Permalink
Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent ab16b4f commit c35d77229dc00144fd4ab4b6053b64e40c811015 koenr committed Oct 19, 2003
Showing with 84 additions and 0 deletions.
  1. +84 −0 lang/nl/help/quiz/formatctm.html
@@ -0,0 +1,84 @@
+<p align=center><b> "Course Test Manager" bestanden importeren</b></p>
+
+<p>Course Test Manager is een "End of Lifetime" software pakket van Course Technology.
+Het wordt niet langer actief ontwikkeld door Course Technology. Het is vervangen door een nieuwe testbeheerder, ExamView
+genaamd. Nochthans is er nooit een migratiepad geschreven om het CTM-formaat te exporteren naar een ander algemeen
+testformaat. Daarom is deze module geschreven.</p>
+
+<p> Om vragen van CTM te kunnen importeren moet je CTM geïnstalleerd hebben op een Windowsmachine en toegang hebben
+tot de MS Access gegevensbestanden op die machine. Twee gegevensbestanden zijn nodig om de gegegevens te kunnen
+benaderen:</p>
+<ul><li>System.mda - Dit bestand zit in de root-map van je CTM-installatie, in access taal wordt er naar verwezen
+als de "System Database".</li>
+<li>ctm.mdb - Dit is de databank die de testbank vragen bevat. Er is zo één databank ver vak
+in CTM. Het zit in een map 1 niveau onder de CTM installatiemap.</li>
+</ul>
+
+</p>Het importproces is verschillend, afhankelijk van je installatie van Moodle: op Windows of op Linux.
+Gelijk op welk platform Moodle loopt, je moet een Windowssysteem (2000 of xp) in hetzelfde netwerk hebben om de
+Access databank op te zetten terwijl je de testen importeert.</p>
+
+<p>Het proces is wat gemakkelijker op een <b>Windowsgebaseerd</b> Moodle systeem. Het enige wat je dan moet doen
+om de CTM importmodule te gebruiken is:</p>
+
+<ol><li>upload system.mda systeem databank naar Moodle met bestandsbeheer. Het maakt niet uit naar welk vak je het
+bestand upload. Moodle zal het in elk geval vinden.</li>
+<li>Maak je test en ga naar "importeer vragen uit bestand". Upload de ctm.mdb databank als het te importeren bestand.
+Als je dit juist gedaan hebt, dan zie je een volgend scherm dat het je mogelijk maakt een subcategorie van vragen
+te importeren vanuit de databank. De reden van deze stap is dat CTM testen soms een erg groot aantal gecategoriseerde
+bestanden bevat, gebaseerd op de hoofdstukken van een boek of de delen van een cursus.<li>
+</ol>
+
+<p>Het proces op een <b>Linuxgebaseerd</b> Moodle systeem heeft een third-party software component nodig, namelijk
+<a href="http://odbcsock.sourceforge.net/" target="_new"><b>ODBC Socket Server</b></a>. Om de CTM-databank te kunnen
+importeren op Linux, moet je dit kleine netwerkprogramma eerst installeren op het Windowssysteem waarop de
+CTM-databanken staan. Volg de installatie-instructies, geschreven in de ODBC Socket Server Installatie <b>niet</b>.
+Ze zijn veel moeilijker dan nodig! Volg in de plaats deze instructies om het programma te installeren op je
+Windowssysteem:</P>
+
+<ol><li>Unzip op het Windowssysteem de bestanden die je gedownload hebt van
+<a href="http://odbcsock.sourceforge.net/" target="_new">deze site</a>.</li>
+<li>Kopieer ODBCSocketServer.exe naar een permanente plaats, zoals je systeemmap
+(waarschijnlijk C:\WINNT\ of C:\Windows) of je Program Files map. </li>
+
+<li>Installeer de OBCD Socket Server als een Service op het systeem met deze opdracht:<br />
+<b>&lt;pad waar je in de vorige stap het bestand geplaatst hebt&gt;ODBCSocketServer.exe /Service</b><br />
+Je kunt dit door door deze opdracht te typen in Start-&gt;Uitvoeren... of aan een opdrachtprompt.</li>
+
+<li>Open de Service Manager door te gaan naar, ofwel
+Start-&gt;Instellingen-&gt;Configuratiescherm-&gt;Systeembeheer-&gt;Services of door met je muis rechts te klikken
+op<b>Mijn Computer</b>, kies <b>Beheren</b>, kies dan <B>Services en toepassingen-&gt;Services</b> van het rechter
+paneel. Je kunt het Servicebeheer ook vinden door <b>services.msc</b> te typen in Start-&gt;Uitvoeren...
+</li>
+
+<li>In het Servicebeheer klik je met rechtermuisknop op de ODBC Socket Server en kies<b>Start</b>. De status
+zou moeten wijzigen in "gestart" wanneer je dit doet. Merk op dat je de service mag uitschakelen nadat
+het importproces afgelopen is.</li>
+
+<li>Verzeker jezelf er van dat system.mda en ctm.mdb access data bestanden op de machine staan en dat de
+MS Access ODBC driver loopt. Die wordt geïnstalleerd tijdens een standaard Windowsinstallatie. Je kunt vaststellen
+dat die geïnstalleerd is door in "Gegevensbronnen (ODBC)" in Systeembeheer onder het"Stuurprogramma's" tabblad.
+Je gaat moeten bepalen waar CTM is geïnstalleerd en het system.mda-bestand en het ctm.mdb-databank dat je wil
+importeren zich bevinden. Noteer het volledige lokale pad naar deze bestanden, net zoals de computernaam of
+het IP-adres van de Windowsserver. Deze informatie zul je nodig hebben tijdens het importproces.</li>
+
+<li>Nu kun je de testen importeren in Moodle. Maak je test en ga naar het "importeer vragen uit bestand" proces.
+ <B>VANAF HIER IS HET ANDERS VOOR LINUX - </B>
+JE MOET EEN DUMMYBESTAND GEVEN IN HET UPLOADVELD OM HET IMPORTPROCES TE STARTEN. DIT BESTAND <b>ZAL NIET</b>
+BEHANDELD WORDEN, HET HOUDT ALLEEN MAAR DE PLAATS VAST VOOR HET IMPORTFORMULIER. JE ZULT EEN PLAATS KRIJGEN OM
+DE INFORMATIE OVER DE WINDOWSSERVER TE GEVEN.
+Dan krijg je een scherm waarin je de computernaam van de Windows ODBC Socket Servermachine kunt ingeven, net zoals
+de paden naar de system en de testbank databanken. Geef de informatie die je genoteerd hebt in de vorige stap in enn
+klik op "Connect to Server". Als alles juist is ingesteld, dan krijg je een volgend scherm waarin je de subcategorie
+kunt kiezen van de vragen die je wil importeren. De reden van deze stap is dat CTM testen dikwijls grote hoeveelheden
+gecategoriseerde vragen bevatten, gebaseerd op de hoofdstukken van een boek of de delen van een curus.
+ALS JE DEZE STAP KRIJGT ZONDER FOUTMELDINGEN, DAT HEB JE DE SOCKETSERVER JUIST GEINSTALLEERD EN BEN JE KLAAR OM VRAGEN
+IN MOODLE TE IMPORTEREN!</li>
+</ol>
+
+<P>Als je foutmeldingen krijgt tijdens dit proces, dan vindt je deze technische informatie misschien nuttig.
+f you received error messages during this process, you may find this technical information useful.
+De ODBC Socket server gebruikt poort 9628 om een socket te openen en een XML query te sturen om een XML resultaattabel
+te krijgen. De importeermodule overloopt dat XML bestand en gebruikt het net zoals ik een locale query gebruik
+om te importeren.
+</p>

0 comments on commit c35d772

Please sign in to comment.