Browse files

magnificant job from L.Vandijck, spotting loads of typo's, spelling e…

…rrors, grammar errors, etc.

Thanks a lot!
Part II: the doc-files
  • Loading branch information...
1 parent 2488e1f commit ba4278486a59a9ed0ceb16e8416df6ad985adc32 koenr committed Sep 6, 2004
View
6 lang/nl/docs/background.html
@@ -39,13 +39,13 @@
and empowered teaching, and Moodle is the main way I can contribute to the
realisation of these ideals.</em></p>
</blockquote>
- <p>Er werden een aantal vroege prototypes gemaakt en weer weggegooid voor hij versie 1.0 publiceerde op 20 Augustus 2002. Deze versie was bedoeld voor kleine klasgroepen op Universitair niveau en was het onderwerp van een onderzoek naar samenwerking en reflectie die gebeurde tussen deze kleine groepen volwassen deelnemers.
+ <p>Er werden een aantal vroege prototypes gemaakt en weer weggegooid voor hij versie 1.0 publiceerde op 20 augustus 2002. Deze versie was bedoeld voor kleine klasgroepen op universitair niveau en was het onderwerp van een onderzoek naar samenwerking en reflectie die gebeurde tussen deze kleine groepen volwassen deelnemers.
</p>
<p>Sindsdien komen er regelmatig nieuwe versies uit met nieuwe mogelijkheden, betere schaalbaarheid en betere performantie.
</p>
- <p>Door het verspreiden van Moodle en het groeien van de community is er steeds meer input gekomen van een brede groep gebruikers in verschillende onderwijssituaties. Zo wordt Moodle niet meer uitsluitend aan universiteiten gebruikt,maar steeds meer in secundaire scholen, basisscholen, de non-profitsector, bedrijven, individuele leraars en zelfs door thuisonderwijzende ouders. Een groeiend aantal mensen van over heel de wereld dragen hun steentje bij op verschillende manieren - voor meer details kun je de <a href="?file=credits.html">Kredietenpagina</a> bekijken.</p>
+ <p>Door het verspreiden van Moodle en het groeien van de community is er steeds meer input gekomen van een brede groep gebruikers in verschillende onderwijssituaties. Zo wordt Moodle niet meer uitsluitend aan universiteiten gebruikt,maar steeds meer in secundaire scholen, basisscholen, de non-profitsector, bedrijven, door individuele leraars en zelfs door thuisonderwijzende ouders. Een groeiend aantal mensen van over heel de wereld dragen hun steentje bij op verschillende manieren - voor meer details kun je de <a href="?file=credits.html">Kredietenpagina</a> bekijken.</p>
<p>Een belangrijke onderdeel van het Moodleproject is de <a href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a>
- web site: het is een centraal informatiepunt, wordt gebruikt voor discussie en samenwerking tussen de Moodlegebruikers, waaronder systeembeheerders, leraars, onderzoekers, methodeontwerpers en natuurlijk de softwareontwikkelaars. Zoals Moodle zelf wijzigt de site constant om aan de nood van de community te blijven voldoen en zoals Moodle zal de site altijd gratis blijven.
+ website: het is een centraal informatiepunt, wordt gebruikt voor discussie en samenwerking tussen de Moodlegebruikers, waaronder systeembeheerders, leraars, onderzoekers, methodeontwerpers en natuurlijk de softwareontwikkelaars. Zoals Moodle zelf wijzigt de site constant om aan de nood van de community te blijven voldoen en zoals Moodle zal de site altijd gratis blijven.
</p>
<p>In 2003 werd de firma <a href="http://moodle.com/" target="_top">moodle.com</a> opgestart om een bijkomende commerciële hulp, beheerde hosting, consulting en andere diensten aan te bieden voor wie die nodig heeft.
</p>
View
36 lang/nl/docs/faq.html
@@ -7,7 +7,7 @@
<body bgcolor="#FFFFFF">
<h1>Veel gestelde vragen(FAQ)</h1>
-<p class="normaltext">Deze pagina bevat de antwoorden op de meeste veel gestelde vragen van mensen die Moodle installeren. Als je de <a href="./?file=install.html">installatie instructies</a> gevolgd hebt, maar toch een probleem hebt, dan is deze pagina de beste om te beginnen. </p>
+<p class="normaltext">Deze pagina bevat de antwoorden op de meeste veelgestelde vragen van mensen die Moodle installeren. Als je de <a href="./?file=install.html">installatie-instructies</a> gevolgd hebt, maar toch een probleem hebt, dan is deze pagina de beste om te beginnen. </p>
<p class="normaltext">Als je het antwoord hier niet kunt vinden, dan kun je het vak <a href="http://moodle.org/mod/forum/index.php?id=5" target="_top">Using Moodle</a> op moodle.org raadplegen. Begin met het doorzoeken van de forums met enkele sleutelwoorden voor het geval jouw probleem al eens besproken geweest is. Als je het antwoord dan nog niet vindt, stel dan je vraag in het juiste forum - gewoonlijk is er wel iemand die je kan helpen.</p>
<p class="normaltext">Als je een aantal oplossingen geprobeerd hebt zonder resultaat en je server loopt achter een firewall, dan is het aan te raden je firewall te herconfigureren om er zeker van te zijn dat die geen noodzakelijke functie of noodzakelijke communicatie blokkeert. Firewalls veroorzaken heel zelden problemen met Moodle maar zijn af en toe verantwoordelijk voor een verminderde functionaliteit van Moodle te wijten aan een verkeerde configuratie van de firewall.
@@ -25,9 +25,9 @@
<p class="questionlink"><a href="#resource1">Ik krijg een foutmelding als ik een bron probeer toe te voegen.</a></p>
<p class="questionlink"><a href="#noadmin">Tijdens de installatieprocedure werd mij nooit gevraagd om een beheerdersaccount aan te maken!</a></p>
<p class="questionlink"><a href="#nologin">Ik kan helemaal niet aanmelden - ik blijf vastzitten op het log in scherm.</a></p>
-<p class="questionlink"><a href="#backup">Hoe maak ik een backup van mijn Moodle site?</a></p>
+<p class="questionlink"><a href="#backup">Hoe maak ik een backup van mijn Moodlesite?</a></p>
<p class="questionlink"><a href="#locale">Waarom zie ik in mijn Moodlesite de tijd en datum verkeerd?</a></p>
-<p class="questionlink"><a href="#cron">Er wordt geen email verstuurd vanuit mijn forums</a></p>
+<p class="questionlink"><a href="#cron">Er wordt geen e-mail verstuurd vanuit mijn forums</a></p>
<p class="questionlink">&nbsp;</p>
<h3><a name="filenotfound"></a>Als ik een bestand wil bekijken dat ik geüpload heb, dan krijg ik de foutmelding &quot;File not Found&quot;</h3>
@@ -36,18 +36,18 @@
<p class="answercode"><b>AcceptPathInfo</b> on</p>
<p class="answer">Merk op, dit zal alleen werken voor Apache versie 2.x. </p>
<p class="answer">Als je geen gebruik maakt van Apache 2 en je blijft dit probleem hebben
- (erg onwaarschijnlijk) dan kun je Moodle omschakelen om een alternatieve methode te gebruiken. Het nadeel is een klein performantieverlies voor je gebruikers en je zult geen relatieve links kunnen gebruiken in HTML bronnen.</p>
-<p class="answer">Om deze alternatieve methode te gebruiken meld je je aan als beheerder, ga naar de 'Configureer variablen' pagina en wijzig de instelling voor "<b>slasharguments</b>". Nu zou je je geüploade bestanden moeten kunnen bekijken.</p>
+ (erg onwaarschijnlijk) dan kun je Moodle omschakelen om een alternatieve methode te gebruiken. Het nadeel is een klein performantieverlies voor je gebruikers en je zult geen relatieve links kunnen gebruiken in HTML-bronnen.</p>
+<p class="answer">Om deze alternatieve methode te gebruiken meld je je aan als beheerder, ga naar de pagina 'Configureer variabelen' en wijzig de instelling voor "<b>slasharguments</b>". Nu zou je je geüploade bestanden moeten kunnen bekijken.</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
<h3><a name="php"></a>PHP - is dat geïnstalleerd en welke versie heb ik?</h3>
-<p class="answer">Maak een nieuw bestand op je site en noetm het info.php. Zet daarin volgende tekst en roep het bestand op met je browser:</p>
+<p class="answer">Maak een nieuw bestand op je site en noem het info.php. Zet daarin volgende tekst en roep het bestand op met je browser:</p>
<p class="answercode">&lt;?PHP phpinfo() ?&gt;</p>
<p class="answer">Als er niets gebeurt, dan is PHP niet geïnstalleerd. Kijk in de installatiedocumentatie voor informatie over waar je dit kunt downloaden voor jouw computer</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
<h3><a name="blankpages"></a>Waarom zijn al mijn pagina's leeg?</h3>
-<p class="answer">Controleer de dirroot variable in config.php. Je moet volledige en absolute padnamen gebruiken, bv.:</p>
+<p class="answer">Controleer de variable dirroot in config.php. Je moet volledige en absolute padnamen gebruiken, bv.:</p>
<p class="answercode"> $CFG->dirroot = "d:\inetpub\sites\www.jouwsite.com\web\moodle";</p>
<p>&nbsp; </p>
<p class="answer">Voor Redhat Linux platform kijk op: <a href="http://moodle.org/doc/?file=installamp.html">Redhat Linux</a></p>
@@ -65,19 +65,19 @@
<p class="answercode">Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php on line 1322 </p>
<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php on line 1323 </p>
<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/login/index.php on line 54 </p>
-<p class="answer">dan heb je lege lijnen of spaties na de ?> op het einde van je config.php bestand. Sommige teksteditors - zoals bijvoorbeeld Kladblok voor Windows - voegen deze toe. Je zou een andere teksteditor kunnen proberen om deze lijnen of spaties volledig te verwijdern.</p>
+<p class="answer">dan heb je lege lijnen of spaties na de ?> op het einde van je config.php bestand. Sommige teksteditors - zoals bijvoorbeeld Kladblok voor Windows - voegen deze toe. Je zou een andere teksteditor kunnen proberen om deze lijnen of spaties volledig te verwijderen.</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
<h3><a name="failedopen"></a>Ik krijg steeds de fout: Failed opening required '/web/moodle/lib/setup.php'</h3>
-<p class="answer">In je config.php moet bij de instelling die je gebruikt voor de dirroot variable het <strong>complete pad van de root van je server's harde schijf</strong> staan.</p>
+<p class="answer">In je config.php moet bij de instelling die je gebruikt voor de variable dirroot het <strong>complete pad van de root van je servers harde schijf</strong> staan.</p>
<p class="answer">Soms wordt alleen maar het pad vanaf de homedirectory of het relatieve pad ten opzichte van de root van de webserver ingesteld.</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
<h3><a name="quotes" id="quotes"></a>Telkens ik tekst toevoeg met een weglatingsteken (') of een aanhalingsteken (&quot;) krijg ik fouten of wordt er een schuine streep aan toegevoegd</h3>
<p class="answer">Problemen veroorzaakt door accenten worden veroorzaakt door een foute instelling van &quot;magic&quotes&quot;. Moodle heeft volgende instelling nodig (zijn gewoonlijk standaardinstellingen):</p>
<p class="answercode">magic_quotes_gpc = On<br>
magic_quotes_runtime = Off</p>
-<p class="answer">Lees ook het deel over <a href="./?file=install.html#webserver">webserverconfiguratie</a> in de Installatie documentatie voor meer details.</p>
+<p class="answer">Lees ook het deel over <a href="./?file=install.html#webserver">webserverconfiguratie</a> in de installatiedocumentatie voor meer details.</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
<h3><a name="sessiontmp"></a>Ik krijg foutmeldingen over session_start</h3>
@@ -86,7 +86,7 @@
<p class="answercode">Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp\sess_d40f380d37d431fc1516e9a895ad9ce0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in G:\web\moodle\lib\setup.php on line 123</p>
<p class="answercode">Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at G:\web\moodle\lib\setup.php:1) in G:\web\moodle\lib\setup.php on line 123</p>
<p class="answer">... zijn die meestal het gevolg van PHP die geen "sessie" bestanden kan wegschrijven op je harde schijf (in eem map die /tmp heet). Gewoonlijk is dat omdat je geen /tmp-map hebt op je computer. Dit is gewoonlijk het geval bij Windowsinstallaties.
-<p class="answer">De oplossing is de PHPinstelling voor dit pad te laten verwijzen naar een bestaande map. Je kunt dit wijzigen in PHP.INI:</p>
+<p class="answer">De oplossing is de PHP-instelling voor dit pad te laten verwijzen naar een bestaande map. Je kunt dit wijzigen in PHP.INI:</p>
<p class="answercode">session.save_path = C:\temp</p>
<p class="answer">of anders in een .htaccess bestand in je Moodlemap:</p>
<p class="answercode">php_value session.save_path "/home/moodle/sessions"</p>
@@ -102,7 +102,7 @@
<p>$CFG-&gt;dirroot = "/home/users/fred/public_html/moodle";
<p>but it should be:
<p>$CFG-&gt;dirroot = "";</p></td></tr></tbody></table>
-<p class="answer">dan heb je een kleine bug gevonden die voorkomt op sommige servers. Het probleem zit in het fouten controlemechanisme, niet in je pad. Om dat te herstellen zoek je volgende lijn in het bestand admin/index.php (lijn 66): </p>
+<p class="answer">dan heb je een kleine bug gevonden die voorkomt op sommige servers. Het probleem zit in het foutencontrolemechanisme, niet in je pad. Om dat te herstellen zoek je volgende lijn in het bestand admin/index.php (lijn 66): </p>
<p class="answercode">if ($dirroot != $CFG->dirroot) {</p>
<p class="answer">en wijzig ze in:</p>
<p class="answercode">if (!empty($dirroot) and $dirroot != $CFG->dirroot) {</p>
@@ -125,20 +125,20 @@
<p class="answer">&nbsp;</p>
<h3><a name="nologin"></a>Ik kan helemaal niet aanmelden - ik blijf vastzitten op het log in scherm.</h3>
-<p class="answer">De meest voorkomende oorzaak voor dit probleem is dat je computer (niet je Moodleserver) een firewall heeft die referrer informatie voor de browser wegfiltert. Hier zin instructies om dit beter in te stellen voor <a href="http://service1.symantec.com/SUPPORT/nip.nsf/46f26a2d6dafb0a788256bc7005c3fa3/b9b47ad7eddd343b88256c6b006a85a8?OpenDocument&src=bar_sch_nam">Norton firewall producten</a>.</p>
-<p class="answer">De serverbeheerder kan dit voor iedereen herstllen door in de Moodle configuratiepagina de variable "<b>secureforms</b>" op "Nee" te zetten.</p>
+<p class="answer">De meest voorkomende oorzaak voor dit probleem is dat je computer (niet je Moodleserver) een firewall heeft die referrer informatie voor de browser wegfiltert. Hier zijn instructies om dit beter in te stellen voor <a href="http://service1.symantec.com/SUPPORT/nip.nsf/46f26a2d6dafb0a788256bc7005c3fa3/b9b47ad7eddd343b88256c6b006a85a8?OpenDocument&src=bar_sch_nam">Norton firewall producten</a>.</p>
+<p class="answer">De serverbeheerder kan dit voor iedereen herstllen door in de Moodleconfiguratiepagina de variable "<b>secureforms</b>" op "Nee" te zetten.</p>
<p class="answer">Een andere mogelijke oorzaak van dit probleem is dat sessies niet behoorlijk geconfigureerd zijn op je server. Je kunt dit testen door het script http://yourserver/moodle/lib/session-test.php te openen in je browser.</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
-<h3><a name="backup"></a>Hoe maak ik een backup van mijn Moodle site?</h3>
+<h3><a name="backup"></a>Hoe maak ik een backup van mijn Moodlesite?</h3>
<p class="answer">Er zijn twee belangrijke delen te backuppen: de databank en de geüploade bestanden. De Moodleprogrammatuur is minder belangrijk, vermits je daar altijd een nieuwe kopie van kunt downloaden als dat nodig zou zijn.</p>
<p class="answer">Er zijn verschillende manieren om zo een backup te maken. Hier is een scriptje dat je op Unix kunt laten lopen om de databank te backuppen (het werkt erg goed om zo een scriptje dagelijks te laten lopen via een cron taak)</p>
<p class="answercode">cd /my/backup/directory</p>
<p class="answercode">mv moodle-database.sql.gz moodle-database-old.sql.gz</p>
<p class="answercode">mysqldump -h example.com -u myusername --password=mypassword -C -Q -e -a mydatabasename > moodle-database.sql</p>
<p class="answercode">gzip moodle-database.sql</p>
-<p class="answer">Voor de bestanden kun je rsync regelmatig laten lopen om alleen de gewijzigde bestanden te copieren naar een andere server:</p>
+<p class="answer">Voor de bestanden kun je rsync regelmatig laten lopen om alleen de gewijzigde bestanden te kopiëren naar een andere server:</p>
<p class="answercode">rsync -auvtz --delete -e ssh mysshusername@example.com:/my/server/directory
/my/backup/directory/</p>
@@ -156,9 +156,9 @@
<p class="answer">Deze nieuwe lokale codes kunnen dan op de Beheer -&gt; Configuratie -&gt; Variablen pagina, waar ze diegene van de gekozen taalpakket overschrijven.</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
-<h3><a name="cron"></a>Er wordt geen email verstuurd vanuit mijn forums</h3>
+<h3><a name="cron"></a>Er wordt geen e-mail verstuurd vanuit mijn forums</h3>
<p class="answer">Je <strong>moet</strong> cron juist instellen als je wil dat Moodle automatisch e-mail stuurt vanuit forums, logboeken, opdrachten enz. Dit proces kan ook heel wat opkuistaken verrichten, zoals het verwijderen van gebruikers die hun account niet bevestigd hebben, onregelmatige bezoekers van vakken uitschrijven enzovoort.</p>
-<p class="answer">Het komt er op neer dat je een proces moet opzetten dat regelmatig het script http://yoursite/admin/cron.php aanroept. Kijk bij <a href="./?file=install.html#cron">het deel over het opzetten van cron in de installatie documentatie</a>.</p>
+<p class="answer">Het komt er op neer dat je een proces moet opzetten dat regelmatig het script http://yoursite/admin/cron.php aanroept. Kijk bij <a href="./?file=install.html#cron">het deel over het opzetten van cron in de installatiedocumentatie</a>.</p>
<p class="answer">Tip: Probeer de standaardinstelling in de Moodle variablen pagina. Laat de smtphost leeg.
Dit zal werken voor de meeste gebruikers.
<p class="answer">&nbsp;
View
74 lang/nl/docs/features.html
@@ -15,21 +15,21 @@
<p>Moodle is een actief en evoluerend product. Op deze pagina staat een kort overzicht van de belangrijkste mogelijkheden van het pakket:</p>
<h3>Algemeen ontwerp</h3>
<ul>
- <li>Promoot een sociaal constructionistische pedagogie (samenwerking, activiteiten, critisch nadenken enz)</li>
- <li>Geschikt voor 100% online klassen en als ondersteuning van leren in een klaslokaal</li>
+ <li>Promoot een sociaal constructionistische pedagogie (samenwerking, activiteiten, kritisch nadenken enz)</li>
+ <li>Geschikt voor 100% on line klassen en als ondersteuning van leren in een klaslokaal</li>
<li>Eenvoudig, licht, efficient, compatibel, browserinterface met weinig technische eisen</li>
- <li>Gemakkelijk te installeren om nagenoeg elk platvorm tat PHP ondersteunt. Slechts één databank nodig (die eventueel nog gedeeld kan worden).</li>
- <li>Volledige databank abstractie ondersteunt alle grote databankmerken (behalve voor de initiële tabeldefinitie)</li>
+ <li>Gemakkelijk te installeren om nagenoeg elk platvorm dat PHP ondersteunt. Slechts één databank nodig (die eventueel nog gedeeld kan worden).</li>
+ <li>Volledige databankabstractie ondersteunt alle grote databankmerken (behalve voor de initiële tabeldefinitie)</li>
<li>Een vakkenlijst toont een beschrijving voor elk vak op de server, samen met de toegankelijkheid voor gasten.</li>
<li>Vakken kunnen in categorieën gezet worden en doorzocht worden - één Moodlesite kan duizenden vakken bevatten</li>
<li>Veel aandacht voor veiligheid. Formulieren worden gecontroleerd, gegevens worden gevalideerd, cookies worden geëncrypteerd enz.</li>
<li>De meeste zones voor tekstinvoer (bronnen, forumpost, logboek enz) kunnen bewerkt worden met een ingebouwde WYSIWYG HTML-editor</li>
</ul>
- <h3 >Site beheer</h3>
+ <h3 >Sitebeheer</h3>
<ul>
<li>De site wordt beheerd door een beheerder die gedefiniëerd wordt tijdens de installatie</li>
<li>Plug-in "thema's" maken het de beheerder mogelijk om de kleuren, lettertypes, lay-out enz. aan te passen om te voldoen aan lokale noden.</li>
- <li>Plug-in activiteitenmodules kunnen aan een bestaande Moodleinstallatie toegevoegd worden</li>
+ <li>Plug-in activiteitenmodules kunnen aan een bestaande Moodle-installatie toegevoegd worden</li>
<li>Plug-in taalpakketten maken volledige aanpassing aan elke taal mogelijk. Deze kunnen bewerkt worden met een ingebouwde webgebaseerde editor. Op dit ogenblik zijn er taalpakketten voor meer dan <a href="http://moodle.org/download/lang/" target="_top">43
talen</a>.</li>
<li>De code is helder geschreven in PHP onder een GPL licentie - gemakkelijk aan te passen aan jouw behoeften</li>
@@ -38,32 +38,32 @@ <h3 >Site beheer</h3>
<ul>
<li>Het doel is om het werk van de beheerder tot een minimum te beperken en toch een hoog niveau van beveiliging te behouden</li>
<li>Ondersteunt een hele reeks authenticatiemechanismen met plug-in authenticatiemodules, waarmee integratie met bestaande systemen mogelijk is.</li>
- <li>Standaard e-mail methode: leerlingen kunnen hun eigen account aanmaken. E-mailadressen worden gecontroleerd door bevestiging.</li>
- <li>LDAP methode: accounts kunnen gecontroleerd worden tegen een LDAP-server. De beheerder kan bepalen welke velden gebruikt moeten worden.</li>
+ <li>Standaard e-mailmethode: leerlingen kunnen hun eigen account aanmaken. E-mailadressen worden gecontroleerd door bevestiging.</li>
+ <li>LDAP-methode: accounts kunnen gecontroleerd worden tegen een LDAP-server. De beheerder kan bepalen welke velden gebruikt moeten worden.</li>
<li>IMAP, POP3, NNTP: accounts worden gecontroleerd tegen een mail of nieuwsserver.
SSL, certificates en TLS worden ondersteund.</li>
<li>Externe databank: gelijk welke databank met minstens twee velden kan gebruikt worden als externe authenticatiebron.</li>
<li>Elke gebruiker heeft één account nodig voor de hele server - elke account kan op een verschillende manier toegang hebben.</li>
- <li>Een beheerder controleert de aanmaak van vakken en creëert leraars door gebruiker toe te wijzen aan een vakken.</li>
- <li>Een vakaanmakeraccount kan alleen maar vakken aanmaken en er les in geven.</li>
+ <li>Een beheerder controleert de aanmaak van vakken en creëert leraars door gebruikers toe te wijzen aan een vakken.</li>
+ <li>Een vak-aanmaker kan alleen maar vakken aanmaken en er les in geven.</li>
<li>Van leraars kunnen de bewerkrechten ontnomen worden, zodat ze het vak niet kunnen wijzigen (bijvoorbeeld voor interimleraars)</li>
- <li>Veiligheid - leraars kunnen een "vaksleutel" aan hun vak toekennen om niet-leerlingen uit hun vak te houden. Ze kunnen dese sleutel gewoon in de klas meedelen of versturen via persoonlijke e-mail enz.</li>
+ <li>Veiligheid - leraars kunnen een "vaksleutel" aan hun vak toekennen om niet-leerlingen uit hun vak te houden. Ze kunnen deze sleutel gewoon in de klas meedelen of versturen via persoonlijke e-mail enz.</li>
<li>Leraars kunnen leerlingen manueel aanmelden voor hun vak als ze dat willen</li>
<li>Leraars kunnen leerlingen manueel afmelden uit hun vak indien ze dat wensen, anders worden ze automatiesch afgemeld na een periode van geen activiteit (ingesteld door de beheerder)</li>
- <li>Leerlingen worden aangemoedigd om een online profiel op te bouwen, met fote, beschrijving. E-mailadres kan afgeschermd worden indien nodig.</li>
+ <li>Leerlingen worden aangemoedigd om een on line profiel op te bouwen, met fote, beschrijving. E-mailadres kan afgeschermd worden indien nodig.</li>
<li>Elke gebruiker kan zijn eigen tijdzone instellen en elke datum in Moodle wordt vertaald naar die tijdzone (bv postdata, deadlines voor opdrachten enz)</li>
- <li>Elke gebruiker kan de taal voor de Moodle interface kiezen (Engels, Nederlands, Frans, Duits, enz)</li>
+ <li>Elke gebruiker kan de taal voor de Moodleïnterface kiezen (Engels, Nederlands, Frans, Duits, enz)</li>
</ul>
<h3>Beheer van een vak</h3>
<ul>
<li>Een leraar kan volledige controle hebben over alle instellingen van een vak, zelfs het beperken van rechten van de andere leraars in dat vak.</li>
- <li>Keuze van de opmaak van een vak, zoals weken, onderwerpen of een discussiegerichte sociale opmaak.</li>
- <li>Hele reeks flexibele vakactiviteiten - Forums, Logboeken, Testen, Bronnen, Onderzoeken, Opdrachten, Chat, Workshop, ...</li>
+ <li>Keuze van de opmaak van een vak, zoals weken, onderwerpen- of een discussiegerichte sociale opmaak.</li>
+ <li>Hele reeks flexibele vakactiviteiten - Forums, Logboeken, Testen, Bronnen, Onderzoeken, Opdrachten, Chats, Workshops, ...</li>
<li>Recente wijzigingen aan het vak sinds de laatste login kunnen op de homepage van het vak getoond worden - helpt een gemeenschapsgevoel te geven</li>
<li>op de meeste plaatsen waar tekst ingevoerd moet worden (bronnen, forumberichten, logboek enz) kun je werken met een ingebouwde WYSIWYG HTML-editor</li>
- <li>Alle cijfers voor forums, logboeken, testen en opdrachten kunnen op één pagina bekeken worden (en gedownloas als rekenbladbestand)</li>
- <li>Volledige logging en volgsysteem voor elke gebruiker en elke activiteit, met grafieken en datails over elke module (laatste toegang, aantal keer bekeken) en een uitgebreid "verhaal" over de betrokkenheid van elke leerling samen met de forumbijdragen, logboeken enz op één pagina verzameld.</li>
- <li>E-mailintegratie - via e-mail kunnen kopieën van forumbijdragen, feedback van de leraar enz kan in HTML of platte tekst verstuurd worden.</li>
+ <li>Alle cijfers voor forums, logboeken, testen en opdrachten kunnen op één pagina bekeken worden (en gedownload als rekenbladbestand)</li>
+ <li>Volledige logging- en volgsysteem voor elke gebruiker en elke activiteit, met grafieken en datails over elke module (laatste toegang, aantal keer bekeken) en een uitgebreid "verhaal" over de betrokkenheid van elke leerling samen met de forumbijdragen, logboeken enz op één pagina verzameld.</li>
+ <li>E-mailintegratie - via e-mail kunnen kopieën van forumbijdragen, feedback van de leraar enz in HTML- of plattetekst verstuurd worden.</li>
<li>Aangepaste schalen - leraars kunnen hun eigen puntenschalen opstellen om forums, opdrachten, logboeken enz. te quoteren.</li>
<li>Vakken kunnen verpakt worden in één enkel zipbestand met de backupfunctie. Deze kunnen op een andere Moodleserver gerestored worden.</li>
</ul>
@@ -74,7 +74,7 @@ <h3 >Opdrachtmodule</h3>
<li>Opdrachten te laat inzenden mag, maar de leraar krijgt duidelijk te zien hoeveel te laat de opdracht ingezonden is.</li>
<li>Voor elke opdracht kan de hele klas beoordeeld worden (cijfer en commentaar) vanaf één pagina met één formulier.</li>
<li>De leraar kan voor elke leerling feedback geven bij de opdracht en er wordt een notificatie verzonden.</li>
- <li>De leraar kan er voor kiezen een opdracht na het beoordelen opnieuw te laten insturen (om ze nog eens te herbekijken).</li>
+ <li>De leraar kan ervoor kiezen een opdracht na het beoordelen opnieuw te laten insturen (om ze nog eens te herbekijken).</li>
</ul>
<h3 >Chatmodule</h3>
<ul>
@@ -85,24 +85,24 @@ <h3 >Chatmodule</h3>
</ul>
<h3 >Keuzemodule</h3>
<ul>
- <li>Heel beperkte enquete. Je kunt ze gebruiken om voor iets te laten kiezen of om feedback te krijgen van elke leerling.</li>
+ <li>Heel beperkte enquête. Je kunt ze gebruiken om voor iets te laten kiezen of om feedback te krijgen van elke leerling.</li>
<li>De leraar krijgt een intuitieve tabel te zien met wie wat gekozen heeft.</li>
- <li>Leerlingen kunnen optioneel een up-to-date grafiek van de resultaten getoond worden.</li>
+ <li>Leerlingen kan optioneel een up-to-date grafiek van de resultaten getoond worden.</li>
</ul>
<h3 >Forummodule</h3>
<ul>
<li>Verschillende forumtypes zijn mogelijk, zoals enkel leraren, vaknieuws, open voor iedereen, één discussiedraad per gebruiker.</li>
<li>Bij alle berichten wordt de foto van de auteur getoond.</li>
<li>Discussions can be viewed nested, flat or threaded, oldest or newest first.</li>
- <li>Iedereen kan lid worden van alle forums, zodat kopieën van de berichten per e-mail ontvangen kunnen worden. De leraar kan er voor kiezen om iedereen verplicht lid te zijn.</li>
- <li>De leraar kan er voor kiezen om geen antwoorden op berichten toe te laten (bijvoorbeeld voor aankondigingen)</li>
+ <li>Iedereen kan lid worden van alle forums, zodat kopieën van de berichten per e-mail ontvangen kunnen worden. De leraar kan ervoor kiezen om iedereen verplicht lid te zijn.</li>
+ <li>De leraar kan ervoor kiezen om geen antwoorden op berichten toe te laten (bijvoorbeeld voor aankondigingen)</li>
<li>Discussiedraden kunnen door de leraar gemakkelijk tussen forums verplaatst worden</li>
- <li>Afbeelden in bijlage worden in het bericht getoond</li>
+ <li>Afbeeldingen in bijlage worden in het bericht getoond</li>
<li>Als de forums beoordeeld worden, dan kunnen die beoordelingen beperkt worden tot een bepaalde periode</li>
</ul>
<h3 >Logboekmodule</h3>
<ul>
- <li>Logboeken zijn privaat tussen leerling en leraarJournals are private between student and teacher.</li>
+ <li>Logboeken zijn privaat tussen leerling en leraar.</li>
<li>Elk logboek kan gestuurd worden door een open vraag.</li>
<li>Voor elk logboek kan de hele klas vanaf één pagina met één enkel formulier beoordeeld worden.</li>
<li>De feedback van de leraar wordt aan het logboek toegevoegd en een notificatie wordt gemaild.</li>
@@ -112,43 +112,43 @@ <h3 >Testmodule</h3>
<li>Leraren kunnen een databank met vragen aanleggen om in verschillende testen te herbruiken</li>
<li>Om ze gemakkelijk terug te vinden, kunnen de vragen in categorieën ondergebracht worden en deze categorieën kunnen "gepubliceerd" worden, zodat ze vanuit elk vak op de site toegankelijk zijn. </li>
<li>Testen kunnen automatisch verbeterd worden en kunnen opnieuw verbeterd worden als de vragen gewijzigd worden. </li>
- <li>Testen kunnen een beperkt worden tot een bepaalde periode, waarbuiten ze niet beschikbaar zijn.</li>
- <li>De leraar kan er voor kiezen de test meerdere keren te laten proberen en kan feedback geven bij goede en/of foute antwoorden.</li>
+ <li>Testen kunnen beperkt worden tot een bepaalde periode, waarbuiten ze niet beschikbaar zijn.</li>
+ <li>De leraar kan ervoor kiezen de test verschillende keren te laten proberen en kan feedback geven bij goede en/of foute antwoorden.</li>
<li>Vragen en antwoorden van testen kunnen door elkaar gehaald worden om het spieken te bemoeilijken.</li>
<li>Je kunt HTML en afbeeldingen in de vragen gebruiken.</li>
<li>Vragen kunnen vanuit externe tekstbestanden geïmporteerd worden.</li>
- <li>Testen kunnen meerdere keren geprobeerd worden, indien gewenst.</li>
- <li>Pogingen kunnen cumulatief zijn, indien gewenst, en de test kan afgewerkt worden over meerdere sessies.</li>
- <li>Meerkeuzevragen ondersteunen enkele en meerdere antwoorden.</li>
+ <li>Testen kunnen verschillende keren geprobeerd worden, indien gewenst.</li>
+ <li>Pogingen kunnen cumulatief zijn, indien gewenst, en de test kan afgewerkt worden over verschillende sessies.</li>
+ <li>Meerkeuzevragen ondersteunen enkele en verschillende antwoorden.</li>
<li>Kort antwoordvragen (woorden of zinnen)</li>
<li>Waar-onwaarvragen.</li>
<li>Koppelvragen.</li>
<li>Randomvragen</li>
<li>Numerieke vragen (met foutenmarge)</li>
- <li>Ingebedde antwoordvragen (cloze steil) met antwoorden in tekstpassages.</li>
+ <li>Ingebedde antwoordvragen (cloze-stijl) met antwoorden in tekstpassages.</li>
<li>Ingebedde beschrijvende tekst en afbeeldingen.</li>
</ul>
<h3 >Bronmodule</h3>
<ul>
<li>Ondersteunt het tonen van alle elektronische inhoud: Word, Powerpoint, Flash, video, geluid enz.</li>
- <li>Bestanden kunnen geupload en beheerd worden op de server, of gemaakt worden on the fly via webformulieren (tekst of HTML)</li>
+ <li>Bestanden kunnen geüpload en beheerd worden op de server, of gemaakt worden ter plekke via webformulieren (tekst of HTML)</li>
<li>Externe inhoud op het web kan gelinkt en naadloos in de interface opgenomen worden.</li>
- <li>Externe webaplicaties kunnen gelinkt worden en gegevens kunnen er aan doorgegeven worden.</li>
+ <li>Externe webaplicaties kunnen gelinkt worden en gegevens kunnen eraan doorgegeven worden.</li>
</ul>
<h3 >Onderzoekmodule</h3>
<ul>
- <li>Ingebouwde onderzoeken (COLLES, ATTLS) zijn bewezen instrumenten voor het analyseren van online cursussen</li>
- <li>Online onderzoeksraporten zijn altijd beschikbaar, inclusief verschillende grafieken. De gegevens kunnen gedownloaded worden als excelbestand of als CSV-bestand.</li>
+ <li>Ingebouwde onderzoeken (COLLES, ATTLS) zijn bewezen instrumenten voor het analyseren van on line cursussen</li>
+ <li>on line onderzoeksraporten zijn altijd beschikbaar, inclusief verschillende grafieken. De gegevens kunnen gedownloaded worden als excelbestand of als CSV-bestand.</li>
<li>De interface voorkomt deels ingevulde onderzoeken.</li>
<li>Er wordt feedback gegeven aan de leerlingen over hun resultaten in vergelijking met het gemiddelde van de klas
</li>
</ul>
<h3 >Workshopmodule</h3>
<ul>
- <li>Maakt peerevaluatei van documenten mogelijk. De leraar kan de beoordelingen beheren en ook zelf beoordelen..</li>
- <li>Ondersteund een brede waaier van beoordelingsmogelijkheden</li>
+ <li>Maakt peerevaluatie van documenten mogelijk. De leraar kan de beoordelingen beheren en ook zelf beoordelen..</li>
+ <li>Ondersteunt een brede waaier van beoordelingsmogelijkheden</li>
<li>De leraar kan een voorbeelddocument insturen, zodat de leerlingen kunnen oefenen in het beoordelen</li>
<li>Heel flexibel met vele opties.</li>
</ul>
View
4 lang/nl/docs/intro.html
@@ -13,7 +13,7 @@
<h1>Inleiding</h1>
<blockquote>
<p>Moodle is een softwarepakket voor het maken van internetgebaseerde cursussen en websites. Het is een project, volop
- in ontwikkeling en ontworpen om het <a href="?file=philosophy.html">sociaal constructionisme</a> educatief raamwerk te ondersteunen.</p>
+ in ontwikkeling en ontworpen om het <a href="?file=philosophy.html">sociaal-constructionistisch</a> educatief raamwerk te ondersteunen.</p>
<p>Moodle wordt gratis ter beschikking gesteld als<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html" target="_top"> Open Source</a> software (onder de <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_top">
GNU Public License</a>). Dit houdt in dat Moodle beschermd is door copyright, maar dat je enkele bijkomende
vrijheden hebt. Je mag Moodle kopiëren, gebruiken en wijzigen, op voorwaarde dat je <strong>de broncode ter
@@ -30,7 +30,7 @@
Het is ook een werkwoord dat het proces van iets lui overpeinzen beschrijft, dingen doen als het je overkomt
dat je ze moet doen en leuk filosoferen dat dikwijls leidt tot inzicht en creativiteit. Op die manier slaat het zowel
op de manier waarop Moodle is ontstaan als op de manier waarop leerling of leraar het leren of het aanleren met een
- onlinecursus kan benaderen. Wie Moodle gebruikt is een Moodler.</p>
+ on line cursus kan benaderen. Wie Moodle gebruikt is een Moodler.</p>
<p>Kom en <a href="http://moodle.org/community/" target="_top">moodle mee!</a>!</p>
</blockquote>
<p><br>
View
2 lang/nl/docs/other.html
@@ -8,7 +8,7 @@
<body bgcolor="#FFFFFF">
<h1>Andere documenten</h1>
<p class="normaltext">Hier vind je enkele links naar andere bronnen van Moodledocumentatie:</p>
-<p class="normaltext"><a href="../help.php?file=index.html">Index van alle Moodle help bestanden</a> - een lijst van alle contextgevoelige helpbestanden in Moodle</p>
+<p class="normaltext"><a href="../help.php?file=index.html">Index van alle Moodle helpbestanden</a> - een lijst van alle contextgevoelige helpbestanden in Moodle</p>
<p class="normaltext"><a href="http://moodle.org/docs/">Documentatie door gebruikers geschreven</a>
- op deze pagina vind je een lijst van documentatie die door Moodlegebrukers geschreven is </p>
<p align="center" class="normaltext">&nbsp;</p>
View
8 lang/nl/docs/philosophy.html
@@ -13,7 +13,7 @@
<h1>Filosofie</h1>
<blockquote>
- <p>Het ontwerk en de ontwikkeling van Moodle wordt geleid door een bepaalde filosofie, een manier van denken die verwijst naar een &quot;<em>sociaal constructionistische pedagogie</em>&quot;.(Sommige wetenschappers onder jullie zijn misschien nu al &quot;zachte pedagogische mumbo jumbo&quot; aan het denken en aan het zoeken naar de muis, maar lees alstublieft nog even verder - dit is nuttig voor elke studietak!)</p>
+ <p>Het ontwerp en de ontwikkeling van Moodle worden geleid door een bepaalde filosofie, een manier van denken die verwijst naar een &quot;<em>sociaal-constructionistische pedagogie</em>&quot;.(Sommige wetenschappers onder jullie zijn misschien nu al &quot;zachte pedagogische mumbo jumbo&quot; aan het denken en aan het zoeken naar de muis, maar lees alstublieft nog even verder - dit is nuttig voor elke studietak!)</p>
@@ -38,16 +38,16 @@
<blockquote>
<p>Dit breidt bovenstaande ideeën uit naar een sociale groep die dingen maken voor elkaar, samen een kleine cultuur maken van gedeelde artefacten met gedeelde inhouden. Wanneer iemand in zo'n cultuur is ondergedompeld, dan leert zo iemand de hele tijd over hoe hij deel kan uitmaken van die cultuur en dat op vele niveau's.</p>
-<p>Denk aan een eenvoudig voorwerp als een kopje. Dat voorwerp kan voor vele doeleinden gebruikt worden, maar de vorm doet je denken aan het vasthouden van vloeistoffen. Een ingewikkelder voorbeeld is een online cursus - niet alleen de &quot;vorm&quot; van de softwareonderdelen geven een indicatie van de manier waarop een online cursus moet werken, maar de activiteiten en de teksten die binnen de groep geproduceerd worden zullen helpen vorm geven aan hoe elke persoon zich gaat gedragen binnen die groep.<br>
+<p>Denk aan een eenvoudig voorwerp als een kopje. Dat voorwerp kan voor vele doeleinden gebruikt worden, maar de vorm doet je denken aan het vasthouden van vloeistoffen. Een ingewikkelder voorbeeld is een on line cursus - niet alleen de &quot;vorm&quot; van de softwareonderdelen geven een indicatie van de manier waarop een online cursus moet werken, maar de activiteiten en de teksten die binnen de groep geproduceerd worden zullen helpen vorm geven aan hoe elke persoon zich gaat gedragen binnen die groep.<br>
</p>
</blockquote>
<h3>4. Connected en Separate</h3>
<blockquote>
- <p>Dit idee gaat dieper in op de motivatie van individu's binnen een discussie. <strong>Separate</strong> gedrag is wanneer iemand 'objectief' en 'bij de feiten' probeert te blijven, en probeert zijn eigen ideeën te verdedigen door gebruik te maken van logica en het vinden van gebreken in de ideeën van de anderen. <strong>Connected</strong> gedrag is een meer empatische benadering die subjectiviteit aanvaardt, proberen te luisteren en vragen stellen om het standpunt van de andere proberen te begrijpen. <strong>Constructed</strong> gedrag is wanneer een persoon gevoelig is voor beide benaderingen en één daarvan kan kiezen naargelang wat best is in de gegeven situatie.</p>
+ <p>Dit idee gaat dieper in op de motivatie van individuen binnen een discussie. <strong>Separate</strong> gedrag is wanneer iemand 'objectief' en 'bij de feiten' probeert te blijven, en probeert zijn eigen ideeën te verdedigen door gebruik te maken van logica en het vinden van gebreken in de ideeën van de anderen. <strong>Connected</strong> gedrag is een meer empatische benadering die subjectiviteit aanvaardt, probeert te luisteren en vragen stelt om het standpunt van de andere proberen te begrijpen. <strong>Constructed</strong> gedrag is wanneer een persoon gevoelig is voor beide benaderingen en één daarvan kan kiezen naargelang wat best is in de gegeven situatie.</p>
<p>Algemeen genomen is een gezonde hoeveelheid connected gedrag binnen een lerende groep een erg krachtige stimulatie voor het leren, niet alleen om mensen dichter bij elkaar te brengen, maar ook omdat dieper nadenken en het opnieuw bekijken van de eigen overtuigingen aangemoedigd wordt..</p>
</blockquote>
<hr>
- <p>Als je over al deze zaken nadenkt, dan helpt je dat om je te richten naar die ervaringen die het best zijn om te leren vanuit het standpunt van de leerling, eerder dan het gewoon publiceren van de leerstof en het overhoren van die leerstof waarvan je denkt dat de leerling ze moet kennen. Het kan je ook helpen te realiseren hoe elke deelnemer van een cursus zowel een leraar als een leerling kan zijn. Jouw taak als 'leraar' kan verandern van 'de bron van alle kennis' naar een beïnvloeder en rolmodel van een klascultuur, een persoonlijke band krijgen met leerlingen en hun leernoden, en het modereren van discussies en activiteiten, zodanig dat deze samenwerking leerlingen naar de leerdoelen van de klas leidt.</p>
+ <p>Als je over al deze zaken nadenkt, dan helpt je dat om je te richten naar die ervaringen die het best zijn om te leren vanuit het standpunt van de leerling, eerder dan het gewoon publiceren van de leerstof en het overhoren van die leerstof waarvan je denkt dat de leerling ze moet kennen. Het kan je ook helpen te realiseren hoe elke deelnemer van een cursus zowel een leraar als een leerling kan zijn. Jouw taak als 'leraar' kan veranderen van 'de bron van alle kennis' naar een beïnvloeder en rolmodel van een klascultuur, een persoonlijke band krijgen met leerlingen en hun leernoden, en het modereren van discussies en activiteiten, zodanig dat deze samenwerking leerlingen naar de leerdoelen van de klas leidt.</p>
<p>Het is natuurlijk niet zo dat Moodle deze manier van werken afdwingt, maar deze manier wordt het best ondersteund. In de toekomst, als de technische infrastructuur van Moodle zich stabiliseert, dan zullen verbeteringen aan de pedagogische ondersteuning een belangrijke richting voor de verdere ontwikkeling van Moodle zijn..</p>
</blockquote>
View
108 lang/nl/docs/teacher.html
@@ -1,3 +1,7 @@
+
+
+
+
<HEAD>
<TITLE>Moodle Documentatie: Handleiding voor leraren</TITLE>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
@@ -7,7 +11,7 @@
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<H2>Handleiding voor leraren</H2>
-<P>Deze pagina is een kleine gids bij het maken van on-line lessen met Moodle. Ze schetst de belangrijkste mogelijkheden die je kunt gebruiken en helpt je bij de belangrijkste keuzes die je zult moeten maken.
+<P>Deze pagina is een kleine gids bij het maken van on line lessen met Moodle. Ze schetst de belangrijkste mogelijkheden die je kunt gebruiken en helpt je bij de belangrijkste keuzes die je zult moeten maken.
</P>
<P>Hoofdstukken van dit document:</P>
@@ -21,23 +25,19 @@
</OL>
<h3 class="sectionheading class="sectionheading"><A NAME="started"></A>Van start gaan</H3>
<blockquote>
- <p>In dit document gaan we er van uit dat je site-beheerder Moodle geïnstalleerd heeft en je een nieuw, leeg vak gegeven heeft om mee te beginnen. Je moet aangemeld zijn met je lerarenaccount. Surf naar je nieuwe vak.</p>
+ <p>In dit document gaan we ervan uit dat je sitebeheerder Moodle geïnstalleerd heeft en je een nieuw, leeg vak gegeven heeft om mee te beginnen. Je moet aangemeld zijn met je lerarenaccount. Surf naar je nieuwe vak.</p>
<p>Drie tips die je zullen helpen te beginnen.</p>
<ol>
<li><strong>Wees niet bang om te experimenteren:</strong>
- <blockquote>Kijk wat rond en verander wat instellingen. Het is bijna onmogelijk om iets stuk te maken in een Moodle cursus, en zelfs als je dat lukt, dan is het gewoonlijk gemakkelijk te herstellen.
+ <blockquote>Kijk wat rond en verander wat instellingen. Het is bijna onmogelijk om iets stuk te maken in een Moodlecursus, en zelfs als je dat lukt, dan is het gewoonlijk gemakkelijk te herstellen.
</blockquote>
<li><strong>Let op deze kleine icoontjes en gebruik ze.</strong>:
<blockquote>
- <p>&nbsp;<img src="../pix/i/edit.gif"> - het <strong>bewerk icoon</strong>
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/edit.gif"> - het <strong>icoon Bewerken</strong>
laat je alles bewerken waar het naast staat.</p>
- <p><img src="../pix/help.gif" width="22" height="17"> - het <strong>help
- icoon</strong> geeft je hulp in een <a target="helpwindow" href="../help.php?file=index.html">popup venstertje</a></p>
- <p>&nbsp;<img src="../pix/i/hide.gif" width="16" height="16"> - Wanneer het oogicoon <strong>open</strong> is, laat je iets zien aan de leerlingen. Door er op klikken sluit het oog en verberg je het.</p>
- <p>&nbsp;<img src="../pix/i/show.gif" width="16" height="16"> - Wanneer het oogicoon <strong>gesloten</strong> is, verberg je iets voor de leerlingen. Door er op klikken opent het oog en wordt het zichtbaar.</p>
-
-het <strong>gesloten oog
- icoon</strong> maakt een verborgen onderdeel terug zichtbaar</p>
+ <p><img src="../pix/help.gif" width="22" height="17"> - het <strong>icoon Help</strong> geeft je hulp in een <a target="helpwindow" href="../help.php?file=index.html">popup venstertje</a></p>
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/hide.gif" width="16" height="16"> - Wanneer het oogicoon <strong>open</strong> is, laat je iets zien aan de leerlingen. Door erop klikken sluit het oog en verberg je het.</p>
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/show.gif" width="16" height="16"> - Wanneer het oogicoon <strong>gesloten</strong> is, verberg je iets voor de leerlingen. Door erop klikken opent het oog en wordt het zichtbaar.</p>het <strong>geslotenoogicoon</strong> maakt een verborgen onderdeel terug zichtbaar</p>
</blockquote>
</li>
<li><strong>Gebruik de navigatiebalk bovenaan elke pagina</strong>
@@ -48,140 +48,140 @@ <h3 class="sectionheading class="sectionheading"><A NAME="started"></A>Van start
</blockquote>
<h3 class="sectionheading><A NAME="settings"></A>Instellingen van het vak</h3>
<blockquote>
- <p>Je begint best met te kijken onder &quot;Beheer&quot; op de startpagina van je vak en klik op &quot;<strong>Instellingen...</strong>&quot;
- (Merk op dat deze link, en de hele Administratie-sectie, alleen voor jouw en de site-beheerder beschikbaar is. Studenten zullen deze links zelfs niet zien).</p>
- <p>Op de Instellingen pagina, kun je heel wat veranderen aan de instellingen van je vak,
+ <p>Je begint best met te kijken onder &quot;Beheer&quot; op de startpagina van je vak en te klikken op &quot;<strong>Instellingen...</strong>&quot;
+ (Merk op dat deze link, en de hele Administratie-sectie, alleen voor jou en de sitebeheerder beschikbaar is. Studenten zullen deze links zelfs niet zien).</p>
+ <p>Op de instellingenpagina, kun je heel wat veranderen aan de instellingen van je vak,
gaande van de naam tot de startdatum. Hier wordt er niet verder op in gegaan omdat alle instellingen een help-icoontje hebben waar alles tot in detail wordt uitgelegd.
Toch enkele belangrijke weetjes - de <strong>Format</strong>.</p>
<p>Afhankelijk van de format die je kiest voor je vak, wordt de basislayout zoals een sjabloon vastgelegd voor je vak.
Moodle 1.0 heeft drie formats - In de toekomst komen er misschien meer (stuur nieuwe ideeën naar <a href="mailto:martin@moodle.com">martin@moodle.com</a>!)</p>
- <p>Hier zijn enkele schermafdrukken van drie voorbeeld-vakken in elk van die drie formats (let niet op de verschillende kleuren, die worden voor een hele site door de beheerder ingesteld):</p>
+ <p>Hier zijn enkele schermafdrukken van drie voorbeelden van vakken in elk van die drie formats (let niet op de verschillende kleuren, die worden voor een hele site door de beheerder ingesteld):</p>
<p align="center"><strong>Wekelijks format:</strong></p>
<p align="center"><img src="pix/weekly.jpg" width="570" height="527"></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
- <p align="center"><strong>Onderwerp format:</strong></p>
+ <p align="center"><strong>onderwerpformat:</strong></p>
<p align="center"><img src="pix/topics.jpg" width="570" height="463"></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Sociale format:</strong></p>
<p align="center"><img src="pix/social.jpg" width="570" height="429"></p>
<p>&nbsp;</p>
- <p>Merk op dat de wekelijkse en de onderwerp format qua structuur heel sterk op elkaar lijken. Het belangrijkste verschil is dat
- elke deel in de wekelijkse format over één week gaat, terwijl je daar in de onderwerp format kunt zetten wat je wil.
+ <p>Merk op dat de wekelijkse en de onderwerpformat qua structuur heel sterk op elkaar lijken. Het belangrijkste verschil is dat
+ elk deel in de wekelijkse format over één week gaat, terwijl je daar in de onderwerpformat kunt zetten wat je wil.
De sociale format gebruikt helemaal geen inhoud en is uitsluitend gebaseerd op één forum - dit wordt getoond op de hoofdpagina van het vak.</p>
- <p>Klik op de help-knoppen op de Instellingen pagina van het vak voor meer details.</p>
+ <p>Klik op de helpknoppen op de instellingenpagina van het vak voor meer details.</p>
<HR>
</blockquote>
<h3 class="sectionheading><A NAME="upload"></A>Bestanden uploaden</H3>
<blockquote>
<p>Misschien heb je al inhoud die je wil toevoegen aan je vak, zoals webpagina's, geluidsbestanden, videofragmenten, Word-documenten of Flash-animaties.
Elk bestandstype kan in je vak geüpload worden en bewaard worden op de server. Je kunt je bestanden op de server verplaatsen, hernoemen, bewerken of verwijderen.</p>
- <p>Dit alles kun je doen met de <strong>Bestanden...</strong> link in je Beheer-menu.
- Het Bestanden... menu ziet er uit zoals dit:</p>
+ <p>Dit alles kun je doen met de link <strong>Bestanden</strong> in je Beheer-menu.
+ Het menu Bestanden ziet er uit zoals dit:</p>
<p align="center"><img src="pix/files.jpg" width="400" height="347"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Deze interface is alleen beschikbaar voor leraren - hij is niet toegankelijk voor studenten.
- De individuele bestanden worden later ter beschikking gemaakt van de studenten (als &quot;Bron&quot;
+ De individuele bestanden worden later beschikbaar gemaakt voor de studenten (als &quot;Bron&quot;
- zie volgend hoofdstuk).</p>
<p>Zoals je kunt zien in de schermafdruk vind je een lijst van bestanden en mappen.
Je kunt zoveel mappen maken als je wil om dan je bestanden te schikken door ze te verplaatsen van de ene naar de andere map.</p>
- <p>HEt uploaden van bestanden via het web is beperkt tot één bestand tegelijk.
- Als je veel bestanden tegelijk wil uploaden (bijvoorbeeld een hele web site), dan kan dat een stuk eenvoudiger
- door het gebruik van een <strong>zip programma</strong> om ze te comprimeren tot een enkel bestand, upload dan het zip-bestand
+ <p>Het uploaden van bestanden via het web is beperkt tot één bestand tegelijk.
+ Als je veel bestanden tegelijk wil uploaden (bijvoorbeeld een hele website), dan kan dat een stuk eenvoudiger
+ door het gebruik van een <strong>ZIP-programma</strong> om ze te comprimeren tot een enkel bestand, upload dan het zip-bestand
en pak het uit op de server.
- (Je zult een &quot;unzip&quot; link zien naast zip-bestanden).</p>
- <p>Om een bestand te bekijken dat je al hebt geüpload, volstaat het om er op te klikken. Je browser zal er voor
+ (Je zult een &quot;unzip&quot;-link zien naast zip-bestanden).</p>
+ <p>Om een bestand te bekijken dat je al hebt geüpload, volstaat het om erop te klikken. Je browser zal ervoor
zorgen dat het gedownload wordt of getoond wordt op je scherm.</p>
- <p>HTML en tekstbestanden kunnen terplekke en on-line bewerkt worden. Andere bestanden zullen lokaal op je computer
- moeten bewerkt worden en daarna terug geüpload worden. Als je een bestand upload met dezelfde naam als een bestand
+ <p>HTML- en tekstbestanden kunnen terplekke en on line bewerkt worden. Andere bestanden zullen lokaal op je computer
+ moeten bewerkt worden en daarna terug geüpload worden. Als je een bestand uploadt met dezelfde naam als een bestand
dat al op de server staat, dan zal het bestaande bestand automatisch overschreven worden.</p>
<p>Een laatste opmerking: als je inhoud al ergens op het web staat, dan is het helemaal niet nodig om
- je bestanden te uploaden - je kunt ze rechtstreeks linken van uit je vak (meer informatie bij de bron-module
+ je bestanden te uploaden - je kunt ze rechtstreeks linken vanuit je vak (meer informatie bij de bronmodule
en verderop in dit document).</p>
<HR>
</blockquote>
<h3 class="sectionheading><A NAME="activities"></A>Activiteiten opstellen</H3>
<blockquote>
- <p>Een curus opbouwen doe je door activiteitenmodules toe te voegen aan de hoofdpagina van je vak in de volgorde dat studenten
+ <p>Een cursus opbouwen doe je door activiteitenmodules toe te voegen aan de hoofdpagina van je vak in de volgorde waarin studenten
ze zullen gebruiken. Je kunt de volgorde altijd nog veranderen.
</p>
<p>Om wijzigingen te kunnen aanbrengen moet je klikken op &quot;Zet wijzigingen aan&quot; onder Beheer.
Deze drukknop toont of verbergt extra controleknoppen waarmee het mogelijk wordt je hoofdpagina te wijzigen.
- Merk op dat in de eerste schermafdruk hier boven (die van de wekelijkse format) de controleknoppen voor wijzigingen
+ Merk op dat in de eerste schermafdruk hierboven (die van de wekelijkse format) de controleknoppen voor wijzigingen
aan staan.</p>
<p>Om een nieuwe activiteit toe te voegen ga je gewoon naar de week of het onderwerp of het deel van het scherm
waar je je nieuwe activiteit wil plaatsen. Kies dan een activiteit uit het rolmenu.
Hier is een overzicht van de activiteiten die standaard in Moodle 1.0 voorzien zijn:</p>
<dl>
<dt><strong>Opdracht</strong></dt>
<dd>In een opdracht geef je een taak met een einddatum en een maximumscore. De leerlingen kunnen één bestanden
- uploaden waarin de taak volbracht wordt. De data waarop de leerlingen hun bestand uploaden worden bijgehouden.
+ uploaden met de oplossing van de taak. De data waarop de leerlingen hun bestand uploaden worden bijgehouden.
Daarna kun je vanuit één enkele pagina elk bestand zien (en hoe vroeg of laat het binnengekomen is), een cijfer en
commentaar noteren. Een half uur nadat je het werk van een bepaalde leerling beoordeeld hebt, stuurt Moodle automatisch
een e-mail met een verwittiging naar die leerling. </dd><BR>
<BR>
<dt><strong>Keuze</strong></dt>
<dd>Een Keuze-activiteit is heel eenvoudig - je stelt een vraag en geeft een aantal mogelijke antwoorden.
Leerlingen kunnen hun keuze maken en je krijgt een rapporteringsscherm met de resultaten. Je kunt het gebruiken voor
- snelle onderzoekjes of klas-verkiezingen.</dd>
+ snelle onderzoekjes of klasverkiezingen.</dd>
<BR>
<BR>
<dt><strong>Forum</strong></dt>
<dd>Deze module is veruit de belangrijkste - hier gebeurt de discussie. Als je een nieuw forum toevoegt, dan krijg
- je de keuze uit verschillende types - een eenvoudige één-onderwerp discussie, een vrij-voor-iedereen algemeen
- forum of een discussie met één-discussielijn-per-gebruiker.
+ je de keuze uit verschillende types - een eenvoudige één-onderwerpdiscussie, een algemeen
+ forum (vrij voor iedereen) of een discussie met één discussielijn per gebruiker.
</dd>
<BR>
<BR>
<dt><strong>Logboek</strong></dt>
<dd>Elk logboek is een deel van het hele cursuslogboek. In elk logboek kan je een
open vraag stellen die de leerling begeleidt bij het noteren van zijn vorderingen en een tijdsvenster geven
- waarbinnen het logboek moet aangevuld worden (enkel vakken met wekelijkse format). Moedig leerlingen aan om reflectief en critisch
- te schrijven. De logboeken zijn immers alleen maar voor hen en voor jouw zichtbaar.
+ waarbinnen het logboek moet aangevuld worden (enkel vakken met wekelijkse format). Moedig leerlingen aan om reflectief en kritisch
+ te schrijven. De logboeken zijn immers alleen maar voor hen en voor jou zichtbaar.
Achteraf kun je alle inzendingen per week of onderwerp beoordelen en toelichten. De leerlingen
- zullen automatisch een e-mail krijgen waarin ze van jou feedback op de hoogte gebracht worden.</dd>
+ zullen automatisch een e-mail krijgen waarin ze van jouw feedback op de hoogte gebracht worden.</dd>
<BR>
<BR>
<dt><strong>Bron</strong></dt>
<dd>Bronnen zijn de inhoud van je cursus. Elke bron kan een bestand zijn dat je geüpload hebt of kan met een URL naar
- een bestand verwijzen. Je kan ook eenvoudige op tekst gebaseerde paginas maken door ze rechtstreeks in een formulier
+ een bestand verwijzen. Je kan ook eenvoudige op tekst gebaseerde pagina's maken door ze rechtstreeks in een formulier
te typen.</dd>
<BR>
<BR>
<dt><strong>Test</strong></dt>
- <dd>Deze module maakt het je mogelijk om testen te ontwerpen en te publiceren. Een test kan meerkeuzevragen, waar / onwaar-vragen,
+ <dd>Deze module maakt het je mogelijk om testen te ontwerpen en te publiceren. Een test kan meerkeuzevragen, waar/onwaar-vragen,
kortantwoord vragen en koppelvragen bevatten. De vragen worden per categorie bewaard in een databank. Ze kunnen hergebruikt worden
- binnen het vak en zelfs over verschillende vakken. Tijdens de test kun je meerdere pogingen toestaan. Elke poginf wordt
+ binnen het vak en zelfs over verschillende vakken. Tijdens de test kun je meer pogingen toestaan. Elke poging wordt
automatisch genoteerd en de leraar kan kiezen of er feedback gegeven wordt of om de juiste antwoorden te tonen.
Deze module kan automatisch verbeteren en cijfers toekennen.</dd>
<BR>
<BR>
<dt><strong>Onderzoek</strong></dt>
<dd>De onderzoeksmodule bevat een aantal voorgeprogrammeerde onderzoeksinstrumenten die nuttig zijn voor het evalueren
- en het leren kennen van je klas. Op dit ogenblik ziten de COLLES en de ATTLS instrumenten in het pakket. Je kunt ze
- aan leerlingen geven aan het begin van de cursus als een diagnoseinstrument en op het eind van cursus als evaluatieinstrument.
+ en het leren kennen van je klas. Op dit ogenblik ziten de COLLES- en de ATTLS-instrumenten in het pakket. Je kunt ze
+ aan leerlingen geven aan het begin van de cursus als een diagnoseïnstrument en op het eind van cursus als evaluatieïnstrument.
(ik gebruik er één elke week in mijn lessen).</dd>
</dl>
<BR>
- <p>Nadat je je activiteiten hebt toegevoegd, kun je ze op en neer bewegen binnen je vaklayout door op de kleine pijltjes
+ <p>Nadat je je activiteiten hebt toegevoegd, kun je ze op en neer bewegen binnen je vaklay-out door op de kleine pijltjes
naast elke activiteit te klikken (<img src="../pix/t/up.gif" width="9" height="10">
- <img src="../pix/t/down.gif" width="9" height="10">). Je kunt ze ook verwijderen door op het kruis icoon <img src="../pix/t/delete.gif" width="10" height="10"> te klikken,
- en ze opnieuw bewerken door op het bewerkicoon <img src="../pix/t/edit.gif" width="10" height="11"> te klikken.</p>
+ <img src="../pix/t/down.gif" width="9" height="10">). Je kunt ze ook verwijderen door op het icoon Verwijderen <img src="../pix/t/delete.gif" width="10" height="10"> te klikken,
+ en ze opnieuw bewerken door op het icoon Bewerken<img src="../pix/t/edit.gif" width="10" height="11"> te klikken.</p>
<HR>
</blockquote>
<h3 class="sectionheading><A NAME="course"></A>Een vak beheren</H3>
<p>Enkele korte wenken:</p>
<ol>
<li>Schrijf jezelf in op al de forums.</li>
<li>Spoor je leerlingen aan om hun gebruikersprofiel volledig in te vullen (inclusief foto)
- en lees ze allemaal na - het zal je wat context geven over hun manier van schrijven.</li>
- <li>Je kunt voor jezelf nota nemen in het private &quot;<strong>lerarenforum</strong>&quot;
+ en lees ze allemaal na - het zal je wat inzicht geven over hun manier van schrijven.</li>
+ <li>Je kunt voor jezelf notities maken in het private &quot;<strong>lerarenforum</strong>&quot;
(onder Beheer). Dit is heel nuttig wanneer je met een team hetzelfde vak geeft.</li>
- <li>Gebruik de &quot;<strong>Site statistieken</strong>&quot; link (onder Beheer) die je toegang geeft tot de
- volledige logbestanden. Daar zie je een link naar een popup scherm dat elke minuut ververst en de activiteiten van
+ <li>Gebruik de link &quot;<strong>Sitestatistieken</strong>&quot; (onder Beheer) die je toegang geeft tot de
+ volledige logbestanden. Daar zie je een link naar een popup-scherm dat elke minuut ververst en de activiteiten van
het voorbije uur toont. Dit is nuttig om open te laten staan op je bureau om zo contact te houden met wat er gebeurt
in je vak.</li>
<li>Gebruik de link &quot;<strong>Activiteit</strong>&quot; (naast elke naam in de deelnemerslijst, of op elke
- gebruikersprofiel pagina). Die geeft je en geweldig overzicht van wat een leerling doet in je cursus.</li>
+ gebruikersprofielpagina). Die geeft je een geweldig overzicht van wat een leerling doet in je cursus.</li>
<li>Antwoord snel op leerlingen. Laat het niet liggen tot later - doe het meteen. Zo vermijd je niet alleen dat je
overrompeld wordt door de hoeveelheid communicatie, maar het is een cruciale bouwsteen voor het maken en onderhouden
van een gemeenschapsgevoel in je vak.</li>
@@ -190,13 +190,13 @@ <h3 class="sectionheading><A NAME="course"></A>Een vak beheren</H3>
</blockquote>
<h3 class="sectionheading><A NAME="further"></A>Overige informatie</H3>
<blockquote>
- <p>Als je problemen hebt met je site, kun je best je lokale site-beheerder raadplegen.</p>
+ <p>Als je problemen hebt met je site, kun je best je lokale sitebeheerder raadplegen.</p>
<p>Als je geweldige ideeën hebt voor verbeteringen aan Moodle, of wanneer je er mooie verhalen over hebt
kom dan even langs bij <a href="http://moodle.org/" target="_top">moodle.org</a> en schrijf je in voor de cursus "<A HREF="http://moodle.com/course/view.php?id=5" target=_top >Using Moodle</A>".
We willen van je horen en je kunt Moodle helpen verbeteren.</p>
<p>Als je wil bijdragen met het schrijven van nieuwe modules of documentatie,
contacteer me: <a href="http://dougiamas.com/" target="_top">Martin
- Dougiamas</a> of surf naar &quot;bug tracker&quot; site voor Moodle, op <a href="http://bugs.moodle.com" target="_top">bugs.moodle.com</a></p>
+ Dougiamas</a> of surf naar de &quot;bug tracker&quot; site voor Moodle, op <a href="http://bugs.moodle.com" target="_top">bugs.moodle.com</a></p>
<p>Denk er tenslotte aan om de helpicoontjes te gebruiken - hier is een <a target="helpwindow" href="../help.php?file=index.html">index van alle helpbestanden in Moodle</a>.</p>
<p align="center">Bedankt om Moodle te gebruiken - en veel succes met jouw lesgeven!</p>
View
30 lang/nl/docs/translation.html
@@ -23,14 +23,14 @@
</p>
-<p style="margin-left: 40px;">Er kunnen ook nog mappen met .html webpagina's zijn:
+<p style="margin-left: 40px;">Er kunnen ook nog mappen met HTML-webpagina's zijn:
</p>
<ul style="margin-left: 40px;">
-<li><strong>help</strong>: waarin de contextgevoelige helpbestanden staan die verschijnen in een popupvenster als je op de help icoontjes klikt. Je vindt die overal in Moolde.
+<li><strong>help</strong>: waarin de contextgevoelige helpbestanden staan die verschijnen in een popup-venster als je op de help icoontjes klikt. Je vindt die overal in Moolde.
</li><li><strong>docs</strong>: waarin de basisdocumentatie staat (zoals dit document)<br>
</li>
</ul>
@@ -50,12 +50,12 @@
-<p style="margin-left: 40px;">Al wat je moet doen is een nieuwe map maken in de lang-map door gebruik te maken van de tweelettercode voor jouw taal. Je kunt deze standaardcodes vinden in lib/languages.php. Als je een variatie maakt op een bestaande taal, gebruik dan de bestaande taalcode, gevolgd door een underscore en een betekenisvolle extentie van twee letters (bv <span style="font-style: italic;">pt </span>voor Portugees en <span style="font-style: italic;">pt_br</span> voor de Brasiliaanse variant van het Portugese taalpakket).&nbsp; Als je een Unicodeversie maakt, voeg dan <span style="font-weight: bold;">_utf8</span> aan het einde toe (bv <span style="font-style: italic;">sr_utf8</span>).<br>
+<p style="margin-left: 40px;">Al wat je moet doen is een nieuwe map maken in de lang-map door gebruik te maken van de tweelettercode voor jouw taal. Je kunt deze standaardcodes vinden in lib/languages.php. Als je een variatie maakt op een bestaande taal, gebruik dan de bestaande taalcode, gevolgd door een underscore en een betekenisvolle extentie van twee letters (bv <span style="font-style: italic;">pt </span>voor Portugees en <span style="font-style: italic;">pt_br</span> voor de Braziliaanse variant van het Portugese taalpakket).&nbsp; Als je een Unicodeversie maakt, voeg dan <span style="font-weight: bold;">_utf8</span> aan het einde toe (bv <span style="font-style: italic;">sr_utf8</span>).<br>
</p>
-<p style="margin-left: 40px;">Kopieeer vervolgens moodle.php van een andere taal in je nieuwe map.&nbsp; Die van de "en" map is gewoonlijk de beste keuze, maar het heeft eigenlijk weinig belang vermits je het toch gaat herschrijven.<br>
+<p style="margin-left: 40px;">Kopieer vervolgens moodle.php van een andere taal in je nieuwe map.&nbsp; Die van de "en" map is gewoonlijk de beste keuze, maar het heeft eigenlijk weinig belang vermits je het toch gaat herschrijven.<br>
</p>
@@ -66,7 +66,7 @@
<p style="margin-left: 40px;">Voor een nieuw taalpakket is het allereerste wat je moet wijzigen de string "thischarset" in moodle.php.
-Dit moet een geldige web tekenset bevatten voor jouw taal. Nadat je deze string gewijzigd hebt, bewaar je moodle.php en <span style="font-weight: bold;">herlaad de pagina</span>. Daarna kun je verder doen met de rest van de strings. </p>
+Dit moet een geldige webtekenset bevatten voor jouw taal. Nadat je deze string gewijzigd hebt, bewaar je moodle.php en <span style="font-weight: bold;">je herlaad de pagina</span>. Daarna kun je voortwerken met de rest van de strings. </p>
@@ -79,22 +79,22 @@
-<h3 style="margin-left: 40px;">Kleine aanpassingen doen<br>
+<h3 style="margin-left: 40px;">Kleine aanpassingen maken<br>
</h3>
-<p style="margin-left: 80px;">Als je slechts een klein aantal aanpassingen wil maken om je interface beter te laten aansluiten bij je site, <span style="font-weight: bold;">begin dan niet met één van de standaardtaalpakketten aan te passen</span>.&nbsp; Als je dat doet zullen je wijzigingen overschreven worden als je je Moodle upgrade.<br>
+<p style="margin-left: 80px;">Als je slechts een klein aantal aanpassingen wil maken om je interface beter te laten aansluiten bij je site, <span style="font-weight: bold;">begin dan niet met één van de standaardtaalpakketten aan te passen</span>.&nbsp; Als je dat doet zullen je wijzigingen overschreven worden als je je Moodle upgradet.<br>
</p>
-<p style="margin-left: 80px;">Gebruik in de plaats daarvan bovenstaande instructies om een splinternieuw taalpakket aan te maken en zet de parent language (in moodle.php) op een taal die het dichst aanleunt bij de jouwe.&nbsp; Bijvoorbeeld, een goede naam voor een lokale Nederlandse versie zou "<span style="font-style: italic;">nl_lokaal</span>" zijn, en als parent language zou je dan "<span style="font-style: italic;">nl</span>" kunnen zetten.</p>
+<p style="margin-left: 80px;">Gebruik in de plaats daarvan bovenstaande instructies om een splinternieuw taalpakket aan te maken en zet de parent language (in moodle.php) op een taal die het dichtst aanleunt bij de jouwe.&nbsp; Bijvoorbeeld, een goede naam voor een lokale Nederlandse versie zou "<span style="font-style: italic;">nl_lokaal</span>" zijn, en als parent language zou je dan "<span style="font-style: italic;">nl</span>" kunnen zetten.</p>
<p style="margin-left: 80px;">Merk op dat je dan deze nieuwe vertaling als standaardtaal voor je site moet zetten en dat je dan best de beschikbare talen op <span style="font-weight: bold;">Beheer &gt;&gt; Configuratie &gt;&gt; Configureer variablen</span> kunt beperken, zodat al je bezoekers je site in het nieuwe taalpakket kunnen zien..<br>
<br>
</p>
-<h3 style="margin-left: 40px;">Vertalen van de Moodle interface taalbestanden (de "string" bestanden)<br>
+<h3 style="margin-left: 40px;">Vertalen van de Moodle-interface taalbestanden (de "string"-bestanden)<br>
</h3>
@@ -108,9 +108,9 @@ <h3 style="margin-left: 40px;">Vertalen van de Moodle interface taalbestanden (d
<li>Meld je aan als beheerder op je Moodleserver. </li>
<li>Ga naar <span style="font-weight: bold;">Beheer &gt;&gt; Configuratie &gt;&gt; Taal</span>, de beheerpagina voor de taal. </li>
<li>Op deze pagina kan je je taal kiezen met het rolmenu, kies dan "Vergelijk en bewerk huidige taal".</li>
- <li>Je zult bewerkbare formulieren zien voor elk bestand. Indien niet moet je er voor zorgen dat deze bestanden beschrijfbaar zijn - je zult de rechten op die bestanden moeten aanpassen.</li>
+ <li>Je zult bewerkbare formulieren zien voor elk bestand. Indien niet moet je ervoor zorgen dat deze bestanden beschrijfbaar zijn - je zult de rechten op die bestanden moeten aanpassen.</li>
<li>De formulieren bestaan uit drie kolommen, de eerste is de naam van elke string, de tweede is die string in het Engels en de laatste is de vertaling in de huidige taal. </li>
- <li>Bewerk de ontbrekende strings in elk bestand (in een andere kleur aangeduid) en denk er aan op de "Bewaar wijzigingen"-knop te drukken aan het einde van elk formulier.</li>
+ <li>Bewerk de ontbrekende strings in elk bestand (in een andere kleur aangeduid) en denk eraan op de knop "Bewaar wijzigingen" te drukken aan het einde van elk formulier.</li>
<li>Het is geen probleem om strings leeg te laten - Moodle zal dan voor die string de parent language gebruiken. Je kunt de parent language definiëren in moodle.php, indien niet wordt Engels als standaard gebruikt. </li>
<li>Een snelle manier om alle ontbrekende strings te zien is de knop "Controleer op ontbrekende strings" gebruiken.<br>
<br>
@@ -127,20 +127,20 @@ <h3 style="margin-left: 40px;">Vertalen van de Moodle interface taalbestanden (d
</ol>
-<h3 style="margin-left: 40px;">Vertalen van de help en documentatiebestanden</h3>
+<h3 style="margin-left: 40px;">Vertalen van de help- en documentatiebestanden</h3>
-<p style="margin-left: 80px;">Er is in Moodle nog geen ingebouwde editor om de helpbestanden te vertalen, maar het is echt niet zo moeilijk. Het is belangrijk om <span style="font-weight: bold;">en</span> als referentietaal te gebruiken. Kopieer een helpbestand van het en taalpakket en zet het op dezelfde plaats in je eigen taalpakket. Gebruik dan een editor voor platte tekst om het bestand te vertalen. Let er op dat je de code in het bestand niet wijzigd (gewoonlijk is er geen code, alleen HTML-opmaak). (GEBRUIK GEEN TEKSTVERWERKER om de helpbestanden te schrijven omdat deze programma's te veel rommel aan de bestanden toevoegen).</p>
+<p style="margin-left: 80px;">Er is in Moodle nog geen ingebouwde editor om de helpbestanden te vertalen, maar het is echt niet zo moeilijk. Het is belangrijk om <span style="font-weight: bold;">en</span> als referentietaal te gebruiken. Kopieer een helpbestand van het en-taalpakket en zet het op dezelfde plaats in je eigen taalpakket. Gebruik dan een editor voor platte tekst om het bestand te vertalen. Let erop dat je de code in het bestand niet wijzigt (gewoonlijk is er geen code, alleen HTML-opmaak). (GEBRUIK GEEN TEKSTVERWERKER om de helpbestanden te schrijven omdat deze programma's te veel rommel aan de bestanden toevoegen).</p>
-<p style="margin-left: 80px;">Door te klikken op "Controleer op ontbrekenden strings" zul je ook zien welke helpbestanden ontbreken. Als er bestanden ontbreken zal Moolde automatisch de bestanden uit de parent language gebruiken. Het is dus niet nodig om <strong>onvertaalde</strong> helpbestanden in je taalpakket te laten staan..</p>
+<p style="margin-left: 80px;">Door te klikken op "Controleer op ontbrekenden strings" zul je ook zien welke helpbestanden ontbreken. Als er bestanden ontbreken zal Moodle automatisch de bestanden uit de parent language gebruiken. Het is dus niet nodig om <strong>onvertaalde</strong> helpbestanden in je taalpakket te laten staan..</p>
<p>&nbsp;</p>
-<h2>Je taalpakkket insturen naar het Moodle project </h2>
+<h2>Je taalpakkket insturen naar het Moodleproject </h2>
<p style="margin-left: 40px;">Door je vertaling te delen op Moodle help je andere gebruikers die jouw taal spreken.&nbsp;&nbsp;Je vertaling zal dan met de volgende versies van Moodle meegegeven worden.<br>
View
14 lang/nl/docs/upgrade.html
@@ -17,7 +17,7 @@ <h3 class="sectionheading">1. Maak van belangrijke gegevens een backup</h3>
<blockquote>
<p><strong>1. De softwaremap van Moodle</strong></p>
<blockquote>
- <p>Maak een aparte kopie van deze bestanden voor je upgrade, zodat je je config.php, toegevoegde modules zoals thema's talen enz.gemakkelijk terug kunt plaatsen.<strong><br>
+ <p>Maak een aparte kopie van deze bestanden voor je upgrade, zodat je je config.php, toegevoegde modules zoals thema's, talen enz.gemakkelijk kunt terugplaatsen.<strong><br>
</strong></p>
</blockquote>
<p><strong>2. De map met je gegevens</strong></p>
@@ -27,11 +27,11 @@ <h3 class="sectionheading">1. Maak van belangrijke gegevens een backup</h3>
</blockquote>
<p><strong>3. Je databank</strong></p>
<blockquote>
- <p>De meeste Moodle upgrades zullen de databanktabellen wijzigen door velden toe te voegen of te wijzigen. Een databank kan op verschillende manieren gebackuped worden. Eén manier om een MySQL databank te backuppen is een 'dump' te maken naar een SQL bestand. In volgend voorbeeld zie je de Unixcommando's om een dump te maken van een databank die &quot;Moodle&quot; heet:</p>
+ <p>De meeste Moodleüpgrades zullen de databanktabellen wijzigen door velden toe te voegen of te wijzigen. Een databank kan op verschillende manieren geback-upt worden. Eén manier om een MySQL-databank te back-uppen is een 'dump' te maken naar een SQL-bestand. In volgend voorbeeld zie je de Unixcommando's om een dump te maken van een databank die &quot;Moodle&quot; heet:</p>
<blockquote>
<p><font face="Courier New, Courier, mono">mysqldump moodle &gt; moodle-backup-2002-10-26.sql</font></p>
</blockquote>
- <p>Je kunt ook de &quot;Export&quot; functie van de optionele &quot;Database&quot; web interface van Moodle gebruiken om hetzelfde te doen op alle besturingssystemen.</p>
+ <p>Je kunt ook de &quot;Export&quot;-functie van de optionele &quot;Database&quot;-webinterface van Moodle gebruiken om hetzelfde te doen op alle besturingssystemen.</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
</blockquote>
@@ -40,7 +40,7 @@ <h3 class="sectionheading">2. De nieuwe Moodlesoftware installeren</h3>
<blockquote>
<p><strong>Een gedownload archiefbestand gebruiken</strong></p>
<blockquote>
- <p>Overschrijf geen oude installatie tenzij je weet wat je doet ...soms kunnen oude bestanden problemen veroorzaken in nieuwe installaties. De beste manier is je huidige Moodlemap te hernoemen naar iets anders en dan het nieuwe Moodle archiefbestand uit te pakken in de oude locatie.</p>
+ <p>Overschrijf geen oude installatie tenzij je weet wat je doet ...soms kunnen oude bestanden problemen veroorzaken in nieuwe installaties. De beste manier is je huidige Moodlemap te hernoemen en dan het nieuwe Moodle archiefbestand uit te pakken in de oude locatie.</p>
<blockquote>
<p><font face="Courier New, Courier, mono">mv moodle moodle.backup<br>
tar xvzf moodle-1.1.tgz</font></p>
@@ -53,11 +53,11 @@ <h3 class="sectionheading">2. De nieuwe Moodlesoftware installeren</h3>
</blockquote>
<p><strong>CVS gebruiken</strong></p>
<blockquote>
- <p>Als je CVS gebruikt kun je gewoon naar de Moodle root map gaan en updaten naar de nieuwe bestanden:</p>
+ <p>Als je CVS gebruikt kun je gewoon naar de Moodlerootmap gaan en updaten naar de nieuwe bestanden:</p>
<blockquote>
<p><font face="Courier New, Courier, mono">cvs update -dP</font></p>
</blockquote>
- <p>Zorg er in elk geval voor dat je de &quot;d&quot; parameter om eventuele nieuwe mappen aan te maken gebruikt en de &quot;P&quot; parameter om lege mappen weg te gooien.</p>
+ <p>Zorg er in elk geval voor dat je de &quot;d&quot;-parameter om eventuele nieuwe mappen aan te maken gebruikt en de &quot;P&quot;-parameter om lege mappen weg te gooien.</p>
<p>ALs je zelf de Moodlebestanden bewerkt hebt, let dan goed op de boodschappen om mogelijke conflicten op te sporen. Al je aangepaste thema's en afwijkende plugins zullen bewaard blijven.</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
@@ -70,7 +70,7 @@ <h3 class="sectionheading">3. De upgrade afronden</h3>
<p><font face="Courier New, Courier, mono">http://example.com/moodle/admin</font></p>
</blockquote>
<p>Je hoeft hiervoor niet als beheerder aangemeld te zijn.</p>
- <p> Moodle zal de nieuwe versie automatisch detecteren en daarna alle databaseupdates en benodigde updates van het bestandssysteem uitvoeren. Als het upgradeproces bepaalde stappen niet zelf kan doen (heel zelden), dan zul je boodschappen zien met aanwijzingen over wat je moet doen.</p>
+ <p> Moodle zal de nieuwe versie automatisch detecteren en daarna alle database-updates en benodigde updates van het bestandssysteem uitvoeren. Als het upgradeproces bepaalde stappen niet zelf kan doen (heel zelden), dan zul je boodschappen zien met aanwijzingen over wat je moet doen.</p>
</blockquote>
<p>&nbsp; </p>
<p>Als alles goed gegaan is (geen foutmeldingen) dan kun je je nieuwe Moodle gaan gebruiken en van de nieuwe mogelijkheden gaan genieten! </p>

0 comments on commit ba42784

Please sign in to comment.