Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
1 parent 1d9dd1d commit c22b112f034f947b3ac2cb305b55ababe1715c24 koenr committed
View
10 lang/nl/help/journal/mods.html
@@ -1,10 +1,10 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Logboeken</B></P>
-<UL>
-<P>Deze module is een belangrijke activiteit voor reflectie. De leraar
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<b>Logboeken</b></p>
+<ul>
+<p>Deze module is een belangrijke activiteit voor reflectie. De leraar
vraagt de leerling om over een bepaald onderwerp te reflecteren. De leerling
kan steeds zijn antwoord wijzigen en bijschaven. Het antwoord is privé en kan
alleen door de leraar worden bekeken. De leraar kan feedback en een beoordeling
voor elk logboek geven. Het is meestal een goed idee om ongeveer één logboek per
-week te hebben.</P>
-</UL>
+week te hebben.</p>
+</ul>
View
8 lang/nl/help/label/mods.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif">&nbsp;<B>Labels</B></P>
-<UL>
-<P>Dit is geen echte activiteit - het is slechts een "dummy"-activiteit die het je mogelijk maakt om tekst en
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif">&nbsp;<b>Labels</b></p>
+<ul>
+<p>Dit is geen echte activiteit - het is slechts een "dummy"-activiteit die het je mogelijk maakt om tekst en
grafische elementen tussen de andere activiteiten van je vak te zetten.</p>
-</UL>
+</ul>
View
115 lang/nl/help/lesson/import.html
@@ -1,12 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Importeren van vragen uit een bestand</B></P>
+<p align="center"><b>Importeren van vragen uit een bestand</b></p>
-<P>
+<p>
Met deze functie kun je vragen importeren uit tekstbestanden op je eigen computer door ze te uploaden via een
-formulier.
-<P>
-Een aantal bestandsformaten worden ondersteund:
+formulier.</p>
+<p>Een aantal bestandsformaten worden ondersteund:</p>
-<P><B>GIFT</B></P>
+<p><b>GIFT</b></p>
<ul>
<p>GIFT is het meest uitgebreide importformaat beschikbaar voor het importeren van Moodle test vragen vanuit een
tekstbestand. Het is ontworpen als gemakkelijke importeermethode voor Moodle test vragen vanuit tekstbestanden. Het ondersteunt
@@ -25,10 +24,10 @@
Wanneer was Ulysses S. Grant geboren?{#1822:1}
</pre>
-<p align=right><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Meer info over "GIFT"</a></p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Meer info over "GIFT"</a></p>
</ul>
-<P><B>Aiken</B></P>
+<p><b>Aiken</b></p>
<ul>
<p>De Aiken bestandsopmaak is een heel eenvoudige manier om meerkeuzevragen te creëren door gebruik te maken van een
duidelijk, door mensen leesbare opmaak. Hieronder een voorbeeld van de opmaak:</p>
@@ -41,44 +40,44 @@
ANSWER: A
</pre>
-<p align=right><a href="help.php?file=formataiken.html&module=quiz">Meer info over "Aiken"</a></p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=formataiken.html&module=quiz">Meer info over "Aiken"</a></p>
</ul>
-<P><B>Gatentekst</B></P>
-<UL>
-<P>
+<p><b>Gatentekst</b></p>
+<ul>
+<p>
Elk antwoord wordt gescheiden door een tilde (~). Het juiste antwoord wordt voorafgegaan door een gelijkheidsteken (=).
Tussen de vragen moet je één vrije regel laten.
Enkele voorbeelden:<br /><br />
<u>Meerkeuzevragen</u>
-<BLOCKQUOTE>
+<blockquote>
Zodra we als kind onze lichaamsdelen beginnen te verkennen, bestuderen we
{=anatomie ~wetenschappen ~reflexen ~experimenten} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons
leven.
-</BLOCKQUOTE>
+</blockquote>
-<p align=right><a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Meer info over "Gatentekst"</a></p>
-</UL
+<p align="right"><a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Meer info over "Gatentekst"</a></p>
+</ul>
<br />
<u>Kort Antwoord</u>
-<BLOCKQUOTE>
+<blockquote>
Zodra we als kind onze lichaamsdelen beginnen te verkennen, bestuderen we
{=anatomie} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons
leven.
-</BLOCKQUOTE>
+</blockquote>
<u>Waar/Onwaar</u>
-<BLOCKQUOTE>
+<blockquote>
Zodra we als kind onze lichaamsdelen beginnen te verkennen, bestuderen we
anatomie {=waar ~onwaar} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons
leven.
-</BLOCKQUOTE>
-<P>Meer informatie: <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
-</UL>
+</blockquote>
+<p>Meer informatie: <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></p>
+</ul>
-<P><B>AON</B></P>
-<UL>
-<P>Dit is hetzelfde als het 'Gatentekst' formaat, behalve dat alle 'korte antwoord' vragen per vier geconverteerd
-zullen worden in koppel vragen</P>
+<p><b>AON</b></p>
+<ul>
+<p>Dit is hetzelfde als het 'Gatentekst' formaat, behalve dat alle 'korte antwoord' vragen per vier geconverteerd
+zullen worden in koppel vragen</p>
<p>Het formaat is genoemd naar een organisatie die de ontwikkeling van testen gesponsord heeft.</p>
<blockquote>
1 m is gelijk aan ...<br />
@@ -90,30 +89,30 @@
}<br />
</blockquote>
-</UL>
+</ul>
-<P><B>Blackboard</B></P>
-<UL>
-<P>Met deze module kun je vragen importeren die in het exportformaat van Blackboard gemaakt zijn. Het steunt
-op xml-functies die door PHP gecompileerd worden.</P>
+<p><b>Blackboard</b></p>
+<ul>
+<p>Met deze module kun je vragen importeren die in het exportformaat van Blackboard gemaakt zijn. Het steunt
+op xml-functies die door PHP gecompileerd worden.</p>
-<p align=right><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">Meer info over "Blackboard" formaat</a></p>
-</UL>
+<p align="right"><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">Meer info over "Blackboard" formaat</a></p>
+</ul>
-<P><B>WebCT</B></P>
-<UL>
-<P>Deze module kan vragen importeren vanuit het tekstgebaseerde vragenformaat van WebCT.</P>
+<p><b>WebCT</b></p>
+<ul>
+<p>Deze module kan vragen importeren vanuit het tekstgebaseerde vragenformaat van WebCT.</p>
-<p align=right><a href="help.php?file=formatwebct.html&module=quiz">Meer informatie over het "WebCT" formaat</a></p>
-</UL>
+<p align="right"><a href="help.php?file=formatwebct.html&module=quiz">Meer informatie over het "WebCT" formaat</a></p>
+</ul>
-<P><B>Course Test Manager</B></P>
-<UL>
-<P>Deze module kan vragen importeren die bewaard zijn in een Course Test Manager test bank.
+<p><b>Course Test Manager</b></p>
+<ul>
+<p>Deze module kan vragen importeren die bewaard zijn in een Course Test Manager test bank.
Het steunt op verschillende manieren om de testbank, die in een Microsoft Access databank zit, te koppelen.
-De manier hangt er van af of je Moodleinstallatie op een Microsoft of op een Linux webserver loopt.</P>
+De manier hangt er van af of je Moodleinstallatie op een Microsoft of op een Linux webserver loopt.</p>
<p>Op Windows laat het je gewoon je access databank uploaden zoals je gelijk welk ander gegevensbestand zou importeren.</p>
<p>Op Linux moet je eerst een windowsmachine installeren op hetzelfde netwerk als de Course Test
Manager databank en een stukje software installeren, nl de ODBC Socket Server, die XML gebruikt op data door te zenden
@@ -121,29 +120,29 @@
gebruikt.</p>
-<p align=right><a href="help.php?file=formatctm.html&module=quiz">Meer info over het "CTM" formaat</a></p>
-</UL>
+<p align="right"><a href="help.php?file=formatctm.html&module=quiz">Meer info over het "CTM" formaat</a></p>
+</ul>
-<P><B>Ingebedde antwoorden (Cloze)</B></P>
-<UL>
-<P>Met dit importformaat kun je slechts één soort vragen importeren: de ingebedde antwoorden (ook bekend als "cloze")
-<p align=right><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Meer informatie over het "Cloze" formaat</a></p>
-</UL>
+<p><b>Ingebedde antwoorden (Cloze)</b></p>
+<ul>
+<p>Met dit importformaat kun je slechts één soort vragen importeren: de ingebedde antwoorden (ook bekend als "cloze")</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Meer informatie over het "Cloze" formaat</a></p>
+</ul>
-<P><B>Aangepast</B></P>
-<UL>
-<P>Als je je eigen opmaak hebt die geïmporteerd moet worden, dan kan je dit bouwen door mod/quiz/format/custom.php te bewerken.
-
+<p><b>Aangepast</b></p>
+<ul>
+<p>Als je je eigen opmaak hebt die geïmporteerd moet worden, dan kan je dit bouwen door mod/quiz/format/custom.php te bewerken.
+</p>
-<P>
+<p>
De hoeveelheid niewe code die je moet maken is klein - juist genoeg om een stukje tekst om te zetten in een vraag.
+</p>
-
-<p align=right><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">Meer info over het aangepast formaat</a></p>
-</UL>
+<p align="right"><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">Meer info over het aangepast formaat</a></p>
+</ul>
-<P>
+<p>
Er zijn nog meer formaten onderweg, zoals WebCT, IMS, QTI en gelijk welk formaat dat uitgewerkt wordt door Moodle-gebruikers!</p>
View
2  lang/nl/help/lesson/minquestions.html
@@ -4,7 +4,7 @@
<p>Deze parameter op, bijvoorbeeld, 20 instellen, zal er voor zorgen dat cijfers pas berekend worden als de leerling <b>minstens</b> dit aantal vragen beantwoord heeft. In het geval dat een leerling slechts in één tak van een les met bijvoorbeeld 5 vragen kijkt en alle antwoorden juist heeft, dan zou die leerling er voor kunnen kiezen om naar het einde van de les te gaan (er van uitgaande dat die optie voorzien is in de hoofdtak van de les, wat eigelijk nodig is). Als deze parameter niet ingesteld is, dan zal zijn cijfer 5 op 5 zijn, dat is 100%. Als je deze instelling op 20 zet, dan zal het cijfer teruggebracht worden tot 5 op 20, dus 25%. Als een leerling door alle vertakkingen gaat en bijvoorbeeld 25 pagina's bekijkt, daar 23 juiste en 2 foute antwoorden geeft, dan zal het cijfer 23 op 25 zijn, dus 92%.</p>
-<p>Als je deze parameter gebruikt, dan zou op de openingspagina iets moeten staan als:<p>
+<p>Als je deze parameter gebruikt, dan zou op de openingspagina iets moeten staan als:</p>
<p><blockquote>Er wordt van je verwacht dat je in deze les minstens n vragen beantwoord. Je mag er meer beantwoorden als je wil, maar als je er minder maakt dan n, dan zal je cijfer berekend worden alsof je er n gemaakt hebt.</blockquote></p>
View
8 lang/nl/help/lesson/mods.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif">&nbsp;<B>Les</B>
+<img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif">&nbsp;<b>Les</b>
-<UL>
-<P>Een les biedt inhoud op een interessante en flexibele manier aan. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina's. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de leerling wordt die naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige of naar nog een andere pagina gebracht. Navigatie door de les kan lineair of complex, grotendeels afhankelijk van de structuur van het aangeboden materiaal</p>
-</UL>
+<ul>
+<p>Een les biedt inhoud op een interessante en flexibele manier aan. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina's. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de leerling wordt die naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige of naar nog een andere pagina gebracht. Navigatie door de les kan lineair of complex, grotendeels afhankelijk van de structuur van het aangeboden materiaal</p>
+</ul>
View
49 lang/nl/help/lesson/overview.html
@@ -1,28 +1,29 @@
<p align="center"><b>Overzicht</b></p>
<ol>
-<li>Een les is opgebouwd uit een aantal <b>pagina's</b> en optioneel een aantal <b>vertakkingentabellen</b>.
-<li>Een pagina bevat wat <b>inhoud</b> en eindigt gewoonlijk met een <b>vraag</b>, vandaar de naam <b>vragenpagina</b>.
-<li>Elke pagina heeft gewoonlijk een set <b>antwoorden</b>.
-<li>Bij elk antwoord hoort een kort stukje tekst dat getoond wordt nadat het antwoord gekozen wordt. Dat stukje tekst wordt de <b>respons</b> genoemd.
-<li>Met elk antwoord is er ook een <b>ga naar</b> geassocieerd. De ga naar kan relatief - deze pagina, volgende pagina - of absoluut zijn - de pagina is gespecifieerd in de les of het is het einde van de les.
+<li>Een les is opgebouwd uit een aantal <b>pagina's</b> en optioneel een aantal <b>vertakkingentabellen</b>.</li>
+<li>Een pagina bevat wat <b>inhoud</b> en eindigt gewoonlijk met een <b>vraag</b>, vandaar de naam <b>vragenpagina</b>.</li>
+<li>Elke pagina heeft gewoonlijk een set <b>antwoorden</b>. </li>
+<li>Bij elk antwoord hoort een kort stukje tekst dat getoond wordt nadat het antwoord gekozen wordt. Dat stukje tekst wordt de <b>respons</b> genoemd.</li>
+<li>Met elk antwoord is er ook een <b>ga naar</b> geassocieerd. De ga naar kan relatief - deze pagina, volgende pagina - of absoluut zijn - de pagina is gespecifieerd in de les of het is het einde van de les.</li>
<li>Als standaardinstelling spring je door het eerste antwoord te kiezen naar de <b>volgende</b> pagina in de les.
- De andere antwoorden verplaatsen je naar dezelfde pagina. Dit wil zeggen dat de leerling dezelfde pagina van de les opnieuw te zien krijgt als ze hij het eerste antwoord niet kiest.
-<li>De volgende pagina wordt bepaald door de <b>logische volgorde</b> van de les. Dit is de volgorde van de pagina's zoals de leraar ze ziet. Deze volgorde kan veranderd worden door pagina's te verplaatsen binnen de les.
-<li>De les heeft ook een <b>navigatie volgorde</b>. Dit is de volgorde van de pagina's gezien door de leerlingen. Die wordt bepaald door de sprongen die voor elk antwoord bepaald zijn en dat kan veel verschillen van de logische volgorde. (Hoewel, als de sprongen <i>niet</i> anders dan de standaard ingesteld worden, zullen beide navigaties sterk op elkaar gelijken). De leraar kan de navigatievolgorde controleren.
-<li>De leerlingen krijgen de antwoorden altijd in willekeurige volgorde te zien. Het eerste antwoord vanuit het oogpunt van de leraar zal niet noodzakelijk het eerste antwoord op de lijst van de leerlingen zijn. (Bovendien wordt eenzelfde set antwoorden telkens in een andere volgorde getoond). De uitzondering is het setje antwoorden voor koppelvragen: hier worden de antwoorden in dezelfde volgorde getoond als waarin de leraar ze ingebracht heeft.
-<li>Het aantal antwoorden van variëren van pagina tot pagina. Zo is het bijvoorbeeld toegelaten dat sommige pagina's eindigen met een waar/niet waar vraag, terwijl andere pagina's vragen hebben met één juist antwoord en drie afleiders.
-<li>Het is mogelijk om een pagina zonder antwoorden op te zetten. De leerlingen krijgen dan een <b>ga verder</b> link te zien in de plaats van de lijst antwoorden.
-<li>Om op de lessen cijfers te kunnen geven, zijn <b>juiste</b> antwoorden diegene die springen naar pagina's <i>verder</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. <b>Foute</b> antwoorden zijn diegene die je naar dezelfde pagina verplaatsen of naar een pagina een stukje <i>terug</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. Dus, als de volgorde <i>niet</i> veranderd zou zijn, is het eerste antwoord juist en alle andere zijn fout.
-<li>Vragen kunnen meer dan één juist antwoord hebben. Bij voorbeeld, als twee antwoorden naar de volgende pagina verwijzen, dan kunnen ze beide als juist antwoord gekozen worden. (Hoewel de leerlingen dezelfde bestemmingspagina te zien krijgen, kan de respons die de leerlingen te zien krijgen terwijl ze naar de volgende paginga gaan voor beide pagina's verschillend zijn).
-<li>Wanneer de leraar de les bekijkt, dan ziet hij dat de juiste antwoorden onderlijnde labels hebben.
-<li><b>Vertakkingentabellen</b> zijn pagina's waarop een aantal links naar andere pagina's in de les getoond worden. Een les begint met een vertakkingentabel die als <b>Inhoudstafel</b> dienst doet.
-<li>Elke link in een vertakkingentabel heeft twee onderdelen: een beschrijving en de titel van de pagina waarnaar gesprongen moet worden.
-<li>Een vertakkingentabel verdeelt de les in een aantal <b>takken</b> (of secties). Elke tak kan een aantal pagina's bevatten (die waarschijnlijk allemaal bij hetzelfde onderdeel horen). Het eind van een tak wordt gewoonlijk door een <b>Einde vertakking</b> pagina afgesloten. Dit is een speciale pagina die de leerling terug naar de vorige vertakkingentabel brengt. (De &quot;Keer terug&quot; link op de einde vertakking pagina kan indien nodig veranderd worden door de pagina te bewerken.)
-<li>Er kan meer dan één vertakkingentabel in een les gezet worden. Bij voorbeeld, een les kan zo gestructureerd worden dat bepaalde gespecialiseerde onderdelen zijtakken worden binnen de takken van het hoofdonderwerp.
-<li>Het is belangrijk de leerlingen een manier te geven om de les te beëindigen. Dit kan gedaan worden door een &quot;Einde van de les&quot; link te zetten in de hoofd vertakkingentabel. Die springt naar de <b>Einde van de les</b> pagina. Een andere optie is de laatste vertakking van de les (hier is &quot;laatste&quot; in de logische ordening bedoeld) te laten springen naar het einde van de les, dus deze vertakking <i>niet</i> te laten eindigen met een <b>Einde vertakking</b> pagina.
-<li> Als een les één of meer vertakkingentabellen bevat is het een goed idee om de &quot;Minimum aantal vragen&quot; parameter op een redelijke waarde te zetten. Dit stelt dan een kleiner aantal in op het aantal pagina's dat de leerling moet bekeken hebben voor het cijfer berekend wordt. Zonder deze parameter zou een leerling één enkele tak kunnen afwerken, alle vragen correct beantwoorden en de les verlaten met een maximumcijfer.
-<li>Wanneer er een vertakkingentabel aanwezig is dan heeft de leerling de mogelijkheid om dezelfde tak meer dan eens te bekijken. Het cijfer wordt echter berekend op het aantal <b>unieke</b> beantwoorde vragen. Het herhaaldelijk beantwoorden van eenzelfde set vragen zal het cijfer <i>niet</i> beïnvloeden. (het omgekeerde is echter wel waar: het cijfer wordt verlaagd als het aantal bekeken pagina's meegerekend wordt wanneer in de berekening herhalingen opgenomen worden) Leerlingen krijgen een idee van hun vorderingen binnen de les door het tonen van details over hoeveel vragen ze al juist beantwoord hebben, het aantal pagina's ze al gezien hebben en hun cijfer voor elke vertakkingstabel van de les.
-<li>Het <b>einde van de les</b> is bereikt door expliciet naar het einde te verspringen of door naar de volgende pagina te gaan vanuit de laatste (logische) pagina van de les. Wanneer het einde van de les bereikt is, zal de leerling een felicitatieboodschap krijgen en worden de cijfers getoond. Het cijfer is (het aantal juiste antwoorden / het aantal geziene pagina's) * het maximumcijfer van deze les.
-<li>Als het einde van de les <i>niet</i> bereikt is, krijgt de leerling, wanneer die de les terug opent, de keuze om opnieuw te beginnen of terug de les op te pikken waar hij het laatst juist geantwoord heeft.
-<li>Voor lessen die herkansingen toelaten, kan de leraar kiezen om het eerste cijfer of het gemiddelde cijfer van alle pogingen te gebruiken als uiteindelijk cijfer voor de les. Dat cijfer wordt dan bijvoorbeeld op de pagina &quot;Cijfers&quot; getoond.</ol>
+ De andere antwoorden verplaatsen je naar dezelfde pagina. Dit wil zeggen dat de leerling dezelfde pagina van de les opnieuw te zien krijgt als ze hij het eerste antwoord niet kiest.</li>
+<li>De volgende pagina wordt bepaald door de <b>logische volgorde</b> van de les. Dit is de volgorde van de pagina's zoals de leraar ze ziet. Deze volgorde kan veranderd worden door pagina's te verplaatsen binnen de les.</li>
+<li>De les heeft ook een <b>navigatie volgorde</b>. Dit is de volgorde van de pagina's gezien door de leerlingen. Die wordt bepaald door de sprongen die voor elk antwoord bepaald zijn en dat kan veel verschillen van de logische volgorde. (Hoewel, als de sprongen <i>niet</i> anders dan de standaard ingesteld worden, zullen beide navigaties sterk op elkaar gelijken). De leraar kan de navigatievolgorde controleren.</li>
+<li>De leerlingen krijgen de antwoorden altijd in willekeurige volgorde te zien. Het eerste antwoord vanuit het oogpunt van de leraar zal niet noodzakelijk het eerste antwoord op de lijst van de leerlingen zijn. (Bovendien wordt eenzelfde set antwoorden telkens in een andere volgorde getoond). De uitzondering is het setje antwoorden voor koppelvragen: hier worden de antwoorden in dezelfde volgorde getoond als waarin de leraar ze ingebracht heeft.</li>
+<li>Het aantal antwoorden van variëren van pagina tot pagina. Zo is het bijvoorbeeld toegelaten dat sommige pagina's eindigen met een waar/niet waar vraag, terwijl andere pagina's vragen hebben met één juist antwoord en drie afleiders.</li>
+<li>Het is mogelijk om een pagina zonder antwoorden op te zetten. De leerlingen krijgen dan een <b>ga verder</b> link te zien in de plaats van de lijst antwoorden.</li>
+<li>Om op de lessen cijfers te kunnen geven, zijn <b>juiste</b> antwoorden diegene die springen naar pagina's <i>verder</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. <b>Foute</b> antwoorden zijn diegene die je naar dezelfde pagina verplaatsen of naar een pagina een stukje <i>terug</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. Dus, als de volgorde <i>niet</i> veranderd zou zijn, is het eerste antwoord juist en alle andere zijn fout.</li>
+<li>Vragen kunnen meer dan één juist antwoord hebben. Bij voorbeeld, als twee antwoorden naar de volgende pagina verwijzen, dan kunnen ze beide als juist antwoord gekozen worden. (Hoewel de leerlingen dezelfde bestemmingspagina te zien krijgen, kan de respons die de leerlingen te zien krijgen terwijl ze naar de volgende paginga gaan voor beide pagina's verschillend zijn).</li>
+<li>Wanneer de leraar de les bekijkt, dan ziet hij dat de juiste antwoorden onderlijnde labels hebben.</li>
+<li><b>Vertakkingentabellen</b> zijn pagina's waarop een aantal links naar andere pagina's in de les getoond worden. Een les begint met een vertakkingentabel die als <b>Inhoudstafel</b> dienst doet.</li>
+<li>Elke link in een vertakkingentabel heeft twee onderdelen: een beschrijving en de titel van de pagina waarnaar gesprongen moet worden.</li>
+<li>Een vertakkingentabel verdeelt de les in een aantal <b>takken</b> (of secties). Elke tak kan een aantal pagina's bevatten (die waarschijnlijk allemaal bij hetzelfde onderdeel horen). Het eind van een tak wordt gewoonlijk door een <b>Einde vertakking</b> pagina afgesloten. Dit is een speciale pagina die de leerling terug naar de vorige vertakkingentabel brengt. (De &quot;Keer terug&quot; link op de einde vertakking pagina kan indien nodig veranderd worden door de pagina te bewerken.)</li>
+<li>Er kan meer dan één vertakkingentabel in een les gezet worden. Bij voorbeeld, een les kan zo gestructureerd worden dat bepaalde gespecialiseerde onderdelen zijtakken worden binnen de takken van het hoofdonderwerp.</li>
+<li>Het is belangrijk de leerlingen een manier te geven om de les te beëindigen. Dit kan gedaan worden door een &quot;Einde van de les&quot; link te zetten in de hoofd vertakkingentabel. Die springt naar de <b>Einde van de les</b> pagina. Een andere optie is de laatste vertakking van de les (hier is &quot;laatste&quot; in de logische ordening bedoeld) te laten springen naar het einde van de les, dus deze vertakking <i>niet</i> te laten eindigen met een <b>Einde vertakking</b> pagina.</li>
+<li> Als een les één of meer vertakkingentabellen bevat is het een goed idee om de &quot;Minimum aantal vragen&quot; parameter op een redelijke waarde te zetten. Dit stelt dan een kleiner aantal in op het aantal pagina's dat de leerling moet bekeken hebben voor het cijfer berekend wordt. Zonder deze parameter zou een leerling één enkele tak kunnen afwerken, alle vragen correct beantwoorden en de les verlaten met een maximumcijfer.</li>
+<li>Wanneer er een vertakkingentabel aanwezig is dan heeft de leerling de mogelijkheid om dezelfde tak meer dan eens te bekijken. Het cijfer wordt echter berekend op het aantal <b>unieke</b> beantwoorde vragen. Het herhaaldelijk beantwoorden van eenzelfde set vragen zal het cijfer <i>niet</i> beïnvloeden. (het omgekeerde is echter wel waar: het cijfer wordt verlaagd als het aantal bekeken pagina's meegerekend wordt wanneer in de berekening herhalingen opgenomen worden) Leerlingen krijgen een idee van hun vorderingen binnen de les door het tonen van details over hoeveel vragen ze al juist beantwoord hebben, het aantal pagina's ze al gezien hebben en hun cijfer voor elke vertakkingstabel van de les.</li>
+<li>Het <b>einde van de les</b> is bereikt door expliciet naar het einde te verspringen of door naar de volgende pagina te gaan vanuit de laatste (logische) pagina van de les. Wanneer het einde van de les bereikt is, zal de leerling een felicitatieboodschap krijgen en worden de cijfers getoond. Het cijfer is (het aantal juiste antwoorden / het aantal geziene pagina's) * het maximumcijfer van deze les.</li>
+<li>Als het einde van de les <i>niet</i> bereikt is, krijgt de leerling, wanneer die de les terug opent, de keuze om opnieuw te beginnen of terug de les op te pikken waar hij het laatst juist geantwoord heeft.</li>
+<li>Voor lessen die herkansingen toelaten, kan de leraar kiezen om het eerste cijfer of het gemiddelde cijfer van alle pogingen te gebruiken als uiteindelijk cijfer voor de les. Dat cijfer wordt dan bijvoorbeeld op de pagina &quot;Cijfers&quot; getoond.</li>
+</ol>
View
2  lang/nl/help/lesson/questionoption.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Vraagoptie</b></p>
-<p>Enkele vraagtypes hebben een optie die ingeschakeld kan worden door deze checkbox aan te vinken. De vraagtypes en de bedoeling van de opties worden hier in detail overlopen.
+<p>Enkele vraagtypes hebben een optie die ingeschakeld kan worden door deze checkbox aan te vinken. De vraagtypes en de bedoeling van de opties worden hier in detail overlopen.</p>
<ol>
<li><p><b>Meerkeuzevragen</b> Er is een variant op de meerkeuzevragen die
View
4 lang/nl/help/lesson/questiontypes.html
@@ -14,7 +14,7 @@
<li><p><b>Kort Antwoord</b> De leerling wordt gevraagd een kort stukje tekst te geven. Dit stukje tekst wordt vergeleken met één of meer mogelijke antwoorden. Antwoorden kunnen ofwel juist ofwel fout zijn. Elk antwoord kan optioneel een respons krijgen. Als er geen respons ingegeven wordt, dan wordt de standaardrespons aan de leerling getoond: Voor een juist antwoord is dat &quot;Dat is het juiste antwoord&quot; en voor een fout antwoord &quot;Dat is het foute antwoord &quot;. Als de tekst die de leerling geeft niet overeenkomt met één van de antwoorden, dan is de vraag slecht beantwoord en dan krijgt de leerling standaard de fout respons te zien.</p>
-<p>Standaard worden hoofdletters en kleine letters genegeerd. Er is een optie om de controle van de antwoorden hoofdlettergevoelig te maken.</p></li>
+<p>Standaard worden hoofdletters en kleine letters genegeerd. Er is een optie om de controle van de antwoorden hoofdlettergevoelig te maken.</p>
<p>Het sterretje (*) kan als jokerteken in antwoorden gebruikt worden. Het staat voor een willekeurig aantal tekens (geen teken inbegrepen). Bij bevoorbeeld het antwoord &quot;Lang* &quot; wordt &quot;langer &quot; , &quot; langste &quot; , ... juist gerekend. Als één van de antwoorden alleen maar een sterretje bevat, dan past daar elk antwoord, wat gewoonlijk als laatste antwoord gebruikt wordt om alle antwoorden op te vangen. (als een sterretje als antwoord moet kunnen gegeven wordten, gebruik er dan een backslach voor (\*)</li>
@@ -30,4 +30,4 @@
<p>Meer dan één juist antwoord is mogelijk en de antwoorden kunnen ofwel enkele ofwel gepaarde waarden zijn. Merk op dat de volgorde waarin de antwoorden gecontroleerd worden Antwoord 1, Antwoord 2,... is; er moet dus wat zorgzaam omgesprongen worden met de respons die moet verschijnen. Bijvoorbeeld de vraag: &quot;Wanneer is Larkin geboren &quot; kan als enkele waarde 1922 krijgen, het juiste antwoord, en een antwoordenpaar 1920:1929. Het eerste antwoord zou dan als respons &quot;Dat is exact&quot;, terwijl het ander antwoord als respons &quot;Dat is dichtbij, je hebt toch al de juiste decade gegeven&quot;.</p>
-<p>Je kunt ook foute antwoorden ingeven, maar afhankelijk van hun bereik kun je ze best na de juiste antwoorden plaatsen. Bijvoorbeeld om het foute antwoord 3:4 in te geven bij de &quot;10 gedeeld door 3&quot; vraag, moet je dat doen na het juiste antwoord. De antwoorden moeten als volgt gerangschikt zijn: 3,33:3,34 (het &quot;juiste&quot; antwoord) en dan 3:4 (het &quot;foute&quot;, maar niet helemaal foute antwoord!).</p></li></ul>
+<p>Je kunt ook foute antwoorden ingeven, maar afhankelijk van hun bereik kun je ze best na de juiste antwoorden plaatsen. Bijvoorbeeld om het foute antwoord 3:4 in te geven bij de &quot;10 gedeeld door 3&quot; vraag, moet je dat doen na het juiste antwoord. De antwoorden moeten als volgt gerangschikt zijn: 3,33:3,34 (het &quot;juiste&quot; antwoord) en dan 3:4 (het &quot;foute&quot;, maar niet helemaal foute antwoord!).</p></li></ol>
View
6 lang/nl/help/questionnaire/qmanage.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Beheer onderzoeken met phpESP</B></P>
-<P>
+<p align="center"><b>Beheer onderzoeken met phpESP</b></p>
+<p>
De enquêtemodule gebruikt phpESP om onderzoeken te maken en te beheren. Gebruik deze link om je onderzoeken te beheren.
-</P>
+</p>
View
6 lang/nl/help/questionnaire/qtype.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Type antwoorden op onderzoek</B></P>
-<P>
+<p align="center"><b>Type antwoorden op onderzoek</b></p>
+<p>
Als je wil dat je gebruikers het onderzoek maar één keer kunnen invullen, kies dan "antwoord één keer". <br />
Als je wil dat ze meerdere keren kunnen invullen, kies dan "antwoord meerdere keren".
-</P>
+</p>
View
6 lang/nl/help/questionnaire/questionnaireid.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Kies een onderzoek</B></P>
-<P>
+<p align="center"><b>Kies een onderzoek</b></p>
+<p>
Kies een onderzoek uit de lijst van beschikbare <i>actieve</i> onderzoeken uit phpESP. Als je onderzoek niet in de lijst voorkomt, dan is het waarschijnlijk niet <b>actief</b>.
-</P>
+</p>
View
6 lang/nl/help/questionnaire/respondenttype.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Antwoordtype onderzoek</B></P>
-<P>
+<p align="center"><b>Antwoordtype onderzoek</b></p>
+<p>
Je kunt de volledige naam van je gebruikers tonen bij elk antwoord door deze instelling op "fullname" te zetten.<br />
Je kunt de identiteit van je gebruikers verborgen houden door deze instelling op "anonymous" te zetten.
-</P>
+</p>

0 comments on commit c22b112

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.