Permalink
Browse files

Merge branch 'install_20_STABLE' of git://github.com/amosbot/moodle i…

…nto MOODLE_20_STABLE
  • Loading branch information...
Sam Hemelryk
Sam Hemelryk committed Jul 13, 2011
2 parents a53760e + 4063840 commit b22eb6a987361a5ad73ac2b670d0cdfb77ec3288
@@ -21,7 +21,7 @@
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
- * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
@@ -21,7 +21,7 @@
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
- * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
@@ -31,3 +31,5 @@
$string['clianswerno'] = 'Не';
$string['cliansweryes'] = 'Да';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Неправилна стойност. Моля опитайте отново';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'Трябва да бъде инсталиран и разрешен';
+$string['environmentrequireversion'] = 'Необходима е версия {$a->needed} а Вие имате {$a->current}';
@@ -30,3 +30,13 @@
$string['availablelangs'] = 'Списък на наличните езици';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изберете език';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Моля, изберете език за инсталацията. Този език ще бъде, също така, език по подразбиране на сайта, но може да бъде променен и по-късно след инсталирането.';
+$string['dataroot'] = 'Директория за данни';
+$string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
+$string['installation'] = 'Инсталиране';
+$string['paths'] = 'Пътища';
+$string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Пълен път до директорията на Moodle.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Пълен интернет адрес, на който ще се отваря Moodle. Не е възможно Moodle да се отваря чрез различни адреси. Ако Вашият сайт има няколко адреса трябва на всеки от другите адреси да направите HTML пренасочване към този. Ако Вашият сайт се отваря както глобално от Интернет, така и от локална мрежа, настройте DNS така че потребителите от локалната мрежа също да могат да ползват глобалния адрес. Ако адресът не е коректен, моля, променете адреса в браузъра си и започнете инсталирането с правилния адрес.';
+$string['wwwroot'] = 'Уеб адрес';
@@ -21,7 +21,7 @@
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
- * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
@@ -31,13 +31,17 @@
$string['admindirname'] = 'Directori d\'administració';
$string['availablelangs'] = 'Llista d\'idiomes disponibles';
$string['chooselanguagehead'] = 'Trieu un idioma';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Trieu un idioma NOMÉS per a la instal·lació. En una pantalla posterior podreu triar idiomes per al lloc i per als usuaris.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Trieu un idioma per a la instal·lació. Aquest idioma serà utilitzat també com l\'idioma per defecte del lloc, tot i que es pot canviar després.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'El fitxer config.php realment existeix, si us plau utilitzeu admin/cli/upgrade.php si voleu actualitzar la versió del lloc.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Programa de línia d\'ordres d\'instal·lació Moodle {$a}';
$string['databasehost'] = 'Servidor de base de dades:';
$string['databasename'] = 'Nom de la base de dades:';
+$string['databasetypehead'] = 'Escull el controlador de la base de dades';
$string['dataroot'] = 'Directori de dades';
$string['dbprefix'] = 'Prefix de taules';
$string['dirroot'] = 'Directori de Moodle';
$string['environmenthead'] = 'S\'està comprovant el vostre entorn';
+$string['environmentsub2'] = 'Cada versió del Moodle requereix una versió mínima de PHP i un nombre d\'extensions PHP obligatori. La comprovació de l\'entorn complet es realitza abans de cada instal lació i actualització. Si us plau, poseu-vos en contacte amb l\'administrador del servidor si no sabeu com instal·lar la nova versió o activar les extensions de PHP.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Hi ha errors en l\'entorn.';
$string['installation'] = 'Instal·lació';
$string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma "{$a}" no està instal·lat. La instal·lació prosseguirà en anglès.';
@@ -53,10 +57,27 @@
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors) en el qual cas hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.</p></li>
</ol>';
+$string['paths'] = 'Camins';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'El directori de dades ({$a->dataroot}) no s\'ha pogut crear per l\'instal·lador.';
+$string['pathshead'] = 'Confirma els camins ';
+$string['pathsrodataroot'] = 'No hi ha permisos d\'escriptura al directori Dataroot.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'No hi ha permisos d\'escriptura al directori pare ({$a->parent}). L\'instal·lador no pot crear el directori de dades ({$a->dataroot}).';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Uns pocs servidors webs utilitzen /admin com una adreça URL per permetre-vos el control del panell o altres coses. Desafortunadament això entra en conflicte amb l\'estàndard de Moodle per situar les pàgines d\'administració. Podeu resoldre això reanomenant el directori d\'administració a la vostra instal·lació, i posant el nou nom aquí. Per exemple: <em>moodleadmin</em>. Això resoldrà els enllaços en Moodle.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'us cal un lloc on Moodle pugui desar els fitxers pujats. Aquest directori ha de tindre permisos de lectura I ESCRIPTURA per el servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\' ), però no ha de ser directament accessible via web. L\'instal·lador tractarà de crear-lo si no existeix.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Camí complet al directori d\'instal·lació de Moodle.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Adreça web completa des d\'on es pot accedir a Moodle.
+No és possible accedir a Moodle utilitzant múltiples direccions.
+Si el vostre lloc disposa de diverses adreces públiques us caldrà configurar redireccions permanents en totes elles, excepte aquesta.
+Si el vostre lloc és accessible tant des de la Intranet i Internet, poseu la direcció pública aquí i configureu el DNS perquè els usuaris d\'Intranet puguin utilitzar l\'adreça pública també.
+Si la direcció no és correcta, si us plau canviï l\'adreça URL al seu navegador per reiniciar la instal.lació amb un valor diferent.';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot no està situada en un lloc segur.';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'El directori d\'admin no existeix.';
+$string['phpextension'] = 'Extensió PHP {$a}';
$string['phpversion'] = 'Versió PHP';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita la versió de PHP 4.1.0 o posterior.</p>
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita la versió mínima de PHP 4.3.0 o 5.1.0 (5.0.x té un nombre conegut de problemes).</p>
<p>A hores d\'ara esteu utilitzant la versió {$a}.</p>
-<p>Us caldrà actualitzar el PHP o traslladar Moodle a un ordinador amb una versió de PHP més recent.</p>';
+<p>Us caldrà actualitzar el PHP o traslladar Moodle a un ordinador amb una versió de PHP més recent. <br />
+(En el cas de 5.0.x hauríeu de actualitzar a una versió anterior a la 4.4 )</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Esteu veient aquesta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Felicitacions!';
$string['welcomep30'] = 'Aquesta versió de <strong>{$a->installername}</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcioni <strong>Moodle</strong>:';
@@ -21,7 +21,7 @@
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
- * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
@@ -21,7 +21,7 @@
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
- * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
@@ -21,7 +21,7 @@
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
- * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
@@ -21,7 +21,7 @@
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
- * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
@@ -28,19 +28,19 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kāore i taea te whaiaronga reo.';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Kāore i taea te whaiaronga rangitaki.';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Kāore i taea ngā wae te tikiake.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Kāore i taea te kōnae KŌTUI te tikiake.';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Kāore i taea te wae te kite.';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Kāore i taea te kōnae md5 te tiaki.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Kāore i taea te kōnae KŌTUI te tiaki.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Kāore i taea te kōnae te whewhera.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Tika tonu te wae ki te rā';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'I rahua te takinga o te kōnae i tikina ake';
-$string['invalidmd5'] = 'md5 muhu';
-$string['missingrequiredfield'] = 'E ngaro ana tētahi āpure e hiahiatia ana';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Tiki ake o to mōtete ki te tūmau i hinga, manatoko koa i ō tautuhinga takawaenga, PHP cURL toronga kei te tino tutohua.<br /><br /> Me tiki ake koe i te <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> kōnae ā-ringa, tāruangia ki te "{$a->dest}" i tō tūmau me te pōutāpeta ki reira.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Ehara tēnei ara ūnga i te tika';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Ehara tēnei tumu URL pūtake i te tika';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Ehara tēnei ingoakōnae ZIP i te tika';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kāore e taea te waihanga whaiaronga reo';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Kāore e taea te waihanga whaiaronga rangitahi';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Kāore e taea te tikiake i ngā mōtete';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Kāore e taea te tikiake i te kōnae KŌTUI';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Kāore e taea te kite mōtete';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Kāore e taea te tiaki kōnae md5';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Kāore e taea te tiaki kōnae KŌTUI';
+$string['cannotunzipfile'] = 'kāore e taea te wetekōtui i te kōnae';
+$string['componentisuptodate'] = 'Kei te tika te wae ki tēnei wā';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'I rahua te taki kōnae i tikiake';
+$string['invalidmd5'] = 'I hē te taki tāupe - ngana anō';
+$string['missingrequiredfield'] = 'E ngaro ana ētehi āpure e hiahiatia ana';
+$string['remotedownloaderror'] = 'I rahua te tikiake o te mōtete ki tūmau, tēnā whakamanahia ngā tautuhinga takawaenga, ka tūtohua rawatia te toronga PHP cURL.<br /><br />Tikiake ā-ringatia e koe te kōnae <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, tāruatia ki te "{$a->dest}" i tō tūmau, ā, whewhera ai ki reira.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Ara whakaūnga hē';
+$string['wrongsourcebase'] = 'I hē te take URL pūtake';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Ingoa kōnae KŌTUI hē';
@@ -21,7 +21,7 @@
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
- * {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle 2.0 installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+$string['thislanguage'] = 'Aranés';
View
@@ -29,18 +29,18 @@
*/
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Imenika jezika ni možno ustvariti.';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Začasnega imenika ni možno ustvariti.';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponent ni možno prenesti.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno prenesti.';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponente ni možno najti.';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Začasnega imenika ni mogoče ustvariti';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponent ni mogoče prenesti.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Datoteke ZIP ni mogoče prenesti';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponente ni mogoče najti.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Datoteke MD5 ni možno shraniti.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno shraniti.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Datoteke ni možno razširiti (unzip).';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Datoteke ni mogoče razširiti (unzip).';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je posodobljena.';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Preverjanje prenesene datoteke je spodletelo.';
-$string['invalidmd5'] = 'Neveljaven MD5';
+$string['invalidmd5'] = 'Preverjanje spremenljivke je bilo napačno - poskusite ponovno';
$string['missingrequiredfield'] = 'Eno izmed zahtevanih polj manjka';
$string['remotedownloaderror'] = 'Prenos komponent na vaš strežnik ni uspel. Prosimo, da preverite nastavitve prehodnega strežnika. Priporočamo uporabo razširitve cURL za PHP.<br /><br />Datoteko <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> morate prenesti ročno - skopirajte jo v imenik "{$a->dest}" in razširite.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Napačna ciljna pot.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova URL vira.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Napačno ime datoteke ZIP.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Napačna ciljna pot';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova URL vira';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Napačno ime datoteke ZIP';
@@ -31,13 +31,17 @@
$string['admindirname'] = 'Skrbniški imenik';
$string['availablelangs'] = 'Jezikovni paketi na voljo';
$string['chooselanguagehead'] = 'Izberite jezik';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Izberite jezika SAMO za namestitev. Pozneje boste lahko izbrali tudi jezike strani in uporabniške jezike.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Izberite jezik za namestitev. Ta jezik bo uporabljen kot privzeti za spletno mesto, lahko pa se spremeni tudi kasneje.';
+$string['databasehost'] = 'Gostitelj baze podatkov';
+$string['databasename'] = 'Ime baze podatkov';
+$string['databasetypehead'] = 'Izberi gonilnik baze podatkov';
$string['dataroot'] = 'Imenik za podatke';
$string['dbprefix'] = 'Predpona tabel';
$string['dirroot'] = 'Imenik Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Preverjanje vašega okolja ...';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Preverjanje okolja neuspešno!';
$string['installation'] = 'Namestitev';
-$string['langdownloaderror'] = 'Žal jezik "{$a}" ni bil nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v angleščini.';
+$string['langdownloaderror'] = 'Jezika "{$a}" ni mogoče namestiti. Postopek namestitve se bo nadaljeval v angleščini.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Omejitev pomnilnika PHP je trenutno na vašem strežniku nastavljena na {$a}.</p>
<p>To lahko povzroči, da bo imel Moodle pozneje težave s pomnilnikom. Še posebej,
@@ -57,6 +61,11 @@
<p>Vendar lahko to prepreči delovanje <b>vseh</b> PHP strani
(ob prikazu strani boste videli napake) in boste morali odstraniti datoteko .htaccess.</p></li>
</ol>';
+$string['paths'] = 'Poti';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Imenika podatkov ({$a->dataroot}) ni mogoče ustvariti.';
+$string['pathshead'] = 'Potrdi poti';
+$string['pathsrodataroot'] = 'Root imenik za podatke ni zapisljiv.';
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP razširitev';
$string['phpversion'] = 'Različica PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva različico PHP vsaj 4.3.0 ali 5.1.0 (5.0.x ima vrsto znanih težav).</p>
<p>Vaša trenutna različica je {$a}</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit b22eb6a

Please sign in to comment.