Skip to content
Browse files

Translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent b366308 commit bca74529383674bc29a80c53a0550b8a3449c7a8 koenr committed May 28, 2003
View
5 lang/nl/help/quiz/attempts.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Toegestane pogingen</B></P>
+
+<P>Je kunt leerlingen toelaten om meerdere pogingen te doen om de test goed af te leggen.
+
+<P>Op die manier kun je van het afnemen van een test eerder een leeractiviteit maken dan een evaluatie.
View
14 lang/nl/help/quiz/categories.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Categorieën</B></P>
+
+<P>In de plaats van al je vragen in een lange lijst te stoppen, kun je ze beter bewaren
+in categorieën. Je kunt categorieën zelf aanmaken.
+
+<P>Elke categorie bestaat uit een naam en een korte beschrijving.
+
+Elke categorie kan gepubliceerd worden, zodat de categorie en al de vragen er in ter
+beschikking staan voor alle vakken op deze server. Op die manier kunnen je vragen herbruikt worden in testen van
+andere vakken of cursussen.
+
+
+<P>Categorieën kunnen zowel gemaakt als verwijderd worden. Wanneer je een categorie wil verwijderen zal je
+gevraagd worden om een andere categorie op te geven waarnaar de vragen kunnen gecopieerd worden.
View
4 lang/nl/help/quiz/correctanswers.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>In feedback de juiste antwoorden laten zien</B></P>
+
+<P>Indien je dit aanschakelt, dan wordt er met de feedback ook het juiste antwoord getoond voor elke vraag.
+</P>
View
9 lang/nl/help/quiz/createmultiple.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Maak meerdere vragen</B></P>
+
+<P> Met deze pagina kun je meerdere vragen tegelijk aan een test toevoegen.</P>
+
+<P> Op dit ogenblik kun je een aantal willekeurige vragen uit een categorie halen en ze
+toevoegen aan een test. De categorie moet wel op voorhand gevuld zijn met voldoende vragen.
+</P>
+
+<P>Het is de bedoeling dat deze pagina verder uitgroeit tot een grotere wizard met meer mogelijkheden.</P>
View
4 lang/nl/help/quiz/feedback.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Feedback</B></P>
+
+<P>Als je feedback inschakelt, dan zullen de leerlingen feedback krijgen bij elk antwoord (zowel de juiste als de foute)
+</p>
View
25 lang/nl/help/quiz/grademethod.html
@@ -0,0 +1,25 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Beoordelingsmethode</B></P>
+
+<P>
+Wanneer je meerdere pogingen toelaat, zijn er verschillende manieren waarop je de cijfers kunt gebruiken
+om het totaalcijfer op de test te berekenen.
+
+<P><B>Hoogste cijfer</B><P>
+<UL>
+<P>Het eindcijfer op is het hoogste mogelijke cijfer bij elke poging.
+</UL>
+
+<P><B>Gemiddelde cijfer</B><P>
+<UL>
+<P>Het eindcijfer is het gemiddelde cijfer van alle pogingen.
+</UL>
+
+<P><B>Eerste poging</B><P>
+<UL>
+<P>Het eindcijfer is het cijfer behaald bij de eerste poging. Alle andere pogingen worden niet in rekening gebracht.
+</UL>
+
+<P><B>Laatste poging</B><P>
+<UL>
+<P>Het eindcijfer is het cijfer behaald bij de laatste poging die de leerling gedaan heeft om de vraag te beantwoorden.
+</UL>
View
69 lang/nl/help/quiz/import.html
@@ -0,0 +1,69 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Importeer vragen uit een bestand</B></P>
+
+<P>
+Met dit formulier kun je vragen importeren uit tekstbestanden op je eigen computer door ze te uploaden via een
+formulier
+<P>
+Een aantal bestandsformaten worden ondersteund:
+
+
+<P><B>Missing Word formaat</B></P>
+<UL>
+<P>
+Elk antwoord wordt gescheiden door een tilde (~). Het juiste antwoord wordt voorafgegaan door een gelijkheidsteken (=).
+Tussen de vragen moet je één vrije regel laten.
+Enkele voorbeelden:<br><br>
+<u>Multiple choice</u>
+<BLOCKQUOTE>
+Zodra we als kind onze lichaamsdelen beginnen te verkennen, bestuderen we
+{=anatomie ~wetenschappen ~reflexen ~experimenten} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons
+leven.
+</BLOCKQUOTE>
+<br>
+<u>Kort Antwoord</u>
+<BLOCKQUOTE>
+Zodra we als kind onze lichaamsdelen beginnen te verkennen, bestuderen we
+{=anatomie} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons
+leven.
+</BLOCKQUOTE>
+<u>Waar/Onwaar</u>
+<BLOCKQUOTE>
+Zodra we als kind onze lichaamsdelen beginnen te verkennen, bestuderen we
+anatomie {=waar ~onwaar} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons
+leven.
+</BLOCKQUOTE>
+<P>Meer informatie: <? helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
+</UL>
+
+
+<P><B>AON</B></P>
+<UL>
+<P>Dit is hetzelfde als het 'Missing Word' formaat, behalve dat alle 'korte antwoord' vragen per vier geconverteerd
+zullen worden in koppel vragen</P>
+<p>Het formaat is genoemd naar een organisatie die de ontwikkeling van testen gesponsord heeft.</p>
+</UL>
+
+
+<P><B>Blackboard</B></P>
+<UL>
+<P>Met deze module kun je vragen importeren die in het exportformaat van Blackboard gemaakt zijn. Het steunt
+op xml-functies die door PHP gecompileerd worden.</P>
+
+<P>Meer informatie: <? helpbutton("formatblackboard", "", "quiz") ?></P>
+</UL>
+
+<P><B>Aangepast</B></P>
+<UL>
+<P>Als je je eigen opmaak hebt die geïmporteerd moet worden, dan kan je dit bouwen door mod/quiz/format/custom.php te bewerken.
+
+
+<P>
+De hoeveelheid niewe code die je moet maken is klein - juist genoeg om een stukje tekst om te zetten in een vraag.
+
+
+<P>Meer informatie: <? helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P>
+</UL>
+
+
+<P>
+Er zijn nog meer formaten onderweg, zoals WebCT, IMS, QTI en gelijk welk formaat dat uitgewerkt wordt door Moodle-gebruikers!</p>
View
7 lang/nl/help/quiz/match.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align=center><b>Koppelen</b></p>
+
+<p>Na een (optionele) inleiding, wordt de leerling een aantal deelvragen
+aangeboden en een reeks antwoorden. Voor elke vraag is er een juist antwoord.
+<p>De leerling moet de antwoorden selecteren en koppelen aan de deelvragen.
+<p>Elke deelvraag weegt even sterk door op het puntentotaal van de hele vraag.
+
View
8 lang/nl/help/quiz/maxgrade.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Hoogst haalbare cijfer</B></P>
+
+<P>Het hoogst haalbare cijfer is het cijfer naarwaar alle beoordelingen omgerekend worden.
+
+<P>Je zou bijvoorbeeld het hoogst haalbare cijfer kunnen instellen op 20, omdat de test 20% waard is op het geheel
+van de cursus
+<P>Zelfs al zou je 10 vragen in je test hebben die op een totaal van 50 punten staan, dan nog worden de punten op 50
+herberekend naar een maximumcijfer van 20.
View
16 lang/nl/help/quiz/multichoice.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Multiple choice vragen</B></P>
+
+<P>Als antwoord op de vraag krijg je meerdere mogelijkheden aangeboden. Er zijn twee types multiple choice vragen:
+slechts één antwoord of meerdere antwoorden toegestaan.
+
+<P>Slechts één antwoord -vragen rekenen maar één antwoord als juist. Gewoonlijk zijn al de punten voor zo'n
+vragen positieve getallen.
+
+<P>Vragen met meerdere antwoorden toegestaan laten toe dat één of meer antwoorden worden gekozen - elk antwoord kan
+een positieve of een negatieve puntenscore opleveren, zodat het kiezen van ALLE mogelijkheden niet noodzakelijk
+een goed cijfer oplevert. Als het totaalcijfer negatief is, dan zal de score op deze vraag herleid worden naar nul punten.
+Let goed op want het is mogelijk om vragen te ceëren die meer dan 100% kunnen opleveren.
+
+<P>Tenslotte zou elk antwoord (goed of slecht) feedback moeten bevatten - deze feedback zal naast elk antwoord getoond
+worden (als de test ingesteld is om feedback te tonen).
+</P>
View
42 lang/nl/help/quiz/questiontypes.html
@@ -0,0 +1,42 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Een nieuwe vraag maken</B></P>
+
+<P>Je kunt verschillende soorten vragen toevoegen aan een categorie:
+</P>
+
+<P><B>Multiple Choice</B></P>
+<UL>
+<P>Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) krijg je meerdere mogelijkheden aangeboden. Er zijn twee types multiple choice vragen:
+slechts één antwoord of meerdere antwoorden toegestaan.
+<P>Meer informatie: <? helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
+</UL>
+
+<P><B>Kort antwoord</B></P>
+<UL>
+<P>Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) moet je een woord of een zin typen.
+Er kunnen meerdere mogelijke antwoorden gegeven worden, eventueel met verschillend puntenaantal. Antwoorden kunnen al dan
+niet hoofdlettergevoelig zijn.
+</P>
+<P>Meer informatie: <? helpbutton("shortanswer", "", "quiz") ?></P>
+</UL>
+
+<P><B>Waar/Onwaar</B></P>
+<UL>
+<P>Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) kun je uit twee mogelijkheden kiezen: waar of onwaar
+
+</P>
+<P>Meer informatie: <? helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P>
+</UL>
+
+<P><B>Willekeurige set</B></P>
+<UL>
+<P>Geeft je de mogelijkheid om een aantal vragen uit een grote set aan te bieden. Bij elke poging worden de
+vragen willekeurig gekozen, zodat de leerling telkens een andere test krijgt aangeboden.
+</P>
+<P>Meer informatie: <? helpbutton("random", "", "quiz") ?></P>
+</UL>
+
+<P><B>Willekeurig korte antwoorden paren</B></P>
+<UL>
+<P>Geeft je de mogelijkheid om een aantal willekeurige korte antwoordvragen te presenteren als koppelvragen. </P>
+</UL>
+
View
18 lang/nl/help/quiz/random.html
@@ -0,0 +1,18 @@
+<p align="center"><b>Willekeurige set</b></p>
+
+<p>Dit is een speciaal type vraag</p>
+
+<p>Wanneer je zo'n vraag in een test opneemt, dan zal er bij elke poging
+een willekeurige vraag gekozen woren uit heel de categorie.
+</p>
+
+<p>de maximumscore voor de vraag zal altijd de score zijn die je gekozen hebt
+als score voor de willekeurige set.</p>
+
+<p>Als je een test maakt met bijvoorbeeld 10 willekeurige vragen, dan kan elke leerling een compleet verschillende set
+van 10 vragen krijgen elke keer hij de test probeert te maken.</p>
+
+<p>Merk op dat je willekeurige en niet willekeurige vragen kunt mengen, zodat je vragen waarvan je zeker wil dat ze gesteld
+worden vast kunt programmeren.</p>
+
+
View
10 lang/nl/help/quiz/randomsamatch.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align=center><b>Willekeurige kort antwoordvragen paren</b></p>
+
+<p>Na een (optionele) inleiding, wordt de leerling een aantal deelvragen
+aangeboden en een reeks antwoorden. Voor elke vraag is er een juist antwoord.</p>
+<p>De leerling moet de antwoorden selecteren en koppelen aan de deelvragen.</p>
+<p>Elke deelvraag weegt even sterk door op het puntentotaal van de hele vraag.</p>
+
+<p>De vragen en antwoorden worden willekeurig gehaald uit de set 'Kort antwoord' vragen
+van de gekozen categorie. Elke keer de test wordt afgelegd zullen er andere vragen en
+antwoorden verschijnen.</p>
View
7 lang/nl/help/quiz/review.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Sta nalezen toe</B></P>
+
+<P>Als je deze optie inschakelt, dan kunnen de leerlingen hun vorige pogingen voor deze test nalezen.
+If you enable this option, then students will be able to
+ review their past attempts at this quiz.</P>
+
+<P>Dit kan alleen nadat de test gesloten is (optie 'Sluit de test').</P>
View
11 lang/nl/help/quiz/shortanswer.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Kort antwoord vragen</B></P>
+
+<P>Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) moet je een woord of een zin typen.
+</p>
+<p>
+Er kunnen meerdere mogelijke antwoorden gegeven worden, eventueel met verschillend puntenaantal. Antwoorden kunnen al dan
+niet hoofdlettergevoelig zijn. Als hoofdlettergevoeligheid is ingeschakeld, dan kun je verschillende scores toekennen
+"Nederlands" of "nederlands".
+</P>
+
+<P>Antwoorden worden op de letter nagekeken. Wees dus voorzichtig met je spelling!</p>
View
10 lang/nl/help/quiz/shuffleanswers.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Mix de antwoorden</B></P>
+
+<p>Als je deze optie inschakelt, dan zal de volgorde van de antwoorden wijzigen bij elke keer
+dat de test geopend wordt.</p>
+
+<p>Dit gaat natuurlijk alleen maar op voor vragen die meerdere antwoorden tonen, zoals Multiple choise
+of Koppel vragen.</p>
+<p>De bedoeling is gewoon om leerlingen het moeilijker te maken om te spieken</p>
+
+<p>Deze optie heeft niets te maken met willekeurige vragen</p>
View
7 lang/nl/help/quiz/shufflequestions.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Mix de vragen</B></P>
+
+<p>Als je deze optie inschakelt, dan zal de volgorde van de vragen wijzigen bij elke keer
+dat de test geopend wordt.</p>
+<p>De bedoeling is gewoon om leerlingen het moeilijker te maken om te spieken</p>
+
+<p>Deze optie heeft niets te maken met willekeurige vragen, alleen met de volgorde waarin de vragen getoond worden.</p>
View
4 lang/nl/help/quiz/timeopen.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Openen en sluiten van de test</B></P>
+
+<P>Je kunt vastleggen wanneer de test toegankelijk is om hem af te leggen.
+<P>Voor de openingstijd en na de sluitingstijd zal de test niet beschikbaar zijn
View
12 lang/nl/help/quiz/truefalse.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Waar/Onwaar vragen</B></P>
+
+
+
+<P>Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) kun je Waar of Onwaar antwoorden.
+</p>
+<P>Als feedback is ingeschakelt, kun je een geschikte feedbackboodschap tonen nadat de test volledig
+beantwoord en ingezonden is.
+<p> Bijvoorbeeld:<br>
+Als het juiste antwoord "Onwaar" is, maar er wordt "Waar" geantwoord (ze hebben het dus mis) dan wordt de
+feedback getoond die bij "Waar" is ingegeven.
+</P>

0 comments on commit bca7452

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.