Permalink
Browse files

new strings from Martina Majorova & Juraj Chlebec & corrections from …

…Miroslav Fikar
  • Loading branch information...
1 parent a216c33 commit b0f7c27258fe6c0edec0bb523b55d6c3599e4c83 havran committed May 25, 2005
View
@@ -1,20 +1,32 @@
$Id$
Slovensk� jazyk (ISO-8859-2)
-----------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
+Autori
+-------------------------------------------------------------------------------
Martina Majorov� (MM), CIT FEM SPU, e-mail: Martina.Majorova@fem.uniag.sk
Juraj Chlebec (JCH), CIT FEM SPU, e-mail: Juraj.Chlebec@fem.uniag.sk
Radik Kalakay, Projekt VECIT 9-2003 - ISO-8859-2
+a dalsi...
+
+Novinky
+-------------------------------------------------------------------------------
+25-05-2005
+* takmer kompletny preklad retazcov bol umiestneny do Moodle CVS. Teraz je
+ potrebne vychytat chyby, preklepy a zle formulacie. Pripomienky su vitane!
+ (JCH)
06-05-2005
-* hotove preklady verzie 1.4.4 a 1.5a poslane Martinovi Dougiamasovi (JCH)
+* hotove casti prekladov verzii 1.4.4 a 1.5a poslane Martinovi Dougiamasovi
+ (JCH)
05-09-2003
* zmena kodovania na windows-1250 v dosledku pouzitej databazy
* ukoncene preklady vo vsetkych moduloch verzie 1.1
* niektore casti este potrebuju vylepsit
-* oznacovanie verzii zavadzam podla aktualnej verzie Moodla (napr. v1.1 pre verziu Moodle 1.1)
+* oznacovanie verzii zavadzam podla aktualnej verzie Moodla (napr. v1.1 pre
+ verziu Moodle 1.1)
* niektor� v�razy z povodnej verzie Moodle je nutn� zmeni� - nejednotnos�
01-09-2003
@@ -1,7 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // activitynames.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
-$string['filtername'] = 'Automatické prelinkovanie názvov aktivít';
+$string['filtername'] = 'Automatické prepojenie názvov aktivít';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // admin.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
$string['adminseesallevents'] = 'Administrátori môžu prezerať všetky udalosti';
@@ -19,7 +19,7 @@
$string['configcachetext'] = 'Toto nastavenie môže zrýchliť prevádzku systému predovšetkým pre tie stránky, ktoré sú obsahovo rozsiahlejšie alebo používajú textové filtre. Kópie textov sa tu budú uchovávať v pôvodnej forme počas vopred stanoveného časového rozpätia. Ak sa tu nastavia nízke hodnoty parametrov, môže to spomaliť všetky činnosti, ale ak sa tu nastavia pomerne vysoké hodnoty parametrov, bude obnova textov (napr. pri pridaní nových linkov) trvať veľmi dlho.';
$string['configclamactlikevirus'] = 'Považovať súbory za napadnuté vírusom';
$string['configclamdonothing'] = 'Považovať súbory za normálne';
-$string['configclamfailureonupload'] = 'Ak ste nastavili clam, aby skenoval načítavané súbory, ale nie je správne nastavené alebo z neznámych dôvodov nereaguje tak, ako má, ako sa má systém správať? Ak si vyberiete \'Považovať súbory za napadnuté vírusom\', budú súbory presunuté do karanténej oblasti alebo vymazané. Ak si vyberiete \'Považovať súbory za normálne\', budú súbory presunuté na to miesto, ktoré si Vy určíte bez problémov. Samozrejme, administrátori budú upozornení, ak clam nebude fungovať. Ak si vyberiete \'Považovať súbory za napadnuté vírusom\' a z neznámych dôvodov clam nebude reagovať správne (väčšinou je nesprávne nastavená cesta ku clam), všetky načítané súbory budú presunuté do zadanej karanténej oblasti alebo vymazané. Buďte opatrný pri tomto natavení.';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Ak ste nastavili clam, aby skenoval načítavané súbory, ale nie je správne nastavené alebo z neznámych dôvodov nereaguje tak, ako má, ako sa má systém správať? Ak si vyberiete \'Považovať súbory za napadnuté vírusom\', budú súbory presunuté do karanténnej oblasti alebo vymazané. Ak si vyberiete \'Považovať súbory za normálne\', budú súbory presunuté na to miesto, ktoré si Vy určíte bez problémov. Samozrejme, administrátori budú upozornení, ak clam nebude fungovať. Ak si vyberiete \'Považovať súbory za napadnuté vírusom\' a z neznámych dôvodov clam nebude reagovať správne (väčšinou je nesprávne nastavená cesta ku clam), všetky načítané súbory budú presunuté do zadanej karanténnej oblasti alebo vymazané. Buďte opatrný pri tomto natavení.';
$string['configcountry'] = 'Ak si tu vyberiete krajinu, tak bude táto krajina nastavá aj pre nové užívateľské kontá. Ak chcete, aby si užívatelia sami vybrali krajinu, nechajte ju tu nenastavenú.';
$string['configdbsessions'] = 'Ak povolené, toto nastavenie bude používať databázu na uchovanie informácií o aktuálnych sedeniach (lekciách). Toto je výhodné použiť najmä pri obsahovo rozsiahlejších stránkach založených na zoskupení serverov. Pre väčšinu stránok by táto voľba mala zostať neaktívna, aby sa namiesto databázy používal disk servera. Prosím berte na vedomie, že ak teraz zmeníte toto nastavenie, všetci užívatelia (vrátane vás) budú zo systému odhlásení.';
$string['configdebug'] = 'Ak toto zapnete, PHP zvýši oznamovanie chýb tak, že bude uvádzaných viac varovaní. Toto je užitočné len pre tvorcov-programátorov.';
@@ -61,7 +61,7 @@
$string['configmessaging'] = 'Má byť aktivovaný systém posielania správ medzi užívateľmi stránky?';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Emaily sa niekedy posielajú v mene používateľa (napr. prispievanie do fór). Emailová adresa, ktorú tu špecifikujete, bude používaná ako adresa \'Od koho\' v prípade, ak prijímatelia nie sú schopní priamo odpovedať používateľovi (napr. keď si užívateľ vyberie zachovanie súkromnej adresy).';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Ak sa uchovávajú záznamy o neúspešných pokusoch o prihlásenie do systému, môžu byť tieto odoslané emailom. Kto by si mal prezerať tieto oznámenia?';
-$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Ak sú aktíne oznámenia o neúspešných pokusoch o prihlásenie do systému, koľko takýchto prihlásení od jedného užívateľa alebo jednej IP adresy sa má zobrazovať v oznámeniach?';
+$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Ak sú aktívne oznámenia o neúspešných pokusoch o prihlásenie do systému, koľko takýchto prihlásení od jedného užívateľa alebo jednej IP adresy sa má zobrazovať v oznámeniach?';
$string['configopentogoogle'] = 'Ak aktivujete toto nastavenie, potom Google bude mať oprávnenie vstupu do Vašej stránky ako Hosť. Naviac, ľudia prichádzajúci na Vašu stránku z prostredia vyhľadávača Google, budú automaticky prihlasovaní ako Hostia. Majte prosím na vedomí, že takýto prístup môže byť realizovaný len do tých kurzov, ktoré povoľujú vstup hosťov. ';
$string['configpathtoclam'] = 'Cesta do Clam AV. Pravdepodobne niečo ako usr/bin/clamscan alebo /usr/bin/clamdscan. Túto cestu potrebujete, aby Clam AV fungoval správne.';
$string['configproxyhost'] = 'Ak tento <b>server</b> potrebuje používať server proxy (napríklad bránu firewall) pri prístupe na internet, tak tu uveďte hostiteľské meno a port. Ak nie, nechajte to prázdne.';
@@ -75,7 +75,7 @@
$string['configsectionpermissions'] = 'Práva';
$string['configsectionsecurity'] = 'Bezpečnosť';
$string['configsectionuser'] = 'Užívateľ';
-$string['configsecureforms'] = 'Moodle môže použiť dodatočné bezpečnostné opatrenia pri akceptovaní vstupov z web formulárov. Ak to umožníte, potom sa bude overovať premenná HTTP_REFERER, ktorú pošle browser a porovná sa s aktuálnou adresou formulára. Toto môže spôsobiť (vo veľmi zriedkavých prípadoch) problémy, napr. ak je užívateľ za firewallom, ktorý je nakonfigurovaný tak, že odstráni premennú HTTP_REFERER. Vtedy sa môže stať, že formulár vám \'stvrdne\'. Ak sa na to užívatelia sťažujú, môžete deaktivovať toto nastavenie. V tomto prípade sa však vystavujete väčším útokom zvonku (brute force password attacks).
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle môže použiť dodatočné bezpečnostné opatrenia pri akceptovaní vstupov z web formulárov. Ak to umožníte, potom sa bude overovať premenná HTTP_REFERER, ktorú pošle browser a porovná sa s aktuálnou adresou formulára. Toto môže spôsobiť (vo veľmi zriedkavých prípadoch) problémy, napr. ak je užívateľ za firewallom, ktorý je nakonfigurovaný tak, že odstráni premennú HTTP_REFERER. Vtedy sa môže stať, že formulár vám \'zmrzne\'. Ak sa na to užívatelia sťažujú, môžete deaktivovať toto nastavenie. V tomto prípade sa však vystavujete väčším útokom zvonku (brute force password attacks).
Ak si nie ste istý, ponechajte túto voľbu nastavenú na \'Yes\'. ';
$string['configsessioncookie'] = 'Toto nastavenie upravuje meno cookie používaného v Moodle sedeniach(lekciách). Táto možnosť je voliteľná a užitočná v tom prípade, ak je spustená viac ako jedna kópia Moodle v rámci tej istej www stránky (aby ste sa vyhli popleteniu cookies).';
$string['configsessiontimeout'] = 'Ak sú ľudia pripojení na túto stránku dlho nečinní (bez sťahovania stránok), sú automaticky odpojení. Táto premenná určuje, aký dlhý by mal byť ten časový interval nečinnosti.';
@@ -99,7 +99,7 @@
$string['filterall'] = 'Filtrovať všetky reťazce';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrovať prenášané súbory';
$string['helpadminseesall'] = 'Môžu si administrátori prezerať všetky udalosti kalendára, alebo len tie, ktoré sa ich týkajú? ';
-$string['helpcalendarsettings'] = 'Konfigurovať viaceré apekty kalendára týkajúce sa dátumu/času v prostredí Moodle';
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Konfigurovať viaceré aspekty kalendára týkajúce sa dátumu/času v prostredí Moodle';
$string['helpforcetimezone'] = 'Môžete povoliť užívateľom, aby si individuálne zvolili ich vlastné časové pásmo alebo vnútiť časové pásmo pre každého.';
$string['helpsitemaintenance'] = 'Pre aktualizácie a ďalšiu údržbu';
$string['helpstartofweek'] = 'Ktorým dňom v týždni by sa mal začínať týždeň v kalendári?';
@@ -116,16 +116,17 @@
$string['sitemaintenanceoff'] = 'Režim údržby bol vypnutý a web stránka bude dalej bežať normálne';
$string['sitemaintenanceon'] = 'Vaša web stránka je v režime údržby (prihlásiť sa a používať web stránky môžu iba správci).';
$string['sitemaintenancewarning'] = 'Vaša web stránka je v režime údržby (prihlásiť sa a používať web stránky môžu iba správci). Pre návrat k normálnej prevádzke stránky <a href=\"maintenance.php\">vypnite režim údržby</a>.';
-$string['therewereerrors'] = 'Vo Vašich údajoch boli nájdené nejaké chyby';
+$string['tabselectedtofront'] = 'Mal by byť označený tag v aktuálnom riadku v tabuľkách s tabulátorom umiestnený vpredu?';
+$string['therewereerrors'] = 'Vo Vašich údajoch boli nájdené chyby';
$string['timezoneforced'] = 'Toto je vnútené správcom web stránok';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Vnútiť použitie pre všetkých používateľov';
$string['timezonenotforced'] = 'Užívateľ si môže vybrať vlastnú časovú zónu';
$string['upgradeforumread'] = 'Nová vlastnosť pridaná do Moodle 1.5 je sledovanie čítaných/nečítaných príspevkov do fór.<br />
Pre použitie tejto funkcie je potrebné <a href=\"$a\">aktualizovať tabuľky</a>.';
-$string['upgradeforumreadinfo'] = 'Nová vlastnosť pridaná do Moodle 1.5 je sledovanie čítaných/nečítaných príspevkov do fór. Pre použitie tejto funkcie je potrebné aktualizovať tabuľky všetkymi informáciami pre sledovanie existujúcich príspevkov. Toto môže trvať podľa veľkosti Vašich web stránok až niekoľko hodín a môže to veľmi zatažiť váš databázový server. Napriek tomu bude vaša web stránka stále funkčná a užívatelia nebudú zasiahnutý. Keď tento proces naštartujete, musí byť dokončený (musíte ponechať okno prehliadača otvorené). Napriek tomu, pokiaľ tento proces zastavíte zatvorením okna, nemusíte sa báť, môžete ho naštartovať znovu.<br /><br />
+$string['upgradeforumreadinfo'] = 'Nová vlastnosť pridaná do Moodle 1.5 je sledovanie čítaných/nečítaných príspevkov do fór. Pre použitie tejto funkcie je potrebné aktualizovať tabuľky všetkými informáciami pre sledovanie existujúcich príspevkov. Toto môže trvať podľa veľkosti Vašich web stránok až niekoľko hodín a môže to veľmi zaťažiť váš databázový server. Napriek tomu bude vaša web stránka stále funkčná a užívatelia nebudú zasiahnutý. Keď tento proces naštartujete, musí byť dokončený (musíte ponechať okno prehliadača otvorené). Napriek tomu, pokiaľ tento proces zastavíte zatvorením okna, nemusíte sa báť, môžete ho naštartovať znovu.<br /><br />
Chcete naštartovať aktualizáciu teraz?';
$string['upgradelogs'] = 'Vaše staré záznamy musia byť aktualizované, aby bol systém plne funkčný.<a href=\"$a\" title=\"Viac informácií\">Viac informácií</a>';
-$string['upgradelogsinfo'] = 'Nedávno boli prevedené nejaké zmeny týkajúce sa spôsobu, ako sú záznamy uchovávané. Aby ste si mohli prezerať všetky Vaše staré záznamy, musíte ich aktualizovať. Toto môže trvať dosť dlho (napr. niekoľko hodín - to záleží od Vašej stránky) a môže to dosť zaťažiť samotnú databázu u obsiahlejších stránok. Ak tento proces raz začnete, musíte ho aj dokončiť (nechajte otvorené okno v prehliadači). Neobávjte sa, Vaša stránka bude pre ostatných užívateľov fungovať bez problémov, pokým Vy budete aktualizovať záznamy. <br /><br />Chcete aktualizovať vaše záznamy teraz?';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Nedávno boli prevedené nejaké zmeny týkajúce sa spôsobu, ako sú záznamy uchovávané. Aby ste si mohli prezerať všetky Vaše staré záznamy, musíte ich aktualizovať. Toto môže trvať dosť dlho (napr. niekoľko hodín - to záleží od Vašej stránky) a môže to dosť zaťažiť samotnú databázu u obsiahlejších stránok. Ak tento proces raz začnete, musíte ho aj dokončiť (nechajte otvorené okno v prehliadači). Neobávajte sa, Vaša stránka bude pre ostatných užívateľov fungovať bez problémov, pokým Vy budete aktualizovať záznamy. <br /><br />Chcete aktualizovať vaše záznamy teraz?';
$string['upgradesure'] = '<p>Vaše súbory v Moodle boli zmenené a Vy sa práve chystáte upgradovať Váš server na túto verziu:</p>
<p><b>$a</b></p>
<p>Ak to teraz začnete, už sa nemôžete vrátiť späť.</p>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
$string['allowresubmit'] = 'Povoliť opätovné odovzdanie zadania';
@@ -33,21 +33,28 @@
$a->url';
$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username aktualizoval zaslanie vypracovaného zadania pre <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />. Je to <a href=\"$a->url\">dostupné na www stránke</a>.';
$string['emailteachers'] = 'Oboznámiť učiteľov o zaslaní vypracovaného zadania prostredníctvom emailu';
+$string['emptysubmission'] = 'Ešte ste nič neposlali';
$string['existingfiledeleted'] = 'Existujúci súbor bol vymazaný:$a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Nepodarilo sa aktualizovať odpoveď pre užívateľa $a';
$string['feedback'] = 'Odpoveď';
$string['feedbackfromteacher'] = 'Odpoveď od $a';
$string['feedbackupdated'] = 'Odpoveď aktualizovaná pre $a ľudí';
+$string['helpoffline'] = ' <p>Túto voľbu je vhodné použiť, ak vypracovávate zadanie mimo prostredia Moodle. Môže to byť kdekoľvek na webe alebo systémom tvárou-v-tvár.</p><p>Študenti si môžu prezrieť popis zadania, ale nemôžu preniesť žiadne súbory ani čokoľvek iné. Systém známkovania funguje normálne a študenti budú oboznámení so svojimi známkami.';
+$string['helponline'] = '<p>Tento typ zadania vyžaduje od študentov, aby si upravili text využitím štandardných nástrojov na to určených. Učitelia ich môžu známkovať hneď (online) a môžu k tomu dokonca pridávať rôzne komentáre, alebo zmeny.</p>
+ <p>(Ak máte skúsenosti so staršími verziami Moodle, tento Typ zadania má rovnaké možnosti a funkkcie ako modul Písomná práca.</p>';
+$string['helpuploadsingle'] = '<p>Tento typ zadania povoľuje každému účastníkovi preniesť si jeden súbor akéhokoľvek typu.</p> <p>Toto môže byť dokument textového editoru Word, obrázok, zozipovaná wwww stránka alebo čokoľvek iné, čo nariadite študentom, aby Vám odoslali.</p>';
$string['late'] = '$a neskoro';
$string['maximumgrade'] = 'Maximálna známka';
$string['maximumsize'] = 'Maximálna veľkosť';
$string['modulename'] = 'Zadanie';
$string['modulenameplural'] = 'Zadania';
$string['newsubmissions'] = 'Zadania odovzdané';
$string['noassignments'] = 'Nie sú žiadne zadania';
+$string['noattempts'] = 'Ešte nikto sa nepokúsil vypracovať toto zadanie';
$string['notgradedyet'] = 'Ešte neoznámkované';
$string['notsubmittedyet'] = 'Ešte neodovzdané';
$string['overwritewarning'] = 'Upozornenie: Opätovné predloženie zadania NAHRADÍ predchádzajúcu verziu (pôvodné zadanie bude odstránené)';
+$string['preventlate'] = 'Predchádzať neskorým odovzdávaniam zadaní ';
$string['saveallfeedback'] = 'Uložiť všetky moje odpovede';
$string['submission'] = 'Odovzdanie';
$string['submissionfeedback'] = 'Odpoveď na odovzdanú úlohu';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
$string['alternatelogin'] = 'Pokiaľ sem vložíte nejaké URL, bude použité ako prihlasovacia stránka k tomuto systému. Táto Vaša stránka by mala obsahovať formulár s vlastnosťou \'action\' nastavenou na <strong>\'$a\'</strong>, ktorý vracia pole <strong>username</strong> a <strong>password</strong>.<br />Dbajte na to, aby ste vložili platné URL! V opačnom prípade by ste mohli komukoľvek vrátane seba zamedziť prístup k týmto stránkam.<br />Ak chcete používať štandardnú prihlasovaciu stránku, nechajte toto pole prázdne.';
@@ -102,10 +102,11 @@
$string['auth_pop3port'] = 'Server port (110 je najbežnejší)';
$string['auth_pop3title'] = 'Používať POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = 'Typ servera. Ak váš server používa certifikované zabezpečenie, vyberte si pop3cert.';
-$string['auth_shib_convert_data'] = 'API pre úpravu dát';
-$string['auth_shib_convert_data_description'] = 'Toto API (aplikačné rozhranie) Vám umožňuje ďalej upravovať dáta, ktoré máte k dispozícii zo systému Shibboleth. Viac infomácií <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">nájdete tu</a>.';
+$string['auth_shib_convert_data'] = 'API pre úpravu údajov';
+$string['auth_shib_convert_data_description'] = 'Toto API (aplikačné rozhranie) Vám umožňuje ďalej upravovať údaje, ktoré máte k dispozícii zo systému Shibboleth. Viac infomácií <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">nájdete tu</a>.';
+$string['auth_shib_convert_data_warning'] = 'Súbor neexistuje alebo nie je čitatelný procesom web serveru!';
$string['auth_shib_instructions'] = 'Použite <a href=\"$a\">prihlásenie cez Shibboleth</a>, pokiaľ Vaša inštitúcia tento systém podporuje.<br />V opačnom prípade použite normálny formulár pre prihlásenie.';
-$string['auth_shib_instructions_help'] = 'Tu môžete vložiť vlastné informácie o Vašom systéme Shibboleth. Budú se zobrazovať na prihlasovacej stránke. Vložené informácie by maly obsahovať odkaz na zdroj chránený systémom Shibboleth, ktorý presmeruje používateľov na &quot;<b>$a</b>&quot;, takže sa používatelia systému Shibboleth budú môcť prihlásiť do Moodle. Ak ponecháte toto pole prázdne, budú se na prihlasovacej stránke zobrazovať všeobecné pokyny.';
+$string['auth_shib_instructions_help'] = 'Tu môžete vložiť vlastné informácie o Vašom systéme Shibboleth. Budú se zobrazovať na prihlasovacej stránke. Vložené informácie by maly obsahovať odkaz na zdroj chránený systémom Shibboleth, ktorý presmeruje používateľov na \"<b>$a</b>\", takže sa používatelia systému Shibboleth budú môcť prihlásiť do Moodle. Ak ponecháte toto pole prázdne, budú se na prihlasovacej stránke zobrazovať všeobecné pokyny.';
$string['auth_shib_only'] = 'Len pre Shibboleth';
$string['auth_shib_only_description'] = 'Zaškrtnite túto voľbu, pokiaľ si chcete vynútiť prihlásenie za pomoci systému Shibboleth';
$string['auth_shib_username_description'] = 'Názov premennej prostredia webserveru Shibboleth, ktorá má byť použitá ako užívateľské meno Moodle ';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
$string['allcourses'] = 'Administrátor si mô¾e prezera» v¹etky kurzy';
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
-$string['coursesummary'] = 'Sumár kurz';
+$string['coursesummary'] = 'Sumár kurzu';
$string['pagedescription'] = 'Popis kurzu/stránky';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit b0f7c27

Please sign in to comment.