Permalink
Browse files

spelling

  • Loading branch information...
1 parent ff8fa8f commit bc0908e6afa51b5c67cc2c9fe4db1e16908aaff6 tomaz committed Oct 5, 2005
View
@@ -5,7 +5,7 @@
$string['adminseesownevents'] = 'Skrbniki so enaki drugim uporabnikom';
$string['blockinstances'] = 'Instance';
$string['blockmultiple'] = 'Večkraten';
-$string['cachetext'] = 'Življenska doba besedilnega predpomnilnika';
+$string['cachetext'] = 'Življenjska doba besedilnega predpomnilnika';
$string['calendarsettings'] = 'Koledar';
$string['change'] = 'spremeni';
$string['configallowcoursethemes'] = 'Če to omogočite, bodo lahko predmeti nastavili svoje lastne teme. Teme predmetov bodo preglasile vse druge izbore tem (tema strani, uporabnika ali seje)';
@@ -19,13 +19,13 @@
$string['configcachetext'] = 'Za večje spletne strani ali strani, ki uporabljajo besedilne filtre, lahko ta nastavitev resnično pospeši zadeve. Kopije besedil bodo ohranjene v obdelani obliki za tu določeno časovno obdobje. Nastavitev prekratkega časovnega obdobja lahko dejansko zadeve nekoliko upočasni, nastavitev predolgega obdobja lahko povzroči predolgo čakanje na osvežitev besedil (na primer z novimi povezavami).';
$string['configclamactlikevirus'] = 'Obravnavaj datoteke kot viruse';
$string['configclamdonothing'] = 'Obravnavaj datoteke kot v redu';
-$string['configclamfailureonupload'] = 'Če ste konfigurirali Clam naj pregleda naložene datoteke, a je konfiguriran nepravilno ali se mu ne uspe zagnati iz neznanega vzroka, kako naj se obnaša? Če izberete \'Obravnavaj datoteke kot viruse\', bodo premaknjene v področje karantene ali izbrisane. Če izberete \'Obravnavaj datoteke kot v redu\', bodo datoteke premaknjene v ciljni imenik, kot običajno. V obeh primerih, bodo skrbniki opozorjeni, da Clam ni bil uspešen. Če izberete \'Obravnavaj datoteke kot viruse\' in iz se mu ne uspe zagnati (običajno zaradi napačno vnešene poti do Clam-a), bodo VSE datoteke, ki bodo naložene premaknjene v podano področje karantene ali izbrisane. Bodite previdni s temi nastavitvami.';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Če ste konfigurirali Clam naj pregleda naložene datoteke, a je konfiguriran nepravilno ali se mu ne uspe zagnati iz neznanega vzroka, kako naj se obnaša? Če izberete \'Obravnavaj datoteke kot viruse\', bodo premaknjene v področje karantene ali izbrisane. Če izberete \'Obravnavaj datoteke kot v redu\', bodo datoteke premaknjene v ciljni imenik, kot običajno. V obeh primerih, bodo skrbniki opozorjeni, da Clam ni bil uspešen. Če izberete \'Obravnavaj datoteke kot viruse\' in iz se mu ne uspe zagnati (običajno zaradi napačno vnesene poti do Clam-a), bodo VSE datoteke, ki bodo naložene premaknjene v podano področje karantene ali izbrisane. Bodite previdni s temi nastavitvami.';
$string['configcountry'] = 'Če tu nastavite državo, bo ta država izbrana kot privzeta za nove uporabniške račune. Če želite zagotoviti, da uporabnik izbere državo pustite to nenastavljeno.';
$string['configdbsessions'] = 'Če je ta nastavitev omogočena bo uporabljena podatkovna zbirka za hranjenje informacij o trenutnih sejah. To je še posebej uporabno za velika/obremenjena spletna mesta ali mesta zasnovana na gruči strežnikov. Za večino spletnih mest bi verjetno morala biti ta možnost onemogočena in bo namesto tega uporabljen trdi disk strežnika. Vedite, da bo spreminjanje te nastavitve ta hip odjavilo vse trenutne uporabnike (vključno z vami).';
$string['configdebug'] = 'Če to vključite bo povečana raven javljanja napak PHP (error_reporting) in bo prikazanih več opozoril. To je koristno samo za razvijalce.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Če uporabljate e-poštno preverjanje pristnosti je to obdobje v katerem bo sprejet uporabnikov odgovor. Po tem obdobju bodo stari nepotrjeni računi izbrisani.';
$string['configdenyemailaddresses'] = 'Za zavrnitev e-poštnih naslovov določenih domen, jih naštejte tu na enak način. Vse druge domene bodo sprejete. npr. <strong>386mail.com hotmail.com yahoo.co.uk</strong>';
-$string['configdigestmailtime'] = 'Osebe, ki se odločijo za prejemanje e-pošte v obliki izvlečka bodo prejemali izvlečke dnevno. Ta nastavitev nadzoruje ob katerem času dneva bo dnevna pošta poslana (neslednji cron, po tej uri bo poslal sporočila).';
+$string['configdigestmailtime'] = 'Osebe, ki se odločijo za prejemanje e-pošte v obliki izvlečka bodo prejemali izvlečke dnevno. Ta nastavitev nadzoruje ob katerem času dneva bo dnevna pošta poslana (naslednji cron, po tej uri bo poslal sporočila).';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'To bo prikazalo izbranim uporabnikom informacije o prejšnjih neuspešnih prijavah.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'To stikalo bo omogočilo vire RSS iz celotnega spletnega mesta. Da bi dejansko videli kakšno spremembo boste morali omogočiti vire RSS tudi v posameznih modulih - pojdite v Nastavitve modulov pod Skrbniško konfiguracijo.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = ' Ni na voljo, ker so viri RSS onemogočeni za celotno spletno mesto. Da bi jih omogočili, pojdite v Nastavitve spremenljivk pod Skrbniško konfiguracijo.';
@@ -35,7 +35,7 @@
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Če to omogočite bo Moodle obdelal vse naložene HTML in besedilne datoteke s filtri preden jih bo prikazal.';
$string['configforcelogin'] = 'Običajno lahko naslovnico in seznam predmetov (a ne samih predmetov) obiskovalci berejo, ne da bi se prijavili v spletno mesto. Če želite vsiliti prijavo obiskovalcev preden storijo KARKOLI na strani, potem omogočite to nastavitev.';
$string['configforceloginforprofiles'] = 'Omogočite to nastavitev, da boste prisilili osebe k prijavi z resničnimi računi (ne kot gost) preden bodo smeli videti strani uporabniških profilov. Kot privzeto je to onemogočeno (\"ne\") in lahko bodoči udeleženci preberejo o izvajalcih posameznega predmeta, a to hkrati pomeni, da te podatke vidijo tudi spletni iskalniki.';
-$string['configframename'] = 'Če uporabljate Moodle vgnezdeno v spletnem okvirju, potem tu vnesite ime tega okvirja. Sicer naj ta vrednost ostane \'_top\'';
+$string['configframename'] = 'Če uporabljate Moodle ugnezdeno v spletnem okvirju, potem tu vnesite ime tega okvirja. Sicer naj ta vrednost ostane \'_top\'';
$string['configfullnamedisplay'] = 'To določa kako naj se prikazujejo celotna imena. Za večino enojezičnih strani je najučinkovitejša privzeta nastavitev \"Ime + Priimek\", vendar se lahko odločite in skrijete priimke oziroma prepustite odločitev trenutnemu jezikovnemu paketu (določeni jeziki imajo različna pravila).';
$string['configgdversion'] = 'Označuje različico nameščene knjižnice GD. Prikazana privzeta vrednost različice je tista, ki je bila samodejno zaznana. Ne spreminjajte te nastavitve, če niste resnično prepričani kaj počnete.';
$string['confightmleditor'] = 'Izberite ali naj bo dovoljena uporaba vgrajenega urejevalnika besedila HTML ali ne. Tudi v primeru, da dovolite uporabo tega urejevalnika se bo pojavil samo v primeru, če uporabnik uporablja združljiv brskalnik. Uporabniki se lahko tudi odločijo in ga ne uporabljajo.';
@@ -51,7 +51,7 @@
$string['configlangmenu'] = 'Izberite ali želite prikazovati splošen jezikovni meni na domači strani, strani prijave itn. To ne vpliva na možnost, ki jo ima uporabnik, da si nastavi zaželen jezik v svojem lastnem profilu.';
$string['configlocale'] = 'Nastavite lokacijo (locale) za celotno spletno mesto - to bo vplivalo na obliko in jezik datumov. Podatke za to namestitev morate imeti nameščene v vašem operacijskem sistemu. (npr. sl_SI ali en_US). Če ne veste kaj izbrati pustite polje prazno.';
$string['configloginhttps'] = 'Če vključite to možnost bo Moodle uporabil varno https povezavo zgolj za stran prijave (in s tem zagotovil varno prijavo) in po tem preklopil nazaj na navaden http URL za običajno hitrost. POZOR: ta nastavitev ZAHTEVA izrecno omogočen protokol https na spletnem strežniku - če ni SE LAHKO ZAKLENETE IZ VAŠEGA SPLETNEGA MESTA.';
-$string['configloglifetime'] = 'To določa časovno obdobje za katero želite hraniti dnevnike o dejavnosti uporabnikov. Starejši dnevniki od te starosti bodo samodejno izbrisani. Najbolje je hraniti dnevnike čim dlje, če jih potrebujete. Če imate zelo obremenjen strežnik in se soočate z zmogljivostnimi težavami, boste morda želeli skrajšati življensko dobo dnevnikov.';
+$string['configloglifetime'] = 'To določa časovno obdobje za katero želite hraniti dnevnike o dejavnosti uporabnikov. Starejši dnevniki od te starosti bodo samodejno izbrisani. Najbolje je hraniti dnevnike čim dlje, če jih potrebujete. Če imate zelo obremenjen strežnik in se soočate z zmogljivostnimi težavami, boste morda želeli skrajšati življenjsko dobo dnevnikov.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Če se udeleženci zelo dolgo niso prijavili jih sistem samodejno odjavi s predmetov. Ta parameter določa to časovno omejitev.';
$string['configmaxbytes'] = 'To določa največjo velikost naloženih datotek za celotno spletno mesto. Ta nastavitev je omejena z nastavitvijo PHP upload_max_filesize in nastavitvijo Apache LimitRequestBody. Posledično maxbytes omejuje obseg velikosti, ki ga lahko izbirate na ravni predmeta ali modula.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'To določa časovni okvir v katerem lahko osebe ponovno uredijo objave v forumu, komentarji pojmovnika ipd. Običajno je dobra vrednost 30 minut.';
@@ -81,7 +81,7 @@
$string['configslasharguments'] = 'Datoteke (slike, naložene datoteke ipd.) so na voljo prek skripte z uporabo \'poševnica argumenti\' (tu druga možnost). Ta način omogoča lažje predpomnenje datotek v spletnih brskalnikih, proxy strežnikih ipd. Žal nekateri strežniki PHP ne dovoljujejo tega načina zato nastavite to spremenljivko na prvo možnost, če imate težave z ogledom naloženih datotek ali slik (npr. slik uporabnikov).';
$string['configsmtphosts'] = 'Podajte polno ime enega ali večih lokalnih SMTP strežnikov, ki naj jih uporablja Moodle za pošiljanje elektronske pošte (npr. \'mail.a.com\' ali \'mail.a.com;mail.b.com\'). Če pustite polje prazno bo Moodle uporabljal privzet način pošiljanja elektronskih sporočil PHP.';
$string['configsmtpuser'] = 'Če ste zgoraj navedli strežnik SMTP in strežnik zahteva preverjanje pristnosti, tu vnesite uporabniško ime in geslo.';
-$string['configteacherassignteachers'] = 'Smejo navadni izvajalci dodeliti druge izvajalce v predmetu, ki ga poučujejo? Če \'Ne\' lahko dodelijo izvajalcsko vlogo le ustvarjalci predmeta in skrbniki.';
+$string['configteacherassignteachers'] = 'Smejo navadni izvajalci dodeliti druge izvajalce v predmetu, ki ga poučujejo? Če \'Ne\' lahko dodelijo izvajalsko vlogo le ustvarjalci predmeta in skrbniki.';
$string['configthemelist'] = 'Pustite to prazno, če želite dovoliti uporabo vseh veljavnih tem. Če želite skrajšati meni tem, lahko tu določite z vejicami ločen seznam imen (Ne uporabljajte presledkov!).
Na primer: standard,orangewhite.';
$string['configtimezone'] = 'Tu lahko nastavite privzet časovni pas. To je zgolj PRIVZET časovni pas za prikaz datumov - vsak uporabnik lahko to nastavitev preglasi z lastno nastavitvijo v svojem profilu. Če nastavite \"Čas strežnika\" bo Moodle prevzel nastavitve operacijskega sistema strežnika, \"Čas strežnika\" v uporabniškem profilu pa bo za uporabnika prevzel to nastavitev časovnega pasu.';
@@ -109,7 +109,7 @@
$string['incompatibleblocks'] = 'Nezdružljivi bloki';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Neobvezno sporočilo o vzdrževanju';
$string['pleaseregister'] = 'Prosimo, registrirajte svojo stran za odstranitev tega gumba';
-$string['sitemaintenance'] = 'To stran pravkar zvdržujemo in trenutno ni na voljo';
+$string['sitemaintenance'] = 'To stran pravkar vzdržujemo in trenutno ni na voljo';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Vzdrževalni način';
$string['sitemaintenanceoff'] = 'Vzdrževalni način je bil onemogočen in stran znova deluje normalno';
$string['sitemaintenanceon'] = 'Vaša stran je trenutno v vzdrževalnem načinu (samo skrbniki se lahko prijavijo ali uporabljajo stran)';
@@ -120,7 +120,7 @@
$string['timezoneisforcedto'] = 'Vsili vsem uporabnikom naj uporabljajo';
$string['timezonenotforced'] = 'Uporabniki lahko izberejo lasten časovni pas';
$string['upgradeforumread'] = 'V Moodle 1.5 je bila dodana nova možnost sledenja prebranih/neprebranih objav foruma.<br />Za uporabo te funkcionalnosti morate <a href=\"$a\$>posodobiti vaše tabele</a>.';
-$string['upgradeforumreadinfo'] = 'V Moodle 1.5 je bila dodana nova možnost sledenja prebranih/neprebranih objav foruma. Za uporabo te funkcionalnosti morate posodobiti vaše tabele z vsemi informacijami o sledenju za obstoječe objave. Glede na velikost vaše strani lahko to traja dolgo časa (ure) in je lahko obremenilno za podatkovno zbirko, zato je to najbolje storiti v zatišji. Kljub temu bo vaša stran še naprej delovala med to posodobitvijo in to ne bo vplivalo na uporabnike. Ko boste zagnali ta proces ga morate pustiti, da se zaključi (pustite okno brskalnika odprto). Če kljub temu prekinete postopek z zaprtjem okna: ne skrbite - lahko začnete znova.<br /><br />Želite zdaj začeti s postopkom posodobitve?';
+$string['upgradeforumreadinfo'] = 'V Moodle 1.5 je bila dodana nova možnost sledenja prebranih/neprebranih objav foruma. Za uporabo te funkcionalnosti morate posodobiti vaše tabele z vsemi informacijami o sledenju za obstoječe objave. Glede na velikost vaše strani lahko to traja dolgo časa (ure) in je lahko obremenilno za podatkovno zbirko, zato je to najbolje storiti v zatišju. Kljub temu bo vaša stran še naprej delovala med to posodobitvijo in to ne bo vplivalo na uporabnike. Ko boste zagnali ta proces ga morate pustiti, da se zaključi (pustite okno brskalnika odprto). Če kljub temu prekinete postopek z zaprtjem okna: ne skrbite - lahko začnete znova.<br /><br />Želite zdaj začeti s postopkom posodobitve?';
$string['upgradelogs'] = 'Za polno funkcionalnost je potrebno nadgraditi stare dnevnike. <a href=\"$a\">Več informacij</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'V zadnjem času je bilo nekaj sprememb v načinu shranjevanja dnevnikov. Da bi si lahko ogledali starejše dnevnike na osnovi dejavnosti, je potrebno stare dnevnike nadgraditi. V odvisnosti od vaše strani lahko to zahteva veliko časa (tudi do nekaj ur) in utegne hudo obremeniti podatkovno zbirko za obsežne strani. Ko boste zagnali ta proces ga morate pustiti, da se zaključi (tako, da pustite okno brskalnika odprto). Ne skrbite - vaša stran bo delovala v redu za ostale osebe med tem, ko se bodo dnevniki nagrajevali.<br /><br />Želite zdaj nadgraditi dnevnike?';
$string['upgradesure'] = 'Vaše programske datoteke so bile spremenjene in boste samodejno nadgradili vaš strežnik na to različico:
@@ -131,4 +131,4 @@
$string['upgradinglogs'] = 'Nadgrajevanje dnevnikov';
-?>
+?>
@@ -10,7 +10,7 @@
$string['invisible'] = '(se nadaljuje)';
$string['lastmodified'] = 'Zadnji spremenjen izraz';
$string['nextone'] = 'Naslednji izraz';
-$string['noentriesyet'] = 'V izbranem slovarju še ni vnešenega izraza.';
+$string['noentriesyet'] = 'V izbranem slovarju še ni vnesenega izraza.';
$string['notyetconfigured'] = 'Prosimo, konfigurirajte ta blok z ikono urejanja.';
$string['notyetglossary'] = 'Potrebujete vsaj en slovar za izbor.';
$string['random'] = 'Naključen izraz';
View
@@ -80,7 +80,7 @@
$string['missingsearchterms'] = 'Sledeči iskani pojmi se pojavijo zgolj v HTML oznakah tega sporočila:';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'Prikaži odgovore ravno, najprej novejše';
$string['modeflatoldestfirst'] = 'Prikaži odgovore ravno, najprej starejše';
-$string['modenested'] = 'Prikaži odgovore v vgnezdeni obliki';
+$string['modenested'] = 'Prikaži odgovore v ugnezdeni obliki';
$string['modethreaded'] = 'Prikaži odgovore v razpredeni obliki';
$string['modulename'] = 'Forum';
$string['modulenameplural'] = 'Forumi';
@@ -202,4 +202,4 @@
$string['yourreply'] = 'Vaš odgovor';
-?>
+?>
@@ -89,7 +89,7 @@
<h2><a id="preformatted">Prikaz HTML kode ali Že oblikovanega besedila</a></h2>
-<p>Če, nasprotno kot v zgornjem odseku, želite prikazati vnešeno HTML kodo natanko tako, kot ste jo vnesli in ne kot obdelani HTML, potem lahko pričnete vsako vrstico s štirimi znaki za presledek.</p>
+<p>Če, nasprotno kot v zgornjem odseku, želite prikazati vneseno HTML kodo natanko tako, kot ste jo vnesli in ne kot obdelani HTML, potem lahko pričnete vsako vrstico s štirimi znaki za presledek.</p>
<pre><code>&lt;p&gt;Odstavek s kodo &lt;b&gt;HTML&lt;/b&gt; prikazan kot koda&lt;/p&gt;
</code></pre>
@@ -108,7 +108,7 @@
<h2><a id="special_char">Uporaba posebnih znakov</a></h2>
-<p>Če želite uporabiti poljuben poseben znak, ki sproži oblikovanje Markdown, ne da bi se to zgodilo, preprosto pred njega vstavite znak poševnice nazaj (\). To je poznano kot ubežni znak (angl. escaping character, glagolska oblika 'escaping a character'). Poševnica nazaj ni prikazana in znak, ki ji neposredno sledi, je prikazan natančno tako kot je vnešen.</p>
+<p>Če želite uporabiti poljuben poseben znak, ki sproži oblikovanje Markdown, ne da bi se to zgodilo, preprosto pred njega vstavite znak poševnice nazaj (\). To je poznano kot ubežni znak (angl. escaping character, glagolska oblika 'escaping a character'). Poševnica nazaj ni prikazana in znak, ki ji neposredno sledi, je prikazan natančno tako kot je vnesen.</p>
<p><strong><code>\*zvezdice, ne poudarki\*</code></strong></p>
@@ -30,13 +30,13 @@
- <dt><b>Vgnezden &lt;IFRAME&gt;</b></dt>
+ <dt><b>Ugnezden &lt;IFRAME&gt;</b></dt>
<dd>
Standardno navigacijska vrstica Moodle bo prikazana v istem
- oknu kot kviz in kviz bo vgnezedn v &lt;IFRAME&gt;.
+ oknu kot kviz in kviz bo ugnezedn v &lt;IFRAME&gt;.
</dd>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit bc0908e

Please sign in to comment.