\' of \'apache\'), maar ze mag niet rechtstreeks leesbaar zijn vanaf het internet.</p>';
$string['dirroot'] = 'Map';
$string['dirrooterror'] = 'De \'map\' instelling was niet juist. Probeer volgende instelling';
+$string['fail'] = 'Mislukt';
+$string['fileuploads'] = 'Bestanden uploaden';
+$string['fileuploadserror'] = 'Dit moet ingeschakeld zijn';
+$string['fileuploadshelp'] = 'Voor de werking van Moodle is het nodig dat het uploaden van bestanden ingeschakeld is';
+$string['gdversion'] = 'GD-versie';
+$string['gdversionerror'] = 'De GD-bibliotheek moet geïnstalleerd zijn om afbeeldingen te kunnen maken en verwerken';
+$string['gdversionhelp'] = 'De GD-bibliotheek moet geïnstalleerd zijn om afbeeldingen te kunnen maken en verwerken';
+$string['installation'] = 'Installatie';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Dit moet uitgeschakeld zijn';
+$string['magicquotesruntimehelp'] = 'Magic quotes moet uitgeschakeld zijn';
+$string['memorylimit'] = 'Geheugenlimiet';
+$string['memorylimiterror'] = 'De PHP geheugenlimiet instelling moet minstens 16 MB of wijzigbaar zijn';
+$string['memorylimithelp'] = 'De PHP geheugenlimiet instelling moet minstens 16 MB of wijzigbaar zijn. Je huidige geheugenlimiet is ingesteld op $a.<p>Je kunt je geheugenlimiet wijzigen in je php.ini bestand, soms ook door een .htaccess-bestand te maken in de Moodlemap met de lijn <p><ul>php_value memory_limit 16M</ul>';
+$string['pass'] = 'OK';
+$string['phpversionhelp'] = 'De PHP-versie voor moodle moet minstens 4.1.0 zijn. Je huidige versie is $a';
+$string['safemode'] = 'Safe Mode';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan bestanden niet juist behandelen met safe mode ingeschakeld';
+$string['safemodehelp'] = 'Moodle kan bestanden niet juist behandelen met safe mode ingeschakeld';
+$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
+$string['sessionautostarterror'] = 'Dit moet uitgeschakeld zijn';
+$string['sessionautostarthelp'] = 'Session auto start moet uitgeschakeld zijn';
+$string['sessionsavepath'] = 'Session Save Path';
+$string['sessionsavepatherror'] = 'Het lijkt er op dat je server geen sessions ondersteund';
+$string['sessionsavepathhelp'] = 'Moodle heeft ondersteuning voor sessions nodig';
$string['wwwroot'] = 'www';
$string['wwwrooterror'] = 'De \'www\' instelling is niet juist';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004081200)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -43,9 +43,11 @@
$string['categoryinfo'] = 'Info over de categorie';
$string['categorymove'] = 'De categorie \'$a->name\' bevat $a->count vragen. Kies alsjeblieft een categorie om deze vragen naar te verplaatsen';
$string['categorymoveto'] = 'Verplaats ze naar deze categorie';
+$string['checkanswer'] = 'Controleer';
$string['choice'] = 'Keuzemogelijkheid';
$string['choices'] = 'Mogelijke keuzes';
$string['choosedatasetproperties'] = 'Kies de eigenschappen van de gegevensset';
+$string['close'] = 'Sluit weergavetest';
$string['confirmstartattempt'] = 'Deze test heeft een tijdsduurbeperking. Ben je klaar om te beginnen?';
$string['correctanswer'] = 'Het goede antwoord';
$string['correctanswerformula'] = 'Juist antwoordformule';
@@ -165,6 +167,8 @@
$string['paragraphquestion'] = 'Vraagparagraaf niet ondersteund op lijn $a. De vraag wordt genegeerd';
$string['passworderror'] = 'Het wachtwoord was niet juist';
$string['percentcorrect'] = 'Percentage juist';
+$string['preview'] = 'Weergavetest';
+$string['previewquestion'] = 'Weergave van een vraag testen';
$string['publish'] = 'Publiceer ';
$string['publishedit'] = 'Je moet rechten hebben in het vak dat deze vragen publiceert om in deze categorie vragen te kunnen toevoegen of bewerken.';
$string['qti'] = 'IMS QTI opmaak';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // resource.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
$string['addresource'] = 'Voeg bron toe';
@@ -23,7 +23,6 @@
$string['editingaresource'] = 'Bewerk een bron';
$string['encryptedcode'] = 'Geëncrypteerde code';
$string['example'] = 'Voorbeeld';
-$string['examplereference'] = 'Koers, Diane (1999) <I>Visuele leermethode Office 2000</I>, A.W. Bruna multimedia, ISBN 9022943046.';
$string['exampleurl'] = 'http://www.voorbeeld.nl/eenmap/eenbestand.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Er is een fout opgetreden bij je webclient, wanneer je de webpagina probeerde te openen (waarschijnlijk een verkeerde URL).';
$string['fetcherror'] = 'Er is een fout gevonden tijdens het ophalen van de webpagina.';
@@ -59,11 +58,19 @@
$string['popupresource'] = 'Deze bron zou moeten in een popup venster verschijnen';
$string['popupresourcelink'] = 'Als ze dat niet deed, klik hier: $a';
$string['resourcetype'] = 'Soort bron';
+$string['resourcetype1'] = 'Verwijzing';
+$string['resourcetype2'] = 'Web pagina';
+$string['resourcetype3'] = 'Geüpload bestand';
+$string['resourcetype4'] = 'Platte tekst';
+$string['resourcetype5'] = 'Web link';
+$string['resourcetype6'] = 'HTML-tekst';
+$string['resourcetype7'] = 'Programma';
+$string['resourcetype8'] = 'Wiki-achtige tekst';
+$string['resourcetype9'] = 'Map';
$string['resourcetypedirectory'] = 'Toon een map';
$string['resourcetypefile'] = 'Link aan een bestand of website';
$string['resourcetypehtml'] = 'Maak een webpagina';
$string['resourcetypelabel'] = 'Voeg een label toe';
-$string['resourcetypereference'] = 'Plaats een referentie';
$string['resourcetypetext'] = 'Maak een tekstpagina';
$string['searchweb'] = 'Zoek webpagina\'s';
$string['variablename'] = 'Variable naam';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
$string['action'] = '- - Acties - -';
@@ -145,6 +145,11 @@
$string['strippages'] = 'Pagina\'s opruimen';
$string['studentadminoptions'] = 'Beheeropties van de leerling';
$string['submit'] = 'Stuur in';
+$string['tabattachments'] = 'Bijlagen';
+$string['tabedit'] = 'Bewerk';
+$string['tabinfo'] = 'Info';
+$string['tablinks'] = 'Links';
+$string['tabview'] = 'Toon';
$string['thanksforcontribution'] = 'Dank je voor je bijdrage.';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Er is geen link naar deze pagina.';
$string['updatedpages'] = 'Gewijzigde pagina\'s';

0 comments on commit ac55f67

Please sign in to comment.