Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Aug 15, 2012
1 parent d36658a commit b857de59abe7e6ecb15c3c94e9e7e9f2a6db6784
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 install/lang/is/admin.php
@@ -36,5 +36,8 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Rangt gildi, vinsamlegast reyndu aftur';
$string['clitypevalue'] = 'Sláðu inn gildi';
$string['clitypevaluedefault'] = 'Sláðu inn gildi, sláðu á Enter hnappinn á lyklaborðinu til að nota sjálfgefið gildi ({$a})';
+$string['cliunknowoption'] = 'Óþekktir valkostir:
+ {$a}
+Vinsamlegast notaðu --help valkostinn.';
$string['environmentrequireinstall'] = 'verður að vera uppsett og virkjað';
$string['environmentrequireversion'] = 'krafist er útgáfu {$a->needed} en þú notast við útgáfu {$a->current}';

0 comments on commit b857de5

Please sign in to comment.