Permalink
Browse files

Fix broken images. Patch from Jussi Hannunen

 CVS: ----------------------------------------------------------------------
  • Loading branch information...
1 parent fc555d5 commit aedfc5d2aa320d50a740788bfbb345e95240520a paca70 committed Aug 20, 2004
Showing with 11 additions and 11 deletions.
  1. +11 −11 lang/fi/docs/teacher.html
View
22 lang/fi/docs/teacher.html
@@ -47,18 +47,18 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="started"></a>Aloitus <br>
<li><strong>Huomaa ja käytä näitä pieniä
kuvakkeita</strong>:
<blockquote>
- <p>&nbsp;<img src="teacher_files/edit.htm"> <strong></strong>- <span style="font-weight: bold;">muokkaa</span> kuvake sallii sinun
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/edit.gif"> <strong></strong>- <span style="font-weight: bold;">muokkaa</span> kuvake sallii sinun
muokkaavan asioita.<br>
</p>
- <p><img height="17" width="22" src="teacher_files/help.htm"> - <strong></strong><span style="font-weight: bold;">apua</span> kuvake näyttää
+ <p><img height="17" width="22" src="../pix/help.gif"> - <strong></strong><span style="font-weight: bold;">apua</span> kuvake näyttää
asiasta apu-ikkunan<br>
</p>
- <p>&nbsp;<img height="16" width="16" src="teacher_files/hide.htm"> -
+ <p>&nbsp;<img height="16" width="16" src="../pix/i/hide.gif"> -
<strong></strong><span style="font-weight: bold;">avoin
silmä</span> kuvakkeella piilotat jotakin
näkymättömiin oppilailta<br>
</p>
- <p>&nbsp;<img height="16" width="16" src="teacher_files/show.htm"> -
+ <p>&nbsp;<img height="16" width="16" src="../pix/i/show.gif"> -
<strong></strong><span style="font-weight: bold;">silmä
kiinni</span> kuvakkeella näytät oppilaille jotakin
piilottamaasi<br>
@@ -108,13 +108,13 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="settings"></a>Kurssin asetukset<br>
määrittää mielensä mukaan ):<br>
</p>
<p align="center"><strong>Viikkomuoto:</strong></p>
- <p align="center"><img height="527" width="570" src="teacher_files/weekly.htm"></p>
+ <p align="center"><img height="527" width="570" src="pix/weekly.jpg"></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Aihemuoto:</strong></p>
- <p align="center"><img height="463" width="570" src="teacher_files/topics.htm"></p>
+ <p align="center"><img height="463" width="570" src="pix/topics.jpg"></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Keskustelumuoto:</strong></p>
- <p align="center"><img height="429" width="570" src="teacher_files/social.htm"></p>
+ <p align="center"><img height="429" width="570" src="pix/social.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Huomaa että viikko- ja aihemuodot ovat hyvin samanlaisia
raketeeltaan. Eroavuus on siinä, että viikkomuodossa
@@ -146,7 +146,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="upload"></a>Tiedostojen
linkillä. Tiedosto-osion sivu näyttää
tältä:<br>
</p>
- <p align="center"><img height="347" width="400" src="teacher_files/files.htm"></p>
+ <p align="center"><img height="347" width="400" src="pix/files.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tämä näkymä on käytössä
opettajalla - oppilaat eivät voi käyttää sitä.
@@ -274,10 +274,10 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="activities"></a>Teht
<br>
<p>Lisättyäsi tehtäviä/toimintoja kurssillesi
voit siirrellä niitä ylös tai alas kurssisivulla
-klikkaamalla pieniä nuoli-kuvakkeita&nbsp; (<img height="10" width="9" src="teacher_files/up.htm"> <img height="10" width="9" src="teacher_files/down.htm">) . Voit myös
+klikkaamalla pieniä nuoli-kuvakkeita&nbsp; (<img height="10" width="9" src="../pix/t/up.gif"> <img height="10" width="9" src="../pix/t/down.gif">) . Voit myös
poistaa niitä
-risti-kuvakkeella <img height="10" width="10" src="teacher_files/delete.htm">,
-ja uudelleen muokata niitä muokkaa-kuvakkeella <img height="11" width="10" src="teacher_files/edit_002.htm">.</p>
+risti-kuvakkeella <img height="10" width="10" src="../pix/t/delete.gif">,
+ja uudelleen muokata niitä muokkaa-kuvakkeella <img height="11" width="10" src="../pix/t/edit.gif">.</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>Kurssin toteuttaminen<br>

0 comments on commit aedfc5d

Please sign in to comment.