Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit c18a62ddbda93f6137c72c97cda93e7f13b2ae6f 1 parent 822e977
authored February 09, 2004
253  lang/ca/forum.php
... ...
@@ -1,133 +1,130 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-      // forum.php - created with Moodle 1.1 development (2003081500)
  2
+      // forum.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091000)
3 3
 
4  
-#------------------------------------------------------------
5  
-$string['modulename'] = "Fòrum";
6  
-$string['modulenameplural'] = "Fòrums";
7  
-#------------------------------------------------------------
8 4
 
9  
-$string['addanewdiscussion'] = "Afegeix un nou tema de debat";
10  
-$string['addanewtopic'] = "Afegeix un nou tema";
11  
-$string['allowchoice'] = "Permet elegir a tothom";
12  
-$string['allowdiscussions'] = "Pot un \$a enviar un missatge a aquest fòrum?";
13  
-$string['allowratings'] = "Permeteu valorar els missatges?";
14  
-$string['allowsdiscussions'] = "Aquest fòrum permet a cadascú començar un tema de debat.";
15  
-$string['anyfile'] = "Qualsevol fitxer";
16  
-$string['attachment'] = "Fitxer adjunt";
17  
-$string['bynameondate'] = "per \$a->name - \$a->date";
18  
-$string['configdisplaymode'] = "El mode de visualització per defecte dels debats si no se'n tria un.";
19  
-$string['configlongpost'] = "Qualsevol missatge per damunt d'aquesta mida (exclòs l'HTML) es considerarà massa llarg.";
20  
-$string['configmanydiscussions'] = "Nombre màxim de debats per pàgina";
21  
-$string['configshortpost'] = "Qualsevol missatge per sota d'aquesta mida (exclòs l'HTML) es considerarà massa breu.";
22  
-$string['couldnotadd'] = "Un error desconegut ha impedit afegir el vostre missatge";
23  
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han valorat altres persones";
24  
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han contestat altres persones";
25  
-$string['couldnotupdate'] = "Un error desconegut ha impedit actualitzar el vostre missatge";
26  
-$string['delete'] = "Esborra";
27  
-$string['deleteddiscussion'] = "Tema de debat esborrat";
28  
-$string['deletedpost'] = "Missatge esborrat";
29  
-$string['deletesure'] = "Segur que voleu esborrar aquest missatge?";
30  
-$string['discussion'] = "Debat";
31  
-$string['discussionmoved'] = "Aquest debat s'ha traslladat a '\$a'.";
32  
-$string['discussions'] = "Debats";
33  
-$string['discussionsstartedby'] = "Debats començats per \$a";
34  
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Debats començats recentment per \$a";
35  
-$string['discussthistopic'] = "Debateu aquest tema";
36  
-$string['eachuserforum'] = "Cada persona envia un debat";
37  
-$string['edit'] = "Edita";
38  
-$string['editing'] = "S'està editant";
39  
-$string['emptymessage'] = "El vostre missatge presentava algun problema. Potser l'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s'han guardat.";
40  
-$string['everyonecanchoose'] = "Cadascú pot elegir subscriure's";
41  
-$string['everyoneissubscribed'] = "Tothom està subscrit a aquest fòrum";
42  
-$string['forcesubscribe'] = "Força que tothom estigui subscrit";
43  
-$string['forcesubscribeq'] = "Forceu que tothom estigui subscrit?";
44  
-$string['forum'] = "Fòrum";
45  
-$string['forumintro'] = "Introducció al fòrum";
46  
-$string['forumname'] = "Nom del fòrum";
47  
-$string['forums'] = "Fòrums";
48  
-$string['forumtype'] = "Tipus de fòrum";
49  
-$string['generalforum'] = "Fòrum estàndard per a ús general";
50  
-$string['generalforums'] = "Fòrums generals";
51  
-$string['generalforums'] = "Fòrums generals";
52  
-$string['inforum'] = "en \$a";
53  
-$string['intronews'] = "Anuncis i notícies generals";
54  
-$string['introsocial'] = "Un fòrum obert per xerrar sobre qualsevol cosa que vulgueu";
55  
-$string['introteacher'] = "Un fòrum només per notes i debats del professorat";
56  
-$string['lastpost'] = "Darrer missatge";
57  
-$string['learningforums'] = "Fòrums d'aprenentatge";
58  
-$string['maxtimehaspassed'] = "Disculpeu, ha passat el temps màxim per editar aquest missatge! (\$a)";
59  
-$string['message'] = "Missatge";
60  
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Mostra llista plana de rèpliques començant per la més nova";
61  
-$string['modeflatoldestfirst'] = "Mostra llista de rèpliques començant per la més antiga";
62  
-$string['modenested'] = "Mostra rèpliques escalonades";
63  
-$string['modethreaded'] = "Mostra rèpliques seguint el fil de la discussió";
64  
-$string['more'] = "més";
65  
-$string['movethisdiscussionto'] = "Trasllada aquest debat a... ";
66  
-$string['namenews'] = "Fòrum de notícies";
67  
-$string['namesocial'] = "Fòrum social";
68  
-$string['nameteacher'] = "Fòrum del professorat";
69  
-$string['newforumposts'] = "Nous missatges dels fòrums";
70  
-$string['nodiscussions'] = "Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum";
71  
-$string['noguestpost'] = "Disculpeu, els usuaris invitats no poden enviar missatges";
72  
-$string['nonews'] = "Encara no s'han enviat notícies";
73  
-$string['nomorepostscontaining'] = "No s'han trobat més missatges que continguin '\$a'";
74  
-$string['noposts'] = "No hi ha missatges";
75  
-$string['nopostscontaining'] = "No s'ha trobat cap missatge que contingui '\$a'";
76  
-$string['nosubscribers'] = "Encara no hi ha subscriptors d'aquest fòrum";
77  
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NO rebrrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
78  
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->name rebrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
79  
-$string['numposts'] = "\$a missatges";
80  
-$string['olderdiscussions'] = "Debats anteriors";
81  
-$string['openmode0'] = "Debats no, respostes no";
82  
-$string['openmode1'] = "Debats no, però respostes sí";
83  
-$string['openmode2'] = "Debats i respostes sí";
84  
-$string['parentofthispost'] = "Missatge original";
85  
-$string['postadded'] = "S'ha afegit el vostre missatge.<P>Teniu \$a per editar-lo si voleu fer algun canvi.";
86  
-$string['postincontext'] = "Veure aquest missatge en el seu context";
87  
-$string['postmailinfo'] = "Això és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
88  
-Per afegir la vostra resposta via web, cliqueu aquest enllaç:";
89  
-$string['postrating1'] = "Sobretot coneixement separats";
90  
-$string['postrating2'] = "Separats i connectats";
91  
-$string['postrating3'] = "Sobretot coneixements connectats";
92  
-$string['posts'] = "Missatges";
93  
-$string['postupdated'] = "S'ha actualitzat el vostre missatge.";
94  
-$string['processingpost'] = "Processant el missatge \$a";
95  
-$string['rate'] = "Valoració";
96  
-$string['ratingeveryone'] = "Qualsevol pot valorar els missatges";
97  
-$string['ratingno'] = "Sense valorar";
98  
-$string['ratingonlyteachers'] = "Només el \$a pot valorar els missatges";
99  
-$string['rating'] = "Valoració";
100  
-$string['ratings'] = "Valoracions";
101  
-$string['ratingssaved'] = "Valoracions guardades";
102  
-$string['ratingsuse'] = "Utilitzar valoracions";
103  
-$string['ratingtime'] = "Limita les valoracions als missatges enviats en aquestes dates:";
104  
-$string['re'] = "Re:";
105  
-$string['readtherest'] = "Llegiu la resta d'aquest tema";
106  
-$string['replies'] = "Respostes";
107  
-$string['repliesmany'] = "\$a respostes fins ara";
108  
-$string['repliesone'] = "\$a resposta fins ara";
109  
-$string['reply'] = "Contesta";
110  
-$string['search'] = "Busca";
111  
-$string['searcholderposts'] = "Busca missatges anteriors...";
112  
-$string['searchresults'] = "Resultats de la cerca";
113  
-$string['searchforums'] = "Busca en els fòrums";
114  
-$string['sendinratings'] = "Envia les meves darreres valoracions";
115  
-$string['showsubscribers'] = "Mostra els subscriptors";
116  
-$string['singleforum'] = "Un debat simple";
117  
-$string['startedby'] = "Iniciat per";
118  
-$string['subject'] = "Títol";
119  
-$string['subscribe'] = "Subscriu-me a aquest fòrum";
120  
-$string['subscribed'] = "Subscrit";
121  
-$string['subscribers'] = "Subscriptors";
122  
-$string['subscribersto'] = "Subscriptors de '\$a'";
123  
-$string['subscribestart'] = "Envia'm còpia dels missatges d'aquest fòrum";
124  
-$string['subscribestop'] = "No vull rebre còpies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
125  
-$string['subscription'] = "Subscripció";
126  
-$string['subscriptions'] = "Subscripcions";
127  
-$string['unsubscribe'] = "Cancel·la la meva subscripció a aquest fòrum";
128  
-$string['unsubscribed'] = "La vostra subscripció ha estat cancel·lada";
129  
-$string['youratedthis'] = "La vostra valoració";
130  
-$string['yournewtopic'] = "Nou tema de debat";
131  
-$string['yourreply'] = "La vostra resposta";
  5
+$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
  6
+$string['addanewtopic'] = 'Afegeix un nou tema';
  7
+$string['allowchoice'] = 'Permet elegir a tothom';
  8
+$string['allowdiscussions'] = 'Pot un $a enviar un missatge a aquest fòrum?';
  9
+$string['allowratings'] = 'Permeteu valorar els missatges?';
  10
+$string['allowsdiscussions'] = 'Aquest fòrum permet a cadascú començar un tema de debat.';
  11
+$string['anyfile'] = 'Qualsevol fitxer';
  12
+$string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
  13
+$string['bynameondate'] = 'per $a->name - $a->date';
  14
+$string['configdisplaymode'] = 'El mode de visualització per defecte dels debats si no se\'n tria un.';
  15
+$string['configlongpost'] = 'Qualsevol missatge per damunt d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considerarà massa llarg.';
  16
+$string['configmanydiscussions'] = 'Nombre màxim de debats per pàgina';
  17
+$string['configshortpost'] = 'Qualsevol missatge per sota d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considerarà massa breu.';
  18
+$string['couldnotadd'] = 'Un error desconegut ha impedit afegir el vostre missatge';
  19
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l\'han valorat altres persones';
  20
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l\'han contestat altres persones';
  21
+$string['couldnotupdate'] = 'Un error desconegut ha impedit actualitzar el vostre missatge';
  22
+$string['delete'] = 'Esborra';
  23
+$string['deleteddiscussion'] = 'Tema de debat esborrat';
  24
+$string['deletedpost'] = 'Missatge esborrat';
  25
+$string['deletesure'] = 'Segur que voleu esborrar aquest missatge?';
  26
+$string['discussion'] = 'Debat';
  27
+$string['discussionmoved'] = 'Aquest debat s\'ha traslladat a \'$a\'.';
  28
+$string['discussions'] = 'Debats';
  29
+$string['discussionsstartedby'] = 'Debats començats per $a';
  30
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Debats començats recentment per $a';
  31
+$string['discussthistopic'] = 'Debateu aquest tema';
  32
+$string['eachuserforum'] = 'Cada persona envia un debat';
  33
+$string['edit'] = 'Edita';
  34
+$string['editing'] = 'S\'està editant';
  35
+$string['emptymessage'] = 'El vostre missatge presentava algun problema. Potser l\'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s\'han guardat.';
  36
+$string['everyonecanchoose'] = 'Cadascú pot elegir subscriure\'s';
  37
+$string['everyoneissubscribed'] = 'Tothom està subscrit a aquest fòrum';
  38
+$string['forcesubscribe'] = 'Força que tothom estigui subscrit';
  39
+$string['forcesubscribeq'] = 'Forceu que tothom estigui subscrit?';
  40
+$string['forum'] = 'Fòrum';
  41
+$string['forumintro'] = 'Introducció al fòrum';
  42
+$string['forumname'] = 'Nom del fòrum';
  43
+$string['forums'] = 'Fòrums';
  44
+$string['forumtype'] = 'Tipus de fòrum';
  45
+$string['generalforum'] = 'Fòrum estàndard per a ús general';
  46
+$string['generalforums'] = 'Fòrums generals';
  47
+$string['inforum'] = 'en $a';
  48
+$string['intronews'] = 'Anuncis i notícies generals';
  49
+$string['introsocial'] = 'Un fòrum obert per xerrar sobre qualsevol cosa que vulgueu';
  50
+$string['introteacher'] = 'Un fòrum només per notes i debats del professorat';
  51
+$string['lastpost'] = 'Darrer missatge';
  52
+$string['learningforums'] = 'Fòrums d\'aprenentatge';
  53
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Disculpeu, ha passat el temps màxim per editar aquest missatge! ($a)';
  54
+$string['message'] = 'Missatge';
  55
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Mostra llista plana de rèpliques començant per la més nova';
  56
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Mostra llista de rèpliques començant per la més antiga';
  57
+$string['modenested'] = 'Mostra rèpliques escalonades';
  58
+$string['modethreaded'] = 'Mostra rèpliques seguint el fil de la discussió';
  59
+$string['modulename'] = 'Fòrum';
  60
+$string['modulenameplural'] = 'Fòrums';
  61
+$string['more'] = 'més';
  62
+$string['movethisdiscussionto'] = 'Trasllada aquest debat a... ';
  63
+$string['namenews'] = 'Fòrum de notícies';
  64
+$string['namesocial'] = 'Fòrum social';
  65
+$string['nameteacher'] = 'Fòrum del professorat';
  66
+$string['newforumposts'] = 'Nous missatges dels fòrums';
  67
+$string['nodiscussions'] = 'Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum';
  68
+$string['noguestpost'] = 'Disculpeu, els usuaris invitats no poden enviar missatges';
  69
+$string['nomorepostscontaining'] = 'No s\'han trobat més missatges que continguin \'$a\'';
  70
+$string['nonews'] = 'Encara no s\'han enviat notícies';
  71
+$string['noposts'] = 'No hi ha missatges';
  72
+$string['nopostscontaining'] = 'No s\'ha trobat cap missatge que contingui \'$a\'';
  73
+$string['nosubscribers'] = 'Encara no hi ha subscriptors d\'aquest fòrum';
  74
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name NO rebrrà còpies de \'$a->forum\' per correu electrònic.';
  75
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name rebrà còpies de \'$a->forum\' per correu electrònic.';
  76
+$string['numposts'] = '$a missatges';
  77
+$string['olderdiscussions'] = 'Debats anteriors';
  78
+$string['openmode0'] = 'Debats no, respostes no';
  79
+$string['openmode1'] = 'Debats no, però respostes sí';
  80
+$string['openmode2'] = 'Debats i respostes sí';
  81
+$string['parentofthispost'] = 'Missatge original';
  82
+$string['postadded'] = 'S\'ha afegit el vostre missatge.<P>Teniu $a per editar-lo si voleu fer algun canvi.';
  83
+$string['postincontext'] = 'Veure aquest missatge en el seu context';
  84
+$string['postmailinfo'] = 'Això és una còpia d\'un missatge enviat al lloc web $a.
  85
+Per afegir la vostra resposta via web, cliqueu aquest enllaç:';
  86
+$string['postrating1'] = 'Sobretot coneixement separats';
  87
+$string['postrating2'] = 'Separats i connectats';
  88
+$string['postrating3'] = 'Sobretot coneixements connectats';
  89
+$string['posts'] = 'Missatges';
  90
+$string['postupdated'] = 'S\'ha actualitzat el vostre missatge.';
  91
+$string['processingpost'] = 'Processant el missatge $a';
  92
+$string['rate'] = 'Valoració';
  93
+$string['rating'] = 'Valoració';
  94
+$string['ratingeveryone'] = 'Qualsevol pot valorar els missatges';
  95
+$string['ratingno'] = 'Sense valorar';
  96
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Només el $a pot valorar els missatges';
  97
+$string['ratings'] = 'Valoracions';
  98
+$string['ratingssaved'] = 'Valoracions guardades';
  99
+$string['ratingsuse'] = 'Utilitzar valoracions';
  100
+$string['ratingtime'] = 'Limita les valoracions als missatges enviats en aquestes dates:';
  101
+$string['re'] = 'Re:';
  102
+$string['readtherest'] = 'Llegiu la resta d\'aquest tema';
  103
+$string['replies'] = 'Respostes';
  104
+$string['repliesmany'] = '$a respostes fins ara';
  105
+$string['repliesone'] = '$a resposta fins ara';
  106
+$string['reply'] = 'Contesta';
  107
+$string['search'] = 'Busca';
  108
+$string['searchforums'] = 'Busca en els fòrums';
  109
+$string['searcholderposts'] = 'Busca missatges anteriors...';
  110
+$string['searchresults'] = 'Resultats de la cerca';
  111
+$string['sendinratings'] = 'Envia les meves darreres valoracions';
  112
+$string['showsubscribers'] = 'Mostra els subscriptors';
  113
+$string['singleforum'] = 'Un debat simple';
  114
+$string['startedby'] = 'Iniciat per';
  115
+$string['subject'] = 'Títol';
  116
+$string['subscribe'] = 'Subscriu-me a aquest fòrum';
  117
+$string['subscribed'] = 'Subscrit';
  118
+$string['subscribers'] = 'Subscriptors';
  119
+$string['subscribersto'] = 'Subscriptors de \'$a\'';
  120
+$string['subscribestart'] = 'Envia\'m còpia dels missatges d\'aquest fòrum';
  121
+$string['subscribestop'] = 'No vull rebre còpies per correu dels missatges d\'aquest fòrum';
  122
+$string['subscription'] = 'Subscripció';
  123
+$string['subscriptions'] = 'Subscripcions';
  124
+$string['unsubscribe'] = 'Cancel·la la meva subscripció a aquest fòrum';
  125
+$string['unsubscribed'] = 'La vostra subscripció ha estat cancel·lada';
  126
+$string['youratedthis'] = 'La vostra valoració';
  127
+$string['yournewtopic'] = 'Nou tema de debat';
  128
+$string['yourreply'] = 'La vostra resposta';
132 129
 
133 130
 ?>
1,568  lang/ca/moodle.php
777 additions, 791 deletions not shown

0 notes on commit c18a62d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.