Permalink
Browse files

More corrections, documentation is coming.

  • Loading branch information...
1 parent b1f2587 commit b54cd88f34a98f91725bd3b16808e7b1f45f49b0 paca70 committed Oct 8, 2002
Showing with 15 additions and 15 deletions.
  1. +2 −2 lang/fi/assignment.php
  2. +13 −13 lang/fi/moodle.php
View
@@ -8,7 +8,7 @@
$string['description'] = "Kuvaus";
$string['duedate'] = "Palautus pvm.";
$string['early'] = "\$a ennen";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Palauteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle \$a";
+$string['failedupdatefeedback'] = "Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle \$a";
$string['feedbackupdated'] = "Palaute päivitetty \$a oppilaalle";
$string['late'] = "\$a myöhässä";
$string['maximumgrade'] = "Maksimi arvo";
@@ -17,7 +17,7 @@
$string['modulenameplural'] = "Tehtävät";
$string['newsubmissions'] = "Tehtävää palautettu";
$string['notsubmittedyet'] = "Ei vielä palautettu";
-$string['overwritewarning'] = "Varoitus: uudelleen lähetys korvaa aiemman vastauksesi";
+$string['overwritewarning'] = "Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi";
$string['submissionfeedback'] = "Palaute vastauksestasi";
$string['submissions'] = "Palautetut";
$string['submitted'] = "Palautettu";
View
@@ -213,13 +213,13 @@
$string['listofallpeople'] = "Kaikki henkilöt";
$string['livelogs'] = "Anna viimeisen tunnin loki";
$string['location'] = "Sijainti";
-$string['loggedinas'] = "Olet kijaantunut tunnuksella \$a.";
-$string['loggedinnot'] = "Et ole kirjaantunut.";
-$string['login'] = "Kirjaannu";
-$string['loginas'] = "Kirjaannu toisena";
-$string['loginguest'] = "Kirjannu vieraana";
-$string['loginsite'] = "Kirjaannu sivustoon";
-$string['loginsteps'] = "Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdolistaa sivuston vapaan käytön.
+$string['loggedinas'] = "Olet kirjautunut nimellä \$a.";
+$string['loggedinnot'] = "Et ole kirjauntunut.";
+$string['login'] = "Kirjaudu";
+$string['loginas'] = "Kirjaudu toisena";
+$string['loginguest'] = "Kirjaudu vieraana";
+$string['loginsite'] = "Kirjaudu sivustoon";
+$string['loginsteps'] = "Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen "avaimen" jonka saat myöhemmin. Luodaksi tunnuksen itsellesi sinum pitää:
<OL size=2>
<LI>Täyttää <A HREF=\$a>uusi tunnus</A> lomake henkilötiedoillasi.
@@ -232,13 +232,13 @@
</OL>";
$string['loginstepsnone'] = "Hei!
<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi käyytäjätunnus. Keksit vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan ja käytät niitä tältä sivulta. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, pitää sinun valita toinen käyttätunnus.</p>";
-$string['loginto'] = "Kirjaannu \$a";
-$string['loginusing'] = "Kirjaannu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi";
-$string['logout'] = "Logout";
+$string['loginto'] = "Kirjaudu \$a";
+$string['loginusing'] = "Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi";
+$string['logout'] = "Kirjaudu ulos";
$string['logs'] = "Tapahtumat";
$string['mainmenu'] = "Päävalikko";
$string['makeafolder'] = "Luo kansio";
-$string['makeeditable'] = "Jos annan web-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon '\$a' . Voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.";
+$string['makeeditable'] = "Jos annat web-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon '\$a' . Voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.";
$string['managedatabase'] = "Huolla tietokantaa";
$string['markthistopic'] = "Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.";
$string['maximumchars'] = "Maksimi määrä \$a merkkejä";
@@ -338,7 +338,7 @@
$string['passwordsdiffer'] = "Salasanat eivät täsmää";
$string['passwordsent'] = "Salasana on lähetetty";
$string['passwordsenttext'] = " <P>Viesti on lähetetty osoiteeseen \$a->email.
- <P><B>Tarkista vietistä uusi salsanasi</B>
+ <P><B>Tarkista viestistä uusi salasanasi</B>
<P>uusi salasana on automaattisesti generoitu, joten haluat varmaan
<A HREF=\$a->link>vaihtaa sen sen joksikin helpommin muistettavaksi</A>.";
$string['people'] = "Henkilöt";
@@ -394,7 +394,7 @@
$string['success'] = "Valmis!";
$string['summary'] = "Yhteenveto";
$string['summaryof'] = "\$a Yhteenveto";
-$string['supplyinfo'] = "Olehyvä ja kerro jotain itsestäsi";
+$string['supplyinfo'] = "Ole hyvä ja kerro jotain itsestäsi";
$string['teacheronly'] = "vain \$a :lle";
$string['textformat'] = "Testi";
$string['thanks'] = "Kiitokset";

0 comments on commit b54cd88

Please sign in to comment.