Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080106)

  • Loading branch information...
1 parent 8354fc6 commit bd4c23edf3c299758f34b27e9ee8ff1a0817798b moodler committed Jan 6, 2008
Showing with 154 additions and 217 deletions.
  1. +154 −217 install/lang/hu_utf8/installer.php
View
371 install/lang/hu_utf8/installer.php
@@ -9,221 +9,158 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
-$string['admindirerror'] = 'A megadott rendszergazdakönyvtár hibás';
-$string['admindirname'] = 'Rendszergazdakönyvtár';
-$string['admindirsettinghead'] = 'A rendszergazdakönyvtár beállítása...';
-$string['admindirsettingsub'] = 'Nagyon kevés kiszolgálónál használatos az /admin mint a vezérlőpanel vagy egyéb elérésére szolgáló külön URL. Sajnos ez ütközik a Moodle rendszergazdai oldalainak szokásos helyével. Ha telepítésében átnevezi a könyvtárat és az új nevet ide helyezi, a hiba megoldódik. Például: <br /> <br /> <b>moodleadmin</b><br /> <br />
-Ezzel a rendszergazdai ugrópontok a Moodle-ban rendbe tehetők.';
-$string['bypassed'] = 'Kihagyva';
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nem hozható létre a lang könyvtár.';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nem hozható létre a temp könyvtár.';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Az összetevőket nem lehet letölteni.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'A tömörített állományt nem lehet letölteni.';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Nincs meg az összetevő.';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Az md5 állományt nem lehet elmenteni.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'A tömörített állományt nem lehet elmenteni.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'A tömörített állományt nem lehet kicsomagolni.';
-$string['caution'] = 'Vigyázat';
-$string['check'] = 'Ellenőrzés';
-$string['chooselanguagehead'] = 'Válasszon nyelvet';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Válasszon nyelvet KIZÁRÓLAG a telepítéshez! A portál és a felhasználó nyelvét egy későbbi képernyőn adhatja meg.';
-$string['closewindow'] = 'Ablak bezárása';
-$string['compatibilitysettingshead'] = 'PHP-beállításainak ellenőrzése ...';
-$string['compatibilitysettingssub'] = 'Szerverének az összes tesztet sikeresen kell lefuttatnia ahhoz, hogy a Moodle megfelelően működjön.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Az összetevő a legújabb.';
-$string['configfilenotwritten'] = 'A telepítő kóddal nem lehetett a megadott beállításaival létrehozni a config.php állományt, feltehetőleg azért, mert a Moodle könyvtára nem írható. Az alábbi kódot átmásolhatja a Moodle gyökérkönyvtárába egy config.php nevű állományba.';
-$string['configfilewritten'] = 'a config.php létrehozása sikerült';
-$string['configurationcompletehead'] = 'Beállítás kész';
-$string['configurationcompletesub'] = 'A Moodle megpróbálta beállításait a telepítés gyökérkönyvtárában egy állományba elmenteni.';
-$string['continue'] = 'Tovább';
-$string['curlrecommended'] = 'Ajánlatos a választható Curl könyvtár telepítése a Moodle Networking bekapcsolásához.';
-$string['customcheck'] = 'Egyéb ellenőrzések';
-$string['database'] = 'Adatbázis';
-$string['databasecreationsettingshead'] = ' Most a Moodle adatainak tárolására szánt adatbázis beállításait kell elvégeznie.
-Ezt az adatbázist a telepítő automatikusan beállítja az alábbiak szerint.';
-$string['databasecreationsettingssub'] = '<strong>Típus:</strong> a telepítő \"mysql\"-re állítja be<br />
-<strong>Gazdagép:</strong> a telepítő \"localhost\"-ra állítja<br />
-<strong>Név:</strong> az adatbázis neve, pl. moodle<br />
-<strong>Felhasználó:</strong> a telepítő \"root\"-ra állítja<br />
-<strong>Jelszó:</strong> az Ön jelszava az adatbázishoz<br />
-<strong>Táblázat előtagja:</strong> opcionális előtag az összes táblázatnévhez';
-$string['databasesettingshead'] = 'Most be kell állítania azt az adatbázist, ahol Moodle-adatainak többségét tárolni fogja. Az adatbázisnak már léteznie kell, a hozzá tartozó azonosítóval és jelszóval együtt.';
-$string['databasesettingssub'] = '<strong>Típus:</strong> mysql vagy postgres7<br />
-<strong>Gazdagép:</strong> pl. localhost vagy db.isp.com<br />
-<strong>Név:</strong>az adatbázis neve, pl. moodle<br />
-<strong>Felhasználó:</strong>az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br />
-<strong>Jelszó:</strong> az Ön adatbázishoz használt jelszava<br />
-<strong>Táblázat előtagja:</strong> opcionális előtag az összes táblanévhez';
-$string['databasesettingssub_mssql'] = "<b>Típus:</b> SQL*Server (nem UTF-8) <b><font color=\"red\">Kísérleti! (élesben nem használandó)</font></b><br />
- <b>Gazdagép:</b> pl. localhost vagy db.isp.com<br />
- <b>Név:</b> adatbázis neve, pl. moodle<br />
- <b>Felhasználó:</b> az Ön adatbázis-felhasználói neve<br />
- <b>Jelszó:</b> az Ön adatbázis-jelszava<br />
- <b>Táblázati előtag:</b> minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)";
-$string['databasesettingssub_mssql_n'] = "<b>Típus:</b> SQL*Server (UTF-8-at használ)<br />
- <b>Gazdagép:</b> pl. localhost vagy db.isp.com<br />
- <b>Név:</b> adatbázis neve, pl. moodle<br />
- <b>Felhasználó:</b> az Ön adatbázis-felhasználói neve<br />
- <b>Jelszó:</b> az Ön adatbázis-jelszava<br />
- <b>Táblázati előtag:</b> minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)";
-$string['databasesettingssub_mysql'] = "<b>Típus:</b> MySQL<br />
- <b>Gazdagép:</b> pl. localhost vagy db.isp.com<br />
- <b>Név:</b> adatbázis neve, pl. moodle<br />
- <b>Felhasználó:</b> az Ön adatbázis-felhasználói neve<br />
- <b>Jelszó:</b> az Ön adatbázis-jelszava<br />
- <b>Táblázati előtag:</b> minden táblázatnévhez használandó előtag (választható)";
-$string['databasesettingssub_oci8po'] = "<b>Típus:</b> Oracle<br />
- <b>Gazdagép:</b> pl. localhost vagy db.isp.com<br />
- <b>Név:</b> adatbázis neve, pl. moodle<br />
- <b>Felhasználó:</b> az Ön adatbázis-felhasználói neve<br />
- <b>Jelszó:</b> az Ön adatbázis-jelszava<br />
- <b>Táblázati előtag:</b> minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező, max. 2 cc)";
-$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = "<b>Típus:</b> SQL*Server (over ODBC) <b><font color=\"red\">Kísérleti! (élesben nem használandó)</font></b><br />
- <b>Gazdagép:</b> az ODBC kezelőpaneljében megadott DSN neve<br />
- <b>Név:</b> adatbázis neve, pl. moodle<br />
- <b>Felhasználó:</b> az Ön adatbázis-felhasználói neve<br />
- <b>Kelszó:</b> az Ön adatbázis-jelszava<br />
- <b>Táblázati előtag:</b> minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)";
-$string['databasesettingssub_postgres7'] = "<b>Típus:</b> PostgreSQL<br />
- <b>Gazdagép:</b> pl. localhost vagy db.isp.com<br />
- <b>Név:</b> adatbázis neve, pl. moodle<br />
- <b>Felhasználó:</b> az Ön adatbázis-felhasználói neve<br />
- <b>Jelszó:</b> az Ön adatbázis-jelszava<br />
- <b>Táblázati előtag:</b> minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)";
-$string['dataroot'] = 'Adatkönyvtár';
-$string['datarooterror'] = 'A megadott \'Adatkönyvtár\' nem létezik vagy nem sikerült létrehozni. Módosítsa az útvonalat vagy hozza létre a könyvtárat.';
-$string['dbconnectionerror'] = 'Nem sikerült a megadott adatbázishoz csatlakozni. Ellenőrizze adatbázisának beállításait.';
-$string['dbcreationerror'] = 'Hiba az adatbázis létrehozása közben. A megadott beállításokkal nem lehetett létrehozni az adatbázis nevét.';
-$string['dbhost'] = 'Gazdagép szervere';
-$string['dbprefix'] = 'Táblázat előtagja';
-$string['dbtype'] = 'Típus';
-$string['dbwrongencoding'] = 'A kiválasztott adatbázis egy nem ajánlott kódolást használ ($a). Helyette ajánlatos unikódos (UTF-8) adatbázist használni. Egyébként ezt a tesztet átugorhatja, ha bejelöli alább az \"Adatbázis kódolásának ellenőrzése\" négyzetet, bár így a későbbiekben gondjai támadhatnak.';
-$string['dbwronghostserver'] = "A fentiek szerinti \"Gazdagép\" beállítási szabályait tartsa be.";
-$string['dbwrongnlslang'] = "Webszerverében az NLS_LANG környezetváltozónak az AL32UTF8 karakterkészletet kell használni. Az OCI8 megfelelő beálításával kapcsolatban lásd a PHP dokumentációját.";
-$string['dbwrongprefix'] = "A fentiek szerinti \"Táblázati előtag\" beállítási szabályait tartsa be.";
-$string['directorysettingshead'] = 'Erősítse meg a Moodle telepítésének helyét.';
-$string['directorysettingssub'] = '<strong>Webcím:</strong>
-Adja meg a teljes webcímet, ahol a Moodle elérhető lesz. Ha portálja több URL-ről is elérhető, adja meg azt, amelyet a tanulók leginkább használni fognak. Ne tegyen a végére perjelet.
-<br />
-<br />
-<strong>Moodle-könyvtár:</strong>
-Adja meg a telepítés teljes útvonalát. Ügyeljen a kis-/nagybetűk különbözésére.
-<br />
-<br />
-<strong>Adatkönyvtár:</strong>
-Egy helyre lesz szüksége, ahova a Moodle a feltöltött állományokat menti. A könyvtárnak olvashatónak és a webszerver felhasználója által (ez általában \'nobody\' vagy \'apache\') ÍRHATÓNAK kell lennie, ugyanakkor ne legyen az Internetről közveltenül elérhető.';
-$string['dirroot'] = 'Moodle-könyvtár';
-$string['dirrooterror'] = 'A \'Moodle-könyvtár\' beállítása feltehetőleg hibás - nem található alatta a Moodle telepítése. Az alábbi értéket visszaállítottuk.';
-$string['download'] = 'Letöltés';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'A letöltött állomány ellenőrzése nem sikerült.';
-$string['downloadlanguagebutton'] = 'Töltse le a(z) \"$a\" nyelvi csomagot';
-$string['downloadlanguagehead'] = 'Töltse le a nyelvi csomagot';
-$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Folytathatja a telepítést az alapértelmezés szerinti \"$a\" nyelvi csomaggal.';
-$string['downloadlanguagesub'] = 'Letölthet most egy nyelvi csomagot és azon a nyelven folytathatja a telepítést.<br /><br />Ha nem tudja letölteni, folytathatja a telepítést angol nyelven. (A telepítés végén lehetősége lesz további nyelvi csomagok letöltésére és telepítésére.)';
-$string['environmenterrortodo'] = 'A fentiekben fellelt összes környezeti problémát (hibát) el kell hárítania, mielőtt folytatja a Moodle ezen változatának a telepítését!';
-$string['environmenthead'] = 'Környezetének ellenőrzése ...';
-$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'ha ez az ellenőrzés sikertelen, az potenciális hibát jelez';
-$string['environmentrecommendinstall'] = 'ajánlott telepíteni és bekapcsolni';
-$string['environmentrecommendversion'] = 'a $a->needed változat használata ajánlott a mostani $a->current helyett';
-$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'ennek az ellenőrzésnek sikerülnie kell';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'telepíteni kell és be kell kapcsolni';
-$string['environmentrequireversion'] = 'a $a->needed változatot kell használni a mostani $a->current helyett';
-$string['environmentsub'] = 'Ellenőrizzük, hogy rendszerének különféle összetevői megfelelnek-e a rendszerkövetelményeknek';
-$string['environmentxmlerror'] = 'Hiba a környezeti adatok ($a->error_code) beolvasása közben';
-$string['error'] = 'Hiba';
-$string['fail'] = 'Hiba';
-$string['fileuploads'] = 'Állományok feltöltése';
-$string['fileuploadserror'] = 'Bekapcsolva kell lennie';
-$string['gdversion'] = 'GD-verzió';
-$string['gdversionerror'] = 'Képek feldolgozásához és készítéséhez a GD-könyvtárnak léteznie kell.';
-$string['gdversionhelp'] = '<p>Feltehetőleg szerverén nincs telepítve a GD.</p>
-<p>A GD a PHP számára szükséges könyvtár, mellyel a Moodle képeket (például felhasználói ikonokat) tud feldolgozni és újakat tud készíteni (például naplódiagramokat). A Moodle működik GD nélkül is - csak ezek a lehetőség nem lesznek az Ön számára elérhetők.</p>
-<p>A GD Unix alatti PHP-hez való hozzáadásához a PHP-t fordítsa a --with-gd paraméterrel.</p>
-<p>Windows alatt szerkesztheti a php.ini-t: el kell távolítani a megjegyzésjelet a php_gd2.dll-re hivatkozó sor elejéről.</p>';
-$string['globalsquotes'] = 'Globális változók nem biztonságos kezelése';
-$string['globalsquoteserror'] = 'Javítsa ki a PHP beállításait: kapcsolja ki a disable register_globals és/vagy az enable magic_quotes_gpc opciókat';
-$string['help'] = 'Súgó';
-$string['iconvrecommended'] = 'Ajánlatos az opcionális ICONV könyvtár telepítése a portál teljesítményének a növelése érdekében, különösen abban az esetben, ha a portál támogatja nem latin nyelvek használatát.';
-$string['info'] = 'Információ';
-$string['installation'] = 'Telepítés';
-$string['invalidmd5'] = 'Érvénytelen md5.';
-$string['langdownloaderror'] = 'A(z) \"$a\" nyelv nincs telepítve. A telepítés angol nyelven folytatódik. ';
-$string['langdownloadok'] = 'A(z) \"$a\" nyelv telepítése sikerült. A telepítés ezen a nyelven folytatódik.';
-$string['language'] = 'Nyelv';
-$string['magicquotesruntime'] = 'Futásidejű Magic Quotes';
-$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Kikapcsolva kell lennie';
-$string['mbstringrecommended'] = 'A portál teljesítményének javítása érdekében ajánlatos telepíteni az opcionális MBSTRING könyvtárat, különösen, ha a portál támogatja nem latin nyelvek használatát.';
-$string['memorylimit'] = 'Memóriakorlát';
-$string['memorylimiterror'] = 'A PHP memóriakorlátja túl alacsonyra van állítva... ez a későbbiekben gondot okozhat.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>Szerverén a PHP memóriakorlátja jelenleg $a.</p>
-<p>Ez a Moodle számára a későbbiekben gondot okozhat, különösen akkor, ha sok modulja és/vagy sok felhasználója van bekapcsolva.</p>
-<p>Ha lehet, állítsa be a PHP magasabb korláttal, pl. 40M-tal. Többféleképpen próbálkozhat:</p>
-<ol>
-<li>Ha lehet, fordítsa újra a PHP-t <i>--enable-memory-limit</i>-tel. Így a Moodle maga állíthatja be a memóriakorlátot.</li>
-<li>Ha elérhető a php.ini állomány, módosítsa a <b>memory_limit</b>
-beállítást pl. 40M-ra. Ha nem éri el az állományt, kérje meg a rendszeradminisztrátort a módosítás elvégzésére.</li>
-<li>Egyes PHP-szervereken létrehozhat egy .htaccess állományt a Moodle-könyvtárban az alábbi sorral:
-<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
-<p>Vannak szerverek, ahol ez <b>az összes</b> PHP-oldal működését megakadályozza
-(az oldalak hibát jeleznek), ezért el kell távolítania a .htaccess állományt.</p></li>
-</ol>';
-$string['missingrequiredfield'] = 'Egy szükséges mező hiányzik';
-$string['moodledocslink'] = 'Az oldalhoz tartozó Moodle Docs';
-$string['mssql'] = "SQL*Server (mssql)";
-$string['mssql_n'] = "SQL*Server UTF-8 támogatással (mssql_n)";
-$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = "A PHP nincs megfelelően beállítva az MSSQL-bővítéshez, egy nem tud kommunikálni az SQL*Serverrel. Ellenőrizze a php.ini állományt vagy fordítsa le újra a PHP-t.";
-$string['mysql'] = "MySQL (mysql)";
-$string['mysql416bypassed'] = 'Ha viszont a portálja CSAK iso-8859-1 (latin) nyelveket használ, továbbra is használhatja a pillanatnyilag telepített MySQL 4.1.12 (vagy magasabb) verziót.';
-$string['mysql416required'] = 'A Moodle 1.6 esetén a MySQL minimális verziószáma a 4.1.16 annak érdekében, hogy a későbbiekben minden adatot UTF-8 formában lehessen tárolni.';
-$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'A PHP nincs jól beállítva a MySQL kiterjesztéshez, így nem tud ele kommunikálni. Ellenőrizze a php.ini fájlt vagy fordítsa újra a PHP-t.';
-$string['name'] = 'Név';
-$string['next'] = 'Következő';
-$string['oci8po'] = "Oracle (oci8po)";
-$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = "A PHP nincs megfelelően beállítva az OCI8 bővítéshez, egy nem tud kommunikálni az Oracle-lal. Ellenőrizze a php.ini állományt vagy fordítsa le újra a PHP-t.";
-$string['odbc_mssql'] = "SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)";
-$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = "A PHP nincs megfelelően beállítva az ODBC-bővítéshez, egy nem tud kommunikálni az SQL*Serverrel. Ellenőrizze a php.ini állományt vagy fordítsa le újra a PHP-t.";
-$string['ok'] = 'Rendben';
-$string['opensslrecommended'] = 'Határozottan ajánlott az OpenSSL könyvtzár telepítése -- ezzel kapcsolható be a Moodle Networking.';
-$string['pass'] = 'Rendben';
-$string['password'] = 'Jelszó';
-$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = "A PHP nincs megfelelően beállítva az PGSQL-bővítéshez, egy nem tud kommunikálni a PostgreSQL-lel. Ellenőrizze a php.ini állományt vagy fordítsa le újra a PHP-t.";
-$string['php50restricted'] = 'A PHP 5.0.x számos ismert problémával rendelkezik, frissítsen 5.1.x-re vagy térjen vissza a 4.3.x vagy 4.4.x változathoz';
-$string['phpversion'] = 'PHP-verzió';
-$string['phpversionerror'] = 'A PHP-verzió legalább 4.1.0 legyen';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>A Moodle használatához legalább PHP 4.1.0 verziója szükséges.</p>
-<p>Az Ön által használt verzió $a</p>
-<p>Frissítse a PHP-verziót vagy térjen át újabb PHP-verziót működtető gazdagépre!</p>';
-$string['postgres7'] = "PostgreSQL (postgres7)";
-$string['previous'] = 'Előző';
-$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Frissítés során törlődik az RQP kérdéstípus. Mivel nem használja ezt a kérdéstípust, ez nem fog pronlémát jelenteni.';
-$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Frissítés során törlődik az RQP kérdéstípus. Mivel adatbázisában szerepelnek RQP-kérdések, ezek használhatatlanok lesznek, ha nem telepíti újra a kódot a http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 weboldalról, mielőtt folytatja a frissítést.';
-$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Az összetevőket nem lehet szerverére letölteni(az allow_url_fopen ki van kapcsolva).<br /><br />A(z) <a href=\"$a->url\">$a->url</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) \"$a->dest\" célkönyvtárba és csomagolja ki ott.';
-$string['report'] = 'Jelentés';
-$string['restricted'] = 'Korlátozott';
-$string['safemode'] = 'Biztonságos mód';
-$string['safemodeerror'] = 'A Moodle bekapcsolt biztonságos mód esetén akadályba ütközhet';
-$string['serverchecks'] = 'Szerverellenőrzések';
-$string['sessionautostart'] = 'Folyamat automatikus kezdése';
-$string['sessionautostarterror'] = 'Ezt ki kell kapcsolni';
-$string['skipdbencodingtest'] = 'Az adatbázis-kódolás ellenőrzésének kihagyása';
-$string['status'] = 'Állapot';
-$string['thischarset'] = 'UTF-8';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Magyar';
-$string['unicoderecommended'] = 'Ajánlott minden adatot unikódban (UTF-8) tárolni. Az új telepítéseket unikód alapkészletű adatbázisokba kell telepíteni. Ha újabb változatra vált, végre kell hajtania az UTF-8-ra való áttérést (lásd a Rendszergazda oldalát).';
-$string['unicoderequired'] = 'Minden adatot unikódban (UTF-8) kell tárolni. Az új telepítéseket unikód alapkészletű adatbázisokba kell telepíteni. Ha újabb változatra vált, végre kell hajtania az UTF-8-ra való áttérést (lásd a Rendszergazda oldalát).';
-$string['user'] = 'Felhasználó';
-$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
-$string['welcomep20'] = 'Azért látja ezt az oldalt, mert sikeresen telepítette és futtatja a(z) <strong>$a->packname $a->packversion</strong> csomagot számítógépén. Gratulálunk!';
-$string['welcomep30'] = 'A(z) <strong>$a->installername</strong> tartalmazza azokat az alkalmazásokat, amelyekkel a <strong>Moodle</strong> számára kialakítható a működési környezet, azaz:';
-$string['welcomep40'] = 'A csomag tartalmazza a <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>-t is.';
-$string['welcomep50'] = 'A csomagban lévő alkalmazások használatára a vonatkozó engedélyek érvényesek. A teljes <strong>$a->installername</strong> csomag
-<a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">nyílt forráskódú</a> és közreadása a <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> licenc alapján történik.';
-$string['welcomep60'] = 'A következő oldalak segítségével számítógépén egyszerűen telepítheti és beállíthatja a <strong>Moodle</strong>-t. Elfogadhatja az alapbeállításokat, de módosíthatja is őket igényeinek megfelelően.';
-$string['welcomep70'] = 'Kattintson az alábbi \"Tovább\" gombra és folytassa a <strong>Moodle</strong> telepítését.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Hibás célútvonal.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Hibás URL-forrás.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Hibás ZIP-állománynév';
-$string['wwwroot'] = 'Webcím';
-$string['wwwrooterror'] = 'A webcím nem érvényes - a Moodle mostani telepítése nincs a megadott címen. Az alábbi érték visszaállt.';
+$string['admindirerror'] = 'A megadott rendszergazdakönyvtár hibás';
+$string['admindirname'] = 'Rendszergazdakönyvtár';
+$string['admindirsettinghead'] = 'A rendszergazdakönyvtár beállítása...';
+$string['admindirsettingsub'] = 'Nagyon kevés kiszolgálónál használatos az /admin mint a vezérlőpanel vagy egyéb elérésére szolgáló külön URL. Sajnos ez ütközik a Moodle rendszergazdai oldalainak szokásos helyével. Ha telepítésében átnevezi a könyvtárat és az új nevet ide helyezi, a hiba megoldódik. Például: <br /> <br /><b>moodleadmin</b>.<br /> <br /> Ezzel a rendszergazdai ugrópontok a Moodle-ban rendbe tehetők.';
+$string['bypassed'] = 'Kihagyva';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nem hozható létre a lang könyvtár.';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nem hozható létre a temp könyvtár.';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Az összetevőket nem lehet letölteni.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'A tömörített állományt nem lehet letölteni.';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Nincs meg az összetevő.';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Az md5 állományt nem lehet elmenteni.';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'A tömörített állományt nem lehet elmenteni.';
+$string['cannotunzipfile'] = 'A tömörített állományt nem lehet kicsomagolni.';
+$string['caution'] = 'Vigyázat';
+$string['check'] = 'Ellenőrzés';
+$string['chooselanguagehead'] = 'Nyelv kiválasztása';
+$string['chooselanguagesub'] = 'KIZÁRÓLAG a telepítéshez válasszon nyelvet! A portál és a felhasználó nyelvét egy későbbi képernyőn adhatja meg.';
+$string['closewindow'] = 'Ablak bezárása';
+$string['compatibilitysettingshead'] = 'PHP-beállítások ellenőrzése ...';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'Szerverének az összes tesztet sikeresen kell lefuttatnia ahhoz, hogy a Moodle megfelelően működjön.';
+$string['componentisuptodate'] = 'Az összetevő a legújabb.';
+$string['configfilenotwritten'] = 'A telepítő kóddal nem lehetett a megadott beállításaival létrehozni a config.php állományt, feltehetőleg azért, mert a Moodle könyvtára nem írható. Az alábbi kódot kézzel átmásolhatja a Moodle gyökérkönyvtárába egy config.php nevű állományba.';
+$string['configfilewritten'] = 'a config.php létrehozása sikerült';
+$string['configurationcompletehead'] = 'Beállítás kész';
+$string['configurationcompletesub'] = 'A Moodle megpróbálta beállításait a telepítés gyökérkönyvtárában egy állományba elmenteni.';
+$string['continue'] = 'Folytatás';
+$string['curlrecommended'] = 'Ajánlatos a választható Curl-könyvtár telepítése a Moodle Networking bekapcsolásához.';
+$string['customcheck'] = 'Egyéb ellenőrzések';
+$string['database'] = 'Adatbázis';
+$string['databasecreationsettingshead'] = 'Most a Moodle adatait tároló adatbázis beállításait kell elvégeznie. Ezt az adatbázist a telepítő automatikusan beállítja az alábbiak szerint.';
+$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Típus: </b>a telepítő \"mysql\"-re állítja be<br /><b>Gazdagép</b>: a telepítő \"localhost\"-ra állítja<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: a telepítő \"root\"-ra állítja<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: opcionális előtag az összes táblázatnévhez';
+$string['databasesettingshead'] = 'Most be kell állítania azt az adatbázist, ahol Moodle-adatainak többségét tárolni fogja. Az adatbázisnak már léteznie kell, a hozzá tartozó azonosítóval és jelszóval együtt.';
+$string['databasesettingssub'] = '<b>Típus: </b> mysql vagy postgres7<br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: opcionális előtag az összes táblázatnévhez';
+$string['databasesettingssub'] = '<b>Típus: </b> MySQL<br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
+$string['databasesettingssub_mssql'] = 'Típus: SQL*Server (nem UTF-8) <font color="red">Kísérleti! (élesben nem használandó)</font><br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
+$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Típus: </b> SQL*Server (UTF-8 bekapcsolva)<br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
+$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Típus: </b> MySQL<br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (választható)';
+$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Típus: </b> Javított MySQL<br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (választható)';
+$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Típus:</b> Oracle<br /><b>Gazdagép</b>: nem használatos, üresen marad<br /><b>Név</b>: a tnsnames.ora kapcsolat neve<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező, max. 2cc.)';
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Típus:</b> SQL* szerver (ODBC-vel) <b><font color="red">Kísérleti! (élesben nem használandó)</font></b><br /><b>Gazdagép:</b> a DSN ODBC-vezérlőpulton megadott neve<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
+$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Típus: </b> PostgreSQL<br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Megjegyzés:</b> A telepítő megpróbálja automatikusan létrehozni az adatbázist, ha az nem létezik.';
+$string['dataroot'] = 'Adatkönyvtár';
+$string['datarooterror'] = 'A megadott \'Adatkönyvtár\' nem létezik, vagy nem sikerült létrehozni. Módosítsa az útvonalat vagy hozza létre a könyvtárat.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Nem sikerült a megadott adatbázishoz csatlakozni. Ellenőrizze adatbázisának beállításait.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Hiba az adatbázis létrehozása közben. A megadott beállításokkal nem lehetett létrehozni az adatbázis nevét.';
+$string['dbhost'] = 'Gazdagép szervere';
+$string['dbprefix'] = 'Táblázat előtagja';
+$string['dbtype'] = 'Típus';
+$string['dbwrongencoding'] = 'A kiválasztott adatbázis egy nem ajánlott kódolást használ ($a). Helyette ajánlatos unikódos (UTF-8) adatbázist használni. Egyébként ezt a tesztet átugorhatja, ha bejelöli alább az \"Adatbázis kódolásának ellenőrzése\" négyzetet, bár így a későbbiekben gondjai támadhatnak.';
+$string['dbwronghostserver'] = 'A fentiekben kifejtettek szerint tartsa be a \"Gazdagép\" beállítási szabályait.';
+$string['dbwrongnlslang'] = 'Webszerverén az NLS_LANG környezetváltozónak az AL32UTF8 karakterkészletet kell használni. Az OCI8 megfelelő beállításával kapcsolatban lásd a PHP dokumentációját.';
+$string['dbwrongprefix'] = 'A fentiekben kifejtettek szerint tartsa be a \"Táblázati előtag\" beállítási szabályait.';
+$string['directorysettingshead'] = 'Erősítse meg a Moodle telepítésének helyét.';
+$string['directorysettingssub'] = '<b>Webcím:</b>Adja meg a teljes webcímet, ahol a Moodle elérhető lesz. Ha portálja több URL-ről is elérhető, adja meg azt, amelyet a tanulók leginkább használni fognak. Ne tegyen a végére perjelet.</p><p><b>Moodle-könyvtár:</b>Adja meg a telepítés teljes útvonalát. Ügyeljen a kis-/nagybetűk különbözésére.</p><p><b>Adatkönyvtár:</b>Egy olyan helyre lesz szüksége, ahova a Moodle a feltöltött állományokat menti. A könyvtárnak olvashatónak és a webszerver felhasználója által (ez általában \"nobody\" vagy \"apache\") ÍRHATÓNAK kell lennie, ugyanakkor ne legyen az internetről közvetlenül elérhető.</p>';
+$string['dirroot'] = 'Moodle-könyvtár';
+$string['dirrooterror'] = 'A \"Moodle-könyvtár\" beállítása feltehetőleg hibás - nem található alatta a Moodle telepítése. Az alábbi értéket visszaállítottuk.';
+$string['download'] = 'Letöltés';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'A letöltött állomány ellenőrzése nem sikerült.';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'Töltse le a &quot;$a&quot; nyelvi csomagot';
+$string['downloadlanguagehead'] = 'Nyelvi csomag letöltése';
+$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Folytathatja a telepítést az alapértelmezés szerinti &quot;$a&quot; nyelvi csomaggal.';
+$string['downloadlanguagesub'] = 'Letölthet most egy nyelvi csomagot és azon a nyelven folytathatja a telepítést.<br /><br />Ha nem tudja letölteni, folytathatja a telepítést angol nyelven. (A telepítés végén lehetősége lesz további nyelvi csomagok letöltésére és telepítésére.)';
+$string['environmenterrortodo'] = 'A fentiekben fellelt összes környezeti problémát (hibát) el kell hárítania, mielőtt folytatja a Moodle ezen változatának a telepítését!';
+$string['environmenthead'] = 'Környezetének ellenőrzése ...';
+$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'ha ez az ellenőrzés sikertelen, az potenciális gondot jelez';
+$string['environmentrecommendinstall'] = 'a megfelelő teljesítmény érdekében telepítse és kapcsolja be';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'a $a-&gt;needed változatot ajánlott a mostani $a-&gt;current helyett használni';
+$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'ennek az ellenőrzésnek sikerülnie kell';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'telepíteni kell és be kell kapcsolni';
+$string['environmentrequireversion'] = 'a $a-&gt;needed változatot kell a mostani $a-&gt;current helyett használni';
+$string['environmentsub'] = 'Ellenőrizzük, hogy rendszerének különféle összetevői megfelelnek-e a rendszerkövetelményeknek';
+$string['environmentxmlerror'] = 'Hiba a környezeti adatok ($a-&gt;error_code) beolvasása közben';
+$string['error'] = 'Hiba';
+$string['fail'] = 'Hiba';
+$string['fileuploads'] = 'Állományok feltöltése';
+$string['fileuploadserror'] = 'Be kell kapcsolni';
+$string['gdversion'] = 'GD-verzió';
+$string['gdversionerror'] = 'Képek feldolgozásához és készítéséhez szükséges a GD-könyvtár.';
+$string['gdversionhelp'] = '<p>Feltehetőleg szerverén nincs telepítve a GD.</p><p>A GD a PHP számára szükséges könyvtár, mellyel a Moodle képeket (például felhasználói ikonokat) tud feldolgozni és újakat tud készíteni (például naplódiagramokat). A Moodle működik GD nélkül is - csak ezek a lehetőség nem lesznek az Ön számára elérhetők.</p><p>A GD Unix alatti PHP-hez való hozzáadásához a PHP-t fordítsa a --with-gd paraméterrel.</p><p>Windows alatt szerkesztheti a php.ini-t: el kell távolítani a megjegyzésjelet a php_gd2.dll-re hivatkozó sor elejéről.</p>';
+$string['globalsquotes'] = 'Globális változók nem biztonságos kezelése';
+$string['globalsquoteserror'] = 'Javítsa ki a PHP beállításait: kapcsolja ki a disable register_globals-t és/vagy kapcsolja be a magic_quotes_gpc-t';
+$string['help'] = 'Súgó';
+$string['iconvrecommended'] = 'A portál teljesítményének növelése érdekében ajánlatos telepíteni az opcionális ICONV-könyvtárat, különösen akkor, ha a portál támogatja nemlatin nyelvek használatát.';
+$string['info'] = 'Információ';
+$string['installation'] = 'Telepítés';
+$string['invalidmd5'] = 'Érvénytelen md5.';
+$string['langdownloaderror'] = 'A(z) \"$a\" nyelv nincs telepítve. A telepítés angol nyelven folytatódik. ';
+$string['langdownloadok'] = 'A \"$a\" nyelv telepítése sikerült. A telepítés ezen a nyelven folytatódik.';
+$string['language'] = 'Nyelv';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Futásidejű Magic Quotes';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Ki kell kapcsolni';
+$string['mbstringrecommended'] = 'A portál teljesítményének javítása érdekében ajánlatos telepíteni az opcionális MBSTRING-könyvtárat, különösen, ha a portál támogatja nemlatin nyelvek használatát.';
+$string['memorylimit'] = 'Memóriakorlát';
+$string['memorylimiterror'] = 'A PHP-memóriakorlát túl alacsonyra van állítva... ez a későbbiekben gondot okozhat.';
+$string['memorylimithelp'] = 'Szerverén a PHP memóriakorlátja jelenleg $a. Ez a Moodle számára a későbbiekben gondot okozhat, különösen akkor, ha sok modulja és/vagy sok felhasználója van bekapcsolva. Ha lehet, állítsa be a PHP-t magasabb korláttal, pl. 40 Mb-tal. Többféleképpen próbálkozhat: ha lehet, fordítsa újra a PHP-t --enable-memory-limit-tel. Így a Moodle maga állíthatja be a memóriakorlátot. Ha elérhető a php.ini állomány, módosítsa a memory_limit beállítást pl. 40 Mb-ra. Ha nem éri el az állományt, kérje meg a rendszergazdát a módosítás elvégzésére. Egyes PHP-szervereken létrehozhat egy .htaccess állományt a Moodle-könyvtárban az alábbi sorral: php_value memory_limit 40M. Vannak szerverek, ahol ez az összes PHP-oldal működését megakadályozza (az oldalak hibát jeleznek), ezért el kell távolítania a .htaccess állományt.';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Egy szükséges mező hiányzik.';
+$string['moodledocslink'] = 'Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok';
+$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
+$string['mssql_n'] = 'SQL*Server UTF-8 támogatással (mssql_n)';
+$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'A PHP nincs megfelelően beállítva az MSSQL-bővítéshez, így nem tud kommunikálni az SQL*Serverrel. Ellenőrizze a php.ini állományt, vagy fordítsa le újra a PHP-t.';
+$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
+$string['mysql416bypassed'] = 'Ha viszont a portálja CSAK iso-8859-1 (latin) nyelveket használ, továbbra is használhatja a pillanatnyilag telepített MySQL 4.1.12 (vagy magasabb) verziót.';
+$string['mysql416required'] = 'A Moodle 1.6 esetén a MySQL minimális verziószáma a 4.1.16 azért, hogy a későbbiekben minden adatot UTF-8 formában lehessen tárolni.';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'A PHP nincs jól beállítva a MySQL kiterjesztéshez, így nem tud vele kommunikálni. Ellenőrizze a php.ini fájlt, vagy fordítsa újra a PHP-t.';
+$string['mysqli'] = 'Javított MySQL (mysqli)';
+$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'A PHP nincs jól beállítva a MySQL-kiterjesztéshez, így nem tud vele kommunikálni. Ellenőrizze a php.ini fájlt, vagy fordítsa újra a PHP-t. A MySQLi-kiterjesztés PHP 4 esetén nem használható.';
+$string['name'] = 'Név';
+$string['next'] = 'Következő';
+$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
+$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'A PHP nincs megfelelően beállítva az OCI8 bővítéshez, így nem tud kommunikálni az Oracle-lal. Ellenőrizze a php.ini állományt, vagy fordítsa le újra a PHP-t.';
+$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)';
+$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'A PHP nincs megfelelően beállítva az ODBC-bővítéshez, így nem tud kommunikálni az SQL*Serverrel. Ellenőrizze a php.ini állományt, vagy fordítsa le újra a PHP-t.';
+$string['ok'] = 'Rendben';
+$string['opensslrecommended'] = 'Határozottan ajánlott az OpenSSL-könyvtár telepítése - ezzel kapcsolható be a hálózati Moodle.';
+$string['pass'] = 'Sikerült';
+$string['password'] = 'Jelszó';
+$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'A PHP nincs megfelelően beállítva a PGSQL-bővítéshez, így nem tud kommunikálni a PostgreSQL-lel. Ellenőrizze a php.ini állományt, vagy fordítsa le újra a PHP-t.';
+$string['php50restricted'] = 'A PHP 5.0.x számos ismert problémával rendelkezik, frissítsen 5.1.x-re vagy térjen vissza a 4.3.x vagy a 4.4.x változathoz';
+$string['phpversion'] = 'PHP-verzió';
+$string['phpversionerror'] = 'A PHP-verzió legalább 4.3.0 vagy 5.1.0 legyen (az 5.0.x több ismert gond miatt nem ajánlott).';
+$string['phpversionhelp'] = 'A Moodle használatához legalább a PHP 4.3.0 vagy 5.1.0 verziója szükséges (az 5.0.x több ismert gond miatt nem ajánlott). Az Ön által használt verzió $a. Frissítse a PHP-verziót, vagy térjen át újabb PHP-verziót működtető gazdagépre! (5.0.x esetén visszatérhet a 4.4.x verziójoz is)';
+$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
+$string['previous'] = 'Előző';
+$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Frissítés közben az RQP-kérdéstípus törlődik. Ön nem használta ezt a kérdéstípust, ezért nem lesz gondja ezzel kapcsolatban.';
+$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Frissítés során törlődik az RQP kérdéstípus. Mivel adatbázisában szerepelnek RQP-kérdések, ezek használhatatlanok lesznek, ha nem telepíti újra a kódot a http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 weboldalról, mielőtt folytatja a frissítést.';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Az összetevőket nem lehet szerverére letölteni (az allow_url_fopen ki van kapcsolva). A(z) <a href=\"$a->url\">$a->url</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) \"$a->dest\" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
+$string['report'] = 'Jelentés';
+$string['restricted'] = 'Korlátozott';
+$string['safemode'] = 'Biztonságos mód';
+$string['safemodeerror'] = 'A Moodle bekapcsolt biztonságos mód esetén gondokba ütközhet';
+$string['serverchecks'] = 'Szerverellenőrzések';
+$string['sessionautostart'] = 'Automatikus folyamatkezdés';
+$string['sessionautostarterror'] = 'Ezt ki kell kapcsolni';
+$string['skipdbencodingtest'] = 'Az adatbázis-kódolás ellenőrzésének kihagyása';
+$string['status'] = 'Állapot';
+$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Magyar';
+$string['unicoderecommended'] = 'Ajánlott minden adatot unikódban (UTF-8) tárolni. Az új telepítéseket unikód alapkészletű adatbázisokba kell telepíteni. Ha újabb változatra vált, végre kell hajtania az UTF-8-ra való áttérést (lásd a Portáladminisztráció oldalát).';
+$string['unicoderequired'] = 'Minden adatot unikódban (UTF-8) kell tárolni. Az új telepítéseket unikód alapkészletű adatbázisokba kell telepíteni. Ha újabb változatra vált, végre kell hajtania az UTF-8-ra való áttérést (lásd a Portáladminisztráció oldalát).';
+$string['user'] = 'Felhasználó';
+$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
+$string['welcomep20'] = 'Azért látja ezt az oldalt, mert sikeresen telepítette és futtatja az $a->packname $a->packversion csomagot számítógépén. Gratulálunk!';
+$string['welcomep30'] = 'A $a->installername tartalmazza azokat az alkalmazásokat, amelyekkel a Moodle számára kialakítható a működési környezet, azaz: ';
+$string['welcomep40'] = 'A csomag tartalmazza a Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)-t is.';
+$string['welcomep50'] = 'A csomagban lévő alkalmazások használatára a vonatkozó engedélyek érvényesek. A teljes $a->installername csomag <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">nyílt forráskódú</a>, közreadása pedig a <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>-licenc alapján történik.';
+$string['welcomep60'] = 'A következő oldalak segítségével számítógépén egyszerűen telepítheti és beállíthatja a Moodle-t. Elfogadhatja az alapbeállításokat, de igényeinek megfelelően módosíthatja is őket.';
+$string['welcomep70'] = 'Kattintson az alábbi \"Tovább\" gombra és folytassa a Moodle telepítését.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Hibás célútvonal.';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Hibás URL-forrás.';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Hibás tömörített állománynév.';
+$string['wwwroot'] = 'Webcím';
+$string['wwwrooterror'] = 'A webcím nem érvényes - a Moodle mostani telepítése nincs a megadott címen. Az alábbi értéket visszaállítottuk.';
?>

0 comments on commit bd4c23e

Please sign in to comment.