Permalink
Browse files

fixed typo's pollished translation, xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
1 parent 2045a43 commit b1f4f26eeb9229971e4ba4838da8de74ef93af79 koenr committed Oct 3, 2004
@@ -5,6 +5,6 @@
$string['filtername'] = 'Automatisch linken van activiteiten';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
?>
View
@@ -1,9 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090600)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['cachetext'] = 'Hoelang mag tekst in cache blijven';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Gebruik de filters in geüploade bestanden';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geüpgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigingen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geüpdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgradet, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
$string['upgradesure'] = 'De bestanden op je Moodleserver zijn gewijzigd en je gaat zo dadelijk je server automatisch upgraden naar versie: <p><b>$a</b></p>
View
@@ -1,7 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // algebra.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
+ // algebra.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['filtername'] = 'Algebranotatie';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // appointment.php - created with Moodle 1.4 development (2004081200)
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['allowresubmit'] = 'Laat opnieuw inzenden toe';
@@ -11,7 +11,7 @@
$string['early'] = '$a vroeg';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Het updaten van de feedback op de inzending voor gebruiker $a is mislukt';
$string['feedback'] = 'Feedback';
-$string['feedbackupdated'] = 'Feedback voor inzendingen geüpdatet voor $a geruikers';
+$string['feedbackupdated'] = 'Feedback voor inzendingen geüpdated voor $a geruikers';
$string['late'] = '$a te laat';
$string['maximumgrade'] = 'Maximumcijfer';
$string['maximumsize'] = 'Maximumgrootte';
@@ -26,6 +26,9 @@
$string['submissions'] = 'Inzendingen';
$string['submitappointment'] = 'Stuur je afspraak in met dit formulier';
$string['submitted'] = 'Ingezonden';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
$string['timeend'] = 'Einde van de afspraak';
$string['timestart'] = 'Begin van de afspraak';
$string['typeoffline'] = 'Off line activiteit';
@@ -36,7 +39,7 @@
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Het bestand is goed geüploaded, maar kon je inzending niet updaten!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Sorry, maar dit bestand is te groot (de limiet is $a bytes)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Er is geen bestand gevonden - ben je er zeker van dat je er één geselecteerd hebt om te uploaden?';
-$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' is goed geüploaded, maar de inzending is niet geregistreerd!';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' is goed geüploadet, maar de inzending is niet geregistreerd!';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' met succes geüploaded';
$string['viewfeedback'] = 'Bekijk de cijfers en de feedback van de afspraak';
$string['viewsubmissions'] = 'Bekijk $a ingestuurde afspraken';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['allowresubmit'] = 'Sta herhaald insturen toe';
@@ -8,8 +8,7 @@
Hij is toegevoegd aan je ingestuurde opdracht:
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
-Hij is toegevoegd aan je ingestuurde <a href=\"$a->url\">opdracht</a>.
-';
+Hij is toegevoegd aan je ingestuurde <a href=\"$a->url\">opdracht</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Naam van de opdracht';
$string['assignmenttype'] = 'Soort opdracht';
$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximumgrootte voor alle opdrachten op de site (afhankelijk van vaklimieten en andere lokale instellingen)';
@@ -35,18 +34,18 @@
$string['submissions'] = 'Ingestuurde opdrachten';
$string['submitassignment'] = 'Stuur je opdracht in door dit formulier in te vullen';
$string['submitted'] = 'Ingestuurd';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
$string['typeoffline'] = 'Off line activiteit';
$string['typeuploadsingle'] = 'Upload een bestand';
-$string['uploadbadname'] = 'In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload
-';
+$string['uploadbadname'] = 'In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload';
$string['uploadedfiles'] = 'Ingestuurde bestanden';
$string['uploaderror'] = 'Er is een fout geconstateerd tijdens het opslaan van het bestand op de server';
-$string['uploadfailnoupdate'] = 'Het bestand werd prima geüpload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!
-';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Het bestand werd prima geüpload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Helaas is dat bestand te groot (de toegestane grootte is $a bytes)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Er werd geen bestand gevonden - weet je zeker dat je er één geselecteerd had om te uploaden?';
-$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' werd prima geüpload, maar je bijdrage werd niet verwerkt!
-';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' werd prima geüpload, maar je bijdrage werd niet verwerkt!';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' met succes geüpload ';
$string['viewfeedback'] = 'Bekijk de cijfers en feedback voor de opdrachten';
$string['viewsubmissions'] = 'Bekijk $a ingestuurde opdrachten';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.3 development (2004050500)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['absentlong'] = 'Afwezig';
@@ -46,7 +46,7 @@
$string['notesfor'] = 'Uitzonderingsinformatie voor';
$string['noviews'] = 'Sorry, er zijn hier geen gegevens voor je account';
$string['of'] = 'van';
-$string['pages'] = 'Pagina&quot;s';
+$string['pages'] = 'Pagina\"s';
$string['presentlong'] = 'Aanwezig';
$string['presentshort'] = 'A';
$string['saturday'] = 'Za';
@@ -58,15 +58,18 @@
$string['tardylong'] = 'Te laat';
$string['tardyshort'] = 'L';
$string['teacheredit'] = 'Noteer aanwezigheid';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
$string['thursday'] = 'Do';
$string['tuesday'] = 'Di';
$string['viewall'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten';
-$string['viewmulti'] = 'Toon het rapport als meer pagina&quot;s';
-$string['viewone'] = 'Toon alle pagina&quot;s van het rapport';
+$string['viewmulti'] = 'Toon het rapport als meer pagina\'s';
+$string['viewone'] = 'Toon alle pagina\'s van het rapport';
$string['viewsection'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten van deze sectie';
$string['viewtable'] = 'Toon het rapport als één tabel';
$string['viewweek'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten van de kalenderweek';
$string['wednesday'] = 'Wo';
$string['weekmodulename'] = 'Alle aanwezigheidslijsten van de laatste week';
-?>
+?>
View
@@ -5,7 +5,7 @@
$string['auth_common_settings'] = 'Algemene instellingen';
$string['auth_data_mapping'] = 'Data mapping';
$string['auth_dbdescription'] = 'Deze methode gebruikt een externe database om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn. Als de account nieuw is dan kan informatie vanuit andere velden ook naar Moodle worden gekopieerd.';
-$string['auth_dbextrafields'] = 'Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle-gebruikersvelden in te vullen met informatie uit de <B>externe database velden</B> die je hier aangeeft. <P>Als je deze niet invult zullen standaardwaarden worden gebruikt. In beide gevallen kan de gebruiker alle velden wijzigen zodra hij/zij is ingelogd.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle-gebruikersvelden in te vullen met informatie uit de <b>externe database velden</b> die je hier aangeeft. <p>Als je deze niet invult zullen standaardwaarden worden gebruikt.</p> <p>In beide gevallen kan de gebruiker alle velden wijzigen zodra hij/zij is ingelogd.</p>';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Naam van het veld dat de wachtwoorden bevat ';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Naam van het veld dat de gebruikersnamen bevat ';
$string['auth_dbhost'] = 'De computer die de databaseserver host';
@@ -14,7 +14,7 @@
$string['auth_dbpasstype'] = 'Geef hier aan welk format het wachtwoordveld gebruikt. MD5-encryptie is handig om een verbinding te maken naar andere veel voorkomende webapplicaties zoals PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'Naam van de tabel in de database';
$string['auth_dbtitle'] = 'Gebruik een externe database';
-$string['auth_dbtype'] = 'Het type database (Bekijk <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentatie</A> voor meer informatie)';
+$string['auth_dbtype'] = 'Het type database (Bekijk <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb documentatie</a> voor meer informatie)';
$string['auth_dbuser'] = 'Gebruikersnaam met read access tot de database';
$string['auth_editlock'] = 'Blokkeer deze waarde';
$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Blokkeer deze waarde:</b>Als je dit inschakelt, dan kunnen gebruikers en beheerders van Moodle dit veld niet meer rechtstreeks bewerken. Gebruik deze optie als je deze gegevens met een extern authenticatiesysteem beheert.</p>';
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Wachtwoord voor de \'bind-user\'';
$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Bind instellingen';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lijst met contexten waar de gebruikers gelocaliseerd zijn. Scheid verschillende contexten met \';\'. Bijvoorbeeld: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
-$string['auth_ldap_create_context'] = 'Als je het aanmaken van gebruikers met e-mailbevestiging aanzet, moet je de context aangeven waarin gebruikers worden aangemaakt. Deze context moet verschillen van andere contexten om beveiligingsproblemen te vermijden. Deze context hoef je niet toe te voegen aan ldap_context_variable. Moodle zoekt automatisch de gebruikers uit deze context.';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Als je het aanmaken van gebruikers met e-mailbevestiging aanzet, moet je de context aangeven waarin gebruikers worden aangemaakt. Deze context moet verschillen van andere contexten om beveiligingsproblemen te vermijden. Deze context hoef je niet toe te voegen aan ldap_context_variable. Moodle zoekt automatisch de gebruikers uit deze context.<br /><b>Merk op!</b> Je moet de functie auth_user_create() in het bestand auth/ldap/lib.php wijzigen om er voor te zorgen dat het aanmaken van gebruikers werkt.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lijst met groepen gebruikers. De leden van de groepen mogen nieuwe vakken aanmaken. Scheid verschillende groepen met \';\'. Meestal iets als \'cn=leraren,ou=medewerkers,o=mijnorganisatie\'';
$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Kies nee op de controle op verlopen wachtwoorden uit te schakelen of om LDAP de geldigheidsduur van de wachtwoorden rechtstreeks uit LDAP te laten lezen';
$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'Aantal dagen op voorhand dat er een waarschuwing voor het verlopen van het wachtwoord gegeven wordt.';
@@ -57,7 +57,7 @@
$string['auth_ldap_version'] = 'De versie van het LDAP-protocol die jouw server gebruikt.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Deze methode levert authenticatie door middel van een externe LDAP-server.
Als de gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn maakt Moodle een nieuwe gebruiker aan in zijn database. Deze module kan gebruikerseigenschappen vanuit LDAP lezen en bepaalde velden in Moodle alvast invullen. Bij latere aanmeldingen worden alleen de gebruikersnaam en het wachtwoord gecontroleerd.';
-$string['auth_ldapextrafields'] = 'Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle-gebruikersvelden van te voren in te vullen met informatie uit de <B>LDAP-velden</B> die je hier kunt aangeven. <P>Als je deze velden leeg laat zal er niets vanuit LDAP worden overgebracht en worden de standaardwaarden van Moodle gebruikt.<P> In beide gevallen kan de gebruiker al deze velden wijzigingen zodra hij/zij ingelogd is.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle-gebruikersvelden van te voren in te vullen met informatie uit de <b>LDAP-velden</b> die je hier kunt aangeven. <P>Als je deze velden leeg laat zal er niets vanuit LDAP worden overgebracht en worden de standaardwaarden van Moodle gebruikt.<p> In beide gevallen kan de gebruiker al deze velden wijzigingen zodra hij/zij ingelogd is.</p>';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Gebruik een LDAP-server';
$string['auth_manualdescription'] = 'Deze methode verwijdert alle mogelijkheden voor gebruikers om hun eigen accounts aan te maken. Alle accounts moeten handmatig worden aangemaakt door de beheerder.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Alleen handmatige accounts';
@@ -79,9 +79,9 @@
$string['auth_pop3title'] = 'Gebruik een POP3-server';
$string['auth_pop3type'] = 'Het type van de server. Als jouw server gebruikt maakt van beveiliging door middel van een certificaat, kies pop3cert.';
$string['auth_updatelocal'] = 'Update lokale gegevens';
-$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Update lokale gegevens:</b>Als je dit inschakelt, dan zal het veld (van de externe authenticatie) automatisch geüpdatet worden telkens de gebruiker zich aanmeldt of wanneer er een gebruikerssynchronisatie gebeurt. Velden die lokaal worden geüpdatet moeten geblokkeerd worden.';
+$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Update lokale gegevens:</b>Als je dit inschakelt, dan zal het veld (van de externe authenticatie) automatisch geüpdatet worden telkens de gebruiker zich aanmeldt of wanneer er een gebruikerssynchronisatie gebeurt. Velden die lokaal worden geüpdatet moeten geblokkeerd worden.</p>';
$string['auth_updateremote'] = 'Update externe gegevens';
-$string['auth_updateremote_expl'] = '<p><b>Update de externe gegevens:</b>Als dit ingeschakeld is dan zal de externe authenticatie geüpdatet worden als een gebruikersrecor geüpdatet wordt. De velden mogen niet geblokkeerd zijn om bewerken mogelijk te maken.';
+$string['auth_updateremote_expl'] = '<p><b>Update de externe gegevens:</b>Als dit ingeschakeld is dan zal de externe authenticatie geüpdatet worden als een gebruikersrecor geüpdatet wordt. De velden mogen niet geblokkeerd zijn om bewerken mogelijk te maken.</p>';
$string['auth_updateremote_ldap'] = '<p><b>Merk op:</b>Voor het updaten van externe LDAP-gegevens is het nodig dat je binddn en bindpw instelt bij een bind-gebruiker met bewerkrechten op alle gebruikersrecords. Op dit ogenblik behoud het geen attributen met meerdere waarden en dus zullen extra waarden bij update verwijderd worden.</p>';
$string['auth_user_create'] = 'Zet het aanmaken van gebruikers aan';
$string['auth_user_creation'] = 'Nieuwe (anonieme) gebruikers kunnen gebruikersaccounts aanmaken op de externe authenticatiebron en bevestigen via e-mail. Als je dit aanzet, vergeet dan niet ook de module specifieke opties voor het aanmaken van gebruikers te configureren.';
@@ -104,6 +104,6 @@
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'Merk op: het is aan te raaden om LDAP te gebruiken met een SSL geëncrypteerde tunnel (ldaps://) als de LDAP-server op afstand staat.';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'nl';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
?>
@@ -1,10 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004060100)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['allcourses'] = 'Beheerder ziet alle vakken';
$string['blockname'] = 'Vakkenlijst';
$string['configadminview'] = ' ';
$string['owncourses'] = 'Beheerder ziet eigen vakken';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
?>
@@ -1,8 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['blockname'] = 'Vaksamenvatting';
$string['siteinfo'] = 'Site-informatie';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
?>
@@ -1,9 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['blockname'] = 'Gebruikers on line';
$string['configtimetosee'] = 'Aantal minuten na activiteit dat een gebruiker als on line beschouwd wordt';
$string['periodnminutes'] = 'laatste $a minuten';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
?>
@@ -1,10 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // block_section_links.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['blockname'] = 'Sectie links';
$string['jumptocurrenttopic'] = 'Ga naar het huidige onderwerp';
$string['jumptocurrentweek'] = 'Ga naar deze week';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
$string['topics'] = 'Onderwerpen';
$string['weeks'] = 'Weken';
@@ -1,7 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['blockname'] = 'Sociale activiteiten';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['calendar'] = 'Kalender';
@@ -68,6 +68,9 @@
$string['spanningevents'] = 'Komende activiteiten';
$string['sun'] = 'Zo';
$string['sunday'] = 'Zondag';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1 ';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
$string['thu'] = 'Do';
$string['thursday'] = 'Donderdag';
$string['timeformat_12'] = '12-uur (am/pm)';
View
@@ -1,7 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // censor.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
+ // censor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['filtername'] = 'Woordcensuur';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.5 development (2004082600)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['beep'] = 'Beep';
@@ -50,6 +50,9 @@
$string['sessions'] = 'Chatsessies';
$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
$string['studentseereports'] = 'Iedereen kan voorbije chatsessies bekijken';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'nl';
$string['viewreport'] = 'Bekijk voorbije chatsessies';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit b1f4f26

Please sign in to comment.