Skip to content
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent e09ecb0 commit bbdba907e516e3b823d73b12232c91f2cda3b1c3 paca70 committed Oct 10, 2004
Showing with 89 additions and 37 deletions.
  1. +3 −4 lang/fi/moodle.php
  2. +2 −1 lang/fi/questionnaire.php
  3. +28 −1 lang/fi/quiz.php
  4. +12 −1 lang/fi/resource.php
  5. +4 −1 lang/fi/scorm.php
  6. +9 −9 lang/fi/survey.php
  7. +31 −20 lang/fi/wiki.php
View
7 lang/fi/moodle.php
@@ -781,7 +781,7 @@
$string['ok'] = 'OK';
$string['opentoguests'] = 'Avoin vieraille';
$string['optional'] = 'vapaaehtoinen';
-$string['order'] = 'Tilaa';
+$string['order'] = 'Tila';
$string['other'] = 'Toinen';
$string['outline'] = 'Rakenne';
$string['page'] = 'Sivu';
@@ -923,6 +923,7 @@
$string['someallowguest'] = 'Jotkut kurssit saattavat sallia vierastunnukset.';
$string['someerrorswerefound'] = 'Joitain tietoja puuttui tai ne olivat vääränlaisia. Katso tarkemmat tiedot alta.';
$string['sortby'] = 'Lajittele';
+$string['specifyname'] = 'Määrittele nimi';
$string['startdate'] = 'Kurssin aloituspäivämäärä';
$string['startsignup'] = 'Aloita nyt luomalla uusi käyttäjätunnus!';
$string['state'] = 'Maakunta';
@@ -1047,9 +1048,7 @@
Käyttäjälle on ilmoitettu tapahtuneesta.';
$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Ylläpitäjä huomio! Lähettetystä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Moodle ei voinut selvittää tiedoston lähettäjää Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
-$a->action
-
-';
+$a->action';
$string['virusfoundsubject'] = '$a : Viruksen saastuttama!';
$string['virusfounduser'] = 'Tiedostosta $a jonka lähetit on viruksen saastuttama. Tiedoston lähetys ei onnistunut.';
$string['virusplaceholder'] = 'Lähetetty tiedoto oli viruksen saastuttama ja tiedosto on eritetty tai tuhottu. Käyttäjälle on ilmoitettu asiasta.';
View
3 lang/fi/questionnaire.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // questionnaire.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // questionnaire.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['alreadyfilled'] = 'Olet jo täyytänyt tämän kyselyn. Kiitos.';
@@ -10,5 +10,6 @@
$string['qmanage'] = 'Hallitse kyselyitä';
$string['qtype'] = 'Tyyppi';
$string['questionnaireid'] = 'Kysely';
+$string['respondenttype'] = 'Vastaajan tyyppi';
?>
View
29 lang/fi/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['acceptederror'] = 'Hyväksyttävä virhe';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['aiken'] = 'Aiken-muotoilu';
$string['allowreview'] = 'Salli tarkastelu';
$string['alreadysubmitted'] = 'Näyttäisi siltä, että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.';
+$string['alternativeunits'] = 'Vaihtoehtoiset yksiköt';
$string['alwaysavailable'] = 'Aina esillä';
$string['answer'] = 'Vastaus';
$string['answerhowmany'] = 'Yksi vai usempia vastauksia?';
@@ -43,6 +44,7 @@
$string['checkanswer'] = 'Tarkista';
$string['choice'] = 'Valitse';
$string['choices'] = 'Vaihtoehdot';
+$string['choosedatasetproperties'] = 'Valitse tietojen ominaisuudet';
$string['close'] = 'Sulje esikatselu';
$string['confirmstartattempt'] = 'Tentissä on aikaraja. Oletko varma että haluat aloittaa?';
$string['correctanswer'] = 'Oikea vastaus';
@@ -57,7 +59,10 @@
$string['createmultiple'] = 'Luo useita kysymyksiä';
$string['createnewquestion'] = 'Luo uusi kysymys';
$string['custom'] = 'Mukautettu muoto';
+$string['datasetdefinitions'] = 'Uudelleenkäytettävät tietojen määritykset kategoriassa $a';
+$string['datasetnumber'] = 'Numero';
$string['daysavailable'] = 'Päivää esillä';
+$string['decimals'] = '$a :n kanssa';
$string['default'] = 'Oletus';
$string['defaultgrade'] = 'Oletusarviointi kysymyksille';
$string['defaultinfo'] = 'Oletuskategoria kysymyksille.';
@@ -67,6 +72,7 @@
$string['discrimination'] = 'Discrim. Hakemisto';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Jokainen uusi yritys on jatkoa edelliselle';
$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
+$string['editdatasets'] = 'Muokkaa tietoja';
$string['editingcalculated'] = 'Laskutehtävän muokkaaminen';
$string['editingdescription'] = 'Muokataan kuvausta';
$string['editingmatch'] = 'Muokataan yhdistelytehtävää';
@@ -83,6 +89,7 @@
$string['errorsdetected'] = '$a virhe(ttä) huomattu';
$string['exportfilename'] = 'tentti';
$string['exportname'] = 'Tiedostonimi';
+$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['exportquestions'] = 'Vie kysymykset tiedostoon';
$string['false'] = 'Epätosi';
$string['feedback'] = 'Palaute';
@@ -91,15 +98,24 @@
$string['filloutoneanswer'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään kolme kysymystä. Tyhjiä kysymyksiä ei käytetä.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.';
+$string['forceregeneration'] = 'pakoita uudeleenluoti';
$string['fractionsaddwrong'] = 'Valitsemasi arviointiasteikko ei ole<br/>100%% asti, vaan $a%%.<br />
Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
$string['fractionsnomax'] = 'Yhden vastauksista pitäisi olla %%100, jotta<br /> käyttäjän on mahdollista saada täysi <br />arviointi tästä kysymyksestä.<br />
Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
+$string['functiontakesatleasttwo'] = 'Funktiolla $a pitää ola vähintään kaksi argumenttia';
+$string['functiontakesnoargs'] = 'Funktio $a ei ota vastaan argumentteja';
+$string['functiontakesonearg'] = 'Funktio $a vaatii yhden argumentin';
+$string['functiontakesoneortwoargs'] = 'Funktio $a vaatii yhden tai kaksi argumanttia';
+$string['functiontakestwoargs'] = 'Funktio $a vaatii kaksi argumanttia';
+$string['generatevalue'] = 'Luo uusi arvo väliltä';
+$string['geometric'] = 'Maantieteellinen';
$string['gift'] = 'GIFT-muotoilu';
$string['gradeaverage'] = 'Keskimääräinen arviointi';
$string['gradehighest'] = 'Ylin arviointi';
$string['grademethod'] = 'Arviointitapa';
$string['guestsno'] = 'Valitettavasti vieraat eivät voi katsella tai täyttää tenttejä.';
+$string['illegalformulasyntax'] = 'Epäkelpo lausekkee muoto alkaen \'$a\'';
$string['imagedisplay'] = 'Näytettävä kuva';
$string['imagemissing'] = 'Kuva ei ole saatavilla rivillä $a. Tiedostonimeä ei huomioida.';
$string['importquestions'] = 'Tuo kysymykset tiedostosta';
@@ -124,10 +140,12 @@
$string['modulenameplural'] = 'Tentit';
$string['multianswer'] = 'Aukkotehtävät';
$string['multichoice'] = 'Monivalinta';
+$string['multiplier'] = 'Kerroin';
$string['name'] = 'Nimi';
$string['noanswers'] = 'Vastausta ei ole valittu!';
$string['noattempts'] = 'Kukaan ei ole yrittänyt tätä tenttiä.';
$string['nomoreattempts'] = 'Enempää yrityksiä ei sallita';
+$string['nopossibledatasets'] = 'Ei mahdollisia tietoja';
$string['noquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.';
$string['noresponse'] = 'Ei vastausta';
$string['noreview'] = 'Et voi tarkastella tätä tenttiä';
@@ -136,6 +154,7 @@
$string['notenoughanswers'] = 'Tämän tyyppinen kysymys vaatii ainakin $a vastausta';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole määritelty riittävästi! <br /> Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
$string['numerical'] = 'Numeerinen';
+$string['optional'] = 'valinnainen';
$string['overdue'] = 'Myöhässä';
$string['paragraphquestion'] = 'Kappalekysymys ei ole tuettu rivillä $a. Kysymys ohitetaan.';
$string['passworderror'] = 'Annettu salasana on virheellinen';
@@ -184,6 +203,7 @@
$string['requirepassword'] = 'Vaadi salasana';
$string['requirepasswordmessage'] = 'Sinun pitää tietää tentin salasana jotta voisit yrittää tenttiä';
$string['requiresubnet'] = 'Vaadi tietty verkkoosoite';
+$string['reuseifpossible'] = 'käytä aikaisemmin poistettuja';
$string['review'] = 'Näytä uudelleen';
$string['save'] = 'Tallenna';
$string['savegrades'] = 'Tallenna arvioinnit';
@@ -199,25 +219,32 @@
$string['showfeedback'] = 'Näytä palaute vastamisen jälkeen?';
$string['shuffleanswers'] = 'Sekoita vastaukset';
$string['shufflequestions'] = 'Sekoita kysymykset';
+$string['significantfigures'] = '$a:n kanssa';
$string['subneterror'] = 'Tämä tentti on saatavilla vain tietystä osoitteista. Tietokoneesi osoiteei ole sallitujn osoitteiden joukossa.';
+$string['substitutedby'] = 'korvataan';
$string['time'] = 'Aika';
$string['timecompleted'] = 'Suoritettu';
$string['timeleft'] = 'Aikaa jäljellä';
$string['timelimit'] = 'Aikarajoitus';
$string['timelimitexeeded'] = 'Pahus! Aikarajoitus umpeutui!';
$string['timesup'] = 'Aika loppui!';
$string['timetaken'] = 'Suoritusaika';
+$string['tolerance'] = 'Toleranssi';
+$string['tolerancetype'] = 'Toleransin tyyppi';
$string['toomanyrandom'] = 'Haluttu satunnaisten kysymysten määrä on suurempi kuin tämän kysymyskategorian kysymysten määrä ($a).';
$string['true'] = 'Tosi';
$string['truefalse'] = 'Tosi/Epätosi';
$string['type'] = 'Tyyppi';
+$string['unit'] = 'Yksikkö';
$string['unknowntype'] = 'Kysymyksen tyyppiä ei ole tuettu rivillä $a. Kysymys ohitetaan.';
+$string['unsupportedformulafunction'] = 'Funktio $a ei ole tuettu';
$string['viewallanswers'] = 'Katso $a suoritetut tentit';
$string['viewallreports'] = 'Katso $a yritykset';
$string['warningsdetected'] = '$a varoitusta havaittu';
$string['webct'] = 'WebCT-muoto';
$string['withsummary'] = 'Yhteenlaskettujen tilastojen kanssa';
$string['wronggrade'] = 'Väärä arvosana (rivin $a jälkeen):';
+$string['xml'] = 'Moodle XML muoto';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Lopullinen tuloksesi tästä tentistä on: $a';
?>
View
13 lang/fi/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
@@ -8,6 +8,7 @@
$string['configdefaulturl'] = 'Tätä käytetään esimerkkiosoitteena, kun lisätään uusia URL-osoiteen sisältäviä aineistoja.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Tämä asetus aiheuttaa kaikkien ulkoisten aineistoiden suodattamisen sivuston suotimien läpi. Tämän toiminnon kytkeminen päälle hidastaa sivustoa, käytä sitä vain, jos et muuta voi.';
$string['configframesize'] = 'Kun WWW-sivu tai palvelimelle tallennettu tiedosto on osa kehystä, tämä arvo on yläkehyksen koko pikseleinä (sisältää navigointipalkit).';
+$string['configparametersettings'] = 'Tässä voit määritellä oletusarvot asetuksille mitä käytetään uusia resursseja lisätessä. Tämän jälkeen oletusasetukset määräytyvät käyttäjän asetusten mukaan.';
$string['configpopup'] = 'Jos uusi aineisto on mahdollista näyttää ponnahdusikkunassa, otetetaanko ponnahdusikkuna käyttöön?';
$string['configpopupdirectories'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa hakemistolinkit?';
$string['configpopupheight'] = 'Ponnahdusikkunoiden korkeus?';
@@ -18,7 +19,9 @@
$string['configpopupstatus'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa tilarivi?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa työkalurivi?';
$string['configpopupwidth'] = 'Ponnahdusikkunoiden leveys?';
+$string['configsecretphrase'] = 'Tämä määrittää salasanan jota käytetää lähettyjen tietojen salaamiseen.';
$string['configwebsearch'] = 'Kun lisätää WWW-sivun tai -linkin osoite, tätä osoitetta tarjotaan käyttäjälle etsimisen helpottamiseksi (esimerkiksi sopivan hakukoneen URL).';
+$string['configwindowsettings'] = 'Tässä määritetään oletus arvot Ikkunan asetuksille kun uusia resursseja lisätään ensikerran. Tämän jälkeen oletusasetukset määräytyvät käyttäjän asetusten mukaan.';
$string['directlink'] = 'Suora linkki tähän tiedostoon';
$string['directoryinfo'] = 'Kaikki valitun hakemiston tiedostot näytetään';
$string['display'] = 'Ikkuna';
@@ -61,6 +64,14 @@
$string['popupresource'] = 'Tämän aineiston tulee näkyä ponnahdusikkunassa.';
$string['popupresourcelink'] = 'Jos et vielä klikannut, klikkaa tässä: $a';
$string['resourcetype'] = 'Aineiston tyyppi';
+$string['resourcetype1'] = 'Referenssi';
+$string['resourcetype2'] = 'Websivu';
+$string['resourcetype3'] = 'Tiedosto';
+$string['resourcetype4'] = 'Teksti';
+$string['resourcetype5'] = 'Weblinkki';
+$string['resourcetype6'] = 'HTML teksti';
+$string['resourcetype7'] = 'Ohjelma';
+$string['resourcetype8'] = 'Wikiteksti';
$string['resourcetype9'] = 'Hakemisto';
$string['resourcetypedirectory'] = 'Näytä hakemisto';
$string['resourcetypefile'] = 'Linkitä tiedostoon tai web-sivuun';
View
5 lang/fi/scorm.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['attr_error'] = 'Virheelinen arvo atribuutille ($a->attr) merkinnässä $a->tag';
@@ -28,6 +28,7 @@
$string['gradeaverage'] = 'Keskiarvo';
$string['gradehighest'] = 'Korkein arviointi';
$string['grademethod'] = 'Arviointi tapa';
+$string['gradescoes'] = 'Sisältöobjektien tilanne';
$string['gradesum'] = 'Yhteistulos';
$string['guestsno'] = 'Vieraat evät voi katsella scorm-kursseja';
$string['incomplete'] = 'Kesken';
@@ -51,6 +52,7 @@
$string['normal'] = 'Normaali';
$string['not_corr_type'] = 'Typpi virhe merkinnässä $a->tag';
$string['notattempted'] = 'Ei yritetty';
+$string['organizations'] = 'Organisaatiot';
$string['packagedir'] = 'Tiedoston luonti virhe: paketin hakemistoa ei voi luoda';
$string['passed'] = 'Hyväksytty';
$string['php5'] = 'PHP 5 (oma DOMXML kirjasto)';
@@ -59,6 +61,7 @@
$string['regular'] = 'Tavallinen Manifest';
$string['report'] = 'Raportti';
$string['review'] = 'Esikatsele';
+$string['scoes'] = 'Sisältö objektit';
$string['score'] = 'Tulos';
$string['syntax'] = 'Muoto virhe';
$string['tag_error'] = 'Tuntematon merkintä ($a->tag) sisällössä: $a->value';
View
18 lang/fi/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+ // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['actual'] = 'Toteutunut';
@@ -52,18 +52,22 @@
$string['attls9short'] = 'kyseenalasta kirjoittajat';
$string['attlsintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoitaa suhtautumistasi ajatteluun ja oppimiseen.
-Kyselyyn ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastuksia, vain sinun mielipiteesi on kiinnostava. Muista, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
-';
+Kyselyyn ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastuksia, vain sinun mielipiteesi on kiinnostava. Muista, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.';
$string['attlsm1'] = 'Asenne ajatteluun ja oppimiseen';
$string['attlsm2'] = 'Sosiaalinen oppiminen';
$string['attlsm3'] = 'Eristyvä oppiminen';
$string['attlsmintro'] = 'Keskustelussa ...';
$string['attlsname'] = 'ATTLS (kysely asenteista oppimiseen ja ajatteluun, 20 kysymystä)';
$string['ciq1'] = 'Milloin tunsit olevasi kaikkein sitoutunein opiskeluun?';
+$string['ciq1short'] = 'Sitoutunein';
$string['ciq2'] = 'Milloin tunsit olevasi kaikkein vähiten sitoutunut opiskeluun?';
+$string['ciq2short'] = 'Vähiten sitoutunut';
$string['ciq3'] = 'Mikä keskusteluissa ollut asia oli mielestäsi eniten avuksi tai hyödyllinen?';
+$string['ciq3short'] = 'Hyödyllinen hetki';
$string['ciq4'] = 'Mikä keskusteluissa ollut asia oli mielestäsi hankala tai hämmentävä?';
+$string['ciq4short'] = 'Hämmentävä hetki';
$string['ciq5'] = 'Mikä tapahtuma yllätti sinua eniten?';
+$string['ciq5short'] = 'Yllättävä hetki';
$string['ciqintro'] = 'Mieti kurssin aikana sattuneita tapahtumia ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.';
$string['ciqname'] = 'Kriittiset tapahtumat';
$string['clicktocontinue'] = 'Klikkaa tästä jatkaaksesi';
@@ -132,9 +136,7 @@
Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
-Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
-
-';
+Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.';
$string['collesapname'] = 'COLLES (Haluttu ja Toteutunut)';
$string['collesm1'] = 'Relevanssi';
$string['collesm1short'] = 'Relevanssi';
@@ -154,9 +156,7 @@
Jokainen seuraavasta 24 kysymyksestä kysyy sinun odotuksistasi tältä kurssilta.
Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
-Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
-
-';
+Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.';
$string['collespname'] = 'COLLES haluttu (preferred) ';
$string['done'] = 'Tehty';
$string['download'] = 'Lataa';
View
51 lang/fi/wiki.php
@@ -1,11 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['action'] = '-- Toiminto --';
$string['administration'] = 'Ylläpito';
+$string['allowremovepages'] = 'Salli \'Poista sivuja\'';
+$string['allowrevertchanges'] = 'Salli \'peruuta muutokset\'';
+$string['allowsetpage'] = 'Salli \'Aseta sivun liput\'';
+$string['allowstrippages'] = 'Salli \'Siivoa sivuja\'';
$string['attachments'] = 'Sivun liitteet';
$string['author'] = 'Kirjoittaja';
+$string['authorfieldpattern'] = 'Kirjoittajan ';
$string['authorfieldpatternerror'] = 'Anna kirjoittaja ole hyvä.';
$string['backlinks'] = 'Viittaavat linkit';
$string['binimgtoolarge'] = 'Kuva on liian iso.';
@@ -15,10 +20,10 @@
$string['cannotchangepage'] = 'Tätä sivua ei voi muuttaa.';
$string['changes'] = '$a muutosta';
$string['changesfield'] = 'Kuinka monen tunnin sisällä viime muutoksesta';
-$string['changesfielderror'] = 'Ole hyvä ja anna kelvollinen tunti määrä';
+$string['changesfielderror'] = 'Ole hyvä ja anna kelvollinen tuntimäärä';
$string['checklinks'] = 'Tarkista linkit';
$string['checklinkscheck'] = 'Oletko varma että haluat tarkistaa linkit tältä sivulta:';
-$string['checklinksnotice'] = 'Ole hyvä ja odoita rauhassa kun tämä sivu lataantuu';
+$string['checklinksnotice'] = 'Ole hyvä ja odota rauhassa kun tämä sivu latautuu';
$string['chooseadministration'] = '-- Ylläpito --';
$string['chooseafile'] = 'Valitse/Lähetä ensimmäinen sivu';
$string['choosewikilinks'] = '-- Valitse Wiki Linkit --';
@@ -28,12 +33,13 @@
$string['deletemewikiword'] = 'PoistaMinut';
$string['deletemewikiwordfound'] = '$a löytyi sivulta';
$string['deletepage'] = 'Poista sivu';
-$string['deleteversions'] = 'Kuinkamonta aikaisempaa versiota poistetaan';
+$string['deleteversions'] = 'Kuinka monta aikaisempaa versiota poistetaan';
$string['deleteversionserror'] = 'Ole hyvä ja anna kelvollinen versioiden määrä';
$string['diff'] = 'Erot';
$string['differences'] = 'Erot versioiden $a->new_ver ja $a->old_ver sivulla $a->pagename.';
+$string['disablecamel'] = 'Estä KamelinKyttyräLinkittäminen';
$string['disabledpage'] = 'Tämä sivu ei ole tällä hetkellä saatavilla';
-$string['doesnotexist'] = 'Tätä siva ei ole vielä tehty, klikkaa Muokaa-painketta jos haluat luoda tämän sivun';
+$string['doesnotexist'] = 'Tätä sivua ei ole vielä tehty, klikkaa Muokkaa-painiketta jos haluat luoda tämän sivun';
$string['downloadaszip'] = 'Ladattava zip-paketti';
$string['downloadtimes'] = 'Ladattu $a kertaa';
$string['dwnlnofiles'] = 'Tiedostoja ei ole vielä lähetetty';
@@ -48,18 +54,18 @@
$string['errororreason'] = 'Virhe tai syy';
$string['errorroandwr'] = 'Virhe: Sivu on Muokattava ja Kirjoitussuojattu';
$string['errorsize'] = 'Sivu on suurempi kuin 64k';
-$string['errversionsave'] = 'Pahus, silläaikaa kun muokkasit sivua joku muu tallensi muuttuneen version. Palaa adelliselle sivulle ja kopioi tekmäsi muutukset koneesi leikepöydälle ja liitä ne uudelleen sivulle.';
+$string['errversionsave'] = 'Pahus, sillä aikaa kun muokkasit sivua joku muu tallensi muuttuneen version. Palaa edelliselle sivulle ja kopioi tekemäsi muutokset koneesi leikepöydälle ja liitä ne uudelleen sivulle.';
$string['ewikiacceptbinary'] = 'Salli binääritiedostot';
-$string['ewikiprinttitle'] = 'Pane wikin nimi joka sivulle';
+$string['ewikiprinttitle'] = 'Pane wikinimi joka sivulle';
$string['export'] = 'Vie';
-$string['exportformats'] = 'Vienti muodot';
+$string['exportformats'] = 'Vientimuodot';
$string['exportsuccessful'] = 'Vienti onnistui';
$string['exportto'] = 'Vie ';
$string['fetchback'] = 'Palauta';
$string['file'] = 'Tiedosto';
$string['filedownload'] = 'Tiedoston lataus';
$string['fileisoftype'] = 'Tiedosto on tyyppiä';
-$string['filtername'] = 'Wiki sivun automaattilinkitys';
+$string['filtername'] = 'Wikisivun automaattilinkitys';
$string['flagbin'] = 'BIN';
$string['flaghtm'] = 'HTM';
$string['flagoff'] = 'OFF';
@@ -69,7 +75,7 @@
$string['flagtxt'] = 'TXT';
$string['flagwr'] = 'WR';
$string['for'] = '->';
-$string['forbidden'] = 'Sinulla ei ole oiketta tähän sivuun.';
+$string['forbidden'] = 'Sinulla ei ole oikeutta tähän sivuun.';
$string['groups'] = 'Ryhmät';
$string['hits'] = '$a osumaa';
$string['howtooperate'] = 'Kuinka toimia';
@@ -79,7 +85,7 @@
$string['htmlonly'] = 'Vain HTML';
$string['index'] = 'Sisältö';
$string['infoaboutpage'] = 'Tietoja tästä sivusta';
-$string['initialcontent'] = 'Valitse aloitus sivu';
+$string['initialcontent'] = 'Valitse aloitussivu';
$string['invalidroot'] = 'Sinulla ei ole oikeutta sivuston etusivuun joten sivustokarttaa ei voi luoda.';
$string['lastchanged'] = 'Muokattu $a';
$string['lastmodified'] = 'Viimeisin muokkaus';
@@ -95,18 +101,20 @@
$string['mostoftenchangedpages'] = 'Eniten muokatut sivut';
$string['mostvisitedpages'] = 'Eniten katsotut sivut';
$string['newestpages'] = 'Uusimmat sivut';
-$string['noadministrationaction'] = 'Yll\'pito toimintoa ei annettu';
+$string['noadministrationaction'] = 'Ylä\'pito toimintoa ei annettu';
$string['nocandidatestoremove'] = 'Ei ehdotettavia sivuja poistettavaksi, valitse \'$a\' nähdäksesi kaikki sivut';
$string['nochangestorevert'] = 'Ei muutoksia peruttavaksi';
$string['nohtml'] = 'Ei HTML';
$string['nolinksfound'] = 'Sivulta ei löytynyt linkkejä';
+$string['noregexp'] = 'Asetuksen pitää olla täysi merkkijono, et voi käyttää * tai säännöllisiä lausekkeita (regex). Lisää tähän konee IP-osoite tai koneen nimi, mutta älä porttia ( se vaihtuu aina joka yhteydessä)';
$string['notadministratewiki'] = 'Sinulla ei ole tämän wikin ylläpitooikeuksia.';
$string['nothingtostrip'] = 'Ei sivuja joilla olisi useampi kuin yksi versio';
$string['nowikicreated'] = 'Tähän wikiin ei ole luotu sivuja';
+$string['of'] = '/';
$string['offline'] = 'OFFLINE';
$string['optional'] = 'Valinnainen';
-$string['orphanedpage'] = 'Orpo sivu';
-$string['orphanedpages'] = 'Orpo sivut';
+$string['orphanedpage'] = 'Orposivu';
+$string['orphanedpages'] = 'Orposivut';
$string['otherwikis'] = 'Muut wikit';
$string['ownerunknown'] = 'tuntematon';
$string['pageactions'] = 'Sivun toiminnot';
@@ -122,13 +130,16 @@
$string['preview'] = 'Esikatsele';
$string['readonly'] = 'Kirjoitusuojattu sivu';
$string['refs'] = 'Viittaukset';
+$string['removenotice'] = 'Huomaa että ainostaan orpo sivut ovat listattuna tässä. Ja koska wiki testaa sivujen linkityksen vain osittain, voivat jotkut linkitetytkin sivut näkyä luettelossa.';
$string['removepagecheck'] = 'Oletko varma että haluat poistaa nämä sivut?';
$string['removepages'] = 'Poista sivuja';
$string['removeselectedpages'] = 'Poista valitut sivut';
+$string['revertallsince'] = 'Poista myös muutokset jotka on tehty jälkeen';
$string['revertchanges'] = 'Peruuta muutokset';
$string['revertlastonly'] = 'Vain , jos se ainoa mahdollisuus';
-$string['revertpages'] = 'Peruuta massa muutokset';
+$string['revertpages'] = 'Peruuta massamuutokset';
$string['revertpagescheck'] = 'Haluatko varmasti peruuttaa seuraavat muutokset:';
+$string['revertthe'] = 'Poista vain valittu versio';
$string['safehtml'] = 'Turvallinen HTML';
$string['save'] = 'Tallenna';
$string['searchwiki'] = 'Etsi Wikistä';
@@ -150,21 +161,21 @@
$string['updatedpages'] = 'Päivitetyt sivut';
$string['uplerror'] = 'Pahus, jotain meni pieleen tiedoston lähettämisessä';
$string['uplinsect'] = 'Lähetä';
-$string['uplnewnam'] = 'tallenna toisella nimellä';
-$string['upload0'] = 'Kaytä tätä lomaketta tiedostojen lähettämiseen:';
+$string['uplnewnam'] = 'Tallenna toisella nimellä';
+$string['upload0'] = 'Käytä tätä lomaketta tiedostojen lähettämiseen:';
$string['uploadedon'] = 'Lähetetty';
$string['uploadpicturebutton'] = 'Lähetä';
-$string['uplok'] = 'Tiedostosi otettii vastaa onnistuneesti';
+$string['uplok'] = 'Tiedostosi otettiin vastaan onnistuneesti';
$string['version'] = 'Versio';
$string['versionrangetoobig'] = 'Et voi poistaa sivun kaikkia versioita, viimeinen versio pitää jättää.';
$string['versions'] = 'Versiot';
-$string['versionstodelete'] = 'Poistettava(t) varsio(t)';
+$string['versionstodelete'] = 'Poistettava(t) versio(t)';
$string['viewpage'] = 'Katso sivua';
$string['viewsmfor'] = 'Katso sivukarttaa';
$string['wantedpages'] = 'Halutut sivut';
$string['wikidefaultpagename'] = 'Wikin sisältö';
$string['wikiexport'] = 'Vie sivuja';
-$string['wikiexportcomment'] = 'Tässä voit määritellä vienti asetukset ';
+$string['wikiexportcomment'] = 'Tässä voit määritellä vientiasetukset ';
$string['wikilinkoptions'] = 'Wikin automaattilinkitys määritykset';
$string['wikilinks'] = 'Wiki linkit';
$string['wikiname'] = 'Sivun nimi';

0 comments on commit bbdba90

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.