Permalink
Browse files

Some updates

 • Loading branch information...
1 parent f14d6f9 commit bf4cc20bd80e039e02092e934b1a59c257e6150c paca70 committed Mar 15, 2005
Showing with 624 additions and 28 deletions.
 1. +1 −1 lang/fi/help/assignment/mods.html
 2. +3 −0 lang/fi/help/attendance/autoattend.html
 3. +2 −0 lang/fi/help/attendance/choosedays.html
 4. +4 −0 lang/fi/help/attendance/dynsection.html
 5. +3 −0 lang/fi/help/attendance/grade.html
 6. +3 −0 lang/fi/help/attendance/hours.html
 7. +9 −0 lang/fi/help/attendance/index.html
 8. +2 −0 lang/fi/help/attendance/maxgrade.html
 9. +2 −0 lang/fi/help/attendance/mods.html
 10. +21 −0 lang/fi/help/chat/chatting.html
 11. +4 −0 lang/fi/help/chat/index.html
 12. +5 −0 lang/fi/help/chat/mods.html
 13. +1 −1 lang/fi/help/choice/mods.html
 14. +1 −1 lang/fi/help/dialogue/mods.html
 15. +6 −0 lang/fi/help/exercise/administration.html
 16. +9 −0 lang/fi/help/exercise/comparisonofassessments.html
 17. +16 −0 lang/fi/help/exercise/elements.html
 18. +4 −0 lang/fi/help/exercise/finalgrades.html
 19. +5 −0 lang/fi/help/exercise/grade.html
 20. +17 −0 lang/fi/help/exercise/grading.html
 21. +7 −0 lang/fi/help/exercise/gradinggrade.html
 22. +15 −0 lang/fi/help/exercise/gradingstrategy.html
 23. +21 −0 lang/fi/help/exercise/index.html
 24. +2 −0 lang/fi/help/exercise/leaguetable.html
 25. +3 −0 lang/fi/help/exercise/leaguetablenames.html
 26. +27 −0 lang/fi/help/exercise/managing.html
 27. +2 −0 lang/fi/help/exercise/mods.html
 28. +23 −0 lang/fi/help/exercise/moreinfo.html
 29. +4 −0 lang/fi/help/exercise/nelements.html
 30. +2 −0 lang/fi/help/exercise/password.html
 31. +12 −0 lang/fi/help/exercise/regrading.html
 32. +5 −0 lang/fi/help/exercise/specimen.html
 33. +3 −0 lang/fi/help/exercise/submissionofdescriptions.html
 34. +3 −0 lang/fi/help/exercise/takeownership.html
 35. +2 −0 lang/fi/help/exercise/usemax.html
 36. +4 −0 lang/fi/help/exercise/usepassword.html
 37. +6 −6 lang/fi/help/forum/mods.html
 38. +4 −0 lang/fi/help/glossary/aliases.html
 39. +5 −0 lang/fi/help/glossary/aliases2.html
 40. +4 −0 lang/fi/help/glossary/allowcomments.html
 41. +3 −0 lang/fi/help/glossary/allowduplicatedentries.html
 42. +5 −0 lang/fi/help/glossary/allowprintview.html
 43. +5 −0 lang/fi/help/glossary/attachment.html
 44. +4 −0 lang/fi/help/glossary/casesensitive.html
 45. +2 −0 lang/fi/help/glossary/defaultapproval.html
 46. +3 −0 lang/fi/help/glossary/description.html
 47. +7 −0 lang/fi/help/glossary/destination.html
 48. +23 −0 lang/fi/help/glossary/displayformat.html
 49. +10 −0 lang/fi/help/glossary/editalways.html
 50. +4 −0 lang/fi/help/glossary/entbypage.html
 51. +3 −0 lang/fi/help/glossary/filetoimport.html
 52. +4 −0 lang/fi/help/glossary/fullmatch.html
 53. +5 −0 lang/fi/help/glossary/globalglossary.html
 54. +3 −0 lang/fi/help/glossary/importcategories.html
 55. +33 −0 lang/fi/help/glossary/index.html
 56. +5 −0 lang/fi/help/glossary/linkcategory.html
 57. +5 −0 lang/fi/help/glossary/mainglossary.html
 58. +7 −0 lang/fi/help/glossary/mods.html
 59. +4 −0 lang/fi/help/glossary/rssarticles.html
 60. +8 −0 lang/fi/help/glossary/rsstype.html
 61. +8 −0 lang/fi/help/glossary/shows.html
 62. +4 −0 lang/fi/help/glossary/studentcanpost.html
 63. +7 −0 lang/fi/help/glossary/usedynalink.html
 64. +4 −0 lang/fi/help/glossary/usedynalinkentry.html
 65. +3 −0 lang/fi/help/journal/mods.html
 66. +4 −0 lang/fi/help/label/mods.html
 67. +4 −0 lang/fi/help/lesson/mods.html
 68. +8 −0 lang/fi/help/lesson/nextpageaction.html
 69. +28 −0 lang/fi/help/lesson/overview.html
 70. +10 −0 lang/fi/help/lesson/questionoption.html
 71. +26 −0 lang/fi/help/lesson/questiontypes.html
 72. +7 −0 lang/fi/help/lesson/retake.html
 73. +12 −0 lang/fi/help/lesson/useeditor.html
 74. +2 −0 lang/fi/help/questionnaire/qmanage.html
 75. +3 −0 lang/fi/help/quiz/decimalpoints.html
 76. +15 −0 lang/fi/help/quiz/popup.html
 77. +3 −0 lang/fi/help/quiz/review2.html
 78. +5 −6 lang/fi/help/resource/mods.html
 79. +44 −0 lang/fi/help/search.html
 80. +12 −13 lang/fi/help/wiki/mods.html
View
2 lang/fi/help/assignment/mods.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt="" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/assignment/icon.gif" /> <b>Tehtävät</b></p>
+<p><img alt="" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/assignment/icon.gif" /> <b>Tehtävä</b></p>
<ul>
<p>Tehtävässä opiskelija valmistaa digitaalisen tiedoston opettajan ohjeiden mukaan ja palutaa sen palvelimelle. Tyypillisiä tehtäviä ovat esseet, proketit, raportit jne... Palautetut voidaa arvioida.</p>
</ul>
View
3 lang/fi/help/attendance/autoattend.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Automaattinen läsnäolon seuranta</b></p>
+
+<p>Tämä vaihtoehto määrittää opiskelijoiden läsnäolon seuraamalaa heidän aktiiisuuttaan kurssilla kyseisenä päivänä. </p>
View
2 lang/fi/help/attendance/choosedays.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p align="center"><strong>Päivät joilta läsnäoloja seurataan </strong></p>
+<p align="center">Kun asetat useita läsnäololistoja, lista luodaan aina jokaiselle viikonpäivälle joka tässä luettelossa on merkitty. Esimerkiksi, jos haluat näyttää kaikkien tiistai ja torstai päivien läsnäolot, merkitse "Ti" ja "To" laatikot ja jätä muut merkitsemättä. </p>
View
4 lang/fi/help/attendance/dynsection.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Määritä läsnäololistan sijainti kursilla päivämäärän mukaan.</b></p>
+<p align="center"><strong>Määritä läsnäololistan sijainti kursilla päivämäärän mukaan.</strong></p>
+<p>Siirrä läsnäololistaa automaattisesti viikosta toiseen sen päivämäärän mukaan. Jos valitset tämän, läsnäololista siirtää itsensä automaattisesti menossa olevaan viikkoon kun tallennat muutokset. </p>
+<p>Tämä valinta koskee vain viikkomuotoisia kursseja. </p>
View
3 lang/fi/help/attendance/grade.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><strong>Läsnäololistan arvostelu </strong></p>
+<p>Tämän avulla voit arvioida läsnäololistan lineaarisella asteikolla. Prosentuaalinen määrä jonka opiskelija on ollut paikalla kurssilla, lisätään arvosanaksi kurssin kokonaisarvioitiin. Myöhästymiset otetaan myös huomioon laskuissa ja arvostellaan: "myöhästymisten määrä joka vastaa poissaoloa" asetuksen kautta moduulille. </p>
+<p>Tämä toiminto ei toimi kovin hyvin jos automaattinen läsnäolon tarkkailu on päällä, koska tällä hetkellä ei oppilaan ole mahdollista olla osittain paikalla kurssilla. Annettuna päivänä opiskelija on joko 100% poissa, tai 100% paikalla. </p>
View
3 lang/fi/help/attendance/hours.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><strong>Tuntien määrä opetuskokonaisuudessa </strong></p>
+<p>Kertoo kuinka monta tuntia opetuskokoneisuudessa on. Läsnäolo merkitään yksittäin joka oppitunnille. Et voi määrittää osittaisia tunteja. </p>
+<p>Tällä valinnalla ei ole hirveästi merkitystä automaattisen läsnäolon seuraamiseen. </p>
View
9 lang/fi/help/attendance/index.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p>L&auml;sn&auml;olo</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=attendance&file=autoattend.html">L&auml;sn&auml;olon automaattinen seuranta</a>
+ <li><a href="help.php?module=attendance&file=choosedays.html">P&auml;iv&auml;t joilta l&auml;sn&auml;olot n&auml;ytet&auml;&auml;n</a>
+ <li><a href="help.php?module=attendance&file=dynsection.html">Siirr&auml; l&auml;sn&auml;ololista viikottain p&auml;iv&auml;m&auml;&auml;r&auml;n mukaan.</a>
+ <li><a href="help.php?module=attendance&file=grade.html">L&auml;sn&auml;ololistan arvostelu</a><li><a href="help.php?module=attendance&file=hours.html">Number of Hours in a Class Period</a>
+ <li><a href="help.php?module=attendance&file=maxgrade.html">Maximum Grade Value for Attendance</a>
+</ul>
View
2 lang/fi/help/attendance/maxgrade.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p align="center"> <b>Suurin arvosana t&auml;ydelle l&auml;sn&auml;ololle</b></p>
+<p align="center">T&auml;m&auml; m&auml;&auml;ritt&auml;&auml; kuinka suuren arvosanan saa t&auml;ydest&auml; l&auml;sn&auml;olosta kurssilla. Arvosana muodostuu lineaarisesti suhteessa l&auml;sn&auml;oloon. Arvosana nolla (0) merkit&auml;&auml;n t&auml;ydelliseksi poissaoloksi.</p>
View
2 lang/fi/help/attendance/mods.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p><img valign="middle" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/attendance/icon.gif"> <strong>Läsnäolo</strong></p>
+<p>Tämä moduuli antaa sinulle mahdollisuuden tarkkailla osallistujien läsnäoloja sivulla tai verkossa olevilla tapahtumilla Läsnäolo voidaan kirjata ylös käsin kurssin opettajan toimesta, tai automaattisesti perustuen osallistujien aktiivisuuteen 24 tunnin sisällä.</p>
View
21 lang/fi/help/chat/chatting.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+<p align="center"><strong>Chatin käyttäminen </strong></p>
+<p>Chat-moduuli sisältää ominaisuuksia joilla keskusteleminen saadaan mukavammaksi. </p>
+<p><strong>Hymiöt</strong></p>
+<p> Mitkä tahansa hymiöt jotka voit kirjoittaa muualla moodlessa, voidaan kirjoitaa täällä samoin ja ne näytetään oikein. Esimerkiksi: :-) = <img src="pix/s/smiley.gif"></p>
+<dl>
+<dt><strong>Linkit</strong></dt>
+</dl>
+
+<p>Internetosoiteet muunnetaan linkeiksi automaattisesti </p>
+<dl>
+ <dt><strong>Tunteilu</strong></dt>
+</dl>
+<p>Voit aloittaa rivin "/me" tai ":" tunteillaksesi. Tällä voit kuvaila tekemisisäsi ja tunnetilojasi siten että se erottuu muun tekstin joukosta. Jos nimesi on Pekka ja kirjoitat "/me nauraa!" Tulee chattiin rivi "Pekka nauraa!" </p>
+<dl>
+ <dt><strong>Kutsut</strong></dt>
+</dl>
+<p>Voit lähettää muille kutsumisäänen painamalla "kutsu" linkkiä heidän nimensä vieressä. Voit kutsua kaikkia helposti kirjoittamalla: "beeb all".</p>
+<dl>
+ <dt><b>HTML</b></dt>
+ <dd>Jos osaat HTML-koodausta voit värittää tekstejäsi, lisätä kuvia yms...</dd>
+</dl>
View
4 lang/fi/help/chat/index.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p>Chat moduuli</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">Chatin k&auml;ytt&auml;minen </a>
+</ul>
View
5 lang/fi/help/chat/mods.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p><img valign="middle" SRC="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/chat/icon.gif"> <strong>Chat eli reaaliaikainen keskustelu</strong></p>
+<p>Chat-moduuli antaa osallistujien käydä reaaliaikaista keskustelua verkon ylitse. Tämä on hyvä tapa oppia ymmärtämään toisiaan ja aihetta josta keskustellaan. Chat huoneiden käytäminen poikkeaa paljon keskustelualueesta jolla keskustelu on viiveellistä. Chat moduuli sisältää ominaisuuksia keskustelunaiheiden hallintaan ja näyttämiseen.</p>
+<ul>
+<p> </p>
+</ul>
View
2 lang/fi/help/choice/mods.html
@@ -1,2 +1,2 @@
-<p><img valign="middle" SRC="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/choice/icon.gif"> <strong>Valinnat</strong><b></b></p>
+<p><img valign="middle" SRC="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/choice/icon.gif"> <strong>Valinta</strong><b></b></p>
<p>Valinta on yksinkertainen moduuli: opettaja tekee kysymyksen ja antaa siihen useita vastausvaihtoehtoja. Se voi toimia kyselynä, jolla selvitetään oppilaiden ajatuksia sen hetkisestä aiheesta, antaa luokan äänestää kurssin suuntauksesta, tai kerätä tutkimustietoa. </p>
View
2 lang/fi/help/dialogue/mods.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<img valign=absmiddle src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/dialogue/icon.gif"> <b>Dialogit</b></p>
+<img valign=absmiddle src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/dialogue/icon.gif"> <b>Dialogi</b></p>
<ul>
<p>Tämä moduuli tuottaa yksinkertaisen kommunikointijärjestelmän kahden henkilön välille.
Opettaja voi aloittaa dialogin opiskelijan kanssa, opiskelija voi
View
6 lang/fi/help/exercise/administration.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Ylläpitosivu </b></p>
+<p align="left">Tältä sivulta opettaja voi nähdä yhden tai useamman kuvauksen oppimistehtävälle, opiskelija-arvioinnille ja opiskelijoiden palautuksille. Nämä kohdat voidaan uudelleen otsikoida, katsoa tai poistaa, käyttämällä sivulla olevia linkkejä. Sivu näyttää myös mitkä palautukset ovat tulleet määräajan jälkeen.</p>
+
+<p>Ensimmäinen taulukko tässä ruudussa näyttää opettajan lähettämät tehtäväkuvaukset . Tavallisesti niitä on vain yksi. Tehtäväkuvaus kuvaa harjoitukseen ja normaalisti se sisältää ohjeita työstä joka pitäisi tehdä. Jos opettaja on lähettänyt enemmän kuin yhden kuvauksen, ne on listattu täällä. Huomaa, että kun harjoitus on käynnissä, näitä tiedostoja <strong>ei</strong> saisi poistaa. On, kuitenkin, turvallista poistaa opettajan lähettämät kuvaukset harjoituksen vielä ollessa perustamisvaiheessa.</p>
+<p>Toinen taulukko näyttää opiskelijan (ensimmäisen) arvioinnin heidän omasta työstään. Se näyttää arvosanan joka opiskelijalle on annettu työstään. Jos myös opettaja on arvostellut työn, tämä taulukko sisältää myös arviointi arvosanan, joka on annettu arvioinnista. Tämä arvosana heijastaa kuinka hyvin opiskelijan arvostelu vastaa opettajan arvostelua. Opiskelijoiden arvosteluja voidaan katsoa haluttaessa. Sivulla on linkki arvostelun arvosanan muuttamista varten, jos opettaja haluaa niin tehdä. </p>
+<p>Kolmas taulukko listaa palautukset ja niiden arvosanat, jos opettaja on arvioinut ne. Palautukset voidaan uudelleenarvostella tai poistaa turvallisesti. Tähti (*) palautuksessa tarkoittaa, että opiskelijan sallitaan palauttaa toinenkin työ. Tietylle opiskelijalle tämä valinta voidaan helposti muuttaa uudelleen arvioimalla heidän palautuksensa ja klikkaamalla sopivaa painiketta arviointisivun alaosassa, arviointia itseään ei tarvitse muuttaa. Myöhästynyt työ näytetään niin, että päivämäärä näkyy punaisena. "Myöhässä" -leima voidaan poistaa klikkaamalla linkkiä.</p>
View
9 lang/fi/help/exercise/comparisonofassessments.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Arviointien vertailu</b></p>
+
+<p>Oppimistehtävässä on normaalia, että työ arvioidaan kahdesti. Opiskelija arvioi työnsä ennen kuin palauttaa sen ja sen jälkeen opettaja (uudelleen)arvioi työn. Opettajan arviointi käyttää opiskelijan arviointia aloituspisteenä. Oppimistehtävä sallii opettajan palkita arvosanan <strong>proportion</strong> opiskelijan arviointiin, loput arvosanasta on varattu opettajan arviointiin työstä. (Maksimi arvosanoja näille kutsutaan "arvosanaksi opiskelijan arvioinnille" ja "arvosanaksi palautuksille" mainitussa järjestyksessä.) Huomaa, että arvosanaa oppilaan arvioinnille ei käytetä. Opiskelijan arvioinnille annetaan arvosana perustuen siihen, miten hyvin se sopii yhteen opettajan arvioinnin kanssa. </p>
+<p>Yksimielisyyden aste opiskelijan ja opettajan arviointien välillä perustuu yksilöllisten elementtien pistemäärien eroihin (oikeastaan neliöityjä eroavaisuuksia käytetään!!!!!!!). Näiden erojen keskiarvon täytyy muuntua merkitykselliseksi arvosanaksi. "Arviointien vertailu" valinta sallii opettajalle asteen kontrollia siinä kuinka nämä vertailut muunnetaan arvosanoiksi. </p>
+<p>Ymmärtääksesi tämän valinnan vaikutuksen, otetaan yksinkertainen esimerkki arvioinnista, jossa on kymmenen Kyllä/Ei kysymystä. Arviointi saattaa käyttää esimerkiksi kysymystä "Onko tämä kaavio oikein muotoiltu?", "Onko laskettu voitto $100.66?", jne. Oleta, että on kymmenen tämän kaltaista kysymystä. Kun "erittäin rento" asetus on valittu, täydellinen yksimielisyys oppilaan ja opettajan välillä antaa arvosanan 100 %, jos on vain yksi kysymys josta ei olla yhtä mieltä, arvosana on 90 %, kaksi erimielisyyttä antaa arvosanaksi 80 %, kolme 70 %, jne... Tämä saattaa näyttää hyvin järkevältä ja saatat miettiä miksi tätä vaihtoehtoa kutsutaan "erittäin rennoksi " vertailuksi. Harkitse tapausta jossa oppilas tekee täysin sattumanvaraisen arvioinnin, missä vastaukset kymmeneen kysymykseen yksinkertaisesti arvataan. Keskiarvona tämä antaisi tulokseksi viisi kymmenestä. Joten "apinan" arviointi saisi arvosanaksi noin 50 %. Tilanne tulee hieman järkevämmäksi "löysä" vaihtoehdolla, silloin satunnainen arviointi saa noin 20 %. Kun valitaan "reilu" vaihtoehto, satunnainen arvailu johtaa 0 %:iin suurimman osan ajasta. Tällä tasolla, arvosana 50 % annetaan, kun 2 arvioijaa on yhtä mieltä kahdeksassa kysymyksessä kymmenestä. Jos kolmesta kysymyksestä ollaan eri mieltä, silloin annettu arvosana on 25 %. Jos valinta on asetettu "tiukkaan", antaa kaksi kysymystä arvosanan 40 %. Siirtymällä "erittäin tiukka" alueelle erimielisyys vain kahdessa kysymyksessä pudottaa arvosanan 35 % ja yhden ainoan kysymyksen erimielisyys antaa arvosanan 65 %. </p>
+
+<p>Tämä esimerkki on täysin keinotekoinen, koska suurimmalla osalla arvioinneista on elementtejä, joilla on enemmän arvoja kuin vain Kyllä tai Ei. Näissä tapauksissa vertailut todennäköisesti tuottavat tulokseksi hieman suurempia arvosanoja kuin yläpuolella viitatut arvot. Monet tasot (hyvin löysä, löysä, reilu...) on annettu, jotta opettaja voi hienosäätää vaihtoehtoja. Jos he kokevat, että annetut arvosanat arvioinneista ovat liian alhaiset, silloin tätä valintaa pitäisi siirtää lähemmäs "rentoa" tai jopa "erittäin rentoa". Ja vaihtoehtoisesti, jos arvosanat oppilaan arviointiin koetaan liian korkeiksi, tämä valinta pitäisi siirtää joko "tiukkaan" tai "erittäin tiukkaan". On kysymys yrityksestä ja erehdyksestä, jotta löydettäisiin paras aloituskohta "reiluksi" vaihtoehdoksi. </p>
+
+<p>Oppimistehtävän aikana opettaja saattaa kokea, että opiskelija-arvioinneista annetut arvosanat ovat joko liian korkeita tai liian alhaisia. Nämä arvosanat näytetään harjoituksen Ylläpito-sivulla. Tässä tapauksessa, opettaja voi muuttaa näitä asetuksia ja uudelleen laskea opilaan arviointi arvosanat ("Arvostelu arvosanat"). Uudelleenlaskenta tehdään klikkaamalla "Uudelleen arvostele opiskelijan arvioinnit" linkkiä, joka löytyy harjoituksen ylläpito sivulta. Tämä voidaan turvallisesti tehdä, milloin tahansa harjoituksessa. </p>
View
16 lang/fi/help/exercise/elements.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p align="center"><b>Arviointielementit</b></p>
+
+<p>Arvioinnin helpottamiseksi oppimistehtävän arvioinnilla tulisi olla sopiva määrä "arviointielementtejä". Jokaisen elementin pitäisi kattaa tietty näkökulma arvioinnista. Tyypillisesti arvioinnilla tulee olemaan viidestä viiteentoista elementtiä kommentoinnille ja arvioinnille, varsinainen määrä riippuu tehtävän koosta ja monimutkaisuudesta. Vertaistehtävä, jossa on vain yksi elementti, sallitaan ja sillä on samanlainen arviointistrategia kuin normaalilla Moodle tehtävällä.
+<p>Tehtävän arvostelustrategiasta riippuvat elementtityypit.
+<p><b>Ei arvosteltu.</b> . Elementit ovat tehtävän näkökulmien kuvauksia. Arvioijaa pyydetään kommentoimaan kaikkia näitä näkökulmia. Kuten kaikkien arvostelustrategioiden kanssa, täälläkin on alue yleisille kommenteille.
+<p><b>Kumulatiivinen. </b> Elementeillä on seuraavat kolme toimintoa:
+<ol>
+<li>Arviontielementin KUVAUS. Tämän tulisi selkeäasti ilmoittaa mitä osa-aluetta tehtävästä se arvioi. Jos arviointi on !!!!!!!!!!!!, on hyvä antaa tietoa siitä mikä ymmärretään loistavaksi, keskinkertaiseksi ja mikä välttäväksi.
+<li>Arviointielementin LAAJUUS. Esiasetettuja asteikoita on olemassa. Nämä vaihtelevat yksinkertaisista Kyllä/Ei asteikoista, monipisteasteikoista aina täydellisiin prosenttiasteikoihin. Jokaisella elementillä on oma kokonsa, jonka pitäisi kattaa elementin kaikki muunnelmat. Huomaa, että elementin koko EI määrää sen tärkeyttä kokonaisarvosanan laskemisessa. 2-piste asteikolla on sama vaikutusvalta kuin 100-piste asteikollakin, ellei elementtien painopisteitä ole määritelty.
+ <p>Jos omia asteikoita on asetettu kurssille, voidaan niitä käyttää. Huomaa, että tällaista asteikkoa käytetään monipisteasteikkona ja vain asteikon ensimmäinen ja viimeinen piste näytetään. Esimerkiksi jos kurssille luodaan oma asteikko: "Erittäin märkä, märkä, kostea, kuiva." tätä voidaan käyttää ja se näytetään 4-piste asteikkona jossa lukee "Erittäin märkä" alussa ja lopussa "kuiva". </p>
+<li>Arviointi elementin PAINOTUS. Oletuksena elementeille on annettu sama tärkeys kokonaisarvosanaa laskettaessa. Painoarvot voi määrätä negatiivisiksi arvoiksi haluttaessa. T ämä on kokeellinen toiminto.
+</ol>
+<p><b>Virheistä vähentävä arviointi: </b> Normaalisti elementit kuvaavat tiettyjä kohtia tai näkökulmia jotka tehtävässä täytyy olla. Arviointi tehdään perustuen näiden kohtien tai näkökulmien olemassaoloon tai poissaoloon. <strong>??Opettajan täytyy asettaa arvosanataulukot jotka antavat suositeltuja arvosanoja. Arvot on annetava käsin. Kun kaikki löytyvät, kun yksi on poissa, kun kaksi on poissa, jne. Jos jotkut kohdat ovat tärkeämpiä kuin toiset, noille kohdille voidaan antaa suurempi painoarvo kuin yksi. Pienemmille kohdille voidaan antaa vähemmän painoarvoa kuin yksi. Kokonais "virhe lasku" on painotettu summa puuttuvista kohdista. Arvioija voi aina tehdä pieniä säätöjä näihin ehdotettuihin arvosanoihin.
+
+<p><b>Kriteeri arvostelu. </b>Elementit antavat sarjan tasoilmoituksia, joita voidaan käyttää tehtävän arvioimiseen. Ilmoitukset voivat olla kasaantuvia tai ne voivat olla yksittäisiä, iman vaikutusta toisiinsa. Arvioijan täytyy päättää, mitkä ilmoitukset parhaiten kuvaavat mitäkin työtä. Opettajan täytyy myös asettaa jokainen kriteeri ilmoitus (criterion statement?) yhteyteen ehdotetun arvosanan kanssa. Näiden pitäisi normaalisti olla järjestyksessä. Arvioija voi tehdä pieniä säätöjä näihin ehdotettuihin arvosanoihin.</p>
+<p><b>Rubric Grading.</b> Tämä on samanlainen kuin kriteeriarvostelu, mutta tässä on enemmän kuin yksi kriteeri. Kriteerien määrä on annettu tehtävän asetuksissa. Jokaisen väitteen sisässä voi olla jopa viisi tasoilmoitusta. Annetussa tehtävässä tasojen määrä voi vaihdella kriteeristä kriteeriin. Kun asetetaan kriteeriä, tyhjä tasoilmoitus viestittää tasoilmoituksen loppua. Täten joillain kriteereillä saattaa olla kaksi tasoa, toisilla kolme, viiteen asti. Kriteeri voi olla painotettu. Tasot on laskettu 0, 1, 2, neljään saakka. Tehtävän arvosana on näiden pistemäärien painotettu summa. </p>
View
4 lang/fi/help/exercise/finalgrades.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Loppuarvosanat</b></p>
+
+<p>Taulukko t&auml;ll&auml; n&auml;yt&ouml;ll&auml; listaa kokonaisarvosanat ja niiden erittelyn. Ensimm&auml;inen arvosana on arvosana (ensimm&auml;iselle) arvioinnille. T&auml;m&auml; lis&auml;t&auml;&auml;n arvosanoihin, jotka on annettu jokaisen palautuksen yhteydess&auml;. Loppuarvosana t&auml;lle teht&auml;v&auml;lle tulee olemaan, joko keskiarvo n&auml;ist&auml; kokonaisarvosanoista, tai kokonaisarvosana parhaasta palautetusta teht&auml;v&auml;st&auml;.
+<p>Liigataulu vaihtoehtoisesti listaa parhaat palautetut ty&ouml;t. Merkint&ouml;jen m&auml;&auml;r&auml; taulukossa asetetaan yhdeksi oppimisteht&auml;v&auml;parametriksi. Jos t&auml;m&auml; arvo asetetaan nollaan, silloin liigataulua ei n&auml;ytet&auml;. Taulu esitet&auml;&auml;n arvosanaj&auml;rjestyksess&auml;, paras palautettu ty&ouml; ensin. Ainoastaan opiskelijan paras palautettu ty&ouml; n&auml;ytet&auml;&auml;n taulukossa.
View
5 lang/fi/help/exercise/grade.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Palautuksen arvosana</b></p>
+
+<p>T&auml;m&auml; arvo m&auml;&auml;ritt&auml;&auml; suurimman arvosanan, mik&auml; palautetulle ty&ouml;lle voidaan antaa. </p>
+<p>Kokonaisarvosana oppimisteht&auml;v&auml;lle on opiskelijan arvioinnin arvosanan ja palautettujen t&ouml;iden arvosanan summa. T&auml;ten jos (suurin mahdollinen) arvosana opiskelijan arvioinnista on asetettu 30:een ja (suurin mahdollinen) arvosana palautetulle ty&ouml;lle on 70, (suurin mahdollinen) arvosana harjoitukselle on 100. </p>
+<p>T&auml;m&auml; arvo voidaan muuttaa milloin tahansa ja opiskelijat (ja opettajat) n&auml;kev&auml;t vaikutuksen arvosanoihin v&auml;litt&ouml;m&auml;sti.</p>
View
17 lang/fi/help/exercise/grading.html
@@ -0,0 +1,17 @@
+<p align="center"><b>Tehtävien arviointi</b></p>
+
+<p>Tässä oppimistehtävässä oppilaat ja opettajat käyttävät samaa arviointilomaketta arvioidakseen tuotettua työtä. Lomaketta käyttää harjoituksen eri vaiheissa kaksi ryhmää, täten tässä annettava kuvaus on jaettu kahteen osaan. </p>
+<p>In this Exercise the same Assessment Form is used by Students and Teachers to assess the work produced. The form is used at different stages of the exercise by the two groups, thus the explaination given here is divided into two parts.</p>
+<p><b>For Students</b></p>
+<p><strong>Oppilaille</strong></p>
+<p>Arviointilomaketta käytetään pääasiassa näyttämään kuinka opettaja arvioi työsi. Sinun tarvitsee täyttää tämä kaavio <strong>ennen</strong> kuin voit palauttaa työsi. Voit käyttää sitä tarkistuslistana. Lomaketta ei lähetetä opettajalle kun tallennat sen. Voit palata tähän lomakkeeseen ja parannella sitä (ja työtäsi) niin monta kertaa kuin haluat., mutta vain jos <strong>et</strong> ole jo palauttanut työtäsi. Jokatapauksessa, arviointisi sisältö jäädytetään ja se annetaan opettajan nähtäväksi, heti kun palautat työsi. </p>
+
+<p>Jos opettaja pyytää sinua tekemään muutoksia työhösi ja uudelleenpalauttamaan sen, sinua<strong> ei</strong> pyydetä uudelleen arvioimaan "uutta" työtäsi. Tämä arviointi tehdään vain ensimmäisellä kerralla. </p>
+
+<p>Tätä omasta työstäsi tekemää (ensimmäistä) arviointia verrataan opettajan antamaan arvioon . Mitä lähemmäs toisiaan arvioinnit osuvat, sitä parempi on työsi arvostelu arvosana. Tämä arvosana on yleensä pienempi kuin työstäsi saamasi arvosana. Oppimistehtävän loppuarvosana on näiden lukujen summa.</p>
+
+<p>Kun olet palauttanut työsi, opettaja arvioi sen käyttämällä apunaan samaa arviointilomaketta. Voit halutessasi nähdä opettajien antamat pisteet ja kommentit. Opettajien arvosanat yleensä muodostavat pääosan oppitehtävän loppuarvosanasta.</p>
+<p><strong>Opettajalle</strong></p>
+<p>Arviointilomaketta käytetään arvostelemaan oppilaiden tekemät palautukset. Nämä arvosanat määräävät yleensä pitkälle oppilaan saaman arvosanan. Arviosi, sen arvosana ja mahdolliset kommentit, ovat sen oppilaan nähtävissä joka palautti työn. Kun arviointi on valmis, tulisi sinun päättää, pitäisikö oppilaan muuttaa ja uudelelenpalauttaa työnsä parannuksien toivossa, vaiko ei. </p>
+
+<p>Kun talletat arvioinnin, sinulle annteaan hetki aikaa tehdä muutoksia tai lisäyksiä ennen kuin arviointi päästetään oppilaiden nähtäville</p>
View
7 lang/fi/help/exercise/gradinggrade.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><strong>Itsearvoinnin arvosana</strong></p>
+<p>Tämä on maksimi arvosana joka voidaan antaa opiskelijan tekemälle arvioinnille. Eli arvosana opiskelijan itsearvioinnista.
+ Itsearvoinnin arvosana määritetään vertaamalla opiskelijan arviota opettajan antamaan arviontiin. Tämä määrittää arvioinnin asteen eikä ole maksi arvosana tehtävästä jota kutsutaan "Palautuksen arvosanaksi".</p>
+
+<p>Tehtävän arvosana muodostuu itsearvioinnin arvosanan ja palautuksen arvosanan summasta.</p>
+
+<p>Tätä asetusta voidaan muuttaa koska tahansa ja muutokset on heti voimassa</p>
View
15 lang/fi/help/exercise/gradingstrategy.html
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center"><strong>Arviointistrategia</strong></p>
+<p align="left">Oppimistehtävä on melko joustava arvioititapojen suhteen. Tehtävän arvointi voi olla:</p>
+<p align="left">1. <strong>Ei arviointia</strong>: Opiskelijoiden itsearvoitia ei oteta huomioon. Opiskelijat voivat kommentoida töitään, mutta eivät arvioi niitä. Opettaja voi tosin halutessaan arvostella opiskelijoiden kommentit. Nämä arviointien arvosanat muodostavat pohjan opiskelijan loppuarvosanoille. jos opettaja ei arvioi opiskelijoiden arviointeja, tehtävälle ei tule mitään lopullista arvosanaa.</p>
+<p align="left">2. <strong>Kumulatiivinen</strong>: Tämä tyyppi on oletuksena. Tässä jokaisen arvion arvosana muodostuu joukosta arviointielementtejä . Jokaisen elementin tulisi kattaa jokin tietty arvioinnin osa. Tavallisesti tehtävällä on 5-15 elementtiä joita kommentoida tai arvostella. Tämä määrä tietysti vaihtelee tehtävän monimutkaisuudesta ja koosta riippuen. Oppimistehtävä yhdellä elementillä on sallittu ja sillä on samanlainen arviointistrategia, kuin tavallisella Moodle-tehtävällä.</p>
+<p align="left">Elementeillä on seuraavat 3 ominaisuutta:</p>
+<p align="left">1. Arviontielementin KUVAUS. Tämän tulisi selkeäasti ilmoittaa mitä osa-aluetta tehtävästä se arvioi. Jos arviointi on laadullinen, on hyvä antaa tietoa siitä mikä ymmärretään loistavaksi, keskinkertaiseksi ja mikä välttäväksi. </p>
+<p align="left">2. Arviointielementin ASTEIKKO. Esiasetettuja asteikoita on olemassa. Nämä vaihtelevat yksinkertaisista Kyllä/Ei asteikoista, monipisteasteikoista aina täydellisiin prosenttiasteikoihin. Jokaisella elementillä on oma asteikkonsa, jonka pitäisi kattaa elementin kaikki muunnelmat. Huomaa, että elementin asteikko EI määrää sen tärkeyttä kokonaisarvosanan laskemisessa. 2-piste asteikolla on sama vaikutus kuin 100-piste asteikollakin, ellei elementtien painopisteitä ole määritelty.</p>
+<p align="left">Jos omia asteikoita on asetettu kurssille, voidaan niitä käyttää. Huomaa, että tällaista asteikkoa käytetään monipisteasteikkona ja vain asteikon ensimmäinen ja viimeinen piste näytetään. Esimerkiksi jos kurssille luodaan oma asteikko: "Erittäin märkä, märkä, kostea, kuiva." tätä voidaan käyttää ja se näytetään 4-piste asteikkona jossa lukee "Erittäin märkä" alussa ja lopussa "kuiva". </p>
+<li>Arviointielementin PAINOTUS. Oletuksena elementeille annetaan yhtäläinen painoarvo kun tehtävän yleisarvosanaa lasketaan. Tämän voi muuttaa antamalla tärkeämmille elementeille suurempi painoarvo kuin 1, ja ei niin tärkeille pienempi kuin 1. Painoarvojen muuttaminen EI vaikuta maksimiarvosanaan, koska tämä arvo on liitetty "Maksimi Arvosana" parametriin.
+
+<li><b>Virheistä vähentävä arviointi: </b>Tässä tehtävätyypissä palautukset arvostellaan Kyllä/Ei asteikolla.Asteikon määrittää Arviointitaulu joka antaa virheiden määrän ja suositellun arvosanan suhteen. Esimerkiksi tehtävällä voi olla kuusi merkittävää osaa jotka tulisi löytyä palautetusta tehtävästä, jolloin arviointitaulu antaa suositeltuja arvosanoja sen mukaan löytyvätkö kaikki palautuksesta, vai puuttuuko jokin. Yksittäisille osille voi halutessaan asettaa painoarvot, mikäli jotkin osat ovat toisia tärkeämpiä. Virheiden määrä on puuttuvien osien painoarvojen summa. Oletusarvoisesti jokaisella osalla on painoarvo 1. Arviointitaulu on yleensä epälineaarinen. Suositellut arvosanat voivat olla kymmenen osan tehtävälle esim.. 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%. Arvostelija voi säätää suositeltua arvosanaa 20% kupaankin suuntaan, määritelläkseen palautuksen lopullisen arvosanan.
+<li><strong>Kriteeriarviointi:</strong> Tämä on arvostelutavoista yksinkertaisin (mutta ei kuitenkaan helpoin asettaa.). Palautukset arvostellaan tietyjä kriteereitä vastaan. Arvioija päättää mikä niistä parhaiten sopii työhön. Arvosanan määrittää arviointitaulu, joka antaa suositeltavia arvosanoja jokaiselle kriteerille. Esimerkkinä, tehtävä voi olla asetettu, sanotaan vaikka, viidellä kriteerillä ja arvioijan on valittava yksi niistä jokaiselle arvioimalleen työlle. Kuten Virheistä vähentävässä arvioinnissa, arvioija voi säätää suositeltua arvosanaa 20% kupaankin suuntaan, määritelläkseen palautuksen lopullisen arvosanan.
+
+<li><b>Rubriikki</b> Tämä arviointi muistuttaa kriteripohjastaarvoitia, mutta se tarjoaa useita arvioitiryhmiä. Jokainen ryhmä kattaa tietyn kategorian ja voi pitää sisällään 5 väitettä.Joaiselle ryhmälle määritetään painoarvot jota verrataan ryhmän yhteisarvioon.
+</ol>
View
21 lang/fi/help/exercise/index.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+<p>Exercises</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=administration.html">Ylläpito-sivu</a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=elements.html">Arviointielementit</a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=comparisonofassessments.html">Arviontien vertailu </a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=finalgrades.html">Loppuarvosanat</a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=grade.html">Palautuksen arvosana</a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=gradinggrade.html">Itsearrvioinnin arvosana </a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=grading.html">Arviointi</a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=gradingstrategy.html">Arviointistrategia</a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=leaguetable.html">Tulostaulu </a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=leaguetablenames.html">Tulostaulun nimet </a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=managing.html">Oppimistehtävän hallinta </a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=moreinfo.html">Lisätietoja</a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=nelements.html">Elementtien määrä arvioinnissa</a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=regrading.html">Palautuksen uudelleenarvostelu </a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=specimen.html">Specimen Assessment Form</a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=submissionofdescriptions.html">Oppimistehtävän kuvauksen antaminen </a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=takeownership.html">Oppimistehtävän haltuun ottaminen </a>
+ <li><a href="help.php?module=exercise&file=usemax.html">Käytä maksimi arvosanoja</a>
+</ul>
View
2 lang/fi/help/exercise/leaguetable.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+p align="center"><strong>Tulostaulu</strong></p>
+<p align="left">Tämä valinta määrittää, tulisiko tulostaulu näyttää oppimistehtävän lopussa. Jos taulu näytetään, se listaa vain parhaat oppimistehtävässä palautetut työt. Jos näytettävien määrä on 0, taulua ei näytetä.</p>
View
3 lang/fi/help/exercise/leaguetablenames.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><strong>Tulostaulun nimet </strong></p>
+
+<p align="left">Tämä valinta määrittää tulisiko opiskelijoiden nimet näyttää oppimistehtävän lopussa olevassa tulostaulussa. Oletusarvoisesti niitä ei näytetä, silloin taulu on anonyymi. </p>
View
27 lang/fi/help/exercise/managing.html
@@ -0,0 +1,27 @@
+<p align="center"><b>Oppimistehtävän hallinta </b></p>
+<p align="left">Oppimistehtävä on hieman monimutkaisempi kuin perinteinen tehtävä. Siihen kuuluu kolme askelta tai vaihetta. Nämä ovat: </p>
+
+<p>1. <strong>Oppimistehtävän määrittely: </strong>Tuotetun työn arviointi helpottuu jos se hajotetaan osiin, "arviointielementteihin". Tämä tekee tehtävän arvioinnistä selkeämpää ja antaa opiskalijalle pohjan jolle muodostaa käsityksensä tehtävästä. Opettajan osaksi jää asettaa elementit ja näin luoda pohja jolle tehtävän arviointi perustuu.</p>
+
+<p>Kun Arviontioelementit ovat asetettu, tulee opettajan antaa oppimistehtävää kuvaava HTML tai Word dokumentti. Tämä tiedosto näytetään oppilaille oppimistehtävän toisessa vaiheessa.</p>
+
+<p>Opettajat voivat halutessaan luoda sarjan saman tyylisiä harjoituksia/oppimistehtäviä. Tämän tekemiseen käytetään HTML-tai Word-dokumentteja ja ne lähetetään oppimistehtävään. Huomaa, että näiden oppimistehtävien tulisi olla melko samankaltaisia koska samaa Arviontilomaketta käytetään kaikille muunnelmille. Useiden harjoitusten lähettäminen ja valmistelu on vapaaehtoista ja tietyissä tapauksissa se ei ehkä ole hyvä asia.</p>
+
+<p>2. <strong>Salli opiskelijoiden arvioinnit ja palautukset: </strong>Tehtävä avataan nyt opiskelijoille. Mikäli opettaja on asettanut useita tehtäviä, opiskelijat näkevät niistä eri versiot. Muussa tapauksessa opiskelijat näkevät saman oppimisharjoituksen.</p>
+
+<p>Ennen kuin opiskelijat voivat palauttaa työnsä, on heidän täytettävä arviointilomake kokonaisuudessaan. Kun lomake on täytetty, heille näytetään lähetys-lomake. Opiskelijat voivat korjata työtään oman arviointinsa pohjalta.</p>
+
+<p>Kun opiskelija on palauttanut työnsä, opettaja voi aloittaa sen arvioinnin. Linkki "Opiskelijan arviointiin palauttamat työt" näyttää ne työt joita ei ole vielä arvioitu. Vanhin näistä on sivun yläosassa. Näiden palautusten arviointilomake perustuu alkujaan opiskelijan omaan arvioon työstään. Opettaja voi muuttaa niitä arvioita ja lisätä haluamiaan kommentteja. Kaksi viimeistä nappia antavat opettajan päättää, salliiko hän oppilaan uudelleenpalauttaa työnsä vai ei.
+<p>Jos opettaja sallii oppilaan uudelleenpalauttaa työnsä ja nämä ovat niin tehneet, näkyy opettajan aikaisempi arviointi opiskelijoille/p>
+
+<p>Tämä sama valinta, antaa opettajan ohjata tätä uudelleenpalautusten ja arviointien kierrettä. Jos opiskelijoiden annetaan laittaa oppimistehtävään useita töitä, opettajan tulisi päättää perustuvatko loppuarvosanat opiskelijan palautusten parhaaseen arvosanaan vai palautettujen töiden arvosanojen keskiarvoon. Tätät asetusta voi muuttaa missä tahansa oppistehävän vaiheessa päivitämällä oppiharjoitusta. Sen vaikutukset näkyvät välittömästä Arvosanat-sivulla.
+<p>Kun oppimistehtävän aikaraja saavutetaan, opiskelijat voivat jatkaa töiden palauttamista. Tosin työt jotka tulevan aikarajan jälkeen merkitään myöhästyneiksi. Työ ilmestyy arvioitavien listaan ja opettaja voi halutessaan arvioida sen normaalisti. Monissa listoissa jotka näyttävät ko. työn, palautuspäivämäärä näytetään punaisena. Jos myöhästynyt työ saa arvosanan, arvosana näytetään punaisella ja suluissa. Sellaisia arvosanoja EI käytetä lopullisen arvosanan laskemisessa eikä niitä myöskään näytetä Arvosanat-sivulla. Opettaja voi halutessaan pyyhkiä "myöhästynyt" arvon työstä menemällä Ylläpitäjät-valikkoon ja klikkaamalla sopivaa linkkiä. Palautettua työtä käytetään siitä eteenpäin loppuarvosanan laskemisessa.</p>
+</li>
+<li><p>3. <strong>Näytä lopulliset arvosanat ja tulostaulu</strong> Tässä oppimistehtävän viimeisessä vaiheessa opiskelijat voivat nähdä lopullisen arvosanansa. Opiskelijat voivat nähdä arvosanansa kaikissa muissakin vaiheissa (paitsi ensimmäisessä), mutta ne eivät ole vielä lopullisia, sillä ne lasketaan lennossa, siihen mennessä palautettujen töiden arvioiden pohjalta. </p>
+<p>Tässä vaiheessa oppilaat <strong>eivät</strong> voi tehdä enää palautuksia. Tässä vaiheessa tehtävä suljetaan ja opettajalla on mahdollisuus näyttää opiskelijoille parhaita palautettuja töitä.</p>
+<p>Opiskelijat (ja opettajat) voivat myös lukea palautettujen töiden tulostaulua. Tulokset järjestetty siten, että paras palautettu tehtävä on ylinnä. Siinä palautetulle tehtävälle annettu arvosana on opettajan antama arvosana. Mikäli opiskelija on palauttanut useita töitä, näytetään vain hänen paras työnsä taulussa. Jos näytettävien tehtävien lukumääräon asetettu nollaan (0), taulua ei näytetä lainkaan. </p>
+</li>
+</ol>
+
+<p>Opiskelijan arvosana oppimistehtävästä on opiskelijoiden itsearvioinnin arvosana ja palautusten arvosanojen summa. Suurimmat mahdolliset arvosanat asetetaan oppimistehtävän asetuksissa. Näitä arvoja voi kuitenkin muttaa (päivittämällä harjoitusta) milloin tahansa tehtävän aikana ja opiskelijoiden ja opettajan näkemät arvosanat heijastavat aina sen hetkisiä suurimpia mahdollisia arvoja.</p>
+<p>Opettaja voi avata Ylläpito-sivun milloin tahansa harjoituksen aikana. Se näyttää listan opiskelijoiden (omien töidensä) arvioinneista, sekä heidän palautuksistaan.Opettaja voi käyttä tätä sivua palautusten arviointiin ja uudelleenarviointiin, antaakseen uuden arvosanan arvioinnille, poistaakseen palautuksia ja arviointeja sekä valvomaan yleisesti tehtävän etenemistä. </p>
View
2 lang/fi/help/exercise/mods.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<img valign="middle" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/exercise/icon.gif"> <b>Oppimistehtävä</b>
+<p>Oppimistehtävä on yksinkertainen, mutta hyvin tehokas tehtävä. Siinä opettaja pyytää opiskelijoita tekemään jonkin käytännön työn. Se voi olla esseen kirjoittaminen tai raportti, esitelmän suunnittelu tai melkein mitä tahansa. Kun opiskelijat ovat valmiita, täytyy heidän arvioida oma työnsä ennen kuin antavat sen opettajalle. Kun tehtävä on palautettu, opettaja arvioi opiskelijan työn käyttäen samaa arviointilomaketta. Opettaja voi antaa palautetta opiskelijalle ja pyytää häntä parantamaan työtään ja palauttaa se uudelleen mikäli tilanne sen vaatii. Lopullinen arvosana perustuu opiskelijan kykyyn arvioida omaa työtään ja työhön itseensä.</p>
View
23 lang/fi/help/exercise/moreinfo.html
@@ -0,0 +1,23 @@
+<p><img valign="middle" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/exercise/icon.gif"> <b>Oppimistehtävä</b></p>
+<p>Oppimistehtävä on yksinkertainen, mutta hyvin tehokas tehtävämalli. Siinä opettaja pyytää opiskelijoita tekemään jonkin käytännön työn. Se voi olla esseen kirjoittaminen tai raportti, esitelmän suunnittelu tai melkein mitä tahansa. Kun opiskelijat ovat valmiita, täytyy heidän itsearvioida oma työnsä ennen kuin antavat sen opettajalle. Kun tehtävä on palautettu, opettaja arvioi opiskelijan työn käyttäen samaa arviointilomaketta kuin opiskelija. Opettaja voi antaa palautetta opiskelijalle ja pyytää häntä parantamaan työtään ja palauttaa se uudelleen mikäli tilanne sen vaatii. Lopullinen arvosana perustuu opiskelijan kykyyn arvioida omaa työtään ja työhön itseensä.</p>
+<p>Ennen aloittamista, opettaja valmistelee oppimistehtävän:</p>
+<p><ol>
+<li><p> Luomalla Word-dokumentin joka esittelee oppimistehtävän ja kertoo opiskelijoille, mitä heidän tulisi tuottaa. Tämä tiedosto ladataan oppimistehtävään opettajan toimesta. </p></li>
+<li>Lisäämälllä tekstimuotoisia osia ja valitsemalla arviointilomakkeen asetukset. Tätä lomaketta käyttävät sekä opiskelijat, että opettaja arvioimaan oppimistehtävässä luotua työtä. Arviointi tapoja on useita (katso aputiedosto "Arviointistrategia")</p></li>
+</ol></p>
+
+<p>Suurissa luokissa, opettajalle on helpompaa luoda useampia versioita oppimistehtävästä. Se pitää huolen siitä , että jokainen opiskelija tekee eri työn ja lisää oppimistehtävän vaihtelevuutta. Nämä versiot jaetaan opiskelijoille satunnaisesti, mutta tasapainoitetusti. Jokainen opiskelija saa yhden oppimistehtävän, mutta jokaisen version määrä luokassa on suurinpiirtein sama. Huomaa, että muunnelmien ei pitäisi olla liian erilaisia, koska niiden arviointiin käytetään samaa arviointilomaketta.</p>
+
+<p>Kun kuvaus on annettu ja arviointilomake on kunnossa, harjoitus avataan opiskelijoille ja heille näytetään kuvaus tehtävästä. Kun he ovat tehneet oppimistehtävän, heidän on arvioitava se itse (käyttämällä arviointilomaketta) ennen tehtävän palauttamista opettajalle. Opiskelija voi käyttää arviointilomaketta eräänlaisena tarkistuslistana, ja jos he voivat tai haluavat, parannella työtään ennen sen palauttamista opettajalle. Heitä tulisi myös rohkaista tekemään niin!</p>
+
+<p>Kun opiskelija on palauttanut työnsä, arviointilomake, että työ itsessään tulee opettajan saataville. Opettaja tarkistaa työn (käyttäen opiskelijan arviointia lähtökohtana) ja päättää, pitäsikö opiskelijan palauttaa työ uudelleen paranneltuna.</p>
+
+<p>Mikäli opettajsta tuntuu siltä, että työtä voisi vielä parantaa, opiskelijalle voi antaa tilaisuuden uudelleenpalautukseen. Mikäli näin tapahtuu, opettaja uudelleenarvioi työn, käyttämällä arviointilomaketta joka sisältää arvosanat ja kommentit edellisistä palautuksista. Tosin, uudelleenarviointi on enemmänkin päivitys vanhaan arviointilomakkeeseen, joka tehdään opiskelijan parannellun tehtävän valossa, sen sijaan että arviointi aloitettaisiin täysin alusta.</p>
+
+<p>Kun oppimistehtävän aikaraja saavutetaan, opiskelijat voivat jatkaa töiden palauttamista. Tosin työt jotka tulevan aikarajan jälkeen merkitään myöhästyneiksi. Mikäli opettaja haluaa, hän voi antaa työlle arvosanan ja antaa oppilaalle palautetta. Myöhästyneitä töitä ei oteta mukaan loppuarvosanojen laskentaan. Jos opettaja jostain syystä haluaa sallia myös myöhästyneet oppimistehtävät kuten muutkin palautukset, hän voi poistaa "myöhästynyt" merkinnän Ylläpitäjä-sivulta, etsimällä työn ja klikkaamalla sopivaa linkkiä. Kyseisen työn arvosanaa käytetään siitä lähtien loppuarvosanojen laskemisessa.</p>
+
+<p>Kun kaikki palautukset on arvioitu, oppimistehtävä siirtyy viimeiseen vaiheeseen. Tämän jälkeen tulevia palautuksia ei hyväksytä. Opiskelijat voivat nähdä loppuarvosanansa ja jokaisesta eri työstään saamansa arvosanan. Opiskelijan arvosana on itsearvioinnin arvosanan (tämä arvosana on opiskelijan arvioinnin ja opettajan arvioinnin erotus) ja opettajan palautuksista antamien arvosanojen summa. (Opiskelijan arviointiinsa antamaa arvosanaa <strong>ei</strong> käytetä) </p>
+
+<p>Kun opettaja antaa opiskelijan uudelleenpalauttaa työn, hänen pitäisi miettiä kuinka asettaa valinta, joka ohjaa miten opiskelijan loppuarvosana lasketaan opiskelijan tekemistä tehtäväpalautuksista. Tämä valinta sallii opettajan käyttää joko palautusten keskiarvoa tai parasta palautuksista. Tätä voi muuttaa milloin tahansa ja sillä on välitön vaikutus Arvosanat-sivuun. </p>
+
+<p>Viimeisessä vaiheessa opiskelijat voivat nähdä töiden tulostaulun. Tämä on järjestelty lista opiskelijoiden töistä. Paremman arvosanan saaneet ovat korkeammalla. Jos opiskelija on palaututtanut useita töitä, vain tauluun pääsee vain opiskelijan paras palautus. </p>
View
4 lang/fi/help/exercise/nelements.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><strong>Kommenttien, Elementtien, Siteiden, Kriteerien tai Rubrikkien lukumäärä </strong></p>
+<p>Luku kertoo, kuinka montaa kohtaa käytetään arvioinnissa. Riippuen arvostelustrategiasta, tämä luku antaa joko kommenttien, arviointielementtien, siteiden, kriteerien tai kriteerikategorioiden lukumäärän rubricissa. Yleensä arvioinnilla on noin 5-15 osaa. Todellinen lukumäärä riippuu tehtävän koosta ja monimutkaisuudesta. </p>
+<p>Oppimistehtävän asetusvaiheessa tätä lukua voidaan muuttaa vapaasti. Sen kasvattaminen lisää tyhjiä elementtejä arviointilomakkeeseen. Sen pienentäminen taas poistaa niitä. </p>
+<p>Kaikilla arvioinneilla on Yleiset kommentit-kenttä "Ei arvostelua" tyylisessä oppimistehtävässä tämä luku kertoo lisäkommenttialueiden määrän. Se voidaan asettaa nollaan, jolloin oppimistehtävällä onn vain 1 kommenttikenttä, Yleiset kommentit. </p>
View
2 lang/fi/help/exercise/password.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p align="center"><b>Salasanat</b></p>
+<p align="left">Tämä kenttä asettaa oppimistehtävälle salasanan. Se voi olla maksimissaan 10 merkkiä pitkä. Se voidaan nollata milloin tahansa oppimistehtävän aikana. "Käytä salasanaa" määrittää, kysytäänkö oppimistehtävään osallistuvilta opiskeljoilta salasanaa vai ei. </p>
View
12 lang/fi/help/exercise/regrading.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>Re-grading Student Assessments</b></p>
+<p align="center"><strong> Itsearvioinnin uudelleenarviointi</strong></p>
+<p align="left">Tämä linkki laskee uudelleen kaikkien opiskelijoiden itsearvioinnin arvosanat . Yleensä ei tätä <strong>ei </strong>tarvitse tehdä. Opiskeljioiden uudet arviot saavat automaattisen asteikon, kun opettaja on arvioinut ko. työn tuloksen oppilaalta.</p>
+
+<p>Mutta jos arviointien arvosanat tuntuvat liian korkeilta tai matalilta, voi opettaja muuttaa "Arviointien vertailu" valintaa (päivittämällä oppimistehtävää) . Tämän asetuksen oletus on "Reilu". mikäli Arviontien arvosanat ovat liian suuret, asettamalla asetuksen "Jyrkäksi" tai "Erityisen jyrkäksi", voi arvosanoja pienentää. Toisaalta mikäli arvosanat ovat liian korkeat, voi asetuksen laittaa "Rento" tai "Hyvin rento" kohtiin. Tämä kasvattaa arvosanoja. </p>
+
+<p>Tämän asetuksen muuttaminen tehdään näin: </p>
+<ol>
+ <li>Päivitä oppimistehtävän Arviointien vertailu asetus.</li>
+ <li>Mene tehtvän yllpito-sivulle ja klikaa "Uudelleenarvoi itsearvioinnit"</li>
+</ol>
+</p>
View
5 lang/fi/help/exercise/specimen.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center">Esimerkki Arviointilomakkeesta</p>
+<p align="center"><strong>Esimerkki Arviointilomakkeesta</strong></p>
+<p align="left">Tässä näet arviointiin käytetyn lomakkeen yksityiskohdat. Opettajasi ja sinä käytätte sitä arvioimaan työsi.</p>
+
+<p>Huomaa, että vaikka voit muuttaa sivun arvosanoja, muutoksesi EIVÄT tallennu. Tämä on vain esimerkkilomake, mutta arvioinnissa käytetään hyvin samankaltaista lomaketta.</p>
View
3 lang/fi/help/exercise/submissionofdescriptions.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Oppimistehtävän kuvauksen antaminen </b></p>
+<p align="left">Opettajan tulee antaa vähintään yksi kuvaus jokaiselle työlle tai oppimistehtävälle. Kuvaus voidaan pitää Word-dokumentissa tai HTML-tiedostossa (tai missä tahansa tiedostossa, joka voidaan näyttää internet-selaimessa). Tämä tiedosto näytetään opiskelijoille ja sen pitäisi sisältää ohjeita joiden avulla harjoituksen voi suorittaa onnistuneesti.</p>
+<p>Opettajan on mahdollista lähettää enemmän kuin yksi kuvaus oppimistehtävälle. Näitä käytetään satunnaisesti ja eri opiskelijat näkevät eri kuvauksen oppimistehtävästä. Kuvausten tulisi olla yhteensopivia käytetyn arviontilomakkeen kanssa, koska samaa lomaketta käytetään kaikkien tehtäväkuvausten kanssa. </p>
View
3 lang/fi/help/exercise/takeownership.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Oppimistehtävän ottaminen Omistukseen </b></p>
+<p align="left">Tämä linkki sallii opettajan ottaa omistukseensa oppimistehtävään annetut palautukset. Sinun tarvitsee tehdä tämä, mikäli olet tuonut oppimistehtävän jonkin toisen kurssin varmuuskopiosta. Nämä tuodut vastaukset voivat kuulua kenelle tahansa. Tämän linkin avulla voit siirtää kaikki annetut vastaukset nimiisi. Tämä menettely estää mahdolliset ongelmat tekemällä sinusta omistajan.</p>
+<p align="left">Muutokset evät vaikuta tuotuihin vastauksiin. </p>
View
2 lang/fi/help/exercise/usemax.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p align="center"><b>Useiden palautusten hallinta </b></p>
+<p align="left">Tämä valinta kertoo miten oppimistehtävän kuuluisi laskea opiskelijoiden loppuarvosanat. Jos opiskelija antaa useita palautuksia, opettaja voi valita käyttääkö hän annettujen yritysten parasta arvosanaa, vaiko keskiarvoa. Tätä valintaa voi vaihtaa vaikka kesken oppimistehtävän. Jokaisella muutoksella on välitön vaikutus Arvosanat-sivuun (olettaen, että useita palautuksia on tullut) </p>
View
4 lang/fi/help/exercise/usepassword.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b> Käytä salasanaa</b></p>
+
+<p>Tavallisesti oppimistehtävä on auki, ja vain siinä tapauksessa, jos se on näkyvissä, opiskelijat voivat nähdä sen sisällön. Oppmistehtävän saatavuus kurssin sisällä on tavallisesti ohjattu Näytä/Piilota-toiminto asetuksen kautta.</p>
+<p>Käytä salasanaa- valintaa käytetään asettamaan salasana kurssin sisällä. On tilanteita jolloin on välttämätöntä salasanasuojata harjoitus. Esimerkiksi jos harjoitusta käyttää usea eri opiskelijaryhmä ja he kaikki saavat saman harjoituksen, mutta eri aikaan. Näissä tilanteissa salasanasuojausta käytetään estämään seuraavana harjoituksen saavan ryhmän opiskelijoita tekemästä tehtävää, kun se on avattu ensimmäiselle ryhmälle.</p>
View
12 lang/fi/help/forum/mods.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Keskustelualueet</B></P>
-<UL>
-<P>
-Tämä työkalu saattaa olla kaikkein tärkein - suurin osa kurssin keskusteluista tapahtuu täällä. Keskustelualueita voi rakentaa useilla eri tavoilla ja niihin voi lisätä vertaisarvioinnin. Viestit voivat olla eri tiedostotyyppejä ja niissä voi olla mukana liitteitä. Jos osallistuja tilaa keskustelupalstan, hän saa kopiot kaikista uusista viesteistä sähköpostiinsa. Opettaja voi myös halutessaan pakottaa kaikki osallistujat tilamaan tietyt keskustelupalstat.
-
-</UL>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/forum/icon.gif"> <B>Keskustelualue</B></P>
+<UL>
+<P>
+Tämä työkalu saattaa olla kaikkein tärkein - suurin osa kurssin keskusteluista tapahtuu täällä. Keskustelualueita voi rakentaa useilla eri tavoilla ja niihin voi lisätä vertaisarvioinnin. Viestit voivat olla eri tiedostotyyppejä ja niissä voi olla mukana liitteitä. Jos osallistuja tilaa keskustelupalstan, hän saa kopiot kaikista uusista viesteistä sähköpostiinsa. Opettaja voi myös halutessaan pakottaa kaikki osallistujat tilamaan tietyt keskustelupalstat.
+
+</UL>
View
4 lang/fi/help/glossary/aliases.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><strong>Avainsanat</strong></p>
+
+<p>Jokaisessa sanaston merkinnässä voi olla aiheeseen liittyvä lista avainsanoja (tai peitenimiä).</p>
+<p> Näitä sanoja voidaan käyttää vaihtoehtoisina tapoina viittaamaan merkintään. Niitä käytetään esimerkiksi ailloin, kun luodaan automaattisia linkkejä.</p>
View
5 lang/fi/help/glossary/aliases2.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><strong>Avainsanat</strong></p>
+
+<p>Jokaisessa sanaston merkinnässä voi olla aiheeseen liittyvä lista avainsanoja (tai peitenimiä).</p>
+<p> Erottele peitenimet toisistaan rivinvaihdoilla.</p>
+<p> Näitä sanoja voidaan käyttää vaihtoehtoisina tapoina viittaamaan merkintään. Niitä käytetään esimerkiksi ailloin, kun luodaan automaattisia linkkejä.</p>
View
4 lang/fi/help/glossary/allowcomments.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Salli merkintöiden kommentointi</b></p>
+<p>Opiskelijoiden voidaan sallia lisätä kommentteja sanastomerkintöihin. </p>
+<p>Voit valita onko tämä ominaisuus käytössä vai ei. </p>
+<p>Opettajat voivat aina lisätä kommentteja sanastomerkintöihin. </p>
View
3 lang/fi/help/glossary/allowduplicatedentries.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><strong>Salli kaksinkertaiset merkinn&auml;t </strong></p>
+
+<p>Jos asetat t&auml;m&auml;n valinnan p&auml;&auml;lle, silloin monien merkint&ouml;jen sallitaan k&auml;ytt&auml;&auml; samaa k&auml;sitenime&auml;. </p>
View
5 lang/fi/help/glossary/allowprintview.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Salli tulosta-näkymä</b></p>
+
+<p>Opiskelijoiden sallitaan nähdä sanaston tulostus-näkymä.</p>
+
+<p>Opettajatvoivat aina käyttää tulostusnäkymää.</p>
View
5 lang/fi/help/glossary/attachment.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Käsitteiden liitteet</b></p>
+
+<p>Voit ladata sanastoon halutessasi yhden liittetiedoston per käsite.</p>
+
+<p>Voit käyttää tätä ominaisuutta esim. kuvien tai dokumenttien jakamiseen.</p>
View
4 lang/fi/help/glossary/casesensitive.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Kirjoinkoon vaikutus</b></p>
+
+<p>T&auml;m&auml; asetus m&auml;&auml;ritt&auml;&auml; onko isojen ja pienten kirjainten yhteensopivuus tarpeellista, kun suoritetaan automaattista linkityst&auml; n&auml;ihin merkint&ouml;ihin.</p>
+<p>Esimerkiksi, jos t&auml;m&auml; on p&auml;&auml;ll&auml;, silloin sana &quot;html&quot; <strong>EI</strong> linkity sanastomerkint&auml;&auml;n &quot;HTML&quot;. </p>
View
2 lang/fi/help/glossary/defaultapproval.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p align="center"><b>Hyv&auml;ksytty oletuksena</b></p>
+<p>T&auml;m&auml; asetus sallii opettajan m&auml;&auml;ritell&auml; mit&auml; tapahtuu uusille opiskelijoiden lis&auml;&auml;mille merkinn&ouml;ille. Ne voidaan automaattisesti asettaa saataville kaikille, muutoin opettajan t&auml;ytyy hyv&auml;ksy&auml; jokainen yksitt&auml;in.</p>
View
3 lang/fi/help/glossary/description.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><strong>Kuvaus</strong></p>
+
+<p>T&auml;m&auml; kentt&auml; sallii sinun kuvata sanaston tarkoitusta, ja mahdollisesti tarjota ohjeita tai taustatietoa, linkkej&auml;, jne.</p>
View
7 lang/fi/help/glossary/destination.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Tuotujen merkintöjen kohteen määrittely</b></p>
+
+<p>Voit määritellä mihin haluat tuoda merkinnät: </p>
+<ul>
+<li><strong>Nykyinen sanasto:</strong> Liittää tuodut merkinnät parhaillaan auki olevaan sanastoon.</li>
+<li><strong>Uusi sanasto:</strong> Luo uuden sanaston, joka perustuu informaatioon valituissa tuoduissa tiedostoissa, ja syöttää uudet merkinnät siihen.</li>
+</ul>
View
23 lang/fi/help/glossary/displayformat.html
@@ -0,0 +1,23 @@
+<p align="center"><b>Esitysmuoto</b></p>
+
+<p>T&auml;m&auml; asetus m&auml;&auml;rittelee tavan, jolla jokainen merkint&auml; n&auml;ytet&auml;&auml;n sanastossa. Oletusmuodot ovat:</p>
+<blockquote>
+<dl>
+<dt><b>Yksinkertainen sanakirja</b>:</dt>
+<dd>n&auml;ytt&auml;&auml; tavanomaiselta sanakirjalta erillisine merkint&ouml;ineen. Laatijoita ei n&auml;ytet&auml; ja liitetiedostot n&auml;ytet&auml;&auml;n linkkein&auml;.</dd>
+<dt><strong>Jatkuva</strong>:</dt>
+<dd>n&auml;ytt&auml;&auml; merkinn&auml;t yhden toisensa j&auml;lkeen ilman mink&auml;&auml;nlaista erittely&auml;, muotoilu kuvakkeita lukuunottamatta.</dd>
+<dt><b>T&auml;ysi tekij&auml;n kassa</b>:</dt>
+<dd>Keskustenlualueen kaltainen n&auml;ytt&ouml;muoto, joka n&auml;ytt&auml;&auml; laatijan tiedot. Liitetiedostot n&auml;ytet&auml;&auml;n linkkein&auml;.</dd>
+<dt><b>T&auml;ysi ilman tekij&auml;&auml; </b>:</dt>
+<dd>Keskustelualueen kaltainen n&auml;ytt&ouml;muoto, joka ei n&auml;yt&auml; laatijan tietoja. Liitetiedostot n&auml;ytet&auml;&auml;n linkkein&auml;.</dd>
+<dt><b>Tietosanakirja</b>:</dt>
+<dd>Kuten 'T&auml;ysi tekij&auml;n kanssa ' mutta liitetyt kuvat n&auml;ytet&auml;&auml;n avoimesti.</dd>
+<dt><b>Usein kysytyt kysymykset (UKK) </b>:</dt>
+<dd>K&auml;yt&auml;nn&ouml;llinen &quot;usein kysytyt kysymykset&quot; listojen n&auml;ytt&auml;miseen. Automaattisesti liitt&auml;&auml; loppuun sanat: KYSYMYS ja VASTAUS, ko. aiheesta ja mainitussa j&auml;rjestyksess&auml;. </dd>
+</dl>
+<p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+
+<hr />
+<p>Moodlen yll&auml;pit&auml;j&auml;t voivat luoda uusia formaatteja seuraamalla ohjeita <b>mod/glossary/formats/README.tx</b><b>t</b>.</p>
View
10 lang/fi/help/glossary/editalways.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Muokkattavissa</b></p>
+
+<p>Tämä valinta sallii sinun päättää voivatko opiskelijat muokata merkintöjään milloin vain.
+<p>Voit valita:
+
+<ul>
+<li><b>Kyllä:</b> Merkinnät ovat aina muokattavissa.
+
+<li><b>Ei:</b> Merkinnät ovat muokattavissa valitun muokkaus ajalla sisällä.
+</ul>
View
4 lang/fi/help/glossary/entbypage.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Merkintöjen määrä sivua kohti</b></p>
+
+<p>Sanaston asetukset voidaan valita rajoittamaan merkintöjen määrän sivua kohti. </p>
+<p>Jos sinulla on paljon automaattisesti linkitettyjä merkintöjä, sinun tulisi asettaa tämä määrä pienemmäksi estääksesi pitkät latausajat.</p>
View
3 lang/fi/help/glossary/filetoimport.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Tuotava tiedosto</b></p>
+
+<p>Valitse se XML tiedosto tietokoneeltasi, joka sis&auml;lt&auml;&auml; tuotavat merkinn&auml;t.</p>
View
4 lang/fi/help/glossary/fullmatch.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Vain t�ydet sanat</b></p>
+
+<p>Jos automaattinen linkitys on mahdollistettu, silloin t�m�n asetuksen p��lle kytkeminen pakottaa ainoastaan kokonaiset sanat linkittym��n.</p>
+<p>Esimerkiksi, sanastomerkint� nimelt� "Pallo" ei luo linkki� sanaan "pallokala". Eli sanastomerkinn�n on vastattava t�ydellisesti sanaa jotta se linkittyy.
View
5 lang/fi/help/glossary/globalglossary.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Yleisen sanaston m��rittely</b></p>
+
+<p>Yll�pit�j�t voivat m��ritell� sanaston olevan yleisesti sivoston k�yt�ss�.</p>
+<p>N�m� sanastot voivat olla osa mit� tahansa kurssia (mutta yleens� ne ovat etusivulla). </p>
+<p>Ero tavalliseen paikalliseen sanastoon on se, ett� merkint�j� k�ytet��n luomaan automaattisia linkkej� koko sivuston l�pi (eik� ainoastaan vain samassa kurssissa mihin sanasto kuuluu).</p>
View
3 lang/fi/help/glossary/importcategories.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Kategorioiden tuonti</b></p>
+
+<p>Oletuksena, kaikki merkinn�t tuodaan. Halutessasi voit m��ritell�, ett� my�s kategoriat tuodaan (ja kaikki uudet merkinn�t sijoitetaan n�iden mukaan).</p>
View
33 lang/fi/help/glossary/index.html
@@ -0,0 +1,33 @@
+<p>Sanasto</p>
+
+<blockquote>
+Sanaston ohjetiedostot:
+ <ul>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=description.html">Sanaston kuvaus</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=globalglossary.html">Yleisen sanaston m��ritt�minen</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Kurssin p��sanaston m��ritt�minen</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=defaultapproval.html">Merkint�jen hyv�ksynt�</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowduplicatedentries.html">Kaksinkertaiset merkinn�t sanastoissa</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=studentcanpost.html">Opiskelijat voivat lis�t� merkint�j�</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=allowcomments.html">Merkint�jen kommentit</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">N�yt� muotoilut merkinn�ille</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=entbypage.html">Merkint�jen m��r� sivua kohti</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=shows.html">Selailu aakkostetussa n�kym�ss�</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=usedynalink.html">Automaattinen linkitys</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=filetoimport.html">Merkint�jen tuonti</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=importcategories.html">Kategorioiden tuonti</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=destination.html">Tuotujen merkint�jen m��r�np��</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=rsstype.html">RSS sy�tt� t�lle sanastolle</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=rssarticles.html">RSS viimeaikaisten artikkelien lukum��r�</a>
+ </ul>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+Merkint�tason apua tiedostot:
+ <ul>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=usedynalinkentry.html">Automaattisen linkitt�misen mahdollistaminen merkint��n</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=aliases.html">Avainsanat: Mit� ne ovat?</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=casesensitive.html">Aakkoskoosta riippuva auto-linkitt�minen</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=fullmatch.html">Koko sanojen automaattinen linkitt�minen</a>
+ </ul>
+</blockquote>
View
5 lang/fi/help/glossary/linkcategory.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Kategorioiden linkitys</b></p>
+
+<p>T�ss� m��rittelet linkitet��nko kategoria nimet aytomaatisesti vai ei.</p>
+
+<p>Kategoriat linkitet��n aina kokonaisiin sanoihin kirjainkoko huomioiden.</p>
View
5 lang/fi/help/glossary/mainglossary.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Kurssin p��sanaston m��ritt�minen</b></p>
+
+<p>Sanastoj�rjestelm� sallii sinun vied� merkint�j� mist� tahansa toissijaisesta sanastosta kurssin p��sanastoon.</p>
+<p>Tehd�ksesi t�m�n, sinun pit�isi m��ritt��, mik� sanasto on p��sanasto. </p>
+<p>Yhdell� kurssilla voi olla vain yksi p��sanasto ja vain opettajat saavat p�ivitt�� sit�.</p>
View
7 lang/fi/help/glossary/mods.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><img valign="middle" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/glossary/icon.gif"> <strong>Sanasto</strong></p>
+<ul>
+<p>T�m� toiminto sallii osallistujien luoda ja yll�pit�� listaa erillaisista m��ritelmist�. </p>
+<p>Merkint�j� voidaan etsi� tai selata monissa eri formaateissa.</p>
+<p>Sanasto sallii my�s opettajan tuoda saman kurssin sis�ll� merkint�j� yhdest� sanastosta toiseen (p��sanasto).</p>
+<p>On my�s mahdollista luoda linkkej� automaattisesti n�ihin merkint�ihin kurssin aineistojen ja aktiviteetien sis�ll�.</p>
+</ul>
View
4 lang/fi/help/glossary/rssarticles.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>RSS-artikkelien lukum��r�</b></p>
+
+<p>T�m� valinta antaa sinun valita artikkelien m��r�n, joka sis�llytet��n RSS-sy�tteeseen.</p>
+<p>Numero 5:n ja 20:n v�lill� olisi normaali suurimmalle osalle sanastoista. Korota numeroa jos sanastoa p�ivitet��n toistuvasti.</p>
View
8 lang/fi/help/glossary/rsstype.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>RSS sy�te tast� sanastosta</b></p>
+
+<p>T�m� valinta sallii sinun mahdollistaa RSS sy�tteet t�st� sanastosta.</p>
+<p>Voit valita kahden sy�tt�tyypin v�lill�:</p>
+<ul>
+<li><b>Laatijan kanssa:</b> Sy�tteet sis�lt�v�t laatijan nimen jokaisessa artikkelissa.
+<li><b>Ilman laatijaa:</b> Sy�tteet eiv�t sis�ll� laatijan nime� jokaisessa artikkelissa.
+</ul>
View
8 lang/fi/help/glossary/shows.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Selailu aakkostetussa n�kym�ss�</b></p>
+
+<p>Voit mukauttaa tapaa, jolla k�ytt�j� voi selata sanastoa. Selaaminen ja etsiminen ovat aina saatavilla, mutta voit m��ritt�� kolme muutakin valintaa: </p>
+<p><b>N�YT� ERIKOISET </b> Mahdollistaa tai est� selaaminen erityismerkkien mukaan, kuten @, #, jne.</p>
+
+<p><strong>N�YT� AAKKOSITTAIN </strong> Mahdollista tai est� selaaminen aakkosj�rjestyksess�.</p>
+
+<p><strong>N�YT� KAIKKI</strong> Mahdollista tai est� kaikkien merkint�jen selaaminen kerralla.</p>
View
4 lang/fi/help/glossary/studentcanpost.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Opiskelijat voivat lis�t� merkint�j�</b></p>
+
+<p>Voit m��ritell� voivatko opiskelijat lis�t�, muokata tai poistaa omia merkint�j��n. P��sanastoon tuodut merkinn�t voidaan p�ivitt�� tai poistaa ainoastaan opettajan toimesta, joten t�m� asetus koskee vain toissijaisia sanastoja. </p>
+<p><strong>Huomaa:</strong> Opettaja voi muokata tai poistaa mink� tahansa merkinn�n milloin vain.</p>
View
7 lang/fi/help/glossary/usedynalink.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Sanaston automaatinen linkitys</b></p>
+
+<p>T�m�n toiminnon p��lle kytkeminen sallii yksitt�isten merkint�jen sanastossa linkitty� automaattisesti, aina kun k�sitesanat ja fraasit ilmestyv�t kurssilla. Linkitys tapahtuu kaikissa aktiviteeteissa kuten keskustelualueella, resursseissa, yhteenvedoissa, p�iv�kirjat, jne.</p>
+<p>Huomaa, ett� linkityksen mahdollistaminen sanastolle ei automaattisesti kytke p��lle linkityst� jokaiselle merkinn�lle - linkitys t�ytyy asettaa jokaiselle merkinn�lle yksil�llisesti. </p>
+<p>Jos et halua tietty� teksti� linkitetyksi (esim. keskustelualueen ilmoituksessa) silloin sinun pit�isi lis�t� <nolink> ja </nolink> merkit tekstin ymp�rille.</p>
+
+<p>Huomaa, ett� my�s kategorianimet linkitet��n.</p>
View
4 lang/fi/help/glossary/usedynalinkentry.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Merkinn�n automaatinen linkitys</b></p>
+<p align="left">T�m�n toiminnon p��lle kytkeminen mahdollistaa merkint�jen linkitty� automaattisesti, aina kun k�sitesanat ja fraasit ilmestyv�t l�pi koko saman kurssin. T�m� sis�lt�� lis�ykset keskustelualueelle, sis�iset resurssit, viikkoyhteenvedot, p�iv�kirjat, jne. </p>
+<p align="left">Jos et halua tietty� teksti� linkitetyksi (esim. keskustelualueen ilmoituksessa) silloin sinun pit�isi lis�t� <nolink> ja </nolink> merkit tekstin ymp�rille.</p>
+<p align="left">Jotta voisit kytke� t�m�n toiminnon p��lle, automaattisen linkityksen t�ytyy olla toiminnassa sanastotasolla.</p>
View
3 lang/fi/help/journal/mods.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p><img valign="middle" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/journal/icon.gif"> <b>Muistio</b></p>
+<p>T�m� moduuli on hyvin t�rke� heijastava toiminto. Opettaja pyyt�� opiskelijoita pohdiskelemaan tietty� aihetta, ja opiskelijat voivat muokata ja tarkentaa vastauksiaan ajan kuluessa. Vastaus on luottamuksellinen ja ainoastaan opettaja n�kee sen ja voi tarjota palautetta ja arvosanan jokaisesta muistiosta. </p>
+<p>Voit k�ytt�� muistiota esimerkiksi p�iv�kirjan tai esseen tapaan. </p>
View
4 lang/fi/help/label/mods.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><img valign="middle" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/label/icon.gif"> <strong>Otsikko</strong></p>
+<ul>
+<p>T�m� ei ole todellinen aktiviteetti- t�m� on valeaktivitetti joka sallii sinun sy�tt�� teksti� ja kuvia muiden toimintojen sekaan kurssisivulla. </p>
+</ul>
View
4 lang/fi/help/lesson/mods.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<img valign="middle" src="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/lesson/icon.gif"> <strong>Oppitunti</strong>
+<ul>
+<p>Oppitunti v�litt�� sis�ll�n kiinnostavalla ja joustavalla tavalla. Se koostuu tietyst� m��r�st� sivuja. Jokainen sivu loppuu yleens� kysymykseen ja mahdollisiin vastauksiin. Opiskelijan vastausvalinnasta riippuen he joko jatkavat seuraavalle sivulle, tai heid�t vied��n takaisin edelliselle sivulle. Kurssin l�pi liikkuminen voi olla suoraviivaista tai monimutkaista, riippuen paljolti esitetyn materiaalin rakenteesta. </p>
+</ul>
View
8 lang/fi/help/lesson/nextpageaction.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Toiminto oikean vastauksen j�lkeen </b></p>
+
+<p>Normaali toiminto on seurata vastauksessa m��ritelty� hyppy�. Yleens� t�m� n�ytt�� teht�v�n seuraavan sivun. Opiskelija vied��n teht�v�n l�pi loogisella tavalla, aloittamalla alusta ja lopettamalla loppuun. </p>
+<p>Oppitunti moduulia voidaan k�ytt�� my�s Flash card tyyppisiss� teht�viss�. Oppilaalle n�ytet��n jonkin verran tietoa ja kysymys yleens� sattumanvaraisessa j�rjestyksess�. Ilman asetettua loppua tai alkua, vain sarja kortteja n�ytettyn� yksi toisensa j�lkeen satunnaisessa j�rjestyksess�. </p>
+
+<p>T�m� vaihtoehto sallii kahden hyvin samankaltaisen Flash card version k�yt�n. Vaihtoehto "N�yt� ennen n�kem�t�n sivu" ei koskaan n�yt� samaa sivua kahdesti(ei vaikka opiskelija <strong>ei</strong> olisi vastannut kysymykseen liittyv��n korttiin/sivuun oikein). Toinen vaihtoehto,(joka ei ole oletuksena) on "N�yt� vastaamaton sivu" joka sallii opiskelijan n�hd� sivut, jotka ovat saattaneet olla n�kyvill� ennenkin, mutta vain jos he ovat vastanneet kysymyksiin v��rin. </p>
+
+<p>Molemissa Flash card tyyppisist� teht�vist� opettaja voi p��tt�� k�ytt��k� h�n joko kortteja/sivuja teht�v�ss� tai vain (satunnaista) ala-sarjaa. T�m� tehd��n "N�ytett�vien sivujen m��r�" asetuksen kautta. </p>
View
28 lang/fi/help/lesson/overview.html
@@ -0,0 +1,28 @@
+<p align="center"><strong>Yleist�</strong></p>
+
+<ol>
+<li>Oppitunti on laadittu tietyst� m��r�st� sivuja ja vaihtoehtoisesti "tietopuun" haaroista.</li>
+<li>Sivulla on jonkin verran sis�lt�� ja se normaalisti loppuu kysymykseen. T�st� tulee termi kysymyssivu. </li>
+<li>Jokaisella sivulla on yleens� sarja vastauksia.</li>
+<li>Jokaisessa vastauksessa voi olla lyhyt pala teksti�, joka n�ytet��n, jos vastaus on valittu. T�t� tekstinkappaletta kutsutaan <strong>vaste</strong>eksi.</li>
+<li>Jokaiseen vastaukseen on liitetty my�s <strong>hyppy</strong>. Hyppy voi olla suhteellinen - t�m� sivu, seuraava sivu, tai ehdoton- m��ritellen mink� tahansa teht�v�n sivuista tai teht�v�n lopun.</li>
+<li> Oletuksena ensimm�inen vastaus hypp�� <strong>seuraavaan sivuun</strong> teht�v�ss�. J�ljemm�t vastaukset hypp��v�t samalle sivulle. T�m� tarkoittaa, ett� opiskelijalle n�ytet��n sama sivu teht�v�st� uudelleen, jos he eiv�t valitse ensimm�ist� vastausta<strong>. </strong></li>
+<li>Seuraava sivu on m��ritelty teht�v�n<strong> loogisen j�rjestyksen</strong> mukaan. T�m� on sivujen j�rjestys sellaisena kuin opettaja ne n�kee. T�m� j�rjestys voidaan muuttaa siirt�m�ll� sivuja teht�v�n sis�ll�. </li>
+<li>Teht�v�ll� on my�s <strong>liikkumisj�rjestys</strong>. T�m� on sivujen j�rjestys niin kuin opiskelijat ne n�kev�t. T�m� on m��ritelty yksitt�isille vastauksille m��riteltyjen hyppyjen mukaan ja se saattaa olla hyvin erilainen kuin looginen j�rjestys.(Tosin jos hyppyj� <em>ei</em> ole muutettu niiden oletusarvoista, ne liittyv�t vahvasti toisiinsa) Opettajalla on mahdollisuus tarkistaa liikkumisj�rjestys.</li>
+<li>Opiskelijoille n�ytett�ess� vastaukset on yleens� sekoitettu. T�m� tarkoittaa, ett� opettajan n�k�kulmasta ensimm�inen vastaus ei v�ltt�m�tt� ole ensimm�inen vastaus opiskelijoille n�ytetyss� listassa. (Lis�ksi joka kerta, kun sama sarja kysymyksi� n�ytet��n, ne todenn�k�isesti ovat eri j�rjestyksess�.) Poikkeus on sarja vastauksia jaksottamistyyppisiin kysymyksiin, joissa vastaukset n�ytet��n opettajan asettamassa j�rjestyksess�.</li>
+<li>Vastausten lukum��r� voi vaihdella sivulta sivulle. Esimerkiksi, on sallittua, ett� jotkut sivut voivat loppua oikein/v��rin kysymykseen, samalla kun toisilla on kysymyksi�, joissa on yksi oikea vastaus ja kolme, sanotaan, harhauttajaa. </li>
+<li>On mahdollista perustaa sivu ilman yht��n vastausta. Opiskelijoille n�ytet��n <strong>Jatka</strong> linkki sarjan sekoitettuja vastauksia sijaan.</li>
+<li>Teht�vien arvostelun tarkoituksiin, <strong>oikeissa</strong> vastauksissa on hyppy sivulle, joka on loogisessa j�rjestyksess� alempana kuin nykyinen sivu. <strong>V��r�t</strong> vastaukset hypp��v�t joko samalle sivulle tai sivulle, joka on loogisessa j�rjestyksess� ylemp�n� kuin nykyinen sivu. N�in ollen, jos hyppyj� <em>ei</em> ole muutettu, ensimm�inen vastaus on oikea vastaus ja muut vastaukset ovat v��ri� vastauksia. </li>
+<li>Kysymyksill� voi olla enemm�n kuin yksi oikea vastaus. Esimerkiksi, jos kaksi vastauksista hypp�� seuraavalle sivulle, silloin molemmat vastaukset otetaan oikeana vastauksena. ( Vaikka sama kohdesivu n�ytet��n opiskelijoille, vasteet jotka n�ytet��n matkalla t�lle sivulle, saattavat hyvinkin olla erilaisia eri vastauksille.)</li>
+<li>Teht�v�n opettajan n�yt�ss� oikeilla vastauksilla on alleviivatut Vastaus Etiketit.</li>
+<li><strong>Haarataulukot</strong> ovat yksinkertaisesti sivuja, joilla on sarja linkkej� toisille sivuille teht�v�ss�. Tyypillisesti teht�v� saattaa alkaa haarataulukolla, joka toimii <strong>Sis�llysluettelona.</strong></li>
+<li>Jokaiselle linkill� haarataulukossa on kaksi osaa, kuvaus ja aihe sivusta, jolle hyp�t��n.</li>
+<li>Haarataulukko jakaa teht�v�t tehokkaasti lukuisiin <strong>haaroihin</strong> (tai osioihin). Jokainen haara voi sis�lt�� tietyn m��r�n sivuja (todenn�k�isesti kaikki samaan aiheeseen liittyvi�). Haaran loppu on yleens� merkitty <strong>Haaran loppu</strong> sivulla. T�m� on erityinen sivu joka, oletuksena, palauttaa opiskelijat takaisin preceeding haarataulukkoon. ( "Palaa" hyppy Haaran Loppu sivulla voidaan muuttaa, jos tarpeellista, muokkaamalla sivua.) </li>
+<li>Teht�v�ss� voi olla enemm�n kuin yksi haarataulukko. Esimerkiksi, teht�v� saattaa hy�dyllisesti olla rakennettu niin, ett� specialist(???) pisteet ovat ala-haaroja p��aihe-haarojen sis�ss�. </li>
+<li>On t�rke�� antaa opiskelijoille keino teht�v�n lopettamiseen. T�m� saatetaan saada tehdyksi liitt�m�ll� "Lopeta Teht�v�" linkki p��haarataulukkoon. T�m� hypp�� (kuvitellulle) <strong>Teht�v�n Lopetus</strong> sivulle. Toinen vaihtoehto teht�v�n viimeiselle haaralle (t�ss� "viimeiselle" k�ytet��n loogisen j�rjestyksen mieless�) on yksinkertaisesti jatkaa teht�v�n loppuun asti, siis silloin, kun Haaran Loppu- sivu <em>ei</em> p��t� sit�.</li>
+<li>Kun teht�v� sis�lt�� yhden tai useamman haarataulukon, on suositeltavaa asettaa "Kysymysten minimim��r�" parametri johonkin j�rkev��n arvoon. T�m� asettaa alemman rajan n�htyjen sivujen m��r��n kun arvosana on laskettu. Ilman t�t� parametria opiskelija saattaa vierailla yhdell� ainoalla haaralla teht�v�ss�, vastata kaikkiin kysymyksiin oikein ja l�hte� teht�v�st� maksimaalisilla pisteill�. </li>
+<li> Lis�ksi, kun sivuilla on haarataulukko, opiskelijalla on mahdollisuus vierailla samassa haarassa useammin kuin kerran. Kuitenkin, arvosana lasketaan k�ytt�en <em>ainutlaatuisten(uusien)</em> vastausten lukum��r��. Joten vastaaminen toistuvasti samaan sarjaan kysymyksi� <em>ei</em> nosta arvosanaa. (Itse asiassa p�invastoin, se alentaa arvosanaa, koska n�htyjen sivujen m��r�� k�ytet��n nimitt�j�ss�, kun arvosanojen laskeminen sis�lt�� toistoja.) Jotta annettaisiin opiskelijoille reilu kuva heid�n edistymisest��n teht�v�ss�, heille n�ytet��n yksityiskohtia siit� miten monta kysymyst� he ovat vastanneet oikein, kuinka monta sivua he ovat n�hneet, ja heid�n t�m�nhetkinen arvosana jokaisessa haarataulukkosivussa.</li>
+<li>Teht�v�n loppu saavutetaan joko hypp��m�ll� t�sm�lleen siihen kohteeseen tai hypp��m�ll� seuraavalle sivulle teht�v�n viimeiselt�(loogisesti) sivulta. Kun teht�v�n loppu on saavutettu, opiskelija saa onnitteluviestin ja n�kee arvosanansa. Arvosana on (oikein vastattujen kysymysten m��r�/ n�htyjen sivujen m��r�) * teht�v�n arvosana. </li>
+<li>Jos teht�v�n loppua <em>ei</em> saavuteta ja opiskelija vain l�htee, opiskelijan saapuessa teht�v��n uudelleen h�nelle annetaan vaihtoehto joko alkaa alusta tai jatkaa teht�v�� siit� miss� h�n vastasi viimeksi oikein. </li>
+<li>Teht�v�lle, joka sallii uusintoja, opettajalla on vaihtoehtoina k�ytt�� joko parasta arvosanaa tai arvosanojen keskiarvoa teht�v�n "lopullisena" arvosanana. Se arvosana n�ytet��n Arvosana sivulla. </li>
+</ol>
View
10 lang/fi/help/lesson/questionoption.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><strong>Kysymysten asetukset </strong></p>
+
+<p>Muutamilla kysymystyypeist� on asetuksia jotka aktivoidaan klikkaamalla asetuspainiketta. Kysymystyypit ja asetusten merkitykset on k�sitelty yksityiskohtaisemmin alapuolella.
+ <ol>
+
+<li><p> </p>
+ <p><strong>Monivalinta</strong> On useita Monivalintakysymyksi� joita kutsutaan "Monivalinta-Monivastaus" kysymyksiksi. Jos t�m� vaihtoehto on valittu, opiskelijaa vaaditaan valitsemaan kaikki oikeat vastaukset vastausten sarjasta. Kysymys saattaa kertoa tai olla kertomatta <em>kuinka monta</em> oikeaa vastausta on. Esimerkiksi "Ketk� seuraavista olivat Yhdysvaltain presidenttej�?" ei kerro. Kun taas "Valitse kaksi Yhdysvaltain presidentti� seuraavalta listalta" kertoo. Oikeiden vastausten m��r� voi olla yhdest� useaan vaihtoehtoon. (Monivalinta monivastaus kysymys yhdell� oikealla vastauksella <strong>on</strong> erilainen kuin Monivalinta kysymys, koska ensimm�inen sallii opiskelijan valita enemm�n kuin yhden vaihtoehdon, samalla kun j�ljempi ei salli.) </p>
+ <p><strong>Lyhyt Vastaus</strong> Oletuksena vertailu j�tt�� aakkoskoon huomiotta. Jos kysymysvaihtoehto on valittu, vertailut ovat aakkoskoosta riippuvia. </p>
+
+</li>
View
26 lang/fi/help/lesson/questiontypes.html
@@ -0,0 +1,26 @@
+<p align="center"><strong>Kysymystyypit </strong></p>
+
+<p> Oppitunti-moduulin t�ll� hetkell� tukemat kysymystyypit ovat seuraavat:
+<p>
+<p><strong>Monivalinta</strong> T�m� on oletus kysymystyyppi. Monivalinta kysymykset ovat suosittuja kysymyksi�, joissa opiskelijaa pyydet��n valitsemaan vastaus sarjasta vaihtoehtoja. Oikea vastaus vie opiskelijan edemm�s teht�v�ss�, v��r� vastaus ei. V��ri� vastauksia kutsutaan joskus "h�iritsij�iksi" ja n�iden kysymysten hy�dyllisyys usein tukeutuu enemm�n h�iritsij�iden laatuun, kuin kysymyksiin itseens� tai niiden oikeisiin vastauksiin.
+<p>Jokaisella vastauksella voi valinnaisesti olla vaste. Jos vastetta ei ole sy�tetty, silloin oletusvaste: "T�m� on oikea vastaus" tai "T�m� on v��r� vastaus" n�ytet��n opiskelijalle.
+<p>On mahdollista, ett� monivalintakysymykseen on enemm�n kuin yksi oikea vastaus. Toiset oikeat vastaukset saattavat antaa opiskelijalle eri vasteen ja hypyn toiselle sivulle teht�v�ss�, mutta eiv�t eroa arvostelussa, (t�m� tarkoittaa, ett� jotkut vastaukset <strong>eiv�t</strong> ole oikeampia kuin toiset, ei ainakaan arvosteluissa.) On mahdollista, ett� kaikki vastaukset ovat oikein ja ne saattavat vied� opiskelijan teht�v�n eri osiin (eteenp�in), riippuen siit� mik� vastaus on valittu.
+<p>On my�s monivalinta kysymyksi� joita kutsutaan "Monivalinta-Monivastaus" kysymyksiksi. N�m� vaativat opiskelijaa valitsemaan kaikki oikeat vastaukset vastausten sarjasta. Kysymys saattaa kertoa tai olla kertomatta kuinka monta oikeaa vastausta on. Esimerkiksi "Ketk� seuraavista olivat Yhdysvaltain presidenttej�?" ei kerro t�t�. Kun taas: "Valitse kaksi Yhdysvaltain presidentti� seuraavalta listalta" kertoo. Oikeiden vastausten m��r� voi olla yhdest� useaan vaihtoehtoon.(Monivalinta Monivastaus kysymys yhdell� oikealla vastauksella <strong>on</strong> erilainen kuin pelkk� Monivalintakysymys, koska ensimm�inen sallii opiskelijan valita enemm�n kuin yhden vaihtoehdon, samalla kun j�ljempi ei salli.)
+<p>Oikeat vastaukset on<strong> merkitty </strong>k�ytt�en eteenp�in hyppyj�, v��r�t vastaukset samalla sivulla tai takaisin hypyill�. Kun on enemm�n kuin yksi oikea vastaus, kaikkien hyppyjen pit�isi menn� samaan paikkaan, samoin v��rien vastausten. Jos n�in ei ole, varoitus annetaan opettajan n�kym��n harjoituksesta. Oikea vaste, jos tarpeellista, tulisi antaa ensimm�iseen oikeaan vastaukseen ja v��r� vaste, jos tarpeellista, ensimm�iseen v��r��n vastaukseen. Vasteet muihin vastauksiin j�tet��n huomiotta (ilman varoitusta).
+<p><strong>Lyhyt vastaus</strong> Opiskelijaa kehotetaan kirjoittamaan lyhyt p�tk� teksti�. T�m� tarkistetaan yht�, tai useampaa vastausta vasten. Vastaukset voivat olla joko oikein tai v��rin. Jokaisella vastaukselle voi valinnaisesti olla vaste. Jos vastetta ei sy�tet� vastaukselle, oletusvaste "T�m� on oikea vastaus" tai "T�m� on v��r� vastaus" n�ytet��n opiskelijalle. Jos sy�tetty teksti ei vastaa mit��n kysymyksen vastauksista, vastaus on v��rin ja opiskelijalle n�ytet��n oletuksena v��r� vastaus.
+<p>Oletuksena vertailut j�tt�v�t aakkoskoon huomiotta. Jos kysymysvaihtoehto on valittu, vertailut ovat aakkoskoosta riippuvia.
+<p>T�htimerkki� (*) voidaan k�ytt�� vastauksissa "jokeri" merkkin�. Se vastaa mit� tahansa merkkijonoa (mukaanlukien ei mit��n). Esimerkiksi, vastaus "Pitk�*" vastaa "pidempi", "pisin" ja "pitk�". Jos yksi vastauksista on vain "*"(yksi t�htimerkki) t�m� vastaus vastaa mit� tahansa, se on normaalisti k�ytetty viimeisen� "ota-kaikki" vastauksena. Vertailuprosessi k�y l�pi vastaukset siin� j�rjestyksess� miss� ne ilmestyv�t n�yt�lle. Kun vastaava on l�ydetty, prosessi pys�htyy ja vastaava tulos (ja vaste, jos saatavissa) palautetaan. Joten, jos esimerkiksi vastaukset ovat Min�, Min* ja * (t�ss� j�rjestyksess�), sy�tt� "minulla" vastaa toista vastausta ja, t�ss� tapauksessa, kolmatta vastausta, vaikkakin vastaavuutta ei huomioida.</p>
+ <p>Jos t�htimerkki� (*) oikeasti tarvitaan vastauksessa, sen pit�isi sy�tt��: /*, kenoviiva t�hten�.</p>
+
+ <p>
+
+<li><strong>Oikein/V��rin</strong> Vastauksella t�m�n tyyppiseen kysymykseen on vain kaksi vaihtoehtoa, oikein tai v��rin. Opiskelijaa kehotetaan valitsemaan oikea vaihtoehto. T�m�n tyyppinen kysymys on oikeastaan monivalinta kysymys, jossa on vain kaksi vaihtoehtoa.
+ <p><strong>Vertailu</strong> N�m� ovat melko voimakkaita ja joustavia kysymyksi�. Ne koostuvat listasta nimi� tai lausuntoja, joita pit�� verrata toiseen listaan, jossa on nimi� ja lausuntoja. Esimerkiksi " Yhdist� P��kaupunki ja maa" kahdella listalla Japani, Kanada, Italia ja Tokio, Ottawa, Rooma. On mahdollista saada toistetut merkinn�t yhteen listaan, mutta pit�� huolellisesti tehd� toistoista samanlaiset. Esimerkiksi "Tunnista n�iden olentojen tyypit" listoilla Varpunen, Lehm�, Muurahainen, Koira ja Lintu, El�in, Hy�nteinen, El�in. </p>
+ <p>Luotaessa t�m�n tyyppist� kysymyst� ensimm�isen listan kohdat menev�t Vastaus laatikoihin ja toisen listan kohdat menev�t Vaste laatikoihin. Kun n�m� on luotu, n�kyy j�rkev�mpi otsikkokaavio. Opiskelijan onnistuneesti yhdistetty� listojen kohdat, k�ytet��n ensimm�isen vastauksen hyppy�. Ep�onnistunut vastaus hypp�� toisen vastauksen sivulle. Vastaus ei tue itse m��riteltyj�/kirjoitettuja vasteita, opiskelijalle kerrotaan vain kuinka monta vastausta on oikein, tai jos kaikki vastaukset ovat oikein. </p>
+ <p>Toisin kuin monivalintakysymys, jossa vaihtoehdot on n�ytetty satunnaisessa j�rjestyksess�, ensimm�ist� listaa <strong>ei</strong> sekoiteta, vaan n�ytet��n samassa j�rjestyksess� kuin se on sy�tetty. T�m� sallii <strong>"j�rjestettyjen"</strong> kysymysten tekemisen. Ajattele kysymyst�: "Laita seuraavat syntym�j�rjestykseen, ensimm�inen ensin" listoilla; 1., 2.,3.,4., ja Longfellow, Lawrence, Lowell, Larkin. Toinen lista, tietenkin, sekoitetaan ennen kuin sit� k�ytet��n kysymyksess�.</p>
+ <p><strong>Numeeriset</strong> T�m�n tyyppiset kysymykset vaativat numeron vastaukseksi. Helpoimmillaan se vaatii vain yhden vastauksen m��rittely�. Esimerkiksi "Mit� on 2 plus 2?" vastauksella 4 antaa eteenp�in hypyn. Joka tapauksessa, on parempi m��ritell� vaihteluv�li, koska numeeristen arvojen kansainv�linen py�rist�minen saattaa tehd� yhden numeron vertailusta pikemminkin hakuammuntaa. N�in ollen, jos kysymys olisi "Mit� on 10 jaettuna 3:lla" olisi tarpeellista antaa vastaus <strong>"Minimi:Maksimi"</strong>, eli <strong>kaksi</strong> arvoa erotettuna kaksoispisteell� (:). N�in ollen jos 3.33 : 3.34 on vastaukselle annettu hyv�ksytt�v� vaihteluv�li, silloin vastaukset 3.33, 3.333, 3.3333... kaikki hyv�ksytt�isiin oikeina vastauksina. "V��r�t" vastaukset sis�lt�isiv�t 3.3 (v�hemm�n kuin minimi) ja 3.4 (enemm�n kuin maksimi).</p>
+ <p>Enemm�n kuin yksi vastaus sallitaan ja vastaus voi olla joko yksitt�inen tai pari arvoja. Huomaa, ett� j�rjestys jossa vastaukset testataan, on Vastaus 1, Vastaus 2... joten pit�� olla huolellinen, ett� saavutettaisiin haluttu vaste. Esimerkiksi kysymyksell� "Milloin Larkin syntyi?" voisi olla yksi arvo 1922, tarkka vastaus, ja muutama arvo 1920:1929, 20-luku, v�hemm�n tarkka vastaus. J�rjestys jossa n�m� arvot pit�isi testata, on ilmiselv�sti, 1922 ja sen j�lkeen 1920:1929. Ensimm�isell� vastauksella voisi olla vaste "T�m� on t�ysin oikein", kun taas muilla vastauksilla vaste voisi olla "T�m� on l�hell�, sinulla on oikea vuosikymmen".</p>
+ <p>V��ri� vastauksia voidaan antaa, mutta riippuen vaihteluv�list�, pit�isi ne huolellisesti asettaa oikeiden vastausten j�lkeen. Esimerkiksi lis�tess� v��r� vastaus 3:4 kysymykseen "10 jaettuna 3:lla", sen t�ytyy tulla oikean vastauksen j�lkeen. Eli vastaukset on m��r�tty 3.33:3.34 ("oikea" vastaus) sen j�lkeen 3.4 ("v��r�" vastaus, mutta ei kauhean v��r�!) </p>
+</li>
+
+</ul>
View
7 lang/fi/help/lesson/retake.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Teht�v�n uusimisen salliminen</b></p>
+
+<p>T�m� asetus m��ritt�� voivatko opiskelijat tehd� teht�v�n useamman kerran vai eiv�t. Opettaja voi p��tt��, ett� teht�v� sis�lt�� materiaalia jonka opiskelijan tulisi tuntea l�pikotaisin. Siin� tapauksessa toistuvat teht�v�n katsomiset tulisi sallia. Jos materiaalia k�ytet��n enemm�nkin tenttin�, silloin opiskelijoiden ei pit�isi saada uusia teht�v��. </p>
+<p>Kun opiskelijoiden sallitaan uusia teht�v�, arvosanasivulla n�ytett�v�t <strong>arvosanat</strong> ovat joko <strong>keskiarvo</strong> uusinnoista tai niiden<strong> paras</strong> tulos. Seuraava parametri m��rittelee mik� n�ist� arvosteluvaihtoehdoista on k�yt�ss�. </p>
+<p>Huomaa, ett� <strong>Kysymys Analyysi</strong> k�ytt�� aina vastauksia teht�v�n ensimm�isest� yrityksest�, uusinnat t�m�n j�lkeen j�tet��n huomiotta. </p>
+
+<p>Oletuksena t�m� valinta on<strong> Kyll�</strong>, tarkoittaen, ett� opiskelijat voivat uusia teht�v�n. Voidaan olettaa, ett� ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa t�m� valinta olisi <strong>Ei</strong>.</p>
View
12 lang/fi/help/lesson/useeditor.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>HTML Editorin k�ytt� </b></p>
+
+<p>Sivuja muokatessa, t�m� valinta mahdollistaa HTML editorin k�yt�n (jota kutsutaan t�st� eteenp�in pelk�ksi editoriksi) yksinkertaisten tekstialuelaatikoiden sijaan. Editori sallii tekstin yksinkertaisen muokkauksen ja monipuolisten toimintojen lis��misen. Esimerkiksi linkit.</p>
+<p>Editori kytket��n p��lle klikkaamalla laatikkoa <strong>K�yt� Editoria</strong> kuvakkeen vieress�. Editori liittyy kohteisiin yksil�llisisesti. Esimerkiksi, editorin p��lle kytkeminen <strong>Vastaus 1</strong> kohtaan, asettaa editorin p��lle vain t�lle kohdalle, se <strong>ei</strong> aseta sit� kaikille vastauslaatikoille. </p>
+<p>Jos jotkut sivun kohteista vaativat editoria, klikkaa ensin <strong>K�yt� Editoria</strong> laatikkoja (Niiden pit�isi sen j�lkeen sis�lt�� rastit.) Sivu n�ytet��n sen j�lkeen uudelleen (p�ivitet��n), jotta editori saataisiin akivoiduksi. T�m� tehd��n klikkaamalla <strong>N�yt� Sivu Uudelleen</strong> painiketta sivun alareunassa. </p>
+<p>Huomaa, ett� editorin k�yt�ss� pit�� olla huolellinen. Yleens� sen ei pit�isi aiheuttaa ongelmia., mutta sit�<strong> ei</strong> suositella <strong>Lyhyt Vastaus - teht�v�n vastauksiin tai Numeerisiin kysymyksiin </strong>. Editori saattaa lis�t� ylim��r�isi� "n�kym�tt�mi�" HTML merkkej�, jotka<strong> est�v�t </strong> vertailuja toimimasta odotetusti. Lis�ksi, <strong>kuvauksia</strong> haarataulukoissa k�ytet��n Painikkeissa ja jos ne sis�lt�v�t yht��n HTML merkkej�, t�m� saattaa aiheuttaa ongelmia. Niiden vastauksien, joita k�ytet��n vain n�ytett�v�ksi, esimerkiksi monivalinta kysymysten vastaukset, kanssa ei ole ongelmia. Taaskaan editorin k�ytt� vaste kohdissa ei pit�isi aiheuttaa ongelmia. </p>
+
+<p> Jos ongelmia on odotettavissa mink��n tekstikohdan kanssa, on melko turvallista ottaa editori pois p��lt� (poistamalla rasti <strong>K�yt� Editoria</strong> laatikosta). Kun sivu n�ytet��n uudelleen, "raaka" teksti n�hd��n tekstialue laatikossa. Teksti voidaan editoida vaatimusten mukaan. Itse asiassa, editorin kytkemisen toistuvasti p��lle ja pois tietylle kohteelle <em>ei</em> pit�isi muuttaa teksti�.</p>
+
+<p><strong>K�yt� Editoria</strong> valinnan "tila" on tallennettu jokaisen kohdan kanssa. N�in ollen, jos sivu on uudelleen-editoitu, kohdat jotka k�yttiv�t editoria ilmestyv�t taas editorin sis�ss�. </p>
+
+<p>Lopuksi, editori on melko raskas (eli kuluttaa tietokoneen laskenta-aikaa) selaimen sis�ss�. Jos kohteet eiv�t vaadi editorin k�ytt��, on nopeampaa ja varmempaa, k�ytt�� tavallista tekstialue laatikkoa.</p>
View
2 lang/fi/help/questionnaire/qmanage.html
@@ -0,0 +1,2 @@
+<p align="center"><b>Hallitse tutkimuksia k�ytt�en phpESP:t�</b></p>
+<p>Kyselymoduuli k�ytt�� phpESP:t� luodakseen ja hallitakseen tutkimuksia. K�yt� t�t� linkki� hallitaksesi tutkimuksiasi. </p>
View
3 lang/fi/help/quiz/decimalpoints.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Desimaalien m��r�</b></p>
+
+<p>T�m� asetus m��ritt�� arvosanojen n�ytt�miseen k�ytetyn luvun tarkkuuden.</p>
View
15 lang/fi/help/quiz/popup.html
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center"><b>N�yt� "suojatussa" ikkunassa</b></p>
+
+<p>Suojattu ikkuna koittaa est�� joiden niiden keinojen k�ytt�misen joilla k�ytt�j�t voivat huijata tentiss�.</p>
+
+<p>Suojaus tarkoitaa seuraavaa:
+ <ul>
+ <li>Javascript on oltava p��ll� selaimessa .</li>
+ <li>Tentti n�ytet��n uudessa koko ruudun ikkunassa.</li>
+ <li>Jotkut hiiritoiminnosta on estetty.</li>
+ <li>Jotkut n�pp�imist�komennot on estetty.</li>
+ </ul>
+</p>
+
+<p>HUOM: <b>T�m� suojaus ei ole vedenpit�v�</b>. �l� luota pelk�st��n t�h�n suojaukseen ainoa suojauksena. Webymp�rist�ss� on mahdotonta tehd� t�ysin turvallista tentti� joten jos ep�ilet ett� opiskelijasi tulevat huijaamaan tentiss�,keksi jotain muuta.Luo kysymyksit� iso tietokanta josta valitset satunnaisia kysymyksi�, tai ehk� on parempi k�ytt�� arvioinnin perusteena jotain muuta esim. opiskelijan aktiivisuutta keskustelualueilla, sanastojen rekennuskyky�, wikiin osallistumista yms..
+</p>
View
3 lang/fi/help/quiz/review2.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Salli tarkastelu</b></p>
+
+<p>T�ll� asetuksella m��ritell��n voivatko opiskejat tarkastella aikaisempia vastauksiaan.</p>
View
11 lang/fi/help/resource/mods.html
@@ -1,6 +1,5 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Aineistot</B></P>
-<UL>
-<P>Aineistot ovat sis�lt��: tietoa, jonka opettaja haluaa tuoda kurssille. Aineistot voivat olla valmiita tiedostoja, jotka on ladattu kurssin palvelimelle, suoraan Moodlessa muokattuja tiedostoja tai ulkoisia verkkosivuja jotka esitet��n kurssin osana.
-</P>
-</UL>
-
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/resource/icon.gif"> <B>Aineisto</B></P>
+<UL>
+<P>Aineistot ovat sis�lt��: tietoa, jonka opettaja haluaa tuoda kurssille. Aineistot voivat olla valmiita tiedostoja, jotka on ladattu kurssin palvelimelle, suoraan Moodlessa muokattuja tiedostoja tai ulkoisia verkkosivuja jotka esitet��n kurssin osana.
+</P>
+</UL>
View
44 lang/fi/help/search.html
@@ -0,0 +1,44 @@
+<p align="center"><b>Hakun k�ytt�minen</b></p>
+
+<p>VApaatekstihaussa voidaan k�ytt�� erilaisia alla mainittuja vaihtoehtoja haun tarkentamiseen. Voit halutessasi yhdistell� vaihtoehtoja tarkeentaaksesi hakua edelleen. .</p>
+
+<table>
+
+<tr>
+<td><strong>hae n�it� sanoja</strong></td>
+<td>hakeaksi ykt� tai useampaa sanaa erottele sanat v�lily�nnein.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>+hae +n�it� sanoja</strong></td>
+<td>Jos haluat rajata hakun kohdistumaan vain kokonaisiin sanoihin k�yt� "+"-merkki�.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>+hae +n�it� -sanoja</strong></td>
+<td>Voit est�� "-"merkill� tiettyjen sanojen sopimisen hakutulokseen.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>"hae t�t� lausetta"</strong></td>
+<td>Hekeaksesi tietty� fraasia k�yt� lainausmerkkej� fraasin ymp�rill�.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>user:Jaakko</strong></td>
+<td>Hakeaksesi tietyn k�ytt�j�n tekstej� kayt� "user:"-etuliitett�.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>userid:6</strong></td>
+<td>Hakeaksesi tietyn k�ytt�j�numeron tekstej� kayt� "userid:"-etuliitett�.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><strong>subject:assessment</strong></td>
+<td>Hakeaksesi tietty� sanaa viestien aiheissa tai otsikoissa kayt� "subject:"-etuliitett�</td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<p>Tehd�ksesi tarkennettuja hakuja voit painaa hakupainiketta kijoittamatta hakuruutuun mit��n, t�ll�in saat eteesi tarkennetun haun mahdollistavan lomakkeen.</p>
View
25 lang/fi/help/wiki/mods.html
@@ -1,13 +1,12 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif">&nbsp;<B>Wikit</B></P>
-<UL>
-<P>Wikin avulla voidaan selaimen kautta yhteiskirjoittaa dokumentteja yksinkertaista kuvauskielt� k�ytt�en.
-</P>
-"Wiki wiki" tarkoittaa "supernopeaa" havajin kielell�, ja juuri sivujen luonnin ja p�ivitt�misen nopeus on yksi wikiteknologian t�rkeimmist� tekij�ist�. Muutoksia ei yleens� arvioida ennen kuin ne hyv�ksyt��n ja useimmat wikit ovat kaikille avoimia, tai ainakin niille henkil�ille, jotka p��sev�t wikipalvelimelle.
-<P></P>
-
-<P>Moodlen Wiki-moduuli tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ty�skennell� yhdess� verkkosivuilla lis�t�kseen, laajentaakseen ja muuttaakseen niiden sis�lt�j�. Vanhoja versioita ei tuhota ja ja ne voidaan palauttaa.
-</P>
-
-<P>T�m� moduuli perustuu <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wikiin</a>.</P>
-</UL>
-
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="http://moodlepalvelut.fi/suomennos/mod/wiki/icon.gif"> <B>Wiki</B></P>
+<UL>
+<P>Wikin avulla voidaan selaimen kautta yhteiskirjoittaa dokumentteja yksinkertaista kuvauskielt� k�ytt�en.
+</P>
+"Wiki wiki" tarkoittaa "supernopeaa" havajin kielell�, ja juuri sivujen luonnin ja p�ivitt�misen nopeus on yksi wikiteknologian t�rkeimmist� tekij�ist�. Muutoksia ei yleens� arvioida ennen kuin ne hyv�ksyt��n ja useimmat wikit ovat kaikille avoimia, tai ainakin niille henkil�ille, jotka p��sev�t wikipalvelimelle.
+<P></P>
+
+<P>Moodlen Wiki-moduuli tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ty�skennell� yhdess� verkkosivuilla lis�t�kseen, laajentaakseen ja muuttaakseen niiden sis�lt�j�. Vanhoja versioita ei tuhota ja ja ne voidaan palauttaa.
+</P>
+
+<P>T�m� moduuli perustuu <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wikiin</a>.</P>
+</UL>

0 comments on commit bf4cc20

Please sign in to comment.