Permalink
Browse files

xhtml compliance

 • Loading branch information...
1 parent 5f39034 commit b7dd445484ec5f27b1f49b296f16d2ce388110af koenr committed Feb 16, 2005
Showing with 254 additions and 549 deletions.
 1. +1 −1 lang/be/help/assignment/mods.html
 2. +1 −1 lang/be/help/attendance/mods.html
 3. +1 −1 lang/be/help/chat/chatting.html
 4. +1 −1 lang/be/help/chat/mods.html
 5. +1 −1 lang/be/help/choice/mods.html
 6. +1 −1 lang/be/help/dialogue/info.html
 7. +1 −1 lang/be/help/dialogue/mods.html
 8. +1 −1 lang/be/help/exercise/mods.html
 9. +1 −1 lang/be/help/exercise/moreinfo.html
 10. +1 −1 lang/be/help/glossary/mods.html
 11. +1 −1 lang/be/help/journal/mods.html
 12. +1 −1 lang/be/help/label/mods.html
 13. +1 −1 lang/be/help/lesson/mods.html
 14. +1 −1 lang/be/help/quiz/mods.html
 15. +1 −1 lang/be/help/resource/mods.html
 16. +1 −1 lang/be/help/scorm/mods.html
 17. +1 −1 lang/be/help/survey/mods.html
 18. +2 −2 lang/be/help/wiki/howtowiki.html
 19. +2 −2 lang/be/help/wiki/mods.html
 20. +1 −5 lang/ca/help/assignment/mods.html
 21. +1 −1 lang/ca/help/chat/chatting.html
 22. +1 −5 lang/ca/help/chat/mods.html
 23. +1 −4 lang/ca/help/choice/mods.html
 24. +1 −1 lang/ca/help/dialogue/info.html
 25. +1 −1 lang/ca/help/dialogue/mods.html
 26. +20 −20 lang/ca/help/emoticons.html
 27. +1 −4 lang/ca/help/forum/mods.html
 28. +1 −14 lang/ca/help/glossary/mods.html
 29. +1 −1 lang/ca/help/journal/mods.html
 30. +1 −1 lang/ca/help/label/mods.html
 31. +1 −14 lang/ca/help/quiz/mods.html
 32. +7 −8 lang/ca/help/quiz/multianswer.html
 33. +1 −1 lang/ca/help/resource/mods.html
 34. +24 −24 lang/ca/help/richtext.html
 35. +1 −5 lang/ca/help/scheduler/mods.html
 36. +1 −1 lang/ca/help/scorm/mods.html
 37. +1 −1 lang/ca/help/survey/mods.html
 38. +20 −20 lang/ca/help/text.html
 39. +2 −2 lang/ca/help/wiki/howtowiki.html
 40. +1 −1 lang/ca/help/wiki/mods.html
 41. +1 −9 lang/ca/help/workshop/mods.html
 42. +1 −1 lang/cs/help/assignment/mods.html
 43. +1 −1 lang/cs/help/chat/chatting.html
 44. +1 −1 lang/cs/help/chat/mods.html
 45. +1 −1 lang/cs/help/choice/mods.html
 46. +1 −1 lang/cs/help/dialogue/info.html
 47. +1 −1 lang/cs/help/dialogue/mods.html
 48. +21 −21 lang/cs/help/emoticons.html
 49. +1 −1 lang/cs/help/exercise/mods.html
 50. +1 −1 lang/cs/help/forum/mods.html
 51. +1 −1 lang/cs/help/glossary/mods.html
 52. +1 −1 lang/cs/help/journal/mods.html
 53. +1 −1 lang/cs/help/label/mods.html
 54. +1 −1 lang/cs/help/lesson/mods.html
 55. +1 −63 lang/cs/help/mods.html
 56. +1 −1 lang/cs/help/quiz/mods.html
 57. +6 −6 lang/cs/help/quiz/multianswer.html
 58. +1 −1 lang/cs/help/resource/mods.html
 59. +24 −24 lang/cs/help/richtext.html
 60. +1 −1 lang/cs/help/survey/mods.html
 61. +20 −20 lang/cs/help/text.html
 62. +1 −1 lang/de/help/assignment/mods.html
 63. +1 −1 lang/de/help/attendance/mods.html
 64. +1 −1 lang/de/help/book/mods.html
 65. +1 −1 lang/de/help/chat/chatting.html
 66. +1 −1 lang/de/help/chat/mods.html
 67. +1 −1 lang/de/help/choice/mods.html
 68. +1 −1 lang/de/help/dialogue/info.html
 69. +1 −1 lang/de/help/dialogue/mods.html
 70. +20 −20 lang/de/help/emoticons.html
 71. +1 −1 lang/de/help/exercise/mods.html
 72. +1 −1 lang/de/help/exercise/moreinfo.html
 73. +1 −1 lang/de/help/forum/mods.html
 74. +1 −1 lang/de/help/glossary/mods.html
 75. +1 −1 lang/de/help/journal/mods.html
 76. +1 −1 lang/de/help/label/mods.html
 77. +1 −1 lang/de/help/lesson/mods.html
 78. +1 −180 lang/de/help/mods.html
 79. +1 −1 lang/de/help/quiz/mods.html
 80. +5 −5 lang/de/help/quiz/multianswer.html
 81. +1 −1 lang/de/help/resource/mods.html
 82. +5 −5 lang/de/help/richtext.html
 83. +1 −1 lang/de/help/scheduler/mods.html
 84. +1 −1 lang/de/help/scorm/mods.html
 85. +1 −1 lang/de/help/survey/mods.html
 86. +2 −2 lang/de/help/wiki/howtowiki.html
 87. +2 −2 lang/de/help/wiki/mods.html
 88. +1 −2 lang/de/help/workshop/mods.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<b>Заданні</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Заданні</b></p>
<ul>
<p>Заданні даюць магчымасць вядучаму акрэсліць працы, якія студэнты павінны выканаць у электроннай форме (у любым фармаце) i пераслаць на сэрвер. Тыповыя заданні гэта практыкаванні, праекты, справаздачы і д.п. Гэты модуль валодае функцыяй, якая дае магчымасць выстаўляць адзнакі.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt="" valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/attendance/icon.gif">&nbsp;<b>Attendance</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/attendance/icon.gif" />&nbsp;<b>Attendance</b></p>
<ul>
<p>Гэты модуль робіць магчымым фіксаванне кожнага з прысутных на занятках студэнтаў.[11~
</p>
@@ -4,7 +4,7 @@
<dl>
<dt><b>Эматыконы</b></dt>
-<dd>Любыя эматыконы, якія могуць выкарыстоўвацца у іншых праграмах па-за сістэмай Moodle, могуць быць выкарыстаныя таксама і тут і будуць адлюстраваныя правільна. Напрыклад, :-) = <img alt="" src="pix/s/smiley.gif"> </dd>
+<dd>Любыя эматыконы, якія могуць выкарыстоўвацца у іншых праграмах па-за сістэмай Moodle, могуць быць выкарыстаныя таксама і тут і будуць адлюстраваныя правільна. Напрыклад, :-) = <img alt="" src="pix/s/smiley.gif" /> </dd>
<dt><b>Лінкі</b></dt>
<dd>Адрасы ў Інтэрнэце будуць замяняцца на лінкі аўтаматычна.</dd>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt="" valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<b>Чаты</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" />&nbsp;<b>Чаты</b></p>
<ul>
<p>Модуль Чат дазваляе ўдзельнікам правядзенне дыскусіі ў рэальным часе непасрэдна ў сетцы. Гэта найлепшая прылада для знаходжання ўзаемапаразумення, а таксама абмеркавання тэмы. Спосаб ужывання чат-сесіяў прынцыпова адрозніваецца ад дыскусіі на форуме.
Модуль Чат утрымлівае мноства опцыяў, якія дазваляюць кіраванне і прагляданне чат-дыскусіі.
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<b>Галасаванне</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" />&nbsp;<b>Галасаванне</b></p>
<ul>
<p>Дзеянне звязанае з правядзеннем галасавання вельмі простае - вядоўца задае пытанне і прапануе шэраг магчымых адказаў на выбар. Гэты модуль можа быць прыдатны для правядзення хуткага анкетавання, якое мае на мэце заахвоціць да прыняцця рашэння па дадзенай тэме, даць магчымасць групе прагаласаваць на тэму накірунку курса, або атрымаць згоду на правядзенне даследаванняў.</p></ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<img alt valign=absmiddle src="<?php echo $cfg->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Дыялогі (больш інфармацыі)</b></p>
+<img alt="" src=""<?php echo $cfg->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif" />&nbsp;<b>Дыялогі (больш інфармацыі)</b></p>
<p>Гэты модуль дазваляе двум карыстальнікам суадносіцца паміж сабой нескладаным спосабам. Выкладчык можа пачаць дыялог толькі з адным студэнтам, студэнт толькі з адным выкладчыкам і, нарэшцэ, адзін студэнт можа пачаць дыялог з іншым студэнтам. Аднак жа, як студэнт, так і выкладчык адначасова могуць удзельнічаць у многіх дыялогах.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Дыялогі</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif" />&nbsp;<b>Дыялогі</b></p>
<ul>
<p>Гэты модуль дазваляе двум карыстальнікам суадносіцца паміж сабой нескладаным спосабам. Выкладчык можа пачаць дыялог толькі з адным студэнтам, студэнт толькі з адным выкладчыкам і, нарэшце, адзін студэнт можа пачаць дыялог з іншым студэнтам. Аднак жа, як студэнт, так і выкладчык адначасова могуць удзельнічаць у многіх дыялогах.</p>
</ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<img alt img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif">&nbsp;<b>Практыкаванне для самаацэнкі</b>
+<img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif" />&nbsp;<b>Практыкаванне для самаацэнкі</b>
<ul>
<p>Практыкаванне для самаацэнкі – гэта звычайна нескладанае заданне, але яно прадстаўляе немалыя магчымасці. Зместам гэтага практыкавання звычайна ёсць нейкае практычнае заданне. Гэта можа быць эсэ, рапарт, падрыхтоўка прэзентацыі або калькуляцыі. Пасля выканання практыкавання студэнт павінен сам ацаніць сваю работу. Пасля саацэнкі і перасылкі работы, яе ацэньвае выкладчык: як саму работу, так і адзнаку, выстаўленую студэнтам самому сабе. Выкладчык можа прапанаваць студэнту перарабіць работу і прыслаць зноў яе палепшаны варыянт.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif">&nbsp;<b>Практыкаванні з уласнай ацэнкай працы</b>
+<img alt="" src=""<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif" />&nbsp;<b>Практыкаванні з уласнай ацэнкай працы</b>
<p>Практыкаванне з уласнай ацэнкай працы – гэта нескладаны і даючы вялікія магчымасці інструмент. У такім практыкаванні настаўнік прапануе студэнтам выканаць пэўную практычную працу, напрыклад напісаць эсэ, рапарт, прэзентацыю ці калькуляцыю. Пасля выканання такой працы студэнт найперш павінен ацаніць яе сам перад тым, вышле яе выкладчыку для яго ацэнкі. Дзякуючы гэтаму, настаўнік зможа ацаніць як саму работу так і адзнаку, якую выставіў сабе студэнт. У якасці адказу настаўнік можа паслаць студэнту каментар, які датычыць ягонай работы і прапанаваць, напрыклад, выправіць яе і прыслаць паўторна.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif">&nbsp;<b>�כמ¢ם³ך ןאם�צצ�¢</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif" />&nbsp;<b>�כמ¢ם³ך ןאם�צצ�¢</b></p>
<ul>
<p>�‎ע� למהףכ� האו לאדק�לאסצ� ףהחוכ�ם³ךאל סעגאנאצ� ³ חאץמ¢גאצ� חבמנ ה‎פ³ם³צ�י, ןאהמבם�ץ םא סכמ¢ם³ך. �מרףך ³ ןנאדכ�ה ה‎פ³ם³צ�י למזא אהב�גאצצא םוךאכ�ך³ל³ סןמסאבאל³. </p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot; ?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<b>Рабочыя сшыткі</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif" />&nbsp;<b>Рабочыя сшыткі</b></p>
<ul>
<p>
<p>Гэты модуль ахоплівае вельмі важныя дзеянні рэфлексійнага характару. Вядучы прапануе студэнтам паразважаць на дадзеную тэму. Студэнты пэўны час могуць рэдагаваць і мадыфікаваць свае выказванні, якія з’яўляюцца асабістымі і даступнымі толькі для вядоўцы. Вядоўца можа пракаментаваць і выставіць у рабочы сшытак адзнаку за кожны запіс. Звычайна рэкамендуецца стварэнне хаця бы аднаго рабочага сшытку ў тыдзень.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif">&nbsp;<b>Àï³ñàíí³</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif" />&nbsp;<b>Апісанні</b></p>
<ul>
<p>Гэта не актыўныя рэсурсы курса – гэта графічныя інтэрфэйсы, якія даюць магчымасць уставіць тэкст і графіку паміж іншымі матэрыяламі на старонцы курса.</p>
</ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<img alt="" valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif">&nbsp;<b>Урок</b>
+<img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif" />&nbsp;<b>Урок</b>
<ul>
<p>Урок даносіць навучальны матэрыял у цікавай і гнуткай форме. Ён складаецца з набору старонак. Кожная старонка звычайна заканчваецца пытаннем і пэўнай колькасцю магчымых адказаў. У залежнасці ад правільнасці выбару адказу, студэнт пераходзіць на наступную старонку або вяртаецца на папярэднюю. Навігацыя па ўроку можа быць прамой або комплекснай, у залежнасці ад структуры матэрыялу, які выкладаецца.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<b>Тэсты</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif" />&nbsp;<b>Тэсты</b></p>
<ul>
<p>Гэты модуль дае магчымасць вядоўцы ствараць і задаваць тэсты у форме набору пытанняў множнага выбару, пытанняў тыпу дакладна/недакладна, а таксама пытанняў, якія патрабуюць кароткіх адказаў. Гэтыя пытанні, упарадкаваныя паводле катэгорыі, захоўваюцца ў базе дадзеных і могуць быць выкарыстаны зноў у межах дадзенага курса або нават перанесеныя ў іншы курс. У тэстах могуць дапускацца шматразовыя спробы знайсці правільны адказ. Кожная такая спроба правяраецца аўтаматычна і вядоўца можа вырашаць, зрабіць свае заўвагі або падказаць правільны адказ. Гэты модуль прапануе інструмент, які дае магчымасць выставіць адзнакі.</p>
</ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<b>Рэсурсы</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif" />&nbsp;<b>Рэсурсы</b></p>
<ul>
<p>Рэсурсы – гэта інфармацыя якая, згодна з намерамі вядоўцы, складае змест курса. Гэта могуць быць падрыхтаваныя раней файлы, запампаваныя на сэрвер, які абслугоўвае курс, або старонкі, адрэдагаваныя непасрэдна ў Moodle або знешнія інтэрнэт-старонкі, якія ператвораны ў частку курса.</p>
</ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt="" valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif">&nbsp;<b>Пакеты SCORM</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif" />&nbsp;<b>Пакеты SCORM</b></p>
<ul>
<p>Пакет SCORM - гэта набор інструментарыя, які створаны абапіраючыся на стандарт SCORM для адукацыйных аб'ектаў.
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot; ?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<b>������</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot; ?>/mod/survey/icon.gif" />&nbsp;<b>������</b></p>
<ul>
<p>���� ������ ��� ����� ���������� ����������� ��� �������� �������������, ��� �������� ��������� ��� ����� � ������������ ������� ��������� � �������� ������. ������ ���� ����������� ����� ����������� ��� ����� �� ���� �������� ��������, ��� ���������� �� ���� ��������� � ������, � ������� ���������� ��� � ������� �������� �� ���� ���� ������� ����������.</p>
@@ -16,7 +16,7 @@
<li>íàâó÷ûööà ÿê <a href="#createpages">ÑòâàðàöüÑòàðîíê³</a></li>
-<li>just click on <img src="pix/t/edit.gif"> or select "Edit this page" from the drop down menu to change the contents of a page</li>
+<li>just click on <img alt="Edit" src="pix/t/edit.gif" /> or select "Edit this page" from the drop down menu to change the contents of a page</li>
<li>you can format your pages wth <a href="#wikimarkup">Wiki Markup</a>, or with HTML (if the wiki has been given that option)</li>
@@ -228,7 +228,7 @@
<h4>Further readings</h4>
-There are more possibilities for Wiki mark-up. Please consult the <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target="_new">Erfurt Wiki Homepage</a> for more information.
+There are more possibilities for Wiki mark-up. Please consult the <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target="_blank">Erfurt Wiki Homepage</a> for more information.
@@ -1,11 +1,11 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif">&nbsp;<b>Wіkі</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif" />&nbsp;<b>Wіkі</b></p>
<ul>
<p>Wіkі – гэта платформа для групавога стварэння дакументаў простай мовай запісу з дапамогай інтэрнэт-праглядальніка.</p>
<p>"Wiki wiki" па-гавайску азначае "звышхуткі". Назва добра перадае хуткасць утварэння, правядзення зменаў, паправак і аднаўлення (актуалізацыі) дакументаў з дапамогай гэтага модулю.</p>
<p>Прынцып такі, што ўсе, хто мае права рэдагавання, могуць рабіць любыя змены ў дакументах, якія паступаюць на сэрвер wіkі, але змены гэтыя могуць быць адмененыя і дакумент набудзе першапачатковы стан. Усе, хто мае доступ да сэрвера wіkі могуць чытаць файлы, якія там знаходзяцца. Модуль мае функцыі абмежавання чытання і рэдагавання.</p>
-<p>Гэты модуль створаны на падставе <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki</a>.</p>
+<p>Гэты модуль створаны на падставе <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_blankErfurt Wiki</a>.</p>
</ul>
@@ -1,5 +1 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<b>Tasques</b></p>
-
-<ul>
- <p>Les tasques permeten al professorat especificar una feina que requereix que els estudiants preparin un contingut digital (en qualsevol format) i el trametin penjant-lo en el servidor. Exemples de tasques podrien ser assajos, projectes, informes, etc. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat de qualificar la feina.</p>
-</ul>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Tasques</b></p>
@@ -1 +1 @@
-<p align="center"><b>&Uacute;s del xat</b></p>
+<p align="center"><b>&Uacute;s del xat</b></p>
@@ -1,5 +1 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<b>Xats</b></p>
-
-<ul>
- <p>El m&ograve;dul de xat permet als participants tenir discussions sincr&ograve;niques en temps real a trav&eacute;s del web. &Eacute;s una forma &uacute;til d'aconseguir un millor coneixement dels altres i del tema sotm&egrave;s a discussi&oacute;. La manera d'usar una sala de xat &eacute;s bastant diferent dels f&ograve;rums as&iacute;ncrons. El m&ograve;dul de xat ofereix diverses possibilitats de gesti&oacute; i de revisi&oacute; de les discussions realitzades.</p>
-</ul>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" />&nbsp;<b>Xats</b></p>
@@ -1,4 +1 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<b>Consulta</b></p>
-<ul>
- <p>La consulta &eacute;s una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una s&egrave;rie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser &uacute;til com a enquesta r&agrave;pida per estimular la reflexi&oacute; sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perqu&egrave; l'estudiant faci constar que est&agrave; d'acord a partna recerca.</p>
-</ul>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" />&nbsp;<b>Consulta</b></p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $cfg->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Di&agrave;legs</b></p>
+<img alt="" src="<?php echo $cfg->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif" />&nbsp;<b>Di&agrave;legs</b></p>
<p>Aquest m&ograve;dul proporciona un m&egrave;tode senzill de comunicaci&oacute;n entre parelles d'usuaris. Un professor pot obrir un di&agrave;leg amb un estudiant i (opcionalment) un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un professor, i (opcionalment) un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un altre estudiant. Un professor o un estudiant poden participar simult&agrave;niament en diversos di&agrave;legs.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Di&agrave;legs</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif" />&nbsp;<b>Di&agrave;legs</b></p>
<ul>
<p>Aquest m&ograve;dul proporciona un m&egrave;tode senzill de comunicaci&oacute; entre parelles d'usuaris. Un professor pot obrir un di&agrave;leg amb un estudiant, un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un professor i (opcionalment) un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un altre estudiant. Un professor o un estudiant poden participar simult&agrave;niament en diversos di&agrave;legs.</p>
</ul>
Oops, something went wrong. Retry.

0 comments on commit b7dd445

Please sign in to comment.