Permalink
Browse files

Cleaned up files using new admin/lang.php

  • Loading branch information...
1 parent d558a7b commit b01597c8078924242f57d8296c5e2558b1aaebf6 moodler committed Dec 29, 2002
Showing with 92 additions and 142 deletions.
  1. +12 −14 lang/ca/assignment.php
  2. +1 −1 lang/ca/choice.php
  3. +9 −36 lang/ca/forum.php
  4. +1 −1 lang/ca/journal.php
  5. +0 −20 lang/ca/moodle.php
  6. +19 −18 lang/ca/quiz.php
  7. +5 −5 lang/ca/resource.php
  8. +45 −47 lang/ca/survey.php
View
26 lang/ca/assignment.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.5 beta 1 (2002092500)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002122700)
+$string['allowresubmit'] = "Permetre de tornar a enviar";
$string['assignmentdetails'] = "Detalls de la tasca";
$string['assignmentname'] = "Nom de la tasca";
$string['assignmenttype'] = "Tipus de tasca";
@@ -20,23 +21,20 @@
$string['overwritewarning'] = "Avís: si tornes a pujar el fitxer REEMPLAÇARÀS el que hi ha";
$string['submissionfeedback'] = "Comentaris sobre l'enviament";
$string['submissions'] = "Enviaments";
+$string['submitassignment'] = "Envia la teua tasca per mitjà d'aquest formulari";
$string['submitted'] = "Enviada";
+$string['typeoffline'] = "Activitat offline";
$string['typeuploadsingle'] = "Penjar un únic fitxer, valor entre 0 i 100";
+$string['uploadbadname'] = "El nom d'aquest fitxer conté caràcters estranys i no es pot penjar";
$string['uploadedfiles'] = "fitxers penjats";
+$string['uploaderror'] = "S'ha produït un error quan s'estava guardant el fitxer en el servidor";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "El fitxer s'ha penjat correctament, però no es pot actualitzar el registre de l'enviament!";
+$string['uploadfiletoobig'] = "Ho lamentem, el fitxer és massa gran (el límit són \$a bytes)";
+$string['uploadnofilefound'] = "No s'ha pogut trobar el fitxer. Segur que n'havies seleccionat un?";
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' s'ha penjat correctament, però no es pot registrar l'enviament!";
+$string['uploadsuccess'] = "'\$a' penjat correctament";
+$string['viewfeedback'] = "Veure les qualificacions de les tasques i els comentaris";
$string['viewsubmissions'] = "Veure \$a tasques enviades";
$string['yoursubmission'] = "El teu enviament";
-$string[submitassignment] = "Envia la teua tasca per mitjà d'aquest formulari";
-$string[typeoffline] = "Activitat offline";
-$string[uploadbadname] = "El nom d'aquest fitxer conté caràcters estranys i no es pot penjar";
-$string[uploaderror] = "S'ha produït un error quan s'estava guardant el fitxer en el servidor";
-$string[uploadfailnoupdate] = "El fitxer s'ha penjat correctament, però no es pot actualitzar el registre de l'enviament!";
-$string[uploadfiletoobig] = "Ho lamentem, el fitxer és massa gran (el límit són \$a bytes)";
-$string[uploadnofilefound] = "No s'ha pogut trobar el fitxer. Segur que n'havies seleccionat un?";
-$string[uploadnotregistered] = "'\$a' s'ha penjat correctament, però no es pot registrar l'enviament!";
-$string[uploadsuccess] = "'\$a' penjat correctament";
-$string[viewfeedback] = "Veure les qualificacions de les tasques i els comentaris";
-
-$string[allowresubmit] = "Permetre de tornar a enviar";
-
?>
View
2 lang/ca/choice.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.0.5 beta 1 (2002092500)
+ // choice.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002122700)
$string['answered'] = "Contestades";
View
45 lang/ca/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.5 beta 1 (2002092500)
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002122700)
$string['addanewdiscussion'] = "Afegir un tema de debat";
@@ -10,7 +10,6 @@
$string['anyfile'] = "Qualsevol fitxer";
$string['attachment'] = "Fitxer adjunt";
$string['bynameondate'] = "per \$a->name - \$a->date";
-$string['canstudentsstart'] = "Pot un \$a començar un nou debat?";
$string['couldnotadd'] = "Un error desconegut ha impedit afegir el teu missatge";
$string['couldnotdeleteratings'] = "Ho lamentem, no es pot esborrar perquè ja l'han valorat altres";
$string['couldnotdeletereplies'] = "Ho lamentem, no es pot esborrar perquè ja ha tingut contestacions";
@@ -59,40 +58,20 @@
$string['nodiscussions'] = "Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum";
$string['noguestpost'] = "Ho lamentem, els usuaris invitats no poden enviar missatges";
$string['noposts'] = "No hi ha missatges";
+$string['nopostscontaining'] = "No s'ha trobat cap missatge que continga '\$a'";
$string['nosubscribers'] = "Encara no hi ha subscriptors en aquest fòrum";
$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NO rebrrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
$string['nowsubscribed'] = "\$a->name rebrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
$string['numposts'] = "\$a missatges";
$string['olderdiscussions'] = "Debats anteriors";
+$string['openmode0'] = "Debats no, respostes no";
+$string['openmode1'] = "Debats no, però respostes sí";
+$string['openmode2'] = "Debats i respostes sí";
$string['parentofthispost'] = "Missatge original";
$string['postadded'] = "S'ha afegit el teu missatge.<P>Tens \$a per a editar-lo si vols fer algun canvi.";
-$string['postingtip'] = "<B>Suggeriments:</B>
-
-Quan envies una resposta:
-
-<UL>
-
-<LI>llegeix el missatge original amb molt de compte i practica l'empatia
-
-<LI>busca els aspectes que pugues comentar
-
-</UL>
-
-
-
-Mentre escrius:
-
-<UL>
-
-<LI>mira que les teues respostes siguen curtes i centra't en el tema
-
-<LI>explica les teus idees clarament
-
-<LI>pensa preguntes que podries fer
-
-</UL>";
-$string['postmailinfo'] = "Açò és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
-
+$string['postincontext'] = "Veure aquest missatge en el seu context";
+$string['postmailinfo'] = "Açò és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
+
Per a afegir la teua resposta via web, fes clic en aquest enllaç:";
$string['postrating1'] = "Mostra sobretot coneixements SEPARATS";
$string['postrating2'] = "Tant separats com connectats";
@@ -108,6 +87,7 @@
$string['reply'] = "Contestar";
$string['search'] = "Buscar";
$string['searchforums'] = "Buscar en els fòrums";
+$string['searchresults'] = "Resultats de la recerca";
$string['sendinratings'] = "Enviar les meues últimes valoracions";
$string['showsubscribers'] = "Mostra els subscriptors";
$string['singleforum'] = "Un debat simple";
@@ -121,11 +101,4 @@
$string['yournewtopic'] = "Nou tema de debat";
$string['yourreply'] = "La teua resposta";
-$string[nopostscontaining] = "No s'ha trobat cap missatge que continga '\$a'";
-$string[openmode0] = "Debats no, respostes no";
-$string[openmode1] = "Debats no, però respostes sí";
-$string[openmode2] = "Debats i respostes sí";
-$string[postincontext] = "Veure aquest missatge en el seu context";
-$string[searchresults] = "Resultats de la recerca";
-
?>
View
2 lang/ca/journal.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.0.5 beta 1 (2002092500)
+ // journal.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002122700)
$string['alwaysopen'] = "Obert sempre";
View
20 lang/ca/moodle.php
@@ -7,7 +7,6 @@
$string['activity'] = "Activitat";
$string['activityreport'] = "Informe d'activitat";
$string['add'] = "Afegir";
-$string['addadmin'] = "";
$string['added'] = "Afegit \$a";
$string['addinganew'] = "Afegir un nou \$a";
$string['addinganewto'] = "Afegir un nou \$a->what a \$a->to";
@@ -30,7 +29,6 @@
$string['alreadyconfirmed'] = "El registre ja s'ha confirmat";
$string['answer'] = "Resposta";
$string['assessment'] = "Avaluació";
-$string['assignadmins'] = "";
$string['assignteachers'] = "Assignar professors";
$string['authentication'] = "Autenticació";
$string['availablecourses'] = "Cursos disponibles";
@@ -53,7 +51,6 @@
$string['closewindow'] = "Tanca aquesta finestra";
$string['comparelanguage'] = "Comparar idioma amb l'anglès";
$string['complete'] = "Completat";
-$string['configcountry'] = "";
$string['configerrorlevel'] = "Choose the amount of PHP warnings that you want to be displayed. Normal is usually the best choice.";
$string['configgdversion'] = "Indicate the version of GD that is installed. The version shown by default is the one that has been auto-detected. Don't change this unless you really know what you're doing.";
$string['confightmleditor'] = "Choose whether or not to allow use of the embedded HTML text editor. Even if you choose allow, this editor will only appear when the user is using a compatible browser (IE 5.5 or later). Users can also choose not to use it.";
@@ -110,7 +107,6 @@
$string['deletingcourse'] = "Esborrant \$a";
$string['department'] = "Departament";
$string['description'] = "Descripció";
-$string['displayingrecords'] = "";
$string['displayingusers'] = "Llista d'usuaris \$a->start a \$a->end";
$string['documentation'] = "Moodle Documentation";
$string['downloadexcel'] = "Baixar en format Excel";
@@ -162,8 +158,6 @@
$string['entercourse'] = "Fes clic per a entrar en aquest curs";
$string['enteremailaddress'] = "Introdueix la teua adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre'n una de nova per correu electrònic.";
$string['error'] = "Error";
-$string['errortoomanylogins'] = "";
-$string['existingadmins'] = "";
$string['existingteachers'] = "Professors existents";
$string['feedback'] = "Interaccions";
$string['filemissing'] = "Falta \$a";
@@ -187,9 +181,6 @@
$string['fullname'] = "Nom complet";
$string['fullprofile'] = "Perfil complet";
$string['fullsitename'] = "Nom complet del lloc";
-$string['gd1'] = "";
-$string['gd2'] = "";
-$string['gdnot'] = "";
$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
@@ -215,10 +206,8 @@
$string['helphtml'] = "Com escriure HTML";
$string['helppicture'] = "Com penjar una imatge";
$string['helpquestions'] = "Feu bones preguntes";
-$string['helpreading'] = "";
$string['helprichtext'] = "Referent a l'editor HTML Richtext";
$string['helptext'] = "Com escriure text";
-$string['helpwriting'] = "";
$string['hide'] = "Ocultar";
$string['hits'] = "Peticions";
$string['hitsoncourse'] = "Peticions en \$a->coursename per \$a->username";
@@ -277,7 +266,6 @@
$string['logs'] = "Diaris";
$string['mainmenu'] = "Menú principal";
$string['makeafolder'] = "Crear una carpeta";
-$string['makeeditable'] = "";
$string['managedatabase'] = "Gestió de la base de dades";
$string['markthistopic'] = "Marcar aquest tema com a tema actual";
$string['maximumchars'] = "Màxim de \$a caràcters";
@@ -356,15 +344,11 @@
$string['newusers'] = "Nous usuaris";
$string['no'] = "No";
$string['nocoursesyet'] = "No hi ha cursos en aquesta categoria";
-$string['noexistingadmins'] = "";
$string['noexistingteachers'] = "No hi ha professors";
$string['nofilesyet'] = "Encara no s'han penjat fitxers en aquest curs";
$string['nograde'] = "Sense nota";
$string['noimagesyet'] = "Encara no s'han penjat imatges en aquest curs";
-$string['none'] = "";
-$string['nopotentialadmins'] = "";
$string['nopotentialteachers'] = "No hi ha professors potencials";
-$string['normal'] = "";
$string['nostudentsyet'] = "Encara no hi ha cap estudiant inscrit en aquest curs";
$string['nosuchemail'] = "Adreça de correu desconeguda";
$string['noteachersyet'] = "Encara no hi ha cap professor en aquest curs";
@@ -374,7 +358,6 @@
$string['now'] = "ara";
$string['numberweeks'] = "Nombre de setmanes/temes";
$string['numdays'] = "\$a dies";
-$string['numminutes'] = "";
$string['numviews'] = "\$a vistes";
$string['numweeks'] = "\$a setmanes";
$string['numwords'] = "\$a paraules";
@@ -396,15 +379,13 @@
$string['people'] = "Gent";
$string['personalprofile'] = "Perfil personal";
$string['phone'] = "Telèfon";
-$string['potentialadmins'] = "";
$string['potentialteachers'] = "Professors potencials";
$string['preferredlanguage'] = "Idioma de preferència";
$string['preview'] = "Vista prèvia";
$string['previeworchoose'] = "Prova o tria un tema";
$string['question'] = "Pregunta";
$string['readme'] = "LLEGIU-ME";
$string['recentactivity'] = "Activitat recent";
-$string['removeadmin'] = "";
$string['removeteacher'] = "Eliminar professor";
$string['rename'] = "Canviar nom";
$string['requireskey'] = "Aquest curs necessita una clau d'inscripció";
@@ -489,7 +470,6 @@
$string['upload'] = "Penjar";
$string['uploadafile'] = "Penjar un fitxer";
$string['uploadthisfile'] = "Penjar aquest fitxer";
-$string['userdeleted'] = "";
$string['userdescription'] = "Descripció";
$string['username'] = "Nom d'usuari";
$string['usernameexists'] = "Aquest nom d'usuari ja existeix, tria'n un altre";
View
37 lang/ca/quiz.php
@@ -1,17 +1,14 @@
-<?PHP // $Id$
+<?PHP // $Id$
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002122700)
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Qüestionari";
-$string['modulenameplural'] = "Qüestionaris";
-#------------------------------------------------------------
$string['addselectedtoquiz'] = "Afegir la selecció al qüestionari";
-$string['alwaysavailable'] = "Disponible sempre";
$string['alreadysubmitted'] = "Sembla que ja has enviat aquest qüestionari";
+$string['alwaysavailable'] = "Disponible sempre";
$string['answer'] = "Resposta";
$string['answerhowmany'] = "Una resposta o múltiples respostes?";
+$string['answersingleno'] = "Múltiples respostes";
$string['answersingleyes'] = "Només una resposta";
-$string['answersingleno'] = "Múltiples respostes";
$string['attempt'] = "Intent \$a";
$string['attemptfirst'] = "Primer intent";
$string['attemptlast'] = "Darrer intent";
@@ -21,9 +18,9 @@
$string['attemptsunlimited'] = "Intents il·limitats";
$string['backtoquiz'] = "Tornar a l'edició del qüestionari";
$string['bestgrade'] = "Millor nota";
+$string['caseno'] = "No distingir majúscules i minúscules";
$string['casesensitive'] = "Majúscules i minúscules";
$string['caseyes'] = "Distingir majúscules i minúscules";
-$string['caseno'] = "No distingir majúscules i minúscules";
$string['categories'] = "Categories";
$string['category'] = "Categoria";
$string['categoryinfo'] = "Informació sobre la categoria";
@@ -39,20 +36,20 @@
$string['defaultinfo'] = "La categoria per defecte per a les preguntes.";
$string['deletequestioncheck'] = "Estàs absolutament segur que vols esborrar '\$a'?";
$string['editcategories'] = "Editar categories";
-$string['editingquiz'] = "Editar qüestionari";
+$string['editingmultichoice'] = "Editar una pregunta de múltiples opcions";
$string['editingquestion'] = "Editar una pregunta";
+$string['editingquiz'] = "Editar qüestionari";
$string['editingshortanswer'] = "Editar una pregunta de resposta breu";
$string['editingtruefalse'] = "Editar una pregunta de vertader/fals";
-$string['editingmultichoice'] = "Editar una pregunta de múltiples opcions";
$string['false'] = "Fals";
$string['feedback'] = "Comentari";
$string['filloutoneanswer'] = "Has d'emplenar almenys una possible resposta. Les respostes en blanc no compten.";
$string['fillouttwochoices'] = "Has d'emplenar almenys dues opcions. Les opcions en blanc no compten.";
-$string['fractionsaddwrong'] = "Les qualificacions que has donat no sumen 100%%
-(sumen \$a%%).
+$string['fractionsaddwrong'] = "Les qualificacions que has donat no sumen 100%%
+(sumen \$a%%).
<BR>Vols tornar enrere i corregir-ho?";
-$string['fractionsnomax'] = "Una de les respostes ha de valer 100%%, per tal que siga
-<BR>possible obtenir la qualificació màxima en aquesta pregunta.
+$string['fractionsnomax'] = "Una de les respostes ha de valer 100%%, per tal que siga
+<BR>possible obtenir la qualificació màxima en aquesta pregunta.
<BR>Vols tornar enrere i corregir-ho?";
$string['gradeaverage'] = "Nota mitjana";
$string['gradehighest'] = "Nota més alta";
@@ -61,6 +58,8 @@
$string['imagedisplay'] = "Imatge que es mostrarà";
$string['introduction'] = "Introducció";
$string['marks'] = "Marques";
+$string['modulename'] = "Qüestionari";
+$string['modulenameplural'] = "Qüestionaris";
$string['multichoice'] = "Opcions múltiples";
$string['noanswers'] = "No s'ha seleccionat cap resposta!";
$string['noattempts'] = "Aquest qüestionari no s'ha contestat";
@@ -69,13 +68,13 @@
$string['publish'] = "Publicar";
$string['question'] = "Pregunta";
$string['questioninuse'] = "La pregunta '\$a' s'està utilitzant actualment:";
-$string['questions'] = "Preguntes";
$string['questionname'] = "Títol de la pregunta";
+$string['questions'] = "Preguntes";
$string['quizavailable'] = "El qüestionari està disponible fins: \$a";
$string['quizclose'] = "Tancar el qüestionari";
$string['quizclosed'] = "Aquest qüestionari es va tancar el \$a";
-$string['quizopen'] = "Obrir el qüestionari";
$string['quiznotavailable'] = "Aquest qüestionari estarà disponible a partir de: \$a";
+$string['quizopen'] = "Obrir el qüestionari";
$string['random'] = "Selecció aleatòria";
$string['regrade'] = "Recalcular les qualificacions";
$string['regradecomplete'] = "S'han recalculat totes les qualificacions";
@@ -91,13 +90,15 @@
$string['selectcategoryabove'] = "Seleccionar una categoria";
$string['shortanswer'] = "Resposta breu";
$string['show'] = "Mostrar";
-$string['showfeedback'] = "Mostrar comentaris al final?";
$string['showcorrectanswer'] = "Incloure la resposta correcta amb els comentaris?";
+$string['showfeedback'] = "Mostrar comentaris al final?";
$string['time'] = "Temps";
-$string['timetaken'] = "Temps emprat";
$string['timecompleted'] = "Completat";
+$string['timetaken'] = "Temps emprat";
$string['true'] = "Vertader";
$string['truefalse'] = "Vertader/Fals";
$string['type'] = "Tipus";
$string['viewallanswers'] = "Veure \$a qüestionaris completats";
$string['yourfinalgradeis'] = "La teva qualificació final en aquest qüestionari és \$a";
+
+?>
View
10 lang/ca/resource.php
@@ -1,9 +1,6 @@
-<?PHP // $Id$
+<?PHP // $Id$
+ // resource.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002122700)
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Recurs";
-$string['modulenameplural'] = "Recursos";
-#------------------------------------------------------------
$string['addresource'] = "Afegir un recurs";
$string['editingaresource'] = "Editar un recurs";
@@ -13,6 +10,8 @@
$string['filename'] = "Nom del fitxer";
$string['fulltext'] = "Text complet";
$string['htmlfragment'] = "Fragment HTML";
+$string['modulename'] = "Recurs";
+$string['modulenameplural'] = "Recursos";
$string['neverseen'] = "Mai vist";
$string['note'] = "Nota";
$string['notefile'] = "Per a pujar més fitxers al curs (de manea que apareguen en esta llista) fes servir l'<A HREF=\$a >Administrador de Fitxers</A>.";
@@ -24,5 +23,6 @@
$string['resourcetype4'] = "Només text";
$string['resourcetype5'] = "Enllaç web";
$string['resourcetype6'] = "Text HTML";
+$string['resourcetype7'] = "";
?>
View
92 lang/ca/survey.php
@@ -1,47 +1,45 @@
-<?PHP // $Id$
-
-#------------------------------------------------------------
-$string[modulename] = "Enquesta";
-$string[modulenameplural] = "Enquestes";
-#------------------------------------------------------------
-
-$string[actual] = "Actual";
-$string[allquestions] = "Totes les preguntes per ordre, tots els estudiants";
-$string[allscales] = "Totes les escales, tots els estudiants";
-$string[alreadysubmitted] = "Ja has enviat aquesta enquesta";
-$string[analysisof] = "Anàlisi de \$a";
-$string[ipreferthat] = "Preferisc que";
-$string[ifoundthat] = "Trobe que";
-$string[done] = "Acabat";
-$string[download] = "Baixar";
-$string[downloadexcel] = "Baixar les dades per a Excel";
-$string[downloadinfo] = "Pots baixar les dades completes sense tractar de l'enquesta en un format adequat per a analitzar en Excel, SPSS o altres paquets.";
-$string[downloadtext] = "Baixar les dades en un fitxer de text";
-$string[editingasurvey] = "Editant una enquesta";
-$string[helpsurveys] = "Ajuda sobre els diferents tipus d'enquestes";
-$string[introtext] = "Text introductori";
-$string[name] = "Nom";
-$string[nobodyyet] = "Ningú ha completat encara l'enquesta";
-$string[notdone] = "No està fet encara";
-$string[notes] = "La teua anàlisi i notes privades";
-$string[peoplecompleted] = "\$a persones han completat l'enquesta fins ara";
-$string[preferred] = "Preferit";
-$string[questions] = "Preguntes";
-$string[question] = "Pregunta";
-$string[report] = "Informe de l'enquesta";
-$string[scales] = "Escales";
-$string[savednotes] = "S'han guardat les teues notes";
-$string[seemoredetail] = "Clica ací per veure mes detalls";
-$string[selectedquestions] = "Preguntes seleccionades d'una escala, tots els estudiants";
-$string[summary] = "Resum";
-$string[surveycompleted] = "Has completat l'enquesta. El gràfic de baix mostra un resum dels teus resultats comparats amb la mitjana de la classe.";
-$string[surveyname] = "Nom de l'enquesta";
-$string[surveysaved] = "S'ha guardat l'enquesta";
-$string[surveytype] = "Tipus d'enquesta";
-$string[thanksforanswers] = "Gràcies per contestar l'enquesta, \$a";
-$string['time'] = "Temps";
-$string[viewsurveyresponses] = "Veure \$a respostes de l'enquesta";
-
-$string[newsurveyresponses] = "Noves respostes a les enquestes";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // survey.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002122700)
+
+
+$string['actual'] = "Actual";
+$string['allquestions'] = "Totes les preguntes per ordre, tots els estudiants";
+$string['allscales'] = "Totes les escales, tots els estudiants";
+$string['alreadysubmitted'] = "Ja has enviat aquesta enquesta";
+$string['analysisof'] = "Anàlisi de \$a";
+$string['done'] = "Acabat";
+$string['download'] = "Baixar";
+$string['downloadexcel'] = "Baixar les dades per a Excel";
+$string['downloadinfo'] = "Pots baixar les dades completes sense tractar de l'enquesta en un format adequat per a analitzar en Excel, SPSS o altres paquets.";
+$string['downloadtext'] = "Baixar les dades en un fitxer de text";
+$string['editingasurvey'] = "Editant una enquesta";
+$string['helpsurveys'] = "Ajuda sobre els diferents tipus d'enquestes";
+$string['ifoundthat'] = "Trobe que";
+$string['introtext'] = "Text introductori";
+$string['ipreferthat'] = "Preferisc que";
+$string['modulename'] = "Enquesta";
+$string['modulenameplural'] = "Enquestes";
+$string['name'] = "Nom";
+$string['newsurveyresponses'] = "Noves respostes a les enquestes";
+$string['nobodyyet'] = "Ningú ha completat encara l'enquesta";
+$string['notdone'] = "No està fet encara";
+$string['notes'] = "La teua anàlisi i notes privades";
+$string['peoplecompleted'] = "\$a persones han completat l'enquesta fins ara";
+$string['preferred'] = "Preferit";
+$string['question'] = "Pregunta";
+$string['questions'] = "Preguntes";
+$string['report'] = "Informe de l'enquesta";
+$string['savednotes'] = "S'han guardat les teues notes";
+$string['scales'] = "Escales";
+$string['seemoredetail'] = "Clica ací per veure mes detalls";
+$string['selectedquestions'] = "Preguntes seleccionades d'una escala, tots els estudiants";
+$string['summary'] = "Resum";
+$string['surveycompleted'] = "Has completat l'enquesta. El gràfic de baix mostra un resum dels teus resultats comparats amb la mitjana de la classe.";
+$string['surveyname'] = "Nom de l'enquesta";
+$string['surveysaved'] = "S'ha guardat l'enquesta";
+$string['surveytype'] = "Tipus d'enquesta";
+$string['thanksforanswers'] = "Gràcies per contestar l'enquesta, \$a";
+$string['time'] = "Temps";
+$string['viewsurveyresponses'] = "Veure \$a respostes de l'enquesta";
+
+?>

0 comments on commit b01597c

Please sign in to comment.