Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Updates

 • Loading branch information...
commit c1872e32a8cdb919a6efefe0651b4447a3f9c2b6 1 parent 6cd150c
paca70 authored
Showing with 260 additions and 196 deletions.
 1. +3 −4 lang/fi/activitynames.php
 2. +3 −4 lang/fi/admin.php
 3. +3 −4 lang/fi/algebra.php
 4. +3 −4 lang/fi/appointment.php
 5. +3 −4 lang/fi/assignment.php
 6. +3 −4 lang/fi/attendance.php
 7. +3 −4 lang/fi/auth.php
 8. +3 −4 lang/fi/block_course_list.php
 9. +3 −4 lang/fi/block_course_summary.php
 10. +3 −4 lang/fi/block_online_users.php
 11. +3 −4 lang/fi/block_section_links.php
 12. +3 −4 lang/fi/block_social_activities.php
 13. +3 −4 lang/fi/calendar.php
 14. +3 −4 lang/fi/censor.php
 15. +3 −4 lang/fi/chat.php
 16. +3 −4 lang/fi/choice.php
 17. +3 −4 lang/fi/countries.php
 18. +3 −4 lang/fi/dialogue.php
 19. +3 −4 lang/fi/editor.php
 20. +3 −4 lang/fi/emailprotect.php
 21. +3 −4 lang/fi/enrol_database.php
 22. +3 −4 lang/fi/enrol_flatfile.php
 23. +3 −4 lang/fi/enrol_internal.php
 24. +3 −4 lang/fi/enrol_paypal.php
 25. +3 −4 lang/fi/error.php
 26. +3 −4 lang/fi/exercise.php
 27. +3 −4 lang/fi/forum.php
 28. +3 −4 lang/fi/glossary.php
 29. +3 −4 lang/fi/hotpot.php
 30. +8 −10 lang/fi/install.php
 31. +3 −4 lang/fi/journal.php
 32. +3 −4 lang/fi/label.php
 33. +59 −5 lang/fi/lesson.php
 34. +4 −1 lang/fi/mediaplugin.php
 35. +0 −1  lang/fi/moodle.php
 36. +10 −7 lang/fi/multilang.php
 37. +29 −26 lang/fi/pix.php
 38. +6 −2 lang/fi/questionnaire.php
 39. +11 −1 lang/fi/quiz.php
 40. +4 −1 lang/fi/resource.php
 41. +4 −1 lang/fi/scorm.php
 42. +4 −1 lang/fi/survey.php
 43. +10 −7 lang/fi/tex.php
 44. +11 −8 lang/fi/webquest.php
 45. +3 −0  lang/fi/wiki.php
 46. +4 −1 lang/fi/workshop.php
View
7 lang/fi/activitynames.php
@@ -3,9 +3,8 @@
$string['filtername'] = 'Aktiviteettien automaattinen linkitys';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko \'ltr\' tai rtl\'.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/admin.php
@@ -7,10 +7,9 @@
$string['cachetext'] = 'Tekstivälimuistin kesto';
$string['change'] = 'muutos';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Suodata lähetettyjä tiedostoja';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko \'ltr\' tai rtl\'.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['upgradelogs'] = 'Tapahtumalokien sisällöt pitää päivittää uuteen muotoon. <a href=\"$a\">Lisätietoja</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Tapahtumalokien tallennuksessa on tapahtunut muutoksia. Jotta voisit tarkastella lokeja uudella tavalla, vanhat lokimerkinnät pitää päivittää uuteen muotoon. Tämä tapahtuu automaattisesti eikä häiritse sivustosi muuta käyttöä. Riippuen sivustosi koosta tähän saattaa kuitenkin mennä aikaa jopa useita tunteja. Kun aloitat päivityksen, pitää se antaan mennä loppuun asti keskeyttämättä.
<br /><br />
View
7 lang/fi/algebra.php
@@ -3,9 +3,8 @@
$string['filtername'] = 'Matemaatiset kaavat';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko \'ltr\' tai rtl\'.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/appointment.php
@@ -21,15 +21,14 @@
$string['notgradedyet'] = 'Arvioimatta';
$string['notsubmittedyet'] = 'Lähettämättä';
$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: Uudelleen lähetys KORVAA aiemman lähetyksen ';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT:Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palautteet';
$string['submissionfeedback'] = 'tarkastettavaksi jätetty palaute';
$string['submissions'] = 'tarkastettavaksi jätetyt';
$string['submitappointment'] = 'Lähetä tapaamiset tällä lomakkeella';
$string['submitted'] = 'Lähetetty';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['timeend'] = 'Tapaamisen loppu';
$string['timestart'] = 'Tapaamisen alku';
$string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
View
7 lang/fi/assignment.php
@@ -34,15 +34,14 @@
$string['notgradedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
$string['notsubmittedyet'] = 'Ei vielä palautettu';
$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: uudelleen lähettäminen KORVAA aiemman vastauksesi.';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna palaute';
$string['submissionfeedback'] = 'Palaute tehtävästä';
$string['submissions'] = 'Palautukset';
$string['submitassignment'] = 'Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
$string['submitted'] = 'Palautettu';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['typeoffline'] = 'Offline-tehtävä';
$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
View
7 lang/fi/attendance.php
@@ -47,7 +47,6 @@
$string['noviews'] = 'Valitettavasti tunnuksellesi ei ole tietoja.';
$string['of'] = ' / ';
$string['pages'] = 'Sivut';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
$string['presentshort'] = 'N';
$string['saturday'] = 'La';
@@ -59,9 +58,9 @@
$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
$string['tardyshort'] = 'M';
$string['teacheredit'] = 'Osallistu';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['thursday'] = 'To';
$string['tuesday'] = 'Ti';
$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
View
7 lang/fi/auth.php
@@ -103,14 +103,13 @@
$string['guestloginbutton'] = 'Kirjaudu vieraana-painike';
$string['instructions'] = 'Ohjeet';
$string['md5'] = 'MD5-salaus';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['plaintext'] = 'Selväkielinen teksti';
$string['showguestlogin'] = 'Voit näyttää tai piilottaa Kirjaudu vieraana-painikkeen kirjautumissivulla.';
$string['stdchangepassword'] = 'Käytä norminmukaista Vaihda salasana Sivua';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Jos ulkoinen oikeuksien tarkistaminen sallii salasanojen vaihdot Moodlen kautta, vaihda tämä muotoon kyllä. Tämä asetus syrjäyttää \"Vaihda salasana URL\".';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että käytetään ennemmin LDAP kuin SSL salakirjoitettua tunnelia (ldaps://)jos LDAP palvelin on etäkäytössä.';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/block_course_list.php
@@ -6,9 +6,8 @@
$string['blockname'] = 'Kurssilista';
$string['configadminview'] = 'kokoonpanon ylläpitäjän näkymä';
$string['owncourses'] = 'Ylläpitäjä näkee omat kursssit';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/block_course_summary.php
@@ -4,9 +4,8 @@
$string['coursesummary'] = 'Kurssi yhteenveto';
$string['pagedescription'] = 'Kurssi/ sivuston kuvaus';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/block_online_users.php
@@ -4,10 +4,9 @@
$string['blockname'] = 'Online käyttäjät';
$string['configtimetosee'] = 'Montako minuuttia käyttäjän näytetään olevan online tilassa';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['periodnminutes'] = 'viimeinen $a minuuttia';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/block_section_links.php
@@ -5,10 +5,9 @@
$string['blockname'] = 'Osio linkit';
$string['jumptocurrenttopic'] = 'Siirry nykyiseen aiheeseen';
$string['jumptocurrentweek'] = 'Siirry nykyiseen viikkoon';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['topics'] = 'Aiheet';
$string['weeks'] = 'Viikot';
View
7 lang/fi/block_social_activities.php
@@ -3,9 +3,8 @@
$string['blockname'] = 'Sosiaaliset aktiviteetit';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/calendar.php
@@ -53,7 +53,6 @@
$string['newevent'] = 'Uusi tapahtuma';
$string['noupcomingevents'] = 'Ei tulevia tapahtumia';
$string['oneevent'] = '1 tapahtuma';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['pref_lookahead'] = 'Tulevien tapahtumien tarkastelu';
$string['pref_maxevents'] = 'Tulevien tapahtumien listan maksimikoko';
$string['pref_startwday'] = 'Viikon ensimmäinen päivä';
@@ -69,9 +68,9 @@
$string['spanningevents'] = 'Tapahtumia käynnissä parhaillaan';
$string['sun'] = 'Su';
$string['sunday'] = 'Sunnuntai';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['thu'] = 'To';
$string['thursday'] = 'Torstai';
$string['timeformat_12'] = '12-tuntinen (AP/IP)';
View
7 lang/fi/censor.php
@@ -3,9 +3,8 @@
$string['filtername'] = 'Sanojen sensurointi';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/chat.php
@@ -41,7 +41,6 @@
$string['nextsession'] = 'Seuraava istunto';
$string['noguests'] = 'Tämä chat ei ole avoinna vieraille';
$string['nomessages'] = 'Ei viestejä';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['repeatdaily'] = 'Joka päivä samaan aikaan';
$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - julkaise vain määritellyt ajat';
$string['repeattimes'] = 'Toista istunnot';
@@ -51,9 +50,9 @@
$string['sessions'] = 'Chat-istunnot';
$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
$string['studentseereports'] = 'Vanhat istunnot näytetään kaikille';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['viewreport'] = 'Näytä vanhat chat-istunnot';
?>
View
7 lang/fi/choice.php
@@ -15,7 +15,6 @@
$string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
$string['notopenyet'] = 'Pahus, tämä aktiviteeti ei ole saativilla ennen kuin $a';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['privacy'] = 'Tulosten suojaus';
$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
$string['publishafteranswer'] = 'Näytä tulokset oppijalle vastaamisen jälkeen';
@@ -28,9 +27,9 @@
$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
$string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['timerestrict'] = 'Rajoita vastaaminen ajanjaksolle';
$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
View
7 lang/fi/countries.php
@@ -241,9 +241,8 @@
$string['ZM'] = 'Zambia';
$string['ZR'] = 'Zaire';
$string['ZW'] = 'Zimbabwe';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/dialogue.php
@@ -54,7 +54,6 @@
$string['pane2one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastausta toiselta henkilöltä';
$string['pane3'] = '$a suljettua vuoropuhelua';
$string['pane3one'] = '1 suljettu vuoropuhelu';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['seen'] = 'Avattu $a sitten';
$string['sendmailmessages'] = 'Lähetä sähköpostiviesti uusista viesteistäni';
$string['status'] = 'Tila';
@@ -62,9 +61,9 @@
$string['subject'] = 'Aihe';
$string['subjectadded'] = 'Aihe lisätty';
$string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
$string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
$string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
View
7 lang/fi/editor.php
@@ -70,7 +70,6 @@
$string['ok'] = 'OK';
$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['paste'] = 'Liitä';
$string['path'] = 'Polku';
$string['percent'] = 'Prosenttia';
@@ -96,9 +95,9 @@
$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
$string['texttop'] = 'Texttop';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['top'] = 'Ylös';
$string['type'] = 'Tyyppi';
$string['underline'] = 'Alleviivattu';
View
7 lang/fi/emailprotect.php
@@ -3,9 +3,8 @@
$string['filtername'] = 'Sähköposti varmennus';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/enrol_database.php
@@ -12,11 +12,10 @@
$string['enrolname'] = 'Ulkoinen tietokanta';
$string['localcoursefield'] = 'Mitä Moodlen tietoa käytetään kurssitietojen linkittämiseen (idnumber)';
$string['localuserfield'] = 'Mitä Moodlen tietoa käytetään käyttäjätietojen linkittämiseen (idnumber)';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['remotecoursefield'] = 'Ulkoisen tietokannan course id sarakkeen nimi';
$string['remoteuserfield'] = 'Ulkoisen tietokannan userid sarakkeen nimi';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/enrol_flatfile.php
@@ -16,9 +16,8 @@
$string['location'] = 'Tiedoston sijainti';
$string['mailadmin'] = 'Ilmoita ylläpitäjälle';
$string['mailusers'] = 'Ilmoita käyttäjälle';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/enrol_internal.php
@@ -8,9 +8,8 @@
<li>Kurssilla voi olla rekisteröitymisavain ja jokainen joka tietä avaimen voi liittyä kurssille.</li>
</ul>';
$string['enrolname'] = 'Sisäinen rekisteröityminen';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/enrol_paypal.php
@@ -5,10 +5,9 @@
$string['business'] = 'PayPal-tilisi sähköpostiosoite';
$string['description'] = 'Paypal moduuli mahdollistaa maksettujen kurssien perustamisen. Jos jonkin kurssin kulut ovat nolla, ei opiskelijoita pyydetä maksamaan kurssille tulosta. On olemassa sivuston laajuiset kulut, jotka asetetaan tänne oletuksena koko sivustolle ja sen jälkeen asetetaan kurssiasetukset, jotka voidaan asettaa jokaiselle kurssille erikseen. Kurssimaksu sisältää sivustokulut.';
$string['enrolname'] = 'Paypal';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Lähetä maksu Paypal:lin kautta';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
7 lang/fi/error.php
@@ -13,12 +13,11 @@
$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (käyttämäsi versio $a->currentmoodle, tarvitset $a->requiremoodle). ';
$string['notavailable'] = 'Ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä.';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Valitettavasti IP numerosi näyttää muuttuneen siitä, kun aluksi kirjauduit sisään. Tämä turvatoiminto estää hakkereita varastamasta identiteettiäsi sillä välin kun olet rekisteröityneenä tällä sivulla. Normaalien käyttäjien ei pitäisi nähdä tätä viestiä- pyydä sivuston hallinnolta apua.';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
View
7 lang/fi/exercise.php
@@ -97,7 +97,6 @@
$string['onesubmission'] = 'Yksi palautus';
$string['optionaladjustment'] = 'Valinnainen tarkistus';
$string['overallgrade'] = 'Keskiarvo';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['passwordprotectedexercise'] = 'Salasana suojattu harjoitus';
$string['phase'] = 'Jakso';
$string['phase1'] = 'Laadi oppimistehtävä';
@@ -156,10 +155,10 @@
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Oppimistehtävä ja $a:n palautus';
$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Palautetta $a:lta';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['title'] = 'Otsikko';
$string['typeofscale'] = 'Asteikon tyyppi';
$string['unassessed'] = '$a itsearviointi';
View
7 lang/fi/forum.php
@@ -90,7 +90,6 @@
$string['openmode1'] = 'Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan';
$string['openmode2'] = 'Keskustelut ja vastaukset sallitaan';
$string['parent'] = 'Naytä aiempi';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['parentofthispost'] = 'Tämän viestin alku';
$string['postadded'] = 'Viestisi on lisätty.<P>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.';
$string['postincontext'] = 'Katso tätä viestiä asiayhteydessään';
@@ -147,9 +146,9 @@
$string['subscribestop'] = 'En halua kopioita viesteistä tälle keskustelualueelle';
$string['subscription'] = 'Tilaus';
$string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['unsubscribe'] = 'Peru tämän keskustelualueen tilaus';
$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
$string['unsubscribeshort'] = 'Peru tilaus';
View
7 lang/fi/glossary.php
@@ -129,7 +129,6 @@
$string['notcategorised'] = 'Kategorisoimaton';
$string['numberofentries'] = 'Hakusanojen lukumäärä';
$string['onebyline'] = '(yksi riviä kohden)';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['printerfriendly'] = 'Tulostukseen soveltuva versio';
$string['question'] = 'Kysymys';
$string['rate'] = 'Arvo';
@@ -157,9 +156,9 @@
$string['special'] = 'Erikoiset';
$string['standardview'] = 'Selaa aakkosjärjestyksessä';
$string['studentcanpost'] = 'Opiskelijat voivat lisätä tietueita';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['totalentries'] = 'Hakusanojen kokonaismäärä';
$string['usedynalink'] = 'Linkitä sanaston tietueet automaattisesti';
$string['waitingapproval'] = 'Odotetaan hyväksyntää';
View
7 lang/fi/hotpot.php
@@ -6,11 +6,10 @@
$string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
$string['modulename'] = 'Hot Potatoes kysely';
$string['modulenameplural'] = 'Hot Potatoes kyselyt';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['really'] = 'Haluatko todella poistaa kaikki vastaukset?';
$string['strattemptlabel'] = 'Yritykset: Tulos, Päiväys Aika (kesto), [Virheet]';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
18 lang/fi/install.php
@@ -5,7 +5,7 @@
$string['admindirerror'] = 'Ylläpito hakemisto on määritetty väärin';
$string['admindirname'] = 'Ylläpito hakemisto';
$string['admindirsetting'] = 'Jotkut web-isännät käyttävät /ylläpitävät erityistä URL-yhteyttä päästäksesi kytkentätauluun tms. Valitettavasti tämä on ristiriidassa Moodlen ylläpitosivujen normaalin paikan kanssa. Voit korjata tämän nimeämällä asennuksesi ylläpitohakemiston uudelleen, ja laittamalla uuden nimen tähän. Esimerkiksi:
-<br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+<br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Tämä korjaa ylläpito linkit Moodlessa.';
$string['caution'] = 'Varoitus';
$string['chooselanguage'] = 'Valitse kieli';
@@ -15,7 +15,7 @@
$string['configurationcomplete'] = 'kokoonpano suoritettu';
$string['database'] = 'Tietokanta';
$string['databasesettings'] = 'Nyt sinun täytyy valita tietokannasta, missä suurin osa Moodlen tietoja säilytetään. Tämän tietokannan täytyy jo valmiiksi olla luotu, kuten myös käyttäjänimen ja salasanan, joilla siihen päästään. .<br/>
-<br /> <br />
+<br /> <br />
<b>Tyyppi:</b> mysql or postgres7<br />
<b>Isäntä:</b> eg paikallinen isäntä or db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> tietokannan nimi, eg moodle<br />
@@ -44,6 +44,7 @@
$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';
$string['dirrooterror'] = '\"Moodle hakemisto\" asetus näyttäisi olevan väärä-emme voi löytää Moodle asennusta sieltä. Arvo alapuolella on nollattu.';
$string['download'] = 'Lataus';
+$string['fail'] = 'Virhe';
$string['fileuploads'] = 'tiedostojen palvelimeen kopioinnit';
$string['fileuploadserror'] = 'Tämän pitäisi olla päällä';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Tiedostojen lataus näyttää olevan tehty toimimattomaksi palvelimellasi.</p>
@@ -88,8 +89,7 @@
<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>all</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.
</ol>';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP:tä ei ole kunnolla valittu asetukseksi MySQL laajennuksen kanssa, jotta se voisi kommunikoida MySQL:n kanssa. Tarkista php.ini tiedostosi tai käännä PHP uudelleen.';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['pass'] = 'Ohita';
+$string['pass'] = 'Tarkastettu';
$string['phpversion'] = 'PHP versio';
$string['phpversionerror'] = 'PHP version täytyy olla vähintään 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.1.0.</p>
@@ -105,12 +105,10 @@
$string['sessionautostarterror'] = 'Tämän pitäisi olla pois päältä';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle vaatii istuntotukea, eikä toimi ilman sitä.</p>
-<p>istunto voidaan mahdollistaa php.ini tiedostossa... Etsi istuntoa varten.auto_start parameter.</p>
-
-';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+<p>istunto voidaan mahdollistaa php.ini tiedostossa... Etsi istuntoa varten.auto_start parameter.</p>';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['wwwroot'] = 'Web -osoite';
$string['wwwrooterror'] = 'Web- soite ei näyttäisi olevan voimassa- tämä Moodle asennus ei näyttäisi olevan siellä.';
View
7 lang/fi/journal.php
@@ -32,13 +32,12 @@
$string['notopenuntil'] = 'Tämä tehtävä avautuu vasta';
$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä tehtävää vielä';
$string['overallrating'] = 'Yleinen arviointi';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['rate'] = 'Arviointi';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palaute';
$string['startoredit'] = 'Aloita tai muokkaa vastausta';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['viewallentries'] = 'Katso kaikki vastaukset ($a kappaletta)';
?>
View
7 lang/fi/label.php
@@ -5,9 +5,8 @@
$string['labeltext'] = 'Otsikon teksti';
$string['modulename'] = 'Otsikko';
$string['modulenameplural'] = 'Otsikot';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
64 lang/fi/lesson.php
@@ -43,9 +43,14 @@
$string['displayleftmenu'] = 'Näytä Vasen Valikko';
$string['displayofgrade'] = 'Arvosanan näyttäminen (vain opiskelijoille)';
$string['displayreview'] = 'Näytä Arvostelu Näppäin';
+$string['displayscorewithessays'] = 'Olet ansainnut $a->score $a->tempmaxgrade :sta automaattisesti arvostelluista kysymyksistä.<br> Sinun $a->essayquestions essee kysymykset arvioidaan ja lisätään<br>lopulliseen tulokseesi myöhempänä päivänä.<br><br>Tämän hetkinen tuloksesi ilman esseekysymyksiä on $a->score $a->grade :stä. ';
+$string['displayscorewithoutessays'] = 'Tuloksesi on $a->score ($a->grade:sta).';
$string['editlessonsettings'] = 'Muokkaa tämän oppitunnin asetuksia';
$string['editpagecontent'] = 'Muokkaa tämän sivun osia';
$string['email'] = 'Sähköposti';
+$string['emailallgradedessays'] = 'Lähetä Kaikki<br>Arvostellut esseet';
+$string['emailgradedessays'] = 'Lähetä arvostellut eseet';
+$string['emailsuccess'] = 'Lähettäminen onnistui';
$string['endofbranch'] = 'Tietopuun haaran pääte';
$string['endofclustertitle'] = 'Ryhmän pääte';
$string['endoflesson'] = 'Oppitunnin loppu';
@@ -59,6 +64,7 @@
$string['fileformat'] = 'Tiedoston tyyppi';
$string['firstanswershould'] = 'Ensimmäinen vastaus hyppää \"oikealle\" sivulle.';
$string['firstwrong'] = 'Valitettavasti et voi tienata tätä yhtä pistettä, koska vastauksesi ei ollut oikein. Haluatko jatkaa arvaamista vain oppimisen ilosta(enää et saa pisteitä)?';
+$string['gradeessay'] = 'Arvostele Essee Kysymykset';
$string['gradeis'] = 'Arvosana on $a';
$string['handlingofretakes'] = 'Useiden yritysten arvioinnin käsittelytapa';
$string['here'] = 'tänne';
@@ -72,11 +78,12 @@
$string['lessonopen'] = 'Tämä oppitunti on auki $a:ssa';
$string['loginfail'] = 'Sisäänkirjautuminen epäonnistui, yritä uudelleen...';
$string['mainmenu'] = 'Päävalikko';
+$string['matchesanswer'] = 'Sopii yhteen Vastausten kanssa';
$string['maxhighscores'] = 'Kuinka monta korkeaa tulosta näytetään';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Vastausten/haarojen maksimimäärä';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Vastausyritysten maksimimäärä';
$string['maxtime'] = 'Aika raja (minuuteissa)';
-$string['maxtimewarning'] = 'Sinulla on $a minuutti(a) lopettaa oppitunti.';
+$string['maxtimewarning'] = 'Sinulla on $a minuutti(a) viimeistellä oppitunti.';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Kysymysten minimimäärä';
$string['modulename'] = 'Oppitunti';
$string['modulenameplural'] = 'Oppitunnit';
@@ -101,38 +108,85 @@
$string['numberofpagestoshow'] = 'Näytettävien sivujen (korttien) määrä';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Katsottujen sivujen määrä: $a';
$string['ongoing'] = 'Näytä menossa oleva pistemäärä.';
+$string['ongoingcustom'] = 'Tämä on $a->grade pisteen oppitunti. Olet ansainnut $a->score pistettä $a->currenthigh pisteestä tähän mennessä.';
+$string['ongoingnormal'] = 'Olet vastannut oikein $a->correct kysymykseen $a->viewed kysymyksestä.';
$string['ordered'] = 'Järjestetty';
$string['outof'] = 'maksimipisteet $a';
+$string['outoftime'] = 'Aika Loppuu';
$string['page'] = 'Sivu $a';
$string['pagecontents'] = 'Sivun sisältö';
$string['pages'] = 'Sivuja';
$string['pagetitle'] = 'Sivun otsikko';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
+$string['password'] = 'Salasana';
+$string['passwordprotectedlesson'] = '$a on salasana suojattu oppitunti.';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Valitse yksi vastausvaihtoehto';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Valitse yksi tai useampia vastausvaihtoehdoista';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Kirjoita vastauksesi';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Yhdistä yllä olevien listojen kohdat pareiksi';
+$string['postsuccess'] = 'Lähetys onnistui';
+$string['practice'] = 'Harjoitus Oppitunti';
+$string['previouspage'] = 'Edellinen Sivu';
+$string['question'] = 'Kysymys';
$string['questionoption'] = 'Kysymyksen vaihtoehtoinen toiminta';
$string['questiontype'] = 'Kysymyksen tyyppi';
+$string['randombranch'] = 'Satunnainen tietopuun haara sivu';
+$string['randompageinbranch'] = 'Satunnainen kysymys tietopuun haaran sisällä';
+$string['rank'] = 'Luokitus';
$string['reached'] = 'saavutettu';
$string['redisplaypage'] = 'Näytä sivu uudelleen';
$string['response'] = 'Palaute';
+$string['returnmainmenu'] = 'Palaa päävalikkoon';
+$string['returntocourse'] = 'Palaa kurssiin';
+$string['reviewquestionback'] = 'Kyllä, haluaisin yrittää uudelleen';
+$string['reviewquestioncontinue'] = 'Ei, haluan vain siirtyä seuraavaan kysymykseen';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Tarkistus epäonnistui: tämä yritys on poistettu';
$string['savepage'] = 'Tallenna sivu';
+$string['score'] = 'Tulos';
+$string['scores'] = 'Tulokset';
+$string['secondpluswrong'] = 'Ei aivan, Haluaisitko yrittää uudelleen?';
$string['showanunansweredpage'] = 'Näytä vastaamaton sivu';
$string['showanunseenpage'] = 'Näytä vielä katsomaton sivu';
$string['singleanswer'] = 'Yksi vastaus';
+$string['slideshow'] = 'Diaesitys';
+$string['slideshowbgcolor'] = 'Diaesityksen taustaväri';
+$string['slideshowheight'] = 'Diaesityksen korkeus';
+$string['slideshowwidth'] = 'Diaesityksen leveys';
+$string['startlesson'] = 'Aloita oppitunti';
+$string['studentoneminwarning'] = 'Varoitus: Sinulla on 1 minuutti tai vähemmän viimeistellä oppitunti.';
+$string['studentoutoftime'] = 'HUOMIO: Aika loppui tämän oppitunnin osalta. Viimeistä vastaustasi ei lasketa, koska se annettiin ajan jo loputtua. Paina jatka painiketta lopettaaksesi oppitunnin.';
+$string['studentresponse'] = '{$a}\'n vaste';
+$string['submitname'] = 'Luovuta nimi';
+$string['teacherjumpwarning'] = '$a->cluster hyppyä tai $a->unseen hyppyä käytetään tällä oppitunnilla. Seuraava Sivu hyppyä käytetään sen sijaan. Kirjaudu sisään opiskelijana testataksesi näitä hyppyjä.';
+$string['teacherongoingwarning'] = 'Menossa oleva tulos on näytetty ainoastaan opiskelijalle. Kirjaudu sisään opiskelijana testataksesi menossa olevaa tulosta.';
+$string['teachertimerwarning'] = 'Ajastin toimii vain opiskelijalle. Kirjaudu sisään opiskelijana testataksesi ajastinta.';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Vastaus on oikein';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Vastaus on väärin';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Seuraavat sivut hyppäävät tälle sivulle';
-$string['thischarset'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Täsmennä kielen merkistö tähän. Huomaa, että kaikki teksti joka luodaan tämän kielen ollessa aktiivinen taltioidaan tätä merkistöä käyttäen, joten älä muuta sitä, kun olet tehnyt asetukset. Esimerkki: iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Tämä merkkijono täsmentää tekstisi suunnan, joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Syötä joko ”ltr” tai ”rtl”.';
-$string['thislanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Määrittele kielesi nimi tähän. Jos mahdollista, käytä yksikoodista numeerista viittausta.';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['thispage'] = 'Tämä sivu';
+$string['timed'] = 'Ajastin';
+$string['topscorestitle'] = 'Parhaat $a->maxhighscores tulokset $a->name oppitunnille.';
+$string['treeview'] = 'Puu näkymä';
+$string['unseenpageinbranch'] = 'Kysymys, jota ei ole nähty tietopuun haarassa';
+$string['updatefailed'] = 'Päivitys epäonnistui';
+$string['updatesuccess'] = 'Päivitys onnistui';
$string['useeditor'] = 'Käytä editoria';
$string['usemaximum'] = 'Valitse korkein';
$string['usemean'] = 'Käytä keskiarvoa';
+$string['usepassword'] = 'salasanasuojattu oppitunti';
+$string['viewallpages'] = 'Katsele kaikkia sivuja';
+$string['viewgrades'] = 'Katsele arvosanoja';
+$string['viewhighscores'] = 'Katsele korkeat tulokset listaa.';
+$string['waitpostscore'] = 'Odota, korkeita tuloksia lähetetään';
+$string['welldone'] = 'Hyvin tehty!';
+$string['whatdofirst'] = 'Mitä haluaisit tehdä ensimmäiseksi?';
+$string['wronganswerjump'] = 'Väärä vastaus hyppy';
+$string['wronganswerscore'] = 'Väärä vastaus tulos';
+$string['wrongresponse'] = 'Väärä vaste';
$string['youhaveseen'] = 'Olet aikaisemmin aloittanut tämän oppitunnin.<br />Haluatko jatkaa sivulta, jolle viimeksi jäit?';
+$string['youmadehighscore'] = 'Selvisit TOP $a korkeimmat tulokset listalle.';
$string['youranswer'] = 'Vastauksesi';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'Nykyinen arvosanasi on $a';
$string['youshouldview'] = 'Sinun pitäisi katsoa ainakin $a sivua';
View
5 lang/fi/mediaplugin.php
@@ -1,7 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // mediaplugin.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
+ // mediaplugin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['filtername'] = 'Multimedialaajennukset';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
1  lang/fi/moodle.php
@@ -790,7 +790,6 @@
$string['other'] = 'Toinen';
$string['outline'] = 'Rakenne';
$string['page'] = 'Sivu';
-$string['parentlanguage'] = 'KÄÄNTÄJÄT: Jos kielelläsi on kantakieli jota Moodlen pitäisi käyttää merkkijonon ollessa kateissa, täsmennä sitä varten koodi tähän. Jos jätät tämän alueen tyhjäksi, käytetään englantia. Esimerkki: nl';
$string['participants'] = 'Osallistujat';
$string['password'] = 'Salasana';
$string['passwordchanged'] = 'Salasana on vaihdettu';
View
17 lang/fi/multilang.php
@@ -1,7 +1,10 @@
-<?PHP // $Id$
- // multilang.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['filtername'] = 'Monikieliset sisällöt';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // multilang.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+
+
+$string['filtername'] = 'Monikieliset sisällöt';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
+
+?>
View
55 lang/fi/pix.php
@@ -1,26 +1,29 @@
-<?PHP // $Id$
- // pix.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['angry'] = 'Vihainen';
-$string['approve'] = 'Hyväksyvä';
-$string['biggrin'] = 'Iso irvistys';
-$string['blackeye'] = 'Musta silmä';
-$string['blush'] = 'Punastua';
-$string['clown'] = 'Pelle';
-$string['cool'] = 'Tyylikäs';
-$string['dead'] = 'Kuollut';
-$string['evil'] = 'Paha';
-$string['kiss'] = 'Suukko';
-$string['mixed'] = 'Sekaisin';
-$string['sad'] = 'Surullinen';
-$string['shy'] = 'Ujo';
-$string['sleepy'] = 'Väsynyt';
-$string['smiley'] = 'Hymy';
-$string['surprise'] = 'Yllättynyt';
-$string['thoughtful'] = 'Ajattelevainen';
-$string['tongueout'] = 'Näyttää kieltä';
-$string['wideeyes'] = 'Silmät suurina';
-$string['wink'] = 'Nikkaa';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // pix.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+
+
+$string['angry'] = 'Vihainen';
+$string['approve'] = 'Hyväksyvä';
+$string['biggrin'] = 'Iso irvistys';
+$string['blackeye'] = 'Musta silmä';
+$string['blush'] = 'Punastua';
+$string['clown'] = 'Pelle';
+$string['cool'] = 'Tyylikäs';
+$string['dead'] = 'Kuollut';
+$string['evil'] = 'Paha';
+$string['kiss'] = 'Suukko';
+$string['mixed'] = 'Sekaisin';
+$string['sad'] = 'Surullinen';
+$string['shy'] = 'Ujo';
+$string['sleepy'] = 'Väsynyt';
+$string['smiley'] = 'Hymy';
+$string['surprise'] = 'Yllättynyt';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
+$string['thoughtful'] = 'Ajattelevainen';
+$string['tongueout'] = 'Näyttää kieltä';
+$string['wideeyes'] = 'Silmät suurina';
+$string['wink'] = 'Nikkaa';
+
+?>
View
8 lang/fi/questionnaire.php
@@ -1,15 +1,19 @@
<?PHP // $Id$
- // questionnaire.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // questionnaire.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
-$string['alreadyfilled'] = 'Olet jo täyytänyt tämän kyselyn. Kiitos.';
+$string['alreadyfilled'] = 'Olet jo täyttänyt tämän kyselyn. Kiitos.';
$string['modulename'] = 'Kysely';
$string['modulenameplural'] = 'Kyselyt';
$string['mustcomplete'] = '<b>Sinun pitää vastata tähän kyselyyn <i>nyt</i>. Et voi vastata kyselyyn enää myöhemmin.</b>';
$string['notavail'] = 'Kysely ei ole vielä saatavilla. Kokeile myöhemmin uudelleen.';
$string['qmanage'] = 'Hallitse kyselyitä';
+$string['qmanagetitle'] = 'Tutkimuksen hallinnointi phpESP';
$string['qtype'] = 'Tyyppi';
$string['questionnaireid'] = 'Kysely';
$string['respondenttype'] = 'Vastaajan tyyppi';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
View
12 lang/fi/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['acceptederror'] = 'Hyväksyttävä virhe';
@@ -87,6 +87,9 @@
$string['editingtruefalse'] = 'Muokataan tosi/epätosi-tehtävää';
$string['editquestions'] = 'Muokkaa kysymyksiä';
$string['errorsdetected'] = '$a virhe(ttä) huomattu';
+$string['existingcategory1'] = 'Vakiomerkintä jo olemassa olevasta vakiomerkintä sarjasta, jota käyttää myös muut tämän luokan kysymykset.';
+$string['existingcategory2'] = 'Tiedosto jo olemassa olevasta vakiomerkintä sarjasta, jota käyttää myös muut tämän luokan kysymykset.';
+$string['existingcategory3'] = 'Linkki jo olemassa olevasta vakiomerkintä sarjasta, jota käyttää myös muut tämän luokan kysymykset.';
$string['exportfilename'] = 'tentti';
$string['exportname'] = 'Tiedostonimi';
$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
@@ -122,6 +125,10 @@
$string['indivresp'] = 'Yksittäiset vastaukset jokaiselle kohteelle';
$string['introduction'] = 'Johdanto';
$string['itemanal'] = 'Kysymyskohtainen vastausten tilastointi';
+$string['itemdefinition'] = 'Määrittely';
+$string['keptcategory1'] = 'Vakiomerkintä samasta luokasta uudelleen käytettävien vakiomerkintöjen sarjaa kuin aiemminkin';
+$string['keptcategory2'] = 'Tiedosto samasta luokasta uudelleen käytettävien tiedostojen sarjaa kuin aiemminkin';
+$string['keptcategory3'] = 'Linkki samasta luokasta uudelleen käytettävien linkkien sarjaa kuin aiemminkin';
$string['link'] = 'Linkki';
$string['listitems'] = 'Tentin kysymykset';
$string['marks'] = 'Pistettä';
@@ -222,6 +229,9 @@
$string['significantfigures'] = '$a:n kanssa';
$string['subneterror'] = 'Tämä tentti on saatavilla vain tietystä osoitteista. Tietokoneesi osoiteei ole sallitujn osoitteiden joukossa.';
$string['substitutedby'] = 'korvataan';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['time'] = 'Aika';
$string['timecompleted'] = 'Suoritettu';
$string['timeleft'] = 'Aikaa jäljellä';
View
5 lang/fi/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
@@ -79,6 +79,9 @@
$string['resourcetypelabel'] = 'Lisää otsikko';
$string['resourcetypetext'] = 'Tee uusi tekstisivu';
$string['searchweb'] = 'Etsi web-sivua';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['variablename'] = 'Muuttujan nimi';
?>
View
5 lang/fi/scorm.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['attr_error'] = 'Virheelinen arvo atribuutille ($a->attr) merkinnässä $a->tag';
@@ -65,6 +65,9 @@
$string['score'] = 'Tulos';
$string['syntax'] = 'Muoto virhe';
$string['tag_error'] = 'Tuntematon merkintä ($a->tag) sisällössä: $a->value';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['too_many_attributes'] = 'Merkinällä $a->tag on liikaa atribuutteja';
$string['too_many_children'] = 'Merkinnällä $a->tag on liikaa lapsia';
$string['trackingloose'] = 'VAROITUS: Tämän SCORM-paketin seurantatiedot menetetään!';
View
5 lang/fi/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['actual'] = 'Toteutunut';
@@ -199,6 +199,9 @@
$string['surveysaved'] = 'Kysely tallennettu';
$string['surveytype'] = 'Kyselyn tyyppi';
$string['thanksforanswers'] = 'Kiitos vastauksestasi tähän kyselyyn, $a';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['time'] = 'Aika';
$string['viewsurveyresponses'] = 'Katso $a kyselyn vastausta';
View
17 lang/fi/tex.php
@@ -1,7 +1,10 @@
-<?PHP // $Id$
- // tex.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['filtername'] = 'TeX -merkintä';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // tex.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+
+
+$string['filtername'] = 'TeX -merkintä';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
+
+?>
View
19 lang/fi/webquest.php
@@ -1,8 +1,11 @@
-<?PHP // $Id$
- // webquest.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['modulename'] = 'Web-haku';
-$string['modulenameplural'] = 'Web-haut';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // webquest.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+
+
+$string['modulename'] = 'Web-haku';
+$string['modulenameplural'] = 'Web-haut';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
+
+?>
View
3  lang/fi/wiki.php
@@ -157,6 +157,9 @@
$string['tablinks'] = 'Linkit';
$string['tabview'] = 'Katso';
$string['thanksforcontribution'] = 'Kiitokset osallistumisesta';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Tätä sivua ei ole linkitetty minnekään';
$string['updatedpages'] = 'Päivitetyt sivut';
$string['uplerror'] = 'Pahus, jotain meni pieleen tiedoston lähettämisessä';
View
5 lang/fi/workshop.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['absent'] = 'Poissa';
@@ -210,6 +210,9 @@
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a opettajan esitystä arviointia varten';
$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Arvioinnit on tehnyt $a';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['timeassessed'] = 'Arvioitu aika';
$string['title'] = 'Otsikko';
$string['typeofscale'] = 'Asteikkotyyppi';

0 comments on commit c1872e3

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.