Permalink
Browse files

New strings and files from Anders for the Swedish translation - and X…

…ML-compliant at once - great!!
  • Loading branch information...
1 parent e37da3a commit b3369ddb016ede39bd16213e594a51707f31b7fc koenr committed Feb 14, 2005
Showing 302 changed files with 3,448 additions and 3,468 deletions.
View
Oops, something went wrong.
View
@@ -1,7 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // algebra.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
+ // algebra.php - created with Moodle 1.4.2+ (2004083126)
$string['filtername'] = 'Notation för algebra';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'svenska';
?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // appointment.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // appointment.php - created with Moodle 1.4.2+ (2004083126)
$string['allowresubmit'] = 'Låt användare skicka in flera gånger';
@@ -26,6 +26,9 @@
$string['submissions'] = 'Inskickningar';
$string['submitappointment'] = 'Skicka in Din tidsbokning via detta formulär';
$string['submitted'] = 'Inskickad';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'svenska';
$string['timeend'] = 'Slut på tidsbokning';
$string['timestart'] = 'Början på tidsbokning';
$string['typeoffline'] = 'Offline aktivitet';
@@ -1,52 +1,55 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
-$string['allowresubmit'] = "Låt användarna skicka om sina bidrag";
-$string['assignmentdetails'] = "Detaljer om uppgifter ";
-$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher har skrivit in viss återkoppling på den uppgift '\$a->assignment' som Du har skickat in.
+$string['allowresubmit'] = 'Låt användarna skicka om sina bidrag';
+$string['assignmentdetails'] = 'Detaljer om uppgifter ';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher har skrivit in viss återkoppling på den uppgift \'$a->assignment\' som Du har skickat in.
-Du hittar den som ett tillägg till Ditt inskickade bidrag: \$a->url";
-$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher har skrivit viss återkoppling på den uppgift som Du har skickat in '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
-Du hittar den som ett tillägg till Ditt <a href=\\\"\$a->url\\\">inskickade bidrag.</a>
-";
-$string['assignmentname'] = "Uppgiftens namn";
-$string['assignmenttype'] = "Uppgiftens typ";
-$string['configmaxbytes'] = "Standardinställningen för den maximala storleken på inskickade uppgifter. Du kan också ställa in ett eget värde för varje kurs och även andra lokala begränsningar är möjliga.";
-$string['description'] = "Beskrivning";
-$string['duedate'] = "Stoppdatum/tid";
-$string['duedateno'] = "Inget stoppdatum/tid";
-$string['early'] = "\$a tidigt";
-$string['existingfiledeleted'] = "Befintlig fil har tagits bort: &a";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Uppdateringen av återkopplingen för det inskickade bidraget av användaren \$a fungerade inte";
-$string['feedback'] = "Återkoppling";
-$string['feedbackupdated'] = "Återkopplingen för inskickade bidrag för \$a användare har uppdaterats";
-$string['late'] = "\$a sent";
-$string['maximumgrade'] = "Maximum betyg";
-$string['maximumsize'] = "Maximum storlek";
-$string['modulename'] = "Uppgift";
-$string['modulenameplural'] = "Uppgifter";
-$string['newsubmissions'] = "Uppgifterna är inskickade";
-$string['notgradedyet'] = "Ännu ej bedömd";
-$string['notsubmittedyet'] = "Ännu inte inskickade uppgifter";
-$string['overwritewarning'] = "Varning: uppladdning igen kommer att ERSÄTTA Ditt nuvarande redan inskickade bidrag";
-$string['saveallfeedback'] = "Spara alla återkopplingar";
-$string['submissionfeedback'] = "Återkoppling för inskickad uppgift";
-$string['submissions'] = "Inskickade uppgifter";
-$string['submitassignment'] = "Skicka in Din uppgift med detta formulär";
-$string['submitted'] = "Inskickad";
-$string['typeoffline'] = "Offline aktivitet";
-$string['typeuploadsingle'] = "Ladda upp en enskild fil";
-$string['uploadbadname'] = "Detta filnamn innehåller ej standardiserade tecken och filen kunde inte laddas upp";
-$string['uploadedfiles'] = "Uppladdade filer";
-$string['uploaderror'] = "Ett fel inträffade när filen sparades på servern";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Filen laddades upp korrekt, men Ditt inskickade bidrag blev inte uppdaterat.";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Tyvärr, men den filen är för stor (begränsningen är \$a byte)";
-$string['uploadnofilefound'] = "Ingen fil hittades - är Du säker på att Du valde en för att ladda upp?";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' blev uppladdad, men det inskickade bidraget registrerades inte!";
-$string['uploadsuccess'] = "Uppladdningen av '\$a' lyckades";
-$string['viewfeedback'] = "Visa betyg/omdömen och återkoppling på uppgifterna";
-$string['viewsubmissions'] = "Visa \$a inskickade bidrag";
-$string['yoursubmission'] = "Din inskickade uppgift";
+Du hittar den som ett tillägg till Ditt inskickade bidrag: $a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher har skrivit viss återkoppling på den uppgift som Du har skickat in \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+Du hittar den som ett tillägg till Ditt <a href=\"$a->url\">inskickade bidrag.</a>';
+$string['assignmentname'] = 'Uppgiftens namn';
+$string['assignmenttype'] = 'Uppgiftens typ';
+$string['configmaxbytes'] = 'Standardinställningen för den maximala storleken på inskickade uppgifter. Du kan också ställa in ett eget värde för varje kurs och även andra lokala begränsningar är möjliga.';
+$string['description'] = 'Beskrivning';
+$string['duedate'] = 'Stoppdatum/tid';
+$string['duedateno'] = 'Inget stoppdatum/tid';
+$string['early'] = '$a tidigt';
+$string['emailteachermail'] = '$a->username har uppdaterat sina inskickade uppgiftslösningar för
+ \'$a->assignment\'';
+$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username har uppdaterat sina inskickade uppgiftslösningar för <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />De är <a href=\"$a->url\"> tillgängliga på webbplatsen.';
+$string['emailteachers'] = 'Skicka ett e-postmeddelande med information till distanslärarna';
+$string['existingfiledeleted'] = 'Befintlig fil har tagits bort: &a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Uppdateringen av återkopplingen för det inskickade bidraget av användaren $a fungerade inte';
+$string['feedback'] = 'Återkoppling';
+$string['feedbackupdated'] = 'Återkopplingen för inskickade bidrag för $a användare har uppdaterats';
+$string['late'] = '$a sent';
+$string['maximumgrade'] = 'Maximum betyg';
+$string['maximumsize'] = 'Maximum storlek';
+$string['modulename'] = 'Uppgift';
+$string['modulenameplural'] = 'Uppgifter';
+$string['newsubmissions'] = 'Uppgifterna är inskickade';
+$string['notgradedyet'] = 'Ännu ej bedömd';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Ännu inte inskickade uppgifter';
+$string['overwritewarning'] = 'Varning: uppladdning igen kommer att ERSÄTTA Ditt nuvarande redan inskickade bidrag';
+$string['saveallfeedback'] = 'Spara alla återkopplingar';
+$string['submissionfeedback'] = 'Återkoppling för inskickad uppgift';
+$string['submissions'] = 'Inskickade uppgifter';
+$string['submitassignment'] = 'Skicka in Din uppgift med detta formulär';
+$string['submitted'] = 'Inskickad';
+$string['typeoffline'] = 'Offline aktivitet';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Ladda upp en enskild fil';
+$string['uploadbadname'] = 'Detta filnamn innehåller ej standardiserade tecken och filen kunde inte laddas upp';
+$string['uploadedfiles'] = 'Uppladdade filer';
+$string['uploaderror'] = 'Ett fel inträffade när filen sparades på servern';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Filen laddades upp korrekt, men Ditt inskickade bidrag blev inte uppdaterat.';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Tyvärr, men den filen är för stor (begränsningen är $a byte)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Ingen fil hittades - är Du säker på att Du valde en för att ladda upp?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' blev uppladdad, men det inskickade bidraget registrerades inte!';
+$string['uploadsuccess'] = 'Uppladdningen av \'$a\' lyckades';
+$string['viewfeedback'] = 'Visa betyg/omdömen och återkoppling på uppgifterna';
+$string['viewsubmissions'] = 'Visa $a inskickade bidrag';
+$string['yoursubmission'] = 'Din inskickade uppgift';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // auth.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
$string['auth_common_settings'] = 'Vanliga inställningar';
@@ -47,6 +47,7 @@
$string['auth_ldap_login_settings'] = 'Inställningar för inloggning';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Specificera en medlems egenskaper när användare tillhör en grupp. Vanligtvis \'medlem\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Det här är det filter som används för att namnge/söka efter användare. Normalt sett så ska Du ställa in det till någonting i stil med objectClass=posixAccount . Det är i linje med standarden för objectClass=* som kommer att returnera all aobjekt från LDAP.';
+$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'Detta avgör hur alias hanteras under sökning. Markera ett av det följande värdena: \"No\" (LDAP_DEREF_NEVER) eller \"Yes\" (LDAP_DEREF_ALWAYS) ';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'Inställningar för lösenords giltighetstid enligt LDAP';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Sätt in ett värde <> 0 om Du vill söka användare från subkontexter.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'Inställningar för LDAP-server';
@@ -77,6 +78,8 @@
$string['auth_pop3port'] = 'Serverport (110 är den vanligaste)';
$string['auth_pop3title'] = 'Använd en POP3-server';
$string['auth_pop3type'] = 'Servertyp. Om Din server använder certifikat som säkerhet, välj pop3cert.';
+$string['auth_shibbolethdescription'] = 'Genom att använda den här metoden kan Du ansluta till en befintlig Shibboleth server för att kontrollera och skapa nya konton';
+$string['auth_shibbolethtitle'] = 'Shibboleth';
$string['auth_updatelocal'] = 'Uppdatera lokala data';
$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Uppdatera lokala data:</b> Om detta är aktiverat så kommer fältet att uppdateras (från extern autenticering) varje gång användaren loggar in eller när det förekommer synkronisering av användare. Fält som är inställda att uppdatera lokalt bör vara låsta.</p>';
$string['auth_updateremote'] = 'Uppdatera externa data';
@@ -1,9 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.3.1 (2004052501)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
$string['allcourses'] = 'Administratören ser alla kurser';
$string['blockname'] = 'Lista över kurser';
+$string['configadminview'] = 'Vad ska systemadministratören se i blocket med listan över kurser?';
$string['owncourses'] = 'Administratören ser sina egna kurser';
?>
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3.2 (2004052502)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
-$string['blockname'] = 'Sammanfattning av kurs';
-$string['siteinfo'] = 'Information om webbplatsen';
+$string['coursesummary'] = 'Sammanfattning av kurs';
+$string['pagedescription'] = 'Beskrivning av webbplats/kurs';
?>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
+
+
+$string['configcontent'] = 'Innehåll';
+$string['configtitle'] = 'Titel på block';
+$string['html'] = 'HTML';
+$string['leaveblanktohide'] = 'Låt detta vara tomt för att dölja titeln';
+
+?>
@@ -0,0 +1,28 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
+
+
+$string['bestgrade'] = 'Det högsta betyget:';
+$string['bestgrades'] = 'Det $a högsta betygen:';
+$string['bestgroupgrade'] = 'Gruppen med det högsta medelvärdet::';
+$string['bestgroupgrades'] = 'De $a grupperna med det högsta medelvärdet::';
+$string['config_format_absolute'] = 'Absoluta tal';
+$string['config_format_fraction'] = 'Fraktioner';
+$string['config_format_percentage'] = 'Procent';
+$string['config_grade_format'] = 'Visa betyg/omdömen som:';
+$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Den här kursen innehåller inga aktiviteter av typen test. Du måste lägga till åtminstone ett innan Du kan använda det här blocket på rätt sätt.';
+$string['config_select_quiz'] = 'Från vilket test ska det här blocket visa resultat?';
+$string['config_show_best'] = 'Hur många av de högsta betygen/omdömena vill Du visa? (Välj \'0\' för att avaktivera)';
+$string['config_show_worst'] = 'Hur många av de lägsta betygen/omdömena vill Du visa? (Välj \'0\' för att avaktivera)';
+$string['config_use_groups'] = 'Vill Du visa grupper i stället för enskilda? (fungerar bara om testet stödjer grupper)';
+$string['configuredtoshownothing'] = 'De aktuella inställningarna tillåter inte att det visas några resultat. Du kan tänkas vilja antingen konfigurera detta eller dölja det. ';
+$string['error_emptyquizid'] = 'Det finns ett fel med det här blocket just nu: Du behöver välja från vilket test resultaten ska visas. ';
+$string['error_emptyquizrecord'] = 'Det finns ett fel med det här blocket just nu: det markerade testet verkar inte att finnas i databasen.';
+$string['error_nogroupsexist'] = 'Det finns ett fel med det här blocket just nu: det är inställt för att visa betyg/omdömen i gruppformat men det finns inga grupper som är definierade i kursen.';
+$string['formaltitle'] = 'Testresultat';
+$string['worstgrade'] = 'Det lägsta betyget/omdömet:';
+$string['worstgrades'] = 'De $a lägsta betygen/omdömena:';
+$string['worstgroupgrade'] = 'Gruppen med det lägsta medelresultatet:';
+$string['worstgroupgrades'] = 'De $a grupperna med det lägsta medelresultatet:';
+
+?>
@@ -0,0 +1,39 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083131)
+
+
+$string['block_rss_add_feed'] = 'Lägg till en URL för inmatning av nyheter';
+$string['block_rss_add_headline_block'] = 'Lägg till ett block för RSS-rubriker';
+$string['block_rss_add_new'] = 'Lägg till nytt';
+$string['block_rss_choose_feed_label'] = 'Välj de inmatningar som Du vill göra tillgängliga i det här blocket:';
+$string['block_rss_client_channel_link'] = 'Den webbplats som är målet';
+$string['block_rss_client_num_entries'] = 'Antal rss-länkar, per block, som ska visas. ';
+$string['block_rss_client_show_channel_link_label'] = 'Vill Du visa en länk till den ursprungliga webbplatsen (kanallänk)? (Observera att om det inte finns någon inmatningslänk med i nyhetsinmatningen så kommer ingen länk att visas):';
+$string['block_rss_client_show_image_label'] = 'VIsa kanalbild om den är tillgänglig: ';
+$string['block_rss_could_not_find_feed'] = 'Det gick inte att hitta inmatning med id';
+$string['block_rss_custom_title_label'] = 'Standardtitel (lämna det tom för att använda den titel som kommer med inmatningen)';
+$string['block_rss_delete_feed_confirm'] = 'Är Du säker på att Du vill ta bort den här inmatningen?';
+$string['block_rss_display_description_label'] = 'Visa varje länks beskrivning?';
+$string['block_rss_edit_feeds'] = 'Redigera, prenumerera eller avbeställ prenumeration på nyhetsinmatningar från RSS/Atom ';
+$string['block_rss_edit_news_feeds'] = 'Redigera nyhetsinmatningar';
+$string['block_rss_edit_rss_block'] = 'Redigera block för RSS-rubriker';
+$string['block_rss_feed'] = 'Nyhetsinmatningar';
+$string['block_rss_feed_added'] = 'Nyhetsinmatning har lagts till';
+$string['block_rss_feed_deleted'] = 'Nyhetsinmatning har tagits bort';
+$string['block_rss_feed_updated'] = 'Nyhetsinmatning har uppdaterats';
+$string['block_rss_feeds'] = 'Nyhetsinmatningar';
+$string['block_rss_feeds_add_edit'] = 'Lägg till/redigera nyhetsinmatningar ';
+$string['block_rss_feeds_title'] = 'Fjärrstyrda RSS-inmatningar ';
+$string['block_rss_find_more_feeds'] = 'Hitta fler RSS-inmatningar ';
+$string['block_rss_no_feeds'] = 'Det finns inga fler RSS-inmatningar som är definierade för den här webbplatsen.';
+$string['block_rss_pick_feed'] = 'Välj en nyhetsinmatning';
+$string['block_rss_remote_news_feed'] = 'Fjärrstyrd nyhetsinmatning';
+$string['block_rss_see_all_feeds'] = 'Visa alla inmatningar';
+$string['block_rss_shownumentries_label'] = 'Max antal bidrag att visa per block';
+$string['block_rss_submitters'] = 'Vem kan definiera nya RSS-inmatningar? Inmatningar blir tillgängliga för alla medlemmar på Din webbplats och de kan lägga till dem till sina egna sidor.';
+$string['block_rss_timeout'] = 'block_rss_timeout';
+$string['block_rss_timeout_desc'] = 'Tid i minuter som en RSS-inmatning sparas i cache.';
+$string['block_rss_update_feed'] = 'Uppdatera en URL för nyhetsinmatning';
+$string['validate_feed'] = 'Validera inmatning';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,42 @@
+<?PHP // $Id$
+ // book.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
+
+$string['addafter'] = 'Lägg till ett nytt kapitel';
+$string['chapterscount'] = 'Kapitel';
+$string['chaptertitle'] = 'Titel på kapitel';
+$string['confchapterdelete'] = 'Är Du säker på att vill ta bort det här kapitlet?';
+$string['confchapterdeleteall'] = 'Är Du säker på att vill ta bort det här kapitlet och alla underavdelningar?';
+$string['content'] = 'Innehåll';
+$string['customtitles'] = 'Standardtitlar';
+$string['disableprinting'] = 'Avaktivera utskrift';
+$string['doimport'] = 'Importera';
+$string['editingchapter'] = 'Redigerar kapitel';
+$string['faq'] = 'FAQ för Bok';
+$string['fileordir'] = 'File eller katalog';
+$string['import'] = 'Import';
+$string['importinfo'] = 'Importera den markerade HTML-filen eller katalogen.<br />Kapitel sorteras alfabetiskt utifrån filnamn.';
+$string['importing'] = 'Importerar';
+$string['importingchapters'] = 'Importerar kapitel till bok';
+$string['maindirectory'] = 'Huvudkatalog';
+$string['modulename'] = 'Bok';
+$string['modulenameplural'] = 'Böcker';
+$string['navexit'] = 'Exit Book';
+$string['navnext'] = 'Nästa';
+$string['navprev'] = 'Föregående';
+$string['numbering'] = 'Numrering av kapitel';
+$string['numbering0'] = 'Ingen';
+$string['numbering1'] = 'Tal';
+$string['numbering2'] = 'Bullets';
+$string['numbering3'] = 'Indragen';
+$string['printbook'] = 'Skriv ut hela boken';
+$string['printchapter'] = 'Skriv ut det här kapitlet';
+$string['printdate'] = 'Datum';
+$string['printedby'] = 'Utskrivet av';
+$string['relinking'] = 'Länkar tillbaka';
+$string['subchapter'] = 'Underavdelning';
+$string['toc'] = 'Innehållsförteckning';
+$string['tocwidth'] = 'Välj en bredd på innehållsförteckningen som gäller alla böcker.';
+$string['top'] = 'Upp';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit b3369dd

Please sign in to comment.