Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 6e4c0f6 commit b10f6e7388d6fcbddc3e721ea5dd50aa46b2ae12 carlesbellver committed Mar 11, 2004
View
10 lang/ca/admin.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['cachetext'] = 'Durada de la memòria cau de text';
+$string['upgradelogs'] = 'Per a disposar de totes les funcionalitats, els vostres registres s\'han d\'actualitzar. <a href=\"$a\">Més informació</a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
+$string['upgradinglogs'] = 'S\'estan actualitzant els registres';
+
+?>
View
7 lang/ca/algebra.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // algebra.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['filtername'] = 'Notació algebraica';
+
+?>
View
56 lang/ca/assignment.php
@@ -1,23 +1,25 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
-$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a enviar';
+$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
$string['assignmentdetails'] = 'Detalls de la tasca';
-$string['assignmentmail'] = '$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la vostra tasca \'$a->assignment\'
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la vostra tramesa corresponent a la tasca \'$a->assignment\'
-Els comentaris s\'han adjuntat a la vostra tasca:
+Els podeu veure adjunts a la vostra tramesa:
- $a->url';
-$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la vostra tasca \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
-Els comentaris s\'han adjuntat a la vostra <a href=\"$a->url\">tasca</a>.';
+$a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la vostra tramesa corresponent a la tasca \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+Els podeu veure adjunts a la vostra <a href=\"$a->url\">tramesa</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Nom de la tasca';
$string['assignmenttype'] = 'Tipus de tasca';
+$string['configmaxbytes'] = 'Mida màxima per defecte de la tasca per a totes les tasques del lloc (subjecta als límits del curs i a altres paràmetres locals)';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['duedate'] = 'Data de venciment';
$string['duedateno'] = 'Sense data de venciment';
$string['early'] = '$a aviat';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'Ha fallat l\'actualització dels comentaris sobre la tasca de l\'usuari $a';
+$string['existingfiledeleted'] = 'S\'ha suprimit el fitxer existent : $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Ha fallat l\'actualització dels comentaris relatius a la tasca de l\'usuari $a';
$string['feedback'] = 'Comentaris';
$string['feedbackupdated'] = 'Actualització dels comentaris relatius a les tasques de $a persones';
$string['late'] = '$a tard';
@@ -26,26 +28,26 @@
$string['modulename'] = 'Tasca';
$string['modulenameplural'] = 'Tasques';
$string['newsubmissions'] = 'Tasques enviades';
-$string['notgradedyet'] = 'No puntuada encara';
-$string['notsubmittedyet'] = 'No enviada encara';
-$string['overwritewarning'] = 'Advertiment: si torneu a pujar el fitxer REEMPLAÇAREU el que hi ha';
-$string['saveallfeedback'] = 'Desa els meus comentaris';
-$string['submissionfeedback'] = 'Comentaris sobre l\'enviament';
-$string['submissions'] = 'Enviaments';
-$string['submitassignment'] = 'Envieu la tasca per mitjà d\'aquest formulari';
-$string['submitted'] = 'Enviada';
-$string['typeoffline'] = 'Activitat offline';
-$string['typeuploadsingle'] = 'Penjar un únic fitxer';
+$string['notgradedyet'] = 'No s\'ha qualificat encara';
+$string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
+$string['overwritewarning'] = 'Avís: si torneu a penjar un fitxer REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
+$string['saveallfeedback'] = 'Desa tots els meus comentaris';
+$string['submissionfeedback'] = 'Comentaris sobre la tramesa';
+$string['submissions'] = 'Trameses';
+$string['submitassignment'] = 'Trameteu la vostra tasca per mitjà d\'aquest formulari';
+$string['submitted'] = 'S\'ha tramès';
+$string['typeoffline'] = 'Activitat fora de línia';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Penjar un fitxer';
$string['uploadbadname'] = 'El nom d\'aquest fitxer contenia caràcters estranys i no s\'ha pogut penjar';
$string['uploadedfiles'] = 'fitxers penjats';
-$string['uploaderror'] = 'S\'ha produït un error quan s\'estava desant el fitxer en el servidor';
-$string['uploadfailnoupdate'] = 'El fitxer s\'ha penjat correctament, però no s\'ha pogut actualitzar el registre de l\'enviament!';
-$string['uploadfiletoobig'] = 'Disculpeu, el fitxer és massa gran (el límit són $a bytes)';
-$string['uploadnofilefound'] = 'No s\'ha pogut trobar el fitxer. Segur que n\'havies seleccionat un?';
-$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' s\'ha penjat correctament, però no s\'ha pogut registrar l\'enviament!';
-$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' penjat correctament';
-$string['viewfeedback'] = 'Veure les qualificacions de les tasques i els comentaris';
-$string['viewsubmissions'] = 'Veure $a tasques enviades';
-$string['yoursubmission'] = 'El vostre enviament';
+$string['uploaderror'] = 'S\'ha produït un error mentre s\'estava desant el fitxer al servidor';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'El fitxer s\'ha penjat correctament, però no s\'ha pogut actualitzar la vostra tramesa!';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Aquest fitxer és massa gran (el límit són $a bytes)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'No s\'ha trobat cap fitxer - esteu segur que n\'heu seleccionat un per penjar-lo?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' s\'ha penjat correctament, però la tramesa no s\'ha registrat!';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' s\'ha penjat amb èxit';
+$string['viewfeedback'] = 'Visualitza les notes i els comentaris de la tasca';
+$string['viewsubmissions'] = 'Visualitza $a tasques trameses';
+$string['yoursubmission'] = 'La vostra tramesa';
?>
View
19 lang/ca/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091000)
+ // auth.php - created with Moodle 1.2 development (2004022000)
$string['auth_dbdescription'] = 'Aquest mètode utilitza una taula d\'una base de dades externa per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids. Si el compte és nou, aleshores també es pot copiar en Moodle informació d\'altres camps.';
@@ -31,19 +31,20 @@
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Poseu el valor &lt;&gt; 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Passar les dades de l\'usuari (nom, cognoms, adreça...) de LDAP a Moodle. Informació sobre mapatge en /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'L\'atribut utilitzat per anomenar/cercar usuaris. Generalment \'cn\'.';
-$string['auth_ldapdescription'] = 'Aquest mètode proporciona autenticació contra un servidor LDAP extern.
-
- Si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids, Moodle crea una entrada per a un nou usuari
-
- a la seva base de dades. Aquest mòdul pot llegir atributs de l\'usuari del LDAP i omplir
-
- els camps corresponents de Moodle. En connexions successives només es comproven
-
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Aquest mètode proporciona autenticació contra un servidor LDAP extern.
+
+ Si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids, Moodle crea una entrada per a un nou usuari
+
+ a la seva base de dades. Aquest mòdul pot llegir atributs de l\'usuari del LDAP i omplir
+
+ els camps corresponents de Moodle. En connexions successives només es comproven
+
el nom d\'usuari i la contrasenya.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Aquests camps són opcionals. Podeu triar d\'omplir alguns camps d\'usuari de Moodle amb informació dels <B>camps LDAP</B> especificats aquí. <P>Si els deixeu en blanc, aleshores s\'utilitzaran valors per defecte.<P>En tot cas, l\'usuari podrà editar tots aquests camps quan es connecti.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Utilitza un servidor LDAP';
$string['auth_manualdescription'] = 'Aquest mètode impedeix que els usuaris puguin crear-se comptes. Tots els comptes han de ser creats manualment per l\'usuari administrador.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Només comptes manuals';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Podeu especificar diversos ordinadors (p. e. host1.com; host2.com; host3.com)';
$string['auth_nntpdescription'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor NNTP per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids.';
$string['auth_nntphost'] = 'L\'adreça del servidor NNTP. Ha de ser el número IP, no el nom del DNS.';
$string['auth_nntpport'] = 'Número de port del servidor (el 119 és el més habitual)';
View
7 lang/ca/censor.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // censor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['filtername'] = 'Censura de paraules';
+
+?>
View
24 lang/ca/chat.php
@@ -1,41 +1,43 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091000)
+ // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['beep'] = 'bip';
$string['chatintro'] = 'Text de presentació';
$string['chatname'] = 'Nom d\'aquesta sala de xat';
$string['chatreport'] = 'Sessions de xat';
$string['chattime'] = 'Pròxim dia i hora de xat';
-$string['configoldping'] = 'Després de quant de temps d\'estar en silenci hem de considerar que un usuari ha marxat?';
+$string['configoldping'] = 'Després de quant temps d\'estar en silenci cal considerar que un usuari ha marxat?';
$string['configrefreshroom'] = 'Freqüència de refresc de la sala de xat (en segons). Posar aquest valor massa baix farà que la sala sembli més ràpida, però pot carregar excessivament el servidor quan hi ha molt gent xerrant.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Freqüència de refresc de la llista d\'usuaris (en segons)';
$string['currentchats'] = 'Sessions de xat actives';
$string['currentusers'] = 'Usuaris actuals';
-$string['donotusechattime'] = 'No publiquis els dies i hores de xat';
-$string['enterchat'] = 'Cliqueu aquí per entrar al xat';
-$string['errornousers'] = 'No s\'ha pogut trobar els usuaris!';
+$string['deletesession'] = 'Suprimir aquesta sessió';
+$string['deletesessionsure'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquesta sessió?';
+$string['donotusechattime'] = 'No publiquis el dia i hora dels xats';
+$string['enterchat'] = 'Feu clic aquí per entrar al xat';
+$string['errornousers'] = 'No s\'ha pogut trobar cap usuari!';
$string['helpchatting'] = 'Ajuda del xat';
-$string['idle'] = 'Lliure';
+$string['idle'] = 'Inactiu';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a ha fet bip a tothom!';
$string['messagebeepsyou'] = '$a t\'acaba de fer bip!';
$string['messageenter'] = '$a acaba d\'entrar en aquest xat';
$string['messageexit'] = '$a ha abandonat aquest xat';
$string['messages'] = 'Missatges';
$string['modulename'] = 'Xat';
$string['modulenameplural'] = 'Xats';
-$string['neverdeletemessages'] = 'No esborris mai els missatges';
+$string['neverdeletemessages'] = 'No suprimeixis mai els missatges';
$string['nextsession'] = 'Pròxima sessió programada';
$string['nomessages'] = 'No hi ha missatges encara';
$string['repeatdaily'] = 'A la mateixa hora cada dia';
-$string['repeatnone'] = 'No es repeteix - publicar només la data i hora especificades';
+$string['repeatnone'] = 'No es repeteix - publica només la data i hora especificades';
$string['repeattimes'] = 'Repeteix sessions';
$string['repeatweekly'] = 'El mateix dia a la mateixa hora cada setmana';
-$string['savemessages'] = 'Nombre de missatges per guardar';
-$string['seesession'] = 'Veure aquesta sessió';
+$string['savemessages'] = 'Desa les sessions anteriors';
+$string['seesession'] = 'Visualitza aquesta sessió';
$string['sessions'] = 'Sessions de xat';
$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
$string['studentseereports'] = 'Tothom pot veure les sessions anteriors';
-$string['viewreport'] = 'Veure sessions de xat anteriors';
+$string['viewreport'] = 'Vissualitza les sessions de xat anteriors';
?>
View
37 lang/ca/choice.php
@@ -1,24 +1,23 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.1 development (2003081500)
+ // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Q&uuml;esti&oacute;";
-$string['modulenameplural'] = "Q&uuml;estions";
-#------------------------------------------------------------
-$string['answered'] = "Contestades";
-$string['choice'] = "Opci&oacute; \$a";
-$string['choicename'] = "T&iacute;tol de la q&uuml;esti&oacute;";
-$string['choicetext'] = "Text de la q&uuml;esti&oacute;";
-$string['notanswered'] = "No contestada encara";
-$string['publish'] = "Publica els resultats";
-$string['publishanonymous'] = "Publica els resultats an&ograve;nimament, sense mostrar els noms dels estudiants";
-$string['publishnames'] = "Publica els resultats complets, amb els noms dels estudiants i llurs respostes";
-$string['publishnot'] = "No publiquis els resultats";
-$string['responses'] = "Respostes";
-$string['responsesto'] = "Respostes per a \$a";
-$string['savemychoice'] = "Desa la meva resposta";
-$string['viewallresponses'] = "Veure \$a respostes";
+$string['answered'] = 'Contestades';
+$string['choice'] = 'Opció $a';
+$string['choicename'] = 'Títol de la qüestió';
+$string['choicetext'] = 'Text de la qüestió';
+$string['modulename'] = 'Qüestió';
+$string['modulenameplural'] = 'Qüestions';
+$string['mustchooseone'] = 'Heu de triar una respostar abans de desar. No s\'ha desat res.';
+$string['notanswered'] = 'No contestada encara';
+$string['publish'] = 'Publica els resultats';
+$string['publishanonymous'] = 'Publica els resultats anònimament, sense mostrar els noms dels estudiants';
+$string['publishnames'] = 'Publica els resultats complets, amb els noms dels estudiants i les seves respostes';
+$string['publishnot'] = 'No publiquis els resultats';
+$string['responses'] = 'Respostes';
+$string['responsesto'] = 'Respostes per a $a';
+$string['savemychoice'] = 'Desa la meva resposta';
+$string['showunanswered'] = 'Mostra columna de no contestades';
+$string['viewallresponses'] = 'Visualitza $a respostes';
?>
-
View
40 lang/ca/dialogue.php
@@ -1,27 +1,30 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091000)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
-$string['addmynewentries'] = 'Afegeix noves entrades meves';
+$string['addmynewentries'] = 'Afegeix les meves entrades noves';
+$string['addmynewentry'] = 'Afegeix una nova entrada';
+$string['addsubject'] = 'Afegeix un assumpte';
$string['allowmultiple'] = 'Permet més d\'un diàleg amb la mateixa persona';
$string['allowstudentdialogues'] = 'Permet diàlegs d\'estudiant a estudiant';
$string['close'] = 'Tanca';
$string['closed'] = 'Tancat';
-$string['confirmclosure'] = 'Aneu a tancar un diàleg amb $a. Els diàlegs tancats no es poden reobrir. Si tanqueu aquest diàleg el podreu veure però no el podreu reprendre, i haureu d\'obrir un diàleg nou per continuar &quot;xerrant&quot; amb aquesta persona.<br /><br />Esteu segur que voleu tancar aquest diàleg?';
-$string['deleteafter'] = 'Esborra els diàlegs tancats després d\'x dies';
+$string['confirmclosure'] = 'Aneu a tancar un diàleg amb $a. Els diàlegs tancats no es poden tornar a obrir. Si tanqueu aquest diàleg el podreu veure, però no el podreu reprendre i haureu d\'obrir un diàleg nou per continuar &quot;xerrant&quot; amb aquesta persona.<br /><br />Esteu segur que voleu tancar aquest diàleg?';
+$string['deleteafter'] = 'Suprimeix els diàlegs tancats després d\'aquests dies';
$string['dialogueclosed'] = 'Diàleg tancat';
$string['dialogueintro'] = 'Introducció al diàleg';
-$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom ha escrit una entrada nova en el vostre diàleg sobre \'$a->dialogue\'
-
-Podeu veure-la afegida al vostre diàleg:
-
- $a->url';
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom ha escrit una entrada nova en el vostre diàleg sobre \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
-Podeu veure-la afegida al vostre <a href="$a->url">diàleg</a>.';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom ha escrit una entrada nova a la vostra entrada de diàleg sobre \'$a->dialogue\'
+
+Podeu veure-la adjunta a la vostra entrada de diàleg:
+
+$a->url';
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom ha escrit una entrada nova a la vostra entrada de diàleg sobre \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
+Podeu veure-la adjunta al vostre <a href=\"$a->url\">diàleg</a>.';
$string['dialoguename'] = 'Nom del diàleg';
$string['dialogueopened'] = 'Diàleg obert amb $a';
$string['dialoguewith'] = 'Diàleg amb $a';
$string['everybody'] = 'Tothom';
+$string['furtherinformation'] = 'Més informació';
$string['lastentry'] = 'Darrera entrada';
$string['maildefault'] = 'Envia correu per defecte';
$string['modulename'] = 'Diàleg';
@@ -31,8 +34,10 @@
$string['newentry'] = 'Nova entrada';
$string['noavailablepeople'] = 'No hi ha ningú disponible amb qui iniciar un diàleg.';
$string['nopersonchosen'] = 'No heu triat cap persona';
+$string['nosubject'] = 'No heu introduït l\'assumpte';
$string['notextentered'] = 'No heu introduït cap text';
$string['notstarted'] = 'No heu iniciat encara aquest diàleg';
+$string['notyetseen'] = 'No l\'heu vist encara';
$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
$string['numberofentriesadded'] = 'Nombre d\'entrades afegides: $a';
$string['of'] = 'de';
@@ -41,22 +46,25 @@
$string['open'] = 'Obert';
$string['openadialoguewith'] = 'Obre un diàleg amb';
$string['opendialogue'] = 'Diàleg obert';
+$string['opendialogueentries'] = 'Entrades de diàleg obertes';
$string['pane0'] = 'Obre un diàleg';
-$string['pane1'] = '$a diàlegs esperen resposta teva';
-$string['pane1one'] = '1 diàleg espera resposta teva';
+$string['pane1'] = '$a diàlegs esperen resposta vostra';
+$string['pane1one'] = '1 diàleg espera resposta vostra';
$string['pane2'] = '$a diàlegs esperen resposta de l\'altra persona';
$string['pane2one'] = '1 diàleg espera resposta de l\'altra persona';
$string['pane3'] = '$a diàlegs tancats';
$string['pane3one'] = '1 diàleg tancat';
-$string['sendmailmessages'] = 'Envia missatges de correu sobre les meves noves entrades';
-$string['status'] = 'Estatus';
+$string['seen'] = 'Vist fa $a';
+$string['sendmailmessages'] = 'Envia missatges de correu sobre les meves entrades noves';
+$string['status'] = 'Estat';
$string['studenttostudent'] = 'Estudiant a estudiant';
$string['subject'] = 'Assumpte';
+$string['subjectadded'] = 'S\'ha afegit l\'assumpte';
$string['teachertostudent'] = 'Professor a estudiant';
$string['typefirstentry'] = 'Escriviu aquí la primera entrada';
$string['typefollowup'] = 'Escriviu aquí la continuació';
$string['typeofdialogue'] = 'Tipus de diàleg';
$string['typereply'] = 'Escriviu aquí la resposta';
-$string['viewallentries'] = 'Veure $a entrades de diàleg';
+$string['viewallentries'] = 'Visualitza $a entrades de diàleg';
?>
View
99 lang/ca/editor.php
@@ -0,0 +1,99 @@
+<?PHP // $Id$
+ // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['about'] = 'Referent a aquest editor';
+$string['absbottom'] = 'Absbottom';
+$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
+$string['address'] = 'Adreça';
+$string['alignment'] = 'Alineació';
+$string['alternatetext'] = 'Text alternatiu';
+$string['baseline'] = 'Baseline';
+$string['bold'] = 'Negreta';
+$string['borderthickness'] = 'Gruix del contorn';
+$string['bottom'] = 'Bottom';
+$string['browse'] = 'Navega';
+$string['cancel'] = 'Cancel·la';
+$string['cellpadding'] = 'Cellpadding';
+$string['cellspacing'] = 'Cellspacing';
+$string['choosechar'] = 'Tria un caràcter';
+$string['chooseicon'] = 'Tria una icona per inserir';
+$string['close'] = 'Tanca';
+$string['cols'] = 'Cols';
+$string['copy'] = 'Copia la selecció';
+$string['createfolder'] = 'Crea una carpeta';
+$string['createlink'] = 'Insereix un enllaç web';
+$string['cut'] = 'Talla la selecció';
+$string['delete'] = 'Suprimeix';
+$string['filebrowser'] = 'Explorador de fitxers';
+$string['forecolor'] = 'Color de la lletra';
+$string['heading'] = 'Encapçalament';
+$string['height'] = 'Alçada';
+$string['hilitecolor'] = 'Color de fons';
+$string['horizontal'] = 'Horitzontal';
+$string['horizontalrule'] = 'Filet horitzontal';
+$string['htmlmode'] = 'Commuta a font HTML';
+$string['imageurl'] = 'URL de la imatge';
+$string['indent'] = 'Augmenta el sagnat';
+$string['insertchar'] = 'Insereix un caràcter especial';
+$string['insertimage'] = 'Insereix una imatge';
+$string['insertlink'] = 'Insereix un enllaç';
+$string['insertsmile'] = 'Insereix una emoticona';
+$string['inserttable'] = 'Insereix una taula';
+$string['italic'] = 'Cursiva';
+$string['justifycenter'] = 'Justifica al centre';
+$string['justifyfull'] = 'Justifica a ambdós costats';
+$string['justifyleft'] = 'Justifica a l\'esquerra';
+$string['justifyright'] = 'Justifica a la dreta';
+$string['layout'] = 'Format';
+$string['left'] = 'Left';
+$string['linkproperties'] = 'Propietats de l\'enllaç';
+$string['linktarget'] = 'Objectiu';
+$string['linktargetblank'] = 'Finestra nova';
+$string['linktargetnone'] = 'Cap';
+$string['linktargetother'] = 'Altres (fora d\'ordre)';
+$string['linktargetself'] = 'El mateix marc';
+$string['linktargettop'] = 'La mateixa finestra';
+$string['linktitle'] = 'Títol';
+$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['middle'] = 'Centre';
+$string['move'] = 'Mou';
+$string['normal'] = 'Normal';
+$string['notimage'] = 'El fitxer seleccionat no és una imatge. Si us plau trieu-ne un altre!';
+$string['notset'] = 'No seleccionat';
+$string['ok'] = 'D\'acord';
+$string['orderedlist'] = 'Llista numerada';
+$string['outdent'] = 'Disminueix el sagnat';
+$string['paste'] = 'Enganxa des del porta-retalls';
+$string['path'] = 'Camí';
+$string['percent'] = 'Percentatge';
+$string['pixels'] = 'Píxels';
+$string['popupeditor'] = 'Amplia l\'editor';
+$string['preformatted'] = 'Preformatat';
+$string['preview'] = 'Visualització prèvia';
+$string['properties'] = 'Propietats';
+$string['redo'] = 'Refés la darrera acció';
+$string['rename'] = 'Canvia el nom';
+$string['right'] = 'Right';
+$string['rows'] = 'Files';
+$string['selection'] = 'Selecció';
+$string['showhelp'] = 'Ajuda de l\'editor';
+$string['size'] = 'Mida';
+$string['spacing'] = 'Espaiament';
+$string['strikethrough'] = 'Barrat';
+$string['subscript'] = 'Subíndex';
+$string['superscript'] = 'Superíndex';
+$string['textindicator'] = 'Estil actual';
+$string['textmode'] = 'Esteu en MODE TEXT. Utilitzeu el botó [<>] per tornar al MODE WYSIWYG.';
+$string['texttop'] = 'Texttop';
+$string['top'] = 'Top';
+$string['type'] = 'Tipus';
+$string['underline'] = 'Subratllat';
+$string['undo'] = 'Desfés la darrera acció';
+$string['unorderedlist'] = 'Llista no numerada';
+$string['upload'] = 'Penja';
+$string['vertical'] = 'Vertical';
+$string['width'] = 'Amplada';
+$string['zip'] = 'Zip';
+
+?>
View
18 lang/ca/error.php
@@ -0,0 +1,18 @@
+<?PHP // $Id$
+ // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
+$string['erroronline'] = 'Error a la línia $a';
+$string['fieldrequired'] = '\"$a\" és un camp necessari';
+$string['groupalready'] = 'L\'usuari ja pertany al grup $a';
+$string['groupunknown'] = 'El grup $a no està associat al curs especificat';
+$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" no és un nom vàlid per a un camp';
+$string['missingfield'] = 'Falta el camp \"$a\"';
+$string['modulerequirementsnotmet'] = 'El mòdul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) no s\'ha pogut instal·lar. Requereix una versió més nova de Moodle (esteu utilitzant la $a->currentmoodle i necessiteu la $a->requiremoodle).';
+$string['restricteduser'] = 'Al vostre compte \"$a\" no li és permès de fer això.';
+$string['unknowncourse'] = 'El curs \"$a\" és desconegut';
+$string['usernotaddederror'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - error desconegut';
+$string['usernotaddedregistered'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - ja està registrat';
+
+?>
View
95 lang/ca/forum.php
@@ -1,43 +1,43 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.2 development (2004020900)
+ // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
$string['addanewtopic'] = 'Afegeix un nou tema';
-$string['allowchoice'] = 'Permet elegir a tothom';
+$string['allowchoice'] = 'Permet triar a tothom';
$string['allowdiscussions'] = 'Pot un $a enviar un missatge a aquest fòrum?';
$string['allowratings'] = 'Permeteu valorar els missatges?';
-$string['allowsdiscussions'] = 'Aquest fòrum permet a cadascú començar un tema de debat.';
+$string['allowsdiscussions'] = 'Aquest fòrum permet iniciar a tothom un tema de debat.';
$string['anyfile'] = 'Qualsevol fitxer';
$string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
$string['bynameondate'] = 'per $a->name - $a->date';
-$string['configdisplaymode'] = 'El mode de visualització per defecte dels debats si no se\'n tria un.';
-$string['configlongpost'] = 'Qualsevol missatge per damunt d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considerarà massa llarg.';
+$string['configdisplaymode'] = 'El mode de visualització per defecte dels debats si no se n\'especifica un.';
+$string['configlongpost'] = 'Qualsevol missatge per damunt d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considera massa llarg.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Nombre màxim de debats per pàgina';
-$string['configmaxbytes'] = 'Mida màxima per defecte per a tots els fitxers adjuntats als fòrums d\'aquest lloc (valor subjecte als límits de cada curs i altres paràmetres locals)';
-$string['configshortpost'] = 'Qualsevol missatge per sota d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considerarà massa breu.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Mida màxima per defecte per a tots els fitxers adjuntats als fòrums d\'aquest lloc (subjecte als límits de cada curs i altres paràmetres locals)';
+$string['configshortpost'] = 'Qualsevol missatge per sota d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considera massa breu.';
$string['couldnotadd'] = 'Un error desconegut ha impedit afegir el vostre missatge';
-$string['couldnotdeleteratings'] = 'Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l\'han valorat altres persones';
-$string['couldnotdeletereplies'] = 'Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l\'han contestat altres persones';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'No es pot suprimir perquè ja l\'han valorat altres persones';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'No es pot suprimir perquè ja l\'han contestat altres persones';
$string['couldnotupdate'] = 'Un error desconegut ha impedit actualitzar el vostre missatge';
-$string['delete'] = 'Esborra';
-$string['deleteddiscussion'] = 'Tema de debat esborrat';
-$string['deletedpost'] = 'Missatge esborrat';
-$string['deletesure'] = 'Segur que voleu esborrar aquest missatge?';
+$string['delete'] = 'Suprimeix';
+$string['deleteddiscussion'] = 'El tema de debat s\'ha suprimit';
+$string['deletedpost'] = 'El missatge s\'ha suprimit';
+$string['deletesure'] = 'Segur que voleu suprimir aquest missatge?';
$string['discussion'] = 'Debat';
$string['discussionmoved'] = 'Aquest debat s\'ha traslladat a \'$a\'.';
$string['discussions'] = 'Debats';
-$string['discussionsstartedby'] = 'Debats començats per $a';
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Debats començats recentment per $a';
-$string['discussthistopic'] = 'Debateu aquest tema';
+$string['discussionsstartedby'] = 'Debats iniciats per $a';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Debats iniciats recentment per $a';
+$string['discussthistopic'] = 'Debat aquest tema';
$string['eachuserforum'] = 'Cada persona envia un debat';
$string['edit'] = 'Edita';
$string['editing'] = 'S\'està editant';
-$string['emptymessage'] = 'El vostre missatge presentava algun problema. Potser l\'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s\'han guardat.';
-$string['everyonecanchoose'] = 'Cadascú pot elegir subscriure\'s';
+$string['emptymessage'] = 'El vostre missatge presentava algun problema. Potser l\'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s\'han desat.';
+$string['everyonecanchoose'] = 'Cadascú pot triar subscriure\'s';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Tothom està subscrit a aquest fòrum';
-$string['forcesubscribe'] = 'Força que tothom estigui subscrit';
-$string['forcesubscribeq'] = 'Forceu que tothom estigui subscrit?';
+$string['forcesubscribe'] = 'Imposa que tothom estigui subscrit';
+$string['forcesubscribeq'] = 'Imposeu que tothom estigui subscrit?';
$string['forum'] = 'Fòrum';
$string['forumintro'] = 'Introducció al fòrum';
$string['forumname'] = 'Nom del fòrum';
@@ -47,17 +47,17 @@
$string['generalforums'] = 'Fòrums generals';
$string['inforum'] = 'en $a';
$string['intronews'] = 'Anuncis i notícies generals';
-$string['introsocial'] = 'Un fòrum obert per xerrar sobre qualsevol cosa que vulgueu';
-$string['introteacher'] = 'Un fòrum només per notes i debats del professorat';
+$string['introsocial'] = 'Un fòrum obert per xerrar sobre qualsevol cosa que es vulgui';
+$string['introteacher'] = 'Un fòrum per a notes i debats només del professorat';
$string['lastpost'] = 'Darrer missatge';
$string['learningforums'] = 'Fòrums d\'aprenentatge';
$string['maxattachmentsize'] = 'Mida màxima dels fitxers adjunts';
-$string['maxtimehaspassed'] = 'Disculpeu, ha passat el temps màxim per editar aquest missatge! ($a)';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Ha passat el temps màxim per editar aquest missatge! ($a)';
$string['message'] = 'Missatge';
-$string['modeflatnewestfirst'] = 'Mostra llista plana de rèpliques començant per la més nova';
-$string['modeflatoldestfirst'] = 'Mostra llista de rèpliques començant per la més antiga';
-$string['modenested'] = 'Mostra rèpliques escalonades';
-$string['modethreaded'] = 'Mostra rèpliques seguint el fil de la discussió';
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Visualitza les respostes, començant per la més recent';
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Visualitza les respostes, començant per la més antiga';
+$string['modenested'] = 'Visualitza les respostes escalonades';
+$string['modethreaded'] = 'Visualitza les respostes abreujades, seguint el fil de la discussió';
$string['modulename'] = 'Fòrum';
$string['modulenameplural'] = 'Fòrums';
$string['more'] = 'més';
@@ -67,13 +67,14 @@
$string['nameteacher'] = 'Fòrum del professorat';
$string['newforumposts'] = 'Nous missatges dels fòrums';
$string['nodiscussions'] = 'Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum';
-$string['noguestpost'] = 'Disculpeu, els usuaris invitats no poden enviar missatges';
+$string['noguestpost'] = 'Els usuaris visitants no poden enviar missatges';
$string['nomorepostscontaining'] = 'No s\'han trobat més missatges que continguin \'$a\'';
$string['nonews'] = 'Encara no s\'han enviat notícies';
$string['noposts'] = 'No hi ha missatges';
$string['nopostscontaining'] = 'No s\'ha trobat cap missatge que contingui \'$a\'';
$string['nosubscribers'] = 'Encara no hi ha subscriptors d\'aquest fòrum';
-$string['nownotsubscribed'] = '$a->name NO rebrrà còpies de \'$a->forum\' per correu electrònic.';
+$string['notingroup'] = 'Heu de ser part d\'un grup per veure aquest fòrum.';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name NO rebrà còpies de \'$a->forum\' per correu electrònic.';
$string['nowsubscribed'] = '$a->name rebrà còpies de \'$a->forum\' per correu electrònic.';
$string['numposts'] = '$a missatges';
$string['olderdiscussions'] = 'Debats anteriors';
@@ -82,48 +83,48 @@
$string['openmode2'] = 'Debats i respostes sí';
$string['parent'] = 'Mostra missatge original';
$string['parentofthispost'] = 'Missatge original';
-$string['postadded'] = 'S\'ha afegit el vostre missatge.<P>Teniu $a per editar-lo si voleu fer algun canvi.';
-$string['postincontext'] = 'Veure aquest missatge en el seu context';
+$string['postadded'] = 'S\'ha afegit el vostre missatge. <P>Teniu $a per editar-lo si voleu fer algun canvi.';
+$string['postincontext'] = 'Mostra aquest missatge en el seu context';
$string['postmailinfo'] = 'Això és una còpia d\'un missatge enviat al lloc web $a.
-Per afegir la vostra resposta via web, cliqueu aquest enllaç:';
+Per afegir la vostra resposta via web, feu clic en aquest enllaç:';
$string['postrating1'] = 'Sobretot coneixement separats';
$string['postrating2'] = 'Separats i connectats';
$string['postrating3'] = 'Sobretot coneixements connectats';
$string['posts'] = 'Missatges';
-$string['postupdated'] = 'S\'ha actualitzat el vostre missatge.';
-$string['processingpost'] = 'Processant el missatge $a';
-$string['rate'] = 'Valoració';
+$string['postupdated'] = 'S\'ha actualitzat el vostre missatge';
+$string['processingpost'] = 'S\'està processant el missatge $a';
+$string['rate'] = 'Valora';
$string['rating'] = 'Valoració';
$string['ratingeveryone'] = 'Qualsevol pot valorar els missatges';
$string['ratingno'] = 'Sense valorar';
-$string['ratingonlyteachers'] = 'Només el $a pot valorar els missatges';
-$string['ratingpublic'] = '$a pot veure les valoracions de tots';
-$string['ratingpublicnot'] = '$a només pot veure les seves valoracions';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Només els $a poden valorar els missatges';
+$string['ratingpublic'] = 'Els $a poden veure les valoracions de tots';
+$string['ratingpublicnot'] = 'Els $a només poden veure les seves valoracions';
$string['ratings'] = 'Valoracions';
-$string['ratingssaved'] = 'Valoracions guardades';
-$string['ratingsuse'] = 'Utilitzar valoracions';
+$string['ratingssaved'] = 'S\'han desat les valoracions';
+$string['ratingsuse'] = 'Utilitza valoracions';
$string['ratingtime'] = 'Limita les valoracions als missatges enviats en aquestes dates:';
$string['re'] = 'Re:';
-$string['readtherest'] = 'Llegiu la resta d\'aquest tema';
+$string['readtherest'] = 'Mostra la resta d\'aquest tema';
$string['replies'] = 'Respostes';
$string['repliesmany'] = '$a respostes fins ara';
$string['repliesone'] = '$a resposta fins ara';
$string['reply'] = 'Contesta';
$string['replyforum'] = 'Contesta al fòrum';
-$string['search'] = 'Busca';
-$string['searchforums'] = 'Busca en els fòrums';
-$string['searcholderposts'] = 'Busca missatges anteriors...';
-$string['searchresults'] = 'Resultats de la cerca';
+$string['search'] = 'Cerca';
+$string['searchforums'] = 'Cerca als fòrums';
+$string['searcholderposts'] = 'Cerca missatges anteriors...';
+$string['searchresults'] = 'Resultats de la recerca';
$string['sendinratings'] = 'Envia les meves darreres valoracions';
$string['showsubscribers'] = 'Mostra els subscriptors';
$string['singleforum'] = 'Un debat simple';
$string['startedby'] = 'Iniciat per';
-$string['subject'] = 'Títol';
+$string['subject'] = 'Assumpte';
$string['subscribe'] = 'Subscriu-me a aquest fòrum';
$string['subscribed'] = 'Subscrit';
$string['subscribers'] = 'Subscriptors';
$string['subscribersto'] = 'Subscriptors de \'$a\'';
-$string['subscribestart'] = 'Envia\'m còpia dels missatges d\'aquest fòrum';
+$string['subscribestart'] = 'Envia\'m còpia dels missatges d\'aquest fòrum per correu electrònic';
$string['subscribestop'] = 'No vull rebre còpies per correu dels missatges d\'aquest fòrum';
$string['subscription'] = 'Subscripció';
$string['subscriptions'] = 'Subscripcions';
View
157 lang/ca/glossary.php
@@ -1,42 +1,157 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091000)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
$string['addentry'] = 'Afegeix una entrada';
+$string['addingcomment'] = 'S\'està afegint un comentari';
+$string['aliases'] = 'Paraula o paraules clau';
+$string['allcategories'] = 'Totes les categories';
$string['allentries'] = 'TOTES';
-$string['allowduplicatedentries'] = 'Permet entrades duplicades';
-$string['areyousuredelete'] = 'Segur que voleu esborrar-la?';
-$string['canstudentpost'] = 'Poden afegir entrades els estudiants?';
+$string['allowcomments'] = 'Permeteu comentaris en les entrades?';
+$string['allowduplicatedentries'] = 'Permeteu entrades duplicades?';
+$string['allowratings'] = 'Permeteu valorar les entrades?';
+$string['answer'] = 'Resposta';
+$string['approve'] = 'D\'acord';
+$string['areyousuredelete'] = 'Segur que voleu suprimir aquesta entrada?';
+$string['areyousuredeletecomment'] = 'Segur que voleu suprimir aquest comentari?';
+$string['areyousureexport'] = 'Segur que voleu exportar aquesta entrada a';
+$string['ascending'] = '(s\'està pujant)';
+$string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
+$string['authorview'] = 'Ordenat per autor';
+$string['back'] = 'Enrere';
+$string['cantinsertcat'] = 'No s\'ha pogut inserir la categoria';
+$string['cantinsertrec'] = 'No s\'ha pogut inserir el registre';
+$string['cantinsertrel'] = 'No s\'ha pogut inserir la relació categoria-entrada';
+$string['casesensitive'] = 'Aquesta entrada distingeix entre majúscules i minúscules';
+$string['categories'] = 'Categories';
+$string['category'] = 'Categoria';
+$string['categorydeleted'] = 'La categoria s\'ha suprimit';
+$string['categoryview'] = 'Navega per categories';
+$string['cnfallowcomments'] = 'Definiu si els glossaris acceptaran comentaris en les entrades per defecte';
+$string['cnfallowdupentries'] = 'Definiu si els glossaris permetran entrades duplicades per defecte';
+$string['cnfapprovalstatus'] = 'Definiu si les entrades enviades pels estudiants quedaran aprovades per defecte';
+$string['cnfcasesensitive'] = 'Definiu si per establir un enllaç automàtic es distingeixen per defecte majúscules i minúscules';
+$string['cnfdefaulthook'] = 'Seleccioneu la selecció que es mostra per defecte quan el glossari és vist per primera vegada';
+$string['cnfdefaultmode'] = 'Seleccioneu el marc que es mostra per defecte quan el glossari és vist per primera vegada.';
+$string['cnffullmatch'] = 'Definiu si per establir un enllaç automàtic ha de coincidir per defecte la paraula completa';
+$string['cnflinkentry'] = 'Definiu si les entrades s\'han d\'enllaçar automàticament per defecte';
+$string['cnflinkglossaries'] = 'Definiu si els glossaris s\'han d\'enllaçar automàticament per defecte';
+$string['cnfrelatedview'] = 'Seleccioneu el format de visualització dels enllaços automàtics i de les entrades.';
+$string['cnfshowgroup'] = 'Especifiqueu si el canvi de grup s\'ha de mostrar o no.';
+$string['cnfsortkey'] = 'Seleccioneu el criteri d\'ordenació per defecte.';
+$string['cnfsortorder'] = 'Selecciona el sentit d\'ordenació per defecte.';
+$string['cnfstudentcanpost'] = 'Definiu si els estudiants poden enviar entrades per defecte o no.';
+$string['comment'] = 'Comentari';
+$string['commentdeleted'] = 'S\'ha suprimit el comentari.';
+$string['comments'] = 'Comentaris';
+$string['commentson'] = 'Comentaris actius';
+$string['commentupdated'] = 'S\'ha actualitzat el comentari';
$string['concept'] = 'Concepte';
$string['concepts'] = 'Conceptes';
+$string['currentglossary'] = 'Glossari actual';
+$string['dateview'] = 'Navega per data';
+$string['defaultapproval'] = 'Estat d\'aprovació per defecte';
$string['definition'] = 'Definició';
$string['definitions'] = 'Definicions';
-$string['deleteentry'] = 'Esborra entrada';
+$string['deleteentry'] = 'Suprimeix entrada';
+$string['deletingcomment'] = 'S\'està suprimint un comentari';
+$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Suprimir aquesta categoria no suprimirà les entrades que conté: simplement aquestes es marcaran com a no categoritzades.';
+$string['descending'] = '(descendent)';
+$string['destination'] = 'Destinació';
$string['displayformat'] = 'Format de visualització';
-$string['displayformatsimple'] = 'Senzill, estil diccionari';
-$string['displayformatwouser'] = 'Complet amb autor';
-$string['displayformatwuser'] = 'Complet sense autor';
-$string['dontallowduplicates'] = 'No, no permetis duplicats.';
+$string['displayformat2'] = 'Complet amb autor';
+$string['displayformat3'] = 'Enciclopèdia';
+$string['displayformat4'] = 'FAQ';
+$string['displayformat5'] = 'Complet sense autor';
+$string['displayformat6'] = 'Llista d\'entrades';
+$string['displayformatcontinuous'] = 'Continuat sense autor';
+$string['displayformatdefault'] = 'Simple, estil diccionari';
+$string['displayformats'] = 'Formats de visualització';
+$string['duplicateentry'] = 'Entrada duplicada';
+$string['editcategories'] = 'Edita categories';
$string['editentry'] = 'Edita entrada';
-$string['entryalreadyexist'] = 'L\'entrada ja existeix.';
-$string['entrydeleted'] = 'Entrada esborrada.';
-$string['entryexported'] = 'Entrada exportada amb èxit.';
+$string['editingcomment'] = 'S\'està editant un comentari';
+$string['entbypage'] = 'Nombre d\'entrades per pàgina';
+$string['entries'] = 'Entrades';
+$string['entrieswithoutcategory'] = 'Entrades sense categoritzar';
+$string['entry'] = 'Entrada';
+$string['entryalreadyexist'] = 'L\'entrada ja existeix';
+$string['entryapproved'] = 'S\'ha aprovat aquesta entrada';
+$string['entrydeleted'] = 'S\'ha suprimit l\'entrada';
+$string['entryexported'] = 'L\'entrada s\'ha exportat amb èxit';
+$string['entryishidden'] = '(aquesta entrada actualment està oculta)';
+$string['entryusedynalink'] = 'Aquesta entrada s\'ha d\'ennllaçar automàticament';
+$string['explainaddentry'] = 'Afegiu una nova entrada al glossari actual.<br />El concepte i la definició són camps obligatoris.';
+$string['explainall'] = 'Visualitzeu TOTES les entrades en una pàgina';
+$string['explainalphabet'] = 'Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex';
+$string['explainexport'] = 'S\'ha creat un fitxer.<br/ >Baixeu-lo i deseu-lo en lloc segur. Podeu importar-lo en qualsevol moment en aquest curs o en un altre.';
+$string['explainimport'] = 'Heu d\'especificar el fitxer que voleu importar i definir els criteris del procés.<p>Trameteu la vostra sol·licitud i reviseu els resultats.';
+$string['explainspecial'] = 'Visualitzeu totes les entrades que no comencen per una lletra';
+$string['exportedentry'] = 'Entrada exportada';
+$string['exportedfile'] = 'Fitxer exportat';
+$string['exportentries'] = 'Exporta entrades';
+$string['exportglossary'] = 'Glossari exportat';
$string['exporttomainglossary'] = 'Exporta al glossari principal';
-$string['isthisthemainglossary'] = 'És aquest el glossari principal del curs?';
-$string['itisntthemainglossary'] = 'No ho és';
-$string['itisthemainglossary'] = 'Sí que ho és';
+$string['filetoimport'] = 'Fitxer per importar';
+$string['fillfields'] = 'El concepte i la definició són camps obligatoris.';
+$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics al glossari';
+$string['fullmatch'] = 'Relaciona només les paraules completes';
+$string['glossarytype'] = 'Tipus de glossari';
+$string['glosssaryexported'] = 'S\'ha exportat el glossari.';
+$string['importcategories'] = 'Importa categories';
+$string['importedcategories'] = 'Categories importades';
+$string['importedentries'] = 'Entrades importades';
+$string['importentries'] = 'Importa entrades';
+$string['isglobal'] = 'Aquest glossari és global?';
+$string['linkcategory'] = 'Enllaça automàticament aquesta categoria';
+$string['mainglossary'] = 'Glossari principal';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'El temps màxim per editar aquest comentari ($a) ja ha passat!';
$string['modulename'] = 'Glossari';
$string['modulenameplural'] = 'Glossaris';
+$string['newentries'] = 'Entrades noves del glossari';
+$string['newglossary'] = 'Nou glossari';
+$string['newglossarycreated'] = 'S\'ha creat un nou glossari.';
$string['newglossaryentries'] = 'Noves entrades del glossari:';
+$string['nocomment'] = 'No s\'ha trobat cap comentari';
+$string['nocomments'] = '(No s\'han trobat comentaris referents a aquesta entrada)';
+$string['noconceptfound'] = 'No s\'ha trobat cap concepte ni definició.';
$string['noentries'] = 'No s\'han trobat entrades en aquesta secció';
$string['noentry'] = 'No s\'ha trobat cap entrada.';
-$string['searchconcept'] = 'Busca:';
-$string['searchindefinition'] = 'Busqueu en concepte i definicions?';
-$string['selectletter'] = 'Trieu la lletra que voleu buscar.<p><b>Especial</b> mostrarà tots els conceptes que no comencen per una lletra.<br><b>TOTES</b> mostrarà totes les entrades en una pàgina.';
+$string['notcategorised'] = 'No categoritzat';
+$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
+$string['onebyline'] = '(una per línia)';
+$string['printerfriendly'] = 'Versió per imprimir';
+$string['question'] = 'Qüestió';
+$string['rate'] = 'Valoració';
+$string['rating'] = 'S\'està valorant';
+$string['ratingeveryone'] = 'Qualsevol pot valorar les entrades';
+$string['ratingno'] = 'Sense valoracions';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Sols $a pot valorar entrades';
+$string['ratings'] = 'Valoracions';
+$string['ratingssaved'] = 'S\'han desat les valoracions';
+$string['ratingsuse'] = 'Utilitza valoracions';
+$string['ratingtime'] = 'Limita les valoracions a les entrades enviades en aquestes dates:';
+$string['rejectedentries'] = 'Entrades rebutjades';
+$string['rejectionrpt'] = 'Informe de rebuigs';
+$string['searchindefinition'] = 'Cerca en tot el text';
+$string['secondaryglossary'] = 'Glossari secundari';
+$string['sendinratings'] = 'Envia les meves darreres valoracions';
+$string['showall'] = 'Mostra l\'enllaç \"TOT\"';
+$string['showalphabet'] = 'Mostra l\'alfabet';
+$string['showspecial'] = 'Mostra l\'enllaç \"ESPECIAL\"';
+$string['sortby'] = 'Ordena per';
+$string['sortbycreation'] = 'Per data de creació';
+$string['sortbylastupdate'] = 'Per l\'última actualització';
+$string['sortchronogically'] = 'Ordena cronològicament';
$string['special'] = 'Especial';
+$string['standardview'] = 'Navega alfabèticament';
$string['studentcanpost'] = 'Els estudiants poden afegir entrades';
-$string['studentcantpost'] = 'No, els estudiants no poden afegir entrades';
-$string['writtenby'] = 'Per';
-$string['yesallowduplicates'] = 'Sí, permet duplicats.';
+$string['totalentries'] = 'Total d\'entrades';
+$string['usedynalink'] = 'Enllaça automàticament les entrades del glossari';
+$string['waitingapproval'] = 'S\'està esperant aprovació';
+$string['warningstudentcapost'] = '(Aplicable sols en cas que no sigui el glossari principal)';
+$string['writtenby'] = 'Escrit per';
+$string['youarenottheauthor'] = 'No sou l\'autor d\'aquest comentari, de manera que no podeu editar-lo.';
?>
View
28 lang/ca/journal.php
@@ -1,23 +1,23 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091000)
+ // journal.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['alwaysopen'] = 'Obert sempre';
$string['blankentry'] = 'Entrada en blanc';
$string['daysavailable'] = 'Dies disponible';
-$string['editingended'] = 'El període d\'edició ha acabat';
-$string['editingends'] = 'El període d\'edició acaba';
+$string['editingended'] = 'El període d\'edició ha finalitzat';
+$string['editingends'] = 'El període d\'edició finalitza';
$string['entries'] = 'Entrades';
-$string['feedbackupdated'] = 'Comentaris actualitzats per a $a entrades';
-$string['journalmail'] = '$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre
-la vostra entrada de diari \'$a->journal\'
-
-Podeu veure els comentaris junt amb l\'entrada:
-
- $a->url';
-$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre
-la vostra entrada de diari \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br />
-Podeu veure els comentaris junt amb l\'<a href="$a->url">entrada</a>.';
+$string['feedbackupdated'] = 'S\'han actualitzat els comentaris de $a entrades';
+$string['journalmail'] = '$a->teacher ha enviat alguns comentaris sobre
+la vostra entrada de diari \'$a->journal\'
+
+Podeu veure els comentaris adjunts a l\'entrada:
+
+$a->url';
+$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher ha enviat alguns comentaris sobre
+la vostra entrada de diari \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br />
+Podeu veure els comentaris adjunts a l\'<a href=\"$a->url\">entrada</a>.';
$string['journalname'] = 'Nom del diari';
$string['journalquestion'] = 'Pregunta del diari';
$string['journalrating1'] = 'Insatisfactori';
@@ -34,6 +34,6 @@
$string['rate'] = 'Valoració';
$string['saveallfeedback'] = 'Desa tots els meus comentaris';
$string['startoredit'] = 'Comença o edita l\'entrada del diari';
-$string['viewallentries'] = 'Veure totes les entrades del diari';
+$string['viewallentries'] = 'Visualitza totes les entrades dels diaris';
?>
View
9 lang/ca/label.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // label.php - created with Moodle 1.2 development (2004022000)
+
+
+$string['labeltext'] = 'Text de l\'etiqueta';
+$string['modulename'] = 'Etiqueta';
+$string['modulenameplural'] = 'Etiquetes';
+
+?>
View
43 lang/ca/lesson.php
@@ -0,0 +1,43 @@
+<?PHP // $Id$
+ // lesson.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['addanewpage'] = 'Afegeix una nova pàgina';
+$string['addpagehere'] = 'Afegeix una pàgina aquí';
+$string['answer'] = 'Resposta';
+$string['attempt'] = 'Intent: $a';
+$string['attempts'] = 'Intents';
+$string['available'] = 'Disponible des de';
+$string['canretake'] = 'Es pot repetir';
+$string['checknavigation'] = 'Comprova la navegació';
+$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Confirma la supressió d\'aquesta pàgina';
+$string['congratulations'] = 'Felicitacions - heu arribat a la fi de la lliçó';
+$string['continue'] = 'Continua';
+$string['deadline'] = 'Data límit';
+$string['deletingpage'] = 'S\'està suprimint la pàgina: $a';
+$string['displayofgrade'] = 'Visualització de la nota (pels estudiants)';
+$string['endoflesson'] = 'Fi de la lliçó';
+$string['gradeis'] = 'La nota és $a';
+$string['jumpto'] = 'Salta a';
+$string['maximumnumberofanswers'] = 'Nombre màxim de respostes ';
+$string['modulename'] = 'Lliçó';
+$string['modulenameplural'] = 'Lliçons';
+$string['movepagehere'] = 'Mou la pàgina aquí';
+$string['moving'] = 'S\'està movent la pàgina: $a';
+$string['nextpage'] = 'Pàgina següent';
+$string['noanswer'] = 'No s\'ha donat cap resposta';
+$string['noattemptrecordsfound'] = 'No s\'han trobat cap registre d\'intents: no hi ha nota';
+$string['numberofcorrectanswers'] = 'Nombre de respostes correctes: $a';
+$string['numberofpagesviewed'] = 'Nombre de pàgines visualitzades: $a';
+$string['outof'] = 'de $a';
+$string['page'] = 'Pàgina: $a';
+$string['pagecontents'] = 'Continguts de la pàgina';
+$string['pagetitle'] = 'Títol de la pàgina';
+$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Si us plau, marqueu una resposta';
+$string['response'] = 'Resposta del sistema';
+$string['sanitycheckfailed'] = 'La comprovació ha fallat: aquest intent s\'ha suprimit';
+$string['savepage'] = 'Desa la pàgina';
+$string['thispage'] = 'Aquesta pàgina';
+$string['youhaveseen'] = 'Ja heu vist més d\'una pàgina d\'aquesta lliçó.<br /> Voleu començar a la darrera pàgina que vau veure?';
+
+?>
View
7 lang/ca/mediaplugin.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // mediaplugin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+
+
+$string['filtername'] = 'Connectors multimèdia';
+
+?>
View
691 lang/ca/moodle.php
@@ -1,21 +1,24 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2004020900)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['action'] = 'Acció';
$string['active'] = 'Actiu';
$string['activities'] = 'Activitats';
$string['activity'] = 'Activitat';
-$string['activityclipboard'] = 'Mou aquesta activitat: <b>$a</b>';
-$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Disculpeu, aquesta activitat està oculta';
+$string['activityclipboard'] = 'S\'està movent aquesta activitat: <b>$a</b>';
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Actualment aquesta activitat està oculta';
$string['activitymodule'] = 'Mòdul d\'activitat';
$string['activityreport'] = 'Informe d\'activitat';
$string['activityselect'] = 'Seleccioneu aquesta activitat per moure-la a un altre lloc';
$string['activitysince'] = 'Activitat des de $a';
$string['add'] = 'Afegeix';
$string['addadmin'] = 'Afegeix administrador';
$string['addcreator'] = 'Afegeix un creador de cursos';
-$string['added'] = 'Afegit $a';
+$string['added'] = 'S\'ha afegit $a';
+$string['addedtogroup'] = 'S\'ha afegit al grup $a';
+$string['addedtogroupnot'] = 'No s\'ha afegit al grup $a';
+$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'No s\'ha afegit al grup $a perquè aquesta persona no està inscrita al curs';
$string['addinganew'] = 'S\'està afegint un nou $a';
$string['addinganewto'] = 'S\'està afegint un nou $a->what a $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'S\'estan afegint dades a les existents';
@@ -26,143 +29,157 @@
$string['addstudent'] = 'Afegeix un estudiant';
$string['addteacher'] = 'Afegeix un professor';
$string['admin'] = 'Admin';
-$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Crear manualment un nou compte d\'usuari';
+$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Creeu manualment un nou compte d\'usuari';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Els administradors poden fer-ho tot i anar arreu en aquest lloc web';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Els creadors poden crear cursos nous i ser-ne els professors';
-$string['adminhelpassignstudents'] = 'Cliqueu damunt del nom d\'un curs i afegiu-hi els estudiants des del menú d\'administració';
-$string['adminhelpassignteachers'] = 'Trobeu el curs i cliqueu damunt de la icona per afegir-hi professors';
+$string['adminhelpassignstudents'] = 'Feu clic damunt del nom d\'un curs i afegiu-hi els estudiants des del menú d\'administració';
+$string['adminhelpassignteachers'] = 'Trobeu el curs i feu clic damunt de la icona per afegir-hi professors';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Podeu fer servir comptes d\'usuari interns o bé una base de dades externa';
$string['adminhelpbackup'] = 'Configureu i programeu les còpies de seguretat automàtiques';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Configureu l\'aparença i el funcionament del lloc';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Configureu les variables que afecten el funcionament general del lloc';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definiu cursos i categories i assigneu-los persones';
-$string['adminhelpedituser'] = 'Aneu a la llista de comptes d\'usuari i editeu-los';
+$string['adminhelpedituser'] = 'Navegueu per la llista de comptes d\'usuari i editeu-los';
$string['adminhelplanguage'] = 'Comproveu i editeu el paquet de llenguatge actual';
-$string['adminhelplogs'] = 'Aneu als informes de tota l\'activitat del lloc';
+$string['adminhelplogs'] = 'Navegueu pels registres de tota l\'activitat d\'aquest lloc';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Accediu directament a la base de dades (tingueu compte!)';
-$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Gestioneu els mòduls instal·lats i llur configuració';
-$string['adminhelpsitefiles'] = 'Publiqueu tota mena de fitxers o pengeu còpies de seguretat externes';
+$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Trieu els filtres de text i paràmetres relacionats';
+$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Gestioneu els mòduls instal·lats i els seus paràmetres';
+$string['adminhelpsitefiles'] = 'Publiqueu fitxers generals o pengeu còpies de seguretat externes';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definiu l\'aparença de la pàgina inicial del lloc';
$string['adminhelpthemes'] = 'Trieu l\'aparença del lloc (colors, tipus de lletra, etc)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Importeu nous comptes d\'usuari des d\'un fitxer de text';
$string['adminhelpusers'] = 'Definiu els usuaris i configureu l\'autenticació';
$string['administration'] = 'Administració';
$string['administrator'] = 'Administrador';
$string['administrators'] = 'Administradors';
+$string['advancedfilter'] = 'Filtre avançat';
$string['again'] = 'una altra vegada';
$string['all'] = 'Tots';
$string['allactivities'] = 'Totes les activitats';
$string['alldays'] = 'Tots els dies';
-$string['allfieldsrequired'] = 'Tots els camps són obligatoris';
+$string['allfieldsrequired'] = 'Tots els camps són necessaris';
+$string['allgroups'] = 'Tots els grups';
$string['alllogs'] = 'Tots els registres';
-$string['allow'] = 'Permetre';
-$string['allowguests'] = 'Aquest curs permet entrar als usuaris invitats';
-$string['allownot'] = 'No permetre';
+$string['allow'] = 'Permet';
+$string['allowguests'] = 'Aquest curs permet entrar als usuaris visitants';
+$string['allownot'] = 'No permetis';
$string['allparticipants'] = 'Tots els participants';
-$string['alphabet'] = 'B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
+$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Només pot contenir lletres o números';
-$string['alreadyconfirmed'] = 'El registre ja ha estat confirmat';
+$string['alreadyconfirmed'] = 'Ja se us ha confirmat el registre';
$string['answer'] = 'Resposta';
-$string['areyousuretorestorethis'] = 'Esteu segur que voleu restaurar-lo?';
-$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Més endavant tindreu l\'oportunitat d\'afegir aquesta còpia de seguretat a un curs existent o de crear un curs completament nou.';
+$string['areyousuretorestorethis'] = 'Voleu continuar?';
+$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Més endavant tindreu l\'opció d\'afegir aquesta còpia de seguretat a un curs existent o crear un curs completament nou.';
$string['assessment'] = 'Avaluació';
$string['assignadmins'] = 'Assigna administradors';
$string['assigncreators'] = 'Assigna creadors de cursos';
$string['assignstudents'] = 'Inscriu estudiants';
-$string['assignstudentsnote'] = 'Nota: potser no us serà necessari usar aquesta pàgina, ja que existeix la possibilitat de permetre que els estudiants s\'inscriguin ells mateixos en aquest curs.';
-$string['assignstudentspass'] = 'Heu de notificar als estudiants la <b>Clau d\'inscripció</b> d\'aquest curs, que és: \'$a\'';
+$string['assignstudentsnote'] = 'Nota: potser no us caldrà utilitzar aquesta pàgina, ja que els estudiants poden inscriure\'s ells mateixos en aquest curs.';
+$string['assignstudentspass'] = 'Tot el que heu de fer és notificar als estudiants la clau d\'inscripció d\'aquest curs, que actualment és: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Assigna professors';
$string['authentication'] = 'Autenticació';
$string['autosubscribe'] = 'Subscripció automàtica al fòrum';
-$string['autosubscribeno'] = 'No: no voleu subscriure-us automàticament als fòrums';
-$string['autosubscribeyes'] = 'Sí: quan escriviu en un fòrum, voleu subscriure-us-hi automàticament';
+$string['autosubscribeno'] = 'No: no em subscriguis automàticament als fòrums';
+$string['autosubscribeyes'] = 'Sí: quan escrigui en un fòrum, subscriu-me a aquest fòrum';
$string['availability'] = 'Disponibilitat';
$string['availablecourses'] = 'Cursos disponibles';
$string['backup'] = 'Còpia de seguretat';
-$string['backupcoursefileshelp'] = 'Si activeu aquesta opció els fitxers del curs s\'inclouran a les còpies de seguretat automàtiques.';
+$string['backupcoursefileshelp'] = 'Si habiliteu aquesta opció els fitxers del curs s\'inclouran a les còpies de seguretat automàtiques.';
$string['backupdate'] = 'Data de la còpia';
$string['backupdetails'] = 'Informació sobre la còpia';
$string['backupfilename'] = 'backup';
-$string['backupfinished'] = 'Completada amb èxit la còpia de seguretat';
-$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Trieu si voleu incloure els mòduls del curs, amb o sense dades d\'usuari, a les còpies de seguretat automàtiques.';
+$string['backupfinished'] = 'La còpia de seguretat s\'ha completat amb èxit';
+$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Trieu si voleu incloure els mòduls del curs, amb o sense dades dels usuaris, a les còpies de seguretat automàtiques.';
$string['backupkeephelp'] = 'Quantes còpies de seguretat recents de cada curs voleu conservar? (les més velles s\'esborraran automàticament).';
-$string['backuplogshelp'] = 'Si activeu aquesta opció, les còpies de seguretat automàtiques inclouran els registres d\'activitat del curs.';
+$string['backuplogshelp'] = 'Si habiliteu aquesta opció, les còpies de seguretat automàtiques inclouran els registres d\'activitat del curs.';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backuporiginalname'] = 'Nom de la còpia';
$string['backupsavetohelp'] = 'Camí complet del directori on voleu desar els fitxers de còpies de seguretat<br />(deixeu en blanc per desar-los al directori per defecte del curs)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Trieu si voleu que els fitxers dels usuaris (p. e. la imatge del perfil) s\'incloguin a les còpies de seguretat automàtiques';
-$string['backupusershelp'] = 'Trieu si voleu incloure a cada curs tots els usuaris del servidor o només els que calguin.';
+$string['backupusershelp'] = 'Trieu si voleu incloure tots els usuaris del servidor o només els necessaris per a cada curs.';
$string['backupversion'] = 'Versió de la còpia';
+$string['bycourseorder'] = 'Curs';
$string['cancel'] = 'Cancel·la';
$string['categories'] = 'Categories de cursos';
$string['category'] = 'Categoria';
$string['categoryadded'] = 'S\'ha afegit la categoria \'$a\'';
-$string['categorydeleted'] = 'S\'ha esborrat la categoria \'$a\'';
-$string['categoryduplicate'] = 'Ja existeix una categoria denominada \'$a\'!';
+$string['categorydeleted'] = 'S\'ha suprimit la categoria \'$a\'';
+$string['categoryduplicate'] = 'Ja existeix una categoria anomenada \'$a\'!';
$string['changedpassword'] = 'S\'ha canviat la contrasenya';
$string['changepassword'] = 'Canvia la contrasenya';
$string['changessaved'] = 'Canvis desats';
$string['checkingbackup'] = 'S\'està comprovant la còpia de seguretat';
$string['checkingcourse'] = 'S\'està comprovant el curs';
-$string['checkinginstances'] = 'S\'estan comprovant els casos';
+$string['checkinginstances'] = 'S\'estan comprovant les instàncies';
$string['checkingsections'] = 'S\'estan comprovant les seccions';
-$string['checklanguage'] = 'S\'està comprovant l\'idioma';
+$string['checklanguage'] = 'Comprova l\'idioma';
$string['choose'] = 'Tria';
$string['choosecourse'] = 'Tria un curs';
$string['chooselivelogs'] = 'O observeu els registres en directe';
$string['chooselogs'] = 'Trieu quins registres voleu veure';
+$string['choosereportfilter'] = 'Tria un filtre per a l\'informe';
$string['choosetheme'] = 'Tria tema';
$string['chooseuser'] = 'Tria un usuari';
$string['city'] = 'Població';
$string['cleaningtempdata'] = 'S\'estan netejant les dades temporals';
-$string['clicktochange'] = 'cliqueu per fer canvis';
+$string['clicktochange'] = 'feu clic per canviar';
$string['closewindow'] = 'Tanca aquesta finestra';
-$string['comparelanguage'] = 'Compara idioma amb l\'anglès';
-$string['complete'] = 'Completat';
-$string['configcountry'] = 'Si trieu aquí un país, se seleccionarà per defecte en els nous comptes d\'usuari. Per forçar els usuaris a triar-ne un, deixeu-lo en blanc.';
-$string['configdebug'] = 'Si l\'activeu, s\'incrementaran els informes d\'errors de PHP i apareixeran més avisos. Només és útil per a desenvolupadors.';
-$string['configerrorlevel'] = 'Trieu la quantitat d\'avisos de PHP que voleu veure. La millor elecció és Normal.';
-$string['configframename'] = 'Si feu aparèixer Moodle en un marc, especifiqueu aquí el nom del marc. Si no és així, deixeu el valor en \'_top\'';
-$string['configgdversion'] = 'Indiqueu la versió instal·lada de GD. La versió mostrada per defecte és la que s\'ha autodetectat. No feu canvis si no sabeu el que esteu fent.';
-$string['confightmleditor'] = 'Trieu si voleu permetre l\'ús de l\'editor de text amb HTML inclòs. Tot i activar-lo, només apareixerà si l\'usuari està fent servir un explorador compatible (IE 5.5 o superior). Els usuaris podran també triar entre usar-lo o no.';
-$string['configidnumber'] = 'Aquesta opció especifica si (a) mai se\'ls demanarà un identificador als usuaris, (b) es demanarà als usuaris un identificador però el poden deixar en blanc o (c) es demanarà un identificador als usuaris i no el podran deixar en blanc. Si se\'ls dóna un identificador aquest es mostrarà a llur perfil d\'usuari.';
-$string['configintro'] = 'En aquesta pàgina heu d\'especificar algunes variables de configuració que faran funcionar correctament Moodle al vostre servidor. No us preocupeu massa perquè les opcions per defecte solen funcionar bé i sempre podreu tornar a aquesta pàgina i canviar-ne els paràmetres.';
-$string['configintroadmin'] = 'En aquesta pàgina heu de configurar el compte de l\'administrador principal que té el control complet del lloc. Assegureu-vos de donar un nom d\'usuari i contrasenya segurs així com una adreça de correu. Podreu crear més comptes d\'administrador més endavant.';
-$string['configintrosite'] = 'En aquesta pàgina podeu configurar la pàgina inicial i el nom del nou lloc. Sempre podreu tornar-hi i canviar les opcions usant l\'enllaç a \'Configuració del lloc\' de la pàgina inicial.';
-$string['configlang'] = 'Trieu el llenguatge per defecte del lloc sencer. Els usuaris, però, el podran canviar.';
-$string['configlangdir'] = 'La majoria de llenguatges s\'escriuen d\'esquerra a dreta, però alguns, com l\'àrab o l\'hebreu, s\'escriuen de dreta a esquerra.';
-$string['configlanglist'] = 'Deixeu-ho en blanc per permetre que els usuaris triïn entre els diferents llenguatges d\'aquesta instal·lació de Moodle. Però podeu escurçar el menú de llenguatges si escriviu una llista separada per comes amb els codis dels llenguatges que voleu. Per exemple: ca,en,es_es,fr,it';
-$string['configlangmenu'] = 'Trieu si voleu mostrar o no el menú de lllenguatge a les pàgines inicial, d\'entrada, etc. Això no afecta la possibilitat que l\'usuari determini el llenguatge preferit al seu perfil.';
-$string['configlocale'] = 'Escolliu el <i>sitewide locale</i> que afectarà al format i llenguatge de les dates. Heu de tenir aquestes dades instal·lades al sistema operatiu del servidor. (ex: ca_ES donarà dilluns, en_US donarà monday o es_ES donarà lunes). Si no sabeu quin escollir deixeu-lo en blanc.';
-$string['configloglifetime'] = 'Especifiqueu aquí el temps que voleu mantenir els registres d\'activitat dels usuaris. Els registres més antics seran esborrats automàticament. És millor mantenir els registres tan de temps com es pugui, però si teniu el servidor molt ocupat i noteu problemes val més que escurceu la vida dels registres.';
-$string['configlongtimenosee'] = 'Si els estudiants no han entrat des de fa molt de temps són donats de baixa automàticament dels cursos. Aquest paràmetre determina el límit de temps.';
-$string['configmaxeditingtime'] = 'Especifiqueu aquí el temps que tenen els usuaris per reeditar les entrades als fòrums, diaris, etc. Generalment amb 30 minuts hi ha prou.';
-$string['configproxyhost'] = 'Si aquest <B>servidor</B> usa un proxy (com ara un tallafocs) per accedir a Internet, escriviu aquí el nom del servidor the proxy i el port. En cas contrari deixeu-lo en blanc.';
-$string['configsecureforms'] = 'Moodle pot usar un nivell addicional de seguretat a l\'hora d\'acceptar dades dels formularis. Si l\'activeu, la variable HTTP_REFERER del navegador es comprova amb l\'adreça actual del formulari. Això pot causar problemes en molt pocs casos quan s\'està usant un tallafocs (p.ex. Zonealarm) configurat per deshabilitar HTTP_REFERER del trànsit web. Els símptomes són que els formularis es pengen. Si els vostres usuaris tenen problemes amb la pàgina d\'entrada, per exemple, podeu desactivar aquest paràmetre, encara que això deixi el vostre lloc més obert als atacs. En cas de dubte deixeu aquest paràmetre configurat com \'\'.';
-$string['configsessiontimeout'] = 'Quan els usuaris connectats fa estona que no treballen amb Moodle (no carreguen pàgines) són desconnectats automàticament (se\'ls tanca la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps s\'espera per desconnectar-los.';
-$string['configslasharguments'] = 'Els fitxers d\'imatges, o els fitxers penjats, es veuen gràcies a un script que utilitza \'slash arguments\' (aquí la segona opció ). Aquest mètode permet que els fitxers restin més fàcilment a la memòria cau dels navegadors, servidors proxy, etc. Malauradament alguns servidors PHP no permeten aquest mètode, així que si teniu problemes per veure fitxerss penjats o imatges (les fotos dels usuaris, p.e.) deixeu aquesta variable en la primera opció.';
-$string['configsmtphosts'] = 'Escriviu el nom complet d\'un o més servidors locals de SMTP que Moodle ha d\'usar per enviar correu (ex: \'mail.a.com\' or \'mail.a.com;mail.b.com\'). Si el deixeu en blanc, Moodle usarà el mètode PHP per defecte per enviar correu.';
-$string['configsmtpuser'] = 'Si a dalt heu especificat un servidor SMTP i aquest demana autenticació, escriviu aquí el nom d\'usuari i la contrasenya.';
-$string['configteacherassignteachers'] = 'Permeteu que els professors assignin nous professors als seus cursos? Si trieu \'No\', aleshores només els creadors de cursos i els administradors podran assignar professors.';
-$string['configunzip'] = 'Indiqueu la localització del programa descompressor unzip (només Unix). Es necessitarà per descomprimir fitxers comprimits al servidor.';
+$string['comparelanguage'] = 'Compara i edita l\'idioma actual';
+$string['complete'] = 'Complet';
+$string['configallowunenroll'] = 'Si seleccioneu \"Sí\", aleshores els estudiants poden esborrar-se ells mateixos dels cursos quan vulguin.
+En cas contrari no els és permès i aquest procés és controlat únicament pels professors i els administradors.';
+$string['configcachetext'] = 'En llocs grans o llocs que utilitzen filtres de text, aquest paràmetre pot accelerar realment les coses. S\'emmagatzemen còpies del text ja processat durant el temps que s\'especfica aquí. Si configureu un temps massa breu, de fet el funcionament es pot alentir una mica, però si configureu un temps massa llarg pot implicar que els texts triguin massa a refrescar-se (amb nous enllaços, per exemple).';
+$string['configcountry'] = 'Si definiu aquí un país, quedarà seleccionat per defecte en els nous comptes. Deixeu-lo en blanc per forçar els usuaris a triar un país.';
+$string['configdebug'] = 'Si l\'activeu, s\'incrementaran els informes d\'errors de PHP i apareixeran més avisos. Això només és útil per a desenvolupadors.';
+$string['configerrorlevel'] = 'Trieu la quantitat d\'avisos de PHP que voleu visualitzar. La millor elecció sol ser Normal.';
+$string['configforcelogin'] = 'Normalment la gent pot veure la pàgina inicial del lloc i les llistes de cursos (no els cursos) sense autenticar-se. Si voleu imposar que la gent s\'autentiqui abans que pugui fer RES, aleshores heu d\'habilitar aquest paràmetre.';
+$string['configframename'] = 'Si esteu incrustant Moodle dins d\'un marc (<i>frame</i>), poseu aquí el nom del marc. En cas contrari deixeu el valor \'_top\'';
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Això defineix com es mostren els noms quan es visualitzen complets. Per a la majoria de llocs monolingües el paràmetre més eficient és el de \"Noms + cognoms\" que hi ha per defecte, però podeu triar d\'amagar totalment els cognoms, o deixar que ho decideixi el paquet actual d\'idioma (hi ha llengües que tenen convencions diferents).';
+$string['configgdversion'] = 'Indiqueu la versió de GD instal·lada. La versió mostrada per defecte és la que s\'ha detectat automàticament. No la canvieu si no sabeu el que esteu fent.';
+$string['confightmleditor'] = 'Trieu si voleu permetre l\'ús de l\'editor de text HTML incrustat. Encara que trieu permetre\'l, aquest editor només apareixerà si l\'usuari està utilitzant un navegador compatible. Els usuaris podran també triar usar-lo o no.';
+$string['configidnumber'] = 'Aquesta opció especifica si (a) no es demanarà mai un número d\'identificació als usuaris, (b) es demanarà als usuaris un número d\'identificació però podran deixar-lo en blanc o (c) es demanarà un número d\'identificació als usuaris i no podran deixar-lo en blanc. Si existeix, el numero d\'identificació de l\'usuari es visualitza al seu perfil.';
+$string['configintro'] = 'En aquesta pàgina podeu especificar algunes variables de configuració que ajudaran Moodle a funcionar correctament en el vostre servidor. No us preocupeu massa perquè els valors per defecte solen funcionar bé i sempre podreu tornar a aquesta pàgina i canviar aquests paràmetres.';
+$string['configintroadmin'] = 'En aquesta pàgina heu de configurar el compte de l\'administrador principal que tindrà el control complet del lloc. Assegureu-vos de donar un nom d\'usuari i unacontrasenya segurs així com una adreça de correu vàlida. Podreu crear més comptes d\'administrador més endavant.';
+$string['configintrosite'] = 'Aquesta pàgina us permet configurar la pàgina inicial i el nom d\'aquest nou lloc. Sempre podreu tornar-hi més endavant i canviar les opcions en qualsevol moment per mitja de l\'\'enllaç a \'Paràmetres del lloc\' de la pàgina inicial.';
+$string['configlang'] = 'Trieu l\'idioma per defecte del lloc sencer. Els usuaris podran substituir aquest paràmetre.';
+$string['configlangdir'] = 'La major part d\'idiomes s\'escriuen d\'esquerra a dreta, però alguns, com l\'àrab o l\'hebreu, s\'escriuen de dreta a esquerra.';
+$string['configlanglist'] = 'Deixeu en blanc per permetre que els usuaris triïn qualsevol dels idiomes d\'aquesta instal·lació de Moodle. També podeu escurçar el menú d\'idiomes introduint una llista separada per comes amb els codis dels idiomes que vulgueu. Per exemple: ca,es_es,en,fr,it.';
+$string['configlangmenu'] = 'Trieu si voleu visualitzar o no el menú d\'idioma de propòsit general a la pàgina inicial, pàgina d\'entrada, etc. Això no afecta la possibilitat que l\'usuari especifiqui l\'idioma de preferència al seu perfil.';
+$string['configlocale'] = 'Trieu un <i>locale</i> per al lloc - això afectarà el format i idioma de les dates. Heu de tenir les dades d\'aquest <i>locale</i> instal·lades al sistema operatiu. (ex: ca_ES donarà \'dilluns\', en_US donarà \'monday\' o es_ES donarà \'lunes\'). Si no sabeu què triar deixeu-lo en blanc.';
+$string['configloglifetime'] = 'Especifiqueu aquí el temps que voleu mantenir els registres d\'activitat dels usuaris. Els registres més vells se suprimiran automàticament. És millor mantenir els registres tan de temps com es pugui, per si els necessiteu, però si teniu el servidor molt ocupat i experimenteu problemes de rendiment, val més que escurceu la vida dels registres.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Si els estudiants no han entrat durant molt de temps, se\'ls dóna de baixa dels cursos automàticament. Aquest paràmetre especifica el límit de temps.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Especifiqueu la mida màxima que poden tenir els fitxers que es pengen en aquest lloc. Aquest paràmetre està limitat pel paràmetre de PHP upload_max_filesize i pel paràmetre d\'Apache LimitRequestBody. Al seu torn, maxbytes limita el rang de mides que es poden triar dins de cada curs o per a cada mòdul.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Especifiqueu el temps que tenen els usuaris per revisar els enviaments dels fòrums, els comentaris dels diaris, etc. Generalment 30 minuts és una bona opció.';
+$string['configopentogoogle'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, llavors Google podrà entrar al vostre lloc com a Visitant. A més a més, la gent que vagi a parar al vostre lloc a través d\'una recerca en Google, hi entrarà automàticament com a Visitant. Adoneu-vos que això només proporciona accés transparent als cursos que permeten l\'accés als visitants. ';
+$string['configproxyhost'] = 'Si aquest <B>servidor</B> accedeix a la xarxa a través d\'un intermediari (<i>proxy</i>, p. e. un tallafocs), escriviu aquí el nom del servidor intermediari i el port. En cas contrari deixeu-lo en blanc.';
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle pot fer servir un nivell addicional de seguretat a l\'hora d\'acceptar dades dels formularis web. Si habiliteu aquesta opció, la variable HTTP_REFERER del navegador es compara amb l\'adreça real del formulari. Això pot causar problemes en molt pocs casossi l\'usuari fa servir un tallafocs (p. e. Zonealarm) configurat per eliminar l\'HTTP_REFERER del tràfic web. Els símptomes són que us quedeu encallats en un formulari. Si els vostres usuaris tenen problemes amb la pàgina d\'entrada, per exemple, potser vodreu inhabilitar aquest paràmetre, tot i que això podria deixar el vostre lloc més obert als atacs de força bruta que intenten esbrinar una contrasenya. En cas de dubte deixeu aquest paràmetre configurat com \'\'.';
+$string['configsessioncookie'] = 'Aquest paràmetre personalitza el nom de la galeta utilitzada per les sessions de Moodle. Això és opcional, i només resulta útil per evitar que es confonguin les galetes quan hi ha més d\'una còpia de Moodle executant-se dins del mateix lloc web.';
+$string['configsessiontimeout'] = 'Quan els usuaris que han entrat en aquest lloc estan inactius molt de temps (no carreguen pàgines) llavors se\'l fa sortir automàticament (se\'ls tanca la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps poden estar inactius.';
+$string['configslasharguments'] = 'Els fitxers (fitxers d\'imatges, fitxers penjats, etc.) passen a través d\'un script que utilitza arguments separats per barres (la segona opció aquí). Aquest mètode facilita que els fitxers restin més fàcilment a la memòria cau dels navegadors, servidors intermediaris, etc. Malauradament alguns servidors PHP no permeten aquest mètode, així que si teniu problemes per veure fitxers penjats o imatges (p. e. les fotos dels usuaris), poseu aquesta variable en la primera opció.';
+$string['configsmtphosts'] = 'Escriviu el nom complet d\'un o més servidors locals de SMTP que Moodle ha d\'utilitzar per enviar correu (ex: \'mail.a.com\' or \'mail.a.com;mail.b.com\'). Si el deixeu en blanc, Moodle utilitzarà el mètode PHP per defecte per enviar correu.';
+$string['configsmtpuser'] = 'Si dalt heu especificat un servidor SMTP i aquest requereix autenticació, introduïu aquí el nom d\'usuari i la contrasenya.';
+$string['configteacherassignteachers'] = 'S\'ha de permetre que els professors assignin nous professors als seus cursos? Si trieu \'No\', aleshores només els creadors de cursos i els administradors podran assignar professors.';
+$string['configtimezone'] = 'Aquí podeu definir la zona horària per defecte. Això és simplement la zona horària PER DEFECTE per a la visualització de dates. Cada usuari pot substituir-la per la seva pròpia al seu perfil. \"L\'hora del servidor\", aquí vol dir la del sistema operatiu, però al perfil de l\'usuari vol dir que es farà servir aquesta zona horària que definiu aquí.';
+$string['configunzip'] = 'Indiqueu la localització del vostre programa unzip (només Unix, opcional). Si l\'especifiqueu, el servidor l\'utilitzarà per desempaquetar els fitxers zip. Si la deixeu en blanc Moodle utilitzarà rutines internes.';
$string['configuration'] = 'Configuració';
-$string['configvariables'] = 'Variables de configuració';
-$string['configwarning'] = 'Aneu amb compte en configurar aquests paràmetres - valors estranys poden causar problemes.';
-$string['configzip'] = 'Indiqueu la localització del programa compressor zip (només Unix). Es necessitarà per crear fitxers comprimits al servidor.';
-$string['confirmed'] = 'S\'ha confirmat el registre';
-$string['confirmednot'] = 'Encara no heu confirmat el vostre registre!';
+$string['configvariables'] = 'Variables';
+$string['configwarning'] = 'Aneu amb compte en modificar aquests paràmetres - valors rars podrien causar problemes.';
+$string['configzip'] = 'Indiqueu la localització del vostre programa zip (només Unix, opcional). Si l\'especifiqueu, el servidor l\'utilitzarà per crear els fitxers zip. Si la deixeu en blanc Moodle utilitzarà rutines internes.';
+$string['confirmed'] = 'S\'ha confirmat el vostre registre';
+$string['confirmednot'] = 'Encara no s\'ha confirmat el vostre registre!';
$string['continue'] = 'Continua';
-$string['cookiesenabled'] = 'les cookies han d\'estar activades en el vostre client web';
+$string['cookiesenabled'] = 'Les galetes han d\'estar habilitades en el vostre navegador';
$string['copy'] = 'copia';
$string['copyingcoursefiles'] = 'S\'estan copiant els fitxers del curs';
-$string['copyinguserfiles'] = 'S\'estan copiant els fitxers de l\'usuari';
-$string['copyingzipfile'] = 'S\'està copiant el fitxer comprimit';
+$string['copyinguserfiles'] = 'S\'estan copiant els fitxers d\'usuari';
+$string['copyingzipfile'] = 'S\'està copiant el fitxer zip';
$string['copyrightnotice'] = 'Copyright';
$string['country'] = 'País';
$string['course'] = 'Curs';
-$string['courseavailable'] = 'Curs accessible als estudiants';
-$string['courseavailablenot'] = 'Curs no accessible als estudiants';
-$string['coursebackup'] = 'Còpia del curs';
+$string['courseavailable'] = 'Aquest curs està disponible per als estudiants';
+$string['courseavailablenot'] = 'Aquest curs no està disponible per als estudiants';
+$string['coursebackup'] = 'Còpia de seguretat del curs';
$string['coursecategories'] = 'Categories de cursos';
$string['coursecategory'] = 'Categoria del curs';
$string['coursecreators'] = 'Creadors de cursos';
@@ -173,108 +190,114 @@
$string['courserestore'] = 'Restaurar curs';
$string['courses'] = 'Cursos';
$string['courseupdates'] = 'Actualitzacions del curs';
+$string['courseuploadlimit'] = 'Límit de càrrega del curs';
$string['create'] = 'Crea';
$string['createaccount'] = 'Crea el meu compte';
-$string['createfolder'] = 'Crea una carpeta a $a';
-$string['createuserandpass'] = 'Crea un nou nom d\'usuari i contrasenya per connectar-s\'hi';
+$string['createfolder'] = 'Crea una carpeta en $a';
+$string['createuserandpass'] = 'Crea un nou nom d\'usuari i una contrasenya per entrar-hi';
$string['createziparchive'] = 'crea un fitxer zip';
-$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'S\'estan creant categories i qüestions';
+$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'S\'estan creant categories i preguntes';
$string['creatingcoursemodules'] = 'S\'estan creant els mòduls del curs';
+$string['creatingevents'] = 'S\'estan creant els esdeveniments';
$string['creatinggroups'] = 'S\'estan creant els grups';
$string['creatinglogentries'] = 'S\'estan creant les entrades de registre';
-$string['creatingnewcourse'] = 'S\'estan creant un curs nou';
-$string['creatingscales'] = 'S\'estan creant escales';
-$string['creatingsections'] = 'S\'estan creant seccions';
+$string['creatingnewcourse'] = 'S\'està creant un curs nou';
+$string['creatingscales'] = 'S\'estan creant les escales';
+$string['creatingsections'] = 'S\'estan creant les seccions';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'S\'estan creant estructures temporals';
-$string['creatingusers'] = 'S\'estan crent els usuaris';
+$string['creatingusers'] = 'S\'estan creant els usuaris';
$string['creatingxmlfile'] = 'S\'està creant el fitxer XML';
$string['currentcourseadding'] = 'Curs actual, s\'hi estan afegint dades';
-$string['currentcoursedeleting'] = 'Curs actual, primer cal esborrar-lo';
+$string['currentcoursedeleting'] = 'Curs actual, primer se suprimirà';
$string['currentlanguage'] = 'Idioma actual';
-$string['currentlocaltime'] = 'hora local';
+$string['currentlocaltime'] = 'la vostra hora local';
$string['currentrelease'] = 'Informació sobre l\'edició actual';
$string['currentversion'] = 'Versió actual';
$string['databasechecking'] = 'S\'està actualitzant la base de dades de Moodle de la versió $a->oldversion a $a->newversion...';
-$string['databasesetup'] = 'S\'està ajustant la base de dades';
+$string['databaseperformance'] = 'Rendiment de la base de dades';
+$string['databasesetup'] = 'S\'està configurant la base de dades';
$string['databasesuccess'] = 'La base de dades s\'ha actualitzat amb èxit';
-$string['databaseupgradebackups'] = 'La versió de la còpia de seguretat ara és $a';
+$string['databaseupgradebackups'] = 'La versió del sistema de còpies ara és $a';
$string['databaseupgrades'] = 'S\'està actualitzant la base de dades';
+$string['datemostrecentfirst'] = 'Data - començant pel més recent';
+$string['datemostrecentlast'] = 'Data - el més recent al final';
$string['day'] = 'dia';
$string['days'] = 'dies';
-$string['defaultcoursefullname'] = 'Nom complet del curs 101';
-$string['defaultcourseshortname'] = 'NCC101';
+$string['defaultcoursefullname'] = '101 Nom complet del curs';
+$string['defaultcourseshortname'] = '101NCC';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Estudiant';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Estudiants';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Professor';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Professors';
-$string['delete'] = 'Esborrar';
-$string['deletecheck'] = 'Esborrar $a ?';
-$string['deletecheckfiles'] = 'Esteu absolutament segur que voleu esborrar aquests fitxers?';
-$string['deletecheckfull'] = 'Esteu absolutament segur que voleu esborrar completament $a ?';
-$string['deletecheckwarning'] = 'Esteu a punt d\'esborrar aquests fitxers';
-$string['deletecompletely'] = 'esborra\'ls completament';
-$string['deletecourse'] = 'Esborra un curs';
-$string['deletecoursecheck'] = 'Esteu absolutament segur que voleu esborrar completament aquest curs i totes les dades que conté';
-$string['deleted'] = 'Esborrat';
-$string['deletedactivity'] = 'S\'ha esborrat $a';
-$string['deletedcourse'] = '$a ha estat completament esborrat';
-$string['deletednot'] = 'No s\'ha pogut esborrar $a!';
-$string['deletingcourse'] = 'S\'està esborrant $a';
-$string['deletingexistingcoursedata'] = 'S\'estan esborrant les dades existents del curs';
-$string['deletingolddata'] = 'S\'estan esborrant dades antigues';
+$string['delete'] = 'Suprimeix';
+$string['deleteall'] = 'Suprimeix-ho tot';
+$string['deletecheck'] = 'Suprimiu $a ?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Esteu absolutament segur que voleu suprimir aquests fitxers?';
+$string['deletecheckfull'] = 'Esteu absolutament segur que voleu suprimir completament $a ?';
+$string['deletecheckwarning'] = 'Aneu a suprimir aquests fitxers';
+$string['deletecompletely'] = 'Suprimeix-los completament';
+$string['deletecourse'] = 'Suprimeix un curs';
+$string['deletecoursecheck'] = 'Esteu absolutament segur que voleu suprimir completament aquest curs i totes les dades que conté?';
+$string['deleted'] = 'S\'ha suprimit';
+$string['deletedactivity'] = 'S\'ha suprimit $a';
+$string['deletedcourse'] = 'S\'ha suprimit completament $a';
+$string['deletednot'] = 'No s\'ha pogut suprimir $a !';
+$string['deleteselected'] = 'Suprimeix la selecció';
+$string['deletingcourse'] = 'S\'està suprimint $a';
+$string['deletingexistingcoursedata'] = 'S\'estan suprimint les dades existents del curs';
+$string['deletingolddata'] = 'S\'estan suprimint dades antigues';
$string['department'] = 'Departament';
$string['description'] = 'Descripció';
+$string['disable'] = 'Inhabilitar';
$string['displayingfirst'] = 'Només es mostren els primers $a->count $a->things ';
-$string['displayingrecords'] = 'Visualitza $a registres';
-$string['displayingusers'] = 'Visualitza usuaris $a->start a $a->end';
+$string['displayingrecords'] = 'S\'estan visualitzant $a registres';
+$string['displayingusers'] = 'S\'estan visualitzant els usuaris $a->start a $a->end';
$string['documentation'] = 'Documentació de Moodle';
$string['donotask'] = 'No preguntis';
+$string['down'] = 'Avall';
$string['downloadexcel'] = 'Baixa en format Excel';
$string['downloadtext'] = 'Baixa en format text';
$string['doyouagree'] = 'Heu llegit aquestes condicions i les enteneu?';
$string['edit'] = 'Edita $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Edita els paràmetres del curs';
-$string['editinga'] = 'Edita un $a';
-$string['editmyprofile'] = 'Edita perfil';
-$string['editsummary'] = 'Edita resum';
+$string['editgroupprofile'] = 'Edita el perfil del grup';
+$string['editinga'] = 'S\'està editant $a';
+$string['editmyprofile'] = 'Edita el perfil';
+$string['editsummary'] = 'Edita un resum';
$string['editthisactivity'] = 'Edita aquesta activitat';
$string['editthiscategory'] = 'Edita aquesta categoria';
-$string['edituser'] = 'Edita comptes d\'usuari';
-$string['email'] = 'Adreça de correu';
+$string['edituser'] = 'Edita els comptes d\'usuari';
+$string['email'] = 'Correu electrònic';
+$string['emailagain'] = 'Correu electrònic (una altra vegada)';
$string['emailconfirm'] = 'Confirma el compte';
-$string['emailconfirmation'] = 'Hola, $a->firstname,
+$string['emailconfirmation'] = '$a->firstname,
-S\'ha sol·licitat un nou compte en \'$a->sitename\' amb la vostra
-adreça de correu.
+S\'ha sol·licitat un nou compte en \'$a->sitename\' amb la vostra adreça electrònica.
-Per a confirmar la creació del compte, si us plau connecteu-vos a
-l\'adreça web següent:
+Per confirmar el vostre compte, si us plau aneu a aquesta adreça web:
$a->link
-En la majoria de programes de correu electrònic, l\'adreça
-s\'hauria de presentar com un enllaç blau i només caldrà clicar-lo.
-Si això no funciona, copieu i enganxeu l\'adreça al camp d\'adreces
-de la finestra del vostre navegador.
+En la majoria de programes de correu, l\'adreça s\'hauria de presentar com un enllaç blau on podeu fer clic. Si això no funciona, copieu i enganxeu l\'adreça al camp d\'adreces
+de la finestra del vostre navegador web.
-Salutacions de l\'administrador de \'$a->sitename\',
-
-$a->admin';
+Si necessiteu ajuda, si us plau contacteu amb l\'administrador del lloc,
+$a->admin,';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: confirmació de compte';
-$string['emailconfirmsent'] = ' <P>S\'ha enviat un missatge de correu a la vostra adreça <B>$a</B>
-
- <P>Conté instruccions senzilles per a completar el registre.
-
- <P>Si teniu dificultats, contacteu amb l\'administrador del lloc.';
-$string['emaildisplay'] = 'Mostra email';
+$string['emailconfirmsent'] = '<P>S\'ha enviat un correu a la vostra adreça <B>$a</B>
+<P>Conté instruccions senzilles per completar el registre.
+<P>Si seguiu tenint problemes, contacteu amb l\'administrador del lloc.';
+$string['emaildisable'] = 'Aquesta adreça de correu està inhabilitada.';
+$string['emaildisplay'] = 'Mostra el correu electrònic';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Permet només als altres membres del curs veure la meva adreça de correu';
$string['emaildisplayno'] = 'Oculta a tothom la meva adreça de correu electrònic';
$string['emaildisplayyes'] = 'Permet que tothom vegi la meva adreça de correu';
+$string['emailenable'] = 'Aquesta adreça de correu està habilitada.';
$string['emailexists'] = 'Aquesta adreça de correu ja està registrada.';
$string['emailformat'] = 'Format del correu';
$string['emailmustbereal'] = 'Nota: l\'adreça de correu ha de ser una adreça real';
-$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hola, $a->firstname,
+$string['emailpasswordconfirmation'] = '$a->firstname,
Algú (probablement vós) ha demanat una nova contrasenya
per al vostre compte en \'$a->sitename\'.
@@ -284,39 +307,41 @@
$a->link
-En la majoria de programes de correu electrònic, l\'adreça
-s\'hauria de presentar com un enllaç blau i només caldrà clicar-lo.
-Si això no funciona, copieu i enganxeu l\'adreça al camp d\'adreces
-de la finestra del vostre navegador.
+En la majoria de programes de correu, l\'adreça s\'hauria de presentar com un enllaç blau on podeu fer clic. Si això no funciona, copieu i enganxeu l\'adreça al camp d\'adreces
+de la finestra del vostre navegador web.
-Si necessiteu ajuda, contacteu amb l\'administrador del lloc:
-$a->admin';
+Si necessiteu ajuda, si us plau contacteu amb l\'administrador del lloc,
+$a->admin,';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: confirmació de canvi de contrasenya';
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Rebreu un missatge de correu a la vostra adreça: <b>$a</b>.
-<p>Aquest missatge conté instruccions molt senzilles per confirmar i completar el canvi de contrasenya.
-Si després d\'això seguiu experimentant problemes, contacteu amb l\'administrador del lloc.';
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Se us ha enviat un correu a la vostra adreça <b>$a</b>.
+<p>Conté instruccions molt senzilles per confirmar i completar el canvi de contrasenya.
+Si seguiu tenint problemes, contacteu amb l\'administrador del lloc.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Gràcies per confirmar el canvi de contrasenya.
-<p>Rebreu un missatge de correu amb la contrasenya nova a la vostra adreça: <b>$a->email</b>.
-<p>La contrasenya nova s\'ha generat automàticament - potser voldreu
-<a href=$a->link>canviar-la</a> per una altra més fàcil de recordar.';
-$string['enrolmentconfirmation'] = 'Esteu a punt de confirmar la vostra inscripció a aquest curs.<br />Esteu segur que us hi voleu inscriure?';
+<p>Se us ha enviat un correu amb la contrasenya nova a la vostra adreça: <b>$a->email</b>.
+<p>La contrasenya nova s\'ha generat automàticament - potser voldreu <a href=$a->link>canviar-la</a> per una altra més fàcil de recordar.';
+$string['enable'] = 'Habilita';
+$string['enrolledincourse'] = 'Inscrit al curs \"$a\"';
+$string['enrolledincoursenot'] = 'No inscrit al curs \"$a\"';
+$string['enrolmentconfirmation'] = 'Aneu a inscriure-us en aquest curs.<br />Esteu segur que voleu fer això?';
$string['enrolmentkey'] = 'Clau d\'inscripció';
-$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Aquest curs requereix una clau d\'inscripció - una contrasenya<BR>
+$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Aquest curs requereix una clau d\'inscripció - una contrasenya<br />d\'un sol ús que us ha d\'haver proporcionat $a
d\'un sol ús que us ha d\'haver proporcionat $a';
-$string['enrolmentkeyhint'] = 'Aquesta clau d\'inscripció es errònia, si us plau torneu a intentar-ho<BR>
+$string['enrolmentkeyhint'] = 'Aquesta clau d\'inscripció es errònia, si us plau torneu a intentar-ho<br />
+(Heus ací una pista: comença per \'$a\'.)
(Una pista: comença per \'$a\'';
-$string['entercourse'] = 'Cliqueu per entrar a aquest curs';
+$string['entercourse'] = 'Feu clic per entrar en aquest curs';
$string['enteremailaddress'] = 'Introduïu la vostra adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre\'n una de nova per correu electrònic.';
$string['error'] = 'Error';
-$string['errortoomanylogins'] = 'Disculpeu, heu excedit el nombre màxim d\'intents de connexió. Tanqueu el vostre navegador i torneu a començar.';
-$string['errorwhenconfirming'] = 'S\'ha produït un error i no se us ha pogut confirmar. Si heu arribat aquí clicant un enllaç d\'un missatge de correu assegureu-vos que la línia del missatge no estava trencada o continuava a sota. En aquest cas haureu de copiar i enganxar per reconstruir correctament l\'enllaç trencat.';
+$string['errortoomanylogins'] = 'Heu superat el nombre màxim d\'intents d\'entrada. Reinicieu el vostre navegador.';
+$string['errorwhenconfirming'] = 'No esteu confirmat perquè s\'ha esdevingut un error. Si heu arribat aquí fent clic en un enllaç d\'un missatge de correu assegureu-vos que la línia del missatge no estava trencada o continuava a sota. En aquest cas probablement ahaureu de copiar i enganxar per reconstruir correctament l\'enllaç.';
+$string['executeat'] = 'Executa a';
$string['existing'] = 'Existent';
$string['existingadmins'] = 'Administradors actuals';
$string['existingcourse'] = 'Cursos actuals';
$string['existingcourseadding'] = 'Curs existent, afegir-hi dades';
-$string['existingcoursedeleting'] = 'Curs existent, primer cal esborrar-lo';
+$string['existingcoursedeleting'] = 'Curs existent, primer se suprimirà';
$string['existingcreators'] = 'Creadors de cursos actuals';
$string['existingstudents'] = 'Estudiants inscrits';
$string['existingteachers'] = 'Professors actuals';
@@ -325,34 +350,40 @@
$string['files'] = 'Fitxers';
$string['filesfolders'] = 'Fitxers/carpetes';
$string['filloutallfields'] = 'Si us plau ompliu tots els camps d\'aquest formulari';
-$string['findmorecourses'] = 'Troba més cursos...';
+$string['findmorecourses'] = 'Busca més cursos...';
+$string['firstdayofweek'] = '1';
$string['firstname'] = 'Nom';
-$string['firsttime'] = 'És la primera vegada que entreu aquí?';
+$string['firsttime'] = 'És la primera vegada que veniu aquí?';
$string['followingoptional'] = 'Els ítems següents són opcionals';
-$string['followingrequired'] = 'Els ítems següents són obligatoris';
+$string['followingrequired'] = 'Els ítems següents són necessaris';
+$string['force'] = 'Imposa';
+$string['forcedmode'] = 'Mode imposat';
+$string['forcelanguage'] = 'Imposa idioma';
+$string['forceno'] = 'No imposis';
$string['forgotten'] = 'Heu oblidat el nom d\'usuari o la contrasenya?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'Format HTML';
$string['formatplain'] = 'Format text';
$string['formatsocial'] = 'Format social';
$string['formattext'] = 'Autoformat Moodle';
-$string['formattexttype'] = 'Formatar';
+$string['formattexttype'] = 'Formatatge';
$string['formattopics'] = 'Format per temes';
$string['formatweeks'] = 'Format semanal';
$string['formatwiki'] = 'Format Wiki';
-$string['from'] = 'De';
-$string['frontpagecategorynames'] = 'Mostra la llista de categories';
-$string['frontpagecourselist'] = 'Mostra la llista de cursos';
-$string['frontpagedescription'] = 'Descripció per a la primera plana';
-$string['frontpageformat'] = 'Format de la primera plana';
+$string['from'] = 'Des de';
+$string['frontpagecategorynames'] = 'Mostra una llista de categories';
+$string['frontpagecourselist'] = 'Mostra una llista de cursos';
+$string['frontpagedescription'] = 'Descripció per a la pàgina inicial';
+$string['frontpageformat'] = 'Format de la pàgina inicial';
$string['frontpagenews'] = 'Mostra les notícies';
$string['fulllistofcourses'] = 'Tots els cursos';
$string['fullname'] = 'Nom complet';
+$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Perfil complet';
$string['fullsitename'] = 'Nom complet del lloc';
$string['gd1'] = 'GD 1.x instal·lada';
$string['gd2'] = 'GD 2.x instal·lada';
-$string['gdneed'] = 'GD necessària per a veure aquesta imatge';
+$string['gdneed'] = 'GD ha d\'estar instal·lada per veure aquesta imatge';
$string['gdnot'] = 'GD no està instal·lada';
$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
@@ -372,111 +403,130 @@
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Nota';
$string['grades'] = 'Notes';
-$string['guestskey'] = 'Permet invitats amb clau';
-$string['guestsno'] = 'No permetis l\'entrada d\'invitats';
-$string['guestsnotallowed'] = 'Disculpeu, \'$a\' no permet l\'entrada d\'invitats.';
+$string['group'] = 'Grup';
+$string['groupadd'] = 'Afegeix nou grup';
+$string['groupaddusers'] = 'Afegeix la selecció al grup ';
+$string['groupinfo'] = 'Informació sobre el grup seleccionat';
+$string['groupinfomembers'] = 'Informació sobre els membres seleccionats';
+$string['groupinfopeople'] = 'Informació sobre les persones seleccionades';
+$string['groupmemberssee'] = 'Visualitza els membres del grup';
+$string['groupmembersselected'] = 'Membres del grup seleccionat';
+$string['groupmode'] = 'Mode grup';
+$string['groupmodeforce'] = 'Imposa el mode grup';
+$string['groupmy'] = 'El meu grup';
+$string['groupnonmembers'] = 'Persones que no estan en un grup';
+$string['grouprandomassign'] = 'Assigna tots a grups aleatòriament';