Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent f08f22c commit c28c9a2d897caa4e077335388562a62b7e7c1f6f AMOS bot committed Nov 3, 2011
Showing with 63 additions and 0 deletions.
  1. +63 −0 install/lang/az/install.php
@@ -0,0 +1,63 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle 2.1 installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+$string['admindirname'] = 'Administrator kataloqu';
+$string['availablelangs'] = 'Mümkün dillərin siyahısı';
+$string['chooselanguagehead'] = 'Dili seçin';
+$string['chooselanguagesub'] = 'İndi ancaq proqramın qurulması üçün dili seçin. İstifadəçi interfeysi üçün dili sonradan, qurulma prosesində seçmək olar.';
+$string['clialreadyinstalled'] = ' config.php faylı artıq mövcuddur. Əgər saytı yeniləmək istəyirsinizsə, xahiş edirik, admin/cli/upgrade.php skriptindən istifadə edin.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Moodlun {$a} əmr sətri rejimində qurulma proqramı';
+$string['databasehost'] = 'Verilənlər bazasının serveri';
+$string['databasename'] = 'Verilənlər bazasının adı';
+$string['databasetypehead'] = 'Verilənlər bazasının drayverini seçin';
+$string['dataroot'] = 'Verilənlərin kataloqu';
+$string['dbprefix'] = 'Cədvəllərin adlarının prefiksi';
+$string['dirroot'] = 'Moodle kataloqu';
+$string['environmenthead'] = 'Mühitin yoxlanması...';
+$string['environmentsub2'] = 'Moodlun hər versiyasında PHP-nin versiyasına minimal tələblər və PHP-nin mütləq olan genişlənmələrinin dəsti var.
+Mühitin tam yoxlanılması hər quraşdırmadan və yenilənmədən əvvəl yerinə yetirilir.
+Xahiş edirik ki, əgər yeni versiyanın necə qurulmasını və PHP genişlənməsinin əlavə edilməsini bilmirsinizsə administratora müraciət edin. ';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Mühitin yoxlnılması yerinə yetirilmədi!';
+$string['installation'] = 'Quraşdırma';
+$string['langdownloaderror'] = 'Təəssüf ki, "{$a}" dilini qurmaq mümkün olmadı. Quraşdırma prosesi ingilis dilində davam edəcək.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Sizin serverdə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması {$a}-da qurulub.</p>
+
+<p>Buna görə müəyyən müddətdən sonra yddaşla əlaqəli problemlər yarana bilər, xüsusən də Sizin çox sayda modullarınız və ya istifadəçiləriniz olarsa.</p>
+
+<p>Biz məsləhət görürük ki, əgər mümkünsə PHP-də yaddaşın məhdudlaşdırılması üçün daha böyük qiymət götürəsiniz, məsələn, 40M.
+ Bunu aşağıdakı üsullarla etmək olar:</p>
+<ol>
+<li>Əgər imkan varsa PHP-ni <i>--enable-memory-limit</i> açarı ilə kompilyasiya edin.
+Bu halda Moodle özü yaddaşa məhdudiyyət qoya bilir.</li>
+<li>Əgər Sizin php.ini faylını redaktə etməyə icazəniz varsa, <b>memory_limit</b>parametrini nə iləsə 40M kimi dəyişmək olar. Əgər icazəniz yoxdursa, administratordan xahiş edə bilərsiniz.</li>
+<li>Bəzi PHP serverlərində Moodle kataloqunda .htaccess faylı yaratmaq və aşağıdakı sətri daxil etmək olar:
+ <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+ <p>Buna baxmayaraq bəzi serverlərdə buna görə PHP-nin<b>bütünl</b> səhifələrinin işi dayana bilər (Siz səhifələrdə səhvləri görəcəksiniz). Belə olan halda .htaccess faylını silmək lazımdır.</p></li>
+</ol>';

0 comments on commit c28c9a2

Please sign in to comment.