Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit c06f2ce133bc46df319320cab0281381f28759af 1 parent 6d6393e
authored December 20, 2011

Showing 1 changed file with 4 additions and 4 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 8  install/lang/da/install.php
8  install/lang/da/install.php
@@ -65,10 +65,10 @@
65 65
 <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote> 
66 66
 <p>Det kan dog på nogle servere forhindre <b>alle</b> PHP-siderne i at virke (du vil se fejl når du ser på siderne). I så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li> </ol>';
67 67
 $string['paths'] = 'Stier';
68  
-$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Databiblioteket ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
  68
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datamappen ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
69 69
 $string['pathshead'] = 'Bekræft stier';
70  
-$string['pathsrodataroot'] = 'Datarootbiblioteket er skrivebeskyttet.';
71  
-$string['pathsroparentdataroot'] = 'Det overordnede bibliotek ({$a->parent}) er skrivebeskyttet. Databiblioteket ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
  70
+$string['pathsrodataroot'] = 'Datamappen er skrivebeskyttet.';
  71
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Den overordnede mappe ({$a->parent}) er skrivebeskyttet. Datamappen ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
72 72
 $string['pathssubadmindir'] = 'Enkelte webhoteller bruger /admin som speciel URL til kontrolpanelet el. lign. Desværre konflikter det med Moodles standardplacering af admin-sider. Du kan klare dette ved at give admin-mappen et andet navn i din installation og skrive det her. Det kan f.eks. være <em>moodleadmin</em>. Det vil fikse admin-links i Moodle.';
73 73
 $string['pathssubdataroot'] = 'Du har brug for et sted, hvor Moodle kan gemme uploadede filer. Denne mappe skal kunne læses OG SKRIVES I af webserverbrugeren (oftest \'ingen\' eller \'apache\'), men må ikke være tilgængelig direkte via internettet. Installationsprogrammet vil forsøge at oprette mappen, hvis ikke den allerede eksisterer.';
74 74
 $string['pathssubdirroot'] = 'Den fulde sti til Moodleinstallationen.';
@@ -78,7 +78,7 @@
78 78
 Hvis dit websted er tilgængeligt fra både internet og intranet skal du bruge internetadressen her og opsætte din DNS sådan at intranet-brugerne kan bruge den offentlige adresse også.
79 79
 Hvis ikke adressen er korrekt må du ændre URL\'en i din browser og genstarte installationen med den rigtige adresse.
80 80
 ';
81  
-$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot er ikke sikret';
  81
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Datamappen er ikke sikret';
82 82
 $string['pathswrongadmindir'] = 'Adminmappe eksisterer ikke';
83 83
 $string['phpextension'] = '{$a} PHP-extension';
84 84
 $string['phpversion'] = 'PHP version';

0 notes on commit c06f2ce

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.