Permalink
Browse files

missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 4901562 commit bcead64f30e53ef0cbc9c0bfb2d7cb18ce00b1a5 koenr committed Feb 11, 2004
Showing with 10 additions and 1 deletion.
  1. +10 −1 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2004021000)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -121,6 +121,7 @@
$string['comparelanguage'] = 'Vergelijk en bewerk huidige taal ';
$string['complete'] = 'Voltooid';
$string['configallowunenroll'] = 'Als dit op \'ja\' staat, dan mogen leerlingen zichzelf uitschrijven uit vakken wanneer ze willen. Anders mogen zij dat niet en dan wordt dit proces uitsluitend door leraars en beheerders gecontroleerd.';
+$string['configcachetext'] = 'Deze instelling kan de snelheid vergroten voor grotere sites of voor sites die textfilters gebruiken. Kopies van teksten zullen in hun gecompileerde vorm bewaard worden voor de tijd die je hier instelt. Als je deze tijd te kort instelt, zou je zelfs een kleine vertraging kunnen krijgen, maar de tijd te lang instellen kan er voor zorgen dat het te lang duurt voor teksten vernieuwd worden (met nieuwe links bijvoorbeeld).';
$string['configcountry'] = 'Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.';
$string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
$string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.
@@ -146,6 +147,7 @@
$string['configlongtimenosee'] = 'Als het heel lang geleden is dat een leerling heeft ingelogd wordt hij/zij automatisch uit de vakken verwijderd. Deze parameter bepaalt deze tijd limiet.';
$string['configmaxbytes'] = 'Dit bepaalt de maximumgrootte van geüploade bestanden in heel de site. De instelling is beperkt door de PHP-instelling upload_max_filesize en de Apacheinstelling LimitRequestBody. Anderzijds beperkt maxbytes het berijk van groottes dat gekozen kan worden op vak of moduleniveau.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Dit bepaalt hoe lang mensen de tijd hebben om hun forumbijdrage, logboek, feedback en dergelijke te wijzigen. Meestal is 30 minuten een goede tijd.';
+$string['configopentogoogle'] = 'Als je deze instelling inschakeld, dat zal Google als gast toegelaten worden tot je site. Mensen die jouw site binnenkomen via Moodle zullen automatisch als gast aangemeld zijn. Merk op dat dit alleen toegang zal geven tot vakken waar toegang voor gasten toegelaten is.';
$string['configproxyhost'] = 'Als deze <B>server</B> een proxy computer (zoals bijvoorbeeld een firewall) nodig heeft om op het Internet te komen vul hier dan de hostname en de poort van de proxy in. Laat het leeg als dit niet het geval is.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de HTTP_REFERER variabele vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de login-pagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, Hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
$string['configsessioncookie'] = 'Met deze instelling kun je de naam van de cookie die gebruikt wordt voor Moodlesessies, aanpassen. Deze instelling is optioneel en enkel nuttig om te verhinderen dat cookies in conflict gaan wanneer meer dan één copie van Moodle binnen dezelfde website draait.';
@@ -154,6 +156,7 @@
$string['configsmtphosts'] = 'Geef de volledige naam van één of meerdere lokale SMTP servers die Moodle moet gebruiken om mail te versturen (bijvoorbeeld: \'mail.a.com\' of \'mail.a.com;mail.b.com\'). Als je dit leeg laat gebruikt Moodle de standaard PHP methode voor het versturen van mail.';
$string['configsmtpuser'] = 'Als je hierboven een SMTP server hebt ingevuld en deze server authenticatie nodig heeft, vul hier dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Zouden gewone docenten in staat moeten zijn om andere docenten aan te wijzen binnen de vakken die zij doceren? Als je dit op \'nee\' zet, dan kunnen alleen vak-aanmakers en beheerders docenten aanwijzen.';
+$string['configtextfilters'] = 'Tekstfilters verwerken teksten op verschillende manieren. Plaats hier de tekstfilters die je wil gebruiken met hun relatief pad en in de volgorde dat je wil dat ze toegepast worden op je tekst. Ze moeten gescheiden worden door komma\'s. (Bijvoorbeeld mod/glossary/dynalink.php, filter/censor/censor.php)';
$string['configunzip'] = 'Geef de locatie van je UNZIP programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP archieven op de server uit te pakken.';
$string['configuration'] = 'Configuratie';
$string['configvariables'] = 'Configureer variabelen';
@@ -250,6 +253,7 @@
$string['doyouagree'] = 'Heb je deze voorwaarden gelezen en begrepen?';
$string['edit'] = '$a bewerken';
$string['editcoursesettings'] = 'Wijzig vakinstellingen';
+$string['editgroupprofile'] = 'Wijzig groepsprofiel';
$string['editinga'] = 'Een $a bewerken';
$string['editmyprofile'] = 'Wijzig profiel';
$string['editsummary'] = 'Wijzig samenvatting';
@@ -335,6 +339,8 @@
$string['followingoptional'] = 'De volgende velden zijn niet verplicht';
$string['followingrequired'] = 'De volgende velden zijn verplicht';
$string['force'] = 'Verplicht';
+$string['forcelanguage'] = 'Verplicht taal';
+$string['forceno'] = 'Verplicht niet';
$string['forgotten'] = 'Ben je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'HTML opmaak';
@@ -376,6 +382,7 @@
$string['groupinfo'] = 'Info over geselecteerde groep';
$string['groupinfomembers'] = 'Info over geselecteerde leden';
$string['groupinfopeople'] = 'Info over geselecteerde personen';
+$string['groupmemberssee'] = 'Bekijk de groepsleden';
$string['groupmembersselected'] = 'Leden van geselecteerde groep';
$string['groupmode'] = 'Groepsmodus';
$string['groupmodeforce'] = 'Verplicht groepsmodus';
@@ -503,6 +510,7 @@
$string['missingfirstname'] = 'Voornaam ontbreekt';
$string['missingfullname'] = 'Volledige naam ontbreekt';
$string['missinglastname'] = 'Achternaam ontbreekt';
+$string['missingname'] = 'Naam ontbreekt';
$string['missingnewpassword'] = 'Nieuw wachtwoord ontbreekt';
$string['missingpassword'] = 'Wachtwoord ontbreekt';
$string['missingshortname'] = 'Korte naam ontbreekt';
@@ -607,6 +615,7 @@
$string['numdays'] = '$a dagen';
$string['numhours'] = '$a uren';
$string['numminutes'] = '$a minuten';
+$string['numseconds'] = '$a seconden';
$string['numviews'] = '$a keren bekeken';
$string['numweeks'] = '$a weken';
$string['numwords'] = '$a woorden';

0 comments on commit bcead64

Please sign in to comment.