Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081114)

  • Loading branch information...
commit c303dca672241eed32a1407a909485d691551a85 1 parent 9e7f70d
moodlerobot authored
View
2  install/lang/en_utf8/installer.php
@@ -257,7 +257,7 @@
$string['phpversionerror'] = 'PHP version must be at least 4.3.0 or 5.1.0 (5.0.x has a number of known problems).';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle requires a PHP version of at least 4.3.0 or 5.1.0 (5.0.x has a number of known problems).</p>
<p>You are currently running version $a</p>
-<p>You must upgrade PHP or move to a host with a newer version of PHP!<br/>
+<p>You must upgrade PHP or move to a host with a newer version of PHP!<br />
(In case of 5.0.x you could also downgrade to 4.4.x version)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['postgresqlwarning'] = '<strong>Note:</strong> If you experience some connection problems, you can try to set Host Server field as
View
21 install/lang/fi_utf8/installer.php
@@ -32,7 +32,7 @@
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Tarkistetaan PHP:n asetukset';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Palvelimesi pitää läpäistä kaikki testit jotta moodle toimisi oikein.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponentti on ajan tasalla';
-$string['configfilenotwritten'] = 'Asennus ei pystynyt luomaan automaattisesti config.php tiedostoa, joka olisi sisältänyt valitsemasi asetukset. Todennäköisesti koska Moodlen hakemisto on kirjoitussuojattu. Voit kopioida seuraavan koodin tiedostoon nimeltä config.php ja tallentaa tiedostin Moodlen päähakemiston sisälle.';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Asennus ei pystynyt luomaan automaattisesti config.php -tiedostoa, joka olisi sisältänyt valitsemasi asetukset, todennäköisesti koska Moodlen hakemisto on kirjoitussuojattu. Voit manuaalisesti kopioida seuraavan koodin tiedostoon nimeltä config.php Moodlen päähakemiston sisällä.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php on luotu.';
$string['configurationcompletehead'] = 'Asetukset suoritettu';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle yritti tallentaa asetustiedostoa \"config.php\" moodlen asennuskansioon.';
@@ -84,7 +84,7 @@
<b>Taulukon etuliite:</b> pakollinen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
$string['datarooterror'] = '\"Datahakemistoa\", jonka määrittelit, ei voitu löytää, eikä luoda. Joko korjaa polku, tai luo hakemisto manuaalisesti.';
-$string['dbconnectionerror'] = 'Emme pystyneet kytkeytymään tietokantaan, jonka määrittelit. Tarkista tietokanta asetuksesi.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Emme pystyneet kytkeytymään tietokantaan, jonka määrittelit. Tarkista tietokanta-asetuksesi.';
$string['dbcreationerror'] = 'Tietokannan luomisvirhe. Ei pystytty luomaan annettua tietokannan nimeä tarjotuilla asetuksilla.';
$string['dbhost'] = 'Palvelin';
$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
@@ -123,9 +123,9 @@
$string['fileuploadserror'] = 'Tämän pitäisi olla päällä';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Tiedostojen lähettäminen ei näyttäisi olevan käytössä palvelimellasi.</p>
-<p>Moodle voidaan silti asentaa, mutta ilman tätä et pysty lataamaan kurssitiedostoja tai vaihtamaan käyttäjän kuvaa.</p>
+<p>Moodle voidaan silti asentaa, mutta ilman tätä ominaisuutta et pysty lataamaan kurssitiedostoja tai uuden käyttäjän profiilikuvia.</p>
-<p>Mahdollistaaksesi tiedostojen latauksen sinun (tai systeemisi ylläpitäjän) täytyy muokata varusohjelmien php.ini tiedosto systeemiisi ja muuttaa asetus <b>file_uploads</b> to \'1\'.</p>';
+<p>Mahdollistaaksesi tiedostojen latauksen sinun (tai systeemisi ylläpitäjän) täytyy muokata varusohjelmien php.ini -tiedosto systeemiisi ja muuttaa asetus <b>file_uploads</b> to \'1\'.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD versio';
$string['gdversionerror'] = 'GD kirjaston pitäisi olla päällä, että voidaan käsitellä ja luoda kuvia.';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Palvelimellasi ei näyttäisi olevan GD:tä asennettuna.</p>
@@ -158,24 +158,25 @@
<p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.</p>
-<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 40M.
+<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 16M.
On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:</p>
<ol>
-<li>Jos pystyt, uudelleen käännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
+<li>Jos pystyt, uudelleenkäännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.</li>
-<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> setuksen siellä johonkin kuten 40M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
+<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> asetuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
<li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
-<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
+<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'JOitakin vaadituista kentistä puuttuu';
$string['moodledocslink'] = 'Tämä sivu Moodle Docs -sivustolla';
$string['mysql416bypassed'] = 'Kuitenkin jos teidän sivustonne käyttää vain iso-8859-1 merkistöä, te voitte jatkaa nykyisen mySQL 4.1.12 käyttöä.';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 on vähimmäisversio joka vaaditaan Moodle1.6:lle, jotta takaa, että kaikki data voidaan muuntaa UTF-8:ksi tulevaisuudessa';
-$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP:tä ei ole asennettu MySQL laajennuksen kanssa, jotta se voisi kommunikoida MySQL:n kanssa. Tarkista php.ini tiedostosi tai käännä PHP uudelleen.';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP:tä ei ole kunnolla valittu asetukseksi MySQL -laajennuksen kanssa, jotta se voisi kommunikoida MySQL:n kanssa. Tarkista php.ini -tiedostosi tai käännä PHP uudelleen.';
$string['name'] = 'Nimi';
$string['next'] = 'Seuraava';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['parentlanguage'] = 'fi_alkup';
$string['pass'] = 'Tarkastettu';
$string['password'] = 'Salasana';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x versiossa on tunnettuja ongelmia, päivitä versioon 5.1.x tai palaa versioihin 4.3.x - 4.4.x';
@@ -205,7 +206,7 @@
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['user'] = 'Käyttäjä';
$string['welcomep70'] = 'Napsauta \"Seuraava\"-painiketta jatkaaksesi moodlen asennusta';
-$string['wrongdestpath'] = 'Virheellinen kohde kansio';
+$string['wrongdestpath'] = 'Virheellinen kohdekansio';
$string['wrongzipfilename'] = 'Virheellinen zip-tiedoston nimi';
$string['wwwroot'] = 'Web-osoite';
$string['wwwrooterror'] = 'Web-osoite ei näyttäisi olevan voimassa- tämä Moodle asennus ei näyttäisi olevan siellä.';
View
250 install/lang/hy_utf8/installer.php
@@ -9,21 +9,267 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
+$string['admindirerror'] = 'Նշված ադմինիստրատիվ ֆայլապանակը սխալ է';
+$string['admindirname'] = 'Ադմինիստրատիվ Ֆայլապանակ';
+$string['admindirsettinghead'] = 'Ադմինիստրատիվ ֆայլապանակի տեղադրում ...';
+$string['admindirsettingsub'] = 'Վեբ կայքերից շատերը օգտագործում են /admin որպես ադմինիստրատիվ URL: Սա հակասում է մուդլի ադմինիստրատիվ էջերի հետ: Դուք կարող եք ուղղել սա` փոխելով ադմինիստրատիվ ֆայլապանակը տեղադրման ժամանակ: Օրինակ` <br /> <br /><b>moodleadmin</b>';
+$string['bypassed'] = 'Բացթողած է';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Հնարավոր չէ ստեղծել լեզվի ֆայլապանակը';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Հնարավոր չէ ստեղծել ժամանակավոր ֆայլապանակը';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Հնարավոր չէ ներբեռնել բաղադրիչները:';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Հնարավոր չէ ներբեռնել ZIP ֆայլը:';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Հնարավոր չէ գտնել բաղադրիչը:';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Հնարավոր չէ պահպանել md5 ֆայլը:';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Հնարավոր չէ պահպանել ZIP ֆայլը:';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Հնարավոր չէ բացել ZIP ֆայլը:';
+$string['caution'] = 'Զգուշացում';
+$string['check'] = 'Ստուգել';
+$string['chooselanguagehead'] = 'Ընտրեք լեզուն';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Ընտրեք լեզուն տեղադրման համար: Հետագայում դուք հնարավորություն կունենաք ընտրել կայքի և օգտագործողի լեզուն:';
$string['closewindow'] = 'Փակեք պատուհանը';
+$string['compatibilitysettingshead'] = 'PHP կարգավորիչների ստուգում ...';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'Ձեր սերվերը պետք է բավարարի այս բոլոր կետերին, որպեսզի Մուդլը նորմալ աշխատի';
+$string['componentisuptodate'] = 'Բաղադրիչը թարմ է:';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Տեղադրման սցենարը չկարողացավ ավտոմատ կերպով ստեղծել config.php ֆայլը, որը պարունակում է ձեր ընտրած կարգավորիչները: Հնարավոր է Մուդլի ֆայլապանակը հասանելի չէ գրելու համար: Դուք կարող եք ինքնուրույն պատճենել հետևյալ կոդը config.php ֆայլում Մուդլի հիմնային ֆայլապանակի մեջ:';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php ֆայլը հաջողությամբ ստեղծվեց';
+$string['configurationcompletehead'] = 'Կոնֆիգուրացիան ավարտվեց';
+$string['configurationcompletesub'] = 'Մուդլը փորձեց պահպանել ձեր կոնֆիգուրացիան Մուդլի տեղադրման հիմնային ֆայլապանակում:';
$string['continue'] = 'Շարունակել';
+$string['curlrecommended'] = 'Երկրորդական Curl գրադարանի տեղադրումը խորհուրդ է տրվում, Մուդլի Ցանցային գործունեությունը ակտիվացնելու համար:';
+$string['customcheck'] = 'Այլ Ստուգումներ';
+$string['database'] = 'Տվյալների Բազա';
+$string['databasecreationsettingshead'] = 'Հիմա դուք պետք է կոնֆիգուրացնեք տվյալների բազաի կարգավորիչները, որտեղ պահվելու է Մուդլի տվյալների մեծ մասը: Այս տվյալների բազան կստեղծվի ավտոմատ կերպով տեղադրման սցենարի կողմից` ստորև նշված կարգավորիչներով:';
+$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Տիպ` </b> նշված է \'mysql\' տեղադրման սցենարի կողմից<br />
+<b>Մեքենա` </b> նշված է \'localhost\' տեղադրման սցենարի կողմից<br />
+<b>Անուն` </b> տվյալների բազայի անուն, օր.` moodle<br />
+<b>Օգտագործող` </b> նշված է \'root\' տեղադրման սցենարի կողմից<br />
+<b>Նշանաբառ` </b> տվյալների բազայի նշանաբառը<br />
+<b>Աղյուսակների Նախդիր` </b> երկրորդական նախդիր, բոլոր աղյուսակների անվանումների համար';
+$string['databasesettingshead'] = 'Հիմա դուք պետք է կոնֆիգուրացնեք տվյալների բազաի կարգավորիչները, որտեղ պահվելու է Մուդլի տվյալների մեծ մասը: Այս տվյալների բազան պետք է ստեղծված լինի և օգտագործողի անունն ու նշանաբառը պետք է մատչում տրամադրեն դրան:';
+$string['databasesettingssub'] = '<b>Տիպ` </b> mysql կամ postgres7<br />
+<b>Մեքենա` </b> օրինակ \'localhost\' կամ db.seua.am<br />
+<b>Անուն` </b> տվյալների բազայի անուն, օր.` moodle<br />
+<b>Օգտագործող` </b> տվյալների բազայի օգտագործողի անունը<br />
+<b>Նշանաբառ` </b> տվյալների բազայի նշանաբառը<br />
+<b>Աղյուսակների Նախդիր` </b> երկրորդական նախդիր, բոլոր աղյուսակների անվանումների համար';
+$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Տիպ` </b> SQL*Server (ոչ UTF-8) <b><font color=\"red\">Փորձնական (արտադրական նպատակներով չոգտագործել)</font></b><br />
+<b>Մեքենա` </b> օրինակ \'localhost\' կամ db.seua.am<br />
+<b>Անուն` </b> տվյալների բազայի անուն, օր.` moodle<br />
+<b>Օգտագործող` </b> տվյալների բազայի օգտագործողի անունը<br />
+<b>Նշանաբառ` </b> տվյալների բազայի նշանաբառը<br />
+<b>Աղյուսակների Նախդիր` </b> նախդիր, բոլոր աղյուսակների անվանումների համար (պարտադիր)';
+$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Տիպ` </b> SQL*Server (UTF-8 ակտիվացրած)<br />
+<b>Մեքենա` </b> օրինակ \'localhost\' կամ db.seua.am<br />
+<b>Անուն` </b> տվյալների բազայի անուն, օր.` moodle<br />
+<b>Օգտագործող` </b> տվյալների բազայի օգտագործողի անունը<br />
+<b>Նշանաբառ` </b> տվյալների բազայի նշանաբառը<br />
+<b>Աղյուսակների Նախդիր` </b> նախդիր, բոլոր աղյուսակների անվանումների համար (պարտադիր)';
+$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Տիպ` </b> MySQL<br />
+<b>Մեքենա` </b> օրինակ \'localhost\' կամ db.seua.am<br />
+<b>Անուն` </b> տվյալների բազայի անուն, օր.` moodle<br />
+<b>Օգտագործող` </b> տվյալների բազայի օգտագործողի անունը<br />
+<b>Նշանաբառ` </b> տվյալների բազայի նշանաբառը<br />
+<b>Աղյուսակների Նախդիր` </b> նախդիր, բոլոր աղյուսակների անվանումների համար (երկրորդական)';
+$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Տիպ` </b> Լավացրած MySQL<br />
+<b>Մեքենա` </b> օրինակ \'localhost\' կամ db.seua.am<br />
+<b>Անուն` </b> տվյալների բազայի անուն, օր.` moodle<br />
+<b>Օգտագործող` </b> տվյալների բազայի օգտագործողի անունը<br />
+<b>Նշանաբառ` </b> տվյալների բազայի նշանաբառը<br />
+<b>Աղյուսակների Նախդիր` </b> նախդիր, բոլոր աղյուսակների անվանումների համար (երկրորդական)';
+$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Տիպ` </b> Oracle<br />
+<b>Մեքենա` </b> չի օգտագործվում, թողեք դատարկ<br />
+<b>Անուն` </b> tnsnames.ora միացմանը տրված անունը<br />
+<b>Օգտագործող` </b> տվյալների բազայի օգտագործողի անունը<br />
+<b>Նշանաբառ` </b> տվյալների բազայի նշանաբառը<br />
+<b>Աղյուսակների Նախդիր` </b> նախդիր, բոլոր աղյուսակների անվանումների համար (պարտադիր, երկու նիշ առավելագույնը)';
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Տիպ` </b> SQL*Server (ODBC-ով) <b><font color=\"red\">Փորձնական (արտադրական նպատակներով չոգտագործել)</font></b><br />
+<b>Մեքենա` </b> ODBC ղեկավարման վահանակում տրված DSN-ի անունը<br />
+<b>Անուն` </b> տվյալների բազայի անուն, օր.` moodle<br />
+<b>Օգտագործող` </b> տվյալների բազայի օգտագործողի անունը<br />
+<b>Նշանաբառ` </b> տվյալների բազայի նշանաբառը<br />
+<b>Աղյուսակների Նախդիր` </b> նախդիր, բոլոր աղյուսակների անվանումների համար (պարտադիր)';
+$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Տիպ` </b> PostgreSQL<br />
+<b>Մեքենա` </b> օրինակ \'localhost\' կամ db.seua.am<br />
+<b>Անուն` </b> տվյալների բազայի անուն, օր.` moodle<br />
+<b>Օգտագործող` </b> տվյալների բազայի օգտագործողի անունը<br />
+<b>Նշանաբառ` </b> տվյալների բազայի նշանաբառը<br />
+<b>Աղյուսակների Նախդիր` </b> նախդիր, բոլոր աղյուսակների անվանումների համար (պարտադիր)';
+$string['dataroot'] = 'Տվյալների Ֆայլապանակ';
+$string['datarooterror'] = 'Ձեր նշած \'Տվյալների Ֆայլապանակ\'-ը հնարավոր չէ գտնել կամ ստեղծել: Ուղղեք ճանապարհը կամ ստեղծեք ֆայլապանակը ինքնուրույն:';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Հնարավոր չէ միանալ ձեր նշած տվյալների բազային: Ստուգեք ձեր տվյալների բազայի կարգավորիչները:';
+$string['dbcreationerror'] = 'Տվյալների բազայի ստեղծման սխալ: Հնարավոր չէ ստեղծել տրված անունով տվյալների բազա նշված կարգավորիչներով';
+$string['dbhost'] = 'Սերվեր Մեքենա';
+$string['dbprefix'] = 'Աղյուսակների նախդիր';
+$string['dbtype'] = 'Տիպ';
+$string['dbwrongencoding'] = 'Նշված տվյալների բազան աշխատում է մեկ, խորհուրդ չտրվող, կոդավորումով ($a): Ավելի լավ կլինի օգտագործել մեկ Յունիկոդ (UTF-8) կոդավորումով տվյալների բազա: Բայցևայնպես կարող եք անցնել այս ստուգումը` նշելով \'Բացթողել ՏԲ Կոդավորման Ստուգումը\' ստորև, բայց դա կարող է հետագայում պրոբլեմներ առաջացնել:';
+$string['dbwronghostserver'] = 'Դուք պետք է հետևեք \'Մեքենա\'-ի կանոններին, ինչպես նշված է վերևում:';
+$string['dbwrongnlslang'] = 'NLS_LANG միջավայրի փոփոխականը ձեր սերվերի վրա պետք է օգտագործի AL32UTF8 նիշերի բազմությունը: Տեսեք PHP գրականությունը OCI8 ճիշտ կոնֆիգուրացնելու համար:';
+$string['dbwrongprefix'] = 'Դուք պետք է հետևեք \'Աղյուսակների Նախդիր\'-ի կանոններին, ինչպես նշված է վերևում:';
+$string['directorysettingshead'] = 'Հաստատեք այս մուդլի տեղադրման վայրը:';
+$string['directorysettingssub'] = '<b>Վեբ հասցե` </b>
+Նշեք ամբողջական վեբ հասցեն, որով Մուդլը հասանելի կլինի:
+Եթե ձեր կայքը հասանելի է մի քանի հասցեներով, ապա ընտրեք այն, որը ամենա շատը կկիրառվի ձեր ուսանողների կողմից: Մի ներառեք վերջին սլեշը:
+<br />
+<br />
+<b>Մուդլի Ֆայլապանակ` </b>
+Նշեք ամբողջական ճանապարհը դեպի այս Մուդլի տեղադրումը:
+Ուշադրություն դարձրեք մեծատառ/փոքրատառ-ի վրա:
+<br />
+<br />
+<b>Տվյալների Ֆայլապանակը` </b>
+Անհրաժեշտ է նշել տեղ, որտեղ Մուդլը կպահի բեռնավորված ֆայլերը: Այս ֆայլապանակին պետք է կարդալու և գրելու թույլատվություն ունենա վեբ սերվերի օգտագործողը
+(հիմնականում \'nobody\', \'wwwrun\' կամ \'apache\'), բայց այն չպետք է հասանելի լինի անմիջապես վեբից:';
+$string['dirroot'] = 'Մուդլի Ֆայլապանակ';
+$string['dirrooterror'] = '\'Մուդլի Ֆայլապանակ\' կարգավորիչը սխալ է` հնարավոր չէ գտնել տեղադրված մուդլ այդտեղ:
+Ստորև արժեքը վերականգնված է:';
+$string['download'] = 'Ներբեռնում';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ներբեռնավորված ֆայլի ստուգումը ձախողվեց:';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'Ներբեռնել &quot;$a&quot; լեզվի փաթեթը';
+$string['downloadlanguagehead'] = 'Ներբեռնել լեզվի փաթեթը';
+$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Դուք կարող եք շարունակել տեղադրման գործընթացը` օգտագործելով լռելյայն \'$a\' լեզվի փաթեթը:';
+$string['downloadlanguagesub'] = 'Դուք հիմա կարող եք ընտրել բեռնավորել լեզվի փաթեթը կամ շարունակել այս ընթացիկ լեզվով տեղադրումը:<br /><br />Եթե հնարավորություն չունեք լեզվի փաթեթը բեռնավորելու, ապա տեղադրումը կշարունակվի Անգլերեն: (Տեղադրման ավարտից հետո դուք կարող եք բեռնավորել և տեղադրել ցանկացած լեզվի փաթեթ:)';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Դուք պետք է ուղղեք բոլոր վերոգրյալ միջավայրի սխալները, նախքան Մուդլի այս տարբերակը տեղադրելը:';
+$string['environmenthead'] = 'Միջավայրի ստուգում ...';
+$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'այս տեստի ձախողումը պոտենցիալ պրոբլեմի նշան է';
+$string['environmentrecommendinstall'] = 'պետք է տեղադրված և ակտիվածված լինի, լավագույն արդյունք ստանալու համար';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'ցանկալի է $a->needed տարբերակը, սակայն դուք օգտագործում եք $a->current ընթացիկը';
+$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'այս տեստը պետք է անցնի';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'պետք է տեղադրված և ակտիվացված լինի';
+$string['environmentrequireversion'] = 'անհրաժեշտ է $a->needed տարբերակը, սակայն դուք օգտագործում եք $a->current ընթացիկը';
+$string['environmentsub'] = 'Համակարգի կոմպոնենտների ստուգում անհրաժեշտ պայմանների բավարաման համար';
+$string['environmentxmlerror'] = 'Միջավայրի տվյալները կարդալու սխալ ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Սխալ';
+$string['fail'] = 'Ձախողում';
+$string['fileuploads'] = 'Ֆայլերի Բեռնավորում';
+$string['fileuploadserror'] = 'Սա պետք է միացված լինի';
+$string['fileuploadshelp'] = '<p>Ֆայլերի բեռնավորումը պասիվացված է ձեր սերվերի վրա:</p>
+
+<p>Մուդլը կարող է տեղադրվել, բայց առանց այս հնարավորության, դուք չեք կարող բեռնավորել ֆայլեր դասընթացների համար, կամ ձեր անձնական նկարները:</p>
+
+<p>Սա ակտիվացնելու համար դուք կամ ձեր համակարգային ադմինիստրատորը պետք է խմբագրեք php.ini ֆայլը համակարգի վրա և փոխեք <b>file_uploads</b> կարգավորիչը \'1\':</p>';
+$string['gdversion'] = 'GD տարբերակ';
+$string['gdversionerror'] = 'GD գրադարանը պետք է առկա լինի նկարներ ստեղծելու համար';
+$string['gdversionhelp'] = '<p>Ձեր սերվերի վրա տեղադրված չէ GD գրադարանը:</p>
+
+<p>GD-ն անհրաժեշտ է PHP-ի կողմից, որպեսզի Մուդլը նկարների հետ աշխատի և նկարներ ստեղծի (անձնական նկարներ և լոգերի գրաֆիկներ): Մուդլը կաշխատի առանց սրա, սակայն այս հնարավորությունները ակտիվ չեն լինի:</p>
+
+<p>GD-ն PHP-ի հետ ավելացնելու համար Յունիքսի տակ, կոմպիլացրեք PHP-ն --with-gd պարամետրով:</p>
+
+<p>Windows-ի տակ դուք կարող եք խմբագրել php.ini և մեկնաբանությունից հանել php_gd2.dll պարունակող տողը:</p>';
+$string['globalsquotes'] = 'Ընդհանուր պարամետրերի ոչ անվտանգ ղեկավարում';
+$string['globalsquoteserror'] = 'Ուղղեք ձեր PHP կարգավորիչները` պասիվացրեք register_globals և/կամ ակտիվացրեք magic_quotes_gpc պարամետրերը';
+$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Պասիվացված Կախարդական Չակերտների և ակտիվացված Ընդհանուր Ռեգիստորների համատեղումը խորհուրդ չի տրվում:</p>
+
+<p>Խորհուրդ է տրվում <b>magic_quotes_gpc = On</b> և <b>register_globals = Off</b> տարբերակը ձեր php.ini ֆայլում</p>
+
+<p>Եթե php.ini ֆայլը հասանելի չէ ձեզ, դուք կարող եք տեղադրել հետևյալ տողը .htaccess ֆայլում, ձեր Մուդլի ֆայլապանակում`
+<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
+<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
+</p>';
$string['help'] = 'Օգնություն';
+$string['iconvrecommended'] = 'Երկրորդական ICONV գրադարանի տեղադրումը խորհուրդ է տրվում, կայքի արտադրողականությունը լավացնելու համար, մասնավորապես` եթե ձեր կայքը սպասարկում է ոչ լատինական լեզուներ:';
$string['info'] = 'Տեղեկատվություն';
-$string['language'] = 'Լեղու';
+$string['installation'] = 'Տեղադրում';
+$string['invalidmd5'] = 'Սխալ md5';
+$string['langdownloaderror'] = 'Ցավոք, \'$a\' լեզուն տեղադրված չէ: Տեղադրման գործընթացը կշարունակվի Անգլերեն:';
+$string['langdownloadok'] = '\'$a\' լեզուն հաջողությամբ տեղադրվեց: Տեղադրման գործընթացը կշարունակվի այս լեզվով:';
+$string['language'] = 'Լեզու';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Կախարդական Չակերտների Աշխատելու Ժամանակ';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Սա պետք է անջատված լինի';
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Կախարդական չակերտները աշխատելու ժամանակ պետք է անջատված լինեն, Մուդլի նորմալ աշխատանքի համար:</p>
+
+<p>Սովորաբար այն անջատած է լինում լռելյայն ... տեսեք <b>magic_quotes_runtime</b> կարգավորիչը ձեր php.ini ֆայլում:</p>
+
+<p>Եթե php.ini ֆայլը հասանելի չէ ձեզ, դուք կարող եք տեղադրել հետևյալ տողը .htaccess ֆայլում, ձեր Մուդլի ֆայլապանակում`
+<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
+<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
+</p>';
+$string['mbstringrecommended'] = 'Երկրորդական MBSTRING գրադարանի տեղադրումը խորհուրդ է տրվում, կայքի արտադրողականությունը լավացնելու համար, մասնավորապես` եթե ձեր կայքը սպասարկում է ոչ լատինական լեզուներ:';
+$string['memorylimit'] = 'Հիշողության Սահման';
+$string['memorylimiterror'] = 'PHP-ի հիշողության սահմանը շատ փոքր է դրած ... դուք կարող եք հետագայում պրոբլեմներ ունենալ:';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP-ի հիշողության սահմանը ձեր սերվերի համար նշված է $a:</p>
+
+<p>Սա կորող է Մուդլում պրոբլեմների հանգեցնել, հատկապես եթե ունեք շատ մոդուլներ և/կամ շատ օգտագործողներ:</p>
+
+<p>Խորհուրդ ենք տալիս PHP-ն կոնֆիգուրացնել հնարավորին շատ հիշողության համար, օրինակ` 40M:
+Կան դա անելու մի քանի ձևեր` </p>
+<ol>
+<li>Եթե դուք կարող եք կրկին կոմպիլացնել PHP-ն <i>--enable-memory-limit</i> պարամետրով:
+Սա կօգնի Մուդլին ինքնուրույն ղեկավարել հիշողության սահմանը:</li>
+<li>Եթե ձեզ հասանելի է php.ini ֆայլը, դուք կարող եք փոխել <b>memory_limit</b>
+կարգավորիչը և դնել, օրինակ` 40M: Եթե դուք թույլատվություն չունեք, կարող եք խնդրել դա անել ձեր համակարգային ադմինիստրատորին:</li>
+<li>Որոշ PHP սերվերների համար դուք կարող եք ստեղծել .htaccess ֆայլ Մուդլի ֆայլապանակում, որը պարունակում է այս տողը`
+<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
+<p>Բայցևայնպես սա կարող է խանգարել <b>բոլոր</b> PHP էջերի աշխատանքը
+(դուք կտեսնեք սխալներ էջում), և դուք ստիպված կլինեք հեռացնել .htaccess ֆայլը:</p></li>
+</ol>';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Որոշ անհրաժեշտ դաշտեր բացթողած են';
+$string['moodledocslink'] = 'Մուդլի Գրադարաններ այս էջի համար';
+$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
+$string['mssql_n'] = 'SQL*Server UTF-8 հնարավորությամբ (mssql_n)';
+$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կոնֆիգուրացվել MSSQL ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել SQL*Server-ի հետ: Ստուգեք ձեր php.iniֆայլը կամ նորից կոմպիլացրեք PHP-ն:';
+$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
+$string['mysql416bypassed'] = 'Բայցևայնպես, եթե ձեր կայքը օգտագործում է միայն iso-8859-1 (լատինական) լեզուները, դուք կարող եք շարունակել օգտագործել ձեր ընթացիկ MySQL 4.1.12-ը (կամ բարձր):';
+$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16-ը մինիմալ տարբերակն է, որը անհրաժեշտ է Մուդլ 1.6-ի համար, որպեսզի տվյալները հետագայում հնարավոր լինի ձևափոխել UTF-8-ի:';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կոնֆիգուրացվել MySQL ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել MySQL-ի հետ: Ստուգեք ձեր php.iniֆայլը կամ նորից կոմպիլացրեք PHP-ն:';
+$string['mysqli'] = 'Լավացրած MySQL (mysqli)';
+$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կոնֆիգուրացվել MySQLi ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել MySQL-ի հետ: Ստուգեք ձեր php.iniֆայլը կամ նորից կոմպիլացրեք PHP-ն: MySQLi ընդլայնումը հասանելի չէ PHP 4-ի համար:';
$string['name'] = 'Անվանում';
$string['next'] = 'Հաջորդը';
-$string['ok'] = 'OK';
+$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
+$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կոնֆիգուրացվել OCI8 ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել Oracle-ի հետ: Ստուգեք ձեր php.iniֆայլը կամ նորից կոմպիլացրեք PHP-ն:';
+$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server ODBC-ով (odbc_mssql)';
+$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կոնֆիգուրացվել ODBC ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել SQL*Server-ի հետ: Ստուգեք ձեր php.iniֆայլը կամ նորից կոմպիլացրեք PHP-ն:';
+$string['ok'] = 'ԼԱՎ';
+$string['opensslrecommended'] = 'Երկրորդական OpenSSL գրադարանի տեղադրումը խորհուրդ է տրվում, Մուդլի Ցանցային գործունեությունը ակտիվացնելու համար:';
+$string['parentlanguage'] = 'en';
+$string['pass'] = 'Անցնել';
$string['password'] = 'Նշանաբառ';
+$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կոնֆիգուրացվել PGSQL ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել PostgreSQL-ի հետ: Ստուգեք ձեր php.iniֆայլը կամ նորից կոմպիլացրեք PHP-ն:';
+$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x-ը ունի որոշ հայտնի պրոբլեմներ: Բարեկարգեք այն 5.1.x կամ ստորակարգեք այն 4.3.x կամ 4.4.x տարբերակի';
+$string['phpversion'] = 'PHP տարբերակ';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP տարբերակը պետք է լինի առնվազն 4.3.0 կամ 5.1.0 (5.0.x-ը ունի որոշ հայտնի պրոբլեմներ):';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Մուդլը պահանջում է PHP-ի առնվազն 4.3.0 կամ 5.1.0 տարբերակները (5.0.x-ը ունի որոշ հայտնի պրոբլեմներ):</p>
+<p>Ձեր ընթացիկ տարբերակն է` $a</p>
+<p>Դուք պետք է բարեկարգեք PHP-ն կամ տեղափոխվեք ավելի նոր PHP-ի տարբերակով մեքենայի վրա<br/>
+(5.0.x-ի դեպքում դուք ևս կարող եք անցնել 4.4.x տարբերակի)</p>';
+$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Նախորդ';
+$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Բարեկարգման ընթացքում RQP հարցի տիպը կհեռացվի: Դուք չեք օգտագործել այս հարցի տիպը, այնպես որ դուք խնդիրներ չեք ունենա:';
+$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Բարեկարգման ընթացքում RQP հարցի տիպը կհեռացվի: Դուք ունեք որոշ RQP հարցեր ձեր տվյալների բազայում, և սա կդադարի աշխատել, եթե դուք չտեղադրեք http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 կոդի ձևաչափը նախքան շարունակելը:';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Կոմպոնենտների ներբեռնումը ձեր սերվեր արգելված է (allow_url_fopen պասիվացված է):<br /><br />Դուք պետք է բեռնավորեք <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ֆայլը ինքնուրույն, պատճենեք այն \'$a->dest\' ձեր սերվերի վրա, և բացեք zip-ը այդտեղ:';
$string['report'] = 'Հաշվետվություն';
+$string['restricted'] = 'Արգելափակված';
+$string['safemode'] = 'Ապահով Ռեժիմ';
+$string['safemodeerror'] = 'Մուդլը խնդիրներ ունի միացված ապահով ռեժիմի հետ';
+$string['safemodehelp'] = '<p>Մուդլը կարող է ունենալ տարբեր խնդիրներ միացված ապահով ռեժիմի հետ, առնվազն այն, որ դա չի թողի ստեղծել նոր ֆայլեր:</p>
+
+<p>Ապահով ռեժիմը կարող է միացված լինել հազվադեպ վեբ մեքենաների վրա, այպես որ դուք կարող եք ընտրել այլ վեբ նավարկում տրամադրող մեքենա ձեր Մուդլի կայքի համար:</p>
+
+<p>Ցանկության դեպքում դուք կարող եք շարունակել տեղադրումը, սակայն ակընկալեք բազում պրոբլեմներ հետագայում:</p>';
+$string['serverchecks'] = 'Սերվերի Ստուգումներ';
+$string['sessionautostart'] = 'Աշխատաշրջանի Ավտոմատ Սկիզբ';
+$string['sessionautostarterror'] = 'Սա պետք է անջատված լինի';
+$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Մուդլը պահանջում է աշխատաժամանակի սպասարկում և չի կարող աշխատել առանց դրա:</p>';
+$string['skipdbencodingtest'] = 'Բացթողել ՏԲ Կոդավորման Ստուգումը';
$string['status'] = 'Կարգավիճակ';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Հայերեն';
+$string['unicoderecommended'] = 'Խորհուրդ է տրվում ձեր բոլոր տվյալները պահել Յունիկոդով (UTF-8): Տվյալների բազայում կատարվելիք նոր տեղադրումների ըստ լռեռլյայն նշատիպը Հունիկոդն է: Եթե կատարում եք բարեկարգում, դուէ պետք է կատարեք UTF-8 տեղաշարժման գործընթաց (նայեք ադմինիստրատիվ էջը):';
+$string['unicoderequired'] = 'Անհրաժեշտ է ձեր բոլոր տվյալները պահել Յունիկոդով (UTF-8): Տվյալների բազայում կատարվելիք նոր տեղադրումների ըստ լռեռլյայն նշատիպը Հունիկոդն է: Եթե կատարում եք բարեկարգում, դուէ պետք է կատարեք UTF-8 տեղաշարժման գործընթաց (նայեք ադմինիստրատիվ էջը):';
$string['user'] = 'Օգտագործող';
+$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
+$string['welcomep20'] = 'Դուք տեսնում եք այս կայքը, որովհետև հաջողությամբ տեղադրել և միացրել եք <strong>$a->packname $a->packversion</strong> լեզվի փաթեթը ձեր համակարգչի վրա: Շնորհավոր';
+$string['welcomep30'] = '<strong>$a->installername</strong> տեղադրման այս տարբերակը պարունակում է կիրառական ծրագրեր, որոնք ստեղծում են միջավայր, որտեղ <strong>Մուդլը</strong> կաշխատի`';
+$string['welcomep40'] = 'Փաթեթը նաև պարունակում է <strong>Մուդլ $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>:';
+$string['welcomep50'] = 'Փաթեթի բոլոր կիրառական ծրագրերի օգտագործումը ղեկավարվում է դրանց համապատասխան իրավունքներով: Ամբողջական <strong>$a->installername</strong> փաթեթը <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">բաց կոդով է</a> և տրամադրվում է <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> իրավունքով:';
+$string['welcomep60'] = 'Հետևյալ հեշտ քայլերին հետևելը կօգնեն ձեզ տեղադրել <strong>Մուդլը</strong> ձեր համակարգչի վրա: Դուք կարող եք համաձայնվել լռելյայն կարգավորիչների հետ կամ փոխել դրանք ըստ ձեր պահանջների:';
+$string['welcomep70'] = 'Սեղմեք \'Հաջորդ\' կոճակը ստորև, որպեսզի անցնեք <strong>Մուդլի</strong> տեղադրման հաջորդ քայլին:';
+$string['wrongdestpath'] = 'Սխալ նպատակային ճանապարհ:';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Սխալ կոդի URL:';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Սխալ ZIP ֆայլի անուն:';
+$string['wwwroot'] = 'Վեբ հասցե';
+$string['wwwrooterror'] = '\'Վեբ հասցե\'-ն ճիշտ չէ` հնարավոր չէ գտնել տեղադրված մուդլ այդտեղ:
+Ստորև արժեքը վերականգնված է:';
?>
View
2  install/lang/ja_utf8/installer.php
@@ -223,7 +223,7 @@
$string['phpversionerror'] = 'PHPバージョンは少なくとも 4.3.0 または 5.1.0 をお使いください (5.0.x には既知の多数の問題があります)。'; //TBD
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodleには、少なくとも 4.3.0 または 5.1.0 のPHPバージョンが必要です (5.0.x には既知の多数の問題があります)。</p>
<p>現在、バージョン $a が動作しています。</p>
-<p>PHPをアップグレードするか、新しいバージョンがインストールされているホストに移動してください!<br/>
+<p>PHPをアップグレードするか、新しいバージョンがインストールされているホストに移動してください!<br />
(5.0.x の場合、バージョン 4.4.x にダウングレードすることもできます。)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = '前へ';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.